Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Coronavirus Mới (COVID-19)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hạt, thông qua Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp, đang hành động để giải quyết dịch coronavirus mới, bảo vệ công chúng và truyền tin tức cho cộng đồng.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cập Nhật Quan Trọng


Hạt Santa Clara Ban Hành Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro được sửa đổi ngày 5 tháng 10, 2020 ​​
Lệnh Được Sửa Đổi sẽ có hiệu lực khi Quận Hạt được chuyển sang Tier 3 (Ngạch Màu Cam). Đọc thêm...​​​

Hạt Santa Clara đã ban hành Lệnh bắt buộc các cơ sở cung cấp y tế phải có trách nhiệm cung cấp xét nghiệm COVID-19 cho các bệnh nhân vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.
Đọc về quyền được xét nghiệm COVID-19 của quý vị.Đọc thêm...​

Được thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2020: Pháp lệnh thi hành Lệnh của Sở Y Tế Công Cộng
Đọc thêm về Sắc lệnh mới của Quận Hạt. Đọc thêm...​

Facebook Live lúc 10 giờ sáng
Hãy tham gia cuộc họp ngắn về COVID-19 với chúng tôi vào mỗi thứ Tư và thứ Sáu. Đọc thêm..

​​

Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội 

View COVID-19 Site Specific Protection Plan button Tất cả các doanh nghiệp phải niêm yết, thực hiện và cung cấp cho nhân viên một bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội tại mỗi cơ sở của họ.


Chỉ thị Đeo khăn che mặt 

Overview of mandated face coverings buttonĐeo khăn che mặt là điều bắt buộc tại các doanh nghiệp (nhân viên và khách hàng) và trên các phương tiện giao thông công cộng.​​​​​​​​ 

​​​​
Thông Báo
Press Release
Read More
October 23, 2020
Press Release
County of Santa Clara Boosts Testing Capacity at Popular Fairgrounds Site; Other Opportunities in San José, Sunnyvale, Morgan Hill, Los Gatos, Saratoga, Milpitas and Gilroy
Press Release
Read More
October 17, 2020
Press Release
County of Santa Clara Health System Surpasses 274,000 COVID-19 Tests Performed
Press Release
Read More
October 15, 2020
Press Release
Joint Statement of the Bay Area Health Officers: #FightFlu, Urge Flu Shots​ ​
Press Release
Read More
October 13, 2020
Press Release
County of Santa Clara Moves Into State’s Orange Tier - Revised Risk Reduction Order Will Allow Resumption of Additional Businesses and Activities Wednesday, October 14
Press Release
Read More
October 10, 2020
Press Release
Drop-In COVID-19 Testing at Children’s Discovery Museum of San José; Other Opportunities in San José, Morgan Hill, Santa Clara, Los Altos, Sunnyvale and Gilroy
Press Release
Read More
October 5, 2020
Press Release
County of Santa Clara Health Officer Issues Revised Risk Reduction Order That Will Allow Resumption of Additional Businesses and Activities When County Moves into Orange Tier
Press Release
Read More
October 3, 2020
Press Release
East San Jose Drop-In COVID-19 Test Center Moving to New Location at Emmanuel Baptist Church on N. White Road
Press Statement
Read More
September 28, 2020
Press Statement
Joint Statement of the Bay Area Health Officers: Local County Health Officials Offer Guidance on How to Celebrate Halloween and Día de Los Muertos Safely and Prevent Spreading COVID-19 Among Friends and Neighbors
Press Release
Read More
September 28, 2020
Press Release
Additional Languages Added to COVID-19 Testing Sign-Up Portal; Hours Expanded at Pop-Up Sites
Press Statement
Read More
September 25, 2020
Press Statement
County of Santa Clara Public Health Department Statement Regarding College Sports
Last updated: 10/21/2020 11:06 AM