Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Bảng Giao Diện Số Về COVID-19Dữ liệu có thể không đầy đủ: Đầu tháng 8, chúng tôi đã phát hiện rằng hệ thống báo cáo của Tiểu Bang có trục trặc, gây ảnh hưởng đến tất cả các quận hạt. Mặc dù Tiểu Bang tin rằng việc này đã được giải quyết, chúng tôi vẫn tiếp tục xác thực dữ liệu của chúng tôi.

​​

Dữ liệu về các trường hợp tử vong được cập nhật từ thứ Hai đến thứ Sáu. Dữ liệu về các trường hợp nhiễm bệnh và phải được đưa vào bệnh viện được cập nhật mỗi ngày.

Dữ liệu về các trường hợp tử vong được điều tra vào các ngày trong tuần và được báo cáo từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các trường hợp tử vong được báo cáo cho sở y tế công cộng vào cuối tuần được điều tra và phản ánh trong bảng tổng kết dữ liệu vào các ngày trong tuần. 

Để tải xuống dữ liệu liên quan đến bảng tổng kết dữ liệu ở trên, vui lòng vào trang: data.sccgov.org/browse?category=COVID-19​​

Chúng tôi đang cẩn thận theo dõi dữ liệu liên quan đến sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng. Những gì chúng tôi đang thấy khiến chúng tôi cảm thấy được khuyến khích trong một số lĩnh vực và lo ngại trong các lĩnh vực khác. Trong lúc vẫn tiến về phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên khoa học, dữ liệu và sự việc liên quan đến các tình trạng cụ thể trong cộng đồng.

Chúng tôi cam kết cung cấp các báo cáo chính xác, đáng tin cậy cho công chúng. Dữ liệu bổ sung sẽ được cung cấp thêm theo thời gian. Thông tin được trình bày ở đây được cập nhật hàng ngày và phụ thuộc vào báo cáo của nhiều cơ quan trên toàn Quận Hạt và các thành phần hợp tác bên ngoài. Vui lòng đọc các ghi chú liên quan đến mỗi bảng tổng kết dữ liệu để hiểu thêm về các giới hạn trong việc báo cáo.

 

Bảng Tổng kết Dữ liệu COVID-19

  • Bảng Tổng kết Dữ liệu về các trường hợp nhiễm COVID-19
  • Bảng Tổng kết Dữ liệu về Ứng phó với COVID-19
  • Tập dữ liệu COVID-19
    • Bảng dữ liệu COVID-19
      Vui lòng vào trang mạng để tải xuống dữ liệu liên quan đến các Bảng Tổng kết Dữ liệu được liệt kê ở trên.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​
Last updated: 11/18/2020 12:55 PM