Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Hạt Santa Clara cho phép thêm nhiều sinh hoạt bên ngoài trời hơn

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CÔNG BỐ NGAY​

Ngày 22 tháng 2 năm 2021​ ​


Sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2021

 

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California Vì tỷ lệ nhiễm COVID-19 ngày càng giảm, giới chức Quận Hạt thông báo hôm nay là họ sẽ cập nhật các Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng để cho phép thêm nhiều sinh hoạt ngoài trời hơn kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2021, vì rủi ro lây nhiễm ngoài trời thấp hơn. Những thay đổi này cho phép thêm một loạt các sinh hoạt để giao tiếp và giải trí ngoài trời, bao gồm thể thao cho thanh thiếu niên, biểu diễn nghệ thuật, và các sinh hoạt giúp đời sống được phong phú hơn, miễn là phải diễn ra bên ngoài trời. Thay đổi này sẽ cho phép các sinh hoạt mà Tiểu Bang đã chấp thuận, bao gồm các hướng dẫn cập nhật gần đây cho các môn thể thao giải trí cho người lớn và thanh thiếu niên.  Các hạn chế cho việc tụ tập ngoài trời cũng được nới lỏng sẽ khuyến khích mọi người không tụ họp trong nhà, vì sẽ có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn nhiều.

 “Chúng ta đã chiến đấu với COVID trong Hạt Santa Clara hơn một năm rồi. Chúng tôi ghi nhận mức độ ảnh hưởng về mặt tâm thần, thể chất và tâm linh của mọi người và nhu cầu phải cân bằng rủi ro nhiễm COVID với những nhu cầu khác,” Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế nói,  “Trẻ em và người lớn cũng đều cần tham gia vào nhiều sinh hoạt giúp quân bình tâm trí , thể chất và trong vấn đề giao tiếp.  Chúng tôi cũng biết là Tiểu Bang đã có những thay đổi nhanh chóng về các quy tắc sinh hoạt thể thao. Và việc các thay đổi được đồng nhất ở mọi nơi cũng rất quan trọng. Chúng tôi ghi nhân tầm ảnh hưởng quan trọng của mọi sinh hoạt ngoài trời-thể thao và không phải thể thao-đến sức khỏe của chúng ta và tìm cách để cho phép càng nhiều sinh hoạt càng tốt so với mức độ lây nhiễm hiện tại trong cộng đồng.” 

Các chỉ thị được cập nhật sẽ được đăng trên trang mạng của Quận Hạt trong vài ngày tới đây.

Tuy việc lây nhiễm trong cộng đồng đã thấp hơn, Quận Hạt cũng nhắc nhở mọi người là không có sinh hoạt nào mà có nhiều gia đình tham gia là hoàn toàn không có rủi ro lây nhiễm. Mọi người được khuyến khích tiếp tục áp dụng các biện pháp đã được chứng minh có thể ngăn chặn lây nhiễm COVID-19, như mang khăn che mặt, giữ khoảng cách an toàn; và đi chủng ngừa khi đã tới lượt của mình.

 

# # #

Theo dõi trang Twitter của chúng tôi đế có thêm thông tin mới:  @HealthySCC
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: www.facebook.com/sccpublichealth
Trang mạng Hạt Santa Clara:  www.sccgov.org/coronavirus​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 2/22/2021 5:17 PM