Navigate Up
District 3
Menu +

Vietnamese Newsletter (February)

Published on: 4/24/2013 3:57 PM
Print
Contact me:

Supervisor Dave Cortese
70 W. Hedding St., 10th floor
San Jose, CA 95110
(408) 299-5030

dave.cortese@bos.sccgov.org
www.supervisorcortese.org

Kính gởi các dân cư,

Theo như bạn cũng biết, năm ngoái tôi đã công bố năm 2011 là năm của trẻ em. Nhiều dự án mà tôi đề ra được đặt trọng tâm vào việc cải thiện đời sống của trẻ em và gia đình.  Là một người cha cho 4 người con, tôi luôn luôn có những đam mê cho những chương trình này vì nó ảnh hưởng rất nhiều vào tương lai con em của chúng ta. Tôi rất vui khi có thể sử dụng được vai trò của mình là vị Giám Sát Quận Hạt để làm sống lại Chương Trinh School-linked Services (đây là một chương trình giúp các em sau giờ học), phục hồi lại Ủy Ban Giới Trẻ của Quận Hạt (ủy ban này góp tiếng nói đến quyền lợi của thế hệ trẻ),  thúc đẩy việc cải cách về hệ thống công lý cho các vị thanh thiếu niên (giới 13 tuổi không được nhôt tù hoặc ở các trung tâm cải huấn nhưng chuyển các em qua chương trình giáo dục và hướng dẫn…). Gần đây tôi có trình bày tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Thường Niên Lần Thứ 5 của Quận Hạt Santa Clara về trẻ em—tôi đã tái khẳng định và cam kết là sẽ giúp đỡ cho các trẻ em và gia đình qua vai trò là Chủ Tịch của Ủy Ban Trẻ Em, Cao Niên và Gia Đình ở trong Quận Hạt Santa Clara.

Trong chiều hướng đó, tôi muốn chia sẽ với bạn một số thông tin về cơ hội cho học sinh và sinh viên đại học về những nguồn tin có giá trị cho các em học sinh. Và theo thường lệ, nếu quí bạn có câu hỏi, thắc mắc hay quan tâm, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi bằng điện thư qua  dave.cortese@bos.sccgov.org hay gọi phôn ở số 408-299-5030.

Mến chào,

Sincerely,

Bạn có nghe về việc ngân sách của trường học đã bị cắt giảm?
Một lần nữa, ngân sách của trường học sẽ bị cắt giảm bỏi tiểu bang. Gần đây có bai viết trên tờ báo San Jose Mercury News,  by Dana Bunnett of Kids in Common. Thường thì cắt giảm chỗ này một tí và chỗ kia một chút và khi gộp lại thì nó ảnh hưởng rất lớn trên con em của chúng ta. Tôi sẽ mang một phái đoàn đi Sacramento vào tháng 5 để bàn thảo về những mối quan tâm này. Đây là năm thứ 10 mà chúng tôi tổ chức chuyến đi đến Sacramento để trình bày với các chính giới Hoa Kỳ. Chuyến đi này hoàn toàn miễn phí bao gồm ăn trưa. Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Thế-Vũ qua the-vu.nguyen@bos.sccgov.org hay số điện thoại ở số 408-299-5030.

Bạn, hay bạn biết có em học sinh nào có hứng thú hay muốn theo nghành nghề phục vụ xã hội.
Hội Lt. Jose A. Santiago Memorial Foundation có cấp học bỗng cho những em học sinh nào có hứng thú hay muốn theo nghành nghề phục vụ xã hội hoặc nhân đạo. Cơ hội này dành cho những em đang học trung học hay sinh viên 4 năm đại học. Hạn chót nộp đơn là ngày 30 tháng 4 năm 2012. Để biết thêm tin tức hay nộp đơn, xin vào trang nhà www.ltsantiago.org/.

Bạn có biết nhiều về “State of Women and Girls” ở trong Quận Hạt Santa Clara?
Vào ngày Thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2012, Văn Phòng Chính Sách Phụ Nữ sẽ trình bày về bản tường trình về Phụ Nữ và Nữ giới ở Quận Hạt Santa Clara. Chương trình này sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng ở Phòng Hội Nghị của Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt ở 70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110. Vào cữa tự do nhưng đòi hỏi phải ghi danh. Quí vị có thể ghi danh ở trong trang nhà sau đây:  http://owp2012.eventbrite.com.

Nếu bạn có thắ mắc hay câu hỏi về chương trình này, xin gọi cô Carla Collins ở số 408-299-5152 hay gởi điện thư carla.collins@ceo.sccgov.org ở trong văn phòng Office of Women’s Policy.

Bạn hay bạn biết những em học sinh nào có hứng thú muốn làm những công việc của chính quyền?
Tôi đang tìm một số em học sinh để làm thực tập tại văn phòng tôi. Văn phòng tôi tạo cơ hội để các em học sinh/sinh viên có cơ hội giúp chúng tôi với những công việc như giúp bàn thảo các dự án cho các sinh hoạt cộng đồng, góp ý về các chính sách, và nhiều nữa. Đây là một cơ hội rất hấp dẫn đển các em học sinh hiểu về chính quyền và các hoạt động của họ. Để biết thêm chi tiết hay tham gia, xin liên lạc cô Tiffany Lee qua điện thư tiffany.lee@bos.sccgov.org hay gọi điện thoại ở số 299-5036. 

Lấy tiền lại mà quí vị đã trã hơn cho Sở Thuế. Khai thuế Miễn Phí!
Tổ chức United Way kết hợp với Sở Thuế để giúp các gia đình/cá nhân có lợi tức thấp khai thuế miễn phí cho các dân cư ở Quận Hạt Santa Clara. Chương trình này rất hữu ích và nó giúp quí vị lấy lại số tiền mà quí vị đóng thuế hơn số ấn định cho quí vị. Sẽ có nhiều chỗ trong quận Hạt để giúp quí vị và nhiều nơi đó sẽ có tiếng Việt. Để xem quí vị có hội đủ điều kiện hay liên lạc United Way bằng cách vào trang nhà của họ http://www.uwsv.org/earn-it-keep-it-save-it-santa-clara-county.

Bạn có bao giờ nghĩ là Quận Hạt Santa Clara họ thật sự là những gì?
Bạn biết gì về Quận Hạt Santa Clara:

  • Cung cấp cảnh sát và cứu hỏa đến nhiều nơi trong quận hạt;
  • Điều hành các hệ thống công viên ở trong vùng;
  • Điều hành hệ thống lớn cho nhà thương công cọng và hệ thống lâm sàng ở Miền Bắc California;
  • Phổ biến sức khỏe đến với các cộng đồng;
  • Ký hiệp đồng để chương trình khẩn cấp âm-bu-lăn phục vụ 1.8 triệu người dân trong quận hạt;
  • Và còn nhiều nữa.

Gần đây, Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt phê chuẩn để tái thiết lập chương trình tìm hiểu thêm về chính quyền địa phương mang tên là Santa Clara County Government 101 Academy. Chương trình này sẽ hướng dẫn cư dân hiểu về quận hạt và các chương trình mà quận hạt đang cung cấp. Lớp học thường vào tối ngày Thứ Ba từ 6 chiều đến 9 giờ tối cho mười tuần lễ và sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 2. Đơn tham dự là nộp vào ngày 10 tháng 2, 2012. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc ở số 408-299-5030 hay vào trang nhà  www.sccgov.org/sccgov101.

Muốn biết Vùng Vịnh như thế nào cho tương lai của gia đình của quí vị? 
Ủy Ban Giao Thông Metropolitan và Liên Hội Chính Quyền Vùng Vịnh đã tạo một chương trình trên mạng cho quí dân cư có cơ hội được xem thấy những bước tiên khởi cho dự án 25 năm cho việc sử dụng đất và hệ thống giao thông được gọi là Plan Bay Area, tạm dich là Sơ Đồ Vùng Vịnh cho 9 quận hạt. Đây là cơ hội mà quí vị và có thể xem về sự ảnh hưởng của nhà cửa và giao thông sễ thay đôi tương lai của chúng ta. Để xem kế hoạch tương lai hay quí vị muốn đóng góp ý kiến, xin vào trang nhà sau đây  http://www.onebayarea.org/workshops/virtual.htm.

Bạn hay bạn biết người bạn trẻ nào có lợi tức thấp và đang muốn tìm việc làm?
Work2Future là chương trìnhgiúp kiếm việc làm sẽ giúp các bạn trẻ tuổi từ 17 đến 21 để tìm việc làm. Họ sẽ cung cấp đào tạo cho công ăn việc làm, hỗ trợ việc làm, và nhiều nữa. Để biết thêm chi tiết về các chương trình phục vụ, xin vào trang nhà  http://www.work2future.biz/