Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Hạt Santa Clara Thông Báo Mở Rộng Tiêm Chủng COVID-19 Kể Từ Ngày 28 Tháng Hai

CÔNG BỐ NGAY

Ngày 17 tháng Hai năm 2021

Nhân viên làm việc trong lĩnh vực giáo dục và giữ trẻ, các dịch vụ khẩn cấp, và ngành thực phẩm và nông nghiệp sẽ có thể lấy hẹn để tiêm ngừa

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Hôm nay các Viên Chức Quận Hạt thông báo sẽ mở rộng tiêm ngừa trên toàn Quận Hạt cho nhân viên trong ngành giáo dục và giữ trẻ, các dịch vụ khẩn cấp, và ngành thực phẩm và nông nghiệp kể từ ngày 28 tháng Hai năm 2021.

Trong khi Quận Hạt tiêm ngừa thêm cho các nhóm này, thì việc tập trung các nỗ lực tiêm chủng vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cộng đồng và những người lớn tuổi có rủi ro nhiễm bệnh nặng và qua đời vì COVID-19 sẽ vẫn là trọng tâm và ưu tiên quan trọng. Việc mở rộng khả năng tiêm chủng này được lên kế hoạch trong khi Hệ Thống Y Tế Quận Hạt tiếp tục tăng cường cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực tại cả các trung tâm tiêm chủng lớn cũng như các cơ sở nhỏ hơn, lưu động và thuộc cộng đồng. Tất cả các nỗ lực này tiếp tục bị giới hạn vì nguồn cung thuốc ngừa và những thay đổi trong kế hoạch phân phối thuốc của Tiểu Bang California.

“Trong khi chúng ta đã đạt được những tiến bộ trong mục tiêu tiêm ngừa cho ít nhất 85% cư dân từ 16 tuổi trở lên vào mùa hè này, chúng tôi vẫn tập trung vào việc giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng không tương xứng được tiêm ngừa COVID-19,” Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara cho biết.

Trong khi Quận Hạt nới rộng việc tiêm ngừa đến các nhân viên thiết yếu, Quận Hạt cũng sẽ mở rộng sách lược tiếp xúc qua nhiều tầng lớp, có các phòng khám mới trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất, có thể đến mà không cần hẹn và có tiêm ngừa vào buổi tối và cuối tuần, đưa thuốc ngừa rộng rãi đến tận cho người dân, và giúp đỡ lấy hẹn tiêm ngừa. Những nỗ lực này bao gồm việc đến tận nhà, tiếp xúc với các cơ sở thương mại có nhân viên đủ tiêu chuẩn được tiêm ngừa, qua sự giúp đỡ của những tổ chức trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và đưa thông tin rộng rãi trong nhiều ngôn ngữ và bằng nhiều phương tiện. Hệ Thống Y Tế của Quận Hạt hiện đang cho gần 10.000 cuộc hẹn tiêm ngừa tại các địa điểm trên toàn Quận Hạt mỗi ngày, ngoài các địa điểm tiêm ngừa hiện có tại cả khu vực phía Đông José và thành phố Gilroy không cần lấy hẹn.

“Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với một mạng lưới rộng lớn gồm những cộng tác viên đáng tin cậy để giúp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của chúng có thể được tiêm ngừa,” Rocio Luna, Phó Giám Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara tuyên bố.

Việc mở rộng khả năng tiêm ngừa đến thêm các nhóm diễn ra sau khi Hạt Santa Clara đã đạt được một mốc quan trọng – hơn nữa số cư dân từ 75 tuổi trở lên đã được tiêm ngừa ít nhất một liều, và sắp tới là một nữa những người từ 65 tuổi trở lên sẽ được tiêm ngừa ít nhất một liều. Quận Hạt đang hối thúc những vị cao niên nào chưa được chủng ngừa hãy lấy hẹn ngay.

Trang mạng sccfreevax.org của Quận Hạt sẽ có các thông tin và cập nhật mới nhất, bao gồm việc người vừa mới hội đủ điều kiện có thể lấy hẹn để tiêm ngừa.

Quận Hạt khuyến khích mọi cư dân từ 65 trở lên và các nhân viên y tế hãy lấy hẹn càng sớm càng tốt. Cư dân nào không thể vào mạng internet hoặc cần được giúp đỡ thêm có thể gọi số 211 để được giúp đỡ trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các cuộc hẹn được lấp đầy nhanh chóng, nhưng sẽ có thêm hẹn mới cho quý vị khi nguồn cung thuốc ngừa cho phép, và mọi người nên vào kiểm tra thường xuyên.

Quận Hạt nhắc nhở cư dân rằng tuy đã có nhiều người được tiêm ngừa, mọi người vẫn cần tiếp tục áp dụng các biện pháp đã được chứng minh có thể ngăn chặn COVID-19 lây lan, như mang khăn che mặt và giữ khoảng cách an toàn với nhau.

# # #

Theo dõi trang Twitter của chúng tôi đế có thêm thông tin mới:  @HealthySCC
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng:  www.facebook.com/sccpublichealth
Trang mạng Hạt Santa Clara:  www.sccgov.org/coronavirus​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 2/18/2021 3:12 PM