Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Novel Coronavirus (COVID-19)

Ang County ng Santa Clara ay kasalukuyan nasa ilalim ng
Panrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay ng Estado​
Dahil sa Kautusang ito at sa kasalukyang pagdami ng bilang ng mga kaso, ang mga residente ay dapat manatili sa bahay hangga’t maaari.​​

​​​

Iba pang istatiska sa COVID-19 ay matatagpuan sa Mga Data at Ulat sa COVID-19.
Para i-download ang data na nauugnay sa dashboard na nasa itaas, mangyaring bisitahin ang SCC Open Data Portal.

Ang data ng mga pagkamatay ay ina-update sa Lunes hanggang Biyernes. Ang data ng mga Kaso at Na-oospital ay ina-update araw-araw. Ang data ng mga pagkamatay ay iniimbestigahan at inuulat sa Lunes hanggang Biyernes. Ang mga pagkamatay na iniulat sa departamento ng pampublikong pangkalusugan sa katapusan ng linggo ay iniimbestigahan at makikita sa mga dashboard sa Lunes hanggang Biyernes.​​

 


Mga Pinakahuling Update

Plano sa Pagbabakuna para sa COVID-19 ng County ng Santa Clara
Isinumite sa Estado ng California at binago Disyembre 8 .

Ang County ng Santa Clara ay Nagpatupad ng “Panrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay” ng Estado
Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba na ito ay epektibo sa Disyembre 6.

Inilipat ng Estado ang County ng Santa Clara patungo sa Purple na Antas (Unang Antas)
Ang Purple na Antas ay ang pinakamahigpit na antas sa “Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya” ng Estado.

Na-update na Patnubay sa Pagbubukod para sa COVID-19
I-download ang PDF ng na-update na patnubay sa pagbubukod sa COVID-19.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​Covid-19 Pagpapasuri​​​ ​​​​​​​​​​Mga Negosyo​​ ​

Bakuna para sa COVID-19​​​​​​​​ ​​​​Pagsubaybay sa ​Nakipagsalamuha​​​​​​ ​​​​​​​​​​

Mga Dashboard ng Data​ ​​​​Pagdistansya sa Iba​​​​​​​
​​​​​​ ​​​​​​
Last updated: 1/17/2021 5:19 PM