Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

COVID-19 Dashboard ng Ospital


Ang data sa dashboard na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa bilang ng mga na-ospital na mga pasyenteng nakumpirma o pinaghihinalaang na may COVID-19. Ang ilang mga indibidwal na nahawaan ng COVID-19 ay maaaring magkaroon ng mga sintomas na nangangailangan ng pangangalaga ng emerhensiya at makatanggap ng paggamot sa isang ospital. Ang iba pang mga pasyente na may COVID-19 ay maaaring nasa ospital dahil sa walang kaugnayan na mga dahilan ngunit nangangailangan pa rin ng pag-iingat dahil sa kanilang nakakahawang katayuan. Ang mga kama sa Intensive Care Unit (ICU) ay nasa mga espesyal na departamento sa loob ng isang ospital na karaniwang nakalaan para sa mga pinaka kritikal na pasyente at kumakatawan sa pinakamataas na antas ng magagamit na pamantayan ng pangangalaga. Ang mga kama na hindi ICU ay nasa mga departamento na may mga antas ng pangangalaga maliban sa ICU. Karamihan sa mga kama na hindi ICU ay mga talamak na kama sa ospital (tinatawag ding mga kama na medikal-kirurhiko o kama sa "sahig"). 

Ang data sa mga pasyenteng na-ospital ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-report ng mga ospital at kumakatawan sa isang litrato ng senso at kakayahan ng pasyente ng mga ospital sa oras na iyon. Itong data ay maaaring magkakaiba-iba sa araw-araw dahil tumpak lamang ito sa panahong ibinigay ang data ng mga ospital. Ang mga pagpapalabas, paglilipat, at pagkakamatay ng mga pasyente ay nangyayari sa buong araw, na humahantong sa mga pagkakaiba-iba sa mga numero. Mahigpit na sinusubaybayan ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ang bilang ng mga pasyenteng na-ospital na may COVID-19 bilang isang mahalagang pulso sa kalubha ng sakit sa ating mga komunidad. 
​​

Pinag
mulan: Serbisyong Medikal na Pang-emerhensiya ng Santa Clara County 
Mga Tala ng Data: Isang Tao sa Ilalim ng Imbestigasyon (Person Under Investigation o PUI) ay isang indibidwal na pinaniniwalaang mayroong COVID-19 batay sa mga sintomas. Sinususuri ang mga PUI para sa COVID-19 at ginagamot na may mga katulad na pag-iingat bilang isang kumpirmadong pasyente ng COVID-19 hanggang sa bumalik ang mga resulta ng laboratoryo na negatibo. Ang mga bagong pasyente ng COVID-19 ay kumakatawan sa alinman sa mga bagong na-pasok na mga pasyente na may COVID-19 o mga PUI na na-ospital na pagkatapos nasuring positibo ng COVID-19. Ang Porsyento ng COVID ay kumakatawan sa porsyento ng mga kama na may kawani para sa bawat antas ng pangangalaga na inookupahan ng mga pasyente na may COVID-19. Ang mga porsyento ay ibinibigay bilang isang average ng bawat 7-araw. 


​​ ​​​​​
Last updated: 11/3/2020 11:33 AM