Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Ang COVID-19 Variant na Unang Nakita sa Ibang Mga Bansa at Estado ay Ngayon Madalas Nakikita sa California

 PARA SA AGARANG PAGPALABAS

Enero 17, 2021


L452R Variant ay Nalink sa Maraming Pagsiklab sa Santa Clara County at Pinag-aaralan ng mga Eksperto sa Genomic Sequencing sa California

 

SACRAMENTO – Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH), sa pakikipag-ugnayan sa Santa Clara County at University ng California sa San Francisco (UCSF), ngayon ay nag-anunsyo na ang isang L452R variant ng COVID-19 ay lalong natutukoy sa pamamagitan ng viral genomic sequencing sa maraming counties sa buong estado. Ang 452R variant ay dating nang nakita sa ibang mga county at estado, kabilang ang California, at ngayon ay lalong nakikita sa maraming counties sa buong California. Ang estado ay nakikipagtulungan sa

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), lokal na mga departamento ng pampublikong pangkalusugan at sa mga laboratory sequencing partners para mas may kaalaman tungkol sa variant, kabilang kung paano ito kumakalat.

“Karaniwan na makatukoy ng mga variants ng virus gaya ng SARS-CoV-2, at kami ay nakikipagtulungan sa ating pderal, lokal at university partners upang mas lalong maintindihan ang variant na ito at kung paano ito maaaring makaapekto sa mga taga-California,” sabi ni Dr. Erica Pan, State Epidemiologist ng CDPH. “Masyadong maaga upang malaman kung ang variant na ito ay mas mabilis na kakalat kaysa sa iba, ngunit tiyak na pinatitibay nito ang pangangailangan para sa lahat ng mga taga-California sa pagsuot ng maskara at pagbawas sa pakikipaghalo sa ibang mga tao na nasa labas ng kanilang pangunahing sambahayan upang makatulong sa pagpabagal ng pagkalat ng virus. Kami ay naghihikayat sa sinuman na nalantad sa virus na magbukod mula sa iba para maprotektahan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay.”

Ang 452R variant ay unang natukoy sa nakalipas na taon sa ibang mga bansa at estado, kabilang ang California. Ang variant na ito ay iba sa B.1.1.7 na variant na unang nakita sa United Kingdom. Sa pagdami ng mga nasuring espesimen para subaybayan ang mga variant strains sa mga laboratoryo sa California, kabilang ang UCSF, ang 452R variant ay madalas na natukoy mula Nobyembre. Ang 452R variant ay natukoy sa ilang mga malalaking pagsiklab sa Santa Clara County.

“Ang katotohanan na ang variant na ito ay natukoy sa ilang mga malalaking pagsiklab sa ating county ay isang babala (red flag) at dapat mas lalong imbestigahan,” sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Pangkalusugan ng Santa Clara County. “Ang virus na ito ay patuloy na nag-mutate at umangkop, at tayo ay hindi maaaring magpabaya. Ang balitang ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa  lahat na sumunod sa lahat ng mga pamamaraan sa pagpigil at magpabakuna sa lalong madaling panahon kung sila ay inalukan ng bakuna.”

Ang Santa Clara County ay nag-sequence ng malaking bilang ng mga nakolektang positibong ispesimen mula sa mga lokasyon ng pagpapasuri sa komunidad at mga pagsiklab sa county. Ang 452 variant ay naroon sa mga ispesimen mula sa komunidad at mula sa ilang malalaking pagsiklab, kabilang ang mga pagsiklab kung saan ang pinakamataas na bilang ng mga taong nalantad ay nahawaan ng virus. Ang pagsusuri hinggil sa papel nito at iba pang mga variants sa mga pagsiklab at pagkalat sa komunidad sa Santa Clara County ay nagpapatuloy.

Maliban sa Santa Clara County, ang 452 variant ay nakita sa Humboldt, Lake, Los Angeles, Mono, Monterey, Orange, Riverside, San Francisco, San Bernardino, San Diego at San Luis Obispo na mga counties. Dahil ang genomic sequencing ay hindi pantay na ginagawa sa buong estado at bansa, masyadong maaga para malaman kung gaano ka laganap ang 452 na variant sa buong estado, sa bansa at sa buong mundo. 

Ang 452R variant ay pinakabagong naitala na umambag sa tumataas na parte ng mga kaso ng COVID-19 sa mga na-sequence na ispesimen ni Dr. Charles Chiu, isang virologist at professor ng laboratory medicine sa UCSF. Si Dr. Chiu ay nag sesequence ng mga kaso mula sa maraming counties sa buong estado sa mga nakalipas na buwan bilang bahagi ng SARS-CoV-2 Whole Genome Sequencing Initiative kilala bilang COVIDNet ng estado.

“Ang variant na ito ay nagdadala ng tatlong mutations, kabilang ang L452R, sa spike protein, na ginagamit ng virus para dumikit at pumasok sa mga cells, at ang target ng dalawang bakuna na kasalukuyang ginagamit sa Estados Unidos,” sabi ni Dr. Chiu. “Ngayon na alam natin ang variant na ito ay dumadami sa ating mga lokal na komunidad, binibigyan namin ito ng prayoridad na pag-aralan. Mga nagsasaliksik sa UCSF at sa iba pang mga lugar ay maaari na ngayon makagawa ng mga kritikal na eksperimento sa laboratory para matukoy kung ang virus ay mas lalong nakakahawa o nakakaapekto sa bisa ng bakuna o hindi.”

Dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso at na-oospital sa COVID-19, anuman ang kumakalat ng mga variants, ang CDPH ay humihiling sa mga taga-California na patuloy na gumawa ng mga hakbang na maglilimita ng pagkalat ng virus at magbabawas ng hirap sa ating mga sistema ng health care. Kabilang dito ang:

  • Pagpapanatili sa bahay maliban sa mga mahalagang gawain
  • Pagsusuot ng maskara kapag umaalis sa bahay
  • Paglilimita ng mga interaksyon sa mga taong nasa labas ng inyong pangunahing sambahayan
  • Pagpapanatili ng pisikal na distansya nang hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo
  • Paghuhugas ng kamay ng 20 na segundo
  • Pagpapabakuna para sa COVID-19 kung ikaw ay kwalipikado at ang bakuna ay available sa inyong lugar

Ang CDPH ay nakipag-partner sa mga lokal na laboratory ng pampublikong pangkalusugan, diagnostic labs, Chan Zuckerberg Biohub, Invitae Corporation, UCSF, at Scripps Research Institute upang bumuo ng COVIDNet, isang network ng mga labs na nagtatrabaho upang magsagawa ng genome sequencing ng SARS-CoV-2 sa estado para maintindihan ang pagkalat at ang evolution ng virus. Hanggang sa ngayon, ilang libong ispesimen ang na-sequence na sa California. Ang CDPH ay inaabisuhan kapag may natukoy na partikular na mga strains, at ang mga network labs ay nakikipag-ugnayan upang isuri ang iba’t ibang strains na kumakalat sa California. Bilang karagadagan, ang mga network na laboratories ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na departamento ng pangkalusugan upang magsagawa ng sequencing para ipaalam sa mga imbestigasyon sa pagsiklab.

 

www.cdph.ca.gov

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC 
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 1/18/2021 12:11 PM