Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Thông Tin Cho Công Chúng Về Thuốc Chủng Ngừa COVID-19 Của Hạt Santa Clara

CẬP NHẬT QUAN TRỌNG: Hệ Thống Y Tế Quận Hạt và Stanford Healthcare hiện đang cho hẹn tiêm ngừa cho các cư dân từ 65 tuổi trở lên.

Tiểu Bang California hiện đã cho phép tất cả các hệ thống y tế trên toàn tiểu bang tiêm chủng cho người từ 65 tuổi trở lên, ngoài việc tiếp tục tiêm chủng cho nhân viên y tế và người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn. Tuy nhiên, vì số thuốc có được vẫn còn hạn chế, đa số các hệ thống y tế trong Quận Hạt của chúng ta chỉ tiêm ngừa cho những ai từ 75 tuổi trở lên vào thời điểm này​. Quận Hạt không quyết định việc hội đủ điều kiện của cư dân để được chủng ngừa. Theo các giai đoạn và nhóm được ưu tiên của Tiểu Bang, mỗi hệ thống y tế sẽ quyết định thành phần bệnh nhân của họ có thể được tiêm chủng vào thời điểm nào.


Việc chủng ngừa hiện tại ở Hạt Santa Clara:
Giai đoạn 1A
- Nhân viên Y tế và Người sống trong Cơ sở Chăm sóc Dài hạn (Tất cả các Hệ thống Y tế)
Giai đoạn 1B (Nhóm 1 - một phần)
 Cư dân của Quận Hạt từ 75 tuổi trở lên (Kaiser Permanente, Palo Alto Medical Foundation, và Stanford Healthcare)
- Cư dân từ 65 tuổi trở lên (Stanford Healthcare)

Số lượng thuốc có sẵn và tiêu chuẩn để được chủng ngừa đang thay đổi nhanh chóng, và việc tiêm chủng chỉ theo hẹn tại thời điểm này. Quận Hạt sẽ cập nhật trang mạng này thường xuyên khi có thông tin mới.

Ai hiện đủ điều kiện được chủng ngừa?

Tất cả các nhân viên y tế và người sống trong các viện điều dưỡng dài hạn trong Giai đoạn 1A hiện nay đều đủ tiêu chuẩn để được chủng ngừa, cũng như cư dân của Quận Hạt từ 65 tuổi trở lên. Quận Hạt không xác định tiêu chuẩn được chủng ngừa. Thể theo Các ưu tiên trong các giai đoạn và ngạch của Tiểu Bang, các nơi tiêm chủng sẽ quyết định loại bệnh nhân nào họ có thể chủng ngừa vào một thời điểm.  Một số hệ thống y tế đang chủng ngừa cho cư dân từ 65 tuổi trở lên, trong khi một số khác lại đang tiêm ngừa cho người từ 75 tuổi trở lên. Xin xem dưới đây về các chi tiết đang áp dụng hiện nay.

Những ai đủ tiêu chuẩn được tiêm ngừa nên liên lạc với hệ thống bảo hiểm y tế của họ để có thêm thông tin hoặc lấy hẹn tiêm ngừa. Bệnh nhân thuộc hệ thống Kaiser và Palo Alto Medical Foundation chỉ nên làm hẹn qua các hệ thống này:

Hệ thống Y tế

Điều kiện hiện tại để được chủng ngừa (Vui lòng xác nhận với cơ sở y tế của quý vị)

*Hệ thống y tế thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện chủng ngừa dựa trên khả năng cung cấp chủng ngừa của cơ sở đó và số lượng thuốc mà họ có sẵn.

Đặt hẹn bằng cách nào?

Kaiser Permanente

 • Là nhân viên y tế trong giai đoạn 1A
 • Từ 75 tuổi trở lên

Gọi Kaiser tại 866-454-8855 để đặt hẹn

Palo Alto Medical Foundation (PAMF)

 • Là nhân viên y tế trong giai đoạn 1A
 • Từ 75 tuổi trở lên

Liên lạc với PAMF để đặt hẹn chủng ngừa

Stanford Healthcare

 • Là nhân viên y tế trong giai đoạn 1A
 • Từ 65 tuổi trở lên

Liên lạc với Stanford để đặt hẹn chủng ngừa

Santa Clara Valley Medical Center Hospitals and Clinics (địa điểm tiêm ngừa ở San José, Gilroy, and Mountain View)

Những ai không thuộc hệ thống bảo hiểm của Kaiser, hoặc PAMF và:​​

 • Là nhân viên y tế trong giai đoạn 1A
 • Từ 65 tuổi trở lên

Nhấn vào đây để đặt hẹn​

El Camino Health

Nếu bảo hiểm của quý vị không thuộc hệ thống y tế Kaiser hoặc PAMF và

 • Là nhân viên y tế trong giai đoạn 1A
 • Từ 75 tuổi trở lên

Nhấn vào đây để đặt hẹn

 

Good Samaritan Hospital

 • Là nhân viên y tế trong giai đoạn 1A

Nhấn vào đây để đặt hẹn

Regional Medical Center

 • Là nhân viên y tế trong giai đoạn 1A

Nhấn vào đây để đặt hẹn

Ai là người kế tiếp đủ điều kiện được chủng ngừa?

Tiểu bang Calidornia đã ấn định các giai đoạn và ngạch cho biết lúc nào các nhóm khác nhau sẽ hội đủ điều kiện được tiêm ngừa. Thông tin về ai sẽ là người hội đủ điều kiện tiếp theo sẽ có trên trang mạng chủng ngừa của Tiểu bang California. Hãy theo dõi trang mạng này thường xuyên để cập nhận thông tin về việc mở rộng chủng ngừa.

Trở lại đầ​u trang ▲​

Câu Hỏi Thường Gặp

Khi đã hội đủ điều kiện thì phần đông phải đi đâu để được tiêm ngừa?
+
Cũng như các thuốc chủng ngừa khác, phần đông sẽ được bác sĩ gia đình của họ tiêm ngừa.  Tất cả các hệ thống y tế lớn bao gồm Kaiser, Palo Alto Medical Foundation, bệnh viện và phòng khám của Quận Hạt, Hệ Thống Y Tế Stanford, và nhiều phòng khám công cộng nhỏ khác sẽ nhận được thuốc để tiêm ngừa cho bệnh nhân của họ, khi hội đủ điều kiện. Chúng tôi cũng hy vọng các chuỗi tiệm bán thuốc lớn khác (Walgreens, CVS, Costco, Walmart, v.v.) cuối cùng cũng có thể tiêm ngừa COVID-19 cho những ai hội đủ điều kiện.  ​
Nhân viên nha khoa, nhân viên các phòng thí nghiệm, và nhân viên hiệu thuốc có hội đủ điều kiện để được tiêm ngừa không?
+
Đúng. Tất cả các nhân viên bao gồm trong Giai đoạn 1A hiện hội đủ điều kiện để được tiêm ngừa COVID-19.  ​
Nếu sắp có thuốc chủng ngừa rồi thì tôi có phải vẫn mang khăn che mặt, giữ khoảng cách, và tránh tụ tập không?
+
Đúng vậy.  Ai trong chúng ta cũng đều cần phải làm phận sự của mình trong lúc chờ đợi thuốc chủng ngừa được phổ biến rộng rãi, và một phần của dân số được tiêm ngừa đầy đủ. Quận Hạt của chúng ta, cũng như các nơi khác, sẽ nhận được một một số liều có giới hạn ban đầu.  Sau đó chúng ta sẽ từ từ nhận được nhiều hơn. Có thể sẽ cần nhiều tháng để tất cả những ai muốn được chủng ngừa trong Vùng Vịnh sẽ được tiêm thuốc. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta phải hợp tác cùng nhau để giữ rủi ro lây nhiễm COVID-19 cho thật thấp. Chúng ta phải nhớ mang khăn che mặt, giữ khoảng cách an toàn và không tụ tập đông đảo để có thể làm được điều này. ​
Tôi có người nhà hiện sống trong việc dưỡng lão hoặc một Cơ sở chăm sóc dài hạn khác, Khi nào thì họ mới được tiêm ngừa?
+
Chính phủ Liên Bang có một chương trình​ trong đó CVS và Walgreens có trách nhiện tiêm ngừa cho nhân viên cũng như người sống trong các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc dài hạn khác trên toàn Hoa Kỳ. Phần lớn các cơ sở trong Hạt Santa Clara đang tham gia vào chương trình này của Liên Bang, và đã bắt đầu tiêm ngừa từ hôm 28 tháng 12 năm 2020.  Một số ít các cơ sở không chọn ghi danh vào chương trình này sẽ cho nhân viên và người sống trong cơ sở tiêm ngừa qua hệ thống của Quận Hạt và các nhóm cộng tác với Quận Hạt.   ​​
Chi phí để chủng ngừa COVID-19 là bao nhiêu?
+
Thuốc chủng ngừa COVID-19 được cung cấp miễn phí, nhưng chỉ được cung cấp cho những ai hội đủ điều kiện.​
Tôi có thể thêm tên tôi vào danh sách chờ nếu hiện nay tôi chưa hội đủ điều kiện để được tiêm ngừa không?
+
Không, nhưng hãy nói chuyện với bác sĩ của mình để xem họ sẽ thông báo như thế nào khi quý vị đã hội đủ điều kiện.​
Ai trách nhiệm trong việc ấn định Hạt Santa Clara có được bao nhiêu liều thuốc chủng ngừa?
+
Tiểu Bang California ấn định số liều thuốc cung cấp cho mỗi quận hạt. Sở Y Tế Công Cộng của quận hạt sẽ giúp phân bổ các liều thuốc này cho các bệnh viện, theo chỉ dẫn của chính phủ Tiểu Bang và Liên Bang. Một số tổ chức khác có cơ sở tại Hạt Santa Clara sẽ nhận được thêm thuốc chủng ngừa từ chính phủ Tiểu Bang hoặc Liên Bang. Các tổ chức này bao gồm các cơ quan chính phủ Liên Bang và các hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn hoạt động trong nhiều quận hạt (bao gồm Kaiser và Sutter/Palo Alto Medical Foundation) Các hiệu thuốc bán lẻ lớn sẽ nhận được thêm thuốc để tiêm chủng cho những ai sống trong một số loại nhà dưỡng lão, qua một chương trình của chính phủ Liên Bang​
Nhân viên nhà quàn có đủ tiêu chuẩn được tiêm ngừa không?
+
Có. Bộ Y Tế Công Cộng California đã thông báo cho các quận hạt biết là nhân viên nhà quàn và nhà xác đều nằm trong Giai đoạn 1A.  Tất cả những ai thuộc Giai đoạn 1A hiện đủ tiêu chuẩn được tiêm ngừa COVID-19.​

Trở lại đầ​u trang ▲​

Thuốc chủng ngừa COVID-19 được phân phối như thế nào cho các cơ sở y tế trong Hạt Santa Clara?

Biểu đồ cho thấy cách phân bổ thuốc chủng ngừa từ chính phủ liên bang ***

Chart showing how COVID-19 vaccine allocation flows from federal government

Phân bổ thuốc chủng ngừa Covid-19 tại Hạt Santa Clara

 1. Chính quyền liên bang phân bổ thuốc chủng ngừa cho:
  1. Tiểu bang California
  2. Các nhà thuốc lớn (CVS, Walgreens) để cung cấp chủng ngừa tại các cơ sở chăm sóc dài hạn
  3. Trực tiếp đến VA Palo Alto và Indian Health Center
 1. Chính quyền tiểu bang California phân bổ thuốc chủng ngừa cho:
  1. Các tổ chức hoạt động ở nhiều Quận hạt (như Kaiser và Palo Alto Medical Foundation/Sutter)
  2. Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara
 1. Các tổ chức hoạt động ở nhiều Quận hạt phân bổ thuốc chủng ngừa cho các phòng phám của họ tại Hạt Santa Clara
 1. Sở Y tế công cộng Hạt Santa Clara phân bổ thuốc chủng ngừa cho Hệ thống y tế của Quận hạt và các cơ sở cung cấp y tế khác tại địa phương, như Stanford
 1. Hộp dưới đây hiển thị tất cả các cơ sở tiêm chủng tại địa phương:
  1. Các phòng khám thuộc hệ thống y tế PAMF và Kaiser tại địa phương
  2. Hệ thống Y tế Quận hạt
  3. Các cơ sở cung cấp y tế khác (như Stanford)
  4. Các nhà thuốc lớn tại địa phương như CVS/Walgreens, cung cấp chủng ngừa cho các Cơ sở Điều Dưỡng Chuyên Môn/Chăm Sóc Dài Hạn
  5. Hệ thống Y tế thuộc Indian Health Center và VA Palo Alto

 

Trở lại đầ​u trang ▲​

Tìm hiểu thêm về các loại thuốc chủng ngừa

Tờ Thông tin do chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ phát hành.

 Thêm chi tiết về Tờ Thông tin.

Cập nhật gần đây về kế hoạch chủng ngừa COVID-19 của Hạt Santa Clara

Hợp tác là chìa khóa cho nỗ lực này

Quận Hạt đang làm việc với các thành phần hợp tác trong ngành y tế và tổ chức cộng đồng, cũng như các viên chức chính quyền và các nhóm khác. Thiết lập kế hoạch cho thuốc chủng ngừa và việc phân phối cho cộng đồng cần có sự cố gắng chung của tất cả mọi người. Một trong những cam kết của chúng tôi là chia sẻ thông tin với các bên cộng tác và cung cấp cho họ biết các thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định về thuốc chủng ngừa.

Hãy xem Lập kế hoạch về thuốc chủng ngừa COVID-19 cho các cơ sở y tế.

Vai trò của Hạt Santa Clara trong việc tiêm chủng COVID-19

Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt chịu trách nhiệm về hậu cần, lập kế hoạch, các thủ tục và phân bổ để thuốc chủng ngừa COVID-19 có thể được phân phối một cách hiệu quả cho các cơ sở y tế giúp họ tiêm chủng cho bệnh nhân của họ.

Quận Hạt không chịu trách nhiệm cho việc phát triển hoặc thử nghiệm một loại thuốc chủng ngừa nào. Điều đó thuộc về chính quyền Liên Bang và Tiểu Bang. Tuy nhiên, khi các loại thuốc chủng ngừa đã được chính phủ Liên Bang đánh giá và phê duyệt đầy đủ, Quận Hạt sẽ phân phối thuốc theo các hướng dẫn đã nhận được. 

Trở lại đầ​u trang ▲​

Kho lưu trữ tin tức thuốc chủng ngừa của Quận Hạt và các cập nhật trước đây trong kế hoạch phân phối

Xem cập nhật gần đây trong kế hoạch thuốc chủng ngừa COVID-19 của Hạt Santa Clara.

​​​​​

Trở lại đầ​u trang ▲​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 1/26/2021 8:55 PM