Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Executive Summary

 

Nhờ những tiến bộ đáng kể mà cộng đồng của chúng ta đã đạt được trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19, Lệnh Ở Yên Tại Nhà đã được cập nhật để cho phép thêm một số doanh nghiệp và sinh hoạt được vận hành trở lại, nhưng vẫn phải tuân theo các hạn chế để giảm rủi ro lây truyền bệnh. Lệnh cũng đưa ra các thay đổi quan trọng đối với các quy định trong Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội cho tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động.

Lệnh mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020 và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Giám đốc Y tế sửa đổi hoặc hủy bỏ. Lệnh mới này thay thế cho lệnh trước mà đã có hiệu lực vào ngày 4 tháng 5 năm 2020. Chúng tôi gọi lệnh ngày 4 tháng 5 là "Lệnh cũ" và Lệnh mới này là "Lệnh ngày 22 tháng 5" hoặc "Lệnh".

Lệnh mới này có những thay đổi gì?

Doanh nghiệp bổ sung: 

 

 •  chỉ cho khách lấy hàng tại lề đường/bên ngoài cửa tiệm hoặc bằng cách giao hàng tận nhà. Khách hàng không được phép vào trong các cửa hàng bán lẻ này. Các cửa hàng bán lẻ này cũng phải tuân theo một số điều kiện bổ sung khi hoạt động, bao gồm: 
  • Họ phải giới hạn số lượng công nhân bên trong cơ sở như được mô tả trong Lệnh. 
  • Họ phải có khả năng đi thẳng đến vỉa hè, đường phố, lối đi ngoài trời, bãi đậu xe hoặc hẻm để cho khách lấy hàng. 
 • Lệnh cũng cho phép các doanh nghiệp đang hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ này hoạt động trở lại, bao gồm cả những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa được bán tại các cửa hàng và doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ lưu trữ và phân phối hàng. 
 • Các viện bảo tàng ngoài trời, di tích lịch sử và vườn cho cộng đồng thăm viếng sẽ được phép mở lại, nhưng khách sẽ phải ở khu vực ngoài trời. 

  

 • Lệnh ngày 22 tháng 5 cho phép mọi người tham gia vào các cuộc diễn hành xe hơi, miễn là họ chỉ đi trong xe hơi với các thành viên thuộc hộ gia đình của họ và không rời khỏi xe trong cuộc diễn hành hoặc ngừng lại để tập trung tại một địa điểm cố định. Xe đạp và xe máy không được phép tham gia vào cuộc diễn hành xe hơi.

Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội:

  

 • Lệnh ngày 22 tháng 5 cập nhật Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội (Phụ lục A của Lệnh) để kết hợp các quy định mới của Tiểu bang California đối với việc huấn luyện nhân viên và các biện pháp khác. 
 • Để hoạt động trở lại, tất cả các doanh nghiệp phải hoàn thành một bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội bằng cách sử dụng mẫu mới hoặc cập nhật bản Giao thức của họ để kết hợp các quy định mới. Một bản sao của bản Giao thức phải được phân phát cho tất cả các nhân viên. 
 • Để thể hiện rằng các doanh nghiệp đang thực hiện Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội để giữ an toàn cho nhân viên và khách hàng chống lại COVID-19, tất cả các doanh nghiệp phải in và dán (1) Giấy chứng nhận COVID-19 PREPARED và (2) Bảng Thông tin cho Khách về Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội tại một nơi dễ thấy gần cửa vào của họ. Cả Giấy chứng nhận và Bảng Thông tin cho Khách đều có trong Phụ lục A của Lệnh. 
 • Tất cả các doanh nghiệp phải dán các thông báo như được yêu cầu trong Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội để báo cho khách hàng biết các quy định về sức khỏe và an toàn. Các thông báo mẫu có trên trang mạng của Quận Hạt.
​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 11/4/2020 1:52 PM