Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Quận Hạt Hối Thúc Mọi Nhân Viên Y Tế Chủng Ngừa COVID-19

CÔNG BỐ NGAY

Ngày 8 tháng Giêng năm 2021

Phần lớn nhân viên bệnh viện đã được tiêm chủng; số người được tiêm chủng trên toàn Quận Hạt gia tăng nhờ tất cả các Hệ thống Y tế Lớn trong Quận Hạt đang cung cấp thuốc ngừa cho những người Hội đủ điều kiện

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Hơn 40,000 nhân viên y tế trongHạt Santa Clara đã được tiêm liều thuốc ngừa COVID-19 đầu tiên và các hệ thống y tế trong toàn Quận Hạt đã bắt đầu tiêm liều thứ nhì trong tuần này. Với lời tuyên bố của Sở Y Tế Công Cộng về việc nới rộng điều kiện được tiêm ngừa COVID-19 cho mọi nhân viên y tế trong mọi ngạch thuộc Giai đoạn 1A, các hệ thống y tế trên toàn Quận Hạt đang nới rộng việc tiêm chủng và làm việc không mệt mỏi để tất cả những ai hội đủ điều kiện được nhanh chóng tiêm ngừa trong khi các loạt thuốc được gởi đến hàng tuần.

Nỗ lực mở rộng này sẽ xây dựng dựa trên những thành công ban đầu khi triển khai tiêm chủng cho các nhóm đầu tiên của Giai đoạn 1A trên toàn Quận Hạt. “Hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc tiêm chủng cho nhân viên trong các ngạch đầu tiên của Giai đoạn 1A mặc dù thực tế là chúng ta đang ở giữa một đợt gia tăng cực kỳ khó khăn về số người nhiễm COVID-19 và số người nhập viện, và thời gian vận chuyển thuốc ngừa lại đến vào những dịp lễ , ”Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng của Hạt Santa Clara cho biết. “Chúng tôi rất vui vì Tiểu Bang đã mở rộng điều kiện tiêm chủng cho tất cả các nhân viên y tế và chúng tôi kêu gọi những người đó nên tiêm phòng càng sớm càng tốt”.

Ước tính có khoảng 140.000 nhân viên y tế trong Hạt Santa Clara, và việc phân phối được thực hiện qua một hệ thống theo giai đoạn và theo ngạch do chính phủ Tiểu Bang và Liên Bang quy định. Trong Giai đoạn 1A, ngạch đầu tiên tập trung vào nhân viên bệnh viện, nhân viên và những người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn, nhân viên cấp cứu y tế và các trung tâm lọc máu. Ngạch thứ hai và thứ ba thêm vào các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà và những người trong các cơ sở chăm sóc trung gian, nhân viên y tế cộng đồng (bao gồm cả các promotoras), nhân viên lĩnh vực y tế công cộng, nhân viên phòng khám chăm sóc chính, nhân viên tại các phòng khám chuyên khoa, nhân viên phòng thí nghiệm, phòng khám nha khoa và nhân viên ngành dược.

Hạt Santa Clara đang làm việc với các hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn và các thành phần cộng tác khác trên toàn Quận Hạt để tạo điều kiện cho nhân viên y tế không được tiêm ngừa trực tiếp qua sở làm có thể được chủng ngừa. Để lấy hẹn tiêm chủng, nhân viên y tế nên liên lạc với bảo hiểm y tế của họ nếu thuộc Kaiser Permanente, Palo Alto Medical Foundation, Stanford Healthcare hoặc Bệnh viện và Phòng khám của Trung tâm Y tế Santa Clara Valley. Nhân viên y tế không thuộc những tổ chức đó có thể được tiêm chủng qua Hệ thống Y tế và Bệnh viện của Quận Hạt hoặc qua các hệ thống khác bao gồm El Camino Health. Để tìm hiểu thêm về cách sắp xếp các cuộc hẹn và thông tin về thuốc chủng ngừa khác, hãy vào trang mạng của Quận Hạt. Chỉ có thể tiêm chủng theo hẹn. Trong khi vẫn nhận được nhiều liều thuốc hơn mỗi tuần, hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục thêm vào các cuộc hẹn để đáp ứng nhu cầu và tiêm ngừa cho những nhân viên y tế hội đủ điều kiện.

Cho đến nay, các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn Quận Hạt đã nhận được 110.280 liều đầu tiên và 17.320 liều thứ hai của thuốc chủng ngừa COVID-19, cộng thêm với số thuốc phân phối trực tiếp cho các tổ chức phục vụ trong nhiều quận hạt, chẳng hạn như Kaiser Permanente và Sutter Health.

Otto Lee, Giám Sát Viên Hạt Santa Clara cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy rằng việc triển khai thuốc ngừa sớm đã bảo vệ được cho rất nhiều nhân viên thiết yếu nhất và có nhiều rủi ro lây bệnh nhất của chúng ta. “Bây giờ nhóm này đã đông hơn, và Quận Hạt và các hệ thống y tế cộng tác khác đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng này.”

Bác sĩ Jennifer Tong, Phó Giám Đốc Y Tế của Santa Clara Valley Medical Center Hospitals and Clinics cho biết: “Chúng tôi đang mở nhiều cơ sở tiêm chủng khác nhau trong khắp Quận Hạt và dự tính ​​sẽ mở một cơ sở tiêm chủng phục vụ cho số lớn công chúng trong tương lai gần đây. “Khi có nhiều liều thuốc hơn và nhiều người đủ điều kiện tiêm chủng hơn, Valley Medical Center sẵn sàng đáp ứng nhu cầu qua việc hợp tác với các hệ thống chăm sóc sức khỏe khác trong toàn Quận Hạt.” Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Quận Hạt dự đoán sẽ đạt con số 4.000 người được tiêm chủng mỗi ngày vào cuối tuần tới, với khả năng lấy hẹn qua mạng được gia tăng thêm dự đoán sẽ có được trong những tuần tới đây.

Ngay sau khi những người đủ điều kiện trong Giai đoạn 1A đã được tiêm ngừa, Tiểu Bang sẽ cho phép các Quận Hạt bắt đầu tiêm chủng cho những người trong Giai đoạn 1B, bao gồm những người từ 75 tuổi trở lên và “nhân viên thiết yếu tuyến đầu”. Để biết thêm thông tin về các giai đoạn và các câu hỏi thường gặp, hãy vào trang mạng của Quận Hạt.

Các Viên Chức của Quận Hạt tiếp tục hối thúc mọi người tuân thủ tất cả các thể thức giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp và mang khăn che mặt trong thời gian ngày càng có nhiều người hơn được chủng ngừa.

“Chúng tôi tha thiết xin quý vị đừng mất cảnh giác trong khi cuối cùng chúng ta cũng đã nhìn được thấy ánh sáng ở cuối đường hầm,” Bác sĩ Marty Fenstersheib, Viên Chức Phụ Trách Xét Nghiệm và Thuốc Chủng Ngừa COVID-19 của Hạt Santa Clara cho biết. “Chúng ta vẫn đang trải qua những ngày đen tối của đại dịch này; nhiều bệnh nhân COVID-19 đã phải nhập viện hơn bao giờ hết. Nhiều người thiệt mạng vì COVID-19 hơn bao giờ hết. Tất cả chúng ta vẫn cần phải sát cánh với nhau để vượt qua, nhưng chúng ta sẽ đạt được mục đích đó ”.

# # #

Theo dõi trang Twitter của chúng tôi đế có thêm thông tin mới:  @HealthySCC
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: www.facebook.com/sccpublichealth
Trang mạng Hạt Santa Clara:  www.sccgov.org/coronavirus​​​​​

Last updated: 1/11/2021 1:42 PM