Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Ang mga Agrikultural na Manggagawa ay Nakumpleto na ang Bakuna sa Pamamagitan ng Pagsasama ng County ng Santa Clara, Monterey Mushrooms, United Farm Workers at UFW Foundation

PARA SA AGARANG PAGPAPAHAYAG
Marso 31, 2021

 

Ang pangalawang dosis ay naabot ang kritikal na panganib ng populasyon sa pagdiriwang ng   César Chávez Day


Santa Clara County, CA Ang mga frontline na manggagawa sa agrikultural ay nakatanggap ng pangalawang dosis ng bakuna sa COVID-19 sa Araw ni César Chávez. Humigit-kumulang sa 1,000 na manggagawa ay nakumpleto ang kanilang bakuna sa COVID-19 noong Linggo, Marso 28, sa pagdiriwang ng César Chávez Day sa Marso 31.

Ang mga farm worker ay ilan sa mga unang ganap na nabakunahan sa Santa Clara County mula ng naging kwalipikado sa pagbakuna noong Pebereo 28 at 500 ang nakatanggap ng pangalawang dosis noong Miyerkules.

Ang pagbabakuna na ito ay sa pagitan ng pagsasama ng County ng Santa Clara, United Farm Workers, Monterey Mushrooms, at ng UFW Foundation. Nagkaroon ng maraming pagbabakuna para sa mga farm worker sa Monterey Mushrooms at iba pang lugar ng pagsasaka.

“Ang ating mga farmworker na nag-aani ng pagkain na nailalagay natin sa ating hapagkainan ay naglalagay sa California at ang lugar na ito ng isa sa pinakamalaking pagawaan ng rehiyon sa mundo na bumubuo ng bilyong dolyar na kita kada taon,” sabi ni Santa Clara County Supervisor Cindy Chavez.  “Kailangan natin silang panatilihing ligtas at protektado sa pamamagitan ng pagsama sa kanila sa pagbabakuna sa COVID-19 dahil sila ay kabilang sa mataas ang panganib na makakuha ng virus dahil sa pagtatrabaho at housing na kondisyon. Sa kolaborasyon na ito ay nagbibigay ng makabuluhang bahagi ng populasyon ng farmworker sa kaligtasan.”

“Humaharap ang mga Farm worker ng matas na pagbabanta sa kanilang kalusugan at kaligtasan araw-araw bilang essential na manggagawa," sabi ni UFW Foundation Executive Director Diana Tellefson Torres. “Ito ang dahilan kung bakit ang pagsasama na ito na pagbabakuna ay magbibigay ng kaligtasan ng buhay para sa libu-libong farm worker na kritikal na importante. Ang mga farm worker ay gustong magpabakuna, ngunit marami sa kanila ay walang access upang makakuha ng bakuna. Sa totoo lang, sa kasalukuyang survey ng UFW Foundation sa  10,149 na manggagawa sa agrikultural ay nalaman na 73 porsiyento ay inihayag ang kanilang damdamin ng pagpayag na mabakunahan, at mayroong 22 porsiyento nawalang kinikilingan. Kami ay nakatuon sa pagtiyak na maaabot ng mga farm worker ang bakuna para sa kaligtasan ng buhay sa buong bansa.”

“Ang mga isyu na kinakaharap ng mga farm worker ay maaaring magbago, ngunit ang sanhi ay nananatiling pareho,” sabi ni Lauro Barajas, UFW National Vice-President. “Kami ay nagagalak na maging bahagi ng pagpapatuloy ng pamana ni César Chávez, at ang pagpunta dito ng sama-sama bilang komunidad upang protektahan ang mga manggagawa na nagpapakain sa ating bansa.”

Ang mga bakuna ay nakumpleto sa pamamagitan ng mobile clinic ng County upang masigurado ang pantay-pantay na pagbibigay ng bakuna sa lahat ng miyembro ng komunidad, lalo na ang mga manggagawa sa sektor at rehiyon ng county na lubos na naapektuhan ng COVID-19.

“Ito ay isang hakbang sa pagsisikap na mabakunahan ang ating komunidad ng farm worker sa Santa Clara County,” sabi ni Joe Deviney, Agriculture Commissioner para sa County ng Santa Clara. “Ang pagsasama na ito ay ginawa ng County upang magbigay ng mabilis na access sa bakuna sa lugar kung saan nagtatrabaho ang mga tao.  Isa itong bahagi ng daan upang makakuha ng bakuna sa mga naapektuhan na mga komunidad na epektibo at agaran habang pinapayagan ng suplay.”

“Ang follow-up ng pagbakuna sa COVID-19 na pagdiriwang na ito ay naaayon habang pinagdiriwang natin ang kaarawan ni César Chávez. Ito ay isang kamangha-manghang halimbawa ng pangangasiwa at pagsasama ng pagsuporta sa kalusugan at kapakanan ng ating koponan at iba pang farmworker na essential sa produksiyon ng pagkain. Kung andito si César ngayon, siya ay maaaring nagagalak sa pagsisikap ng County ng Santa Clara, ng United Farm Workers, ng UFW Foundation at Monterey Mushrooms,” sabi ni Shah Kazemi, President at CEO ng Monterey Mushrooms.

Nagbigay ang County ng mga suplay na bakuna, tent, lamesa, upuan at iba pang serbisyong pangsuporta upang maibigay ang mga bakuna. Ang Monterey Mushrooms, United Farm Workers, at ang UFW Foundation ay nagbigay ng outreach upang ibahagi ang kaalaman sa pangyayaring ito.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabakuna sa COVID-19 sa Santa Clara County ay matatagpuan sa website ng County sa www.sccfreevax.org, na may nilalaman na available sa  Ingles, Espanyol, Biyetnamis, Intsik, at Tagalog, o sa pagtawag sa 211 para sa tulong kung saan  available ito sa maraming wika.


# # #

 

 

TUNGKOL SA COUNTY NG SANTA CLARA

 

Ang gobyerno ng County ng Santa Clara ay nagsisilbi sa 1.9 milyon na mga residente sa Santa Clara County sa California na may iba’t ibang kultura, na may mas malaking populasyon kaysa sa 14 na mga estado sa U.S. Ang County ay nagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo sa mga residente nito, kabilang ang proteksyon sa pampublikong kalusugan, pangangasiwa sa kapaligiran, mga serbisyong medikal sa pamamagitan ng Health System ng County ng Santa Clara, serbisyong proteksiyon sa mga bata at matanda, pagpigil at solusyon sa kawalan ng tahanan, kalsada, mga serbisyo sa parke, mga library, emergency na pagtugon sa mga sakuna, proteksyon sa minoryang komunidad at mga nasa ilalim ng pagbabanta, access sa pantay na sistema ng hustisyang pangkrimen, at marami pang mga pampublikong benepisyo.

 

Bumisita sa County ng Santa Clara sa www.sccgov.org

 

 

TUNGKOL SA UNITED FARM WORKERS

 

Sinimulan noong 1962 ni Cesar Chavez, Dolores Huerta, Gilbert Padilla at iba pang mga naunang organizer, ang United Farm Workers of America ay ang unang tumagal at pinakamalaking farm workers union ng bansa. Ang UFW ay nagpapatuloy sa pag-organisa ng mga pangunahing sektor ng pang-agrikultura, lalo na sa California. Ang mga kamakailang taon ay nakasaksi ng mga dose-dosenang tagumpay ng UFW union na kontrata sa pagprotekta ng libu-libong mga magsasaka, kabilang sa mga ito ang mga kasunduan sa ilang mga pinakamalaking berry, winery, kamatis, gatas at mushroom na kompanya sa California at sa bansa. Mahigit sa 75 na porsyento ng preskong industriya ng mushroom sa California ay sa ilalim sa union na kontrata sa ngayon. Marami sa mga kamakailan na UFW-sponsored na mga batas at mga regulasyon ay nagpoprotekta sa mga magsasaka sa California, lalo na ang mga non-union ranch. Kabilang dito ang mga unang estadong pamantayan sa U.S. para mapigilan ang lalong pagkamatay at sakit mula sa malubhang init at noong 2016 ang unang batas sa bansa na nagbibigay sa mga magsasaka sa California ng overtime na sahod pagkatapos ng walong oras sa isang araw. Ang UFW ay nagpapatuloy sa aktibong pakikipaglaban sa mga lehislatibo at regulatoryong reporma para sa mga manggagawa na sumasakop ng mga isyu tulad ng mga proteksyon ng manggagawa, pesticides at reporma sa imigrasyon.

 

Bumisita sa United Farm Workers sa www.ufw.org

 

TUNGKOL SA UFW FOUNDATION

 

Sa loob ng 15 na taon, ang UFW Foundation ay nagpakilos ng mga magsasaka at kanilang mga organisasyon sa buong bansa para itaguyod ang mas pantay na mga patakaran, tulad ng reporma sa imigrasyon, proteksyon sa pesticide, pamantayan sa init, hazard pay at iba pang mga proteksyon ng manggagawa. Bilang karagdagan sa pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka sa pagbabago ng sistema, ang organisasyon ay nagbibigay ng mga kritikal na serbisyo. Sa katunayan, ang UFW Foundation ay ang pinakamalaking legal na tagapagbigay ng serbisyo na pederal na akredito sa rural ng California. Sa panahon ng pandemya, ang UFW Foundation ay nakapamahagi ng mahigit sa 837,000 na face masks, $17,000,000 na tulong pinansyal, 50,000 na mga kahon ng pagkain at 189,000 na mga pagkain, sa mga magsasaka at mga rural na imigrante.

 

Bumisita sa sa UFW Foundation sa www.ufwfoundation.org

 

TUNGKOL SA MONTEREY MUSHROOMS

 

Itinatag noong 1971, ang Monterey Mushrooms, kumpanyang pagmamay-ari ng isang pamilya na nagbibigay ng sariwa at lokal na pinalaki na mga mushrooms sa inyong mga paboritong grocery store, restaurant, food manufacturer at mga institusyon sa buong bansa. Ngayon, ipinagmamalaki ng aming 4,000 na kasamahan ang pagpapalaki ng mahigit sa 200 na milyong pounds ng sariwang mushroom kada taon. Sa buong taon, kami ay nagpapalaki, nag-aani, nag-iimpake at nagbabahagi ng mga sariwang mushroom sa siyam na Monterey Mushrooms na matatagpuan sa buong North America.

Bumisita sa Monterey Mushrooms sa  www.montereymushrooms.com

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 4/1/2021 3:08 PM