Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Hệ thống Y tế của Hạt Santa Clara hợp tác với Học khu Gilroy Unified School District mở Địa điểm Chủng ngừa Lớn

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 12 tháng 2 năm 2021

Địa điểm chủng ngừa sẽ được thiết lập tại Trường trung học Gilroy High School và sẽ nâng cao các nỗ lực của Quận hạt nhằm tăng cường khả năng cư dân có thể nhận thuốc chủng ngừa ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Quận hạt.

Hạt Santa Clara, CA - Các viên chức của Quận hạt Santa Clara và Học khu Gilroy Unified School District đã thông báo hôm nay rằng Hệ thống Y tế của Quận hạt sẽ mở một cơ sở mới với quy mô lớn để làm địa điểm chủng ngừa cần lấy hẹn trước tại Trường Gilroy High school, tọa lạc tại 750 W. 10th Street in Gilroy. Cơ sở này được dự kiến mở cửa vào cuối tháng. Địa điểm này là một phần trong nỗ lực mở rộng liên tục của Quận hạt nhằm tạo nhiều khả năng đi chủng ngừa cho cư dân ở các khu vực của quận hạt đang có tỷ lệ COVID-19 cao nhất. Gilroy là một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Hạt Santa Clara; Cư dân Gilroy phải đối diện với tỷ lệ các trường hợp nhiễm và trường hợp dương tính cao nhất so với bất kỳ thành phố nào trong quận hạt.

Mike Wasserman, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt Santa Clara cho biết: “Quận hạt của chúng tôi đang điều hành một trong những chương trình tiêm chủng hiệu quả nhất trong Tiểu bang và đã đạt được tiến bộ xuất sắc trong việc cung cấp thuốc chủng ngừa cho những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Quận hạt, bao gồm cả Gilroy. Chúng tôi rất mong được mở địa điểm này để mở rộng khả năng chủng ngừa cho cư dân Gilroy và phần còn lại của miền nam trong Quận hạt Santa Clara.”

“Chúng tôi rất vui được hợp tác với Quận hạt để tăng cường khả năng chủng ngừa trong cộng đồng của chúng tôi,” Tiến sĩ Deborah Flores, Giám đốc Học khu Gilroy Unified School District cho biết. “Cho mọi người dân đủ điều kiện đi chủng ngừa là một nỗ lực lớn đòi hỏi mọi người phải làm phần việc của họ, và Gilroy Unified đã chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Quận hạt về việc hỗ trợ mở một nơi tiêm chủng lớn tại Trường Trung học Gilroy.

Địa điểm này sẽ chỉ chủng ngừa theo lịch hẹn và sẽ có các cuộc hẹn vào buổi tối và cuối tuần. Địa điểm sẽ cung cấp khoảng 1.000 liều thuốc chủng ngừa mỗi ngày và nếu nguồn cung ứng thuốc cho phép, thì sẽ tăng lên khoảng 2.000 liều thuốc chủng ngừa mỗi ngày.

“Chúng tôi cảm kích Gilroy Unified đã cho phép Hệ thống Y tế Hạt Santa Clara sử dụng các cơ sở của họ để mở rộng khả năng tiêm chủng và phạm vi địa lý của chúng tôi tại một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất của chúng tôi,” Bác sĩ Jennifer Tong, Phó Giám đốc Y tế của Santa Clara Valley Medical Center cho biết. “Chúng tôi rất vui mừng được xây dựng dựa trên năng lực hiện có và khả năng tiếp cận cộng đồng của chúng tôi ở Gilroy.”

Các viên chức y tế công cộng đặc biệt khuyên mọi người nên tiếp tục thực hiện các bước để hạn chế sự lây lan của vi-rút và giảm bớt sự căng thẳng trong hệ thống y tế của chúng ta. Những hành động này bao gồm việc ở nhà càng nhiều càng tốt, đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, hạn chế tương tác với những người không sống cùng nhà với quý vị, giữ khoảng cách ít nhất sáu feet với họ, tránh đi lại không cần thiết và đi chủng ngừa COVID-19 khi quý vị hội đủ điều kiện.

Truy cập trang mạng về dịch vụ chủng ngừa COVID-19 của Quận hạt,sccfreevax.org, để biết các cập nhật mới nhất về tính đủ điều kiện và việc phân phối thuốc chủng ngừa.

# # #

Theo dõi Twitter của chúng tôi để biết các cập nhật: @HealthySCC

Trang mạng của Hạt Santa Clara: www.sccgov.org/coronavirus

Facebook của Sở Y tế Công cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth​​​

Last updated: 2/15/2021 1:16 PM