Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Hạt Santa Clara Công Bố Bảng Dữ Liệu COVID-19 Mới Về Số Người Nhiễm, Tỷ Lệ Dương Tính, và Thông Tin Tiêm Chủng Sắp Xếp Theo Nhóm Khu Vực Dân Số

CÔNG BỐ NGAY

Ngày 11 tháng Hai năm 2021

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara công bố bảng dữ liệu mới với thông tin về số trường hợp COVID-19, xét nghiệm và tiêm chủng sắp xếp theo nhóm khu vực dân số. Quý vị có thể tìm thấy bản đồ này tại https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/dashboard-census-tract.aspx.

Những bản đồ này tóm tắt tỷ lệ tích lũy các trường hợp nhiễm COVID-19, tỷ lệ xét nghiệm tích lũy, tỷ lệ dương tính tích lũy, và số tích lũy tiêm chủng cho người từ 65 tuổi trở lên theo các nhóm khu vực dân số.

Các nhóm khu vực dân số là những thôn lân hoặc phân khu tương đối nhỏ trong Quận Hạt. Những dữ liệu này-tương tự như các phân chia theo thành phố hoặc mã số Zip code trước đây – giúp chúng ta có được một cái nhìn toàn cảnh về cách COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến một số thôn lân cụ thể trong cộng đồng.

Những dữ liệu này phản ánh nhu cầu phải liên tục tập trung vào nỗ lực ứng phó COVID-19 trong các cộng đồng đã bị ảnh hưởng COVID nặng nề hơn một cách không tương xứng.

“Phục vụ công bằng cho các chủng tộc và các tình trạng sức khỏe khác nhau là ưu tiên hàng đầu của Sở Y Tế Công Cộng. Đại dịch COVID-19 đã khuếch đại tình trạng bất bình đẳng đã có trước COVID, cho thấy các hệ thống có gốc rễ sâu xa gây bất lợi cho các cộng đồng da màu đưa đến tình trạng không công bằng về cơ hội cho chỗ ở, giáo dục, di chuyển và kinh tế và gây ra kết quả bất bình đẳng về sức khỏe,” Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara cho biết. “Đây là lý do tại sao chúng ta phải tiếp tục hợp tác với những cộng đồng bị ảnh hưởng COVID nặng nề nhất. Điều này cũng bao gồm việc tiêm chủng cho các khu vực thôn lân trong vùng phía Đông San José và Thành phố Gilroy.”

Trong số các điểm tiêm chủng lớn đầu tiên của Quận là các địa điểm ở phía Đông San José và thành phố Gilroy. Quận Hạt cũng đã khai trương thêm các địa điểm tiêm chủng cộng đồng và địa điểm tiêm chủng lưu động tại những khu vực đó để các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Quận Hạt có thể được tiêm ngừa.

Trang mạng của Quận Hạt tại sccfreevax.org cho biết thông tin và đường dẫn để lấy hẹn với những nơi tiêm chủng trong khắp Quận Hạt. Một vài nơi cũng có tiêm ngừa mà không cần lấy hẹn, cũng như các nỗ lực tiếp cận với cộng đồng của chúng tôi cũng đang được mở rộng nhiều hơn nữa để giúp lấy hẹn đi tiêm ngừa.

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thêm thông tin: @HealthySCC
Trang mạng Hạt Santa Clara: /coronavirus
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 2/12/2021 3:02 PM