Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Doanh nghiệp và nơi làm việc

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 1/22/2021

 

​​

​​

CẬP NHẬT: Vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, Tiểu bang đã ban hành Lệnh Ở Yên Trong Nhà mới được áp dụng theo Vùng. Tiểu bang California đã được chia thành năm Vùng và phải áp dụng các hạn chế chặt chẽ đối với bất kỳ Vùng nào có số giường chăm sóc đặc biệt (ICU beds) còn trống giảm xuống dưới 15%. Các Viên chức Sở Y tế Vùng Vịnh đã quyết định thực hiện các hạn chế mới ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra dựa trên sự gia tăng đáng báo động gần đây về số ca nhiễm COVID-19, số bệnh nhân nhập viện và trong phòng chăm sóc khẩn cấp (ICU) vì COVID-19, và nhu cầu áp dụng các phương cách để làm chậm sự lây lan trước khi các bệnh viện bị quá tải.

Trong Hạt Santa Clara, các hạn chế mới của Tiểu bang được ban hành có trong Chỉ thị bắt buộc-Thực hiện Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng của Tiểu Bang. Trừ khi Viên chức Sở Y tế Quận Hạt sửa đổi hoặc gia hạn, chỉ thị này sẽ có hiệu lực cho đến 12:01 sáng, vào ngày sau khi Bộ Y tế Công cộng Tiểu bang California thông báo rằng Hạt Santa Clara không còn phải tuân theo Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng nữa.

Chỉ thị về Giới Hạn Số Người đã được cập nhật để phù hợp với các hạn chế mới trong Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng của Tiểu bang cho các doanh nghiệp, tổ chức và sinh hoạt. Thêm vào đó, các cập nhật cũng được bổ sung trong các Chỉ Thị Bắt Buộc dành cho Các Cuộc Tụ Họp, Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân, và Các Cơ Sở Ăn Uống.

Như thường lệ, cư dân và doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang lẫn Quận Hạt, và khi có mâu thuẩn giữa hai lệnh thì phải tuân theo lệnh nào có nhiều giới hạn hơn.

Có thể xem các tài liệu sau đây để biết rõ hơn về Lệnh được chỉnh sửa.​

Những tài liệu sau đây là Những Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Của Viên Chức Y Tế với các yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp và sinh hoạt:

​​​​​​​​​​​​​​​​

Mục lục

 

Lệnh ngày 5 tháng 10 có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp?

Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi, ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2020, giúp Quận Hạt phù hợp theo đường lối của Tiểu Bang hơn bằng cách nới lỏng một số hạn chế tuy nhiên vẫn áp đặt các biện pháp làm giảm rủi ro toàn diện nghiêm ngặt đối với các sinh hoạt và doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp hiện được phép mở lại, nhưng vẫn phải tuân theo các quy tắc cụ thể được thiết kế để làm giảm bớt rủi ro lây truyền COVID-19 và giữ an toàn cho cả nhân viên và khách hàng.

 ​

Trở lại đầu trang ▲

Các quy định cho việc vận hành

Quy định cho tất cả các doanh nghiệp (PDF) Mới

Theo Lệnh của các Viên Chức Y Tế Tiểu Bang và Quận Hạt, các doanh nghiệp được phép mở lại phải tuân theo các quy định quan trọng được thiết kế để làm giảm bớt rủi ro lây truyền COVID-19. Dưới đây là các quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp trong cộng đồng:

Giữ khoảng cách khi giao tiếp: Tất cả các doanh nghiệp phải yêu cầu nhân viên và khách hàng mang khăn che mặt, lúc nào cũng duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác và cung cấp phương tiện rửa tay/khử trùng tay cho khách hàng và nhân viên.

Giới hạn số người ở bên trong cơ sở: Một số doanh nghiệp phải tuân theo các giới hạn vì COVID-19 và phải hạn chế số người bên trong cơ sở của họ ở một tỷ lệ nhất định so với số người tối đa bình thường. Hãy vào trang www.sccgov.org/covidcapacity để tìm hiểu xem doanh nghiệp của quý vị có phải tuân theo các giới hạn COVID-19 về số người tối đa ở trong cơ sở hay không.

Làm việc tại nhà: Tất cả những ai có thể làm công việc của họ ở nhà sẽ bắt buộc phải làm việc từ xa.

Chỉ thị dành riêng cho ngành: Các doanh nghiệp phải tuân theo các chỉ thị dành riêng cho ngành của viên Chức Sở Y Tế và các hướng dẫn dành riêng cho ngành của Tiểu Bang.

Báo cáo về các trường hợp nhiễm COVID-19 cho Sở Y Tế Công Cộng: Các doanh nghiệp phải báo cho Sở Y Tế Công Cộng biết khi có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19 và cũng yêu cầu nhân viên báo cho người chủ biết nếu họ đang ở tại sở làm trong thời gian có thể truyền nhiễm.

Nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao MỚI cho Quận Hạt: Tất cảcác doanh nghiệp phải hoàn thành và nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi, có thể tìm thấy công khai trên trang mạng của Quận Hạt, trong vòng 14 ngày kể từ ngày Lệnh 5 tháng 10 có hiệu lực. Các doanh nghiệp phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi ngay cả khi trước đó họ đã nộp một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao đầu tiên theo Lệnh ngày 2 tháng 7 của Viên Chức Sở Y Tế.

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi yêu cầu những điều gì?

 • Hãy điền và nộp bản Thể thức trực tuyến tại www.COVID19Prepared.org,và ký tên với lời cam kết sẽ chịu phạt nếu khai man.
 • Niêm yết các bản thông báo để nhân viên và khách hàng hiểu biết về quy định giữ khoảng cách an toàn, đeo khăn che mặt và giữ vệ sinh.
 • Huấn luyện nhân viên về cách giữ an toàn tại nơi làm việc.
 • Yêu cầu nhân viên bị bệnh ở nhà và kiểm tra sức khỏe của mọi nhân viên để tìm các triệu chứng.
 • Có sẵn xà phòng và nước hoặc nước khử trùng tay để làm sạch tay.
 • Vệ sinh cơ sở kỹ lưỡng và thường xuyên.
 • Duy trì khoảng cách an toàn và tuân thủ tất cả các giới hạn về số lượng người ở trong cơ sở.
 • Lên kế hoạch cho trường hợp có người xét nghiệm dương tính với COVID-19.

GHI NHỚ: Ngoài Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt, các doanh nghiệp phải tuân thủ Lệnh Ở nhà của Tiểu Bang. Lệnh nào có nhiều hạn chế hơn sẽ được áp dụng. Các doanh nghiệp được phép mở cửa theo Lệnh của Quận Hạt nên xác nhận rằng họ cũng được phép mở theo Lệnh của Tiểu Bang.

Trở lại đầu trang ▲

Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Sở Y Tế   Mới​​​​​

Tất cả các lĩnh vực và hoạt động kinh doanh phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế. Đối với các lĩnh vực và hoạt động kinh doanh, Viên Chức Sở Y Tế ban hành Chỉ thị bắt buộc phải áp dụng với các quy định cụ thể hơn, bao gồm: 

 

Trở lại đầu trang ▲

Nếu có thể được, tất cả các doanh nghiệp phải làm việc ở nhà một cách tối đa

Nếu có thể được, các doanh nghiệp được phép vận hành các cơ sở trong Quận Hạt phải làm việc tại nhà một cách tối đa. Tất cả nhân viên nào có thể thì sẽ phải làm việc ở nhà. Những nhân viên duy nhất có thể đi làm là những người không thể làm nhiệm vụ công việc tại nhà và: (1) phải làm việc tại cơ sở cho một chức năng thiết yếu của thương nghiệp hoặc chức năng chính phủ thiết yếu; (2) phải làm việc tại cơ sở để vận hành một doanh nghiệp ngoài trời hoặc doanh nghiệp bổ sung được phép mở; hoặc (3) cần thiết để duy trì các hoạt động căn bản tối thiểu được mô tả trong Lệnh cho các thành phần của doanh nghiệp chưa được phép hoàn toàn hoạt động trở lại. Nếu nhân viên nào phải đến cơ sở để làm một số công việc, nhưng có thể làm các công việc khác ở nhà, thì nhân viên đó sẽ phải làm việc ở nhà cho các công việc có thể làm từ xa.

Trở lại đầu trang ▲

Chuyển các hoạt động kinh doanh ra ngoài trời một cách tối đa

Mặc dù không bắt buộc phải áp dụng, Viên Chức sở Y Tế cũng khuyến khích tối đa tất cả các doanh nghiệp hãy dời các hoạt động kinh doanh ra ngoài trời càng nhiều càng tốt. Các hoạt động kinh doanh ngoài trời có ít rủi ro lây truyền COVID-19 hơn vì luồng không khí được thoáng hơn và ngoài trời thường có nhiều chỗ hơn để mọi người có thể giãn ra.

 

Trở lại đầu trang ▲

Chuẩn bị bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao mới

COVID-19 Prepared Checkmark Sign

Mọi doanh nghiệp có cơ sở trong Quận Hạt có nhân viên hoặc công chúng lui tới sẽ phải điền và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho từng cơ sở của họ trên trang mạng của Quận Hạt tại www.COVID19Prepared.org. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải được nộp và ký bằng điện tử trên trang mạng của Quận Hạt - quý vị không thể ký bằng bút và giấy. Các doanh nghiệp hoạt động tại một cơ sở phải niêm yết một bản COVID-19 Prepared và bản tóm tắt Visitor Information đã được cập nhật. Hai bản này có trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại các cơ sở hoặc nơi làm việc mà họ không sở hữu (như dịch vụ vệ sinh) phải cung cấp bản Thể thức cho chủ cơ sở hoặc nhà điều hành của từng địa điểm họ phục vụ. Tất cả các doanh nghiệp phải phân phát bản Thể thức cho nhân viên của họ.

Vui lòng vào trang mạng www.COVID19Prepared.org để biết chi tiết về cách chuẩn bị, nộp và áp dụng Thể thức giữ Khoảng cách Xã hội.

 

Trở lại đầu trang ▲

Tải xuống và Niêm yết bản thông báo

Quý vị có thể tải xuống các tờ và biển thông báo về Lệnh của Sở Y tế Công cộng về việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 cho nhân viên và khách hàng. Xin vui lòng xem ở đây.

three posters 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng có các bản thông tin có thể in ra, có các chi tiết về COVID-19. Xin vui lòng xem ở đây.

 

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn về cách hoạt động kinh doanh an toàn

Các doanh nghiệp tại Hạt Santa Clara có trách nhiệm thực hiện những điều cần làm để bảo vệ sức khỏe của nhân viên và khách hàng của họ bằng cách giảm thiểu tiếp xúc gần gũi giữa mọi người và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ và vệ sinh. Ngoài các quy định được nêu trong Lệnh và được giải thích trên trang Quy định cho hoạt động kinh doanh, Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt cũng khuyến khích tối đa việc áp dụng các phương thức sau đây để hoạt động an toàn.

Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế, chủ nhân các cơ sở phải tuân theo luật và nộp thông tin về (các) trường hợp nhiễm dương tính được xác nhận và những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân trong vòng bốn giờ sau khi họ biết. Làm theo các hướng dẫn như được nêu trong phần Những điều nên làm khi có người ở nơi làm việc được xét nghiệm dương tính với COVID-19.  Thông tin này cũng có sẵn dưới dạng PDF có thể tải xuống.

Điều gì xảy ra sau khi thông tin về bệnh nhân được nộp cho Quận Hạt:

Sở Y Tế Công Cộng sử dụng thông tin nhận được về bệnh nhân và chi tiết liên lạc để theo dõi dấu vết của COVID-19 với Quận Hạt và để liên lạc với những người được xác định là đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân để bảo đảm là họ tuân theo các lời khuyên về việc cách ly và xét nghiệm. Ngoài ra, Sở Y Tế Công Cộng xem xét dữ liệu để phát hiện các trường hợp nhiễm tại các nơi làm việc trong Quận Hạt để xác định xem việc xét nghiệm bổ sung và/hoặc hỗ trợ của Sở Y tế Công Cộng có phù hợp hay không. Việc báo cáo kịp thời và đầy đủ về các trường hợp nhiễm và người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân là điều bắt buộc theo luật pháp và là điều cần thiết để bảo vệ chính quý vị, nhân viên của quý vị và công chúng khỏi bị COVID-19.

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn cho phòng nghỉ giải lao của nhân viên (cập nhật ngày 13 tháng Giêng)

Ăn uống trong phòng nghỉ giải lao trong nhà là một trong những sinh hoạt có rủi ro cao nhất trong đại dịch vì các phòng nghỉ giải lao thường nhỏ và không thoáng khí, và phải tháo khăn che mặt ra để ăn uống. Việc nhân viên dùng các phòng nghỉ giải lao đã được chứng minh là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất để lây truyền COVID-19, và ăn uống bên trong cùng với một người khác trong thời điểm hiện tại là không an toàn.

Vì vậy, chiếu theo Chỉ thị Bắt buộc Áp dụng về Giới hạn Số người, mọi phòng nghỉ giải lao phải bị đóng ngoại trừ để dùng các máy móc như máy làm cà phê, tủ lạnh, hoặc máy vi sóng, hoặc để cho nhân viên dùng một mình cho các nhu cầu khác được luật pháp quy định như để cho con bú. Không nên ăn uống, hoặc tụ tập trong các phòng nghỉ giải lao. Với việc các phòng nghỉ giai lao bị đóng, nhân viên phải được yêu cầu ăn uống ngoài trời, một mình trong xe, hoặc một mình tại bàn/chỗ làm việc của mình. Nếu không được, họ có thể ăn trong một căn phòng không có người (khi không có mặt những người khác). Chủ nhân các cơ sở làm việc phải làm mọi thứ để khuyến khích những biện pháp an toàn này (ví dụ như, làm chênh lệch giờ nghỉ giải lao và/hoặc bố trí khu vực ngoài trời  để nhân viên có thể ăn uống và ở cách xa nhau 6 feet).  Nếu nhân viên muốn dùng bữa chung với đồng nghiệp, họ chỉ có thể được phép làm như vậy bên ngoài trời và giữ khoảng cách hơn 6 feet với nhau. Ăn uống một mình vẫn là phương cách an toàn nhất.

Chủ nhân các cơ sở phải tuân theo các quy định này trừ khi họ có thể chứng minh rằng có văn bản về quy định gồm tất cả những điều sau đây:

 1. có luật lao động về an toàn của Liên Bang, Tiểu Bang hoặc của sở làm nghiêm cấm họ đóng các phòng nghỉ giải lao bên trong nhà,
 2. không thể áp dụng một biện pháp thay thế nào khác giúp nhân viên dùng bữa được an toàn hơn (như bố trí khu vực nghỉ giải lao ngoài trời);
 3. họ đã soạn và sẽ áp dụng các quy định đã được xác định cụ thể để giúp nhân viên dùng các phòng nghỉ giải lao một cách an toàn hơn (như làm chênh lệch giờ nghỉ giải lao, giới hạn số nhân viên được dùng phòng này trong cùng lúc, làm cho phòng được thoáng khí hơn, và thường xuyên làm sạch cũng như tẩy trùng các bề mặt thường được chạm vào).

Lưu ý: Vì nhu cầu quan trọng để có được dịch vụ y tế vững vàng và hiệu quả để đối phó với số bệnh nhân phải được vào bệnh viện đang gia tăng trong toàn Quận Hạt, các bệnh viện chăm sóc cấp tính không bắt buộc phải ngăn cản nhân viên dùng phòng nghỉ giải lao bên trong nhà để ăn, uống, hoặc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, các cơ sở này được khuyến khích triệt để đóng cửa và hạn chế sử dụng các phòng nghỉ giải lao bên trong nhà khi có thể được và làm tất cả những điều đã có sẵn để giữ cho nhân viên càng an toàn càng tốt.

Trở lại đầu trang ▲

Những điều nên làm nếu nghi ngờ có trường hợp nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc

Bước 1: Yêu cầu nhân viên rời khỏi nơi làm việc

Bảo đảm rằng các nhân viên có triệu chứng COVID-19 không đến nơi làm việc hoặc được cho về nhà ngay lập tức nếu họ có các triệu chứng COVID-19 trong khi đang ở nơi làm việc.

Nếu, khi đến nơi làm việc hoặc bất cứ lúc nào trong giờ làm việc, nhân viên dường như có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, thì nhân viên đó phải được tách biệt với người khác ngay và được cho về nhà:

 • Sốt (theo suy đoán hoặc được đo nhiệt độ)
 • ho dai dẳng;
 • khó thở;
 • ớn lạnh;
 • đau họng;
 • buồn nôn;
 • nôn;
 • tiêu chảy;
 • mệt mỏi bất thường và đáng kể, đau cơ bắp hoặc cơ thể, đau đầu, nhầm lẫn, hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

Nhân viên nào đang làm việc tại nhà nên báo cáo khi bị bất kỳ triệu chứng nào trong các triệu chứng đó cho cấp trên của họ ngay nếu nhân viên đó đã có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ kể từ khi có các triệu chứng COVID-19 lần đầu tiên.

Quý vị có thể đánh giá và thảo luận với nhân viên xem công việc làm từ xa có phù hợp khi họ ở nhà không.

Trở lại đầu trang ▲

Những điều nên làm khi có người tại nơi làm việc xét nghiệm dương tính với COVID-19 (PDF:

Nguyên tắc từng bước này giải thích các trách nhiệm về pháp lý và cung cấp thêm hướng dẫn cho người chủ cơ sở khi một hoặc nhiều người tại nơi làm việc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Nguyên tắc này áp dụng cho nhân viên cũng như tình nguyện viên, nhà thầu hoặc những người khác làm việc tại cơ sở. Ngoài nguyên tắc này, các chủ sở làm phải tuân thủ tất cả các luật liên bang và tiểu bang hiện hành và giao ước trong bản thương lượng với công đoàn.

Khi nào nên sử dụng Nguyên tắc này

Nếu người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 từng có triệu chứng, hãy sử dụng thể thức này nếu họ có triệu chứng khi đang có mặt tại sở làm hoặc thấy có các triệu chứng trong vòng 48 giờ sau khi có mặt tại sở làm.

Nếu người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 chưa bao giờ có triệu chứng, hãy sử dụng thể thức này nếu họ xét nghiệm dương tính trong vòng 48 giờ sau khi có mặt tại sở.

Ghi chú: Thể thức này được kích hoạt ngay sau khi quý vị biết rằng một người tại nơi làm việc của quý vị đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính trong xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Quý vị không thể tránh quy định áp dụng nguyên tắc này bằng cách cho người đó đi xét nghiệm lại, ngay cả khi kết quả của một hoặc nhiều lần xét nghiệm lại là âm tính. Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt không khuyến khích việc lặp lại xét nghiệm để xác nhận kết quả dương tính do khả năng dương tính bị sai trong lần xét nghiệm đầu tiên rất thấp.

 

Bước 1: Cung cấp hướng dẫn cho nhân viên dương tính với COVID-19

Giai đoạn Loại ra khỏi nơi làm việc & Cách ly

Các môi trường không có rủi ro cao, không tập thể: Phải cho nhân viên về nhà ngay lập tức và hướng dẫn họ tự cô lập trong 10 ngày kể từ ngày họ xét nghiệm dương tính , nếu có triệu chứng, 24 giờ sau khi hết sốt mà không cần dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác đã suy giảm; (tùy thời gian nào lâu hơn). Người này chỉ có thể trở lại địa điểm làm việc sau khi đáp ứng cả hai tiêu chuẩn này.

Cung cấp cho nhân viên dương tính COVID-19 tài liệu Hướng dẫn Cô lập và Cách ly Tại nhà (PDF): Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Hoa |

Thư Trở lại Nơi làm việc (PDF): |Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Hoa | Tiếng Tagalog​ |

Nhân viên sẽ không còn bị coi là có khả năng lây nhiễm nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trong Thư Trở lại Nơi làm việc. Hạt Santa Clara khuyến khích các chủ nhân cơ sở không nên yêu cầu mọi người xuất trình giấy chứng của bác sĩ hoặc xét nghiệm âm tính để trở lại làm việc khi họ đạt được các tiêu chuẩn.


Bước 2: Xác định tất cả những người đã tiếp xúc gần gũi nhân viên dương tính với COVID-19

Nếu chủ cơ sở biết rằng nhân viên đã xét nghiệm dương tính, thì họ nên cố gắng xác định xem, nếu có, những nhân viên nào đã tiếp xúc gần gũi với nhân viên dương tính này.  Người đã tiếp xúc gần gũi là người đã ở trong vòng 6 feet với người bị nhiễm bệnh COVID-19 trong vòng ít nhất 15 phút vào bất kỳ thời điểm nào, bắt đầu từ 2 ngày trước khi người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính. Những người tiếp xúc gần gũi bao gồm những người đã tiếp xúc liên tục trong 15 phút với người bị nhiễm bệnh, cũng như những người đã lặp đi lặp lại các giao tiếp ngắn giờ với người bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, việc được xem là người tiếp xúc gần gũi sẽ không phụ thuộc vào việc người tiếp xúc hoặc người bị nhiễm có mang khăn che mặt trong khi tiếp xúc với nhau hay không.

Duy trì tính bảo mật

Chủ sở làm nên bảo mật thông tin y tế của nhân viên theo luật liên bang và tiểu bang. Không tiết lộ danh tính của nhân viên dương tính với COVID-19 trong quá trình xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với nhân viên đó. Vui lòng tham khảo ý kiến luật sư nếu quý vị có câu hỏi gì về luật lao động hoặc quyền riêng tư hiện hành.

Xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân trong thời kỳ có thể lây nhiễm

Chủ sở làm nên tìm hiểu và ghi lại lịch trình và địa điểm làm việc của nhân viên để xác định: 1) ngày các triệu chứng của họ bắt đầu (nếu có); 2) ngày xét nghiệm dương tính đầu tiên của họ; và 3) ngày cuối cùng mà người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 đã có mặt tại nơi làm việc.

Thông tin này sau đó nên được chủ nhân cơ sở sử dụng để xác định tất cả những ai có thể đã tiếp xúc gần gũi với nhân viên được xác nhận là dương tính trong thời kỳ có thể lây nhiễm.

 Thời kỳ lây nhiễm được định nghĩa là:

 • Bắt đầu: 2 ngày trước khi người đó có triệu chứng (hoặc 2 ngày trước ngày xét nghiệm dương tính đầu tiên của nhân viên không có triệu chứng)
 • Kết thúc: ngày cuối cùng người dương tính có mặt tại nơi làm việc

Việc bị “lây nhiễm” không phụ thuộc vào việc người tiếp xúc gần gũi hay người bị nhiễm có mang khăn che mặt trong khi giao tiếp với họ.

Hoàn thành Biểu mẫu Báo cáo Trường hợp Nhiễm và Người đã tiếp xúc tại Nơi làm việc

 

​​

Chủ nhân cơ sở làm nên thu thập thông tin sau đây của tất cả những người được xác định là đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân (sẽ được cung cấp cho Sở Y Tế Công Cộng của Hạt Santa Clara), bao gồm những người cung cấp dịch vụ/hàng hóa, khách hoặc những người khác có tiếp xúc gần gũi với nhân viên đó tại nơi làm việc:

 • Tên
 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Ngôn ngữ được nói (nếu họ không thạo tiếng Anh)

Chủ nhân cơ sở cũng có thể nghĩ về việc đưa ra chính sách thông báo cho nhân viên rằng nếu họ được xác nhận có COVID-19, họ sẽ được yêu cầu cung cấp danh sách các nhân viên khác mà họ đã tiếp xúc gần gũi trong thời kỳ lây nhiễm.


Bước 3: Thông báo cho tất cả nhân viên

Loại ra khỏi Nơi làm việc, Cách ly và Xét nghiệm cho Người đã tiếp xúc gần gũi với Trường hợp nhiễm bệnh

Những ai đã tiếp xúc gần gũi với người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong thời gian lây nhiễm (được định nghĩa ở trên) phải bị cấm vào khu vực làm việc và phải được hướng dẫn ở nhà trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày cuối cùng đã tiếp xúc với người bị chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong thời gian người đó được coi là có khả năng truyền nhiễm cho người khác.

Tất cả những người tiếp xúc gần gũi được khuyến cáo nên đi xét nghiệm vào Ngày thứ 6 hoặc sau đó, kể từ lần bị lây nhiễm cuối cùng nếu không có triệu chứng (và đi xét nghiệm ngay nếu có triệu chứng). Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 có thể được tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi. Những người tiếp xúc gần gũi không có triệu chứng sẽ có thể ngừng cách ly sau Ngày thứ 10 kể từ lần bị lây nhiễm cuối cùng nhưng nên tiếp tục theo dõi các triệu chứng đủ 14 ngày. Ngay cả khi có kết quả xét nghiệm âm tính, người đã tiếp xúc gần gũi với trường hợp nhiễm vẫn phải cách ly đủ 10 ngày. Kết quả xét nghiệm, dương tính hay âm tính, nên được chia sẻ với chủ sở làm.

Hướng dẫn cách ly chung ở trên áp dụng cho nhân viên y tế trong các tình huống bình thường và nhân viên y tế thường xuyên có thể bị lây nhiễm tại nơi làm việc mà không có rủi ro cao nên tiếp tục tuân theo hướng dẫn của chủ sở làm về việc trở lại nơi làm việc. Tuy nhiên, nếu tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng tồn tại, nhân viên y tế có thể tuân theo các đề nghị được nêu trong Hướng dẫn Cách ly do COVID-19 dành cho Nhân viên Y tế trong Thời gian Thiếu hụt Nhân sự Nghiêm trọng.

Cung cấp bản Cố vấn cho Người đã Tiếp xúc Gần gũi với COVID-19 (Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog) cho tất cả những người được xác định là đã tiếp xúc gần gũi.

Lới khuyên chung & Theo dõi triệu chứng cho tất cả nhân viên khác
Tất cả những người khác có mặt tại nơi làm việc, nhưng KHÔNG được xác định là người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân, nên được khuyên tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày sau ngày cuối người nhiễm COVID-19 có mặt tại nơi làm việc. Họ có thể tiếp tục làm việc, nhưng nếu có các triệu chứng, họ phải ở nhà (hoặc nếu đang làm việc, phải đi về nhà ngay lập tức) và nên liên lạc với cơ sở y tế của họ để đi xét nghiệm. Mọi người tại địa điểm làm việc phải tuân theo Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao của doanh nghiệp.

Nếu nơi làm việc là một "Môi trường có nhiều rủi ro", là nơi mà nhân viên có nhiều rủi ro tiếp xúc với COVID-19 do sự giao tiếp trực diện thường xuyên với cộng đồng và không thể duy trì khoảng cách an toàn với người khác tại nơi làm việc, thì các nhân viên này nên được xét nghiệm ít nhất một lần sau mỗi 30 ngày. Những nhân viên thuộc "Môi trường có nhiều rủi ro" này bao gồm, nhưng không chỉ có, nhân viên ứng phó đầu tiên, nhân viên tiệm thuốc, nhân viên dịch vụ thực phẩm, nhân viên giao hàng, nhân viên giao thông công cộng và nhân viên cửa hàng tạp hóa.

Nếu muốn, hãy cung cấp Lời khuyên chung về việc bị Phơi nhiễm với COVID-19 (Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog) cho tất cả nhân viên KHÔNG được xác định là người đã tiếp xúc gần gũi.

 

Bước 4: Báo cáo (các) trường hợp nhiễm cho Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara

Nếu một trường hợp dương tính được xác định tại cơ sở của quý vị, thì quý vị phải điền đầy đủ biểu mẫu báo cáo trường hợp nhiễm và người tiếp xúc gần gũi tại nơi làm việc trên Cổng trực tuyến Báo cáo Trường hợp nhiễm và Người đã tiếp xúc gần gũi. Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế, các bản báo cáo phải,  chiếu theo luật pháp, được thực hiện trong vòng bốn giờ sau khi chủ nhân cơ sở biết được (các) trường hợp dương tính. Thông tin được cung cấp sẽ được giữ kín và không ảnh hưởng đến tình trạng di trú. Quý vị có thể cập nhật thông tin đã cung cấp nếu quý vị phát hiện thêm thông tin sau báo cáo ban đầu. Ghi chú: Trách nhiệm pháp lý về việc báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng của quý vị sẽ bắt đầu ngay sau khi biết rằng một người tại nơi làm việc của quý vị đã nhận được kết quả dương tính qua xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Quý vị không thể tránh quy định báo cáo về người dương tính bằng cách cho người đó đi xét nghiệm lại, ngay cả khi kết quả của một hoặc nhiều lần xét nghiệm lại là âm tính. Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt không khuyến khích lặp lại việc xét nghiệm để xác nhận kết quả dương tính vì khả năng dương tính bị sai trong lần xét nghiệm đầu tiên rất thấp.

 

Bước 5: Báo cáo mọi trường hợp nhập viện hoặc tử vong cho Văn phòng Cal/OSHA tại địa phương

Chủ Sở làm phải báo cáo các thương tích nghiêm trọng, bệnh tật hoặc tử vong xảy ra ở nơi làm việc hoặc có liên quan đến việc làm cho văn phòng Cal/OSHA địa phương ngay. Đối với COVID-19, điều này bao gồm các nhân viên nhập viện và tử vong, ngay cả khi không chắc chắn là có liên quan đến công việc hay không.

 

Bước 6: Đề nghị Khử trùng sau khi có một trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận tại nơi làm việc

Hãy đóng cửa những khu vực mà người bệnh đã đến trong vòng 48 giờ vừa qua cho đến khi đã làm sạch và khử trùng xong. Nếu có thể và an toàn, hãy mở cửa ra vào và cửa sổ thông với bên ngoài và sử dụng quạt thông gió để tăng việc lưu thông không khí trong khu vực đó. Đợi 24 giờ hoặc theo thời gian thuận tiện trước khi bắt đầu làm sạch và khử trùng. Sử dụng chất tẩy rửa được EPA chứng nhận, làm sạch và khử trùng tất cả các khu vực mà người bệnh sử dụng, bao gồm văn phòng, phòng tắm, khu vực chung, thiết bị điện tử dùng chung (như máy tính bảng, màn hình cảm ứng, bàn phím, đồ điều khiển máy từ xa và máy ATM), đặc biệt là các bề mặt thường xuyên được chạm vào.

Tiếp tục việc làm sạch thường lệ và khử trùng tất cả các khu vực thường được chạm vào suốt ngày dựa theo Hướng dẫn của CDC. Làm sạch các bề mặt và đồ vật có vết bẩn bằng xà phòng và nước trước khi khử trùng. Dùng sản phẩm khử trùng được EPA chứng nhận và làm theo hướng dẫn trên nhãn để sử dụng đúng cách, để biết có cần dùng thêm PPE và bất kỳ cân nhắc đặc biệt nào khác khi sử dụng sản phẩm.

 

Bước 7: Phòng ngừa sự lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc

Áp dụng quy định đeo khăn che mặt một cách ráo riết

Đeo khăn che mặt hiện là điều bắt buộc trong Tiểu bang California (CDPH, 2020). Tất cả mọi người phải được yêu cầu lúc nào cũng đeo khăn che mặt khi ở nơi làm việc hoặc khi làm việc bên ngoài sở làm, đặc biệt là khi có tiếp xúc với công chúng hoặc ở nơi có người của công chúng lui tới, làm việc ở nơi chuẩn bị hoặc đóng gói thực phẩm, làm việc ở trong các khu vực chung hoặc lúc đi bộ ngang qua các nơi đó, hoặc trong một khu vực đóng kín với những người khác và ở nơi họ không thể duy trì khoảng cách 6 feet với người khác.

Nhân viên không cần đeo khăn che mặt trong khi ăn uống, khi không thể đeo vì lý do sức khỏe, khi cần phải giao tiếp với người khiếm thính, hoặc người sẽ gặp rủi ro trong công việc khi đeo khăn che mặt, như đã được chính quyền của địa phương, tiểu bang hay liên bang hoặc theo hướng dẫn về an toàn cho nơi làm việc xác định.

Khi thích hợp, bố trí lại nơi làm việc để có được các biện pháp giữ khoảng cách xã giao  hữu hiệu hơn

Bố trí lại, hạn chế việc sử dụng hoặc đóng các khu vực chung để tạo được khoảng cách giữa mọi người. Các biện pháp tối thiểu cần thiết để giúp giữ khoảng cách được xác định trong bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao. Các biện pháp bổ sung dành cho các ngành hoặc sinh hoạt khác được bao gồm trong Chỉ thị bắt buộc do Viên Chức Sở Y Tế ban hành.

Một số biện pháp giữ khoảng cách xã hội sơ bộ và căn bản bao gồm:

 • Làm công việc từ xa một cách tối đa, dựa trên các chức năng kinh doanh. Theo Lệnh này, các doanh nghiệp phải yêu cầu tất cả nhân viên làm việc ở nhà nếu công việc có thể làm được tại nhà. Một số doanh nghiệp được yêu cầu tạm ngừng tất cả các hoạt động tại cơ sở, ngoài các hoạt động căn bản tối thiểu (như giữ an ninh cho nơi làm việc và các hoạt động tạo điều kiện cho các nhân viên làm việc từ xa).
 • Đối với những người phải làm việc tại cơ sở, hãy duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với mọi người không sống cùng nhà với quý vị.
 • Giới hạn số nhân viên được phép vào bên trong cơ sở của quý vị cùng lúc để mọi người luôn có thể duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với những người không sống cùng nhà. Các giới hạn bổ sung về số người được áp dụng sẽ tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của quý vị - vui lòng xem www.sccgov.org/covidcapacity để biết thêm thông tin.
 • Bàn làm việc và không gian làm việc nên cách nhau ít nhất sáu feet và được bố trí hướng về cùng một hướng thay vì đối diện nhau.
 • Bàn làm việc/khu vực làm việc chung nên được khử trùng giữa mỗi ca.
 • Nên hạn chế và tránh sử dụng các khu vực chung (như phòng hội nghị, quán ăn "cafeteria" và phòng nghỉ). Nhân viên nên nghỉ giải lao ở bên ngoài trời khi có thể, và nên được khuyến khích ăn bữa bên ngoài trời hoặc tại bàn của họ.
 • Mọi người nên được khuyến khích ăn bữa tại bàn của họ và họp trực tuyến khi có thể.
 • Nếu các khu vực chung này được sử dụng, thì hãy đưa ra thêm hạn chế về số lượng nhân viên trong các khu vực kín để có được khoảng cách ít nhất sáu feet giữa mọi người trong khu vực đó.
 • Làm chênh lệch giờ nghỉ của nhân viên, trong lúc vẫn tuân thủ các luật về tiền lương và giờ làm, để họ có thể duy trì đủ khoảng cách với nhau.
 • Bỏ tất cả các cuộc họp trực diện không cần thiết và tổ chức các cuộc họp trực tuyến mỗi khi có thể; nếu phải có các cuộc họp trực tiếp, hãy sắp xếp để có đủ khoảng cách giữa mọi người.

Tích cực khuyến khích việc tuân thủ các biện pháp giữ vệ sinh

Tích cực khuyến khích tất cả mọi người gia tăng các biện pháp giữ vệ sinh (rửa tay, tránh chạm vào mắt/mũi/miệng, che miệng khi ho và hắt hơi) và thường xuyên cho nhân viên ngừng làm việc để rửa tay. Cung cấp khăn giấy, nước khử trùng tay và khăn lau khử trùng tại nơi dễ lấy trong toàn bộ cơ sở. Chủ sở phải bảo đảm rằng máy khử trùng tay và thiết bị rửa tay luôn hoạt động và có đủ vật liệu.

In và niêm yết các bản hướng dẫn giữ vệ sinh ở mọi khu vực tại sở làm. Tài liệu để in có tại: https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do-flyers.aspx

Có các biện pháp làm sạch thường xuyên

Làm sạch

 • Xem bản "Làm sạch và khử trùng cơ sở của quý vi"̣ của CDC để biết các hướng dẫn cụ thể trong việc làm sạch và khử trùng khu vực trong nhà và ngoài trời.
 • Nếu các bề mặt bị bẩn, thì cần được làm sạch bằng chất tẩy rửa hoặc xà phòng và nước trước khi khử trùng.
 • Tất cả các nhân viên phải rửa tay thường xuyên và được phép ngừng làm việc thường xuyên để rửa tay.

Khử trùng

 • Chủ sở làm nên bảo đảm rằng việc khử trùng thường xuyên theo lịch trình sẽ được thực hiện bằng một trong những chất sau đây:
 • Thường xuyên làm sạch và khử trùng các vật dụng thường xuyên được chạm vào (tay nắm cửa, tay vịn, công tắc đèn, điện thoại, bàn phím, v.v.) suốt cả ngày.

Các đề nghị thêm

 • Cung cấp khăn lau dùng một lần để các bề mặt thường được sử dụng (ví dụ tay nắm cửa, bàn phím, đồ điều khiển máy từ xa, bàn làm việc, dụng cụ và thiết bị làm việc khác) có thể được nhân viên lau sạch trước mỗi lần sử dụng.
 • Ngăn nhân viên sử dụng điện thoại, bàn làm việc, văn phòng hoặc các công cụ và thiết bị làm việc khác của các đồng nghiệp khi có thể. Nếu cần thiết, làm sạch và khử trùng trước và sau khi sử dụng.

Bảo đảm việc tuân thủ nghiêm nhặt các thể thức giữ khoảng cách xã giao và các chỉ thị cụ thể theo ngành nghề

Tất cả các doanh nghiệp phải dùng mẫu đơn trực tuyến để hoàn tất và áp dụng Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao và nộp bản này cho Quận Hạt. Các biện pháp bổ sung dành cho các ngành hoặc sinh hoạt khác được bao gồm trong Chỉ thị bắt buộc do Viên Chức Sở Y Tế ban hành.

Thường xuyên xem lại Thể thức dành cho các cơ sở của quý vị để xác định xem có nên cập nhật bất kỳ biện pháp nào để tăng cường an toàn tại nơi làm việc hay không. Bảo đảm rằng tất cả các nhân viên đều được huấn luyện đúng cách về Thể thức và rằng các biện pháp của Thể thức phải được áp dụng và tuân theo một cách nghiêm ngặt.

 

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn về Hệ thống Thông gió và Lọc không khí (COVID-19)MớiPDF

Tại sao điều quan trọng là phải thông gió cho không gian trong nhà?

Không gian chung trong nhà làm tăng nguy cơ lây truyền COVID-19 một cách đáng kể. Các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy COVID-19 chủ yếu lây lan qua các giọt dịch lớn từ hơi thở cũng như các hạt bụi nhỏ khi thở ra được gọi là khí dung, và chúng có thể tồn tại ở không gian trong nhà trong thời gian dài, đặc biệt nếu không gian bị kín và thông gió kém. Nguy cơ lây truyền COVID-19 cũng gia tăng đáng kể khi mọi người cởi bỏ khăn che mặt (kể cả khi ăn hoặc uống) và nguy cơ này tăng lên khi mỗi người từ các gia đình riêng biệt dùng chung một khu vực trong nhà.

Điều an toàn nhất là tránh tụ tập với các cá nhân không sống cùng một nhà với quý vị. Và sinh hoạt ngoài trời - nơi gió và ánh sáng mặt trời có thể phân tán các hạt và khử hoạt virus - sẽ là điều an toàn hơn so với trong nhà, đặc biệt khi sinh hoạt đó cần quý vị gỡ khăn che mặt ra.

Nếu các sinh hoạt phải diễn ra tại không gian chung trong nhà, việc quản lý không khí trong nhà sẽ không loại bỏ nguy cơ lây truyền COVID-19 nhưng có thể làm giảm nguy cơ này đáng kể, đặc biệt là khi kết hợp với các biện pháp phòng ngừa an toàn khác (như sử dụng khăn che mặt, giới hạn số lượng người trong không gian đó và giữ khoảng cách với nhau). Như đã được cho biết bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) trong bản tóm tắt khoa học về sự lây truyền virus corona trong không khí, “việc thông gió tránh địa điểm trong nhà có đông người đặc biệt thích hợp cho các không gian kín, nơi các trường hợp có thể làm tăng nồng độ các giọt dịch nhỏ và các phần tử mang virus lây nhiễm lơ lửng trong không khí".

Nói chung, quý vị có càng có nhiều người ở trong môi trường trong nhà, thì nhu cầu tăng cường lưu thông không khí trong lành từ ngoài trời để làm loãng các hạt trong không khí sẽ càng lớn. Đưa không khí trong lành vào các khu vực có số lượng người nhiều nhất trong các tòa nhà của quý vị. Ở những khu vực mà quý vị không thể tăng cường không khí ngoài trời, hãy giảm số lượng người xuống hơn nữa, cho mọi người cách xa nhau hơn 6 feet, và thực hiện các biện pháp khác để cải thiện hệ thống thông gió và lọc không khí.

Ai nên làm theo hướng dẫn này?

Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, văn phòng, trường học, nhà hàng, các tổ chức tín ngưỡng và các ngành khác không thuộc y tế trong việc xác định các bước chung để cải thiện hệ thống thông gió trong những nơi trong nhà và giảm nguy cơ lây truyền. Các cơ sở y tế phải tuân theo Kế hoạch Phòng ngừa và Kiểm soát Nhiễm trùng của họ và các yêu cầu y tế cụ thể khác.

Cơ sở của tôi nên thực hiện những bước gì để cải thiện hệ thống thông gió và lọc không khí?

Thực hiện các bước sau để cải thiện chất lượng không khí trong nhà tại cơ sở của quý vị và giảm nguy cơ lây truyền virus corona trong không khí từ xa:

 1. Yêu cầu sử dụng khăn che mặt - Khăn che mặt có thể giúp giảm tới 50% nguy cơ lây truyền bệnh trong môi trường trong nhà. Hầu hết mọi người đều phải đeo khăn che mặt khi ở trong các không gian chung trong nhà. Hệ thống thông gió và lọc không khí tốt đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở trong nhà như nhà hàng, nơi mọi người phải tạm thời tháo khăn che mặt để thực hiện các sinh hoạt như ăn uống. Lưu ý rằng tấm nhựa che mặt chưa được chứng minh là có tác dụng bảo vệ để khỏi hít phải dung khí và không thể thay thế cho khăn che mặt. Tấm nhựa che mặt có thể được sử dụng bên ngoài khăn che mặt, nhưng không thay cho khăn che mặt.

 

 1. Tăng cường sự trao đổi không khí ngoài trời - Tăng cường việc lưu thông không khí ngoài trời là một trong những cách đơn giản nhất để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19, miễn là làm như vậy không gây ra nhiều nguy cơ về an toàn hoặc sức khỏe hơn cho bất kỳ ai sử dụng cơ sở đó.
  • Mở cửa ra vào và cửa sổ để tăng lưu thông không khí trong lành khi các điều kiện về môi trường, tòa nhà và an toàn cho phép. Nghĩ về việc sửa đổi cơ sở của quý vị để làm cho cửa ra vào và cửa sổ mở được an toàn và khả thi: như thay thế các cửa sổ không mở được bằng các cửa sổ dễ dàng mở hoặc gắn tấm che bằng lưới hoặc khung chắn có các thanh sắt. Nếu tòa nhà của quý vị cũng có hệ thống thông gió cơ học, hãy đánh giá tác động của cửa sổ/cửa ra vào được mở theo bước #3 dưới đây.
  • Nên sử dụng quạt di động để tối đa hóa hiệu suất của cửa sổ và cửa ra vào được mở. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, hãy cẩn thận đặt quạt không hướng về mọi người đang ở trong nhà và tránh thổi không khí từ người này sang người khác (do điều này có thể lây lan virus). Thay vào đó, hãy đặt quạt gần cửa ra vào và cửa sổ và sử dụng chúng để hút hoặc thổi không khí từ bên trong cơ sở ra bên ngoài, thay vì thổi không khí vào bên trong. Tạo hướng cho luồng không khí để tối đa hóa sự chuyển động của không khí trong nhà ra bên ngoài.

 

 1. Nâng cấp hệ thống thông gió cơ học hiện có - Nếu cơ sở của quý vị có sẵn hệ thống Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa không khí (HVAC), hãy nhờ chuyên gia HVAC có kinh nghiệm đánh giá để bảo đảm hệ thống này hoạt động bình thường và nên thực hiện việc nâng cấp phù hợp và khả thi. Việc nâng cấp này có thể làm tăng lưu thông không khí bên ngoài và cũng loại bỏ khí dung thông qua quy trình lọc. Nên nâng cấp hiệu suất của bộ lọc cơ học của hệ thống lên hiệu suất cao nhất tương thích với hệ thống xử lý không khí và giá bộ lọc hiện đang được lắp đặt; lý tưởng, hiệu suất của bộ lọc phải là MERV 13 trở lên. Thường xuyên kiểm tra các hệ thống xử lý không khí và bộ lọc để chắc chắn chúng hoạt động bình thường, và các bộ lọc được lắp đặt một cách thích hợp, được bảo quản và trong thời hạn còn sử dụng được. Nên áp dụng các nguyên tắc thông gió và lọc không khí bổ sung này nếu thích hợp với hệ thống của quý vị:
  • Tăng tỷ lệ không khí ngoài trời đi thông qua hệ thống HVAC, điều chỉnh lại hoặc ghi đè bộ giảm chấn tuần hoàn (“bộ phận tiết kiệm”).
  • Cố gắng giữ độ ẩm từ 40% đến 60%.
  • Chạy hệ thống xử lý không khí trong nhiều giờ hơn, kể cả trước và sau khi không gian có người sử dụng.
  • Bịt các cạnh của bộ lọc để hạn chế không khí thông qua ngoài dự tính.
  • Tắt các điều khiển thông gió theo nhu cầu (DCV) làm giảm nguồn không khí dựa trên nhiệt độ hoặc số lượng người, và bảo quản các hệ thống tăng cường nguồn không khí trong lành.
  • Gia tăng tổng số lượng luồng không khí cho các không gian đang có người, nếu có thể.
  • Liên tục bảo quản hệ thống HVAC theo định kỳ ở tất cả các khu vực, nhưng đặc biệt là các phòng nhỏ hơn có quạt thông gió, chẳng hạn như phòng vệ sinh, phòng giặt và nhà bếp.
  • Giám sát hiệu suất của hệ thống bằng cách đo mức thông gió trực tiếp, khi có thể. Chủ sở hữu/người vận hành tòa nhà có thể xem xét các thành phần cụ thể như tốc độ dòng khí (không khí ngoài trời so với không khí tuần hoàn) và sự chênh lệch áp suất giữa các khu vực có nguy cơ cao hơn (ví dụ: phòng vệ sinh và khu vực ăn uống) và các khu vực khác.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Hướng dẫn mở lại tòa nhà ngày 5 tháng 10 năm 2020 của American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

 

 1. Cài đặt Máy làm sạch không khí Di động - Có thể mua và sử dụng nhiều loại máy làm sạch không khí di động, thường được gọi là bộ lọc HEPA trong các không gian trong nhà để loại bỏ các hạt nhỏ trong không khí ở mức cao hơn. Nên sử dụng các bộ lọc này ở những nơi không có hoặc thông gió ngoài trời kém, không có hệ thống HVAC hoặc khi việc nâng cấp lên hệ thống HVAC không khả thi. Chúng có nhiều kích cỡ, tính năng và giá cả. Quý vị nên mua các đơn vị được chứng nhận về khí thải ozone và an toàn điện bởi California Air Resources Board (CARB), và tránh các máy làm sạch không khí tạo ozone. Đồng thời chắc chắn thiết bị có kích thước phù hợp với căn phòng được sử dụng bằng cách sử dụng các phương pháp như Tỷ lệ phân phối không khí sạch (CADR).

 

 1. Các cân nhắc khác
  • Tổ chức các sinh hoạt trong nhà ở các phòng lớn có trần cao, tạo thêm không gian để các hạt từ hơi thở có thể phân tán. Kiểm soát số lượng người vào phòng.
  • Đặt quạt trần để hút không khí lên trên, thay vì đẩy xuống phía người trong phòng.
  • Khi thích hợp, hãy lắp đặt hệ thống chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím (UVGI) được thiết kế và triển khai thích hợp để khử hoạt các hạt virus trong không khí.
  • Lưu ý rằng các biện pháp thông gió và lọc không khí cũng áp dụng cho các lều kín được thiết lập cho các sự kiện hoặc doanh nghiệp. Mở các mặt của lều càng nhiều càng tốt để tăng cường trao đổi không khí ngoài trời, và lưu ý rằng các lều đóng kín hai mặt trở lên sẽ đủ tiêu chuẩn là không gian trong nhà theo Lệnh của Gíam đốc Sở Y tế Quận Hạt.

 

Tham khảo ý kiến của Chuyên gia HVAC

Thông tin trong hướng dẫn này dành cho đối tượng chung, là những người có thể có thắc mắc về chất lượng không khí trong các tòa nhà và các biện pháp giảm thiểu để giảm nguy cơ lây truyền virus corona trong không khí. Nhiều tòa nhà có hệ thống HVAC phức tạp và quý vị phải làm việc với chuyên gia HVAC để đánh giá hệ thống thông gió, lọc và làm sạch không khí của tòa nhà và xem xét việc nâng cấp và cải tiến phù hợp với hệ thống và không gian của quý vị.

Tài liệu bổ sung:

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ:

Thông gió bên trong các tòa nhà

Thông tin dành cho Chủ lao động về Tòa nhà Văn phòng

Điều hành trường học trong COVID-19: Các cân nhắc của CDC  

Khói cháy rừng và COVID-19: Các câu hỏi thường gặp và nguồn thông tin dành cho các cố vấn về tài nguyên không khí và các chuyên gia sức khỏe môi trường khác

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE):

Các nguồn thông tin có sẵn của ASHRAE để giải quyết các mối quan tâm về COVID-19

Hướng dẫn Vận hành Tòa nhà trong Đại dịch COVID-19

Hướng dẫn C19 của ASHRAE về việc Mở cửa lại Trường học và Đại học  

Lực lượng đặc nhiệm về dịch bệnh của ASHRAE: Sẵn sàng xây dựng

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ:

Thông gió và Coronavirus (COVID-19)

Không khí ở trong nhà và Virus Corona (COVID-19)

Nguồn Thông tin Khoa học và Kỹ thuật liên quan đến Không khí trong nhà và Virus Corona (COVID-19)

Hướng dẫn về Máy làm sạch Không khí trong Nhà

Tổ chức Y tế Thế giới:

Hỏi Đáp: Thông gió và điều hòa không khí trong không gian công cộng và tòa nhà và COVID-19

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn bổ sung của Tiểu bang và Liên bang

Các cơ quan chính phủ sau đây đã soạn các hướng dẫn để giúp lập kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19.

Tiểu bang California

Bộ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp - Cal OSHA

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh

 

Trở lại đầu trang ▲

Hỗ trợ và nguồn thông tin

Hỗ trợ và nguồn thông tin về tài trợ và hỗ trợ cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn do COVID-19.

 

Tìm vốn và nguồn trợ giúp cho ngành tiểu thương

 • Vào ngày 15 tháng 6, Cơ quan Quản lý Tiểu Thương của Hoa Kỳ đã mở lại cổng thông tin trực tuyến để nhận đơn xin Khoản vay vì Thảm họa Kinh tế (Economic Injury Disaster Loan, viết tắt là "EIDL") nhằm cung cấp khoản tài trợ quan trọng cho các doanh nghiệp lỡ thời kỳ nộp đơn đầu tiên. Đơn xin vay và các chi tiết có trên Trang web SBA.
 • Trung tâm Phát triển Tiểu Thương Bắc California có thể giúp các tiểu thương điều hướng các nguồn trợ giúp và trả lời các câu hỏi về kinh doanh.
 • Tìm hiểu thêm về Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program), một khoản vay dành cho tiểu thương để giúp tiếp tục thuê mướn nhân viên trong cuộc khủng hoảng coronavirus (COVID-19). Thông tin thêm về Chương trình Bảo vệ Tiền lương có từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
 • IBank California có các khoản vay cho doanh nghiệp và khoản vay nhỏ với lãi suất thấp và được tiểu bang bảo đảm, dành cho những chủ nhân của doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi thảm họa trong vùng và cần các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng (credit line) cho vốn lưu động.
 • Chương trình California Capital Access Program (CalCAP) cho tiểu thương, khuyến khích các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cung cấp khoản vay cho các tiểu thương đang khó xin được vốn. Nếu quý vị sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và cần một khoản vay để khởi nghiệp, mở rộng hoặc để có vốn lưu động, quý vị có thể nhận được các điều khoản cho vay thuận lợi hơn từ tổ chức cho vay nếu khoản vay của quý vị được ghi danh vào Chương trình Dự phòng Tổn thất Khoản vay CalCAP (CalCAP Loan Loss Reserve Program) Danh sách các tổ chức cho vay trong chương trình có ở đây.
 • Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc (Go-Biz) cung cấp thông tin về việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các tiểu thương trên khắp California.
 • Chương trình Tín dụng giữ chân Nhân viên: Bộ Tài chính và Sở Thuế Liên Bang đã đưa ra Chương trình Tín dụng giữ chân Nhân viên (Employee Retention Credit), được thiết lập để khuyến khích các doanh nghiệp giữ nhân viên trong bảng lương của họ. Khoản tín dụng thuế được hoàn lại là 50% của tối đa 10.000 đô la tiền lương được chủ sở làm hội đủ điều kiện đang có doanh nghiệp bị ảnh hưởng về tài chính vì COVID-19 trả cho nhân viên.
 • Ủy ban Tiểu thương & Doanh nhân của Thượng viện Hoa Kỳ đã soạn thảo bản Hướng dẫn về Đạo luật CARES Act cho Chủ nhân các tiểu thương để giúp điều hướng các nguồn trợ giúp được Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong Đại dịch Coronavirus (CARES) đưa ra.
 • Những chủ nhân gặp khó khăn trong việc tìm và mua Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) không thuộc cấp y tế cho nhân viên của họ có thể sử dụng Safely Making California, một chương trình có sự hợp tác giữa Tiểu bang, California Manufacturers & Technology Association và Autodesk. Safely Making California giúp kết nối các chủ nhân với các nhà sản xuất PPE không thuộc cấp y tế.
 • California Manufacturers & Technology Association (CMTA), Autodesk và Tiểu bang California đã hợp tác để tạo ra Thị trường "Safely Making California”,  giúp lấp vào một khoảng trống quan trọng cho tất cả các lĩnh vực trong đại dịch COVID-19. Chương trình sẽ kết nối các nhà sản xuất của CMTA và các nhà sản xuất khác với các chủ nhân có nhu cầu mua Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) không thuộc cấp y tế.

 

Trách nhiệm thuế doanh thu và sử dụng (Tiểu bang California) - Gia hạn và cứu trợ cho các tiểu thương phải đóng thuế

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2020, những tiểu thương phải nộp thuế (những người có dưới 5 triệu đô la trong doanh thu bị tính thuế) có thể tận dụng kế hoạch thanh toán miễn lãi trong 12 tháng cho tối đa 50.000 đô la trong khoản thuế doanh thu và sử dụng. Xem các chi tiết ở đây.  Đơn ghi danh cho kế hoạch thanh toán có thể được thực hiện qua hệ thống dịch vụ trực tuyến của Cục Quản lý Thuế và Phí California. Các câu hỏi về chương trình này có thể được gửi đến Cục Quản lý Thuế và Phí (1-800-400-7115; Dịch vụ chuyển tiếp California: 711).

 

Các nguồn giúp đỡ dành cho công nhân viên

 • Cơ quan Lao động và Phát triển công nhân viên (Labor & Workforce Development Agency) đã biên soạn một nguồn thông tin về các chủ đề như việc nghỉ bệnh được trả lương, bảo hiểm tàn tật và thất nghiệp, hướng dẫn về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, và nguồn hỗ trợ cho chủ lao động. Sử dụng bản hướng dẫn trên trang mạng của họ để xác định điều gì là tốt nhất cho quý vị, gia đình và nơi làm việc của quý vị.
 • Bộ Lao Động Tiểu Bang California (en Español) liệt kê các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến các lựa chọn cho lúc tạm nghỉ việc, tiền bồi thường và lương bổng.
 • Sở Thất Nghiệp (Employment Development Department, "EDD") (en Español) cung cấp nhiều nguồn thông tin cho các chủ nhân có dự tính giảm giờ làm việc, hoặc có khả năng đóng cửa doanh nghiệp hoặc sa thải nhân viên vì COVID-19. Những chủ nhân gặp khó khăn vì COVID-19 cũng có thể yêu cầu EDD gia hạn tối đa 60 ngày để họ nộp báo cáo bảng lương của họ và/hoặc gửi thuế biên chế nhà nước mà không bị phạt hoặc tính lãi. Nếu có câu hỏi, chủ sở làm có thể gọi Trung tâm Hỗ trợ Người nộp thuế EDD theo số (888) 745-3886 (TTY: 1-800-547-9565).
 • Ủy ban Cơ hội có Việc làm Bình đẳng (Equal Employment Opportunity Commission, "EEOC") đã cung cấp bản hướng dẫn liên quan đến việc tuân thủ ADA, khám sức khỏe, thông tin y tế được giữ kín, luật chống phân biệt đối xử và các vấn đề về việc làm khác liên quan đến COVID-19. Các doanh nghiệp nên làm việc với luật sư để giải quyết các câu hỏi về luật lao động vì Quận Hạt không thể tư vấn về pháp lý cho các vấn đề liên quan đến COVID-19 tại nơi làm việc.

 

Nhân viên của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng/Đơn xin trợ cấp thất nghiệp

 • Sở Thất Nghiệp EDD (en Español) cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho những ai bị ảnh hưởng vì COVID-19 tại California:
  • Bi bệnh hoặc phải cách ly: Nếu quý vị không thể làm việc vì bị nhiễm hoặc có tiếp xúc với COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm khuyết tật (Disability Insurance, "DI"). DI cung cấp các khoản trợ cấp ngắn hạn cho những công nhân viên đủ điều kiện đang bị mất toàn bộ hoặc một phần tiền lương vì đã không đi làm vì có bệnh .
  • Chăm sóc: Nếu quý vị không thể làm việc vì đang chăm sóc người trong gia đình bị bệnh hoặc phải cách ly vì COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin Nghỉ phép được trả lương để chăm sóc gia đình (Paid Family Leave, “PFL”). PFL cung cấp khoản trợ cấp tối đa sáu tuần cho các công nhân viên hội đủ điều kiện đang bị mất toàn bộ hoặc một phần tiền lương vì cần nghỉ việc để chăm sóc người trong gia đình có bệnh nặng.
  • Giảm giờ làm việc: Nếu chủ sở làm đã giảm số giờ làm việc của quý vị hoặc sở làm ngừng hoạt động vì COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ("Unemployment Insurance, "UI"). UI cung cấp các khoản trợ cấp thay thế một phần tiền lương cho những công nhân viên bị mất việc hoặc bị cắt giảm giờ làm mà không do lỗi của họ.
 • OnwardCA là một sáng kiến tư nhân của các công ty và cơ sở phục vụ những người lao động trong California gặp khó khăn vì COVID-19. OnwardCA cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống (như tiền, hàng tạp hóa hoặc dịch vụ giữ trẻ), huấn nghệ và tìm việc làm.
 • Trang Công Nhân Viên-WorKers trên trang web COVID-19 của Tiểu bang liệt kê thông tin về bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp cho người tự làm chủ kinh doanh và nhà thầu độc lập, v.v.
 • Biểu đồ này được Cơ quan Lao động & Phát triển Công Nhân Viên của Tiểu bang, liệt kê các phúc lợi dành cho công nhân viên bị COVID-19 ảnh hưởng.

 

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn cho công nhân viên

Đối với những người làm việc bên ngoài nhà của họ trong thời gian có lệnh ở yên tại nhà, chúng tôi cung cấp các lời khuyên sau về cách làm giảm rủi ro lây nhiễm COVID-19 (bệnh coronavirus mới) cho quý vị và gia đình.

 

Khi đi làm:

 • If each of us wears a mask, everyone is protected. You can make yours using two or more layers of common fabric, like cotton.​Đi một mình trong xe riêng là cách an toàn nhất để đi lại.
 • Nếu quý vị đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng, hãy đeo khăn che mặt trong khi chờ xe và trong khi đi xe buýt hoặc xe lửa. Để được hướng dẫn thêm về quy định đối với việc dùng giao thông công cộng, xem VTA hoặc Caltrain.
 • Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay chưa được rửa sạch.
 • Nếu có thể, hãy mang theo một chai khử trùng tay cỡ nhỏ để dùng sau khi chạm vào các bề mặt như máy bán vé, lan can và cửa ra vào.

Khi ở nơi làm việc:

 • Rửa tay bằng xà phòng và nước ngay khi quý vị vừa đến sở làm và thường xuyên rửa tay mỗi khi có thể trong suốt ca làm. Rửa tay ít nhất 20 giây. Nếu không có phương tiện rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay có nồng độ cồn ít nhất 60%.
 • Đeo khăn che miệng và mũi trong khi làm việc (chẳng hạn như khăn quấn đầu, khăn quàng cổ hoặc khăn vải tự chế). Đây là điều bắt buộc phải áp dụng.
 • Hãy giúp bảo đảm cho nơi làm việc của quý vị tuân theo Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao và các quy định khác. Nếu chủ sở làm của quý vị không tuân thủ các quy định hoạt động kinh doanh hoặc quy định của Thể thức giữ Khoảng cách Xã hội, hãy gọi cho Văn phòng Thực thi Luật Lao động của Hạt Santa Clara theo số 1-866-870-7725 để báo cáo việc vi phạm quy định của bản Giao thức.

 

Khi đi làm về:

 • Rửa tay kỹ hoặc sử dụng chất khử trùng tay ngay khi về đến nhà.
 • Dành một khu vực gần cửa trước hoặc lối vào nhà của quý vị để cất các vật dụng làm việc của quý vị nhằm tránh làm nhiễm bẩn các nơi khác trong nhà.
 • Sau khi rửa tay, hãy làm sạch điện thoại, chìa khóa và các vật dụng rời khác bằng khăn lau khử trùng.
 • Làm sạch bất kỳ tay nắm cửa hoặc các bề mặt khác mà quý vị chạm vào khi vô nhà.
 • Cho quần áo làm việc cần giặt thẳng vào máy giặt hoặc trong một túi riêng, tùy theo điều gì hợp lý cho tình trạng giặt giũ của quý vị.
 • Tắm và mặc quần áo sạch.
 • Không ôm hoặc chạm vào bất cứ ai cho đến khi quý vị đã rửa tay và tắm sạch.

 

Khi ở nhà:

 • Che miệng/mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt bỏ khăn giấy đã sử dụng.
 • Tránh dùng chung đồ dùng cá nhân như ly uống nước, dụng cụ ăn uống và khăn tắm với người khác.
 • Thường xuyên làm sạch các bề mặt hay chạm vào, bao gồm điện thoại, bàn phím, mặt bàn bếp, nhà vệ sinh, vòi và tay nắm cửa. Các sản phẩm vệ sinh tiêu chuẩn có hiệu quả chống lại COVID-19.

 

Lập kế hoạch trong trường hợp quý vị bị bệnh:

 • Lập kế hoạch để biết sẽ giải quyết nhu cầu thiết yếu của quý vị bằng cách nào nếu bị bệnh.
 • Luôn có sẵn nguồn thực phẩm để lâu được, đồ gia dụng, dụng cụ vệ sinh và thuốc men để quý vị có thể giảm thiểu số lần đến cửa hàng tạp hóa, tiệm thuốc và các địa điểm khác và gia tăng thời gian giữa các chuyến đi đó.
 • Xác định ai sẽ chịu trách nhiệm cho các việc như mua sắm tạp hóa và các việc thiết yếu khác nếu quý vị bị bệnh. Quý vị có ai trong nhà có thể giúp đỡ không? Quý vị có gia đình hoặc bạn thân nào có thể đưa hàng đến tận cửa không?

 

Nhân viên của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng/Đơn xin trợ cấp thất nghiệp

 • Sở Thất Nghiệp - EDD (en Español) cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong California:
 • Bi bệnh hoặc cách ly: Nếu quý vị không thể làm việc vì bị nhiễm bệnh hoặc đã tiếp xúc với COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm khuyết tật (Disability Insurance, "DI"). DI cung cấp các khoản trợ cấp ngắn hạn cho những công nhân viên hội đủ điều kiện đang bị mất toàn bộ hoặc một phần tiền lương vì đã không đi làm có liên quan đến bệnh hoạn.
 • Chăm sóc: Nếu không thể làm việc vì đang chăm sóc người gia đình bị bệnh hoặc bị cách ly vì COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin Nghỉ phép được trả lương để chăm sóc gia đình (Paid Family Leave, “PFL”). PFL cung cấp khoản trợ cấp tối đa sáu tuần cho những công nhân viên hội đủ điều kiện đang bị mất toàn bộ hoặc một phần tiền lương vì họ cần nghỉ việc để chăm sóc người trong gia đình bị bệnh nặng.
 • Giảm giờ làm việc: Nếu chủ sở làm đã giảm bớt giờ làm việc hoặc có cơ sở ngừng hoạt động vì COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ("Unemployment Insurance, "UI"). UI cung cấp các khoản trợ cấp thay thế một phần tiền lương cho những công nhân viên bị mất việc hoặc bị cắt giảm giờ làm việc mà không do lỗi của họ.
 • OnwardCA là một sáng kiến tư nhân của các công ty và cơ sở phục vụ những người lao động trong California gặp khó khăn vì COVID-19. OnwardCA cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống (như tiền, hàng tạp hóa hoặc dịch vụ giữ trẻ), huấn nghệ và tìm việc làm.
 • Trang Công Nhân Viên-WorKers trên trang web COVID-19 của Tiểu bang liệt kê thông tin về bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp cho người tự làm chủ kinh doanh và nhà thầu độc lập, v.v.
 • Biểu đồ này được Cơ quan Lao động & Phát triển Công Nhân Viên của Tiểu bang, liệt kê các phúc lợi dành cho công nhân viên bị COVID-19 ảnh hưởng.

 

 

Dịch vụ hỗ trợ miễn phí:

 • Để được hỗ trợ về nhà ở, hãy gọi cho Trung tâm Joint Operations Center của Quận Hạt ở số 408-278-6420.
 • Để được hỗ trợ về thực phẩm, hãy gọi Second Harvest Food Bank ở số 1-800-984-3663.
 • Nếu quý vị không có bác sĩ gia đình, xin hãy gọi cho Chương trình Primary Care Access Program ở số 408-556-6605 để nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng của quý vị.
 • Để biết thông tin về dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong Quận Hạt, bao gồm thông tin về những ai nên đi xét nghiệm và địa điểm xét nghiệm, hãy vào trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt:  ww.sccgov.org/cv19testing.
 • Hãy nhớ rằng, việc được trợ giúp vì COVID-19 sẽ không làm giảm cơ hội quý vị được cư trú hoặc trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì vậy, xin hãy liên lạc để được giúp nếu thấy cần.
 • Để xem quý vị có đủ hội điều kiện cho chương trình và được trợ cấp một phần tiền lương quý vị đã mất do COVID-19 hay không, hãy vào trang mạng: sccfairworkplace.org hoặc gọi số 1-866-870-7725.
 • Nếu chủ sở làm của quý vị không tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh hoặc quy định của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao, hãy gọi cho Văn phòng Thực thi Luật Lao động của Hạt Santa Clara theo số 1-866-870-7725 để báo cáo việc vi phạm các quy định của bản Thể thức.

 

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn cho khách hàng

Before you go do not forget to bring your hand sanitizer bottle, two face coverings and a paper bag to store the face coverings

Khách hàng nên ghi nhớ các hướng dẫn sau đây khi đến các cơ sở kinh doanh:

 • Khách hàng phải mang khăn che mặt theo Quy định về khăn che mặt của Tiểu Bang. Lưu ý: Trẻ nhỏ dưới hai tuổi, những người không nên mang vì lý do sức khỏe, hoặc để giao tiếp với người khiếm thính thì không bắt buộc phải mang khăn che mặt.
 • Khi có thể thì khách hàng phải duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với nhân viên và khách hàng khác.
 • Kiểm tra để biết chắc là doanh nghiệp đã niêm yết bản SẴN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 và bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao tại mỗi lối vào công cộng của cơ sở.
 • Tránh sử dụng các chỗ ngồi công cộng.
Two different groups of people dine at least 6 feet apart while a server wearing a face covering walks to greet them

Nếu doanh nghiệp nào không tuân thủ các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao bắt buộc, quý vị có thể báo cáo những vi phạm của họ tại www.scccovidconcerns.org.

Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về sự an toàn của khách hàng trong đợt bùng phát bệnh coronavirus, vui lòng xem ở đây.

Khách hàng nên nhìn thấy gì tại mỗi doanh nghiệp?(PDF)   Mới

TẤT CẢ các doanh nghiệp được phép mở sẽ phải tuân theo các quy tắc của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt để bảo đảm nhân viên và khách hàng của họ được an toàn không nhiễm COVID-19 ở mức cao nhất. Đây là những gì quý vị nên thấy tại mọi doanh nghiệp mở cửa trong Hạt Santa Clara:

 1. TẤT CẢ KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN ĐỀU ĐEO KHĂN CHE MẶT
  • Nhân viên phải đeo khăn che mặt (trừ khi điều này không an toàn cho họ hoặc khi đang nói chuyện với người khiếm thính).
  • Khách hàng trên 2 tuổi cũng phải mang khăn che mặt và doanh nghiệp nên cấm những khách hàng không có khăn che mặt vào, trừ khi khách hàng đó không thể mang vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật.
 2. ​MỌI NGƯỜI GIỮ KHOẢNG CÁCH ÍT NHẤT 6 FEET VỚI NHAU
  • Cơ sở kinh doanh không được có nhiều người. Lúc nào các doanh nghiệp cũng phải giới hạn số khách hàng và nhân viên ở trong cơ sở để mọi người có thể giữ khoảng cách 6 feet với nhau.
  • Quý vị cũng sẽ thấy những thứ như băng dán trên sàn để đánh dấu khoảng cách 6 feet cho khách đứng xếp hàng, ghế và băng ghế có dây băng chắn xung quanh hoặc biển báo cấm khách sử dụng. Nhân viên không nên tụ tập gần nhau trong khi họ làm việc.
 3. ​CÓ SẴN PHƯƠNG TIỆN RỬA TAY HOẶC NƯỚC KHỬ TRÙNG TAY CHO KHÁCH HÀNG
  • Có sẵn chất khử trùng tay hoặc xà phòng và nước để khách hàng và nhân viên của doanh nghiệp có thể làm sạch tay.
 4. ​BÍCH CHƯƠNG GIẢI THÍCH CÁC QUY TẮC AN TOÀN CHỐNG COVID-19
  • Ở lối vào, quý vị sẽ thấy tờ có dấu hiệu SĂN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 và bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao nhìn như sau:

   COVID-19 business signs
 • Quý vị cũng nên xem các tấm biển có thông tin về quy định giữ khoảng cách an toàn, đeo khăn che mặt và các quy định giữ sức khỏe và vệ sinh như sau:

  COVID-19 business posters
 • Vi phạm: Nếu quý vị nghĩ là một doanh nghiệp nào đã vi phạm các quy định này hoặc các quy định khác liên quan đến việc phòng ngừa COVID-19, vui lòng báo cáo về doanh nghiệp đó tại www.scccovidconcerns.org.

 

Trở lại đầu trang ▲

 

Khiếu nại về vi phạm

Nếu quý vị thấy doanh nghiệp hoặc tổ chức nào có lẽ đã vi phạm Lệnh này và gây nguy hiểm cho công chúng hoặc nhân viên, quý vị có thể báo cho Quận Hạt tại www.scccovidconcerns.org. Các công nhân viên, tình nguyện viên và những nhân viên khác lo ngại về việc người chủ của họ đã vi phạm Lệnh này cũng có thể liên lạc với Đường dây Tư vấn của Văn phòng Thực thi Luật Lao động Quận Hạt ở số 1-866-870-7725 để hỏi chuyện trực tiếp với nhân viên văn phòng về các mối quan tâm của họ. Nhân viên Đường dây Tư vấn luôn sẵn sàng đáp lại các câu hỏi và thắc mắc của cộng đồng bằng tiếng Anh, Español, Tiếng Việt, 中文 và Tagalog.

Lệnh của Sở Y tế Công cộng là một Lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật California. Tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh từ Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt và Tiểu bang. Việc vi phạm Lệnh này có thể dẫn đến hình phạt tiền, bỏ tù hoặc cả hai.

 

Trở lại đầu trang ▲

Liên lạc với c​húng tôi

Contact us by email or by phone

Vui lòng xem lại Trang câu hỏi thường gặp cho doanh nghiệp. Nếu quý vị có thêm câu hỏi không được giải đáp trong bản Câu hỏi thường gặp "FAQs" hoặc muốn góp ý với chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu đơn bên dưới hoặc gọi cho Trung Tâm Nhận Điện Thoại về COVID-19 cho Doanh nghiệp ở số (408) 961-5500, thứ Hai - thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, về mọi thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp hoặc nơi làm việc của quý vị.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 1/22/2021 4:04 PM