Navigate Up
District 3
Menu +

August Vietnamese Newsletter

Published on: 4/24/2013 3:57 PM
Print
Contact me:

Supervisor Dave Cortese
70 W. Hedding St., 10th floor
San Jose, CA 95110
(408) 299-5030

dave.cortese@bos.sccgov.org
www.supervisorcortese.org

 

Thân gởi

Vài tháng trước, tôi đã chia sẽ những nguồn thông tin rất hấp dẫn về giao thông. Đây là một năm tốt và tôi có nhiều thông tin muốn chia sẽ cùng quí bạn. Sau đây quí bạn sẽ biết thêm một số thông tin mới về những dự án đã và đang được cải tiến để chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn. Một số dự án này do một vài cơ quan phụ trách và trong đó có Quận Hạt Santa Clara.

Nói chung, tôi rất vui với những sự cải cách mới về hệ thống giao thông mà chúng ta cuối cùng nhìn thấy và tôi rất vinh dự được tham gia trong tiến trình làm cho sống động một số dự án này. Đồng thời tôi cũng có một vài thông tin liên quan đến một và sinh hoạt sắp tới. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc hoặc quan tâm về những dự án này, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi qua điện thư dave.cortese@bos.sccgov.org hay gọi số (408) 299-5030.


Thành kính,Dave


Quận Hạt Santa Clara xin tài trợ cho các dự án địa phương
Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara đã phê chuẩn nộp đơn xin tài trợ cho các dự án địa phương như:
· Dự Án Cải Cách Đường Đi Bộ cho Phía Tây San Jose – nếu được phê chuẩn, đường đi bộ được gắn thêm ở phía tây thành phố San Jose.
· Cải thiện con đường và hàng rào sắt dọc theo những con đường như là: Uvas, Stevens Canyon, và Clayton –những ai quen với con đường Clayton thì bạn biết là nó rất cần để được tu sửa lại.

Tu chỉnh con đường Capitol Expressway
Tin tốt: Hội Đồng Giám Sát gần đây đã phê chuẩn là khúc đường Capitol Expressway từ Silver Creek đến Quimby sẽ được trám đường lại. Sự tu chỉnh này sẽ được tiến hành trong tháng Chín này.
Nếu bạn lái xe trên xa lộ 101 băng ngang qua khúc Tully Road thì bạn sẽ thấy nó thông hơn không còn kẹt xe như trước. Xuống khúc Capitol Expressway/Yerba Buena thì quí bạn thấy là nó hơi bị chậm lại hay bị kẹt ở khúc này. Tôi rất vui để thông báo cho quí bạn là hợp đồng đã được phê chuẩn để tu sửa khúc xuống ở Capitol Expressway và làm thêm một đường xuống riêng cho con đường Yerba Buena. Tiến hành công trình sẽ được thực thi vào tháng 9 này. Để biết thêm chi tiết về dự án, xin vào trang nhà http://www.vta.org/news/factsheets/inprogress.html.

Xe Điện đến Vùng Thung Lũng
Dự án này đã được động thổ vào hồi tháng 3 vừa qua. Trong vài tháng qua, dự án đã được khởi công cho những trạm lên xuống tại Milpitas và Berryessa và đường rầy xe lữa cũng được phá đi. Tiến trình này sẽ kéo dài cho tới tháng 10. Một lần nữa, tôi muốn cám ơn quí bạn và sự nhẫn hại của quí bạn là những ai ở trong vùng vì những công trình đang được tiến hành. Cũng giống như bạn, tôi rất phấn khởi để được sử dụng hệ thống xe điện một khi nó được hoàn thành. Để biết thêm thông tin về dự án, xin vào trang nhà: http://www.vta.org/news/factsheets/inprogress.html.

Đường/Hàng Tốc Hành xuyên qua Sunnyvale
VTA (Cơ Quan Giao Thông) gần đây đã nhận được tài khoản từ liên bang đến vẽ kế hoạch đường nới thêm cho SR237 đường tốc hành xuyên qua đường lộ Mathilda ở thành phố Sunnyvale. Dự án này sẽ cải tiến về thời gian lái x echo đường dành riêng cho 2 người trở lên và lái xe một mình lúc xuyên qua khu này. Tôi sẽ cập nhật thêm tin tức cho quí bạn một khi có thêm thông tin mới.

Dumbarton Bridge Bị Đóng
Cái Cầu Dumbarton sẽ được đón cho hai chiều vào ngày Lễ Lao Động để tu chỉnh để phòng hờ địa chấn. Thời gian đóng là từ 10 giờ tối ngày thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 và sẽ mở trở lại vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Ba ngày 4 tháng 9 năm 2012.

Sinh Hoạt Sắp Tới:

Muốn tham gia vào Cuộc Đua vè Bầu Khung Khí Trong Lành?
uộc Đua về Bầu Khung Khí Trong Lành là một trò chơi giữa các công ty ở Vùng Vịnh để giảm thiểu về việc lái xe. Cuộc thi đua xe bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 10. Các doanh nghiệp có thể tham gia bằng cách khuyến khích các nhân viên đi bộ, đi xe đạp, lái xe đi chung hay dung xe công cộng để đi làm. Năm ngoái những công ty này được thắng là Adobe, Silicon Leadership Group, và Aviat Networks. Để biết thêm thông tin hay ghi danh, xin vào trang nhà http://ow.ly/ciN6Q

Có Hứng Thú Làm Nghề Quay Phim Video?
CreaTV gần đây đã thông báo sẽ có giải thưởng cho năm 2012 CreaTiVe Awards. Có rất nhiều mục/loại mà quí bạn có thể tham gia mà quí bạn có thể quay phim và nộp vào. Hạn chót nộp vào là ngày 22 tháng 10 năm 2012. Để biết thêm thông tin và cơ hội về video, xin vào trang nhà http://www.creatvsj.org/Inner.aspx?page=135.

Muốn tìm hiểu thêm về Văn Hóa Cộng Đồng người Ý?
Đây là lần Thứ 32nd mà Cộng Đồng Người Ý tổ chức Italian Family Festa vào ngày 25 và 26 tháng 8 từ 11 giờ sáng đến 8:30 giờ chiều tại Guadalupe River Park & Gardens. Hội Chợ sẽ có trình diễn văn hóa người ý và đồ ăn ý và vào cổng tự do.Để biết thêm thông tin, xin vào trang nhà http://www.italianfamilyfestasj.org/.

Giữ ngày này: Carry the Vision-Hội Nghị Cộng Đồng Bất Bạo Động
Hội nghị bất bạo động sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 từ 9 giờ sang đến 4 giờ chiều tại trường Đại Học Santa Clara. Hội Nghị này được phối hợp trường Đại Học Santa Clara, Carry the Vision, Center for Spiritual Enlightenment và văn phòng của tôi. Tại Hội Nghị này sẽ chia sẽ những phương thức/cách, và yểm trợ cũng như khuyến khích các nhà lãnh đạo cộng đồng là những ai quan tâm về sức mạnh của sự bất bạo động để tạo một sự thay đổi lành mạnh và một lối sống mới. Những nhà thuyết trình gồm có Dr. Lawrence Carter, Sr., the Chapel Dean of the Martin Luther King, Jr. Memorial Chapel at Morehouse College and Dolores Huerta, co-founder of the United Farm Workers and 2012 Presidential Medal of Honor Awardee. Để biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà www.carrythevision.org.

Hãy Giữ ngày này cho Mọt Ngày trên Vùng Vinh!
Văn phòng tôi sẽ tổ chức 3rd Annual Day on the Bay Festival đây là năm thứ ba mà chúng tôi tổ chức ở Công Viên Quận Hạt Alviso Marina vào ngày Chủ Nhật, ngày 14 tháng 10 từ 10 giờ sang đến 3 giờ chiều. Chương trình hấp dẫn và miễn phí cho gia đình vào mọi người. Để biết thêm chi tiết, xin lien lạc Anh Thế-Vũ ở số 408 299-5030 hay vào trang nhà http://www.sccgov.org/sites/d3/Day%20on%20the%20Bay/Pages/Day-on-the-Bay--A-Multicultural-Festival.aspx.