Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

CHỈ SỐ CÁC VIÊN CHỨC Y TẾ VÙNG VỊNH DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ TIẾN TRIỄN TRONG VIỆC NGĂN CHẬN DỊCH COVID-19


Các chỉ số sau đây (“Chỉ số”) sẽ được mỗi Viên Chức Y Tế trong Vùng Vịnh theo dõi để đánh giá tiến bộ chung, với mục đích có được kế hoạch ứng phó và cơ sở hạ tầng thích hợp để ngăn chận và điều trị dịch COVID-19.  Các chỉ số này được thiết kế để có những mục tiêu có thể đo lường được, nhằm khích lệ sự hợp tác của cộng đồng nói chung, thúc đẩy chúng ta cùng hợp tác xây dựng cơ cấu hạ tầng này và đạt được mục tiêu đúng theo kế hoạch. Những chỉ thị này bổ sung cho các số liệu ở cấp cao đang được Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang và Thống Đốc California theo dõi.

Các chỉ số này là thước đo quan trọng về các tiến bộ khi đánh giá xem có nên giảm bớt các hạn chế hiện có của chỉ thị Ở yên trong nhà nhằm làm chậm sự lây nhiễm của  siêu vi khuẩn COVID-19 hay không, và có thể giảm đến mức độ nào. Tuy nhiên, có các yếu tố khác cũng hướng dẫn quyết định của các Viên Chức Y Tế, kể cả việc phát triễn các phương pháp khác nữa nhằm ngăn chận dịch COVID-19, ảnh hưởng của sự dàn dựng để cho phép các lãnh vực khác nhau được hoạt động trở lại, mức độ tuân thủ các chỉ thị và các hướng dẫn về quy định giữ khoảng cách an toàn, mức độ tuân hành việc cô lập và cách ly người bị nhiễm hoặc có tiếp xúc với người nhiễm bệnh, cũng như các phát triễn khoa học khác trong thời gian đại dịch đang tiến hóa nhanh chóng này.  Hơn nữa, quyết định thay đổi các hạn chế hiện có sẽ dựa trên toàn bộ các trạng huống; sự tiến bộ nhiều hay ít của các Chỉ số quan trọng cũng như các yếu tố khác, có thể cho phép thêm nhiều sinh hoạt hơn được hoạt động trở lại, ngay cả khi chưa đạt được một số mục tiêu.   

Các chỉ số này được dựa trên sự hiểu biết hiện nay về siêu vi khuẩn này, việc đánh giá những mục tiêu có thể đạt được trong các tuần và những tháng sắp đến, những phương tiện hiện đang dược sử dụng để giảm thiểu và ngăn chận siêu vi khuẩn này. Chúng tôi sẽ luôn tiếp tục đánh giá các chỉ số này khi tình huống thay đổi; sự hiểu biết của chúng ta về COVID-19 (và sự lây nhiễm của dịch) đang tiếp tục thay đổi và tiến triễn từng tuần một.   

Các trường hợp nhiễm bệnh là những người có thể lây nhiễm COVID-19 cho dù có triệu chứng hay không.  Hiện nay, chúng ta thiếu phương tiện xét nghiệm cần thiết để biết có bao nhiêu trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng, để theo dõi một cách chính xác các tiến bộ trong việc làm giảm bớt cả tổng số trường hợp bị bệnh, lẫn tốc độ lây nhiễm. Chúng ta cần tăng thêm khả năng cô lập người đã bị nhiễm COVID-19 cũng như khả năng cách ly những người mà họ đã tiếp xúc để chận đứng việc lây lan.  Có được cơ cấu hạ tầng này, chúng ta có thể ngăn chặn COVID-19 mà không cần đến các biện pháp nghiêm nhặt của chỉ thị Ở yên trong nhà. Chúng tôi đang yêu cầu sự giúp đỡ từ mọi tầng lớp trong cộng đồng, nhanh chóng trợ lực và thiết lập cơ cấu hạ tầng này.

Chúng tôi dự định sẽ công bố tiến trình về các Chỉ số địa phương này, để cộng đồng cũng có thể theo dõi tiến trình của tập thể.

Chỉ số 1: Tổng số trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng không thay đổi hoặc giảm đi và số bệnh nhân nhập viện do COVID-19 không thay đổi hoặc đã giảm

 • Số trường hợp nhiễm bệnh mới được xác định mỗi ngày, không thay đổi hoặc giảm đi trong những tuần và tháng tới.
  • Chúng tôi biết rằng khi mở rộng việc xét nghiệm, các con số có thể tạm thời tăng lên. Gia tăng việc xét nghiệm sẽ cung cấp một cái nhìn chính xác hơn về số lượng các trường hợp nhiễm bệnh hiện có trong cộng đồng. Chúng tôi sẽ theo sát và phân tích thông tin này hàng tuần.

   Indicator 1: Progress Towards the Goal that the Total Number of Cases in the Community is Flat or Decreasing
 • Số bệnh nhân nhập viện do COVID-19, trong tất cả các bệnh viện, không thay đổi hoặc đã giảm đi trong 14 ngày liên tiếp.
Indicator 1: Progress Towards the Goal that the Number of Hospitalized Patients with COVID-19 is Flat or Decreasing

Chỉ số 2: Các bệnh viện có đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu của cư dân

 • Trong ít nhất một tuần (trung bình 7 ngày), không quá 50% bệnh nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19 nằm giường bệnh không tro​ng kế hoạch gia tăng vì đột biến, có đủ nhân viên chăm sóc tại bệnh viện.
Indicator 2: Progress Toward the Goal of Sufficient Hospital Capacity to Meet the Needs of our Residents

Chỉ số 3: Đạt đủ số lượng xét nghiệm phát hiện virus COVID-19 được tiến hành mỗi ngày

 • Có được ít nhất 200 cuộc xét nghiệm để phát hiện virus COVID-19 (PCR) được tiến hành cho mỗi 100.000 cư dân mỗi ngày.
  • Điều này không bao gồm xét nghiệm kháng thể tại thời điểm này, vì sự hiểu biết liên quan đến việc giải thích và xác nhận việc xét nghiệm kháng thể vẫn có nhiều thay đổi.
  • Chúng tôi đặt trọng tâm vào số xét nghiệm được thực hiện, thay vì khả năng xét nghiệm, để đạt được mức xét nghiệm cần có.
  • Mục tiêu của chúng tôi là để mọi người thuộc các nhóm ưu tiên theo tiêu chuẩn Tiểu bang trong Quận Hạt, được xét nghiệm theo các khoảng thời gian thích hợp.
Indicator 3: Progress Towards the Goal that Sufficient COVID-19 Viral Detection Tests Are Being Conducted Each Day

​Chỉ số 4: Chúng ta có đủ khả năng để điều tra các trường hợp nhiễm bệnh, truy tìm người đã tiếp xúc và cô lập/cách ly
 • Để chặn đứng dây chuyền lây nhiễm, phải nhanh chóng phát triển khả năng cần thiết để xác định và cách ly người nhiễm và những người đã tiếp xúc với COVID-19. Trong các cộng đồng trên khắp Vùng Vịnh và trên toàn quốc, chúng ta phải thực hiện được việc này với quy mô và tốc độ chưa từng thấy, vượt trên nhiều lần khả năng hiện có của các sở y tế công cộng trên toàn quốc. Điều này sẽ đòi hỏi việc phối hợp được các nguồn trợ giúp một cách ồ ạt và nhanh chóng, bao gồm các nhà điều tra bệnh trạng, các phương tiện quản lý thông tin và sự phối hợp về nhà ở, thực phẩm và nguồn tiền thay thế cho thu nhập cần thiết để cho phép người bị nhiễm cũng như đã tiếp xúc với người bị nhiễm tự cách ly. Cơ sở hạ tầng này phải được thiết kế để đạt được các điều sau đây:
 • Tiếp xúc được ít nhất 90% các trường hợp nhiễm bệnh và xác định được các người đã tiếp xúc với họ trước đây
 • 90% các trường hợp bệnh đã tiếp xúc có thể được cách ly một cách an toàn;
 • Tiếp xúc được ít nhất 90% tất cả các người được xác nhận đã tiếp xúc với người bệnh; và
 • Có ít nhất 90% số người được xác nhận đã tiếp xúc với người bệnh có thể được cách ly một cách an toàn.

Chỉ số 5: Có số lượng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) đủ cho ít nhất là 30 ngày cho tất cả những ai đang cung cấp dịch vụ y tế.

 • Tất cả các bệnh viện chăm sóc cấp tính, phòng khám ngoại trú, cơ sở điều dưỡng lành nghề và người ứng cứu y tế đầu tiên (Dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS) và sở cứu hỏa) đều có thiết bị bảo vệ cá nhân đủ dùng trong 30 ngày. Chúng tôi sẽ đo lường điều này như sau:
  • Mỗi bệnh viện chăm sóc cấp tính trong Quận Hạt đều có văn bản chứng nhận với Viên Chức Sở Y Tế rằng họ có thiết bị PPE đủ dùng trong 30 ngày và có thể tự mua đầy đủ thiết bị PPE để đáp ứng nhu cầu của họ trong tương lai. Indicator 5: Whether We Have At Least A 30-Day Supply of Personal Protective Equipment (PPE) Available for All Healthcare Providers
  • Không có bệnh viện, phòng khám, cơ sở điều dưỡng lành nghề, cơ sở chăm sóc dài hạn khác hoặc cơ quan ứng cứu đầu tiên nào phải gặp khó khăn khi mua thiết bị PPE qua các nguồn được chuẩn thuận và không cơ quan nào cần phải gởi đơn yêu cầu đến Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp của Quận Hạt để xin trợ giúp mới có được thiết bị PPE trong 14 ngày qua. Indicator 5: How many facilities have requested PPE in the last 14 days
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 6/1/2020 9:38 AM