Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Hinihikayat ng County ang lahat ng mga Healthcare Worker na magpabakuna para sa COVID-19

FOR IMMEDIATE RELEASE
January 8, 2021

 

Karamihan ng mga Hospital Workers Ay Nabakunahan Na; Dumadami na ang Kapasidad para sa Pagpapabakuna sa Buong County kasama ang lahat ng mga Malalaking Healthcare System sa County sa Pagbibigay ng mga Bakuna sa mga Kwalipikadong Healthcare Worker.

 

Santa Clara County, CA Mahigit 47,000 na healthcare workers sa Santa Clara County ay nakatanggap na nang unang dosis ng mga bakuna ng COVID-19 at ang mga healthcare system sa buong county ay nagsimula na rin magbigay ng pangalawang dosis ng mga bakuna ngayong linggo.  Kasama ng anunsyo Department of Public Health ng California sa pagpapalawak ng mga kwalipikado sa pagpapabakuna para sa COVID-19 sa lahat ng mga healthcare personnel sa ilalim ng anumang antas ng Yugto 1A, ang mga healthcare system sa buong county ay nagpapalawak ng kapasidad at walang pagod na nagtatrabaho para masiguro  na ang lahat ng mga kwalipikadong indibidwal ay mabilis na makakuha ng bakuna habang may mga bagong kargamento na dumadating kada linggo.

Itong pinalawak na pagsisikap ay itatatag sa maagang tagumpay sa pagpalabas ng mga pagpapabakuna para sa mga unang antas ng Yugto 1A sa buong county. “Ang mga Healthcare system sa buong county ay nakagawa ng malaking pag-unlad sa pagbabakuna ng staff sa mga unang antas ng Yugto 1A sa gitna ng matindi at mahirap na pagdami ng mga kaso at na-oospital sa COVID-19, at ang mga unang kargamento ng bakuna ay dumating noong holiday,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Public Health Director ng County ng Santa Clara. “Ating kinagagalak na ang county ay nagpalawak ng mga kwalipikasyon para sa pagpapabakuna ng lahat ng mga healthcare worker, at kami ay naghihikayat sa mga indibidwal na iyon na magpabakuna sa lalong madaling panahon.”

May tinatayang 140,000 na healthcare workers sa Santa Clara County, at ang pamamahagi ay ginagabayan ng sistema na batay sa yugto at antas na tinakda ng federal at state government. Sa ilalim ng Yugto 1A, ang unang antas ang nagtuon sa kawani ng hospital, kawani at mga residente ng mga pasilidad ng long-term care, mga medical first responder, at mga dialysis center. Ang pangalawa at pangatlong antas ay nagdagdag ng mga home healthcare worker at yung mga nasa intermediate care facility, mga community health worker (kabilang ang promotoras), public health field staff, mga primary care clinic worker, mga manggagawa sa specialty clinics, sa lab, sa dental clinics, at kawani sa pharmacy.

Ang County ng Santa Clara ay nakikipagtulungan sa mga malalaking healthcare system at iba pang mga kasosyo sa buong county para mapadali ang access sa mga bakuna para sa healthcare personnel na hindi direktang inalukan ng pagpapabakuna mula sa kanilang employer. Para mag-iskedyul ng appointment, dapat ang makipag-ugnayan ang healthcare personnel sa kanilang health care provider kung sila ay pasyente ng Kaiser Permanente, Palo Alto Medical Foundation, Stanford Healthcare, o Santa Clara Valley Medical Center Hospitals at Clinics. Ang mga healthcare worker na hindi pasyente nitong mga entidad ay maaaring magpabakuna sa Health at Hospital system ng County, o sa ibang providers kabilang na ang El Camino Health. Sa karagdagan kaalaman sa pag-iskedyul ng mga appointment at iba pang impormasyon sa bakuna, bumisita sa website ng County. Lahat ng mga pagpapabakuna ay kasalukuyang batay sa appointment lamang. Sa pagdami ng mga dosis na dumarating kada lingo, ang mga healthcare system ay patuloy na magdaragdag ng mga appointment para matugunan ang pangangailangan at makakuha ng bakuna para sa mga kwalipikadong healthcare worker.

Sa ngayon, ang mga healthcare system sa buong county ay nakatanggap ng 110,280 ng mga unang dosis at 17,320 ng mga pangalawang dosis ng bakuna ng COVID-19, at mga karagdagang delivery sa mga multi-county na entidad, tulad ng Kaiser Permanente at Sutter Health. Mga residente ng mga long-term care facility sa county ay tumatanggap ng kanilang pagpapabakuna sa pamamagitan ng Partnership ng Parmasya para sa Programa ng Long-Term Care ng federal government.

“Ikinagagalak naming makita na ang maagang pagpalabas ng bakuna ay nagdulot ng proteksyon sa marami nating mga pinakamahalaga at pinaka nasa panganib na mga manggagawa,” sabi ni Otto Lee, Santa Clara Supervisor ng County. “Ngayon na mas lumaki ang sinasakop, ang County at ibang mga kasosyo na healthcare system ay lalong sumisikap para matugunan ang tumataas na pangangailangang ito.”

“Kami ay magbubukas ng iba’t-ibang mga lokasyon na batay sa clinic sa buong County at inaasahan ang pagbubukas ng mga karagdagang pasilidad para sa maramihang pagpapabakuna sa nalalapit na hinaharap” sabi Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer ng Santa Clara Valley Medical Center Hospitals at Clinics. “Sa pagdami ng magagamit na mga dosis at mas maraming tao ang kwalipikado para sa pagpapabakuna, ang Valley Medical Center na nakipagsosyo sa iba pang mga healthcare system sa buong county ay nakahanda upang matugunan ang pangangailangan .” Ang healthcare system pa lang ng County ay umaasa na aabot sa 4,000 na pagpapabakuna kada araw sa katapusan ng susunod na linggo, na may karagdagang kapasidad na darating online sa mga linggong parating.

Sa lalong madaling panahon na ang mga taong kwalipikado na mabakunahan sa Yugto 1A ay naalok na ng bakuna, papayagan ng estado ang mga county na magsimula nang bakunahan ang mga tao na nasa Yugto 1B, kung saan kasama ang mga 75 na taong gulang o mas matanda, at “mga mahalagang manggagawa sa frontline.” Para matiyak na ang bakuna ay malawakang umaabot sa mga populasyon na matinding tinamaan ng pandemya, ang County ay nagpulong ng grupo ng stakeholder upang ipaalam ang pantay na pamamahagi at access sa bakuna, bukod sa iba pang mga estratehiya. Para sa karagdagang breakdown ng mga yugto at mga madalas na katanungan, bumisita sa website ng County.

Ang mga opisyal ng County ay patuloy na naghihikayat sa pagsunod ng lahat ng mga protokol sa pagdistansya sa ibang tao at maskara habang ang mga bakuna ay inilalabas para sa maraming mga indibidwal.

“Pakiusap, pakiusap na huwag magpabaya habang nakikita natin ang liwanag sa dulo ng lagusan,” sabi Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Testing at Vaccine Officer ng County ng Santa Clara. “Ang ating pag-unlad sa ngayon sa pagbakuna ng ating healthcare workforce ay nagdala sa atin ng malaking pag-asa, ngunit tayo ay dapat manatiling mapagbantay hanggang  karamihan sa ating komunidad ay nabakunahan. Tayong lahat ay kailangan magtulungan para ito ay malampasan, sapagkat tayo ay dadating doon.”

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC 
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth​​​​

Last updated: 1/11/2021 1:38 PM