Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Bảng tổng kết dữ liệu COVID-19 trong các bệnh viện

​​​​
Dữ liệu trong bảng tổng kết này cung cấp thông tin về số lượng bệnh nhân nhập viện được xác nhận hoặc nghi ngờ bị nhiễm COVID-19. Một số cá nhân bị nhiễm COVID-19 có thể có các triệu chứng cần được chăm sóc khẩn cấp và được điều trị tại bệnh viện. Những bệnh nhân khác bị nhiễm COVID-19 có thể phải vào bệnh viện vì những lý do không liên quan, nhưng vẫn cần những biện pháp phòng ngừa vì tình trạng nhiễm trùng của họ. Giường bệnh của Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu (ICU) nằm trong các khoa đặc biệt trong bệnh viện thường được dành cho những bệnh nhân nguy kịch nhất và tượng trưng cho mức độ chăm sóc với tiêu chuẩn cao nhất hiện có. Giường bệnh không thuộc ICU nằm trong các khoa có mức độ chăm sóc sức khỏe khác. Hầu hết các giường bệnh không thuộc ICU là giường bệnh cấp tính (còn gọi là giường phẫu thuật y tế hoặc giường "sàn"). 

D
ữ liệu về bệnh nhân nhập viện được báo cáo và cung cấp bởi các bệnh viện, và con số này tượng trưng cho thống kê bệnh nhân và khả năng y tế của bệnh viện tại thời điểm đó. Những dữ liệu này có thể thay đổi rất nhiều từ ngày này sang ngày khác vì chúng chỉ chính xác tại thời điểm bệnh viện báo cáo dữ liệu. Số lượng bệnh nhân được cho về, chuyển viện và qua đời xảy ra trong một ngày dẫn đến sự thay đổi trong các con số. Sở Y tế Công cộng theo dõi chặt chẽ số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 để thấy rõ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh này trong cộng đồng. 
​​

Nguồn: Dịch vụ Y tế Khẩn cấp của Quận Hạt Santa Clara 
G
hi chú dữ liệu: Person Under Investigation (PUI) là một cá nhân được cho là bị nhiễm COVID-19 dựa trên các triệu chứng. PUI được xét nghiệm COVID-19 và được điều trị với các biện pháp phòng ngừa tương tự như một bệnh nhân được xác nhận bị nhiễm COVID-19, cho đến khi kết quả xét nghiệm là âm tính. Bệnh nhân COVID-19 mới vừa được xác nhận tượng trưng cho bệnh nhân mới nhập viện vì nhiễm COVID-19 hoặc là PUI đã nhập viện mà sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. COVID Percent tượng trưng cho tỷ lệ giường bệnh cho mỗi mức độ chăm sóc sức khỏe khác nhau mà đang được sử dụng bởi bệnh nhân mắc COVID-19. Con số này trượng trưng cho tỷ lệ trung bình trong vòng 7 ngày. 

hấn vào đây để trở về trang chủ Dữ liệu và Báo cáo về COVID-19 ​ 

​​​​​​
Last updated: 11/3/2020 11:31 AM