Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Lệnh Của Giám Đốc Sở Y Tế Quận Hạt Santa Clara

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

LỆNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẬN HẠT SANTA CLARA THIẾT LẬP BIỆN PHÁP BẮT BUỘC ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO CHO TẤT CẢ CÁC SINH HOẠT VÀ KHU VỰC ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH VÀO: Ngày 2 tháng 7 năm 2020

Xin vui lòng đọc Lệnh này một cách cẩn thận. Vi phạm hoặc không tuân thủ Lệnh này là một tiểu tội mà có thể bị phạt bằng hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. (Bộ luật An toàn và Sức khỏe California § 120295, et seq. ; Cal. Bộ luật Hình sự §§ 69, 148(a)(1); Sắc lệnh của Quận Hạt Santa Clara § A1-28.)

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, Tiểu bang đã ban hành Kế hoạch chi tiết về một Nền kinh tế an toàn hơn (“Kế hoạch”) để tạo ra một hệ thống có các hạn chế do COVID-19 được phân theo tầng cấp mà tất cả các quận hạt ở California phải tuân theo. Hạt Santa Clara hiện ở Tầng Hai (Đỏ) và sẽ ở đó cho đến khi Tiểu bang chuyển Hạt Santa Clara sang Tầng Ba (Cam) hoặc trở lại Tầng Một (Tím). Tầng Một có nhiều hạn chế nhất và Tầng Bốn có ít hạn chế nhất. 

Trong lúc Hạt Santa Clara ở Tầng Hai, tất cả các hạn chế của Tầng Hai sẽ được áp dụng. Như mọi khi, cư dân và doanh nghiệp của Hạt Santa Clara phải tuân theo cả Lệnh của Viên Chức Sở Y tế của Tiểu Bang và Quận Hạt, và khi có mâu thuẫn giữa hai lệnh, thì Lệnh nào gắt gao hơn sẽ phải được tuân theo. 

Các hạn chế của Tầng Hai khác với các hạn chế của Tầng Một (đã có trước đây) như sau: 

 • Tất cả các doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc cá nhân hiện có thể hoạt động trong nhà, ngoại trừ các dịch vụ cụ thể (như chăm sóc da mặt và trang điểm) vẫn không được phép vì đòi hỏi khách gỡ bỏ khăn che mặt và điều đó sẽ tạo rất nhiều rủi ro. 
 • Các trung tâm mua sắm trong nhà có thể tăng số người vào cơ sở từ 25% lên 50% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy tắc nào nghiêm ngặt hơn). Các khu vực chung phải tiếp tục đóng cửa. Lưu ý rằng Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt không cho phép các khu ẩm thực mở bất kỳ khu vực ăn uống nào bên trong nhà. 
 • Các doanh nghiệp bán lẻ có thể tăng số người vào cơ sở từ 25% thành 50% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn). 
 • Các thư viện có thể tăng số người được vào bên trong cơ sở từ 25% lên 50% (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn). 
 • Các phòng tập thể dục và thể hình hiện có thể hoạt động trong nhà, nhưng họ phải giới hạn số người vào cơ sở ở mức 10% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn). Điều này cũng áp dụng cho các cơ sở thể thao và khiêu vũ trong nhà (ví dụ, các cơ sở thể dục dụng cụ, võ thuật, đấu kiếm và Zumba).  
 • Các viện bảo tàng và sở thú hiện có thể hoạt động trong nhà, nhưng họ phải giới hạn số người vào cơ sở ở mức 25% so với bình thường (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn). ​

Xem các biểu đồ sau để biết thêm thông tin về những doanh nghiệp nào được phép hoạt động trong nhà và ngoài trời trong Hạt Santa Clara: 

Lệnh mới ban hành vào ngày 2 tháng 7 năm 2020: Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Lệnh mới vào ngày 2 tháng 7 năm 2020. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 7 năm 2020. Dưới đây là Lệnh ngày 2 tháng 7 và một số tài liệu để giúp quý vị hiểu Lệnh đó.

 • Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Giám đốc Y tế (PDF)
 • Tóm tắt Lệnh ngày 2 tháng 7 (PDF)
 • Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội (PDF)
 • Quy định cho tất cả các doanh nghiệp (PDF)
 • Khách hàng nên nhìn thấy gì trong mỗi doanh nghiệp? (PDF)
 • Chỉ thị bắt buộc của Giám đốc Y tế: Giám đốc Y tế sẽ bắt đầu ban hành Chỉ thị bắt buộc cho các lĩnh vực và hoạt động kinh doanh cụ thể, bao gồm:
  • Dịch vụ cá nhân (PDF) (bao gồm các tiệm làm tóc và móng tay, tiệm xăm và xỏ khuyên, massage trị liệu và các dịch vụ chăm sóc cơ thể khác)
  • Các cuộc tụ họp (bao gồm các cuộc tụ họp xã giao, tôn giáo, chính trị, nghi lễ, thể thao và các loại hình khác) - Sắp có (PDF​)​
  • Phòng tập thể dục "gym" và trung tâm thể hình "fitness center" - (PDF)
  • Giao thông công cộng (PDF​)​
  • Giải trí và thể thao (PDF​)​
  • Dự án ngành xây dựng - (PDF)
  • Khách sạn/nhà nghỉ - Sắp có
  • Nông nghiệp - (PDF)​
  • Hồ bơi ngoài trời - (PDF)
  • Cơ sở thực phẩm (PDF​)​
  • Ăn uống ngoài trời - (PDF)
  • Nhà trẻ, trại hè và các sinh hoạt cho trẻ em (PDF)
  • Trung Tâm Mua Sắm (PDF​)​
  • Rạp Chiếu Phim​ (PDF​)​
  • Các Văn Phòng Thuộc Những Ngành Không Thiết Yếu (PDF​)​
  • Sòng Bài​ (PDF​)​
  • Sở Thú Và Viện Bảo Tàng (PDF​)​

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT VỀ Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA PHẦN 101040, 101085, VÀ 120175 VÀ SẮC LỆNH CỦA QUẬN HẠT SANTA CLARA PHẦN A18-33, GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẬN HẠT SANTA CLARA (“GIÁM ĐỐC Y TẾ”) BAN HÀNH LỆNH:

 1. Mục đích và Ý định.
  1. Lệnh này thay thế Lệnh ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Y tế chỉ thị tất cả các cá nhân ở yên tại nhà ("Lệnh trước"), như được sửa đổi vào ngày 5 tháng 6 năm 2020, kể từ ngày và giờ có hiệu lực được nêu trong Phần 16 dưới đây. Lệnh này cho phép hầu hết các sinh hoạt, việc đi lại, kinh doanh và các chức năng của chính phủ được vận hành trở lại nhưng phải tuân theo các hạn chế, giới hạn và điều kiện cụ thể để hạn chế việc truyền bệnh Novel Coronavirus 2019 (“COVID-19”). Tuy nhiên, COVID-19 tiếp tục gây rủi ro nghiêm trọng cho cư dân của Quận Hạt chúng ta, và các biện pháp quan trọng về an toàn là điều cần thiết để chống lại sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 và tử vong. Lệnh này bắt buộc các biện pháp giảm thiểu rủi ro được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực và hoạt động kinh doanh, bảo đảm các biện pháp phòng ngừa cần thiết được thực hiện trong khi chúng ta vẫn phải tiếp tục điều chỉnh cách sinh sống và hoạt động trước mối đe dọa đang diễn ra do virus này. Giám đốc Y tế sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu và sự hiểu biết khoa học đang phát triển về các rủi ro do COVID-19 gây ra và có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ Lệnh này dựa trên phân tích dữ liệu và kiến thức đó. Kể từ ngày và thời gian Lệnh này có hiệu lực như được nêu trong Phần 16 dưới đây, tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong Quận Hạt đều phải tuân theo các quy định của Lệnh này.  
  2. Mục đích chính của Lệnh này là giảm nguy cơ lây truyền COVID-19 trong Quận Hạt. Tất cả các điều khoản của Lệnh này phải được giải thích để thực hiện ý định này. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa và nguy hại sắp xảy ra đến sức khỏe cộng đồng, cấu thành mối gây thiệt hại trong công cộng và có thể bị trừng phạt bằng hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. 
  3. Những nỗ lực được thực hiện theo lệnh ở yên tại nhà trước đây của Giám đốc Y tế đã làm chậm lại sự phát triển và lây lan của virus. Trong khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và mối đe dọa đối với dân số của Quận Hạt vẫn còn nghiêm trọng, khu vực này đã gia tăng khả năng phát hiện các ca nhiễm một cách đáng kể, ngăn chặn sự lây lan và điều trị bệnh nhân bị nhiễm bệnh thông qua dịch vụ xét nghiệm ở nhiều nơi; mở rộng chương trình và đội ngũ nhân viên thăm dò các ca bệnh và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân; và mở rộng nguồn lực và năng lực của bệnh viện.  
  4. Đồng thời, trên toàn khu vực và các Quận Hạt còn lại trong Tiểu bang, đã có nhiều doanh nghiệp và sinh hoạt nhanh chóng được mở lại, kèm theo sự gia tăng trong số ca nhiễm và ca nhập viện, gây rủi ro cho cư dân và tài nguyên của Quận Hạt. Trong lúc chúng tôi tiếp tục phát triển các chiến lược bảo vệ cư dân của Quận Hạt khỏi bị COVID-19, chúng tôi phải tính đến cả sự phát triển của virus trong Quận Hạt và trên toàn khu vực, và dựa trên thực tế theo Lệnh trước, đại đa số các doanh nghiệp và nhiều sinh hoạt được phép mở lại với những quy định và hạn chế được đưa ra. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp và sinh hoạt bị đóng trong Quận Hạt đã được mở ở các nơi khác và cư dân của chúng tôi đang đi đến các khu vực khác để tham gia vào các sinh hoạt đó hoặc thực hiện các sinh hoạt đó tại Quận Hạt này mà không tuân theo các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Để bảo vệ cộng đồng khỏi bị COVID-19, chúng tôi phải chắc chắn rằng khi mọi người tham gia vào các sinh hoạt, họ sẽ phải tham gia một cách an toàn nhất có thể. 
  5. Với tấ́t cả các tình huống này, điều phù hợp là cho phép hầu hết các sinh hoạt, việc đi lại và hoạt động kinh doanh được được tiếp tục vận hành, nhưng phải tuân theo các điều kiện và hạn chế quan trọng để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19, ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong, và bảo đảm nguồn lực và năng lực y tế vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. 
  6. Các hạn chế được nêu trong Lệnh này dựa trên bằng chứng về con số lây truyền COVID-19 trong cộng đồng tại Quận Hạt; bằng chứng khoa học và các phương pháp hiệu quả nhất để làm chậm quá trình lây bệnh truyền nhiễm nói chung và COVID-19 nói riêng cho thấy: độ tuổi và tình trạng sức khỏe của một phần dân số đáng kể của Quận Hạt có nguy cơ bị các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do COVID-19, bao gồm tử vong; và bằng chứng nữa cho thấy những người khác, bao gồm cả những người trẻ tuổi và khỏe mạnh, cũng có nguy cơ gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng và cũng có thể lây COVID-19 qua những người dễ bị tổn thương hơn. Bởi vì ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể truyền bệnh và vì bằng chứng cho thấy bệnh này dễ lây lan, các cuộc tụ tập và các tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp khác có thể dẫn đến việc truyền virus, mà điều này chúng ta có thể phòng ngừa được.  
  7. Bằng chứng khoa học cho thấy ở giai đoạn khẩn cấp này, chúng tôi cần tiếp tục làm chậm sự lây truyền của virus để giúp (a) bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất; (b) ngăn chặn hệ thống y tế bị quá tải; (c) ngăn ngừa các bệnh mãn tính lâu dài liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như tổn thương đến tim mạch, thận và hô hấp và mất chân tay do đông máu; và (d) ngăn ngừa tử vong. Những hạn chế và điều kiện này là cần thiết để làm chậm sự lây lan của bệnh COVID-19, bảo tồn năng lực y tế trong Quận Hạt; và đến một giai đoạn, chúng ta có thể kiểm soát sự lây lan.  
 1. Khả năng áp dụng. Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan khác trong Quận Hạt được yêu cầu phải tuân thủ các quy định hiện hành của Lệnh này. Để giải thích rõ ràng, các cá nhân hiện không cư trú trong Quận Hạt phải tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện hành của Lệnh khi họ ở trong Quận Hạt. Các cơ quan chính phủ được khuyến khích tuân theo các quy định áp dụng cho các doanh nghiệp theo Lệnh này, nhưng các cơ quan chính phủ và nhà thầu của họ không bị bắt buộc phải tuân theo các quy định này nếu các yêu cầu đó cản trở hoặc can thiệp vào chức năng chính phủ thiết yếu, như được xác định bởi cơ quan chính phủ, trừ khi có chỉ định cụ thể của Giám đốc Y tế. 
 1. Kết hợp các Tuyên bố khẩn cấp và Lệnh của Tiểu bang.
  1. Lệnh này được ban hành theo, và kết hợp bằng cách tham chiếu, Tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp ngày 4 tháng Ba năm 2020 do Thống đốc Gavin Newsom ban hành, Tuyên ngôn ngày 3 tháng Hai năm 2020 của Giám đốc Dịch vụ khẩn cấp Tuyên bố sự Tồn tại của Tình hình khẩn cấp địa phương trong Quận Hạt, Tuyên bố Khẩn cấp về Y tế địa phương về Bệnh Coronavirus mới năm 2019 (COVID-19) do Giám đốc Y tế ban hành ngày 3 tháng Hai năm 2020, Nghị quyết ngày 10 tháng Hai năm 2020 của Hội đồng Giám sát Quận Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn Tuyên bố Tình hình khẩn cấp về Y tế địa phương và Nghị quyết ngày 10 tháng Hai năm 2020 của Hội đồng Giám sát Quận Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn Tuyên ngôn về Tình trạng Khẩn cấp tại địa phương.
  2. Lệnh này cũng được ban hành theo Sắc lệnh ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Công cộng của Tiểu bang ("Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang"), và Lệnh đó đưa ra các hạn chế cơ bản trên toàn tiểu bang đối với các hoạt động kinh doanh phi dân cư, có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới; Sắc lệnh hành pháp N-33-20 ngày 19 tháng Ba năm 2020 của Thống đốc chỉ thị cư dân California tuân theo Sắc lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang; Sắc lệnh hành pháp N-60-20 ngày 4 tháng Năm năm 2020 của Thống đốc; và Lệnh ngày 7 tháng Năm năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Công cộng của Tiểu bang cho phép các khu vực pháp lý địa phương bắt đầu mở lại theo giai đoạn. Sắc lệnh ngày 4 tháng Năm năm 2020 và Sắc lệnh ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Công cộng của Tiểu bang thừa nhận rõ rằng các giám đốc y tế địa phương có thẩm quyền thiết lập và thực hiện các biện pháp y tế công cộng trong phạm vi quyền hạn của họ mà có nhiều hạn chế hơn so với những biện pháp được thực hiện bởi Giám đốc của Sở Y tế Công cộng của Tiểu bang.
 1. Nghĩa vụ tuân theo Lệnh nghiêm ngặt hơn. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Lệnh này và bất kỳ lệnh nào do Giám đốc Sở Y tế của Tiểu bang hoặc Thống đốc ban hành liên quan đến đại dịch COVID-19, các điều khoản nghiêm ngặt nhất sẽ được áp dụng. Để giải thích rõ ràng, tất cả các cá nhân và tổ chức phải tuân thủ Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang, mọi hướng dẫn bắt buộc do Giám đốc Sở Y tế Công cộng California ban hành, bất kỳ mệnh lệnh bắt buộc nào của Thống đốc hoặc bất kỳ quy định bắt buộc nào khác theo pháp luật của Tiểu bang nếu điều khoản đó nghiêm ngặt hơn bất kỳ quy định nào của Lệnh này. Phù hợp với Bộ luật An toàn và Sức khỏe California phần 131080 và Hướng dẫn về Thực hành Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm ở California của Giám đốc Y tế, ngoại trừ trường hợp Giám đốc Y tế của Tiểu bang ban hành lệnh nhắm vào Lệnh này và dựa trên phát hiện rằng điều khoản của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, bất kỳ biện pháp nào nghiêm ngặt hơn trong Lệnh này sẽ tiếp tục được áp dụng và được tuân theo trong Quận Hạt. Ngoài ra, trong trường hợp bất kỳ hướng dẫn nào của liên bang cho phép các hoạt động nào mà không được cho phép trong Lệnh này, Lệnh này sẽ có thẩm quyền hơn và các hoạt động đó sẽ không được xảy ra. 
 1. Nghĩa vụ tuân theo Chỉ thị của Giám đốc Y tế và Hướng dẫn bắt buộc của Tiểu bang. Ngoài việc tuân thủ tất cả các điều khoản của Lệnh này, tất cả các cá nhân và cơ quan, bao gồm tất cả các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, cũng phải tuân theo bất kỳ chỉ thị hiện hành nào được ban hành bởi Giám đốc Sở Y tế Quận Hạt và bất kỳ "Hướng dẫn về COVID-19 cho Công nghiệp" nào có ứng dụng và được ban hành bởi Sở Y tế Công cộng California, có tại https://covid19.ca.gov/industry-guidance/. Nếu các quy định trong chỉ thị từ Giám đốc Y tế của Quận Hạt và hướng dẫn từ Giám đốc Y tế của Tiểu bang có mâu thuẫn, các quy định hạn chế hơn sẽ được áp dụng.
 1. Định nghĩa.
  1. Vì mục đích của Lệnh này, một "doanh nghiệp" bao gồm bất kỳ tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc tổ chức giáo dục nào, cho dù là một công ty, cơ quan, công ty có đối tác hoặc có quyền sở hữu duy nhất, và bất kể tính chất của dịch vụ, chức năng được thực hiện hoặc cấu trúc của công ty hoặc cơ quan. Để giải thích rõ ràng, "doanh nghiệp" cũng bao gồm một tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc giáo dục thực hiện các dịch vụ hoặc chức năng theo hợp đồng với một cơ quan chính phủ. 
  2. Vì mục đích của Lệnh này, "nhân viên" có nghĩa là những người sau đây cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến Doanh nghiệp trong Quận Hạt: nhân viên, nhà thầu và nhà thầu phụ (chẳng hạn như những người bán hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc người giao hàng cho doanh nghiệp); nhà thầu độc lập (chẳng hạn như công nhân tự do "gig worker", là người thực hiện công việc thông qua ứng dụng của Doanh nghiệp bổ sung hoặc giao diện trực tuyến khác); nhà cung cấp được phép bán hàng hóa tại cơ sở; tình nguyện viên; và các cá nhân khác thường xuyên cung cấp dịch vụ tại cơ sở theo yêu cầu của Doanh nghiệp. 
  3. Vì mục đích của Lệnh này, một "cuộc tụ tập" là bất kỳ sự kiện trong nhà hoặc ngoài trời, hội nghị, cuộc họp hoặc triệu tập nào để dàn xếp cho mọi người từ các nhà riêng tụ họp lại với nhau. Các hạn chế đối với các cuộc tụ tập được quy định trong Lệnh này sẽ áp dụng đối với các cuộc tụ tập cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cho các mục đích kinh tế, xã hội, tôn giáo, văn hóa hoặc các mục đích khác như, ví dụ và không giới hạn, cuộc hội nghị, thánh lễ, cuộc biểu diễn hoặc tiệc tùng. Để giải thích rõ ràng, việc tụ tập không bao gồm các hoạt động bình thường trong: lớp học, những nơi mọi người đang quá cảnh để di chuyển đến nơi khác, hoặc những nơi mọi người tập trung lại cùng một lúc nhưng tham gia vào các sinh hoạt riêng biệt, bao gồm, theo ví dụ: văn phòng y tế, bệnh viện hoặc môi trường kinh doanh như văn phòng, cửa hàng và nhà hàng nơi mọi người làm việc, mua sắm hoặc ăn trong cùng một khu vực chung nhưng không phải là việc tụ tập được sắp xếp. Việc tụ tập cũng không bao gồm các cuộc họp nội bộ liên quan đến nhân viên của một doanh nghiệp vì các sinh hoạt này phải tuân theo các quy định riêng biệt của Lệnh này và các chỉ thị của Giám đốc Y tế. 
 1. Ở nhà là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro. Tất cả mọi người nên tiếp tục ở nhà càng nhiều càng tốt là cách tốt nhất để ngăn ngừa nguy cơ lây truyền COVID-19, và do đó, các chuyến đi và sinh hoạt bên ngoài nhà nên được giảm thiểu. Tất cả các sinh hoạt liên quan đến việc tiếp xúc với những người bên ngoài nhà đều làm tăng nguy cơ truyền nhiễm COVID-19. 
 1. Người lớn tuổi và cá nhân có bệnh mãn tính nghiêm trọng. Người lớn tuổi (từ 70 tuổi trở lên) và những người mắc bệnh mãn tính nghiêm trọng (bao gồm tình trạng suy giảm miễn dịch, bệnh thận mãn tính, bệnh phổi bị tắc nghẽn mãn tính, béo phì, bệnh tim nặng, bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm và bệnh tiểu đường) được đặc biệt khuyên nên ở nhà, ngoại trừ khi đi lấy các nhu yếu phẩm quan trọng như thực phẩm và thuốc men. Người lớn từ 50 đến 69 tuổi được khuyên là nên giảm thiểu các sinh hoạt và tương tác với những người bên ngoài nhà ở mức có thể thực hiện được. 
 1. Quy định giữ khoảng cách xã hội. Khi ở bên ngoài nơi cư trú, tất cả các cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các "Quy định giữ Khoảng cách Xã hội" ở mức tối đa có thể, ngoại trừ để cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết cho người khác (bao gồm việc giữ trẻ, chăm sóc người lớn hoặc các vị cao niên, chăm sóc cho những người có nhu cầu đặc biệt và bệnh nhân) hoặc theo cách khác được cho phép rõ ràng trong Lệnh này. Để giải thích rõ ràng, các hoạt động không được phép tiến hành, kể cả khi có Quy định giữ Khoảng cách Xã hội thường sẽ bị cấm; những hoạt động đó chỉ có thể được tiến hành nếu được chỉ thị cụ thể bởi Giám đốc Y tế cùng với giao thức được thiết lập phải tuân theo để giảm nguy cơ truyền COVID-19 khi tiến hành các hoạt động cụ thể đó.
  1. Duy trì khoảng cách an toàn ít nhất sáu feet với các cá nhân không ở cùng một nhà với họ;  
  2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công nhận là có hiệu quả chống lại COVID-19; 
  3. Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy hoặc vải hoặc, nếu không thể, vào tay áo hoặc khuỷu tay (nhưng không vào bàn tay);  
  4. Đeo khăn che mặt theo yêu cầu của Phần 10; và 
  5. Tránh mọi tiếp xúc với bất cứ ai không sống cùng nhà của họ khi bị sốt, ho hoặc các triệu chứng COVID-19 khác.  
 1. Khăn che mặt. Khăn che mặt phải được đeo vào mọi lúc và được đeo bởi mọi cá nhân theo quy định trong Hướng dẫn về việc Sử dụng Khăn che mặt bắt buộc của Sở Y tế Công cộng California ("Hướng dẫn về Khăn che mặt") và theo bất kỳ chỉ thị bổ sung nào do Giám đốc Y tế của Quận Hạt ban hành. Hơn nữa, tất cả các cá nhân phải đeo khăn che mặt mọi lúc khi ở trong một cơ sở kinh doanh hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Để giải thích rõ ràng, khăn che mặt không cần được đeo khi một người ở trong văn phòng riêng (phòng đơn) khi những người khác sống khác nhà với người đó không có mặt, miễn là công chúng không thường xuyên ghé đến phòng đó. Hơn nữa, những người dưới hai tuổi, những cá nhân mà chuyên gia y tế đã khuyên không nên che mặt vì họ có bệnh và sẽ bị nguy hại nếu đeo khăn che mặt, và những người khiếm thính hoặc người cần giao tiếp với người khiếm thính, không cần phải đeo khăn che mặt. 
 1. Hạn chế về các cuộc tụ tập.
  1. Các cuộc tụ tập ở bất kỳ quy mô nào bên ngoài nhà vẫn là việc không nên làm vì chúng có nhiều nguy cơ làm mọi người bị phơi nhiễm với COVID-19.  
  2. Bất kỳ cuộc tụ tập nào xảy ra trong tòa nhà đều bị cấm trừ khi dưới 20 người trở xuống hoặc có đủ không gian để mỗi người có được 200 feet vuông trong cuộc tụ tập, tùy theo số lượng nào ít hơn.  
  3. Bất kỳ cuộc tụ tập nào xảy ra ngoài trời đều bị cấm trừ khi không quá 60 người và xảy ra ở khu vực ngoài trời đủ lớn để mọi người tham dự có thể giữ khoảng cách an toàn với nhau.  
  4. Những người tham gia vào các cuộc tụ tập ở bất kỳ quy mô nào cũng phải tuân thủ các chỉ thị bổ sung của Giám đốc Y tế dành cho các cuộc tụ tập, và cả Quy định giữ Khoảng cách Xã hội và đeo Khăn che mặt được nêu ở trên trong Phần 9 và 10.  
 1. Quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.
  1. Tối đa hóa công việc làm ở nhà. Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục tối đa hóa số lượng nhân viên làm việc từ xa tại nhà của họ. Để giải thích rõ ràng, tất cả các doanh nghiệp phải yêu cầu tất cả các nhân viên thực hiện các chức năng công việc của họ từ xa nếu họ có thể làm như vậy. 
  2. Các sinh hoạt có thể thực hiện ngoài trời. Tất cả các doanh nghiệp được khuyến khích mạnh mẽ chuyển các hoạt động ra ngoài trời càng nhiều càng tốt, là nơi thường có ít rủi ro truyền COVID-19 hơn. Các doanh nghiệp không thể đáp ứng các quy định về Mật độ hoặc việc Đeo khăn che mặt trong nhà có thể hoạt động bằng cách chuyển các hoạt động của họ ra ngoài trời.  
  3. Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội.
   1. Tất cả các doanh nghiệp phải chuẩn bị, nộp lên Quận Hạt và thực hiện "Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội" cho mỗi cơ sở hoặc nơi làm việc mà tại đó bất kỳ nhân viên hoặc thành viên nào của công chúng đều có thể nhìn thấy, sử dụng mẫu đơn được cập nhật theo xác định trong Đoạn 3 dưới đây. Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội phải xác nhận rằng doanh nghiệp đó đã đạt được các quy định có áp dụng được liệt kê trong mẫu đơn, bao gồm các chỉ thị quan trọng liên quan đến an toàn của nhân viên và khách hàng. 
   2. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào chỉ thực hiện dịch vụ cho các cơ sở hoặc công trình mà doanh nghiệp đó không sở hữu hoặc vận hành (ví dụ như dịch vụ vệ sinh khu dân cư tại nhà của khách hàng), doanh nghiệp này phải điền và nộp bản Giao thức giữ khoảng cách xã hội cho doanh nghiệp mà họ cung cấp dịch vụ. 
   3. Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội phải được hoàn thành bằng cách sử dụng mẫu đơn có thể được điền vào trên web và nộp cho Sở Y tế công cộng tại www.COVID19Prepared.org. Tất cả các Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội sẽ được lưu trữ và có sẵn trong cơ sở dữ liệu có thể được truy cập bởi công chúng.
   4. Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội phải được hoàn thành bởi một người được ủy quyền thay mặt cho doanh nghiệp điền vào và ký tên, chủ doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với bất kì sự sai sót nào. Tất cả các doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về việc thực hiện Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội cho bất kỳ cơ quan nào thực thi Lệnh này khi được yêu cầu.  
   5. Tất cả các doanh nghiệp được mở cửa phải điền và nộp bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội mới theo Phần 12.c này vào hoặc trước ngày có hiệu lực của Lệnh này như một điều kiện để tiếp tục hoạt động. Các Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội trước sẽ không còn hiệu lực.
   6. Một bản sao đầy đủ của Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội hiện tại cho từng cơ sở hoặc nơi làm việc phải được phát cho mỗi người thực hiện công việc tại địa điểm kinh doanh đó và được cung cấp cho khách hàng khi được yêu cầu. Đối với bất kỳ doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ cho các cơ sở hoặc nơi làm việc mà doanh nghiệp này không được sở hữu hoặc vận hành, doanh nghiệp này phải cung cấp một bản copy của Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội cho mỗi người thực hiện công việc cho doanh nghiệp đó trong Quận Hạt và cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của mỗi cơ sở hoặc nơi làm việc đang nhận các dịch vụ của doanh nghiệp đó.  
   7. Bản COVID-19 PREPARED và bản Social Distancing Protocol Visitor Information, chỉ có thể được tải xuống và in sau khi mẫu đơn trên web được hoàn tất, sẽ phải được niêm yết tại hoặc gần lối vào của cơ sở hoặc nơi làm việc có liên quan mà cần có một bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội riêng và bản này phải được thấy dễ dàng bởi công chúng và nhân viên từ bên ngoài cơ sở hoặc nơi làm việc. Điều này bao gồm tất cả các công trường xây dựng. Bất kỳ doanh nghiệp nào chỉ thực hiện các dịch vụ cho các cơ sở hoặc nơi làm việc mà không được sở hữu hoặc vận hành bởi doanh nghiệp này đều không bắt buộc phải niêm yết COVID-19 PREPARED và bản Social Distancing Protocol Visitor Information. 
  4. Giới hạn về số người có mặt trong cơ sở. Tổng số nhân viên có mặt tại một cơ sở kinh doanh không được vượt quá một nhân viên cho mỗi 250 feet vuông của cơ sở và tổng số khách hàng hoặc thành viên của công chúng không được vượt quá một người cho mỗi 150 feet vuông không gian dành cho công chúng. Các cơ sở kinh doanh có tổng diện tích dưới 250 feet vuông không được có quá một nhân viên tại cơ sở và các doanh nghiệp có không gian dưới 150 feet vuông mở cửa cho công chúng không được có nhiều hơn một khách hàng hoặc thành viên của công chúng tại các cơ sở tại một thời điểm. Trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi, khi có người lớn đi kèm, sẽ không được tính trong hạn chế về quy tắc giới hạn số người này. Các cơ sở y tế, các cơ sở giáo dục và chăm sóc trẻ em và các cơ sở khác được xác định cụ thể trong chỉ thị của Giám đốc Y tế được miễn các hạn chế này và có thể phải tuân theo các hạn chế khác. 
  5. Trách nhiệm phải báo cáo về nhân viên bị nhiễm COVID-19. Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải yêu cầu tất cả nhân viên cảnh báo ngay lập tức cho doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ nếu họ xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ trước khi có các triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm. Trong trường hợp một doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ biết rằng bất kỳ nhân viên nào của họ là người được xác nhận có xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ đó phải báo cáo về ca dương tính đó trong vòng bốn giờ cho Sở Y tế Công cộng tại www.sccsafeworkplace.org. Các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ cũng phải tuân thủ tất cả các biện pháp của Quận Hạt trong việc thăm dò các bệnh nhân và tìm kiếm người đã tiếp xúc với họ, bao gồm việc cung cấp bất kỳ thông tin nào được yêu cầu. 
 1. Các cơ sở phải đóng cửa. Các cơ sở sau đây không được phép mở theo Lệnh này vì chúng tạo ra nguy cơ truyền COVID-19 đặc biệt cao:
  1. Bất kỳ cơ sở trong nhà nào được sử dụng cho một hoạt động vốn cần phải gỡ khăn che mặt, bao gồm nhưng không chỉ là bữa ăn trong nhà hàng, quán bar trong tiệm, hồ bơi trong nhà, phòng hút thuốc, phòng tắm hơi, phòng tập thể dục và phòng xông hơi. Lệnh cấm này không áp dụng cho các cơ sở y tế.  
  2. Các sân vận động và đấu trường thể thao chuyên nghiệp, ngoại trừ việc huấn luyện thể thao chuyên nghiệp sẽ được cho phép và các sự kiện thể thao chuyên nghiệp sẽ có thể xảy ra ở các cơ sở này mà không có khán giả và phù hợp với các quy định áp dụng, sau khi được Giám đốc Y tế phê duyệt về giao thức giảm thiểu rủi ro cụ thể của cơ sở. 
  3. Các cơ sở ngoại trú chăm sóc người lớn và người cao niên. 
  4. Các công viên giải trí và theme parts. 
  5. Hộp đêm, địa điểm chơi âm nhạc và hòa nhạc, và rạp hát trong nhà. 
  6. Sân chơi trong nhà và trung tâm giải trí như trung tâm phao nhún, hồ bóng và trò chơi bắt nhau bằng laze. 
  7. Bất kỳ doanh nghiệp hoặc cơ sở bổ sung nào mà Giám đốc Y tế nêu rõ trong chỉ thị hoặc lệnh sẽ phải được đóng lại. 
 1. Trung chuyển. Các cơ quan vận chuyển phải tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội ở mức độ khả thi nhất. Tất cả mọi người phải tuân thủ Hướng dẫn về Khăn che mặt trong Phần 10 và Quy định giữ Khoảng cách Xã hội trong Phần 9 trong khi đi xe hoặc chờ trung chuyển công cộng, ngoại trừ những người được cụ thể miễn trừ. 
 1. Thực thi. Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ 26602 và 41601, Bộ luật Sức khỏe và An toàn phần 101029 và Bộ luật Sắc Quận Hạt Santa Clara phần A1-34 et seq., Giám đốc Y tế yêu cầu Cảnh sát trưởng của Quận Hạt và tất cả các cảnh sát trưởng của thành phố trong Quận Hạt và mọi nhân viên thực thi bảo đảm sự tuân thủ và thi hành Lệnh này. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa sắp xảy ra và nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, cấu thành mối phiền toái cho công chúng và có thể bị trừng phạt bằng hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.  
 1. Ngày có hiệu lực. Lệnh này sẽ có hiệu lực sau (1) 12:01 sáng, ngày 13 tháng 7 năm 2020 hoặc (2) 12:01 sáng, hai ngày sau khi được Sở Y tế của Tiểu bang phê duyệt “variance”trong "Lộ trình Hồi phục" (Resilience Roadmap) như được mô tả tại covid19.ca.gov. Lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản của Giám đốc Y tế. 
 1. Bản sao. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được cung cấp: (1) ở County Government Center tại 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) đăng trên trang web của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (www.sccphd.org); và (3) được cung cấp cho bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng yêu cầu một bản sao của Lệnh này. 
 1. Điều khoản hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này trong việc áp dụng với bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào là không hợp lệ, phần còn lại của Lệnh này, bao gồm việc áp dụng phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc hoàn cảnh kia, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực đầy đủ. Để đạt được mục đích này, các quy định của Lệnh này có thể được tách rời. 

 

IT IS SO ORDERED:

 

Sara H. Cody, M.D.
Giám đốc Sở Y tế Quận Hạt Santa Clara
Ngày: 7/2/2020

 

Approved as to form and legality:

James R. Williams
Luật sư Quận Hạt
Ngày: 7/2/2020 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​
Last updated: 9/18/2020 3:25 PM