Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Cập nhật: ngày 27 tháng 10 năm 2020

​​

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2020, Tiểu Bang đã chuyển Hạt Santa Clara vào Ngạch màu Tím (Ngạch Một), là Ngạch có nhiều hạn chế nhất trong “Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn”  của Tiểu Bang. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng ngày 17 tháng 11 năm 2020.  Khi ở trong Ngạch Tím, các ngành nghề và sinh hoạt sau đây sẽ bị nghiêm cấm bên trong nhà: ăn uống, tụ tập (gồm cả chiếu bóng, sinh hoạt chính trị, cưới hỏi, tang ma, và các nơi thờ phượng), các cơ sở thể dục và thể hình, trung tâm giải trí gia đình, sòng bài, viện bảo tàng và hồ lớn nuôi cá để cho công chúng vào xem. Các doanh nghiệp và sinh hoạt này chỉ được cho phép khi ở ngoài trời.

Chỉ thị bắt buộc phải áp dụng về việc giới hạn số người  cho biết thêm về các giới hạn cho số người dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, và các sinh hoạt trong Ngạch màu Tím.

Như thường lệ, cư dân và doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang lẫn Quận Hạt, và khi có mâu thuẩn giữa hai lệnh thì phải tuân theo lệnh nào có nhiều giới hạn hơn.

Có thể xem các tài liệu sau đây để biết rõ hơn về Lệnh được chỉnh sửa.

Những tài liệu sau đây là Những Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Của Viên Chức Y Tế với các yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp và sinh hoạt:

​​​

Tiểu Bang đã công bố Kế hoạch Chi tiết về một Nền kinh tế An toàn hơn vào ngày 28 tháng 8 năm 2020. Hạt Santa Clara bị ảnh hưởng như thế nào?

Kế hoạch chi tiết về một Nền kinh tế An toàn hơn (“Kế hoạch”) là một hệ thống gồm bốn Ngạch cấp. Ngạch Một có nhiều hạn chế về COVID-19 nhất và Ngạch Bốn có ít hạn chế nhất. Các quận hạt nằm trong “danh sách giám sát” của Tiểu Bang kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2020, bao gồm cả Hạt Santa Clara, bắt đầu ở Ngạch Một với các hạn chế tương tự như các hạn chế trước đây áp dụng cho các quận hạt trong danh sách giám sát. Tiểu Bang đã chuyển Hạt Santa Clara sang Ngạch 3 vào ngày 13 tháng 10 năm 2020. Các hạn chế của Ngạch Ba khác với các hạn chế của Ngạch Hai như sau:

 • Hồ bơi bên trong nhà hiện có thể mở lại.
 • Các rạp chiếu bóng bên bên trong nhà hiện có thể hoạt động, nhưng phải giới hạn số người được vào bên trong rạp dựa theo con số nào ít hơn giữa 25% số người thường được cho vào và 100 người.
 • Các nghi lễ thờ cúng bên bên trong nhà hiện đã được cho phép, nhưng phải giới hạn số người được vào bên trong dựa theo con số nào ít hơn giữa 25% số người thường được cho vào và 100 người.
 • Việc ăn uống bên bên trong nhà hàng và trang trại rượu vang hiện đã được cho phép, nhưng phải giới hạn số người được vào bên trong dựa theo con số nào ít hơn giữa 25% số người thường được cho vào và 100 người.
 • Các quầy bán rượu, nhà máy bia và quán bia hiện có thể mở cửa ngoài trời.
 • Một số trung tâm giải trí gia đình hiện có thể hoạt động bên bên trong nhà, nhưng chỉ những cơ sở được sử dụng cho các sinh hoạt mà mọi người thường ở xa nhau (chẳng hạn như sân chơi bowling và leo tường). Các cơ sở này phải giới hạn số người vào ở mức 25% so với bình thường.
 • Sòng bài có thể mở bên bên trong nhà nhưng phải giới hạn số người vào bên trong ở mức 25% so với bình thường.
 • Các trung tâm mua sắm bên trong nhà không còn bị giới hạn về số người, nhưng các khu vực chung vẫn phải đóng cửa. Xin lưu ý rằng Chỉ thị Bắt buộc áp dụng dành cho Dịch vụ Ăn uống không cho phép các khu ẩm thực trong trung tâm mua sắm mở các địa điểm ăn uống bên bên trong nhà.
 • Các cơ sở kinh doanh bán lẻ không còn bị giới hạn về số người.
 • Các thư viện không còn bị giới hạn về số người.
 • Các phòng tập thể dục và thể hình có thể tăng số người vào bên trong lên 25% so với bình thường. Điều này cũng áp dụng cho các cơ sở thể thao và khiêu vũ bên trong nhà (ví dụ, các cơ sở thể dục dụng cụ, võ thuật, đấu kiếm và Zumba).
 • Viện bảo tàng và sở thú có thể tăng số  người lên 50% so với bình thường.

Ghi chú: Tất cả các doanh nghiệp phải bảo đảm được là những ai đến cơ sở của họ đều có thể duy trì khoảng cách ít nhất là 6 feet với những người không sống cùng nhà. Tất cả các doanh nghiệp có trách nhiệm thực thi các yêu cầu này trong cơ sở.

Kế hoạch chi tiết về một Nền kinh tế An toàn hơn giải thích về các điểm dữ liệu mà Tiểu Bang  đang theo dõi và cách mà các quận hạt được chuyển từ Ngạch này sang Ngạch khác.

Còn hạn chế nào vẫn áp dụng cho toàn Tiểu Bang không?

Có, nhưng không nhiều như trước. Một số hạn chế đã từng được áp dụng cho toàn Tiểu Bang không còn áp dụng cho các quận hạt thuộc Ngạch cấp có ít hạn chế hơn. Ví dụ, các viện bảo tàng bên bên trong nhà từng bị đóng cửa trên toàn Tiểu Bang, nhưng bây giờ họ chỉ đóng cửa ở các quận hạt thuộc ngạch Một. Nhưng Tiểu Bang  vẫn cấm các sinh hoạt sau đây ở mỗi quận hạt:

 • Các môn thể thao giải trí chia nhóm dành cho người lớn.
 • Địa điểm hòa nhạc.
 • Trung tâm hội nghị.
 • Lễ hội.
 • Hộp đêm.
 • Công viên giải trí.
 • Nhà hát kịch.
 • Công viên chơi nước.
 • Tất cả các cuộc tụ họp chuyên nghiệp, xã giao hoặc cộng đồng cụ thể không được cho phép trong chỉ thị của Bộ Y tế Công Cộng Tiểu Bang.

Khi nào thì Hạt Santa Clara sẽ chuyển ra khỏi Ngạch Ba?

Tiểu Bang sẽ xác định khi nào Hạt Santa Clara có thể chuyển ra khỏi Ngạch Ba dựa trên dữ liệu địa phương của chúng ta. Tiểu Bang  đã thông báo rằng họ sẽ thường xuyên theo dõi dữ liệu của từng quận hạt và đánh giá hàng tuần để xem quận hạt nào có thể chuyển ra khỏi Ngạch cấp hiện tại của họ hay không. Để quận hạt được chuyển sang một ngạch ít hạn chế hơn, họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ngạch đó trong hai tuần liên tiếp. Các quận hạt phải ở trong mỗi ngạch ít nhất ba tuần trước khi họ có thể chuyển sang ngạch tiếp theo. Việc di chuyển giữa các ngạch được xác định chủ yếu là theo tỷ lệ các trường hợp lây nhiễm được điều chỉnh và tỷ lệ kết quả xét nghiệm dương tính của quận hạt, cũng như các biện pháp bình đẳng về y tế.

Tôi cần tuân theo lệnh nào - lệnh của Tiểu Bang  hay của Quận Hạt?

Cả hai. Mọi người và doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt Lệnh của Viên Chức Y tế của Tiểu Bang . Nếu có sự khác biệt giữa hai lệnh, quý vị sẽ phải tuân theo lệnh nào nghiêm ngặt hơn. Quý vị cũng phải tuân theo các Chỉ thị bắt buộc hiện hành của Quận Hạt, các "Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành" hiện hành của Tiểu Bang  và các luật hoặc quy định hiện hành nào khác.

Những điểm nổi bật chính trong Lệnh Giảm thiểu Rủi ro ngày 5 tháng 10 của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt là gì?

 • Đúng theo quy định của ngạch màu trường hợp m: Trừ khi được nêu khác hơn trong Lệnh được Sửa đổi hoặc Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt, các doanh nghiệp chỉ được cho phép mở cửa trong phạm vi cho phép theo Ngạch màu Trường hợp m của Tiểu Bang.
 • Các cuộc tụ họp: Lệnh này đặc biệt không khuyến khích các cuộc tụ họp, đặc biệt là các cuộc tụ họp bên trong nhà, vì việc tụ tập với các gia đình khác trong thời gian dài sẽ đặc biệt có nhiều rủi ro lây truyền COVID-19. Tuy nhiên, Lệnh cho phép nhóm họp cả ngoài trời (tối đa 200 người) lẫn bên trong nhà (tối đa 25% số người thường được cho vào hoặc 100 người, tùy theo con số nào ít hơn). Quy tắc cho các cuộc tụ họp (bao gồm cả rạp hát) có trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Cuộc Tụ họp được Sửa đổi của Viên Chức Y tế.
 • Dịch vụ Ăn uống bên bên trong nhà: Dịch vụ Ăn uống bên bên trong nhà sẽ được cho phép, tùy thuộc vào các yêu cầu an toàn khác nhau. Tuy nhiên, vì ăn uống bên trong nhà là một sinh hoạt có nhiều rủi ro, Viên Chức Sở Y Tế đặc biệt không khuyến khích việc này cho những người có nhiều rủi ro sẽ bị bệnh nặng nếu họ nhiễm COVID-19, hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với những người có rủi ro trường hợp o. Theo lệnh được sửa đổi này, các nhà hàng có thể mở cửa để phục vụ bên trong nhà cho số  người ở mức 25% so với bình thường hoặc 100 người, tùy theo con số nào ít hơn. Quy tắc mới về dịch vụ ăn uống bên trong nhà và ngoài trời sẽ được quy định trong Chỉ thị Bắt buộc về Dịch vụ Ăn uống gần được đưa ra.
 • Sửa đổi các Chỉ thị: Để phù hợp hơn với các hạn chế của Tiểu Bang áp dụng tại các quận hạt trong Ngạch Trường hợp m, những sửa đổi sắp tới trong nhiều chỉ thị khác cũng sẽ có hiệu lực tại thời điểm Quận Hạt chuyển sang Ngạch Trường hợp m và Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi có hiệu lực.
 • Quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp: Lệnh được Sửa đổi tiếp tục đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp tuân theo các quy tắc để làm giảm rủi ro lây lan COVID-19, bao gồm:
  • Làm việc ở nhà: Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục yêu cầu nhân viên của họ làm việc ở nhà khi có thể. Nhân viên chỉ có thể đi làm cho công việc mà họ không thể làm tại nhà.
  • Quy định của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao: Tất cả các doanh nghiệp (và các cơ quan chính phủ) phải hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho từng cơ sở của họ trên trang mạng của Quận Hạt tại COVID19Prepared.org. Bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cũ phải được cập nhật trong vòng 14 ngày kể từ khi Lệnh được Sửa đổi có hiệu lực bằng cách sử dụng mẫu mới. Sắp tới đây, mẫu mới sẽ được cung cấp.
  • Báo cáo khi có người bị nhiễm bệnh: Tất cả các doanh nghiệp (và các cơ quan chính phủ) phải tuân theo luật pháp và báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ nếu biết có nhân viên nào được xác nhận là dương tính với COVID-19. Họ cũng phải yêu cầu nhân viên báo cho họ khi kết quả xét nghiệm dương tính.

Khi nào thì Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương có hiệu lực?

Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương có hiệu lực vào ngày 13 tháng 10 năm 2020. Lệnh này cũng yêu cầu mọi người tuân theo tất cả các Lệnh hiện hành của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang .

Lệnh ngày 5 tháng 10 sẽ có hiệu lực trong bao lâu?

Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được Viên Chức Sở Y tế sửa đổi hoặc chấm dứt. Viên Chức Sở Y Tế đôi lúc có thể sửa đổi các chỉ thị, hoặc ban hành các chỉ thị mới, trong khi Lệnh đang có hiệu lực.

Có phải việc chuyển sang mô hình giảm thiểu rủi ro trong Lệnh mới của Viên Chức Sở Y Tế địa phương có nghĩa là mọi người có thể an toàn tụ tập, đi làm trở lại và đi mua bán không?

Không nhất thiết là như thế. Lệnh kêu gọi cư dân của Quận Hạt làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 bằng cách ở nhà càng nhiều càng tốt. Những người từ 70 tuổi trở lên, hoặc những người có các bệnh mãn tính, nên ở nhà trừ khi cần phải đi lấy các nhu yếu phẩm quan trọng như thực phẩm hoặc thuốc men. Những người từ 50 đến 69 tuổi nên giảm bớt các sinh hoạt và giao tiếp với những người không sống cùng nhà khi có thể được.

 

Trở lại đầu trang ▲

CÁC CUỘC TỤ HỌP

Tại thời điểm này, Viên Chức Y Tế Tiểu Bang nói chung đã cấm các cuộc tụ họp dưới mọi hình thức trên toàn Tiểu Bang, với thêm các hạn chế cho các quận hạt thuộc Ngạch Ba (bao gồm cả Hạt Santa Clara). Các cuộc tụ họp duy nhất được cho phép ở Hạt Santa Clara vào thời điểm này là:

 1. Tụ họp ngoài trời gồm ba gia đình trở xuống (cho bất cứ mục đích nào).
  1. Các cuộc tụ họp này phải tuân theo quy định trong bản Hướng dẫn cho các cuộc họp riêng của Tiểu Bang và Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp của Quận Hạt.
 2. Nếu cuộc tụ họp được tổ chức bên trong nhà hoặc ngoài trời với nhiều hơn ba gia đình, thì cuộc tụ họp đó chỉ được tổ chức vì những mục đích hạn chế mà Tiểu Bang cho phép, đó là: (1) các nghi lễ thờ cúng và nghi lễ văn hóa, như đám tang và lễ cưới (tiệc cưới, tiệc mừng hoặc tiệc kỷ niệm bị cấm), (2) các cuộc biểu tình, (3) nhóm họp chính trị và (4) các cuộc tụ họp được tài liệu Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang cho phép rõ ràng. Quý vị không thể tham gia vào cuộc tụ họp nhiều hơn ba gia đình vì bất cứ lý do nào khác.
  1. Các cuộc tụ họp này phải tuân thủ các Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp và các tài liệu Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành hiện hành của Tiểu Bang .

Câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về các cuộc tụ họp được liệt kê dưới đây, nhưng quý vị sẽ cần xem lại Chỉ thị bắt buộc áp dụng của Viên Chức Sở Y Tế cho các cuộc tụ họp để hiểu rõ tất cả các quy tắc quý vị phải tuân theo để an toàn tổ chức hoặc tham dự một cuộc họp mặt được phép.

Bây giờ các cuộc tụ họp có an toàn để tham dự không?

Không nhất thiết là như thế. COVID-19 vẫn đang lây lan trong cộng đồng của chúng ta. Tụ tập cùng với những người từ gia đình khác, đặc biệt là tụ tập bên bên trong nhà, vẫn có nhiều rủi ro. Những ai trên 70 tuổi và người có bệnh mãn tính không nên tham gia vào các cuộc tụ họp. Các cuộc tụ họp bên trong nhà đặc biệt có nhiều rủi ro và không được cho phép diễn ra vào thời điểm này.

Một "cuộc tụ họp" là gì?

Một cuộc tụ họp là một loại sự kiện hoặc họp mặt được tổ chức cho những người không sống cùng một nhà. Điều này bao gồm các sự kiện như hội chợ, các cuộc dã ngoại "picnic", hội nghị, nghi lễ tôn giáo, biểu diễn và các bữa tiệc. Ngoại trừ các nghi lễ tôn giáo và văn hóa và các cuộc biểu tình và sự kiện chính trị, tất cả các cuộc tụ họp đều bị cấm cho đến khi có thông báo mới, trừ khi được cụ thể cho phép theo như các chỉ thị của Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang  (bao gồm cả hướng dẫn hiện hành dành riêng cho mỗi ngành). Đối với các hình thức tụ họp bị hạn chế hiện được cho phép, người tổ chức hoặc tham dự buổi tụ họp đó phải tuân theo tất cả các quy định trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp của Sở Y tế Quận Hạt.

Điều gì KHÔNG phải là một "cuộc tụ họp" theo Lệnh này?

Cuộc tụ họp không bao gồm hoạt động bình thường trong:

 • Trường học và các lớp tại trường đại học
 • Các khu vực mà mọi người chờ chuyển tuyến xe
 • Các khu vực nơi mọi người ở trong cùng một không gian trong cùng một lúc, nhưng đang làm các công việc riêng biệt. Ví dụ: các hoạt động bình thường trong văn phòng y tế, bệnh viện hoặc môi trường kinh doanh như văn phòng, cửa hàng và nhà hàng nơi mọi người có thể làm việc, mua sắm hoặc ăn uống không phải là cuộc tụ họp.
 • Các cuộc họp nội bộ chỉ có nhân viên từ cùng một doanh nghiệp diễn ra tại cơ sở hoặc địa điểm làm việc của chính doanh nghiệp đó.

Những ai được cho phép tham dự một buổi tụ họp?

Trừ những người bị bệnh, ai cũng có thể tham dự. Nếu quý vị có cảm giác như bị bệnh với các triệu chứng giống COVID-19 (sốt, ho, khó thở, ớn lạnh, đổ mồ hôi trộm, đau họng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể, nhức đầu, lú lẫn hoặc mất vị giác/khứu giác), quý vị bắt buộc phải ở nhà và không được đến trường hợp c buổi tụ tập để tránh làm người khác bị bệnh. Ngoài ra, những người có nhiều rủi ro bị bệnh nặng hoặc tử vong vì COVID-19 (vì tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe) được khuyến khích ở nhà và không tham dự các cuộc tụ họp.

Có phải số  tối đa gồm 200 người cho các cuộc tụ họp ngoài trời có nghĩa là hơn 200 người có thể tham dự cuộc hội họp trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, miễn là không quá 200 người có mặt trong cùng một lúc không?

Không. Toàn bộ cuộc tụ họp giới hạn cho tổng số 200 người. Điều này có nghĩa là nếu 200 người có mặt tại một nghi lễ, không ai khác được cho phép tham gia vào sự kiện đó, ngay cả khi có ai đó rời đi. Người tổ chức được chỉ định phải giữ một danh sách tất cả những người tham dự tại buổi họp, và không quá 200 người được có trong danh sách đó. Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho các cuộc tụ họp bên bên trong nhà - người tổ chức phải xác định số người tối đa được cho phép tại cuộc hội họp bên bên trong nhà (số  nào ít hơn giữa 100 người và số  ở mức 25% so với bình thường), sau đó phải giới hạn tổng số người tham dự cuộc hội họp ở số tối đa đó trong toàn thời gian của buổi họp.

Các cuộc tụ họp trong nhà có được cho phép không?

Có, nhưng chỉ một số hình thức tụ họp nhất định và chỉ khi các quy tắc dành cho việc tụ họp của Quận Hạt được tuân thủ. Hiện nay, đối với các cuộc tụ họp có hơn ba gia đình, Tiểu Bang  chỉ cho phép (1) các nghi lễ thờ cúng và nghi lễ văn hóa, như đám tang và lễ cưới (tiệc cưới, tiệc mừng hoặc tiệc kỷ niệm đều bị cấm), (2) các cuộc biểu tình, (3) các sự kiện chính trị và (4) các cuộc tụ họp được cho phép một cách rõ ràng theo tài liệu Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang. Tất cả các hình thức tụ họp bên bên trong nhà khác đều bị Tiểu Bang  cấm.

Tất cả các cuộc tụ họp được cho phép phải tuân theo tất cả các hạn chế được liệt kê trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp của Quận Hạt.

Có được phép tổ chức Lễ cưới không? Còn tiệc cưới thì sao?

Lễ cưới có thể diễn ra tùy theo các quy định trong Chỉ thị bắt buộc về các cuộc Tụ họp. Nhưng Tiểu Bang  đã giải thích rõ rằng “KHÔNG được cho phép tổ chức tiệc tiếp tân/tiệc mừng/tiệc kỷ niệm cho đám cưới vào lúc này” theo lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang .

Có được phép tổ chức tang lễ ông?

Tang lễ được cho phép tổ chức nếu tuân theo tất cả các quy định trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp.

Tôi có thể tổ chức một buổi dạ tiệc hoặc tiệc cocktail không?

Chỉ khi nào tiệc đó chỉ có từ ba gia đình trở xuống được tổ chức ngoài trời. Nếu không, quý vị không được tổ chức dạ tiệc và tiệc cocktail (bên trong nhà hoặc ngoài trời) vì các quy định hiện hành của Tiểu Bang  đang nghiêm cấm.

Làm thế nào để Quận Hạt chắc chắn rằng COVID-19 không lan truyền trong các hình thức tụ họp tôn giáo/văn hóa/biểu tình/chính trị được Tiểu Bang cho phép?

Tất cả các cuộc tụ họp đều cần có một người tổ chức được chỉ định, có thể là một người hoặc một doanh nghiệp để giúp mọi người được khỏe mạnh và an toàn. Người tổ chức có trách nhiệm bảo đảm tất cả mọi người tại buổi tụ họp tuân theo tất cả các quy định, bao gồm cả việc đeo khăn che mặt và giữ khoảng cách với nhau. Người tổ chức cũng phải cung cấp phương tiện rửa tay hoặc nước rửa tay để mọi người tại buổi tụ họp có thể giữ tay sạch sẽ — đó là một phương cách rất quan trọng để giúp làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19. Và người tổ chức phải giữ một danh sách có tên và thông tin liên lạc của tất cả những người tham dự buổi tụ họp. Nếu một người tham dự có xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì luật pháp bắt buộc người tổ chức phải hỗ trợ Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt truy tìm và liên lạc với những người khác có thể đã bị lây nhiễm tại buổi tụ họp, vì điều này sẽ giúp cho Sở Y tế Công Cộng ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm trong cộng đồng.

Mọi người có được cho phép vào rạp chiếu bóng drive-in (tổ chức ngoài trời và khách ngồi xem trong xe), các buổi lễ tôn giáo drive-in, lễ tốt nghiệp drive-through (lái xe đi qua buổi lễ) hoặc các sinh hoạt khác bằng xe nếu mọi người vẫn ở trong xe hơi hoặc xe tải của họ không?

Có. Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt không cấm các sinh hoạt này và theo trang Hỏi & Đáp về Lệnh Ở Nhà của Tiểu Bang, “Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang không xem các hoạt động trong xe hơi là việc tụ tập nếu những người tham gia ở trong xe của họ và cách xa những người không sống cùng nhà với họ." Miễn là tất cả mọi người ngồi trong cùng một xe đến từ cùng một gia đình và mọi người không ra khỏi xe của họ (ngoại trừ khi đi vệ sinh hoặc lấy món gì đó đã được đặt trước tại quầy bán thức ăn), thì những sinh hoạt này sẽ được phép. Nếu một doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt bằng xe hơi và khách sẽ ở trong xe của họ, các nhân viên có thể hiện diện tại địa điểm đó và có thể ở bên ngoài xe, nhưng tất cả các công việc của nhân viên phải tuân thủ Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi và yêu cầu nào áp dụng cho họ trong Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt hoặc tài liệu Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang. Xin lưu ý rằng các rạp chiếu phim drive-in phải tuân theo tất cả các quy tắc hiện hành trong Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành áp dụng cho Trung tâm Giải trí Gia đình của Tiểu Bang. 

Trở lại đầu trang ▲

ĐI LẠI

Có phải việc đi lại vẫn chỉ được dành cho các mục đích thiết yếu, như đi làm việc tại một cơ sở kinh doanh thiết yếu hoặc đến phòng khám của bác sĩ không?

Không. Lệnh ban hành vào ngày 5 tháng 10 cho phép mọi người đi lại trong Quận Hạt, ra vào Quận Hạt, cho bất kỳ mục đích nào. Nhưng an toàn nhất vẫn là ở nhà, vì vậy quý vị nên tiếp tục tránh việc đi lại nếu không cần thiết.

Tôi có cần phải cách ly hoặc đi xét nghiệm khi tôi trở về sau chuyến du lịch bên ngoài Quận Hạt không?

Hiện tại, không có quy luật nào về việc quý vị phải đi xét nghiệm hoặc cách ly chỉ vì quý vị đã đi ra ngoài tiểu bang hoặc quốc gia. Tuy nhiên, siêu vi khuẩn COVID-19 vẫn đang lây lan trong khắp khu vực, quốc gia và toàn cầu, và nếu quý vị trở lại Hạt Santa Clara sau khi đi du lịch, quý vị nên tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Trong các nơi quý vị đã đến thăm, tỷ lệ nhiễm COVID-19 có cao hơn ở Hạt Santa Clara không?
 • Quý vị có tham gia vào sinh hoạt nào có thể làm tăng rủi ro lây nhiễm không? (Ví dụ: tham dự các sự kiện với những người không thuộc gia đình của quý vị, tiếp xúc với những người không đeo khăn che mặt hoặc tham dự các sự kiện trực tiếp có đông người.)

Nếu quý vị trả lời “Có” cho một trong hai câu hỏi này, hãy cân nhắc về việc thực hiện các điều sau để bảo vệ bản thân và những người khác trong cộng đồng Hạt Santa Clara: bớt tiếp xúc với những người ngoài gia đình trong 14 ngày sau khi trở về; đi xét nghiệm trong khoảng thời gian 14 ngày này, lý tưởng nhất là vào khoảng từ 4 đến 7 ngày sau khi quý vị trở về nhà; và cẩn thận hơn bằng cách luôn luôn đeo khăn che mặt khi ở nơi công cộng.

Có giới hạn nào cho những người dùng giao thông công cộng không?

Không. Mọi người được dùng xe công cộng (bao gồm cả xe chở theo yêu cầu) cho bất cứ mục đích nào.

Khi có nhiều người đi làm trở lại và bắt đầu có nhiều sinh hoạt bên ngoài nhà hơn, xe buýt, xe lửa và các phương tiện vận chuyển khác sẽ có thể có nhiều hành khách hơn. Do đó, Quận Hạt có Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Phương tiện Giao thông Công cộng để mọi người có thể dùng phương tiện giao thông công cộng một cách an toàn. Chỉ thị này yêu cầu quý vị thực hiện những việc như đeo khăn che mặt và duy trì khoảng cách 6 feet với người bên ngoài gia đình khi đang đợi tại trạm xe hoặc dùng phương tiện công cộng và bắt buộc các cơ quan giao thông công cộng làm những việc như chuẩn bị sẵn nước khử trùng tay trên xe và làm sạch các phương tiện vận chuyển thường xuyên hơn. Vui lòng đọc Chỉ thị để biết thêm thông tin.

Nếu không có xe hơi, quý vị cũng có thể sử dụng các dịch vụ đi chung xe/đi xe theo yêu cầu (như Uber và Lyft) hoặc taxi. Nếu an toàn và thời tiết cho phép, hãy mở cửa sổ trong khi dùng các dịch vụ này để không khí được lưu thông. Hãy nhớ rằng quý vị nên tránh ở trong các khu vực đóng kín trong một chiếc xe đã được nhiều người khác sử dụng.

Tôi có được cho phép thuê phòng hoặc nhà nghỉ mát qua phương tiện trực tuyến (như Airbnb hoặc VRBO) cho việc thuê mướn ngắn hạn không? Còn việc đặt phòng khách sạn để đi du lịch thì sao?

Có. Quý vị có thể thuê phòng hoặc nhà qua dịch vụ cho thuê ngắn hạn hoặc khách sạn, và quý vị không còn phải bị giới hạn chỉ được ở trong phòng thuê trong chuyến “du lịch thiết yếu”. Chỉ thị Bắt buộc cho các Cơ sở Lưu trú của Quận Hạt liệt kê các quy tắc mà chủ nhà cho thuê ngắn hạn và khách phải tuân theo để làm giảm bớt rủi ro lây lan COVID-19 và bảo đảm phòng cho thuê được an toàn cho mọi người.

Tôi sắp đi du lịch và nơi tôi đi đến cần tôi có giấy phép du lịch chứng nhận rằng gần đây tôi đã xét nghiệm âm tính với COVID-19. Quận Hạt có cung cấp giấy phép này không?

Không. Vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho quý vị về các câu hỏi liên quan đến giấy phép du lịch.

Tôi có thể mua thực phẩm và ăn tại Sân bay San José khi tôi đi du lịch không?

Có. Việc ăn uống tại Sân bay San José phải tuân thủ các quy tắc về ăn uống bên bên trong nhà được liệt kê trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Dịch vụ Ăn uống, Quầy bán rượu, Trại làm Rượu vang và Cơ sở hút thuốc.

Trở lại đầu trang ▲

Thể thao, Giải trí và Thể dục

Ngoài ra, xin lưu ý rằng theo Kế hoạch chi tiết vìề một Nền kinh tế An toàn hơn, Viên Chức Y Tế Tiểu Bang đã hạn chế các hoạt động bên trong nhà tại các trung tâm giải trí dành cho gia đình — chẳng hạn như sân chơi bóng gỗ, sân gôn thu nhỏ, lồng đánh bóng và địa điểm trò chơi điện tử — ở tất cả các quận hạt thuộc Ngạch Ba, bao gồm cả Hạt Santa Clara. Các doanh nghiệp này có thể hoạt động bên bên trong nhà, nhưng chỉ được phép có các sinh hoạt mà mọi người thường không cần ở gần nhau (như sân chơi bóng gỗ hoặc leo tường) và họ phải hạn chế số người ở mức 25% so với bình thường. Các phòng tập thể dục và thể hình có thể hoạt động bên bên trong nhà ở các quận hạt thuôc Ngạch Ba, bao gồm cả Hạt Santa Clara, nhưng phải giới hạn số  người ở mức 25% so với bình thường.

Có còn sinh hoạt thể thao hoặc giải trí nào vẫn bị cấm không?

Có. Các sinh hoạt thể thao và giải trí sau đây hoàn toàn bị cấm:

 • Các môn thể thao có tiếp xúc gần gũi được chơi với những người không ở cùng một nhà với quý vị. Tiếp xúc gần gũi với những người sống ở nhà khác tạo ra quá nhiều rủi ro lây truyền COVID-19. Điều này có nghĩa là quý vị không thể chơi các môn thể thao có tiếp xúc gần gũi (những môn thể thao có tiếp xúc cơ thể hoặc khoảng cách dưới 6 feet giữa mọi người), như bóng đá football, bóng bầu dục rugby, bóng rổ, bóng chày, cricket, bóng đá soccer, quyền Anh và võ thuật, khiêu vũ cặp và nhóm, bóng nước, khúc côn cầu, lacrosse và ném đĩa ultimate frisbee với những người không ở cùng nhà.
  • Quý vị vẫn có thể làm những việc như bắt và ném bóng football hoặc ném bóng rổ với bạn bè, bởi vì những môn này không cần sự tiếp xúc gần gũi.
  • Quý vị cũng có thể chơi bất kỳ môn thể thao hoặc trò chơi nào khác mà không cần sự tiếp xúc gần gũi với những người sống trong nhà khác (như quần vợt , bóng gỗ, chạy hoặc bắn cung).
 • Các môn thể thao giải trí nhóm dành cho người lớn. Lệnh cấm tụ họp của Tiểu Bang  không cho phép các đội thể thao giải trí dành cho người lớn tụ tập để luyện tập, chơi đấu hoặc thi đấu với nhau.
 • Tham dự sự kiện thể thao chuyên nghiệp như một khán giả. Các đội thể thao chuyên nghiệp có thể tập luyện trong các cơ sở của họ, hoặc tổ chức các trận đấu mà không có mặt nếu Viên Chức Sở Y tế địa phương phê duyệt các nguyên tắc dành riêng cho cơ sở của họ, nhưng quý vị không thể tham dự một sự kiện thể thao chuyên nghiệp với tư cách là khán giả vì việc tụ tập tại các sự kiện đó sẽ tạo quá nhiều rủi ro truyền COVID-19.
 • Các trung tâm giải trí gia đình bên trong nhà không cung cấp các sinh hoạt thường cần mọi người đứng xa nhau. Một số trung tâm giải trí gia đình bên trong nhà có thể mở cửa với số người bị hạn chế, nhưng chỉ khi các trung tâm này cung cấp các sinh hoạt thường cho phép mọi người đứng xa nhau (như chơi bóng gỗ hoặc leo núi). Các trung tâm giải trí dành cho gia đình có các sinh hoạt thường không cho phép mọi người đứng xa nhau (như sân chơi bên trong nhà, nhà phao nhún hoặc hố bóng) không được hoạt động bên bên trong nhà vào lúc này.

Tôi có phải đeo khăn che mặt khi tập thể dục không?

Trừ khi quý vị được miễn đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe, quý vị phải luôn đeo khăn che mặt khi tập thể dục bên trong nhà. Quý vị có thể gỡ bỏ khăn che mặt khi tập thể dục ngoài trời miễn là quý vị luôn cách xa ít nhất 6 feet với những người không ở cùng nhà với quý vị.

Các quy tắc cho các môn thể thao đồng đội thanh thiếu niên là gì?

Mọi người tham gia các môn thể thao đồng đội dành cho trẻ em/thanh thiếu niên phải tuân theo tất cả các quy tắc trong cả Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên của Quận Hạt và Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành cho các môn Thể thao dành Thanh thiếu niên của Tiểu Bang . Nếu có xung đột giữa hai tài liệu này, quý vị phải tuân theo bản có nhiều hạn chế hơn.

Các sinh hoạt thể thao thanh thiếu niên sau đây đều hoàn toàn bị cấm:

 • Tất cả các sinh hoạt thể thao dành cho thanh thiếu niên khi mọi người ở gần nhau trong vòng 6 feet.
  • Nếu môn thể thao không thể được tiến hành với khoảng cách 6 feet giữa tất cả những người tham gia mọi lúc, thì môn thể thao đó không được cho phép và người chơi chỉ có thể tham gia các bài tập luyện sức/huấn luyện cho môn thể thao đó. Người chơi phải duy trì khoảng cách 6 feet với nhau trong suốt thời gian luyện sức/tập luyện.
 • Tất cả các sinh hoạt thể thao dành cho thanh thiếu niên mà có sự tiếp xúc giữa nhiều nhóm ổn định (như được định nghĩa trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên).
  • Nếu môn thể thao không thể được tiến hành trong cùng một nhóm trẻ em/thanh niên ổn định, thì môn thể thao đó không được cho phép và người chơi chỉ có thể tham gia các bài tập luyện sức/huấn luyện cho môn thể thao đó. Người chơi phải duy trì khoảng cách 6 feet với nhau trong suốt thời gian luyện sức/tập luyện.

Hãy đọc cả Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên của Quận Hạt và Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành áp dụng cho các môn Thể thao của Thanh thiếu niên của Tiểu Bang  để quý vị hiểu tất cả các quy tắc cho các môn thể thao đồng đội của thanh thiếu niên.

Tôi có được cho phép đi đến phòng tập thể dục không?

Có. Tiểu Bang cho phép các phòng tập thể dục và thể hình hoạt động bên trong nhà ở các quận hạt thuộc Ngạch Ba, bao gồm cả Hạt Santa Clara, nhưng số người được vào trong phải được giới hạn ở 25%. Lưu ý rằng các phòng tập thể dục và thể hình vẫn có thể hoạt động ngoài trời không kể số  người và được khuyến khích làm như vậy khi có thể để làm giảm rủi ro lây truyền.

Đối với các hoạt động bên trong nhà và ngoài trời, Hướng dẫn về COVID-19 áp dụng cho Phòng tập thể dục và thể hình của Tiểu Bang  liệt kê các quy tắc mà chủ phòng tập và khách hàng phải tuân theo để giúp việc tập luyện tại các cơ sở thể dục được an toàn. Vui lòng đọc Hướng dẫn của Tiểu Bang  để hiểu tất cả các quy tắc mà quý vi ̣và ban quản lý của cơ sở phải tuân theo. Một số quy tắc bao gồm các buổi tập luyện chỉ theo hẹn để cơ sở không bao giờ bị đông khách; không cho dùng một số thiết bị để có được khoảng cách giữa mọi người trong lúc tập thể dục; và yêu cầu khách hàng khử trùng thiết bị sau khi sử dụng và khử trùng bàn tay trước và sau khi sử dụng mỗi thiết bị.

Tôi có thể tập thể dục luyện tim mạch tại phòng tập thể dục không?

Có. Thể dục luyện tim mạch bên trong nhà hiện đã được phép, nhưng quý vị phải luôn che mặt khi tập thể dục bên trong nhà.

Các môn thể thao giải trí đồng đội dành cho người lớn có được cho phép không?

Không. Tại thời điểm này, Tiểu Bang  cấm tất cả các môn thể thao giải trí đồng đội dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên).

Các lớp thể dục nhóm có được cho phép không?

Có, nhưng họ phải tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họpHướng dẫn về COVID-19 theo Ngành áp dụng cho Phòng thể dục Gym và Fìtness của Tiểu Bang .

Tôi cần sử dụng xe đạp cố định hoặc xe elip để phục hồi sức khỏe. Tôi có thể làm điều đó tại một phòng tập thể dục không?

Có, nhưng quý vị phải luôn đeo khăn che mặt khi tập thể dục bên trong nhà.

Chơi quần vợt  đôi có được cho phép không?

Nói chung là không. Quận Hạt hiểu rằng Tiểu Bang chỉ cho phép chơi quần vợt  đơn. Quần vợt  đôi được cho phép chỉ khi cả hai người ở cùng một phía của lưới là từ cùng một nhà.

Tôi có thể đưa con đến sân chơi không?

Có, sân chơi được phép mở, miễn là ở ngoài trời. Sân chơi bên trong nhà và trung tâm giải trí bên trong nhà (như nhà phao nhún và hố bóng) vẫn bắt buộc phải đóng cửa. Nhưng sân chơi ngoài trời có thể mở, và quý vị có thể đưa con đến đó chơi. Những người lớn có thể đeo khăn che mặt một cách an toàn và trẻ em (trừ các em bé) phải đeo khăn che mặt tại sân chơi, và trẻ em cần được hướng dẫn vệ sinh tay kỹ lưỡng trước và sau khi dùng thiết bị sân chơi. Người lớn cũng phải duy trì khoảng cách 6 feet với những người không sống cùng nhà với họ.

Theo Kế hoạch chi tiết về một Nền kinh tế An toàn hơn của Tiểu Bang, các phòng tập thể dục và thể hình bên trong nhà ở các quận hạt thuộc Ngạch Ba (bao gồm cả Hạt Santa Clara) chỉ có thể hoạt động với số  người bên trong cơ sở ở mức 25% so với bình thường. Điều đó có nghĩa là gì đối với các sinh hoạt và trại hè của trẻ em diễn ra bên trong phòng tập thể dục hoặc thể hình, như các chương trình thể dục hoặc karate?

Tiểu Bang  đã xác nhận rằng các cơ sở thể dục dụng cụ, phòng tập karate, phòng tập khiêu vũ và các phòng tập thể dục và thể hình khác hoạt động bên trong nhà đang phục vụ trẻ em phải tuân theo các quy định của Tiểu Bang  cho các cơ sở thể dục và thể hình, “không kể lứa tuổi họ phục vụ”. Theo đó, các cơ sở này có thể cung cấp các lớp học và trại bên trong nhà cho trẻ em, nhưng chỉ khi họ giới hạn số  người vào trong ở mức 25% so với bình thường.

Các lớp thể dục trong hồ bơi dành cho người lớn (chẳng hạn như bơi lội hoặc thể dục nhịp điệu dưới nước) có được cho phép không?

Chỉ được cho phép tại hồ bơi ngoài trời. Các lớp thể dục nhóm được coi là các buổi tụ tập và họ phải tuân theo các quy định trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp yêu cầu tất cả mọi người tại một cuộc tụ họp bên trong nhà luôn luôn đeo khăn che mặt (trừ khi được miễn vì lý do sức khỏe). Vì việc xuống hồ bơi trong khi đeo khăn che mặt là không an toàn, nên các lớp thể dục nhóm không được diễn ra ở hồ bơi bên trong nhà. Nhưng những lớp học này có thể diễn ra ở hồ bơi ngoài trời miễn là là tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họpHướng dẫn về COVID-19  áp dụng cho Phòng tập thể dục Thể dục và thể hình của Tiểu Bang  được tuân theo.

Các lớp học trong hồ bơi cho trẻ em có được cho phép không?

Có, nhưng chỉ khi họ tuân thủ tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc cho các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên.

Trở lại đầu trang ▲

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Tôi có thể tìm thông tin về dịch vụ chăm sóc trẻ em, trường học và các cơ sở giáo dục đại học ở đâu?

Vui lòng vào trang Coronasiêu vi khuẩn  và các chương trình giáo dục của Quận Hạt để biết thông tin, hướng dẫn và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến các chương trình giáo dục.

Trở lại đầu trang ▲

DOANH NGHIỆP

Các doanh nghiệp công nghệ có được cho phép điều hành văn phòng của họ không?

Ngoài ra, cả Lệnh của Tiểu Bang và Lệnh giảm thiểu rủi ro của Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt bắt buộc tất cả các doanh nghiệp làm công việc từ xa một cách tối đa và chỉ đưa nhân viên vào văn phòng của họ nếu công việc từ xa là điều không thực tế. Vì rất nhiều nhân viên công nghệ có thể làm công việc của họ từ xa, nhiều doanh nghiệp công nghệ sẽ không được cho phép vận hành văn phòng của họ.

Doanh nghiệp của tôi cần làm những gì để tuân thủ Lệnh của Viên Chức Sở Y tế địa phương ban hành ngày 5 tháng 10?

Thứ nhất, nếu doanh nghiệp của quý vị có một cơ sở tại Quận Hạt được sử dụng bởi nhân viên hoặc công chúng, quý vị sẽ phải hoàn thành và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất (ngày 11 tháng 10). Bản này phải được nộp cho Quận Hạt tại www.COVID19Prepared.org bằng cách sử dụng mẫu đơn trực tuyến của Quận Hạt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp liên quan đến Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao.

Thứ hai, một số doanh nghiệp phải tuân theo các hạn chế bổ sung vì hoạt động của họ có rủi ro lây truyền COVID-19 trường hợp o hơn. Các Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Sở Y tế bao gồm các ngành và sinh hoạt sau:

Doanh nghiệp trong những ngành này phải tuân thủ Chỉ thị của Viên Chức Sở Y tế dành cho ngành của họ bên cạnh các quy tắc được liệt kê trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao. Xin lưu ý rằng các Chỉ thị có thể được phát hành cho các ngành khác và các Chỉ thị đó có thể được cập nhật thường xuyên, vì vậy quý vị nên kiểm tra trang mạng này thường xuyên để biết các cập nhật.

Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp phải tuân thủ Lệnh ở nhà của Tiểu Bang, bao gồm lệnh ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2020, Kế hoạch chi tiết về một Nền kinh tế An toàn hơn của Tiểu Bang và các “Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành” hiện hành của Tiểu Bang, có tại covid19.trường hợp .gov/ industry-guidance. Nếu có mâu thuẫn giữa quy tắc trong Chỉ thị của Viên Chức Sở Y tế và quy tắc trong hướng dẫn tương ứng của Tiểu Bang, các doanh nghiệp phải tuân theo quy tắc nào chặt chẽ hơn.

Lệnh của Viên Chức Sở Y tế địa phương yêu cầu tôi giới hạn số người bên trong cơ sở kinh doanh của tôi. Làm cách nào để tôi xác định số người tối đa được cho phép ở bên trong?

Hãy vào www.sccgov.org/covidtrường hợp pacity để biết cách tính số  người tối đa cho cơ sở của quý vị.

Giới hạn về số  người có áp dụng cho các cơ sở ngoài trời hoặc các công trường không?

Không. Các cơ sở  ngoài trời hoặc công trường, như các cánh đồng nông nghiệp hoặc các công trường xây dựng ngoài trời, không có giới hạn cụ thể về số  tối đa cho nhân viên hoặc khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải bảo đảm rằng mọi người tại địa điểm đó lúc nào cũng có thể dễ dàng duy trì khoảng cách ít nhất là 6 feet với người khác. Điều đó có thể bắt buộc họ hạn chế số nhân viên hoặc thành viên của công chúng có mặt tại địa điểm cùng lúc.

Cơ sở ngoài trời có nghĩa là gì?

Cơ sở ngoài trời là cơ sở cho phép luồng không khí ngoài trời lưu thông tự do qua toàn bộ không gian. Để đủ điều kiện là cơ sở ngoài trời, cơ sở phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 1. Cơ sở hoàn toàn không có mái che và thông ở phần trên (có nghĩa là không có cấu trúc bóng râm nào được sử dụng ngoài ô che bàn cá nhân), chẳng hạn như sân trong hoặc hiên ngoài trời; hoặc,
 1. Nếu cơ sở được che phủ (toàn bộ hoặc một phần) bằng kết cấu che bóng tạm thời hoặc cố định (chẳng hạn như mái hiên, mái dù hoặc mái che), thì ít nhất 50% chu vi của cấu trúc đó phải thông ra ngoài trời. Ví dụ: lều hình vuông có mái che phải có ít nhất hai mặt mở hoàn toàn để đủ điều kiện làm cơ sở ngoài trời; hoặc là,

Hàng rào và tấm chắn không cản trở luồng không khí sẽ không được coi là tường hoặc mặt bên trong việc xác định xem một khu vực có ở ngoài trời hay không. Các vách ngăn xung quanh hoặc bên trong cơ sở có thể được sử dụng và không được coi là các mặt, miễn là có chiều trường hợp o không quá 4 feet tính từ sàn lên.

Một số nhân viên của tôi có thể làm việc từ xa. Họ có được cho phép làm việc trong văn phòng hoặc cơ sở theo Lệnh mới không?

Không. Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục làm công việc từ xa một cách tối đa. Quý vị phải yêu cầu tất cả nhân viên làm việc tại nhà để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ công việc nào do người chủ giao mà họ có thể hoàn thành tại nhà. Nhưng những nhân viên này có thể đi làm để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào do người chủ giao mà chỉ có thể hoàn thành tại nơi làm việc.

Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân bắt buộc doanh nghiệp phải có tấm chắn giữa nhân viên và khách hàng bất cứ khi nào khả thi. Rèm nhựa cho phòng tắm có đáp ứng quy định này không?

Có. Chỉ thị đó yêu cầu doanh nghiệp gắn tấm chắn ở bất kỳ nơi nào khả thi giữa khách hàng và nhân viên thực hiện dịch vụ chăm sóc cá nhân (ví dụ: thợ làm móng), và giữa khách hàng và nhân viên tại khu vực tiếp tân. Tấm chắn phải đủ lớn, được gắn đúng chỗ và được làm bằng vật liệu chắn luồng không khí giữa nhân viên và khách hàng. Hầu hết các rèm nhựa trong suốt cho phòng tắm sẽ đáp ứng được quy định. Tương tự, tấm nhựa cứng hoặc Plexiglass cũng có thể được sử dụng. Tấm chắn cần được khử trùng thường xuyên.

Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân bắt buộc các doanh nghiệp vất bỏ hoặc giặt sấy áo khoác hoặc áo choàng sau khi chúng được sử dụng cho khách hàng. Các doanh nghiệp có thể sử dụng áo khoác hoặc áo choàng có thể được làm sạch nhưng không được giặt ủi không?

Có. Nếu chiếc áo khoác hoặc áo choàng tái sử dụng có thể được làm sạch và khử trùng triệt để sau mỗi lần khách hàng sử dụng, thì áo đó có thể được dùng thay cho một chiếc áo khoác hoặc áo choàng bằng vải được giặt sau mỗi lần khách hàng sử dụng. Nhưng các doanh nghiệp không thể sử dụng lại áo khoác hoặc áo choàng mà chỉ được làm sạch ở chỗ bị dơ hoặc được lau chùi sau mỗi khách hàng.

Chỉ thị cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân bắt buộc người thuê quầy ký giấy thỏa thuận khi họ thuê hoặc mướn chỗ trong tiệm dịch vụ cá nhân. Ai được coi là "người thuê quầy"? Bên thuê có cần phải hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao riêng không?

Người thuê quầy là bất cứ ai thuê chỗ trong tiệm cung cấp dịch vụ cá nhân. Một ví dụ phổ biến sẽ là khi một người thợ làm tóc thuê một chiếc ghế hoặc quầy tại một tiệm làm tóc. (Doanh nghiệp dịch vụ cá nhân không cần phải ký giấy thỏa thuận này chỉ vì họ thuê cơ sở của họ từ chủ đất; thay vào đó, giấy thỏa thuận phải được ký khi doanh nghiệp dịch vụ cá nhân là người cho thuê quầy/chỗ.)

Người thuê chỗ cần ký giấy thỏa thuận trong Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân. Bởi vì họ điều hành công việc kinh doanh riêng không phải của chủ tiệm, họ cũng cần phải hoàn thành, nộp và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao riêng cho họ. Họ cũng cần cung cấp một bản sao của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao của họ cho chủ tiệm. Nhưng họ không cần phải niêm yết bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao đã được hoàn thành hoặc bản thông báo nào tại quầy hoặc chỗ họ thuê (vì chủ tiệm sẽ đăng các giấy thông báo tại cơ sở theo quy định).

Các ứng cử viên, cuộc vận động, nhóm cùng lợi ích, người ủng hộ và những người khác có được cho phép tham gia vào các việc bầu cử và vận động trực tiếp như đi thu thập chữ ký, tổ chức các cuộc ghi danh cử tri, thăm dò và các hoạt động khác không?

Có. Các tổ chức, cuộc vận động, doanh nghiệp và cá nhân tham gia trực tiếp vào các loại hoạt động này phải trực tiếp hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho Quận Hạt tại www.covid19prepared.org, và bảo đảm rằng tất cả nhân viên và tình nguyện viên tuân thủ Thể thức đó.

Trong phạm vi các hoạt động này liên quan đến sự tiếp xúc giữa các cá nhân, điều đặc biệt quan trọng là các ứng cử viên, nhân viên và tình nguyện viên phải giữ khoảng cách đầy đủ với nhau, đeo khăn che mặt, cung cấp nước khử trùng tay hoặc thiết bị rửa tay và tránh tiếp xúc giữa người với người. Bất kỳ tổ chức, việc vận động, doanh nghiệp hoặc cá nhân nào tham gia vào các hoạt động này nên sử dụng các phương tiện từ xa ở mức tối đa.

Các trung tâm đầu phiếu có được mở cửa cho công chúng không?

Có. Tất cả các trung tâm đầu phiếu/bầu cử và các cơ sở bầu cử khác đều có thể hoạt động. Tất cả nhân viên có thể làm việc trong các cơ sở này và công chúng có thể đến để ghi danh bỏ phiếu, nộp giấy tờ để tranh cử hoặc nộp giấy tờ liên quan đến các dự luật trên lá phiếu và để bỏ phiếu. Mọi người tại trung tâm đầu phiếu hoặc cơ sở bầu cử - nhân viên, tình nguyện viên và khách - phải nghiêm ngặt duy trì khoảng cách 6 feet với những người không sống cùng nhà và lúc nào cũng phải đeo khăn che mặt (ngoại trừ trẻ quá nhỏ, những người không nên đeo khăn che mặt vì sức khỏe, để người khiếm thính có thể giao tiếp với người khác hay ngược lại). Các cơ sở được yêu cầu đóng theo Lệnh của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt có thể, và được khuyến khích, mở để làm các trung tâm đầu phiếu. Vui lòng liên lạc với Văn phòng Bầu cử để biết giờ hoạt động và địa điểm.

Tôi là chuyên gia địa ốc. Tôi có được cho phép dẫn khách đi xem nhà không? Tôi phải tuân theo những quy tắc nào?

Các chuyên gia địa ốc có thể dẫn khách đi xem nhà, nhưng tất cả các buổi đi xem nhà phải tuân theo các quy định trong Lệnh ngày 5 tháng 10 của Viên Chức Sở Y tê và Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành dành cho Giao dịch Bất động sản của Tiểu Bang, và các tài liệu này bắt buộc phải thực hiện các buổi xem nhà trực tuyến khi có thể. Khi việc đi xem nhà trực tiếp là điều cần thiết, những người trong cuộc phải giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người không sống cùng nhà với họ và tất cả mọi người đi xem nhà lúc nào cũng phải đeo khăn che mặt.

Các chuyên gia địa ốc có bắt buộc phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Có. Các chuyên gia địa ốc bắt buộc phải hoàn thành, gửi và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi. Nếu chuyên gia địc ốc có văn phòng riêng mà nhân viên hoặc công chúng lui tới, thì bản Thể thức phải tính cả văn phòng đó và công việc mà chuyên gia đó thực hiện tại bất kỳ địa điểm nào bên ngoài văn phòng (như khi đi xem nhà). Nếu chuyên gia địc ốc không có văn phòng riêng, thì họ vẫn cần phải có một Thể thức và họ nên đánh vào ô “Không có Cơ sở kinh doanh” ở trên cùng của mẫu đơn trực tuyến.

Các quán ăn tự phục vụ "trường hợp feteria" trong bệnh viện có được cho phép mở để khách ăn uống bên trong quán không?

Có. Là các cơ sở y tế, bệnh viện được miễn tuân theo quy định chung về việc nhà hàng ăn uống bên trong nhà phải đóng cửa tại các địa điểm không phải là cơ sở ăn uống độc lập chuyên dụng. Điều này có nghĩa là nhà ăn tại bệnh viện có thể cung cấp dịch vụ ăn uống bên trong nhà. Trường hợp feteria phải tuân theo các biện pháp giữ an toàn và sức khỏe hiện hành trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các Cơ sở thực phẩm và thực hiện các biện pháp bổ sung để làm giảm bớt rủi ro liên quan đến ăn uống bên trong nhà - như tách riêng mỗi bàn ăn bên trong trường hợp feteria để bảo đảm những người không sống cùng một nhà đang ăn uống tại trường hợp feteria sẽ có đủ khoảng cách an toàn với nhau và khử trùng bàn ăn sau khi mỗi nhóm khách đã dùng xong. Nhân viên và khách hàng được khuyến khích ăn uống ở bên ngoài bất cứ khi nào khả thi và giảm thiểu việc gỡ khăn che mặt ra nếu ăn bên trong trường hợp feteria.

Các quán ăn tự phục vụ "trường hợp feteria" tại các cơ sở kinh doanh tư nhân có được cho phép mở cửa để khách ăn uống bên trong quán không?

Không. Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị có quán ăn trường hợp feteria, thì trường hợp feteria đó không được cung cấp dịch vụ ăn uống bên trong nhà. Trường hợp feteria có thể cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời  (tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Dịch vụ Ăn uống, Quầy bán rượu, Trang trại Rượu vang và Phòng hút thuốc), và họ cũng có thể cung cấp thực phẩm cho nhân viên mang ra khỏi trường hợp feteria và ăn ở những nơi khác trong hoặc xung quanh cơ sở. Nhân viên được khuyến khích dùng bữa bên ngoài trời bất cứ khi nào khả thi.

Các quán ăn tự phục vụ "trường hợp feteria" tại các cơ sở chính phủ có được cho phép mở cửa để khách ăn bên trong quán không?

Nếu cơ sở chính phủ có quán ăn "trường hợp feteria", trường hợp feteria đó có thể cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời (tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho Dịch vụ Ăn uống, Quầy bán rượu , Trang trại Rượu vang và Phòng hút thuốc), và họ cũng có thể cung cấp thức ăn cho nhân viên mang ra khỏi trường hợp feteria và ăn ở nơi khác bên trong hoặc xung quanh cơ sở. Nhân viên được khuyến khích dùng bữa bên ngoài trời bất cứ khi nào khả thi. Trường hợp feteria có thể cung cấp dịch vụ ăn uống bên trong nhà chỉ khi cơ quan chính phủ xác định rằng việc đóng cửa dịch vụ ăn uống bên trong trường hợp feteria sẽ cản trở hoặc trường hợp n thiệp vào chức năng thiết yếu của chính phủ.

Các trường dạy lái xe có được cho phép dạy lái xe hơi hoặc xe máy trực tiếp không?

Lệnh của Quận Hạt cho phép các trường dạy lái xe hoạt động, và Tiểu Bang đã xác nhận rằng các trường dạy lái xe là thiết yếu vì là các thành phần của “hệ thống cấp giấy phép cho xe và bằng lái xe”. Điều này có nghĩa là họ được cho phép dạy lái xe hơi và xe máy trực tiếp. Trước khi hoạt động, tất cả các trường dạy lái xe phải hoàn thành, nộp và thực hiện theo bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi, và những người dạy lái xe cho học sinh dưới 18 tuổi phải tuân theo các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên. Mọi người trong xe phải đeo khăn che mặt mọi lúc (trừ khi được miễn do sức khỏe). Các trường dạy lái xe phải cung cấp dịch vụ từ xa của họ một cách tối đa, bao gồm các buổi dạy lý thuyết từ xa. Chỉ có các buổi dạy lái xe nên được dạy trực tiếp.

Ngoài ra, tất cả các trường dạy lái xe nên thực hiện các điều sau để giữ an toàn cho người dạy và học sinh:

 • Chỉ một học sinh và một người dạy được ở trong xe tập lái cùng một lúc.
 • Xe phải được vệ sinh kỹ lưỡng sau mỗi lần học sinh sử dụng.
 • Cửa sổ phải được mở để thông khí một cách tối đa, trừ khi thời tiết không cho phép.

Doanh nghiệp của tôi muốn phát trực tiếp hoặc ghi lại một buổi biểu diễn, dịch vụ hoặc lớp học cho người xem từ xa. Điều này có được cho phép không?

 Có. Các quy tắc về việc phát trực tiếp/ghi hình sẽ trở thành nghiêm ngặt hơn nếu có mặt của công chúng (ví dụ: nếu phòng tập thể dục tổ chức lớp thể dục trong nhà, trực tiếp và đồng thời phát trực tiếp lớp học cho người xem từ xa hoặc nếu nhà thờ hoặc chùa tổ chức một nghi lễ tôn giáo ngoài trời, trực tiếp và đồng thời ghi lại buổi lễ để phát cho người xem ở xa sau này). Nếu có ai không phải là nhân viên của doanh nghiệp có mặt trong sự kiện này, thì tất cả các việc phát trực tiếp/ghi hình phải tuân thủ tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho cuộc Tụ họp, bao gồm các quy tắc về khăn che mặt và quy định nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.

Mặt khác, nếu sự kiện được phát trực tiếp/ghi lại này không có công chúng tham dự (tức là phim được quay mà không có khán giả trực tiếp), các quy tắc sẽ được nới lỏng hơn một chút. Tất cả các sự kiện được ghi lại hoặc phát trực tuyến mà không có khán giả/người tham dự trong khi được quay sẽ phải tuân thủ các quy tắc sau:

 • Doanh nghiệp tổ chức sự kiện đó phải hoàn thành, nộp và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.
 • Chỉ nhân viên (người biểu diễn/người thuyết trình và thành viên trong nhóm) mới có thể ở bên trong cơ sở. Khán giả hoặc các thành viên khác của công chúng sẽ bị nghiêm cấm không được vào.
 • Đối với các cơ sở trong nhà, số lượng nhân viên bên trong cơ sở phải được giới hạn ở mức tối thiểu cần thiết để tiến hành sự kiện (và không bao giờ được vượt quá 12 người hoặc số người tối đa theo giới hạn số người được ở trong cơ sở, tùy theo con số nào ít hơn).
 • Tất cả nhân viên, bao gồm cả người biểu diễn/người thuyết trình trong khu vực biểu diễn, phải luôn duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với mọi người không sống cùng nhà với họ.
 • Theo quy định của Tiểu Bang, khăn che mặt có thể được gỡ ra nếu mọi người luôn giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với mọi người bên ngoài gia đình của họ. Mặc dù vậy, Viên Chức Sở Y Tế khuyến cáo mọi người nên đeo khăn che mặt khi có thể.
 • Ca hát và sử dụng nhạc cụ hơi có thể được cho phép (nhưng lưu ý rằng Viên Chức Sở Y Tế không khuyến khích ca hát hoặc sử dụng nhạc cụ hơi trong nhà; và việc ca hát và sử dụng nhạc cụ hơi trong nhà là bị nghiêm cấm nếu có mặt của công chúng).
 • Nếu buổi biểu diễn, lễ hoặc lớp học xảy ra tại một địa điểm không thuộc doanh nghiệp tổ chức sự kiện, thì buổi biểu diễn đó phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp của Quận Hạt.

Ngoài các yêu cầu trên, Viên Chức Sở Y Tế triệt để kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện này phải tuân thủ các lời khuyên sau:

 • Đối với các rạp hát, hãy lựa chọn các buổi biểu diễn với dàn diễn viên rất nhỏ, chẳng hạn như các buổi biểu diễn gồm một người.
 • Đối với các công ty khác, giới hạn số người biểu diễn hoặc thuyết trình ở số lượng tối thiểu cần thiết.
 • Yêu cầu người biểu diễn/người thuyết trình nói với âm lượng nhỏ (tức là giọng nói bình thường) thay vì la hét hoặc nói to tiếng.
 • Để tăng khả năng thông gió, hãy để cửa ra vào và cửa sổ mở hết mức như có thể, hoặc mở hệ thống máy thông gió. Vui lòng xem Hướng dẫn về Hệ thống Thông gió và Lọc không khí của Quận Hạt để biết thông tin về cách tăng cường việc thông gió bên trong cơ sở của quý vị.

Tôi đã nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi trên trang mạng của Quận Hạt và nhận được bản có dấu hiệu “Sẵn sàng Ứng phó COVID-19” — điều đó có nghĩa là Quận Hạt đã chấp thuận cho cơ sở của tôi mở cửa phải không?

Không nhất thiết là như thế. Bản có dấu "Sẵn sàng Ứng phó COVID-19" chỉ xác thực rằng quý vị đã hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi của quý vị cho Quận Hạt. Điều đó không có nghĩa là Quận Hạt đã cho phép doanh nghiệp của quý vị hoạt động. Dầu quý vị đã có nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi hay không, quý vị sẽ phải tuân thủ Lệnh của Viên Chức Sở Y tế của Quận Hạt và Tiểu Bang, bao gồm mọi lệnh cấm hoạt động đối với một số loại hình doanh nghiệp.

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi yêu cầu người người chủ xác định và ngăn cấm “những người đã tiếp xúc gần gũi” với những người dương tính đến nơi làm việc trong 14 ngày. "Người đã tiếp xúc gần gũi" với người dương tính có nghĩa là gì?

Người đã tiếp xúc gần gũi là người đã ở trong vòng 6 feet với người bị nhiễm bệnh COVID-19 trong vòng ít nhất 15 phút vào bất kỳ thời điểm nào, bắt đầu từ 2 ngày trước khi người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính. Những người tiếp xúc gần gũi bao gồm những người đã tiếp xúc liên tục trong 15 phút với người bị nhiễm bệnh, cũng như những người đã lặp đi lặp lại sự giao tiếp ngắn giờ với người bị nhiễm bệnh. Những người đã tiếp xúc gần gũi phải được loại ra khỏi nơi làm việc trong 14 ngày kể từ ngày họ tiếp xúc lần cuối với người bị nhiễm bệnh.

Khi xác định xem ai đó có phải là “người tiếp xúc gần gũi” hay không, việc người dương tính hay người đã tiếp xúc với người dương tính đeo khăn che mặt có là điều quan trọng hay không?

Không. Mặc dù khăn che mặt làm giảm khả năng lây truyền COVID-19, nhưng không ảnh hưởng đến việc xác định xem ai đó có phải là người đã tiếp xúc gần gũi hay không và có nên cách ly hay không.

Hỏi: Tôi là một chuyên gia thẩm mỹ làm việc gần gũi với những khách hàng không đeo khẩu trang. Tôi phải sử dụng loại PPE nào?

Đáp: Làm việc gần miệng và mũi của những khách hàng không đeo khẩu trang là một công việc có nhiều rủi ro. Nếu quý vị quyết định cung cấp các dịch vụ như vậy, quý vị phải đeo khẩu trang N-95 cùng với thiết bị bảo vệ mắt như kính, kính bảo hộ hoặc tấm nhựa che mặt. Xin lưu ý người đeo khẩu trang N-95 phải chỉnh khẩu trang để đeo vừa khít với khuôn mặt và được huấn luyện về việc sử dụng và xử lý đúng cách.

Hỏi: Tôi có thể mua khẩu trang N-95 ở đâu?

Đáp: Các chuyên gia thẩm mỹ có thể mua N-95 qua nhiều công ty. Quận Hạt không công nhận một công ty cụ thể nào. Sau đây là danh sách một số công ty bán khẩu trang mà quý vị có thể xem qua. Quý vị nên tự đánh giá các công ty, bao gồm cả những công ty được liệt kê bên dưới và xác nhận rằng khẩu trang mà quý vị mua có trong danh sách được CDC phê duyệt tại đây:

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1sect3-u.html

Công ty

Trang mạng

EnviroSafety

https://www.envirosafetyproducts.com/

N95 Mask Co

https://n95maskco.com/

Blue Beat Digital​

https://bluebeatsales.com/

CIA Medical

https://www.ciamedical.com/

StatLab

https://www.statlab.com/

NDS Solutions

https://nds-solutions.com/

PureOrange

https://www.pureorange.com/

Grainger

https://www.grainger.com/

OMBA Import Export Inc

https://ombatrading.com/

Hỏi: Tôi chưa bao giờ sử dụng khẩu trang N-95 trước đây. Tôi có thể đi đến đâu để chỉnh khẩu trang cho vừa khít với khuôn mặt và học sử dụng và xử lý khẩu trang N-95 đúng cách?

Đáp: Quận Hạt không công nhận một công ty huấn luyện sử dụng khẩu trang và giúp chỉnh khẩu trang để đeo vừa khít với khuôn mặt nào. Sau đây là danh sách một số công ty mà quý vị có thể xem qua:

Công t​​​y​

Trang mạng

Envirosafetech

https://www.envirosafetech.com/

Medishare

http://www.medishareehs.com/

 

Hỏi: Tôi có thể đeo khẩu trang N-95 trong bao lâu? Tôi có thể sử dụng chúng nhiều lần không?

Đáp: Vui lòng tham khảo với khóa đào tạo mà quý vị tham gia, chương trình này sẽ bao gồm hướng dẫn mới nhất của Cal/OSHA. Tìm thêm thông tin tại đây:

https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/N95-mask-questions.html

https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/respiratory.pdf

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Cal-OSHA-Guidance-for-respirator-shortages.pdf

Hỏi: Tôi có thể sử dụng khẩu trang N95 có van thở ra không?

Đáp: Không. Khẩu trang N-95 có van thở ra không bảo vệ người khác khỏi các giọt dịch được thở ra từ khẩu trang.

Hỏi: Tôi không mua được khẩu trang N95. Tôi có thể sử dụng khẩu trang KN-95 để thay thế không?

Đáp: Không. KN-95 không được NIOSH chứng nhận và có thể không có mức bảo vệ tương tự như N-95, vì thế, không nên được sử dụng thay cho khẩu trang N-95 đã được chỉnh cho vừa khuôn mặt.

Ngành của tôi đã từng có Chỉ thị Bắt buộc từ Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt - tại sao bây giờ tôi không tìm ra chỉ thị đó?

Viên Chức Sở Y tế của Quận Hạt đã xác định rằng các hạn chế của Tiểu Bang đối với một số ngành công nghiệp là đủ nghiêm ngặt nên các quy tắc bổ sung của Quận Hạt không còn cần được dùng. Do đó, các Chỉ thị sau đã bị hủy bỏ và không còn hiệu lực nữa:

Tôi có phải mang khăn che mặt khi làm việc không? Nếu tôi ở một mình trong phòng “cubicle” hoặc ngồi cách xa những người khác trong không gian làm việc mở thì sao?

Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi tuân theo Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt (“Hướng dẫn của Tiểu Bang”) của Bộ Y Tế Công Cộng California. Theo Hướng dẫn của Tiểu Bang, mọi người phải luôn luôn đeo khăn che mặt khi vào bên trong hoặc xếp hàng để đi vào các không gian công cộng bên trong nhà. Điều này có nghĩa là quý vị phải luôn luôn đeo khăn che mặt khi làm việc nếu không gian làm việc của quý vị có công chúng lui tới (trừ khi quý vị được miễn đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật). Ngay cả khi không gian làm việc của quý vị không cho công chúng đi vào, quý vị phải luôn đeo khăn che mặt khi làm việc hoặc khi đi bộ qua các khu vực chung (như hành lang, cầu thang, thang máy và bãi đậu xe) hoặc nếu quý vị ở trong vòng 6 feet gần ai đó (bao gồm khi ở trong phòng hoặc khu vực kín).

Quý vị không bắt buộc phải mang khăn che mặt nếu đang ở trong một nơi (1) không phải là khu vực chung, (2) không thuộc nơi công cộng và (3) đủ rộng để quý vị dễ dàng lúc nào cũng duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với tất cả đồng nghiệp. Điều đó có nghĩa là quý vị không bắt buộc phải mang khăn che mặt nếu đang ở trong một phòng làm việc "cubicle" xa các phòng khác hoặc không gian làm việc mở. Dù vậy, Viên Chức Sở Y Tế triệt để khuyến khích mọi người đeo khăn che mặt khi ở bên trong nơi nào không phải là nơi ở của họ (chẳng hạn như tòa nhà văn phòng của họ). Điều an toàn nhất là luôn đeo khăn che mặt nếu quý vị có thể làm như vậy.

Quý vị có thể tháo khăn che mặt để ăn uống tại nơi làm việc, nhưng phải đeo lại ngay sau khi ăn uống xong. Tụ tập cùng với đồng nghiệp đi ăn trong nhà hàng là điều không an toàn và không nên làm. Khi có thể, công nhân viên được khuyến khích dùng bữa trong giờ làm việc ở ngoài trời, hoặc nếu không, ăn riêng tại không gian làm việc riêng của họ.

Tôi làm chủ một công ty xây dựng hoặc là Người Giám sát Trách nhiệm về An toàn cho một công trường lớn. Tôi phải nộp các bản báo cáo và kế hoạch khắc phục cho Quận Hạt ở đâu?

Các báo cáo và kế hoạch khắc phục có thể được gửi đến constructiondocs@eoc.sccgov.org

 Trở lại đầu trang ▲

Báo cáo về các trường hợp nhiễm COVID-19

Các doanh nghiệp nên làm gì khi phát hiện ra có người xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại nơi làm việc của họ?

Làm theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org. Thể thức gồm từng bước này cung cấp hướng dẫn cho người chủ về những việc cần làm khi có người tại nơi làm việc của họ xét nghiệm dương tính với COVID-19, bao gồm: (1) cung cấp hướng dẫn cho nhân viên dương tính với COVID-19, (2) xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm, (3) báo tin cho tất cả nhân viên, (4) báo cáo vụ việc với Sở Y tế Công cộng, (5) báo cáo bất kỳ trường hợp  nhập viện và tử vong nào, (6) làm sạch và khử trùng, và (7) ngăn ngừa lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc.

Tại sao Quận Hạt bắt buộc người chủ phải báo cáo cho Sở Y tế Công cộng khi một trong các nhân viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Để giúp COVID-19 không lan truyền trong cộng đồng, người chủ phải yêu cầu nhân viên báo cho họ nếu nhân viên xét nghiệm dương tính và họ đã ở nơi làm việc trong vòng 48 giờ sau khi có triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ sau khi xét nghiệm. Người chủ (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) bắt buộc phải thông báo cho Sở Y tế Công cộng trong vòng 4 giờ khi một trong các nhân viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nếu họ làm việc trong khoảng thời gian đó (cho dù người chủ đã biết điều đó từ nhân viên của họ hoặc từ nguồn nào khác). Làm theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org để báo cáo các trường hợp  nhiễm bằng cách sử dụng Cổng trực tuyến Báo cáo về Trường hợp  nhiễm và Người đã tiếp xúc với Trường hợp  nhiễm tại nơi làm việc.

Tôi là một người chủ  . Nếu một trong những nhân viên của tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng người đó không đến cơ sở của tôi gần đây, tôi có phải báo cáo trường hợp  nhiễm đó cho Quận Hạt không?

Nếu có nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đang làm việc tại cơ sở hoặc nơi làm việc của quý vị trong vòng 48 giờ trước khi bắt đầu các triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm, quý vị phải nộp dữ liệu theo yêu cầu về trường hợp  nhiễm và người đã tiếp xúc với trường hợp  nhiễm đó qua Cổng thu thập dữ liệu về người đã tiếp xúc gần gũi, theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org. Nếu người đó KHÔNG ở cơ sở hoặc nơi làm việc trong khoảng thời gian này (ví dụ, nhân viên đang làm việc từ xa tại nhà), quý vị không cần phải báo cáo trường hợp  nhiễm đó cho Quận Hạt.

"Thăm dò bệnh nhân và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân" là gì?

Đây là một trong những công cụ quan trọng nhất hiện có để làm giảm sự lây lan của COVID-19. Việc tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân sẽ làm gián đoạn chuỗi lây truyền COVID-19 bằng cách giúp Sở Y tế Công cộng có thể xác định các người đã có thể tiếp xúc với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và giúp họ cách ly an toàn. Việc này giúp làm chậm sự lây lan của siêu vi khuẩn  trên khắp Quận Hạt của chúng ta. Việc tìm kiếm người đã tiếp xúc giúp chúng tôi đưa ra ít hạn chế hơn đối với các sinh hoạt của cộng đồng vì các chuỗi lây truyền COVID-19 có thể được truy tìm và ngăn chặn trước khi lan truyền mà không ngăn lại được. Thêm thông tin về hoạt động thăm dò bệnh nhân và tìm kiếm người đã tiếp xúc của Quận Hạt có ở đây.

Làm thế nào để người chủ báo cáo rằng họ đã có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19 cho Sở Y tế Công cộng?

Nếu có trường hợp  nhiễm dương tính được xác định tại nơi làm việc của quý vị, hãy nộp dữ liêu về trường hợp  nhiễm và những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân qua Cổng trực tuyến báo cáo về Trường hợp  nhiễm và Người đã tiếp xúc với Trường hợp  nhiễm tại nơi làm việc. Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y tế, các người chủ bắt buộc phải tuân theo luật pháp và nộp bản báo cáo này trong vòng bốn giờ sau khi họ biết về trường hợp  nhiễm. Nếu quý vị không có đủ thông tin trong vòng bốn giờ, quý vị phải báo cáo thông tin mà quý vị đã có được. Nếu quý vị phát hiện thêm thông tin sau lần báo cáo đầu tiên, quý vị có thể cập nhật thông tin bằng cách gửi mẫu đơn mới và gõ [Tên doanh nghiệp của quý vị] - CORRECTION" trong phần "Employer Name." Thông tin cung cấp sẽ được bảo mật và sẽ không được chuyển sang cơ quan di trú.

Nhân viên cần cung cấp thông tin gì cho người chủ nếu họ phát hiện ra rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải yêu cầu tất cả nhân viên (nhân viên, nhà thầu và tình nguyện viên) báo ngay cho doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ trước khi các triệu chứng bắt đầu hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm. Điều này có nghĩa là nhân viên phải cho người chủ của họ biết ngay khi biết có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nếu họ đã có mặt tại nơi làm việc trong thời gian này.  Nhân viên cũng phải hỗ trợ người chủ xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với họ tại nơi làm việc.

Quận Hạt sẽ sử dụng thông tin này để ngăn chặn bệnh lây lan trong nơi làm việc và trong số người đã có thể tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính. Tất cả thông tin được báo cáo cho Quận Hạt sẽ được giữ kín và sẽ không được chuyển sang cơ quan di trú.

Khi một nhân viên được xét nghiệm COVID-19, ai sẽ được liệt kê là người nhận kết quả xét nghiệm? Kết quả có nên được chuyển cho nhân viên (người này sau đó sẽ thông báo cho người chủ nếu kết quả là dương tính), hay kết quả nên được chuyển trực tiếp đến người chủ?

Người chủ có thể (và được khuyến khích) cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho nhân viên của họ, trong trường hợp đó, kết quả xét nghiệm có thể được báo cáo trực tiếp cho người chủ. Nhưng nhân viên tự đi xét nghiệm không cần yêu cầu cơ quan y tế hoặc phòng xét nghiệm báo cáo kết quả xét nghiệm trực tiếp cho người chủ và người chủ không nên yêu cầu điều này.

Sở Y tế Công cộng đang làm gì đối với các trường hợp  nhiễm COVID-19 tại các sự kiện và buổi tụ họp?

Một bối cảnh khác có rủi ro lây lan COVID-19 là các sự kiện và các cuộc tụ họp. Đó là lý do tại sao mọi cuộc tụ họp được cho phép theo Lệnh này cần phải có một người tổ chức được chỉ định, là người chịu trách nhiệm giữ thông tin liên lạc của tất cả những người tham dự. Nếu người nào tham dự buổi họp sau đó có xét nghiệm dương tính với COVID-19, người tổ chức phải làm theo luật pháp và hỗ trợ Sở Y tế Công cộng truy tìm và liên lạc với những người khác có thể đã bị lây nhiễm tại buổi tụ họp bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của họ. Vì các cuộc tụ họp bên trong nhà đặc biệt có nhiều rủi ro nên Viên Chức Sở Y tế đã cấm không tổ chức các cuộc tụ họp đó vào thời điểm này.

Sở Y tế Công cộng làm gì với thông tin của tôi?

Tất cả thông tin thu thập được cho mục đích thăm dò trường hợp  nhiễm và tìm kiếm người đã tiếp xúc với trường hợp  nhiễm sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích điều tra và ngăn chặn COVID-19. Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho người không thực hiện công việc tìm kiếm người đã tiếp xúc. Quận Hạt không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân về một ai trong cộng đồng với cơ quan di trú.

 Trở lại đầu trang ▲

KHĂN CHE MẶT

Các quy định về khăn che mặt trong Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 là gì?

Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y tế ban hành ngày 5 tháng 10, quý vị phải đeo khăn che mặt bất cứ khi nào được yêu cầu theo Hướng dẫn về Khăn che mặt của Tiểu Bang . Điều này bao gồm:

 • Khi quý vị đang ở, hoặc xếp hàng để vào, trong bất kỳ cơ sở kinh doanh nào bên trong nhà hoặc không gian công cộng khác.
 • Mỗi khi quý vị đang chờ tại trạm xe hoặc đi phương tiện công cộng.
 • Hầu hết khi quý vị ở nơi làm việc, kể cả khi đi qua các khu vực chung như hành lang, cầu thang và thang máy.
 • Mỗi khi quý vị ở ngoài trời trong nơi công cộng và không thể giữ khoảng cách 6 feet với những người bên ngoài gia đình của quý vị.

Ngoài ra, ngay cả khi khăn che mặt không là điều bắt buộc theo hướng dẫn và lệnh của Tiểu Bang hoặc địa phương, Viên Chức Sở Y tế đặc biệt khuyến khích quý vị đeo khăn che mặt (1) khi ở bên trong tòa nhà không phải là nơi ở của mình và (2) khi ở ngoài trời và có thể ở trong vòng sáu feet với người không sống cùng nhà với quý vị.

Nói chung, quý vị nên chuẩn bị để đeo khăn che mặt bất cứ khi nào ra khỏi nhà.

Các doanh nghiệp phải có bản thông báo cho biết quý vị cần phải đeo khăn che mặt khi ở cơ sở của họ. Họ cũng phải bắt buộc nhân viên của họ đeo khăn che mặt khi làm việc.

Những loại khăn che mặt nào an toàn để mang? Tôi có thể đeo tấm nhựa che mặt không? 

Nếu chúng ta đều đeo khẩu trang, thì mọi người sẽ được bảo vệ. Quý vị có thể tự chế khẩu trang bằng cách dùng ít nhất hai lớp vải thông dụng, như vải bông.Khăn che mặt mà quý vị mang khi đi làm hoặc khi ghé các cơ sở thương mại có thể là khẩu trang phẫu thuật dùng một lần hoặc khẩu trang vải tái sử dụng do quý vị tự chế hoặc mua. Chúng tôi khuyến khích việc mang khăn che mặt vải tái sử dụng và dành các khẩu trang phẫu thuật cho nhân viên y tế và những nhân viên khác có thể cần dùng, và để giảm sự lãng phí. Viên Chức Sở Y Tế đặc biệt khuyến khích mọi người dùng các loại khăn che mặt: 

 • Có ít nhất hai lớp vải.   
 • Vừa khít trên mũi, miệng và cằm của quý vị,có thể móc quanh tai hoặc buộc sau đầu.Đừng để phần trên của khăn che mặt nằm ở dưới mũi hoặc dưới cằm.

Các loại khăn che mặt sau đây không bảo vệ chống lại sự lây lan của COVID-19 đủ và Viên Chức Sở Y Tế đặc biệt khuyên quý vị không sử dụng: 

 • Khăn ống vải trùm cổ và khăn vải che mặt một lớp, vì quá lỏng lẻo hoặc quá mỏng nên không bảo vệ đầy đủ.  
 • Khăn che mặt có van thở ra vì chúng để không khí chưa được lọc (có thể chứa các giọt dịch và khí dung từ hơi thở) thoát ra ngoài. 
Tấm nhựa che mặt không tốt bằng khăn vải che mặt. Khăn che mặt được đeo khít khao che kín mũi, miệng và cằm giúp người đeo ngăn các giọt dịch và khí dung từ hơi thở có thể bị nhiễm bệnh lây sang người khác. Tấm nhựa chắn mặt được dùng cho một mục đích khác, và đó là để bảo vệ mắt của người mang trong các tình huống cần bảo vệ mắt (ví dụ: trong khi thực hiện các thủ thuật y tế gần bệnh nhân). Căn cứ trên các bằng chứng hiện có, tấm che mặt không có khả năng bảo vệ chống lại sự lây lan của các giọt dịch và khí dung như khăn che mặt được đeo đúng cách. Quý vị có thể đeo tấm che mặt bên ngoài khăn che mặt nếu muốn, nhưng quý vị không thể đeo tấm che mặt thay vì khăn che mặt trong các tình huống bắt buộc phải đeo khăn che mặt. (Tuy nhiên, các tấm nhựa che mặt có rèm vải ở dưới vẫn tốt hơn so với khi không có thiết bị bảo vệ khác, nếu quý vị được miễn đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật, hãy xem liệu quý vị có thể mang tấm che mặt có rèm bên dưới hay không. Điều này sẽ bảo vệ quý vị ở mức nào đó trong lúc vẫn không quá sát vào mặt của quý vị.).

Ai không phải đeo khăn che mặt?

Những người sau đây không phải đeo khăn che mặt:

 • Trẻ em dưới hai tuổi.
 • Những người mà chuyên gia y tế đã khuyên không nên đeo khăn che mặt vì họ có vấn đề sức khỏe có thể tạo nguy hiểm cho họ nếu đeo khăn che mặt.
 • Những người không thể đeo hoặc gỡ khăn che mặt khi không được trợ giúp.
 • Những người khiếm thính hoặc những người đang giao tiếp với người bị khiếm thính vì khả năng nhìn thấy miệng là điều cần thiết để giao tiếp trong trường hợp này.
 • Những người lao động phải gỡ khăn che mặt để tuân thủ các quy tắc của địa phương, Tiểu Bang hoặc liên bang liên quan đến an toàn trong công việc.
 • Những người phải gỡ khăn che mặt để giải quyết nhu cầu căn bản  của cơ thể, như việc ăn uống.
 • Những người đang tích cực tham gia việc tập thể dục ngoài trời và duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với những người không sống trong nhà của họ.

Tôi có cần giấy bác sĩ để vào cơ sở kinh doanh mà không cần che mặt nếu tôi bị bệnh hoặc khuyết tật khiến tôi không thể đeo khăn che mặt không?

Không. Các doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy bác sĩ sau khi quý vị giải thích không thể đeo khăn che mặt vì lý do liên quan đến sức khỏe hoặc khuyết tật. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Sở Y tế Công cộng California để biết thêm thông tin.

Tôi là chủ doanh nghiệp và cơ sở của tôi được khách hàng lui tới. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho biết tôi phải yêu cầu tất cả khách hàng phải đeo khăn che mặt tại cơ sở của tôi (ngoại trừ những khách hàng được miễn). Trách nhiệm của tôi theo yêu cầu này là gì?

Nếu khách hàng nào muốn vào cơ sở của quý vị mà không đeo khăn che mặt, quý vị nên hỏi người đó, "Quý vị có vấn đề sức khỏe/khuyết tật khiến quý vị không thể đeo khăn che mặt không?" Quý vị không nên yêu cầu người đó cho biết tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật cụ thể của họ. Nếu người đó nói rằng họ không thể đeo khăn che mặt vì sức khỏe hoặc khuyết tật, quý vị nên cho phép người đó vào cơ sở và không nên yêu cầu họ xuất trình giấy bác sĩ.

Nếu khách hàng nào không có lý do vì sức khỏe hoặc khuyết tật khiến họ không thể đeo khăn che mặt nhưng từ chối đeo khăn che mặt, quý vị phải cấm khách hàng đó vào cơ sở. Nếu khách hàng trở nên hung hăng sau khi bị cấm vào, quý vị có thể gọi cảnh sát và xin được trợ giúp trong việc thực thi yêu cầu đeo khăn che mặt tại cơ sở của quý vị.

 Trở lại đầu trang ▲

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi

Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 có thay đổi điều gì đối với yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao dành cho doanh nghiệp không?

Có. Mẫu Thể thức Khoảng cách Xã giao đã được cập nhật (bây giờ được gọi là Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi), và Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có cơ sở trong Quận Hạt được nhân viên hoặc công chúng lui tới phải hoàn thành, nộp và thực hiện Thể thức được Sửa đổi cho từng cơ sở mà họ vận hành. Các doanh nghiệp phải gửi các Thể thức sửa đổi của họ cho Quận Hạt tại www.COVID19prepared.org bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến của Quận Hạt. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  đã Sửa đổi phải được hoàn thành và nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 có hiệu lực.

Những cơ quan nào phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được sửa đổi?

Tất cả các cơ quan chính phủ và tất cả các doanh nghiệp (bao gồm các cơ quan phi lợi nhuận, cơ quan giáo dục và cơ quan không thuộc chính phủ) phải hoàn thành và gửi một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi. Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ có nhiều cơ sở trong Quận Hạt sẽ phải nộp một Thể thức riêng cho từng cơ sở.

Tôi đã hoàn thành một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  theo Lệnh trước đó của Viên Chức Sở Y tế. Tôi có cần phải hoàn thành một bản mới không?

Có. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào trong Quận Hạt, bao gồm cả các doanh nghiệp đã hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao theo Lệnh trước, sẽ phải hoàn thành và triển khai một bản mới bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất (ngày 11 tháng 10) và nộp tại www.COVID19prepared.org bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến của Quận Hạt. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  đã Sửa đổi phải được hoàn thành và nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày Lệnh ban hành vào ngày 14 tháng 10 có hiệu lực.

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi là một quy định hay chỉ là một hướng dẫn?

Các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi là bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ đang hoạt động trong Quận Hạt. Việc không tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi là vi phạm Lệnh này và có thể dẫn đến việc bị phạt tiền và các hình phạt khác. Các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ phải thực hiện tất cả các biện pháp áp dụng được xác định trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi.

Tại sao cần có các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi?

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi bao gồm các biện pháp y tế công cộng cập nhật được thiết kế để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh trong Quận Hạt. Nếu doanh nghiệp của quý vị được cho phép hoạt động, việc thực hiện các nguyên tắc giữ an toàn và sức khỏe này một cách nghiêm ngặt là cách tốt nhất để bảo vệ chính quý vị, nhân viên và khách hàng khỏi bị COVID-19 khi họ đến cơ sở kinh doanh của quý vị. Bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao và Dấu hiệu SẴN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 được cập nhật phải được niêm yết cũng được thiết kế để cho nhân viên và công chúng biết rằng doanh nghiệp của quý vị có tuân thủ các yêu cầu này và thực hiện theo trách nhiệm để giữ cho cộng đồng an toàn.

Doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ của tôi cần làm gì để tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi?

Để tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ của quý vị phải thực hiện những việc sau trong vòng 14 ngày kể từ ngày Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 có hiệu lực:

 1. Hoàn thành một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho từng cơ sở hoặc địa điểm làm việc trong Quận Hạt có nhân viên hoặc công chúng lui tới, sử dụng bản được cập nhật (ngày 11 tháng 10) được tìm thấy trong mẫu trực tuyến. Nếu doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ của quý vị không vận hành một cơ sở hoặc nơi làm việc nào, nhưng cung cấp dịch vụ cho nhiều cơ sở hoặc nơi làm việc mà doanh nghiệp không được chính quý vị sở hữu hoặc điều hành, thì quý vị phải điền vào một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi dành cho các hoạt động của quý vị.
 2. Ký, điền và nộp Thể thức được Sửa đổi cho Quận Hạt bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến.
 3. Phân phối bản sao của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho tất cả công nhân (nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu, v.v.) làm việc tại cơ sở hoặc công trường. Nếu doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ của quý vị cung cấp dịch vụ cho nhiều cơ sở hoặc nơi làm việc mà doanh nghiệp hoặc tổ chức của quý vị không sở hữu hoặc điều hành, quý vị sẽ phải phân phối Thể thức được Sửa đổi cho cả nhân viên của quý vị và cho người chủ hoặc người điều hành của từng cơ sở hoặc nơi làm việc mà quý vị cung cấp dịch vụ. Huấn luyện nhân viên của quý vị về các biện pháp của Thể thức được Sửa đổi bằng ngôn ngữ mà họ thông thạo.
 4. Niêm yết một bản dấu hiệu SẴN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 được cập nhật và Bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao ở tất cả các lối vào cơ sở hoặc nơi làm việc của quý vị, nơi công chúng và công nhân có thể dễ dàng xem thấy. (Các tài liệu này chỉ có thể được tải xuống và in ra sau khi quý vị đã hoàn thành Thể thức được Sửa đổi bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến.)
 5. Niêm yết bản thông báo theo yêu cầu trong Thể thức được Sửa đổi ở mỗi lối vào của cơ sở hoặc nơi làm việc để báo cho khách và nhân viên về các quy định giữ khoảng cách với nhau, việc đeo khăn che mặt, nguyên tắc giữ gìn sức khỏe và vệ sinh.
 6. Thực hiện các biện pháp trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi của quý vị.

Ai có thể điền vào bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho doanh nghiệp của tôi?

Thể thức được Sửa đổi phải được người được ủy quyền điền và ký tên thay mặt doanh nghiệp.

Lệnh yêu cầu người đại diện được ủy quyền phải ký và gửi Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi với lời cam kết sẽ chịu hình phạt nếu khai man — điều đó có nghĩa là gì?

“Đã ký và nộp với lời cam kết sẽ chịu phạt nếu khai man” có nghĩa là mọi thứ được viết trên mẫu đơn trực tuyến phải là sự thật và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của người ký. Cố tình gửi thông tin sai là một tội hình.

Liệu các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi có được công chúng xem thấy sau khi được nộp cho Quận Hạt không?

Có. Công chúng sẽ có thể xem được tất cả các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi được nộp cho Quận Hạt trong cơ sở dữ liệu trực tuyến. Công chúng sẽ có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để xem một doanh nghiệp nào đó đã nộp Thể thức được Sửa đổi hay chưa và các biện pháp giữ an toàn mà doanh nghiệp đã áp dụng. Điều này sẽ giúp mọi người trong cộng đồng cảm thấy an lòng khi ghé đến doanh nghiệp của quý vị vì họ sẽ biết quý vị đang thực hiện các điều cần thiết để giữ an toàn cho họ.

Quận Hạt có xem xét và phê duyệt mỗi Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi không?

Không. Mặc dù các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi sẽ được nộp trực tuyến và công chúng có thể xem thấy, nhưng không được Quận Hạt hoặc Sở Y tế Công cộng xem xét và phê duyệt. Do con số được nộp quá lớn, việc Quận Hạt xem xét và phê duyệt các mẫu đơn là không khả thi. Các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi sẽ được đăng với nội dung như lúc được nộp và Quận Hạt không chịu trách nhiệm về nội dung của các tài liệu này.

Sự khác biệt giữa ô “Bắt buộc” và ô “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng” trong mẫu đơn Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi trên mạng là gì?

Ô “Bắt buộc” phải được đánh dấu hoặc điền bởi mỗi doanh nghiệp nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được sửa đổi. Quý vị sẽ không thể hoàn thành mẫu đơn nếu quý vị không đánh dấu vào tất cả các ô bắt buộc. Các ô “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng” chỉ cần được chọn nếu chúng áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị, nhưng quý vị phải chọn mọi ô tùy chọn phù hợp với doanh nghiệp của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị điều hành một cửa hàng tạp hóa có xe đẩy hàng, quý vị phải đánh dấu các ô liên quan đến việc lau chùi xe đẩy hàng, mặc dù chúng được liệt kê là “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng”. Nếu quý vị không chọn ô áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị, thì Thể thức được Sửa đổi của quý vị vi phạm Lệnh này.

"Tên doanh nghiệp như được biết" là gì?

Ô thứ hai trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi yêu cầu điền tên doanh nghiệp như được biết của quý vị. Nên điền vào ô này nếu tên doanh nghiệp pháp lý của quý vị khác với tên mà khách hàng nhận ra hoặc tên quý vị sử dụng trong các hoạt động hàng ngày. Ô này là tùy chọn, vì vậy nếu tên pháp lý của doanh nghiệp đã được biết đến, quý vị không cần phải điền tên như được biết.

Điều gì được coi là “cơ sở/nơi làm việc” cho Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao ?

Cơ sở/Nơi làm việc là địa điểm được vận hành bởi doanh nghiệp của quý vị. Đối với nhiều doanh nghiệp, cơ sở/nơi làm việc sẽ là các tòa nhà. Đối với những người khác, cơ sở/nơi làm việc có thể là không gian ngoài trời. Cơ sở/nơi làm việc cũng có thể là sự kết hợp giữa tòa nhà và khu vực ngoài trời (chẳng hạn như hoạt động nông nghiệp thu hoạch nông sản trên cánh đồng và chế biến nông sản trong trại kho hoặc nhà kho tại chỗ).

Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp của tôi thực hiện dịch vụ tại nhiều địa điểm khác nhau?

Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ tại các địa điểm rải rác (chẳng hạn như người làm vườn, người dắt chó đi dạo hoặc công ty vệ sinh bên trong nhà) có thể nộp một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho toàn bộ hoạt động của họ và không cần phải hoàn thành Thể thức được Sửa đổi mới cho mỗi nơi họ cung cấp dịch vụ (ví dụ, mỗi nhà mà người làm vườn đến để cắt cỏ). Tất cả các doanh nghiệp nằm rải rác phải cung cấp một bản sao của Thể thức được Sửa đổi của họ cho người chủ hoặc nhà điều hành của mỗi nơi mà họ đến để cung cấp dịch vụ (ngoài việc cung cấp bản Thể thức được Sửa đổi cho tất cả nhân viên của họ).

Nếu một doanh nghiệp nằm rải rác có một cơ sở (như văn phòng trụ sở chính hoặc một sân chứa dụng cụ), thì Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải liệt kê địa chỉ của cơ sở đó trong hàng “Địa chỉ” ở đầu mẫu Thể thức và bản thông báo theo yêu cầu trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  sẽ phải được niêm yết tại cơ sở. Các doanh nghiệp này không nên đánh dấu vào ô “Không có Cơ sở Kinh doanh” ở đầu mẫu đơn (vì họ có cơ sở, ngay cả khi một số hoặc hầu hết các dịch vụ của họ diễn ra ở nơi khác).

Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp nằm rải rác không có cơ sở vật chất và nhân viên chỉ làm việc tại các địa điểm rải rác, các doanh nghiệp này không nên điền vào hàng “Địa chỉ” ở đầu mẫu Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi. Thay vào đó, họ nên nhấp vào ô "Không có Cơ sở Kinh doanh". Các doanh nghiệp này sẽ không cần niêm yết một bản thông báo nào (vì họ không có cơ sở để niêm yết). Họ vẫn nên xem kỹ mẫu đơn và chọn những ô nào áp dụng cho doanh nghiệp của họ.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nào có nhiều cơ sở, doanh nghiệp đó phải điền vào đơn Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi cho từng địa điểm.

Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 có yêu cầu các doanh nghiệp liên quan đến xây dựng phải hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Có. Các doanh nghiệp liên quan đến ngành xây dựng phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi theo Lệnh được ban hành ngày 5 tháng 10. Hoạt động xây dựng cũng phải tuân thủ các yêu cầu trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các dự án xây dựng.

Tôi điều hành một doanh nghiệp tại nhà của tôi. Tôi có cần nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Điều này thì tùy. Tất cả các doanh nghiệp phải hoàn thành, nộp và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho mọi cơ sở/nơi làm việc được nhân viên hoặc công chúng ghé đến. Nếu quý vị điều hành một doanh nghiệp tại nhà, quý vị phải nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi nếu: (1) có ai ở ngoài gia đình đến nhà quý vị để làm nhân viên hoặc đến thăm với tư cách là khách hàng; (2) quý vị cung cấp dịch vụ tại các địa điểm mà quý vị không sở hữu hoặc vận hành; hoặc (3) quý vị đích thân giao sản phẩm đến nhà hoặc nơi kinh doanh.

Ví dụ 1: Quý vị điều hành một doanh nghiệp sửa chữa điện tử tại nhà của quý vị. Quý vị là nhân viên duy nhất, nhưng khách hàng đến nhà của quý vị để đưa và lấy đồ cần sửa. Quý vị sẽ phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi vì cơ sở kinh doanh của quý vị được khách hàng ghé đến.

Ví dụ 2: Quý vị điều hành một doanh nghiệp kế toán tại nhà của quý vị. Quý vị có một nhân viên đến nhà hai lần một tuần để giúp làm giấy tờ. Nhân viên không sống cùng với quý vị. Quý vị sẽ phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi vì cơ sở kinh doanh của quý vị có nhân viên ghé đến.

Ví dụ 3: Quý vị điều hành một doanh nghiệp làm vườn tại nhà. Quý vị cất thiết bị tại nhà và mỗi ngày lái xe đến nhiều nhà và doanh nghiệp khác nhau để cung cấp dịch vụ của quý vị. Quý vị phải hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi và cung cấp một bản sao cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của mỗi nhà hoặc doanh nghiệp nhận dịch vụ của quý vị.

Ví dụ 4: Quý vị làm đồ nội thất trong phòng chứa xe của quý vị và giao hàng tận nhà cho khách. Quý vị phải hoàn thành một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.

Ví dụ 5: Quý vị điều hành một doanh nghiệp thiết kế đồ họa tại nhà của quý vị. Quý vị và người phối ngẫu của quý vị đang sống với quý vị là hai nhân viên duy nhất. Tất cả các cuộc họp với khách hàng được xảy ra trực truyến, vì vậy không ai đến nhà của quý vị do chuyện kinh doanh. Quý vị không cần phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.

Các cơ quan chính phủ có bắt buộc phải hoàn thành các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho các cơ sở nơi các chức năng thiết yếu của chính phủ đang được thực hiện không?

Có.

Doanh nghiệp của tôi hiện không cung cấp dịch vụ cho công chúng và nhân viên chỉ có mặt để thực hiện các hoạt động căn bản  tối thiểu. Tôi có cần nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Có. Tất cả các cơ sở kinh doanh và nơi làm việc được nhân viên hoặc công chúng sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào đều phải có Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao, bao gồm cả những cơ sở chỉ được nhân viên thực hiện các hoạt động căn bản  tối thiểu lui tới.

Tôi đã điền vào Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi và nhấn “Hoàn tất”. Điều gì xảy ra bây giờ? Làm cách nào để tôi truy cập và in các tài liệu đã hoàn thành?

Nếu quý vị đã điền vào mọi ô bắt buộc, sau khi quý vị nhấn “Hoàn tất”, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà quý vị đã cung cấp trước khi bắt đầu điền vào mẫu đơn (địa chỉ email được điền vào phần “Submitter”). Email này sẽ có một đường nối kết có tên "View Completed Documents." Hãy nhấp vào đường nối kết này để xem và in bản thông báo và Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi mà quý vị đã hoàn thành.

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi yêu cầu người chủ tiến hành việc kiểm tra nhiệt độ và triệu chứng cho nhân viên vào đầu trường hợp  làm của họ. Việc kiểm tra nhiệt độ có bắt buộc phải đo nhiệt độ bằng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt không?

Không, không bắt buộc phải đo nhiệt độ của nhân viên bằng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt. Kiểm tra sức khỏe của nhân viên để biết nhiệt độ và các triệu chứng có nghĩa là nhân viên nên được hỏi han trước khi bắt đầu làm việc để xem họ có cảm thấy hoặc gần đây cảm thấy sốt, và đang hoặc gần đây có các triệu chứng khác như ho, khó thở, đau họng, ớn lạnh và đau nhức cơ/cơ thể hay không. Quá trình kiểm tra sức khỏe này là bắt buộc. (Lưu ý: Kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt có thể làm tăng rủi ro COVID-19 nếu nhiều nhân viên tập trung ở cùng một nơi để được kiểm tra. Nếu người chủ quyết định sử dụng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt để đo nhiệt độ của nhân viên, họ nên cho nhân viên nào có nhiệt độ từ 99 độ F trở lên đi về nhà.)

Việc kiểm tra nhiệt độ và triệu chứng có cần phải được người kiểm tra được chỉ định thực hiện trực tiếp không?

Không. Người chủ có thể nói người kiểm tra sức khỏe thực hiện điều này trực tiếp với các nhân viên, nhưng họ cũng có thể yêu cầu nhân viên tự xác nhận bằng văn bản rằng họ không có triệu chứng. Điều này có thể được thực hiện qua đơn bằng giấy, bản khảo sát trực tuyến hoặc phương tiện văn bản nào khác.

 Trở lại đầu trang ▲

Giới hạn về số  người

Làm cách nào để tôi xác định xem cơ sở của tôi có phải tuân theo giới hạn về số  người hay không và làm thế nào để tính số  người tối đa được vào trong cơ sở?

Hãy vào www.sccgov.org/covidtrường hợp pacity để biết thông tin về số  người tối đa, cách tính số  người cho cơ sở của quý vị và đọc các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về số  người tối đa.

Trở lại đầu trang ▲

Thực thi Sắc lệnh

Tôi không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật. Tôi có bị phạt nếu không đeo khăn che mặt nơi công cộng không?

Không. Những người được miễn đeo khăn che mặt sẽ không vi phạm Lệnh của Viên Chức Sở Y tế của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt khi họ không đeo khăn che mặt, và Quận Hạt sẽ không phạt tiền hoặc đưa ra các hình phạt khác đối với những người không đeo khăn che mặt.

Có người đã liên lạc với tôi và cho biết rằng họ đang thi hành Lệnh của Viên Chức Sở Y tế địa phương. Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng người này được ủy quyền để thực thi Lệnh?

Nếu quý vị có thắc mắc về việc liệu ai đó có được Viên Chức Sở Y tế ủy quyền thi hành Lệnh của Viên Chức Sở Y tế Tiểu Bang và địa phương hay không, quý vị có thể liên lạc với Tổng đài hỗ trợ Doanh nghiệp ở số (408) 961-5500 và yêu cầu họ xác nhận. Lưu ý: Nhân viên Thực thi của Quận Hạt sẽ không bao giờ hỏi thông tin thẻ tín dụng của quý vị hoặc yêu cầu quý vị trả tiền phạt hoặc lệ phí qua điện thoại.

Trở lại đầu trang ▲

Người khuyết tật và có hoàn cảnh không thuận tiện

Trong khi Lệnh của Viên Chức Sở Y tế có hiệu lực, các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng có cần phải tuân theo các quy định của Đạo luật bảo vệ Người khuyết tật tại Hoa Kỳ (ADA) không?

Có. Lệnh của Viên Chức Sở Y tế không thay đổi các quy định của ADA và ADA vẫn có hiệu lực trên toàn quận hạt. Các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng phải tuân theo trách nhiệm về ADA thông thường của họ, ngay cả khi họ đang thay đổi cơ sở để thực hiện các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao . Ví dụ: nếu doanh nghiệp nào quyết định sắp xếp lại đồ nội thất trong cơ sở để giúp khách hàng dễ có khoảng cách Xã giao  hơn, cách dàn xếp mới phải tuân theo các quy định của ADA về lối ra vào. Tương tự, nếu một nhà hàng quyết định cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời, họ không được để bàn ghế ngoài trời cản trở lối đi của công chúng. Hãy vào www.ada.gov/regs2010/smallbusiness/smallbusprimer2010.htm để biết thêm thông tin về các yêu cầu của ADA đối với doanh nghiệp.

Tôi sử dụng xe lăn hoặc xe được sửa lại để thích hợp với khuyết tật (xe thích nghi). Tôi có thể sử dụng các địa điểm cho phép ngồi trong xe (drive-up) của Quận Hạt để được xét nghiệm COVID-19 không?

Có. Các địa điểm xét nghiệm drive-up cho phép xe tải xe lăn và xe thích nghi khác đi vào. Lưu ý rằng các địa điểm xét nghiệm dirve-up thường sẽ yêu cầu quý vị ở lại trong xe trong khi quý vị tự lấy mẫu xét nghiệm của quý vị.

Tôi sử dụng xe lăn tay/xe lăn điện hoặc tôi có khuyết tật thể chất khác. Tôi có thể đến các địa điểm cho phép đi bộ/lái đến (walk-up)/drive-up của Quận Hạt để được xét nghiệm COVID-19 không?

Có. Các địa điểm xét nghiệm walk-up/drive-up có được mở và nhân viên tại địa điểm sẽ sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai cần được giúp.

Tôi dựa vào phương tiện giao thông công cộng hoặc dịch vụ đưa đón theo yêu cầu (paratransit) để đi lại. Nếu tôi muốn đi xét nghiệm COVID-19, tôi có thể làm cách nào để sắp xếp phương tiện đi đến địa điểm xét nghiệm?

Xin vui lòng xem trang mạng xét nghiệm và lưu đồ này của Quận Hạt để biết hướng dẫn về cách có được phương tiện vận chuyển đến địa điểm xét nghiệm. Nếu quý vị vẫn có thắc mắc sau khi xem trang mạng và lưu đồ về xét nghiệm, vui lòng liên lạc với Điều phối viên của Quận Hạt hỗ trợ Người bị Khuyết tật và có Hoàn cảnh Bất lợi tại afncoordinator@eoc.sccgov.org.

Làm thế nào để Quận Hạt biết rằng người có nhu cầu tiếp cận ngôn ngữ hoặc xử lý ngôn ngữ có thể hiểu được các bản thông tin của họ về COVID-19?

Quận Hạt đang thực hiện nhiều phương cách để cộng đồng có thể hiểu các bản thông tin của họ. Toàn bộ trang mạng COVID-19 của Sở Y tế Công cộng được dịch đầy đủ sang năm ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Tagalog), và các bài đăng có chức năng Văn bản Thay thế. Quận Hạt có các buổi hội thoại trực tuyến trên Facebook ba lần mỗi tuần để chia sẻ thông tin quan trọng ở dạng video và các trình bày video có người diễn giải bằng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh - ASL trực tiếp. Quận Hạt cũng đã thiết kế các bản thông báo, tờ rơi và bích chương bao gồm đồ họa thông tin cùng với văn bản để mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Quận Hạt có cung cấp tài liệu COVID-19 của họ trong các hình thức dễ xem (bản in ra giấy, khổ lớn, v.v.) không?

Có. Nếu quý vị có nhu cầu truy cập hoặc sử dụng và cần tài liệu COVID-19 của Quận Hạt ở định dạng có thể truy cập được, vui lòng liên lạc với Điều phối viên cho Người bị Khuyết tật và có Hoàn cảnh Bất lợi tại afncoordinator@eoc.sccgov.org để được hỗ trợ.​​

Tôi không thể đeo khẩu trang vì sức khỏe hoặc bị khuyết tật. Tôi có bị bắt buộc phải đeo không?

Khăn che mặt là một trong những công cụ quan trọng nhất hiện có để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và những ai có thể đeo khăn che mặt một cách an toàn đều phải làm như vậy. Tuy nhiên, những người sau đây không bị bắt buộc phải đeo khăn che mặt, ngay cả khi đang ở cơ sở kinh doanh hoặc ở những nơi mà họ không thể giữ khoảng cách với người khác:

 • Trẻ nhỏ.
 • Những người có bệnh mãn tính, tình trạng sức khỏe tinh thần hoặc khuyết tật khiến họ không thể đeo khăn che mặt, bao gồm những người sẽ không thể tháo khăn che mặt khi không có sự trợ giúp.
 • Người khiếm thính hoặc người đang giao tiếp với người khiếm thính, nếu khả năng nhìn thấy miệng của nhau là điều cần thiết cho việc giao tiếp.
 • Những người khác được chỉ định trong Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Bộ Y tế Công cộng California

Các doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy bác sĩ sau khi quý vị giải thích không thể đeo khăn che mặt vì sức khỏe hoặc khuyết tật. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Bộ Y tế Công cộng California để biết thêm thông tin.

Tôi có một câu hỏi liên quan đến người bị khuyết tật và có hoàn cảnh không thuận tiện. Tôi có thể đến đâu để được hỗ trợ?

Những nguồn trợ giúp sau đây là dành cho những người có câu hỏi liên quan đến người bị khuyết tật và có hoàn cảnh không thuận tiện:

 • Để được hỗ trợ tìm địa điểm hoặc tiếp cận các nguồn trợ giúp trong cộng đồng, hãy liên lạc với Trung tâm Sống độc lập ở Thung lũng Silicon, www.211.org, hoặc Trung tâm Khu vực San Andreas.
 • Đối với các đề tài liên quan đến người cao niên (chẳng hạn như Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà hoặc Dịch vụ Dinh dưỡng cho Người cao niên), hãy liên lạc với Bộ Dịch vụ cho Người Cao niên và Người lớn của Quận Hạt.
 • Đối với các đề tài liên quan đến các cơ sở chăm sóc dài hạn, hãy liên lạc với Thanh tra viên Bộ Dịch vụ cho Người cao niên của California ở số 1-800-231-4024.
 • Đối với các vấn đề liên quan đến SNAP, Medi-Trường hợp l, hoặc các phúc lợi khác, vui lòng liên lạc với Sở Dịch vụ Việc làm và Phúc lợi của Quận Hạt.
 • Để báo cáo một doanh nghiệp vi phạm ADA, vui lòng liên lạc với thành phố nơi doanh nghiệp đó tọa lạc.

Tôi có thể thực hiện những điều gì để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp?

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng cho tất cả mọi người, và đặc biệt quan trọng đối với những người bị khuyết tật hoặc có hoàn cảnh không thuận tiện vì họ có thể cần chuẩn bị thêm để giữ an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả cư dân của Quận Hạt được khuyến khích ghi danh nhận thông báo từ Quận Hạt. Đây là một phương thức miễn phí dễ dàng cho quý vị nhận các thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Quý vị có thể ghi danh để nhận thông báo AlertSCC ở đây. Ngoài ra, Trang mạng của Văn phòng Quản lý Việc Khẩn cấp Quận Hạt có các nguồn trợ giúp để hỗ trợ tất cả cư dân Quận Hạt thiết kế một kế hoạch an toàn cho gia đình và những người thân của họ khi có thiên tai. Sau đây là các hướng dẫn chuẩn bị cụ thể hơn cho những người bị khuyết tật hoặc có hoàn cảnh bất lợi:

Tôi điều hành một doanh nghiệp bán lẻ và tôi không an tâm khi cho phép bất kỳ ai vào cửa hàng mà không đeo khăn che mặt. Doanh nghiệp của tôi có thể làm gì để tạo sự thuận tiện cho những người mua sắm không thể đeo khăn che mặt vì sức khỏe hoặc bị khuyết tật?

Nếu khách hàng không thể đeo khăn che mặt vì sức khỏe hoặc bị khuyết tật, các cửa hàng bán lẻ không được từ chối khách hàng đó chỉ vì họ không đeo khăn che mặt. Nhưng các cửa hàng bán lẻ được khuyến khích tạo sự thuận tiện cho những khách hàng này để họ có thể nhận được dịch vụ của cửa hàng bán lẻ mà không cần vào cơ sở kinh doanh. Những sự thuận tiện này có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hoặc nhận danh sách đồ mua sắm của khách hàng qua điện thoại hoặc ở lề đường và mang các mặt hàng ra bên ngoài cho khách hàng để họ không cần phải vào cửa hàng.

Tôi không an tâm khi đi mua sắm trực tiếp vì tôi không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc vì khuyết tật. Có nguồn trợ giúp nào để giúp tôi mua sắm không?

Dịch vụ giao hàng do các cửa hàng bán lẻ và tạp hóa cung cấp là những lựa chọn tốt cho những người không an tâm đi mua hàng trực tiếp. Ngoài ra còn có các nguồn trợ giúp miễn phí như helphands.community, một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ giao hàng và hỗ trợ khác.

Trở lại đầu trang ▲

Đặt câu hỏi hoặc chia sẻ mối quan tâm

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 11/24/2020 3:26 PM