Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Coronavirus Mới (COVID-19)

​Hiện nay Hạt Santa Clara đang ở trong
Ngạch Rủi Ro Màu Tím
Hãy vào Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn để biết thêm chi tiết

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​
​​​

Các dữ liệu khác về COVID-19 có thể được tìm thấy tại Dữ Liệu và Báo cáo về COVID-19.
Để tải dữ liệu liên quan đến Bản tổng kết trên, vui lòng vào SCC Open Data Portal.

Các con số tử vong được cập nhật từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Các trường hợp nhiễm và số người tử vong được cập nhật mỗi ngày. Dữ liệu về tử vong được thăm dò trong tuần và được báo cáo từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Số tử vong được báo cáo cho sở y tế vào cuối tuần và được thăm dò và phản ảnh trên bản tổng kết vào các ngày trong tuần.

 


​​Latest Updates


Tiểu Bang chuyển Hạt Santa Clara vào Ngạch Tím (Ngạch Một) vào ngày 16 tháng 11 
Ngạch Tím là Ngạch có nhiều giới hạn nhất trong "Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn" của Tiểu Bang.

Hạt Santa Clara ban hành Lệnh Trách nhiệm về Xét Nghiệm Y tế vào ngày 16 tháng 11 năm 2020​ 
Hãy đọc quyền được xét nghiệm COVID-19 của quý vị.

Cập nhật Hướng dẫn Cô Lập vì COVID-19
Hãy tải bản PDF của hướng dẫn cô lập vì COVID-19 đã được cập nhật.

Hội thoại trực tuyến trên trang Facebook lúc 10 giờ sáng
Hãy tham gia vào cuộc họp tóm tắt về COVID-19 cùng chúng tôi mỗi Thứ Tư và Thứ Sáu.

 


​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​Xét nghiệm​​ ​​​​Thăm dò tiếp xúc​​​​​​
​​​​​​​​​​Bản tổng kết dữ liệu​ ​​​​Giữ khoảng cách
an toàn khi tiếp xúc
​​​​​​​​
​​​​​​​​​​Doanh nghiệp​ ​​​​Khăn che mặt​​​​​​​​​​
​​​​​​ ​​​​​​
Last updated: 11/24/2020 2:25 PM