Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Các câu hỏi thường gặp về Lệnh của Viên Chức Sở Y tế Yêu cầu các Hệ thống Y tế lớn hơn Cung cấp Dịch vụ Xét nghiệm

Lệnh này có ý nghĩa gì đối với các bệnh viện và phòng khám của họ? 

Lệnh này có nghĩa là khi một trong những bệnh nhân của các bệnh viện có các triệu chứng COVID-19, đã tiếp xúc với người có COVID-19, được Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt giới thiệu đến bệnh viện hoặc phòng khám để xét nghiệm, hoặc là một nhân viên thiết yếu như được xác định bởi Lệnh này, bệnh viện hoặc phòng khám bắt buộc phải cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ xét nghiệm COVID-19. 

Bệnh viện và phòng khám bắt buộc phải xét nghiệm những người nào? 

  1. Tất cả bệnh nhân nào của họ có các triệu chứng COVID-19; 
  2. Tất cả các bệnh nhân nào của họ đã tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19; 
  3. Tất cả các bệnh nhân nào của họ đã được Sở Y tế Công cộng Quận Hạt giới thiệu đến để được xét nghiệm COVID-19; và 
  4. Nhân viên thiết yếu theo định nghĩa của 28 CCR § 1300.67.01 (b)(5). Điều này bao gồm những người có thể có nhiều rủi ro tiếp xúc với COVID-19 hơn, chẳng hạn như: nhân viên y tế; người chăm sóc người già hoặc người khuyết tật; những người làm việc trong các trại tạm trú, nhà tù, hoặc các cơ sở khác có đông người; nhân viên ứng phó tuyến đầu; nhân viên dịch vụ tạp hóa và thực phẩm; nhân viên cung ứng nông sản và thực phẩm; nhân viên giao thông công cộng; nhân viên giữ trẻ, nhân viên và thầy, cô giáo trường giáo dục phổ thông và đại học; và tất cả những người khác được bao gồm trong quy định này. 

Điều gì tạo nên “sự tiếp xúc” với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19? 

Một người được xem là đã “tiếp xúc” với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nếu họ ở trong vòng 6 feet với người bị nhiễm bệnh ít nhất 15 phút bất kỳ lúc nào, bắt đầu từ 2 ngày trước khi người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính. Những người tiếp xúc gần gũi bao gồm những người đã tiếp xúc liên tục trong 15 phút với người bị nhiễm bệnh, cũng như những người đã lặp đi lặp lại việc giao tiếp ngắn ngủi với người bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, mặc dù khăn che mặt làm giảm khả năng lây truyền COVID-19, nhưng không ảnh hưởng đến việc xác định liệu ai đó đã có tiếp xúc với người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay không.

Làm thế nào để các bệnh viện và phòng khám xác nhận rằng có người đã tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đó là một nhân viên thiết yếu? 

Các bệnh viện và phòng khám nên dựa vào thông tin do bệnh nhân cung cấp và không nên yêu cầu phải có giấy tờ xác minh rằng người đó đã tiếp xúc với người được xác nhận bị nhiễm COVID-19 hoặc người đó là người lao động thiết yếu. 

Tôi có thể đến phòng cấp cứu để được xét nghiệm COVID-19 không? 

Không một ai nên đến phòng cấp cứu trừ khi cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Không nên đến phòng cấp cứu chỉ để được xét nghiệm COVID-19. Nếu đang có các triệu chứng COVID-19, quý vị nên liên lạc với bác sĩ để tìm cách điều trị và đi xét nghiệm COVID-19. Và nếu quý vị đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế, quý vị nên tìm cách được điều trị tại phòng cấp cứu. 

Tôi có thể đi xét nghiệm tại cơ sở của Kaiser nếu tôi không phải là thành viên của Kaiser không? 

Lệnh không yêu cầu Kaiser cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho những người không phải là thành viên của Kaiser tại các phòng khám của họ. Tuy nhiên, Kaiser sẽ được yêu cầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho bất kỳ ai được chăm sóc tại các cơ sở của họ (bao gồm các phòng khám chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu) mà có các triệu chứng COVID-19, đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 hoặc là một người lao động thiết yếu. 

Tôi đến Palo Alto Medical Foundation để được chăm sóc. Tôi có thể được xét nghiệm nếu tôi là một nhân viên thiết yếu không? 

Có, nếu quý vị là một người lao động thiết yếu như được định nghĩa bởi quy định khẩn cấp về Dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 của Phòng Y tế được Quản lý của California, 28 CCR § 1300.67.01 (b) (5) (ví dụ: nhân viên ứng phó tuyến đầu, nhân viên cửa hàng tạp hóa, nhân viên hiệu thuốc, v.v.) và quý vị là bệnh nhân của Tổ chức y tế Palo Alto Medical Foundation (“PAMF”), PAMF bắt buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị yêu cầu. 

Tôi đến phòng khám Stanford để được chăm sóc. Họ có chịu cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho tôi nếu tôi không có triệu chứng nhưng tôi là nhân viên bán hàng tạp hóa không? 

Có. Bởi vì quý vị được coi là một người lao động thiết yếu theo Quy định khẩn cấp về Dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 của Phòng Y tế được Quản lý của California, 28 CCR § 1300.67.01 (b) (5), Stanford cần phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị yêu cầu. 

Làm cách nào tôi có thể tìm được địa điểm xét nghiệm nếu tôi không có cơ sở y tế để đến? 

Có nhiều nơi trong Quận Hạt để những người không có bảo hiểm có thể được xét nghiệm COVID-19 miễn phí. Thông tin về các địa điểm xét nghiệm này có tại www.sccfreetest.org

Tôi đang có các triệu chứng của COVID-19. Tôi nên đi đâu? 

Hãy liên lạc với bác sĩ gia đình của quý vị để sắp xếp việc xét nghiệm và được hướng dẫn về những điều cần làm. Nếu quý vị cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, hãy đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất. 

Tôi có vẫn phải lấy hẹn để được xét nghiệm không? 

Hãy liên lạc với bác sĩ gia đình của quý vị để sắp xếp việc xét nghiệm. Nói chung, quý vị không cần phải lấy hẹn với bác sĩ trước khi được xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị không có các triệu chứng COVID-19. 

Tôi phải đợi bao lâu để được xét nghiệm? 

Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19, đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, hoặc đã được Sở Y tế Quận Hạt giới thiệu đến cơ sở y tế của quý vị để xét nghiệm COVID-19, quý vị phải được xét nghiệm tại thời điểm quý vị trình diện để được chăm sóc nếu quý vị trực tiếp đến cơ sở đó; hoặc không quá cuối ngày hôm sau theo nếu quý vị yêu cầu dịch vụ y tế từ xa (ví dụ: thông qua tổng đài hoặc cổng thông tin cho bệnh nhân). Nếu quý vị là một người lao động thiết yếu, cơ sở y tế của quý vị phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho quý vị trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu dịch vụ đó. 

Tôi có thể đi xét nghiệm bao lâu một lần? 

Các cơ sở y tế phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho bất kỳ bệnh nhân nào có các triệu chứng COVID-19, người nào đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hoặc người nào đã được Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt giới thiệu đến cơ sở y tế của họ để được xét nghiệm COVID-19 cho dầu lần cuối cùng bệnh nhân được xét nghiệm là khi nào đi nữa. Tuy nhiên, các cơ sở y tế có thể yêu cầu những bệnh nhân là người lao động thiết yếu không thuộc bất kỳ thành phần đủ điều kiện xét nghiệm nào khác phải đợi đến 14 ngày lịch kể từ lần xét nghiệm COVID-19 cuối cùng của họ. 

Tôi cần đợi bao lâu để nhận kết quả xét nghiệm? 

Các cơ sở y tế được yêu cầu cung cấp kết quả của bất kỳ trường hợp xét nghiệm COVID-19 nào trong vòng 3 ngày lịch kể từ ngày họ được xét nghiệm. Nếu các cơ sở y tế không thể đáp ứng yêu cầu về thời gian này, họ phải thông báo cho Quận Hạt để giải thích sự chậm trễ này và những gì họ đang làm để giải quyết điều đó. 

Tất cả các bệnh viện có cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 không? 

Có. Lệnh này yêu cầu các bệnh viện và phòng khám của họ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho bất kỳ bệnh nhân nào có các triệu chứng COVID-19, đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, đã được Sở Y tế Công cộng Quận Hạt giới thiệu để được xét nghiệm COVID-19, hoặc là một người lao động thiết yếu.Tuy nhiên, không nên đến bệnh viện để xét nghiệm COVID-19 trừ khi cần được cấp cứu. 

Lệnh này có yêu cầu các hệ thống y tế lớn cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho tôi để tìm kháng thể COVID-19 không? 

Không. Lệnh này chỉ yêu cầu dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 để xác định xem một số thành phần bệnh nhân hiện có COVID-19 hay không. Lệnh này không áp dụng cho việc xét nghiệm kháng thể. 

Nên làm gì nếu tôi đủ điều kiện để được xét nghiệm COVID-19 theo Lệnh này nhưng cơ sở y tế của tôi từ chối cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho tôi? 

Nếu quý vị tin rằng hệ thống y tế lớn đó không tuân thủ các điều khoản của Lệnh, trước tiên quý vị nên gửi đơn khiếu nại hoặc trình bày với ban quản lý phù hợp hoặc đơn vị chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế của quý vị. Xin nhắc lại, Lệnh này chỉ áp dụng cho các bệnh viện và phòng khám thuộc hệ thống y tế cũng sở hữu hoặc điều hành một bệnh viện.  

Nếu cơ sở y tế của quý vị không có câu trả lời thỏa đáng, hãy khiếu nại tại www.scccovidconcerns.org​.  ​​​

Cơ sở y tế của tôi có thể yêu cầu tôi lấy hẹn với bác sĩ trước khi cho tôi nhận dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 không?

Nói chung là không. Các Cơ sở Y tế không thể yêu cầu những bệnh nhân đã tiếp xúc với người được xác nhận bị nhiễm COVID-19, đã được Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt giới thiệu đến cơ sở y tế của họ để được Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19, hoặc là những nhân viên thiết yếu, phải gặp bác sĩ để được cho Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19. Hơn nữa, các Cơ sở Y tế phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho tất cả các loại bệnh nhân đủ điều kiện trong thời gian quy định của Lệnh.

Tuy nhiên, Cơ sở Y tế có thể yêu cầu bác sĩ khám những bệnh nhân có các triệu chứng COVID-19 (ví dụ: khi bệnh nhân khó thở và có thể cần được khám), nhưng cơ sở đó phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho bệnh nhân có triệu chứng trong thời gian quy định của Lệnh.

Nếu tôi đã tiếp xúc với người được xác nhận bị nhiễm COVID-19, thì khi nào cơ sở y tế của tôi phải cung cấp cho tôi dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19?

Nếu quý vị đã tiếp xúc với một người được xác nhận bị nhiễm COVID-19, cơ sở y tế của quý vị phải đề nghị cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 khi quý vị hiện diện nếu quý vị trực tiếp yêu cầu dịch vụ xét nghiệm, hoặc vào cuối ngày kế tiếp nếu quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn điện tử để yêu cầu dịch vụ xét nghiệm.

Tuy nhiên, Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara khuyến cáo rằng những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân và không có triệu chứng nên đi xét nghiệm sau bảy ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng của họ với bệnh nhân được xác nhận bị nhiễm COVID-19, bởi vì đó là khi hầu hết những người bị nhiễm sẽ có kết quả dương tính và cơ sở y tế của quý vị có thể đề nghị quý vị đi xét nghiệm sau bảy ngày từ khi có tiếp xúc với người nhiễm. Nếu quý vị đi xét nghiệm sớm hơn, quý vị nên đi xét nghiệm lại vào cuối giai đoạn cách ly. Và tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân được xác nhận bị nhiễm COVID-19 sẽ phải cách ly trong 14 ngày sau lần tiếp xúc, cho dù họ có xét nghiệm âm tính với COVID-19 hay không.

Tôi là người cung cấp dịch vụ y tế. Tôi có một bệnh nhân với các triệu chứng của COVID-19, nhưng tôi tin rằng những triệu chứng đó là do hoặc có thể là do một bệnh nào đó không phải COVID-19. Tôi có phải cho bệnh nhân đó đi Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 không?   

Có. Lệnh này yêu cầu các Cơ sở Y tế cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho tất cả Bệnh nhân đến khám bệnh với ít nhất một triệu chứng COVID-19. Điều này cần phải được thực hiện, dù Bệnh nhân có yêu cầu việc xét nghiệm hay không. Ngay cả khi bác sĩ tin rằng các triệu chứng có thể là do một chẩn đoán khác, Cơ sở Y tế phải cho Bệnh nhân đi Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 theo quy định thời gian của Lệnh này. 

Tôi là nhà cung cấp dịch vụ y tế đang điều trị cho một bệnh nhân bị bệnh khác không phải là COVID-19. Trong quá trình chăm sóc cho bệnh nhân này, tôi biết rằng bệnh nhân đủ điều kiện để được Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 theo Lệnh này. Tôi có phải cho bệnh nhân đó đi Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 không?  

Các Cơ sở Y tế phải cung cấp cho tất cả các Bệnh nhân đủ điều kiện đi Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 theo quy định thời gian của Lệnh, ngay cả khi Bệnh nhân đến khám vì lý do khác ngoài COVID-19. Ví dụ: một bác sĩ điều trị cho một Bệnh nhân bị gãy cổ tay biết được trong quá trình điều trị rằng bệnh nhân này có các triệu chứng COVID-19. Cơ sở Y tế đó phải cho Bệnh nhân đi xét nghiệm COVID-19 vào thời điểm đó. Một ví dụ khác: một bác sĩ điều trị cho Bệnh nhân bị bệnh da biết được rằng trong quá trình điều trị, bệnh nhân này là một Nhân viên thiết yếu. Cơ sở Y tế đó phải cho Bệnh nhân đi xét nghiệm COVID-19 trong vòng ba ngày làm việc nếu Bệnh nhân này yêu cầu.  ​​​​​​​

Last updated: 11/3/2020 4:55 PM