Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Dashboard ng COVID-19 Data

 

Dashboard ng mga Kaso ng COVID-19

Ang dashboard ng data ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga kaso at pagkamatay mula sa COVID-19 sa Santa Clara County at inilaan para sa mga layuning pang-impormasyon lamang.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ​

Bumalik sa Itaas ▲

Dashboard ng Ospital

Kung sakaling may mga kalamidad, ang mga ospital at ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring maharap sa mga malalaking hamon. Ang pagpaplano para sa daluyong ay isang regular, pangunahing sangkap ng planong pang-emerhensiya at tugon ng emerhensya ng ospital. Habang tumataas pa ang mga kaso ng COVID-19, ang mga ospital ay handa para sa pagtaas ng bilang ng pasyente. Ang isang pangunahing sangkap ng pagpaplano para sa daluyong ay ang kakayahang dagdagan ang kabuuang bilang ng mga kama na magagamit sa mga ospital.

Kasama sa mga data na ipinapakita ang bilang ng mga talamak na kama sa ospital (karaniwang tinutukoy bilang "palapag" o "med/operasyon"), mga kama sa intensive care, bentilador, at mga kama para sa daluyong. Ang mga kama para sa daluyong ay ang mga karagdagang kama na hindi karaniwang ginagamit sa isang ospital ngunit maaaring magamit sa kaganapan ng isang malaking pangyayarian.

Itong data ay maaaring magkakaiba-iba sa araw-araw dahil tumpak lamang ito sa sandaling ibinigay ang data ng mga ospital. Ang mga pagpapalabas, paglilipat, at pagkakamatay ng mga pasyente ay nangyayari sa buong araw, na potensyal na humahantong sa malawak na mga pagkakaiba-iba sa mga numero.​​​​​​​​​​​

 

Bumalik sa Itaas ▲

Pagsusuri para sa COVID-19

Ang dashboard na ito ay nagbibigay ng pinagsama-samang at pang-araw-araw na pagsusuri para sa COVID-19 sa Santa Clara County. Sinusubaybayan namin ang pagsusuri upang matiyak ang sapat na mga pagsusuri ay nakumpleto upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Sa may sapat na pagsusuri at mga resulta ng pagsusuri, makakatulong ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan na ihiwalay ang mga nagpasuring positibo, at gumamit ng pagsubaybay sa pakikipag-ugnay upang ipaalam sa sinumang maaaring nakalantad.

Pinagmulan: California Reportable Disease Information Exchange (CalREDIE)

Mga Tala ng Data: Ang isang pagsusuri ay kumakatawan sa kahit isang ispesimen na nasuri sa bawat tao bawat araw. Ang ilang mga tao ay magkakaroon ng maraming mga ispesimen na nakolekta at nasuri sa parehong pagbisita ngunit ang mga ito ay binibilang lamang ng isang beses. Kung ang isang tao ay nagpasuri nang maraming beses sa iba't ibang mga araw pagkatapos ay magpapakita sila nang isang beses para sa bawat araw na nagpasuri sila. Ang bilang ng positibo ay ang porsyento ng mga isinagawang pagsusuri na positibo. Ang 7-araw na average ay kumakatawan sa average na pang-araw-araw na bilang ng positibo sa pitong araw. Ang average na oras ng pag-balik ay ang average na bilang ng mga araw sa pagitan ng isang ispesimen na nakolekta at pagbalik ng mga resulta.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Dashboard ng Pasilidad ng Long-Term Care 

Ang mga Pasilidad ng Long-Term Care (LTCF) ay isang kritikal na bahagi ng pagpapatuloy ng pangangalaga sa kalusugan. Kasama sa mga LTCF ang mga pasilidad ng skilled nursing, independent living, assisted living at mga pasilidad na board and care.  Dahil ang mga LTCF ay karaniwang nagaalaga ng mga matatandang indibidwal na may talamak na kalagayan sa kalusugan, ang mga residente ng LTCF ay mas malaki ang panganib na magkaroon ng malubhang sakit mula sa COVID-19. Dahil ang populasyon na inaalagaan sa mga LTCF ay mahina ang laban sa malubhang sakit at kamatayan, binibigyan-pansin ng Pampublikong Kalusugan ang itong mga pasilidad na may dalubhasang pangkat na nakatuon sa pagtugon sa mga kaso at potensyal na pagsiklab. Maaaring magagamit ng mga pasilidad ang pagsubok sa pamamagitan ng mga komersyal na lab o pang-akademikong lab, pati na rin ang lab ng Pampublikong Kalusugan. Ginagawa ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ang pagsubok para sa lahat ng mga residente na may sintomas at ng mga kawani ng mga pasilidad na skilled nursing at ang iba pang mga lisensyadong pasilidad. Kung may mga alalahanin tungkol sa isang posibleng pagsiklab, pagkahawa sa isang pasilidad, o panganib sa sapat na mga kawani, ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ay nagsisimula ng isang imbestigasyon ng pasilidad, na maaaring magkasama ang karagdagang pagsubaybay ng sintomas at mas malawak na pagsubok. Kapag may positibong kaso na natukoy sa isang pasilidad ma skilled nursing sa Santa Clara County, tinutukoy ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ang lahat ng mga indibidwal na maaaring makipag-ugnay sa kaso at ang tagal, dalas, at kalapitan ng pakikipag-ugnay na iyon upang makilala ang posibleng pagkakalantad sa mga kawani at mga residente. Ipinalabas ang patnubay sa lahat ng mga pasilidad na LTCF para sa pag-kontrol at pag-iwas sa COVID-19.​​

Last updated: 6/26/2020 5:57 PM