Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Quận Hạt Santa Clara xác định thêm ba ca tử vong ở đầu mùa dịch COVID-19

Phát hành ngay

Ngày 21 tháng 4 năm 2020​

Ba trường hợp qua đời tại nhà vào tháng 2 và tháng 3, sau đó đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Hạt Santa Clara, CA –  Bác sĩ Pháp y của Quận Hạt Santa Clara đã xác định thêm ba trường hợp qua đời do COVID-19 trong Hạt Santa Clara, trước ca tử vong đầu tiên được xác nhận trong Quận Hạt có liên qua đến COVID-19 vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. 

Bác sĩ Pháp y đã khám nghiệm tử thi của hai trường hợp qua đời ở nhà vào ngày 6 tháng 2 năm 2020 và ngày 17 tháng 2 năm 2020. Vật mẫu từ hai cá nhân này đã được gửi đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Hôm nay, Bác sĩ Pháp y đã có được xác nhận từ CDC rằng các mẫu mô từ cả hai trường hợp đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (virus COVID-19).

Ngoài ra, Bác sĩ Pháp y cũng xác nhận rằng một trường hợp khác tử vong trong Quận Hạt vào ngày 6 tháng 3 cũng là nạn nhân của COVID-19.

Ba trường hợp này đã qua đời tại nhà trong lúc việc xét nghiệm COVID-19 còn hạn chế và việc xét nghiệm chỉ được thực hiện tại CDC. Các tiêu chí xét nghiệm COVID-19 do CDC đặt ra tại thời điểm đó chỉ dành cho những cá nhân được biết là có tiền sử đi du lịch và dành cho những người đang tìm sự chăm sóc y tế vì có các triệu chứng cụ thể liên quan đến COVID-19. Trong lúc Bác sĩ Pháp y tiếp tục điều tra cẩn thận các ca tử vong trên toàn Quận Hạt, chúng tôi dự đoán sẽ có thêm các ca tử vong do COVID-19 được xác định.​
 
Xin hãy truy cập trang mạng​ COVID-19 của Quận Hạt Santa Clara để cập nhật những thông tin mới nhất.​

# # #

Theo dõi Twitter của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất:  @HealthySCC
Facebook của Sở Y tế Công cộng:  www.facebook.com/sccpublichealth
Bảng Giao diện số của Sở Y tế Công cộng: https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/dashboard-vi.aspx

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 4/28/2020 3:50 PM