Navigate Up
District 3
Menu +

December Vietnamese Newsletter

Published on: 4/24/2013 3:56 PM
Print

 

Contact me:

Supervisor Dave Cortese
70 W. Hedding St., 10th floor
San Jose, CA 95110
(408) 299-5030

dave.cortese@bos.sccgov.org
www.supervisorcortese.org

Thân gởi,

Tháng vừa qua, tôi có một cơ hội tuyệt vời để làm việc với cộng đồng. Tôi cùng với CHAM Deliverance Ministry, Gardner, St. Joseph’s Cathedral, and the Low-Income Self-Help Center, đã phối hợp tổ chức một buổi hội chợ Y Tế cho những người có lợi tức thấp, không có bảo hiểm, và vô gia cư ở trung tâm thành phố San Jose.  Hội chợ y tế gồm có  khám sức khỏe, cắt tóc, phát mền, cho các dụng cụ cá nhân và nhiều thông tin khác.

Đồng thời cũng tham gia vào “Turkey Trot” một chương trình chạy bộ để gây quỹ cho các hội từ thiện ở địa phương. Chương trình từ thiện chạy bộ này đã gây quỹ trên $1 triệu đô la. Có nhiều cách để bạn có thể chia sẽ tài năng với người khác và tôi hy vọng nhân dịp ngày lễ này bạn cũng có cơ hội để làm những điều tương tự. Dưới đây,  tôi có chia sẽ một số thông tin về “Operation 2nd Chance, mượn tiền mu axe cho người lợi tức thấp,  giúp đỡ về việc nhà bị tịch thu, cơ hội để làm từ thiện, và nhiều hơn nữa. Nếu bạn có câu hỏi, quan tâm, thắc mắc, xin vui long lien lạc với tôi qua dave.cortese@bos.sccgov.org hay ở số 408-299-5030.

Thành kính,

Dave

Bạn có biết một ai đó muốn có một con thú?

Nhà Thú Tạm Trú của Quận Hạt Santa Clara sẽ có chương trình đặc biệt trong tháng 12 là quí vị có thể nhận nuôi cho và mèo với giá chỉ có $10 mà thôi. Đây là cơ hội tốt để có một con thú làm bạn trong nhà. Để biết thêm chi tiết, xin vào trong nhà http://www.sccgov.org/sites/acc/Pages/default.aspx để có bạn mới.

Bạn biết những ai có hình sự nhẹ hay có trác tòa vì vi phạm luật giao thông?

Văn Phòng Cảnh Sát Quận Hạt cùng với cảnh sát địa phương thuộc các thành phố trong quận hạt đã tạo chương trình “Operation 2nd Chance” và tháng 12 nhằm mục đích giúp tạo cơ hội cho những ai đã không làm theo lệnh tòa và có cơ hội sẽ bị bắt và bỏ vào tù. Chương trình này sẽ giúp cho những ai có hình sự nhẹ hay có trác tòa vì vi phạm luật giao thông hoặc không hầu tòa đúng ngày—nhân tháng này, họ có một cơ hội để làm lại ngày ra tòa mới mà không vị bắt dữ. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc văn phòng Sheriff’s Office Records ở số 408-888-4717.

Bạn biết những ai bị mất nhà vì bị tịch thu nhà?

Nếu bạn biết những ai mất nhà khoảng từ tháng 1 năm 2008 cho đến tháng 12 năm 2011, xin quí vị vui lòng chia sẽ thông tin này.  Nếu quí bạn mất nhà và nhà “bank” quí bạn mượn là Ally/GMAC, Bank of America, Citi, Cháe, hay Wells Fargo, bạn có thể đòi lại số tiền qua dạn National Mortgage Settlement. Đơn kiếu nại cần phải nộp trước ngày 18 tháng 1 năm 2013. Để biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà http://nationalmortgagesttlement.com cho việc bồi thường.  Bồi thường trong việc thương lượng này sẽ không  có ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện trong thanh toán khác.

Bạn có biết những ai đã từng phục vụ trong chiên tranh Nước Đại Hàn (Nước Triều Thiên)?

Năm nay đánh dấu 60 Năm của Chiến Tranh Đại Hàn. Đây cũng là một cơ hội cho những người đã từng phục vụ trong Chiến Tranh Đại Hàn để họ được nhận một văn bằng tưởng lục cho sự phục vụ của mình. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc Lou Horyza qua điện thư loupegh@aol.com hoặc văn phòng của tôi ở số (408) 299-5030.

Bạn biết có ai đang cần một chiếc xe mà không có khả năng mua một chiếc?

Chương trình “Ways to Work Vehicle Loan Program”  sẽ giúp  những ai có lợi tức thấp có thể mượn nợ để mu axe với phân lời thấp. Chương trình này được bảo trợ bởi Penninsula Family Services để giúp quí vị có phương tiện di chuyển tốt và công việc vững vàng hơn. Để biết thêm thông tin về “Ways to Work Vehicle Loan Program, xin vào trang nhà http://www.peninsulafamilyservice.org/need-a-hand/financial-empowerment-services/loans/.

Bạn biết những người nào có thể giúp những trẻ em mồ côi?

Quận Hạt Santa Clara bảo trợ chương trình “ Operation Santa Drive” cho trẻ em và trẻ em mồ côi. Qua chương trình này, Quận Hạt sẽ thu và phân phát các món quà và tiền mặt cho trẻ em và thanh thiếu niên tuổi từ 0 đến 21 ở trong hệ thống nuôi dưỡng các em không ở với cha mẹ. Các món quà thu nhận được ở trung tâm San Jose Family Resource Center (591 king Road, San Jose) cho đến ngày 21 tháng 12 năm 2012. Mọi đóng góp sẽ gởi về Bộ Phận Phục Vụ Gia Đình và Trẻ Em, “Operation Santa, 379 Tompkins Court, 2nd Floor, Gilory CA 95020. Để biết thêm chi tiết, xin gọi văn phòng của tôi ở số 408-299-5030.

Bạn biết những ai muốn cho những chiếc áo khoác?

Vào mùa đông có rất nhiều người không có chỗ ở để khỏi bị lạnh và được an toàn. Nếu bạn có áo khoác mà muốn cống hiến cho những người kém may mắn để họ dùng, xin đưa đến Trủ Sở Chính của Khối Dân Chủ ( 25 N. 14th Street, San Jose) từ Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 10 sáng đến 2 giờ chiều cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2013.

Do you know someone who wants a good volunteer opportunity?
Bạn biết những ai muốn có một cơ hội tốt để làm việc từ thiện/tình nguyện?
Chương trình Khai Thuế EZ đang tìm những tình nguyện viên để giúp quí đồng hương điền hồ sơ trong mùa khai thuế. Qua chương trình này,  những cá nhân hay gia đình có lợi tức thấp sẽ được giúp điền khai thuế. Đây là cơ hội để quí đồng hương lấy lại tiền thuế. Sẽ có huấn luyện miễn phí cho những người tình nguyện viên. Tình nguyện viên đang cần cho chương trình này toàn quận hạt. Để biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà http://www.catholiccharitiesscc.org/tax-ez.

Bạn có thích phục vụ trọng một vai trò là Ủy Viên hay Hội Đồng Quản Trị của Quận Hạt Santa Clara?

Quận Hạt Santa Clara có trên 50 Ủy Ban và Hội Đồng Quảng Trị để xem xét nhiều vấn đề trong quận hạt. Chúng tôi hiện giờ đang có chỗ trống cho các ủy ban sau đây:

  • Hội Đồng Ngăn Ngừa và Điều Trị HIV
  • Ủy Viên cho Quận Hạt Santa Clara và Thành Phố Moscow, Nước Nga Kết Làm Chị Em
  • Ủy Viên cho Bộ Xã Hội

Nếu bạn hay bạn biết một người nào đó muốn có thêm thông tin về Ủy Ban và Hội Đồng Quản Trị Quận Hạt và muốn biết về cơ hội cho những ủy ban đó, xin gọi cho văn phòng của tôi ở số 408-299-5030 hoặc ghé vào trang nhà http://www.sccgov.org/portal/site/d3/agencychp?path=%2Fv7%2FSupervisor%20Dave%20Cortese%20-%20District%203%20%28BOS%29%2FBoards%20%26%20Commissions.