Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Đặt câu hỏi hoặc chia sẻ mối quan tâm

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để chia sẻ câu hỏi và mối quan tâm của bạn. Xin nhớ đọc qua bản Câu hỏi thường gặp trước khi điền vào biểu mẫu này để đảm bảo chúng tôi chưa nói về mối quan tâm của bạn. Chúng tôi cập nhật thông tin thường xuyên, vì vậy hãy thường xuyên kiểm tra lại để biết các cập nhật. 

Nếu quý vị muốn trình báo một doanh nghiệp mà quý vị cho rằng đang hoạt động trái phép Lệnh của Giám đốc Y tế, xin hãy gửi email đến pubhealthreferral@dao.sccgov.org.
​​​
Last updated: 4/21/2020 9:11 AM