Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Bảng Giao Diện Số Về COVID-19

 

Bảng giao diện số về COVID-19

Bảng giao diện số này cung cấp thông tin chi tiết về các trường hợp và tử vong do COVID-19 tại Hạt Santa Clara và chỉ dành cho mục đích cấp thông tin.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

Trở lại đầu trang ▲


Bảng giao diện số của bệnh viện

​​ Trong trường hợp thảm họa, các bệnh viện và hệ thống y tế có thể phải đối mặt với những thử thách đáng kể. Lập kế hoạch cho sự đột biến là một thành phần quan trọng thường xuyên của mọi kế hoạch và ứng phó khẩn cấp của bệnh viện. Khi các trường hợp COVID-19 tiếp tục tăng, các bệnh viện được chuẩn bị cho việc tăng số lượng bệnh nhân. Một thành phần quan trọng của kế hoạch cho sự đột biến là khả năng tăng tổng số giường có sẵn trong bệnh viện.

Dữ liệu được hiển thị bao gồm số lượng giường bệnh viện cấp tính (thường được gọi là “floor” hay “med/surg”), giường trong đơn vị chăm sóc tăng cường, máy thở và giường bổ sung. Giường bổ sung là giường có thêm thường không được sử dụng trong bệnh viện nhưng có thể được cung cấp trong trường hợp xảy ra sự kiện lớn.

Nhữ

ng dữ liệu này có thể thay đổi rất nhiều từ ngày này sang ngày khác vì chúng chỉ chính xác tại thời điểm các bệnh viện cung cấp dữ liệu. Việc xuất viện, chuyển viện và tử vong của bệnh nhân xảy ra suốt cả ngày, có khả năng dẫn đến sự khác biệt lớn trong các con số.

​​​​

​​​​

Trở lại đầu trang ▲

Xét nghiệm COVID-19

Bảng tổng kết dữ liệu này cho biết tổng số ca xét nghiệm được tích lũy và số ca xét nghiệm hàng ngày cho COVID-19 tại Quận Hạt Santa Clara. Chúng tôi theo dõi việc xét nghiệm để bảo đảm việc xét nghiệm được hoàn thành nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19. Với đầy đủ dịch vụ thử nghiệm và kết quả xét nghiệm, Sở Y tế Công cộng có thể giúp cách ly những người có kết quả xét nghiệm dương tính và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân để báo rằng họ có thể đã bị phơi nhiễm.

Nguồn: California Reportable Disease Information Exchange (CalREDIE), Hệ thống Báo cáo Thông tin về Bệnh của California

Ghi chú về dữ liệu: Một xét nghiệm đại diện cho ít nhất một mẫu xét nghiệm mỗi ngày cho mỗi người. Một số người sẽ có nhiều mẫu vật được thu thập và thử nghiệm trong cùng một lúc nhưng chúng chỉ được tính một lần. Nếu một người được xét nghiệm nhiều lần vào các ngày khác nhau thì dữ liệu xét nghiệm sẽ được liệt kê một lần cho mỗi ngày họ được xét nghiệm. Tỷ lệ dương tính là tỷ lệ phần trăm của các ca xét nghiệm có kết quả dương tính. Số trung bình 7 ngày là tỷ lệ dương tính trung bình hàng ngày trong bảy ngày. Thời gian hoàn tất trung bình là số ngày trung bình từ khi một mẫu được thu thập đến khi nhận được kết quả.

 

​​​​

Trở lại đầu trang ▲

Bảng giao ​diện số​ Cơ sở Chăm sóc Dài hạn

Các Cơ sở Chăm sóc Dài hạn (gọi tắt là "LTCF") là một phần quan trọng trong việc tiếp tục chăm sóc sức khỏe. LTCF bao gồm cơ sở điều dưỡng lành nghề, chung cư sống được trợ giúp, chung cư cho các vị cao niên sống độc lập, và các cơ sở cung cấp các bữa ăn và chăm sóc cho các vị cao niên. Do các LTCF thường phục vụ những vị cao niên có bệnh mãn tính, cư dân của LTCF có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn bởi COVID-19. Do dân số sống trong LTCF đặc biệt dễ bị bệnh nặng và tử vong, Sở Y tế Công cộng đặc biệt chú ý đến các cơ sở này và chúng tôi có một nhóm chuyên trách tập trung vào việc ứng phó các trường hợp nhiễm và dịch bệnh tiềm ẩn. Các cơ sở có thể tiến hành xét nghiệm thông qua các phòng thí nghiệm thương mại hoặc phòng thí nghiệm học thuật, cũng như phòng thí nghiệm của Sở Y tế Công cộng. Sở Y tế Công cộng tạo điều kiện cho việc xét nghiệm tất cả các cư dân và nhân viên có triệu chứng của các cơ sở điều dưỡng lành nghề và các cơ sở được cấp phép khác. Khi có lo ngại về khả năng bùng phát, sự lây truyền trong cơ sở hoặc nguy cơ đối với việc có đủ nhân viên, Sở Y tế Công cộng sẽ bắt đầu một cuộc điều tra tại cơ sở đó. Điều này có thể bao gồm các tầm soát triệu chứng bổ sung và xét nghiệm rộng hơn. Khi có một trường hợp dương tính được xác định tại một cơ sở điều dưỡng lành nghề ở Hạt Santa Clara, Sở Y tế Công cộng sẽ xác định tất cả các cá nhân có thể đã tiếp xúc với người bệnh này và thời gian, tần suất và khoảng cách gần gũi với người đã tiếp xúc đó để xác định khả năng lây nhiễm sang các nhân viên và cư dân. Bản hướng dẫn đã được phát hành cho tất cả các cơ sở LTCF về việc kiểm soát và phòng ngừa COVID-19.

​​​
Last updated: 6/26/2020 5:53 PM