Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Tinukoy ng County ng Santa Clara ang Tatlong Karagdagang Maagang mga Pagkamatay ng COVID-19

Para sa Agarang Paglabas

Abril 21, 2020​

Tatlong indibidwal na namatay sa bahay noong Pebrero at Marso ay positibo para sa SARS-CoV-2​

Santa Clara County, CA –  Tinukoy ng County ng Santa Clara ang Tatlong Karagdagang Maagang mga Pagkamatay ng COVID-19

Tatlong indibidwal na namatay sa bahay noong Pebrero at Marso ay positibo para sa SARS-CoV-2

Tinukoy ng Medical Examiner-Coroner ng County ng Santa Clara ang tatlong indibidwal na namatay ng COVID-19 sa Santa Clara County bago ang kaugnay na pagkamatay ng COVID-19 noong Marso 9, 2020, na orihinal na naisip na ang unang kamatayan na nauugnay sa COVID-19 sa county. 

Nagsagawa ng autopsya ang Medical Examiner-Coroner sa dalawang indibidwal na namatay sa bahay noong Pebrero 6, 2020 at Pebrero 17, 2020. Ang mga muwestra mula sa dalawang indibidwal ay ipinadala sa Mga Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. Ngayon araw, nakatanggap ang Medical Examiner-Coroner ng kumpirmasyon mula sa CDC na ang mga muwestra ng laman ng katawan mula sa parehong kaso ay positibo para sa SARS-CoV-2 (ang virus na nagdudulot ng COVID-19).

Bilang karagdagan, nakumpirma din ng Medical Examiner-Coroner na ang isang indibidwal na namatay sa county noong Marso 6 ay namatay ng COVID-19.

Itong tatlong mga indibidwal ay namatay sa bahay noong limitado pa ang mga pagsubok mula sa CDC. Pinaghihigpitan noong panahan na iyon ang mga pamantayan sa pagsubok na itinakda ng CDC sa pagsubok sa mga indibidwal lamang na may isang kilalang kasaysayan ng paglalakbay at na nagpagamot para sa mga tiyak na sintomas. Habang patuloy na maingat na siyasatin ng Medical Examiner-Coroner ang mga pagkamatay sa buong county, inaasahan namin na makikilala ang mga karagdagang pagkamatay mula sa COVID-19.
 

Bumisita sa COVID-19 website ng County ng Santa Clara para sa madalas na pag-update. 

# # #

Subaybayan ang aming Twitter para sa mga update:​  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Kalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Data Dashboard ng Pampublikong Kalusugan:​  https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/dashboard-tl.aspx

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 4/28/2020 3:50 PM