Navigate Up
District 3
Menu +

 
Dear Neighbor,
 
Welcome back to my website. Please take a moment to browse the information that I have compiled for you. There are Upcoming Community Events. Here is the most recent Newsletter, as well as a Photo Gallery of me at community events. Just a reminder, I am here to serve you; if there is anything that I can do for you, please don't hesitate to call my office at (408) 299-5030 or email me at dave.cortese@bos.sccgov.org I look forward to hearing from you.
 
-Dave Cortese, County Supervisor, Third District
 

 


Kính gởi Quý Đồng Hương,

Tôi rất hân hạnh mỗi khi quý vị vào trang nhà của tôi. Tôi luôn luôn cải tiến và tìm nhiều tài nguyên hầu mang lại hữu ích cho quý vị. Tôi và các nhân viên của tôi luôn tìm kiếm nhiều chương trình vui, hấp dẫn và đầy cơ hội để cá nhân có thể thăng tiến trong đời sống trong quận hạt. Một khi chúng tôi tìm được những nguồn thông tin mới, chúng tôi đăng tải trên trang nhà Tài Nguyên Cho Gia Đình (Family Resource); Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để tìm địa điểm của các vị trí tổ chức hay cơ hội cho gia đình, xin gọi cho Thế-Vũ Nguyễn ở số (408) 299-5030 hoặc điện thư the-vu.nguyen@bos.sccgov.org. Xin nhắc nhở, nhiệm vụ của tôi là phục vụ quý vị; Nếu quý vị cần tôi làm điều gì, xin đừng ngần ngại để liên lạc với văn phòng của tôi ở số (408) 299-5030 hoặc dave.cortese@bos.sccgov.org. Tôi hy vọng được lắng nghe và tiếp đón các ý kiến của quý vị.

-Dave Giám Sát Viên Khu 3, Quận Hạt Santa Clara

 


 

Estimado Vecino,

Bienvenidos a mi página web. Espero que los nuevos artículos y recursos a su disposición le sean de gran utilidad. El personal de mi oficina y yo estamos diligentemente buscando actividades que lo diviertan y a la vez oportunidades en el Condado para su enriquecimiento personal. A medida que vayamos encontrando información, la colocaremos en la página de recursos para la familia, así que tome su tiempo para aprender sobre eventos que podrían interesarle. Si necesita ayuda adicional, por favor llame a Michelle Pelayo Osorio al (408) 299-5030 o envíele un correo electrónico a michelle.osorio@bos.sccgov.org. Recuerde que estoy aquí para servirle. Si hay algo que pueda hacer por usted, por favor no dude en llamar a mi oficina, al (408) 299-5030 o enviarme un correo electrónico a dave.cortese@bos.sccgov.org.

-Dave Supervisor del Condado de Santa Clara, Distrito 3