Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Bản Tóm Tắt

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
New Order Issued July 2, 2020:  The Health Officer issued a new Order on July 2, 2020. This Order will go into effect on July 13, 2020. Below are the July 2 Order and some documents to help you understand it
 • Health Officer Risk Reduction Order (PDF)
 • Tóm tắt Lệnh ngày 2 tháng 7 (PDF)
 • Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao
 • Các Yêu Cầu Dành Cho Mọi Doanh Nghiệp (PDF)
 • Khánh hàng nên nhìn thấy những gì khi đi đến một doanh nghiệp? (PDF)
 • Mandatory Health Officer Directives: the Health Officer will begin issuing mandatory Directives for specific business sectors and activities, including:
  • Personal Care Services (PDF) (including hair and nail salons, tattoo and piercing shops, massage therapy, and other services providing body care services)
  • Outdoor dining - (PDF)
  • Construction - (PDF)
  • Food Facilities - (PDF)
  • Public Transit - Coming Soon
  • Hotels/Motels - Coming Soon
  • Agriculture - Coming Soon
  • Outdoor Pools - Coming Soon
  • Recreation and Athletics - Coming Soon
  • Childcare, summer camps, and children’s activities - Coming Soon
  • Gatherings (including social, religious, political, ceremonial, athletic, and other types of gatherings) - Coming Soon
  • Gyms and Fitness Centers - Coming Soon

 

Lệnh Ở Yên Tại Nhà Ngày 5 Tháng 6 Năm 2020

Do những tiến bộ đáng kể mà cộng đồng của chúng ta đã đạt được trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19, Lệnh Ở Yên Tại Nhà này đã được cập nhật để cho thêm một số doanh nghiệp và sinh hoạt được vận hành trở lại và vẫn phải tiếp tục tuân theo các hạn chế để giảm rủi ro lây truyền bệnh.

Lệnh mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020 và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Giám đốc Y tế sửa đổi hoặc hủy bỏ. Lệnh mới này thay thế cho lệnh trước mà đã có hiệu lực vào ngày 22 tháng 5 năm 2020. Bản tóm tắt này gọi lệnh ngày 22 tháng 5 là "Lệnh cũ" và Lệnh mới này là "Lệnh ngày 5 tháng 6" hoặc "Lệnh".

Lệnh mới này có những thay đổi gì?

Lệnh ngày 5 tháng 6 cho một số thành phần mới của các doanh nghiệp và sinh hoạt được vận hành trở lại, và phải tuân theo các điều kiện và hạn chế cụ thể. Lệnh cũng giữ lại các hạn chế chính, yêu cầu mọi người ở trong nhà của họ trừ khi tham gia vào một số sinh hoạt thiết yếu hoặc được phép thực hiện. Các sinh hoạt và doanh nghiệp được phép mở lại theo lệnh mới được gọi là "Sinh hoạt bổ sung" và "Doanh nghiệp bổ sung" và được giải thích trong Phụ lục C-1 và C-2 của Lệnh. Những thay đổi quan trọng sẽ được nêu ra dưới đây.

Doanh nghiệp bổ sung:

 • Ăn uống ngoài trời tại nhà hàng và các cơ sở chuẩn bị và phục vụ thức ăn, và phải tuân theo các hạn chế/giữ khoảng cách xã hội
 • Trung tâm bán lẻ và mua sắm để mua sắm trong cửa hàng, và phải tuân theo các hạn chế/giữ khoảng cách xã hội
 • Nhà trẻ, trại hè, chương trình ̣học hè và tất cả các chương trình giáo dục hoặc giải trí khác cho tất cả trẻ em, trong nhóm ổn định có tối đa 12 trẻ
 • Tất cả dịch vụ sản xuất, nhập kho và hậu cần, và phải tuân theo các hạn chế/giữ khoảng cách xã hội
 • Dịch vụ dọn dẹp và lau chùi nhà cửa và các dịch vụ tại nhà khác mà không có sự tiếp xúc
 • Các doanh nghiệp với các dịch vụ có ít hoặc không có sự tiếp xúc như sửa giày, sửa đồng hồ và các dịch vụ tương tự khác, và phải tuân theo các hạn chế/giữ khoảng cách xã hội
 • Tất cả các dịch vụ chải chuốt cho thú nuôi

Sinh hoạt bổ sung:

 • Nghi lễ nhỏ ngoài trời và các lễ tôn giáo, trong các nhóm không quá 25 người
 • Tất cả các sinh hoạt giải trí ngoài trời không có sự tiếp xúc thể chất, và phải giữ khoảng cách xã hội, bao gồm hồ bơi, đi bộ đường dài, tennis, golf, v.v.
 • Cắm trại, và phải tuân theo các hạn chế/giữ khoảng cách xã hội
 • Rạp chiếu phim drive-in (ngồi trong xe và xem phim ngoài trời) và các cuộc tụ tập xe

Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội:

Không có gì thay đổi trong Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội mà Lệnh đã bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện. Sau đây là lời nhắc nhở:

 • Để hoạt động, tất cả các doanh nghiệp phải hoàn thành Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội (Phụ lục A đính kèm theo Lệnh) bằng cách sử dụng mẫu đơn trong Phụ lục A.
 • Để cho thấy rằng họ đang thực hiện Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội để giữ an toàn cho nhân viên và khách hàng không bị COVID-19, tất cả các doanh nghiệp phải in ra và niêm yết (1) poster chứng nhận COVID-19 PREPARED và (2) bản Social Distancing Protocol Visitor Information tại một nơi dễ thấy gần cửa vào của họ. Cả hai bản này đều có trong Phụ lục A của Lệnh.
 • Tất cả các doanh nghiệp phải niêm yết các bản hướng dẫn được yêu cầu trong Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội để báo cho khách hàng biết các quy định về sức khỏe và an toàn. Các bản hướng dẫn mẫu đã có sẵn trên trang mạng của Quận Hạt.

Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng:

Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng trong Phụ lục B-1 và B-2 đã thay đổi như sau:

 • Số người tối thiểu cho dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu lệ thuộc vào Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng lớn đã đổi từ 5 công nhân thành 20 công nhân. Tất cả các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu có ít hơn 20 công nhân tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào đều phải tuân theo Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng nhỏ trong Phụ lục B-1.
 • Phụ lục B-1 hiện quy định rằng các bước theo chỉ định sẽ phải được thực hiện nếu một công nhân tại công trường xét nghiệm dương tính với COVID-19, và cả hai phụ lục đều nói rằng các ca nhiễm COVID-19 trong ngành xây dựng phải được báo cáo ngay cho Sở Y tế Công cộng Quận Hạt qua cả điện thoại và email.
​​​​​​​​ ​
Last updated: 8/13/2020 11:57 AM