Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Quận Hạt Santa Clara Thông báo Lệnh được Sửa đổi từ Giám đốc Y tế, cho phép các Doanh nghiệp Bán lẻ Mở cửa cho Khách lấy hàng tại lề đường

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 18 tháng 5 năm 2020

Lệnh được sửa đổi cũng cho các dịch vụ sản xuất, hậu cần và các nhà kho đang hỗ trợ dịch vụ bán lẻ được mở lại nhưng họ phải tuân theo các giao thức giữ khoảng cách xã hội và các quy định có liên quan.

Read the Official Order.


Quận Hạt Santa Clara, CA — Giám đốc Y tế Quận Hạt Santa Clara, Bác sĩ Sara Cody, đã công bố các sửa đổi trong Lệnh Ở Yên Tại Nhà hiện hành để cho phép một số doanh nghiệp hoạt động trở lại, với các sửa đổi dựa trên sự tiến bộ đáng kể trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19. Trong một bản tuyên bố chung được đưa ra sáng nay, Bác sĩ Cody và các giám đốc y tế của Vùng Vịnh đã thừa nhận "Nhờ các cư dân thực hiện đúng lệnh "Ở Yên Tại Nhà, giữ khoảng cách an toàn với những người khác và tuân theo hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng" đã dẫn đến "tiến bộ trong vài chỉ số chính liên quan đến việc ngăn chặn COVID-19. Sự tiến bộ này tiếp tục giữ nguyên kể cả khi chúng ta đã đi qua hết giai đoạn ủ bệnh của virus, tính từ khi các công trình xây dựng, doanh nghiệp ngoài trời và một số sinh hoạt ngoài trời được phép hoạt động trở lại vào ngày 4 tháng 5 năm 2020". Chính vì những nỗ lực này của cư dân mà giờ đây đã có thêm nhiều doanh nghiệp có thể mở cửa và các sinh hoạt khác có thể vận hành trở lại.

Theo lệnh mới, các cửa hàng bán lẻ trong Quận Hạt sẽ được phép mở cửa để khách đến lấy hàng tại lề đường/ngoài trời, và những dịch vụ hỗ trợ cho các cửa hàng bán lẻ đó cũng sẽ được phép mở lại. Lệnh được sửa đổi cũng cho phép thêm sinh hoạt ngoài trời được thực hiện trở lại, bao gồm các cuộc diễn hành xe hơi, viện bảo tàng ngoài trời, di tích lịch sử và các vườn cho cộng đồng thăm viếng. Lệnh mới này sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020, tất cả các doanh nghiệp và cá nhân phải thực hiện các giao thức giữ khoảng cách xã hội để bảo đảm an toàn cho người lao động và khách hàng.

Bác sĩ Sara Cody cho biết, "Trong sự phối hợp với các đối tác của địa phương và khu vực, chúng tôi đang thực hiện các bước được đo lường để các doanh nghiệp và sinh hoạt có thể mở cửa trở lại an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ từng chỉ số, cũng như các dữ liệu khác, để đánh giá COVID-19 đang lan truyền trong cộng đồng như thế nào. Những dữ liệu về sức khỏe và sự an toàn của cư dân sẽ giúp chúng tôi có những quyết định đúng đắn trong việc mở lại thêm sinh hoạt mà không làm ảnh hưởng đến những tiến bộ đáng kể mà chúng tôi đã đạt được cho đến nay".

Thông báo ngày hôm nay được đưa ra dựa trên việc sửa đổi Lệnh ngày 29 tháng 4 năm 2020 để cho phép các doanh nghiệp xây dựng và doanh nghiệp ngoài trời hoạt động trở lại, và họ phải tuân theo các biện pháp giữ an toàn sức khỏe. Lệnh mới đã cập nhật các nguyên tắc về sức khỏe và an toàn mà tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải tuân theo nếu mở cửa.

"Chúng tôi biết rằng COVID-19 và các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của bệnh này đã làm gián đoạn cuộc sống của tất cả các thành viên trong cộng đồng". Bác sĩ Cody nói. "Chúng tôi cảm nhận sự cấp bách này và sẽ cho các sinh hoạt được vận hành trở lại ngay khi thích hợp".# # #

 

Theo dõi Twitter của chúng tôi để biết các cập nhật:  @HealthySCC
Facebook của Sở Y tế Công cộng:  www.facebook.com/sccpublichealth/
Trang web của Sở Y tế Công cộng:  www.sccgov.org/cv19-viet
Bảng Dữ liệu của Sở Y tế Công cộng:  www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/dashboard-vi.aspx
​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 5/21/2020 9:37 AM