Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Coronavirus Mới (COVID-19)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hạt, thông qua Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp, đang hành động để giải quyết dịch coronavirus mới, bảo vệ công chúng và truyền tin tức cho cộng đồng.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cập Nhật Quan Trọng


Hạt Santa Clara đã ban hành Lệnh bắt buộc các cơ sở cung cấp y tế phải có trách nhiệm cung cấp xét nghiệm COVID-19 cho các bệnh nhân vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.
Đọc về quyền được xét nghiệm COVID-19 của quý vị. Đọc thêm...​

Hạt Santa Clara được chuyển sang ngạch Màu Đỏ (Tier 2) trong Hệ Thống Đánh Giá Mức Độ Rủi Ro Lây Lan COVID-19 của Tiểu Bang vào ngày 8 tháng 9, 2020  ​​
Tìm hiểu thêm về Ngạch Màu Đỏ và Hệ Thống Mới Đánh Giá Mức Độ Rủi Ro COVID-19 của Tiểu Bang. Đọc thêm...​​

Được thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2020: Pháp lệnh thi hành Lệnh của Sở Y Tế Công Cộng
Đọc thêm về Sắc lệnh mới của Quận Hạt. Đọc thêm...​

Facebook Live lúc 10 giờ sáng
Hãy tham gia cuộc họp ngắn về COVID-19 với chúng tôi vào mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Đọc thêm..

​​​​​​

Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội 

View COVID-19 Site Specific Protection Plan button Tất cả các doanh nghiệp phải niêm yết, thực hiện và cung cấp cho nhân viên một bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội tại mỗi cơ sở của họ.


Chỉ thị Đeo khăn che mặt 

Overview of mandated face coverings buttonĐeo khăn che mặt là điều bắt buộc tại các doanh nghiệp (nhân viên và khách hàng) và trên các phương tiện giao thông công cộng.​​​​​​​​ 

​​​​
Thông Báo
Press Statement
Read More
September 28, 2020
Press Statement
Joint Statement of the Bay Area Health Officers: Local County Health Officials Offer Guidance on How to Celebrate Halloween and Día de Los Muertos Safely and Prevent Spreading COVID-19 Among Friends and Neighbors
Press Release
Read More
September 28, 2020
Press Release
Additional Languages Added to COVID-19 Testing Sign-Up Portal; Hours Expanded at Pop-Up Sites
Press Statement
Read More
September 25, 2020
Press Statement
County of Santa Clara Public Health Department Statement Regarding College Sports
Press Release
Read More
SEPTEMBER 23, 2020
Press Release
County of Santa Clara Partners with Community to Conduct Unprecedented On-the-Ground COVID-19 Outreach to Hardest-Hit Communities in East San José, South County; Thousands of Contacts with Businesses and Residents Already Have Taken Place
Press Release
Read More
September 21, 2020
Press Release
Improved Online Portal for COVID-19 Test Information; Sign-ups Now Available Seven Days in Advance
Press Release
Read More
SEPTEMBER 17, 2020
Press Release
County of Santa Clara Offers Free Flu Shots
Press Release
Read More
SEPTEMBER 16, 2020
Press Release
Santa Clara County Public Health Officer Issues Enhanced Testing Order to Increase Access to COVID-19 Testing
Press Statement
Read More
SEPTEMBER 14, 2020
Press Statement
County of Santa Clara Statement on Indoor Dining Safety Concerns
Press Release
Read More
September 14, 2020
Press Release
COVID-19 Testing Sites in Santa Clara County from Sept. 14-19 Include San José, Sunnyvale, Mountain View, Cupertino, Campbell, and Gilroy
Press Release
Read More
SEPTEMBER 8, 2020
Press Release
County of Santa Clara Moves to the Red Tier (Tier 2) on State’s New COVID-19 Framework
Last updated: 9/18/2020 4:59 PM