Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Lệnh của Giám Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara - Ngày 5 tháng 10, 2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CẬP NHẬT: Vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, Tiểu bang đã ban hành Lệnh Ở Yên Trong Nhà mới được áp dụng theo Vùng. Tiểu bang California đã được chia thành năm Vùng và phải áp dụng các hạn chế chặt chẽ đối với bất kỳ Vùng nào có số giường chăm sóc đặc biệt (ICU beds) còn trống giảm xuống dưới 15%. Các Viên chức Sở Y tế Vùng Vịnh đã quyết định thực hiện các hạn chế mới ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra dựa trên sự gia tăng đáng báo động gần đây về số ca nhiễm COVID-19, số bệnh nhân nhập viện và trong phòng chăm sóc khẩn cấp (ICU) vì COVID-19, và nhu cầu áp dụng các phương cách để làm chậm sự lây lan trước khi các bệnh viện bị quá tải.

Trong Hạt Santa Clara, các hạn chế mới của Tiểu bang được ban hành có trong Chỉ thị bắt buộc-Thực hiện Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng của Tiểu Bang. Trừ khi Viên chức Sở Y tế Quận Hạt sửa đổi hoặc gia hạn, chỉ thị này sẽ có hiệu lực cho đến 12:01 sáng, vào ngày sau khi Bộ Y tế Công cộng Tiểu bang California thông báo rằng Hạt Santa Clara không còn phải tuân theo Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng nữa.

Chỉ thị về Giới Hạn Số Người đã được cập nhật để phù hợp với các hạn chế mới trong Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng của Tiểu bang cho các doanh nghiệp, tổ chức và sinh hoạt. Thêm vào đó, các cập nhật cũng được bổ sung trong các Chỉ Thị Bắt Buộc dành cho Các Cuộc Tụ Họp, Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân, và Các Cơ Sở Ăn Uống.

Như thường lệ, cư dân và doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang lẫn Quận Hạt, và khi có mâu thuẩn giữa hai lệnh thì phải tuân theo lệnh nào có nhiều giới hạn hơn.

Có thể xem các tài liệu sau đây để biết rõ hơn về Lệnh được chỉnh sửa.​

Những tài liệu sau đây là Những Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Của Viên Chức Y Tế với các yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp và sinh hoạt:

​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

LỆNH CỦA VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA THIẾT LẬP BIỆN PHÁP BẮT BUỘC LÀM GIẢM BỚT RỦI RO ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC SINH HOẠT VÀ KHU VỰC ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

​​

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH: Ngày 5 tháng 10 năm 2020

 

Xin vui lòng đọc Lệnh này một cách cẩn thận. Vi phạm hoặc không tuân thủ Lệnh này là một tội tiểu hình và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. (Bộ luật An toàn và Sức khỏe California § 120295, et seq.; Cal. Bộ luật Hình sự §§ 69, 148 (a)(1); Bộ luật Sắc lệnh Hạt Santa Clara § A1-28; Sắc lệnh Quận Hạt NS-9.291.)

 

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA PHẦN 101040, 101085, VÀ 120175 VÀ SẮC LỆNH CỦA HẠT SANTA CLARA PHẦN A18-33, VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA (“VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ”) BAN HÀNH LỆNH:

 1. Mục đích và Ý định.
  1. Lệnh này thay thế Lệnh Giảm thiểu Rủi ro ngày 2 tháng 7 năm 2020 của Viên Chức Sở Y tế (“Lệnh cũ”) và sẽ có hiệu lực vào ngày và giờ được nêu trong Phần 16 bên dưới, khi Bộ Y Tế Công Cộng California cho phép Hạt Santa Clara chuyển sang Tầng 3 (Tầng Rủi ro Màu Cam) theo “Kế hoạch Chi tiết về một Nền Kinh tế An toàn hơn” của Tiểu Bang(https://covid19.ca.gov/safer-economy/)Lệnh này đưa ra một số quy tắc tại địa phương được thành lập để hạn chế sự lây truyền của SARS-CoV-2, loại siêu vi khuẩn gây ra Bệnh Coronavirus Mới 2019 (“COVID-19”). COVID-19 tiếp tục gây rủi ro nghiêm trọng cho cư dân của Quận Hạt chúng ta, và các biện pháp quan trọng để giữ an toàn là cần thiết để chống lại sự gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19 và tử vong. Lệnh này bắt buộc các biện pháp làm giảm rủi ro được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực và hoạt động kinh doanh, bảo đảm cho các biện pháp phòng ngừa cần thiết được áp dụng trong khi chúng ta điều chỉnh cách sinh sống và hoạt động trước mối đe dọa đang diễn ra do siêu vi khuẩn gây ra. Viên Chức Sở Y Tế sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu và sự hiểu biết khoa học đang phát triển về các rủi ro do COVID-19 gây ra và có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ Lệnh này dựa trên phân tích dữ liệu và kiến thức đó. Kể từ ngày và thời gian Lệnh này có hiệu lực như được nêu trong Phần 16 dưới đây, tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong Quận Hạt đều phải tuân theo các quy định của Lệnh này. Các cơ quan chính phủ cũng phải tuân theo các quy định của Lệnh này trừ khi có quy định khác.
  2. Mục đích chính của Lệnh này là làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 trong Quận Hạt. Tất cả các điều khoản của Lệnh này phải được giải thích để thực hiện ý định này. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa và nguy hại sắp xảy ra với sức khỏe cộng đồng, cấu thành mối gây thiệt hại trong công cộng và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
  3. Những nỗ lực được thực hiện theo các lệnh ở yên tại nhà trước đó của Viên Chức Sở Tế và Lệnh cũ đã làm chậm quỹ đạo của siêu vi khuẩn. Mặc dù tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và mối đe dọa đối với Quận Hạt vẫn còn nghiêm trọng, khả năng phát hiện các trường hợp nhiễm trong khu vực này đã gia tăng một cách đáng kể, ngăn chặn sự lây lan và điều trị bệnh nhân bị nhiễm bệnh qua dịch vụ xét nghiệm ở nhiều nơi; mở rộng chương trình và đội ngũ nhân viên thăm dò các người nhiễm bệnh và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân; và mở rộng nguồn lực và năng lực của bệnh viện. Nhờ vào đó, Lệnh này giảm bớt các hạn chế đối với các sinh hoạt được quy định trong Lệnh cũ.
  4. Các hạn chế được nêu trong Lệnh này dựa trên bằng chứng về việc lây truyền SARS-CoV-2 liên tục trong cộng đồng trong Quận Hạt; bằng chứng khoa học và thực hành tốt nhất về các phương pháp hiệu quả nhất để làm chậm quá trình lây bệnh truyền nhiễm nói chung và SARS-CoV-2 nói riêng; bằng chứng cho thấy tuổi, tình trạng và sức khỏe của một thành phần dân số đáng kể của Quận Hạt có rủi ro bị các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe, gồm cả tử vong, vì COVID-19; và bằng chứng nữa cho thấy những người khác, gồm có cả những người trẻ tuổi và khỏe mạnh khác, cũng có rủi ro bị các kết quả tiêu cực nghiêm trọng và cũng có thể lây SARS-CoV-2 qua những người dễ bị tổn thương hơn. Bởi vì ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể truyền bệnh và vì bằng chứng cho thấy bệnh này dễ lây lan, việc tụ tập và tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp có thể ảnh hưởng đến kết quả phòng ngừa được sự lây truyền siêu vi khuẩn.
  5. Bằng chứng khoa học cho thấy ở giai đoạn khẩn cấp này, chúng ta cần tiếp tục làm chậm sự lây truyền của siêu vi khuẩn để giúp (a) bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất; (b) ngăn chặn hệ thống y tế bị quá tải; (c) ngăn ngừa các bệnh mãn tính lâu dài liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như tổn thương đến tim mạch, thận và đường hô hấp và mất chân tay do đông máu; và (d) ngăn ngừa tử vong. Những hạn chế đưa ra trong Lệnh này là cần thiết để làm chậm sự lây lan của bệnh COVID-19, bảo tồn năng lực y tế trong Quận Hạt và tiến tới điểm có thể kiểm soát sự lây lan của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hiện tại.
 1. Khả năng áp dụng. Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan khác trong Quận Hạt được chỉ thị phải tuân thủ các quy định hiện hành của Lệnh này. Để giải thích rõ ràng, những ai hiện không cư trú trong Quận Hạt phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của Lệnh khi họ ở trong Quận Hạt. Các cơ quan chính phủ được khuyến khích tuân theo các quy định áp dụng cho các doanh nghiệp theo Lệnh này, nhưng các cơ quan chính phủ và nhà thầu của họ không bị bắt buộc phải tuân theo các quy định này nếu các quy định đó cản trở hoặc can thiệp vào chức năng chính phủ thiết yếu, như được cơ quan chính phủ xác định, trừ khi có chỉ định cụ thể của Viên Chức Sở Y Tế.
 1. Kết hợp các Tuyên bố khẩn cấp và Lệnh của Tiểu bang.
  1. Lệnh này được ban hành theo, và kết hợp bằng cách tham chiếu, Tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp ngày 4 tháng 3 năm 2020 do Thống đốc Gavin Newsom ban hành, Tuyên ngôn ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Giám đốc Dịch vụ khẩn cấp Tuyên bố sự Hiện hữu của Tình hình khẩn cấp địa phương trong Quận Hạt, Tuyên bố Khẩn cấp về Y tế địa phương về Bệnh Coronavirus mới năm 2019 (COVID-19) do Viên Chức Sở Y Tế ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2020, Nghị quyết ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Hội đồng Giám sát Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn Tuyên bố Tình hình khẩn cấp về Y tế địa phương và Nghị quyết ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Hội đồng Giám sát Quận Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn Tuyên ngôn về Tình trạng Khẩn cấp tại địa phương.
  2. Lệnh này cũng được ban hành dựa trên Lệnh của Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang ngày 19 tháng 3 năm 2020, đặt ra các hạn chế căn bản trên toàn tiểu bang đối với các hoạt động kinh doanh không tại nhà ở, có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới; Lệnh Hành pháp N-33-20 ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc hướng dẫn cư dân California tuân theo các chỉ thị y tế công cộng của Tiểu bang; Lệnh Hành pháp N-60-20 của Thống đốc ngày 4 tháng 5 năm 2020; Lệnh ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Viên Chức Bộ Y tế Công Cộng của Tiểu bang cho phép các khu vực pháp lý địa phương bắt đầu mở cửa trở lại theo từng giai đoạn; và Lệnh dành cho Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng cho toàn tiểu bang ngày 28 tháng 8 năm 2020 (“Lệnh Tiểu bang”), đã thiết lập Kế hoạch của California trong việc làm Giảm bớt COVID-19 và Điều chỉnh Hoạt động của Ngành được cho phép để Giữ cho Người dân California Khỏe mạnh và An toàn (còn được gọi là “Kế hoạch Chi tiết về một Nền kinh tế An toàn hơn”). Sắc lệnh ngày 4 tháng 5 năm 2020 và Sắc lệnh ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Viên Chức Y tế Công Cộng của Tiểu bang thừa nhận rõ rằng các viên chức sở y tế địa phương có thẩm quyền thiết lập và thực hiện các biện pháp y tế công cộng trong phạm vi quyền hạn của họ với nhiều hạn chế hơn so với những biện pháp của Viên Chức Y tế Công Cộng của Tiểu Bang.
 1. Nghĩa vụ tuân theo Lệnh nào nghiêm ngặt hơn. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Lệnh này với lệnh của Viên Chức Y tế của Tiểu Bang hoặc Thống đốc ban hành liên quan đến đại dịch COVID-19, các điều khoản nào gắt gao nhất sẽ được áp dụng. Để giải thích rõ ràng, tất cả các cá nhân và tổ chức phải tuân thủ Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang, mọi hướng dẫn bắt buộc phải áp dụng do Viên Chức Y Tế Công Cộng California ban hành, mệnh lệnh bắt buộc của Thống đốc hoặc quy định bắt buộc nào khác theo pháp luật của Tiểu bang trong phạm vi điều khoản đó nghiêm ngặt hơn quy định nào của Lệnh này. Phù hợp với Bộ luật An toàn và Sức khỏe California phần 131080 và Hướng dẫn về Thực hành Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm ở California của Viên Chức Y tế, ngoại trừ trường hợp Viên Chức Y tế Tiểu Bang ban hành lệnh nhắm vào Lệnh này và dựa trên phát hiện rằng điều khoản của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, bất kỳ biện pháp nào nghiêm ngặt hơn trong Lệnh này sẽ tiếp tục được áp dụng và được tuân theo trong Quận Hạt này. Ngoài ra, trong trường hợp bất kỳ hướng dẫn nào của Liên bang cho phép các sinh hoạt nào mà không được cho phép trong Lệnh này, Lệnh này sẽ có thẩm quyền hơn và các sinh hoạt đó sẽ không được cho phép.
 1. Nghĩa vụ tuân theo Chỉ thị của Viên Chức Y Tế và Hướng dẫn bắt buộc phải áp dụng của Tiểu Bang. Ngoài việc tuân thủ tất cả các điều khoản của Lệnh này, tất cả các cá nhân và cơ quan, bao gồm tất cả các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, cũng phải tuân theo chỉ thị hiện hành nào được Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt ban hành và "Hướng dẫn Ứng phó với COVID-19 theo Ngành" có áp dụng và được Bộ Y tế Công Cộng California ban hành, hiện có tại https://covid19.ca.gov/industry-guidance/. Trong trường hợp nếu các quy định trong các chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt và hướng dẫn của Viên Chức Y Tế của Tiểu Bang có mâu thuẫn, các quy định hạn chế hơn sẽ được áp dụng.
 1. Định nghĩa.
  1. Vì mục đích của Lệnh này, một "doanh nghiệp" gồm có bất kỳ tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc tổ chức giáo dục nào, cho dù là một tập đoàn, cơ quan, công ty hợp tác hoặc có quyền sở hữu duy nhất, và không kể tính chất của dịch vụ, chức năng được thực hiện hoặc cấu trúc của công ty hoặc cơ quan. Để giải thích rõ ràng, "doanh nghiệp" cũng bao gồm một tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc giáo dục thực hiện các dịch vụ hoặc chức năng theo hợp đồng với một cơ quan chính phủ.
  2. Vì mục đích của Lệnh này, "nhân viên", có nghĩa là những người sau đây cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến Doanh nghiệp trong Quận Hạt: nhân viên; nhà thầu và nhà thầu phụ (chẳng hạn như những người bán hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc người giao hàng cho doanh nghiệp); nhà thầu độc lập (chẳng hạn như người lao động tự do "gig worker", là người thực hiện công việc qua ứng dụng của Doanh nghiệp bổ sung hoặc giao diện trực tuyến khác); nhà cung cấp được phép bán hàng hóa tại cơ sở; tình nguyện viên; và những ai khác thường xuyên cung cấp dịch vụ tại cơ sở theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
  3. Vì mục đích của Lệnh này, một "cuộc tụ tập" là một buổi nhóm họp trong nhà hoặc ngoài trời, hội nghị, cuộc họp hoặc triệu tập nào để dàn xếp cho mọi người từ các nhà riêng tụ họp lại với nhau. Các hạn chế đối với các cuộc tụ tập được quy định trong Lệnh này sẽ áp dụng cho các cuộc tụ tập cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cho các mục đích kinh tế, xã hội, tôn giáo, văn hóa hoặc các mục đích khác như, ví dụ và không chỉ có, cuộc hội nghị, thánh lễ, cuộc biểu diễn hoặc tiệc tùng. Để giải thích rõ ràng, một cuộc tụ tập không bao gồm các hoạt động bình thường trong: nhà trẻ hoặc trường mầm non, lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học hoặc cao đẳng; những nơi mọi người đang chờ để được chuyển tiếp; hoặc những nơi mọi người ở chung cùng một lúc nhưng tham gia vào các sinh hoạt riêng biệt, bao gồm, theo ví dụ: văn phòng y tế, bệnh viện hoặc môi trường kinh doanh như văn phòng, cửa hàng và nhà hàng nơi mọi người làm việc, mua sắm hoặc ăn trong cùng một khu vực chung nhưng không phải là việc tụ tập được tổ chức. Một cuộc tụ tập cũng không bao gồm các cuộc họp nội bộ liên quan đến nhân viên của một doanh nghiệp vì các sinh hoạt này phải tuân theo các quy định riêng biệt của Lệnh này và các chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế.
  4. Vì các mục đích của Lệnh này, “cơ sở y tế” có nghĩa là cơ sở hoặc địa điểm làm việc được một doanh nghiệp điều hành có sử dụng ít nhất một chuyên gia y tế được cấp giấy phép để thực hiện các dịch vụ tại cơ sở hoặc địa điểm làm việc theo quy định trong giấy phép y tế của người đó. “Các chuyên gia y tế được cấp giấy phép” là những nhà cung cấp dịch vụ được Văn Phòng Người Tiêu Dùng California coi là Chuyên gia Y Tế và Cấp giấy phép.(www.dca.ca.gov/publications/healthcare_providers.shtml#professionals)Nếu cơ sở được sử dụng cho các chức năng khác ngoài dịch vụ y tế, thì “cơ sở y tế” sẽ chỉ là khu vực trong cơ sở đó được dành cho các chuyên gia y tế được cấp giấy phép và phụ tá của họ. Ví dụ, nếu một trường tiểu học thuê một y tá được cấp giấy phép, văn phòng của y tá được coi là cơ sở y tế, nhưng toàn bộ khuôn viên trường học thì không.
 1. Ở nhà là cách tốt nhất để giảm bớt rủi ro. Tất cả mọi người được nhắc nhở triệt để nên tiếp tục ở nhà càng nhiều càng tốt là cách tốt nhất để ngăn ngừa rủi ro lây truyền COVID-19, và do đó, các việc đi lại và sinh hoạt bên ngoài nhà nên được giảm bớt. Tất cả các sinh hoạt liên quan đến việc tiếp xúc với những người bên ngoài nhà đều làm tăng rủi ro truyền nhiễm COVID-19.
 1. Người lớn tuổi và người có bệnh mãn tính nghiêm trọng. Người lớn tuổi (từ 70 tuổi trở lên) và những người có bệnh mãn tính nghiêm trọng (bao gồm tình trạng suy giảm miễn dịch, bệnh thận mãn tính, bệnh phổi bị tắc nghẽn mãn tính, béo phì, bệnh tim nặng, bệnh hồng cầu hình liềm và bệnh tiểu đường) được khuyến khích mạnh mẽ nên ở nhà, ngoại trừ để đi lấy các nhu yếu phẩm quan trọng như thực phẩm và thuốc men. Người lớn từ 50 đến 69 tuổi được khuyến khích giảm bớt các sinh hoạt và giao tiếp với những người bên ngoài nhà một cách tối đa.
 1. Quy định giữ khoảng cách xã giao. Khi ở bên ngoài nơi cư trú, tất cả mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt các “Quy định giữ Khoảng cách Xã giao” sau đây ở mức tối đa:
  1. Duy trì khoảng cách an toàn ít nhất sáu feet với người không ở cùng một nhà;
  2. Đeo khăn che mặt theo yêu cầu của Phần 10;
  3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công nhận là có hiệu quả chống lại COVID-19;
  4. Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy hoặc vải hoặc, nếu không thể, vào tay áo hoặc khuỷu tay (nhưng không vào bàn tay); và
  5. Tránh mọi tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài nhà của họ khi bị sốt, ho hoặc các triệu chứng COVID-19 khác.
 1. Khăn che mặt. Lúc nào cũng phải đeo khăn che mặt và ai cũng phải làm điều này theo quy định trong Hướng dẫn về việc bắt buộc Sử dụng Khăn che mặt của Bộ Y tế Công cộng California ("Hướng dẫn về Khăn che mặt") và theo các chỉ thị bổ sung của Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt ban hành. Hơn nữa, ngay cả khi không được yêu cầu theo hướng dẫn và lệnh của Tiểu Bang hoặc địa phương, cũng nên mang khăn che mặt một cách tối đa (1) khi ở trong những nhà không phải của mình và (2) khi ở ngoài trời và trong vòng sáu feet với người không sống cùng nhà.
 1. Hạn chế về các cuộc tụ tập. Việc tụ tập với những người ở khác nhà của mình vẫn không được khuyến khích vì điều này có nhiều rủi ro nhiễm COVID-19. Các cuộc tụ tập trong nhà đặc biệt có nhiều rủi ro và khi có thể thì nên được tổ chức ngoài trời. Những người tham gia vào các cuộc tụ tập ở bất kỳ quy mô nào đều phải tuân thủ các chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế áp dụng cho các cuộc tụ họp, bao gồm các hạn chế về quy mô của các cuộc tụ tập, cũng như các Quy định về việc Giữ Khoảng cách an toàn và Đeo Khăn che mặt được nêu ở trên trong Phần 9 và 10.
 1. Quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.
  1. Làm công việc ở nhà một cách tối đa. Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục có số nhân viên làm việc từ xa tại nhà của họ một cách tối đa. Để giải thích rõ ràng, các doanh nghiệp phải yêu cầu nhân viên làm công việc của họ từ xa nếu có thể.
  2. Các sinh hoạt có thể có ở bên ngoài. Tất cả các doanh nghiệp được khuyến khích một cách mạnh mẽ nên dời hoạt động công việc ra ngoài trời càng nhiều càng tốt, là nơi thường có ít rủi ro lây truyền COVID-19 hơn. Các doanh nghiệp không thể đáp ứng các quy định về việc Giữ Khoảng cách an toàn và Đeo Khăn che mặt ở trong cơ sở có thể hoạt động bằng cách dời công việc của họ ra bên ngoài trời.
  3. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao.
   1. Tất cả các doanh nghiệp phải chuẩn bị, đệ trình lên Quận Hạt và triển khai "Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao" cho mỗi cơ sở hoặc nơi làm việc mà có nhân viên hoặc thành viên công chúng hiện diện tại đó, sử dụng mẫu đơn được cập nhật theo xác định trong Đoạn 3 dưới đây. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải xác nhận rằng doanh nghiệp đã đạt được các quy định có áp dụng được liệt kê trong mẫu đơn đó, bao gồm các chỉ thị quan trọng liên quan đến an toàn của nhân viên và khách hàng.
   2. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào chỉ thực hiện các dịch vụ cho các cơ sở hoặc nơi làm việc rải rác mà không được doanh nghiệp đó sở hữu hoặc vận hành (ví dụ: dịch vụ vệ sinh chùi dọn tại nhà của khách hàng), doanh nghiệp đó phải gửi Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho hoạt động của họ như một cơ sở riêng.
   3. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải được hoàn thành bằng cách sử dụng mẫu đơn có thể được điền vào trên mạng và nộp cho Sở Y tế Công cộng tại www.COVID19Prepared.org. Tất cả các Thể thức giữ Khoảng cách Xã hội sẽ được lưu trữ và có sẵn trong cơ sở dữ liệu có thể được truy cập công khai.
   4. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải được một người được ủy quyền điền vào đơn và ký tên thay mặt cho doanh nghiệp hoàn thành và phải được ký với cam kết sẽ chịu phạt nếu khai man. Tất cả các doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về việc thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho bất kỳ cơ quan nào thực thi Lệnh này khi được yêu cầu.
   5. Tất cả các doanh nghiệp có cơ sở hoặc địa điểm làm việc hiện đang mở cửa phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã hội mới bằng cách sử dụng mẫu đơn đã được sửa đổi trong vòng 14 ngày kể từ ngày Lệnh này có hiệu lực vì đây là một điều kiện để được tiếp tục hoạt động. Các bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cũ sẽ không còn hợp lệ sau 14 ngày kể từ ngày Lệnh này có hiệu lực.
   6. Bản sao của toàn bộ bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao hiện tại cho từng cơ sở hoặc nơi làm việc sẽ phải được phát cho mỗi người thực hiện công việc tại địa điểm kinh doanh đó và được cung cấp cho khách hàng khi được yêu cầu. Đối với doanh nghiệp nào chỉ thực hiện các dịch vụ cho các cơ sở hoặc nơi làm việc rải rác mà họ không sở hữu hoặc điều hành, thì phải cung cấp một bản sao của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho mỗi người làm việc cho doanh nghiệp đó trong Quận Hạt và cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của mỗi cơ sở hoặc nơi làm việc đang nhận các dịch vụ của doanh nghiệp đó.
   7. Bản dấu hiệu COVID-19 PREPARED và bản Social Distancing Protocol Visitor Information, chỉ có thể được tải xuống và in sau khi mẫu đơn trên mạng được hoàn tất, sẽ phải được niêm yết tại hoặc gần lối vào của cơ sở hoặc nơi làm việc có liên quan mà cần có một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao riêng và bản này phải được công chúng và nhân viên từ bên ngoài cơ sở hoặc nơi làm việc thấy dễ dàng. Điều này bao gồm tất cả các công trường xây dựng. Các doanh nghiệp chỉ làm các dịch vụ cho các cơ sở hoặc nơi làm việc rải rác mà họ không sở hữu hoặc vận hành đều không bắt buộc phải niêm yết bản dấu hiệu COVID-19 PREPARED và bản Social Distancing Protocol Visitor Information.
  4. Trách nhiệm phải báo cáo về nhân viên bị nhiễm COVID-19. Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải yêu cầu tất cả nhân viên phải báo ngay lập tức cho doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ nếu họ xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ trước khi có các triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm. Trong trường hợp doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ biết rằng nhân viên nào của họ là người được xác nhận có xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ đó phải báo cáo về trường hợp dương tính đó trong vòng bốn giờ cho Sở Y tế Công cộng tại www.sccsafeworkplace.org. Các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ cũng phải tuân thủ tất cả các biện pháp điều tra trường hợp nhiễm, tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân và điều tra sự bột phát bệnh dịch do Quận Hạt thực hiện, bao gồm việc cung cấp thông tin nào được yêu cầu trong khoảng thời gian được Quận Hạt đưa ra, hướng dẫn nhân viên tuân theo các nguyên tắc cô lập và cách ly do Quận Hạt chỉ định, và ngăn cấm người bị dương tính và những người đã tiếp xúc gần gũi với họ đến nơi làm việc trong thời gian cô lập và cách ly này.
 1. Các hoạt động và công việc kinh doanh bị cấm. Ngoài việc tuân thủ các ngăn cấm trong Lệnh của Tiểu bang đối với một số hoạt động và công việc kinh doanh, các doanh nghiệp và cá nhân phải tuân thủ mọi chỉ thị hoặc mệnh lệnh của Viên Chức Sở Y tế về việc đình chỉ một số hoạt động kinh doanh hoặc công việc hoặc yêu cầu một số cơ sở cụ thể phải đóng cửa.
 1. Giao thông công cộng. Các cơ quan giao thông công cộng phải tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách an toàn ở mức độ khả thi nhất. Tất cả mọi người phải tuân thủ Hướng dẫn về Khăn che mặt trong Phần 10 và Quy định giữ Khoảng cách an toàn trong Phần 9 trong khi đi xe hoặc chờ phương tiện công cộng, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ cụ thể.
 1. Thực thi. Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ 26602 và 41601, Bộ luật Sức khỏe và An toàn phần 101029 và Bộ luật Sắc Lệnh Hạt Santa Clara phần A1-34 et seq., Viên Chức Sở Y Tế yêu cầu Cảnh sát trưởng của Quận Hạt và tất cả các cảnh sát trưởng của thành phố trong Quận Hạt và mọi nhân viên công lực bảo đảm việc tuân thủ và thi hành Lệnh này. Việc vi phạm điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa sắp xảy ra và nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, cấu thành mối phiền toái cho công chúng và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
 1. Ngày có hiệu lực. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào 12:01 sáng sau khi có thông báo của Bộ Y tế Công cộng California rằng Quận Hạt đã bước vào Tầng 3 (Tầng Cam) theo “Kế hoạch Chi tiết về một Nền Kinh tế An toàn hơn” của Tiểu bang như được mô tả tại covid19.ca.gov. Lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được Viên Chức Y tế hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản.
 1. Bản sao. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được cung cấp: (1) ở County Government Center tại 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) đăng trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (www.sccphd.org); và (3) được cung cấp cho thành viên nào trong cộng đồng yêu cầu có được bản sao của Lệnh này.
 1. Khả năng tách riêng. Nếu có điều khoản nào của Lệnh này trong việc áp dụng với người nào hoặc hoàn cảnh nào là không hợp lệ, phần còn lại của Lệnh này, bao gồm việc áp dụng phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc hoàn cảnh kia, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực đầy đủ. Để đạt được mục đích này, các quy định của Lệnh này có thể được tách riêng.

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH:

Sara H. Cody, M.D.
Viên Chức Sở Y Tế Hạt Santa Clara
Ngày: 10/5/2020

Được phê chuẩn về hình thức và tính hợp pháp:

James R. Williams
Luật sư Quận Hạt
Ngày: 10/5/2020 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 11/24/2020 3:25 PM