Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Novel Coronavirus (COVID-19)

Tinutugunan ng County, sa pamamagitan ng Sentro ng Operasyon sa Emerhensiya, ang bagong coronavirus, pinoprotektahan ang publiko, at nagbibigay-alam sa komunidad.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mahalagang Pag-update

Ang County ng Santa Clara ay Naglabas ng Binagong Kautusan ng Pagbawas ng Panganib noong Oktubre 5, 2020 
Ang Binagong Kautusan ay magkakabisa kapag ang County ay lilipat sa Antas 3 (Orange). Marami pa ...​

Ang County ng Santa Clara ay naglabas ng Kautusan sa Pagsusuri na Pananagutan ng Healthcare noong Setyembre 16, 2020
Magbasa tungkol sa inyong mga karapatan sa pagsusuri para sa COVID-19.​ Marami pa...

Pinagtibay noong Agosto 11, 2020: Ordinansang Pagpapatupad ng mga Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan
Magbasa tungkol sa bagong Ordinansa ng County. Marami pa ...

Facebook Live sa 10AM
Sumali sa amin tuwing Miyerkules, at Biyernes para sa isang pagtatagubilin sa COVID-19.Marami pa...

​​​

Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao 

View COVID-19 Site Specific Protection Plan button Lahat ng mga negosyo ay dapat mag-post, magpatupad, at magbigay sa mga empleyado ng isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao sa bawat isa ng kanilang mga pasilidad.


Mga Ipinag-utos na Panakip sa Mukha 

Overview of mandated face coverings buttonKinakailangan ang panakip sa mukha sa mga negosyo (empleyado at customer) at sa pampublikong pagbibiyahe. ​​​​​​​​ ​

​​​
Mga Anunsiyo
Press Release
Read More
October 23, 2020
Press Release
County of Santa Clara Boosts Testing Capacity at Popular Fairgrounds Site; Other Opportunities in San José, Sunnyvale, Morgan Hill, Los Gatos, Saratoga, Milpitas and Gilroy
Press Release
Read More
October 17, 2020
Press Release
County of Santa Clara Health System Surpasses 274,000 COVID-19 Tests Performed
Press Release
Read More
October 15, 2020
Press Release
Joint Statement of the Bay Area Health Officers: #FightFlu, Urge Flu Shots​ ​
Press Release
Read More
October 13, 2020
Press Release
County of Santa Clara Moves Into State’s Orange Tier - Revised Risk Reduction Order Will Allow Resumption of Additional Businesses and Activities Wednesday, October 14
Press Release
Read More
October 10, 2020
Press Release
Drop-In COVID-19 Testing at Children’s Discovery Museum of San José; Other Opportunities in San José, Morgan Hill, Santa Clara, Los Altos, Sunnyvale and Gilroy
Press Release
Read More
October 5, 2020
Press Release
County of Santa Clara Health Officer Issues Revised Risk Reduction Order That Will Allow Resumption of Additional Businesses and Activities When County Moves into Orange Tier
Press Release
Read More
October 3, 2020
Press Release
East San Jose Drop-In COVID-19 Test Center Moving to New Location at Emmanuel Baptist Church on N. White Road
Press Statement
Read More
September 28, 2020
Press Statement
Joint Statement of the Bay Area Health Officers: Local County Health Officials Offer Guidance on How to Celebrate Halloween and Día de Los Muertos Safely and Prevent Spreading COVID-19 Among Friends and Neighbors
Press Release
Read More
September 28, 2020
Press Release
Additional Languages Added to COVID-19 Testing Sign-Up Portal; Hours Expanded at Pop-Up Sites
Press Statement
Read More
September 25, 2020
Press Statement
County of Santa Clara Public Health Department Statement Regarding College Sports
Last updated: 10/21/2020 11:05 AM