Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

CAPACITY LIMITATION LANDING PAGE

Revised: December 5, 2020

A. CHỈ THỊ BẮT BUỘC VỀ GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI

Trang mạng này cung cấp thông tin và hướng dẫn liên quan đến giới hạn số người, nhưng quy tắc trong giới hạn số người sẽ được nêu rõ trong Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người. Vui lòng xem lại Chỉ thị Bắt buộc để quý vị hiểu tất cả các quy định. Xin lưu ý rằng các giới hạn về số người có thể thay đổi nếu Quận Hạt chuyển sang ngạch khác trong Kế hoạch của Tiểu Bang hoặc nếu Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt ra lệnh thay đổi. Kiểm tra trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt thường xuyên để quý vị luôn biết giới hạn số người mà Viên Chức Sở Y Tế hiện tại dành cho cơ sở của quý vị.

B. HƯỚNG DẪN BẮT BUỘC VỀ GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI

BƯỚC MỘT: Xác định xem cơ sở của quý vị có thể mở trong nhà hay không.

Giới hạn số người áp dụng cho các không gian trong nhà được dành cho công chúng. Hiện tại, các doanh nghiệp sau không được hoạt động trong nhà, ngay cả khi đã giảm số người:

 • Viện bảo tàng, sở thú và triển lãm bể cá trong nhà
 • Phòng tập thể dục dụng cụ và thể hình
 • Dịch vụ chăm sóc cá nhân trong nhà
 • Dịch vụ trong nhà tại các cơ sở ăn uống (bao gồm nhà hàng, quán rượu/nhà máy bia/nhà máy rượu và trang trại rượu vang)
 • Phòng hút thuốc trong nhà
 • Trung tâm giải trí gia đình và các cơ sở giải trí khác)
 • Cơ sở sinh hoạt giải trí trong nhà
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bị hạn chế và không thiết yếu trong nhà (ví dụ: chải chuốt thú nuôi, sửa giày)
 • Hồ bơi trong nhà
 • Sòng bài trong nhà
 • Bất kỳ cơ sở nào tổ chức buổi tụ tập trong nhà (bao gồm rạp chiếu phim, nơi thờ cúng và tư gia)

Nếu cơ sở của quý vị thuộc một trong các loại trên, thì cơ sở này không được phục vụ công chúng trong nhà và quý vị phải đóng tất cả các hoạt động trong nhà ngay lập tức. *Quý vị không cần phải làm theo điều nào khác được liệt kê trên trang này.

 

*Lưu ý rằng viện bảo tàng/sở thú/bể cá, dịch vụ chăm sóc cá nhân, dịch vụ ăn tại các cơ sở ăn uống, phòng hút thuốc, trung tâm giải trí gia đình và các cơ sở giải trí khác, và các sòng bài đều bị đóng cửa cả trong nhà ngoài trời.

Nếu cơ sở của quý vị không thuộc một trong các thành phần trên, hãy sang Bước thứ hai. 

BƯỚC THỨ HAI: Xác định xem cơ sở của quý vị có phải tuân theo giới hạn cụ thể về số người của Viên chức Sở Y tế hay không.

Tham khảo Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn số người để xác định xem cơ sở của quý vị có bị giới hạn cụ thể về số người hay không.

Nếu cơ sở của quý vị là một cơ sở lưu trú, thì cơ sở này sẽ không phụ thuộc vào giới hạn số người nói chung. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các quy tắc sau sẽ được áp dụng:

(1) Đối với tất cả các khu vực chung mở cửa cho công chúng, quý vị phải giới hạn số người vào cơ sở để cho phép mọi người luôn dễ dàng duy trì khoảng cách an toàn ít nhất sáu feet với nhau.

(2) Các khu vực có chức năng cụ thể (chẳng hạn như phòng tập thể dục hoặc không gian bán lẻ) phải tuân theo các giới hạn số người cụ thể được liệt kê trong Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn số người và quý vị phải làm theo các bước được liệt kê trên trang này cho từng khu vực có chức năng cụ thể đó.

(3) Có thể có những hạn chế đối với những loại khách được lưu trú trong cơ sở của quý vị. Vui lòng xem lại Chỉ thị Bắt buộc về Cơ sở Lưu trú để biết thông tin hiện tại về những hạn chế này.

Nếu cơ sở của quý vị là cơ sở y tế thì cơ sở đó không phụ thuộc vào giới hạn số người nói chung. Tuy nhiên, quý vị phải giới hạn số người vào cơ sở để cho phép mọi người dễ dàng duy trì khoảng cách an toàn ít nhất sáu feet với nhau mọi lúc (trừ khi điều đó gây trở ngại cho việc chăm sóc). Quý vị không cần phải làm theo bất kỳ bước nào khác được liệt kê trên trang này.

Nếu cơ sở của quý vị không phải là cơ sở lưu trú hoặc y tế, hãy sang Bước thứ ba. 

BƯỚC THỨ BA: Tính giới hạn số người của quý vị.

Việc giới hạn số người sẽ áp dụng cho mọi phòng hoặc khu vực trong cơ sở của quý vị, là nơi mà các thành viên của công chúng đi vào hoặc tham gia vào các sinh hoạt theo quy định. Xem phần Câu hỏi thường gặp bên dưới để biết thêm thông tin. Các phòng hoặc khu vực nào phải tuân theo giới hạn số người được coi là “phòng/khu vực bị giới hạn số người”.

Để xác định số người tối đa có thể ở trong phòng hoặc khu vực bị giới hạn số người cùng một lúc, quý vị sẽ cần thông tin sau:

 1. Loại cơ sở (ví dụ: “cửa hàng tạp hóa”);
 2. Số người tối đa bình thường cho mỗi phòng/khu vực bị giới hạn số người có biển báo cho thấy số người tối đa bình thường;
 3. Diện tích feet vuông của mỗi phòng/khu vực bị giới hạn số người khôngcó biển báo số người tối đa.

  Lưu ý: Một số cơ sở sẽ cần tổng diện tích feet vuông cho mỗi phòng/khu vực bị giới hạn số người (khi hoạt động trong nhà được phép). Các cơ sở khác sẽ cần diện tích feet vuông thật cho mỗi phòng/khu vực bị giới hạn số người. Xem bản Câu hỏi Thường gặp bên dưới để biết thông tin về cách tính cả hai loại diện tích feet vuông.

Khi quý vị đã thu thập thông tin này, hãy dùng phép tính số người bên dưới để xác định số người tối đa có thể ở trong mỗi phòng hoặc khu vực bị giới hạn trong cơ sở của quý vị cùng một lúc.​​​​​​

Maximum Capacity Calculator

Does the room/area have a posted maximum occupancy?

 

Type of Business

Maximum Occupancy:

​​

BƯỚC THỨ TƯ: Lập bản Reduced Maximum Capacity cho cơ sở của quý vị.

Sau khi quý vị đã tính số người tối đa cho mỗi phòng/khu vực bị giới hạn trong cơ sở, hãy lập các bảng Reduced Maximum Capacity (Số người tối đa bị giảm) cho mỗi phòng/khu vực bị giới hạn số người. Mỗi bản này phải ghi rõ số người tối đa có thể ở trong phòng/khu vực bị giới hạn cụ thể đó cùng một lúc theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế. Cho mỗi phòng/khu vực, quý vị sẽ cần có một bản Reduced Maximum Capacity tại mỗi lối vào. Biểu mẫu có sẵn bên dưới.

LƯU Ý: Theo Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi, tất cả các bản Reduced Maximum Capacity phải được hoàn thành với lời cam kết chịu phạt nếu khai man. Điều này có nghĩa là mọi thứ ghi trên bản này phải là sự thật và chính xác theo sự hiểu biết của quý vị. Cố ý niêm yết Reduced Maximum Capacity với thông tin sai lệch là một tội hình sự.

 

BƯỚC THỨ NĂM: Niêm yết bản Reduced Maximum Capacity ở lối vào mỗi phòng/khu vực bị giới hạn số người được vào.

Niêm yết bản Reduced Maximum Capacity ở tất cả các lối vào các phòng/khu vực bị giới hạn số người tương ứng. Những người bước vào phòng/khu vực đó phải dễ dàng nhìn thấy được bản này.

BƯỚC THỨ SÁU: Lập ra và áp dụng các quy trình “đếm số người” để chắc chắn số người bên trong cơ sở của quý vị không vượt quá con số trên bản Reduced Maximum Capacity của quý vị.

Ngoài việc xác định số người tối đa bị giảm cho bản Reduced Maximum Capacity của cơ sở, quý vị cũng phải lập ra và áp dụng các bản thủ tục “đếm số người” để giám sát số người có mặt trong cơ sở vào mọi lúc và để chắc chắn quý vị không có số người vượt quá con số trên bản Reduced Maximum Capacity của cơ sở. Ví dụ: quý vị có thể chỉ định một nhân viên tại mỗi lối vào và lối ra của cơ sở để giám sát mọi người khi họ ra vào và không bao giờ cho quá nhiều người  có mặt bên trong.

Khi được Viên chức Thực thi yêu cầu, quý vị phải cung cấp cho viên chức đó bản sao thủ tục đếm số người và cho viên chức biết số người hiện đang ở trong cơ sở.

BƯỚC THỨ BẢY: Luôn luôn cập nhật bản Reduced Maximum Capacity.

Hãy lưu ý rằng các giới hạn về số người có thể thay đổi nếu Quận Hạt chuyển sang ngạch khác trong Kế hoạch của Tiểu Bang hoặc nếu Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt ra lệnh thay đổi. Hãy theo dõi trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt thường xuyên để quý vị luôn biết giới hạn số người mà Viên Chức Sở Y Tế hiện dành cho cơ sở của quý vị. Nếu giới hạn số người của Viên Chức Sở Y Tế dành cho cơ sở của quý vị thay đổi, hãy cập nhật và niêm yết bản Reduced Maximum Capacity của quý vị ngay để khách hàng và nhân viên biết chính xác giới hạn số người Viên Chức Sở Y Tế yêu cầu.

 

C. BIỂU ĐỒ GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI

Biểu đồ này giải thích các con số được sử dụng để tính các số người theo hạn chế của Viên Chức Sở Y Tế dành cho mỗi loại cơ sở bị giới hạn số người.

Thể loại kinh doanh

Giới hạn tỷ lệ số người hiện được cho phép ở trong nhà (dành cho các phòng có bản cho thấy số người tối đa)

Giới hạn diện tích trong nhà và giới hạn tỷ lệ số người hiện được cho phép (cho các phòng không có bản cho thấy số người tối đa)

Cửa hàng bán lẻ (bao gồm tiệm tạp hóa/dược phẩm/hiệu thuốc)

20%

1 người trên 300 ft vuông thật

Trung tâm mua sắm

(Xem phần Câu hỏi thường gặp để tính tỷ lệ cho trung tâm mua sắm, bên dưới)

(Xem phần Câu hỏi thường gặp để tính tỷ lệ cho trung tâm mua sắm, bên dưới)

Tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng thiết yếu khác, bao gồm cơ sở của chính phủ (khu vực công chúng có thể đi vào)

20%

1 người trên 300 ft vuông thật

Tất cả các cơ sở khác được phép mở cho công chúng dưới Lệnh Ở Nhà theo Vùng và các Lệnh địa phương (khu vực công chúng có thể vào)

20%

1 người trên 300 ft vuông thật

 

D. BẢN MẪU SỐ NGƯỜI TỐI ĐA

Download Reduced Maximum Capacity Sign 

Download Reduced Maximum Capacity Sign (PDF)

 

E. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI ĐƯỢC Ở TRONG TÒA NHÀ:

Những phòng nào trong cơ sở của tôi phụ thuộc vào giới hạn số người?

Các giới hạn số người sẽ áp dụng cho mọi phòng hoặc khu vực trong cơ sở của quý vị, là nơi có công chúng đi vào hoặc tham gia vào các sinh hoạt theo quy định. Dưới đây là một số ví dụ về các phòng có khả năng bị giới hạn về số người cho từng loại cơ sở (Lưu ý: chỉ áp dụng khi các cơ sở này được phép mở cửa trong nhà):

 • Cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán lẻ trong nhà: Tầng bán hàng, khu vực thanh toán
 • Viện bảo tàng, sở thú và triển lãm bể cá trong nhà: Phòng trưng bày, phòng triển lãm
 • Phòng tập thể dục và thể hình trong nhà: Sàn tập, khu tập thể dục, phòng tập thể dục nhóm, phòng thay đồ
 • Cơ sở ăn uống trong nhà: Phòng ăn, phòng đợi
 • Trung tâm giải trí gia đình trong nhà: Khu sinh hoạt hoặc giải trí
 • Sòng bài trong nhà: Khu chơi bài
 • Doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc cá nhân trong nhà: Khu vực phục vụ khách hàng
 • Doanh nghiệp có các dịch vụ bị hạn chế trong nhà: Khu vực nhận/giao hàng
 • Cơ sở nào tổ chức buổi tụ họp trong nhà (bao gồm nơi thờ cúng, rạp chiếu bóng và tư gia): Khu vực tụ tập

Danh sách trên không bao gồm tất cả mọi thể loại và các phòng khác có thể cũng phải tuân theo giới hạn số người, tùy thuộc vào cách quý vị bố trí và sử dụng cơ sở của quý vị. Nói chung, phòng vệ sinh, hành lang và các phòng khác, là nơi công chúng không ở lâu, sẽ không bị giới hạn số người, nhưng quy tắc giữ khoảng cách an toàn phải luôn được áp dụng.

Nếu một phòng trong cơ sở của tôi không bị giới hạn số người, thì tôi có phải giới hạn số người ở trong phòng đó cùng một lúc không?

Có. Quý vị vẫn phải giới hạn số người bên trong mỗi phòng để mọi người luôn có thể duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 feet với người không sống cùng nhà với họ.

Doanh nghiệp của tôi là một trung tâm mua sắm. Làm cách nào để tôi tính số người tối đa bị giảm trên bản Reduced Maximum Capacity?

Để tính số người tối đa bị giảm cho toàn bộ cơ sở trung tâm mua sắm, quý vị phải thu thập các con số trên bản Reduced Maximum Capacity của từng doanh nghiệp đang thuê mỗi cơ sở của quý vị và hiện đang hoạt động trong trung tâm mua sắm, sau đó cộng tất cả các con số trên bản Reduced Maximum Capacity của các cơ sở được thuê này lại với nhau để có được con số cho bản Reduced Maximum Capacity của toàn bộ trung tâm mua sắm.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp thuê cơ sở của quý vị hiện đang đóng cửa không cho công chúng vào, quý vị không được tính doanh nghiệp đó vào con số của quý vị.

Nhân viên có được tính vào số người bị giới hạn theo quy tắc của Viên Chức Sở Y Tế không?

Có. Quy tắc giới hạn số người của Viên Chức Sở Y Tế quy định số người tối đa có thể ở trong các phòng/khu vực bị giới hạn số người. Điều này bao gồm cả công chúng và nhân viên.

Nếu tôi có một cơ sở rất nhỏ, tôi có thể cho 1 nhân viên và 1 khách hàng bên trong cơ sở cùng một lúc (mặc dù con số đó cao hơn con số trên bản Reduced Maximum Capacity của tôi) không?

Có. Đối với các cơ sở rất nhỏ được phép mở cửa trong nhà cho công chúng và có số người tối đa đã bị giảm là 1 (hoặc ít hơn 1), quý vị có thể cho 1 khách hàng và 1 nhân viên bên trong cửa hàng cùng một lúc. Bản Reduced Maximum Capacity của quý vị phải nêu số “2.”

Điều gì xảy ra nếu tôi tính con số cho bản Reduced Maximum Capacity và kết quả không phải là một số nguyên?

Quý vị có thể làm tròn lên số nguyên gần nhất (và được phép làm tròn ngay cả khi số thập phân của quý vị dưới 0,5). Ví dụ: nếu quý vị tính con số Reduced Maximum Capacity và kết quả là 13,4 thì quý vị có thể làm tròn lên thành 14. Công cụ máy tính trên trang này được thiết kế để làm tròn lên thành số nguyên gần nhất cho quý vị.

Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người cho biết việc xếp hàng trong nhà/chờ lấy đồ ăn để mang đi đều bị cấm tại các cơ sở ăn uống (nhà hàng, trang trại rượu vang và quán rượu/quán bia/nhà máy bia). Khách hàng có được phép vào bên trong cơ sở ăn uống để đặt hàng không?

Có. Các khu vực chờ đợi của cơ sở ăn uống, bao gồm cả tại các nhà hàng bán thức ăn nhanh/phục vụ nhanh, có thể mở cửa cho công chúng và khách hàng muốn đặt món ăn mang đi tại một cơ sở ăn uống có thể xếp hàng trong nhà để đặt thức ăn. Nhưng khách hàng không được đợi bên trong nhà hàng để lấy thức ăn của họ sau khi đã đặt xong. Hãy lưu ý rằng những khách hàng xếp hàng trong nhà sẽ được tính vào giới hạn số người của cơ sở và họ phải luôn giữ đủ khoảng cách an toàn và mang khăn che mặt theo yêu cầu trong Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế của Tiểu Bang và Quận Hạt.

Có giới hạn số người nào được áp dụng cho các cơ sở hoặc địa điểm làm việc ngoài trời không?

Có. Các doanh nghiệp phải hạn chế số người ngoài trời để mọi người tại địa điểm đó có thể lúc nào cũng dễ dàng duy trì khoảng cách an toàn ít nhất sáu feet với những người khác bên ngoài gia đình của họ, và điều này có thể yêu cầu giới hạn số nhân viên hoặc thành viên của công chúng có mặt tại địa điểm vào mọi lúc. Các cuộc tụ họp ngoài trời không được có quá 100 người và phải tuân thủ Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp.

Làm cách nào để tôi tính tổng diện tích feet vuông? Còn diện tích feet vuông thật thì sao?

Tổng diện tích feet vuông là tổng diện tích feet vuông của một phòng/khu vực. Đối với hầu hết các phòng, điều này sẽ cần quý vị nhân chiều dài của căn phòng (tính bằng feet) với chiều rộng (tính bằng feet). Để tính diện tích feet vuông thật, quý vị phải tính tổng diện tích vuông, sau đó trừ tất cả các diện tích của phòng/khu vực không dành cho công chúng (chẳng hạn như khu vực lưu trữ chỉ dành cho nhân viên) hoặc khu vực không được dùng thường xuyên (vì đồ đạc như lò hơi hoặc tác phẩm nghệ thuật chắn chỗ).

Các con số giới hạn số người trong biểu đồ giới hạn số người được lấy từ đâu?

Các con số giới hạn số người được lấy từ Bộ luật Xây dựng của California và các cân nhắc về sức khỏe cộng đồng khác.

“Bản số người tối đa” là gì và tôi có thể tìm thấy con số này bằng cách nào?

Tất cả các phòng/khu vực trong các tòa nhà thương mại đều có số người tối đa do Cảnh sát Phòng Chữa Cháy xác định dựa trên Bộ luật Xây dựng California. Quy tắc Số người tối đa thiết lập giới hạn về số người có thể sử dụng phòng/khu vực cùng một lúc trong trường hợp bình thường (nhưng lưu ý rằng Lệnh hiện hành của Viên Chức Sở Y Tế đưa ra các quy định gắt gao hơn đối với một số cơ sở, như đã giải thích ở trên). Theo Bộ luật Xây dựng, trong một số phòng/khu vực, bản Số người tối đa phải được niêm yết gần lối ra chính. Hầu hết các phòng được sử dụng cho việc tụ họp, ăn uống và uống bia rượu sẽ cho thấy số người tối đa.

Một trong những phòng tại cơ sở của tôi được sử dụng cho nhiều công việc và các mục đích sử dụng có giới hạn số người khác nhau. Làm sao tôi xác định quy tắc giới hạn số người nào để áp dụng?

Nếu một phòng đang được sử dụng cho nhiều sinh hoạt có giới hạn số người khác nhau, quý vị phải áp dụng giới hạn số người nào gắt gao nhất cho các sinh hoạt của phòng đó.

Cơ sở của tôi có nhiều phòng được khách hàng sử dụng thường xuyên. Bản Số người tối đa duy nhất được niêm yết tại cơ sở áp dụng cho toàn bộ cơ sở, không áp dụng cho các phòng riêng lẻ. Làm cách nào để tôi tính giới hạn số người?

Nói chung, như đã giải thích ở trên, việc tính giới hạn số người nên được thực hiện cho các phòng/khu vực riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu quý vị có bản Số người tối đa cho toàn bộ cơ sở, quý vị có thể sử dụng con số đó và tính số người tối đa cho toàn bộ cơ sở. Nhưng quý vị sẽ cần thực hiện các bước để phân tán khách hàng và nhân viên để họ ở đồng đều khắp cơ sở và không tụ tập lại với nhau trong một phòng cụ thể nào.

Cảnh sát Phòng Chữa Cháy địa phương đã cho cơ sở kinh doanh của tôi một giới hạn số người khác với giới hạn số người mà tôi nhận được bằng cách sử dụng cách tính diện tích feet vuông được liệt kê trên trang Giới hạn Số người. Tôi nên sử dụng giới hạn số người nào?

Nếu quý vị đã tính con số cho bản Reduced Maximum Capacity bằng cách sử dụng thông tin và công cụ được liệt kê trên trang này, nhưng Cảnh sát Phòng Chữa Cháy địa phương đã xác định và thông báo cho quý vị một giới hạn số người khác cho bản Reduced Maximum Capacity của cơ sở hoặc cho một căn phòng hoặc khu vực bị giới hạn về số người trong cơ sở, thì quý vị sẽ phải áp dụng con số nhỏ hơn trong hai số.

Tôi có phải thực thi các giới hạn số người tại cơ sở của tôi không? Nếu có, tôi phải làm như thế nào?

Có, quý vị phải thiết lập và áp dụng các thủ tục "đếm số người" để chắc chắn rằng số người trong cơ sở của quý vị không bao giờ vượt quá con số trên bản Reduced Maximum Capacity của cơ sở. Quý vị có thể chọn cách đếm nào phù hợp nhất với cơ sở, nhưng lúc nào quý vị cũng phải có thể giám sát số người chính xác trong cơ sở của quý vị. Ví dụ: một cửa hàng tạp hóa có thể chỉ định một nhân viên ở tất cả các lối vào và lối ra và yêu cầu những nhân viên này giám sát số người ra vào cơ sở. Tương tự như vậy, một văn phòng chính phủ có khu vực chờ đợi có thể chỉ định một nhân viên ở quầy tiếp tân để theo dõi số người trong khu vực chờ đợi. Quý vị phải viết ra các thủ tục đếm số người và cung cấp bản thủ tục này cho các Viên chức Thực thi của Quận Hạt khi được yêu cầu trình xuất thủ tục đó.​​

Last updated: 12/28/2020 12:01 PM