Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Novel Coronavirus (COVID-19)

Ang County ng Santa Clara ay kasalukuyan nasa ilalim ng
Pulang Anta
Bumisita sa Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya para sa karagdagang impormasyon

​​​

​​Iba pang istatiska sa COVID-19 ay matatagpuan sa Mga Data at Ulat sa COVID-19.
Para i-download ang data na nauugnay sa dashboard na nasa itaas, mangyaring bisitahin ang SCC Open Data Portal.

^ Dahil sa iregular na mga isyu sa CalREDIE systema ng Estado, ang bilang ng mga bago at/o pinagsamang kaso ay maaaring magbago sa paglutas ng mga isyung ito.

Ang bilang ng mga namatay ay maaaring pansamantalang may mababang

bilang habang iniimbestigahan pa ang mga pagkamatay.​​

 


Mga Pinakahuling Update

Nilipat ng Estado ang County ng Santa Clara sa Pulang Antas
Epektibo sa Marso 3, 2021. Higit pang matuto

Plano sa Pagbabakuna para sa COVID-19 ng County ng Santa Clara
Isinumite sa Estado ng California at binago Disyembre 8 .

Na-update na Patnubay sa Pagbubukod para sa COVID-19
I-download ang PDF ng na-update na patnubay sa pagbubukod sa COVID-19.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​Covid-19 Pagpapasuri​​​ ​​​​​​​​​​Mga Negosyo​​ ​

Bakuna para sa COVID-19​​​​​​​​ ​​​​Pagsubaybay sa ​Nakipagsalamuha​​​​​​ ​​​​​​​​​​

Mga Dashboard ng Data​ ​​​​Pagdistansya sa Iba​​​​​​​
​​​​​​ ​​​​​​
Last updated: 3/3/2021 12:55 PM