Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Cập nhật: ngày 25 tháng 1 năm 2021​

UPDATE: On March 2, 2021, the California Department of Public Health announced that Santa Clara County will be entering the Red Tier of the State’s the State’s Blueprint for a Safer Economy effective March 3, 2021. The County is also lifting local activity-specific health directives, effective Wednesday, March 3, 2021.  However, Santa Clara County continues to experience high rates of COVID-19 transmission, and the danger COVID-19 poses to our community has not subsided.  The County Health Officer urges businesses, entities, and residents to continue exercising caution even as certain restrictions are lifted by the State.  Just because the State allows certain activities to resume or adopts certain COVID protocols, that does not mean that those activities are safe. 

The following documents can be reviewed for further information and updates.

 

The following documents are the Mandatory Health Officer Directives that specify requirements for businesses and activities:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tiểu Bang đã thông báo vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 rằng Vùng Vịnh không còn phụ thuộc vào Lệnh Ở Nhà theo Vùng. Điều gì đã thay đổi khi Hạt Santa Clara trở lại Ngạch Tím

Mặc dù Tiểu Bang đã bãi bỏ Lệnh Ở Nhà theo Vùng trong Vùng Vịnh, Hạt Santa Clara tiếp tục có mức độ lây truyền COVID-19 đáng báo động, và khả năng tiếp nhận và điều trị của bệnh viện cũng như các phòng chăm sóc đặc biệt ICU vẫn còn rất hạn chế trong Quận Hạt và trong vùng. Mối nguy hiểm mà COVID-19 gây ra cho cộng đồng của chúng ta vẫn chưa giảm bớt, và Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và cư dân tiếp tục thận trọng tối đa, ngay cả khi một số hạn chế đã được Tiểu Bang hủy bỏ.

Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 1 năm 2021, tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức và mọi người ở Hạt Santa Clara phải tuân theo các hạn chế trong Ngạch Tím trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang (“Kế hoạch”) và các hạn chế bổ sung mà Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt đã áp đặt. Như thường lệ, các doanh nghiệp, các tổ chức và mọi người phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Y Tế của Tiểu Bang và Quận Hạt, và khi có mâu thuẫn giữa hai lệnh, sẽ phải tuân theo các quy tắc nào chặt chẽ hơn.

Dưới đây là tóm tắt các thay đổi có hiệu lực từ ngày 25 tháng 1 năm 2021:

 • Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người của Quận Hạt đã được cập nhật để phản ánh cơ sở nào hiện nay được mở hoặc phải đóng cửa. Hầu hết các doanh nghiệp nào được phép mở cửa hoạt động trong nhà cho công chúng sẽ phải giới hạn số người ra vào không gian dành cho công chúng ở mức 20% so với bình thường.
 • Các cuộc tụ họp ngoài trời gồm tối đa ba gia đình hiện được phép cho mọi mục đích. Các cuộc tụ tập ngoài trời lớn hơn với tối đa 200 người chỉ được phép cho các mục đích chính trị, tôn giáo hoặc nghi lễ hoặc một điều khác như được Tiểu Bang cho phép. Các cuộc tụ tập trong nhà dưới mọi hình thức nào vẫn bị cấm. Tất cả các cuộc tụ họp được cho phép, phải tuân thủ Chỉ thị Bắt buộc cho các cuộc Tụ họp được cập nhật của Quận Hạt.
 • Dịch vụ ăn uống ngoài trời có thể tiếp tục mở trở lại và phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc cho Dịch vụ Ăn uống. Việc ăn uống trong nhà vẫn bị cấm. Quầy bán rượu, nhà máy bia, nhà máy rượu và quán rượu chỉ được bán bia rượu ở ngoài trời và cùng với bữa ăn.
 • Các dịch vụ chăm sóc cá nhân có thể tiếp tục trở lại bên trong nhà và ngoài trời, và phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc về Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân.
 • Các sinh hoạt thể thao giải trí dành cho người lớn có thể tiếp tục trở lại, và phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc dành cho các cuộc Tụ họp được cập nhật, bao gồm các quy tắc cụ thể trong Phần 9 của Chỉ thị đó.
 • Các môn thể thao dành cho thanh thiếu niên và người lớn có thể tiếp tục trở lại và phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc cho các Sinh hoạt Thể thao Giải trí cho Người lớn và Thanh thiếu niên.
 • Các môn thể thao chuyên nghiệp và của trường đại học có thể tiếp tục trở lại, và phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc dành cho Sinh hoạt Thể thao Chuyên nghiệp và của Trường Đại học được cập nhật.
 • Chỉ thị Bắt buộc cho việc Đi lại của Quận Hạt, đòi hỏi hầu hết những người đi vào Quận Hạt từ một nơi cách xa hơn 150 dặm phải cách ly trong 10 ngày khi đến nơi, sẽ vẫn còn hiệu lực.
 • Chỉ thị Bắt buộc dành cho Cơ sở Lưu trú của Quận Hạt vẫn còn hiệu lực. Cơ sở lưu trú không được cung cấp dịch vụ lưu trú cho các mục đích không thiết yếu, chẳng hạn như du lịch và giải trí. Mọi người nên tránh các chuyến đi không cần thiết, đặc biệt là khi có các biến thể mới của COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu và ở Hoa Kỳ.

Vui lòng xem Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người để biết thêm chi tiết về những ngành và sinh hoạt nào được mở tại Hạt Santa Clara. Hãy nhớ rằng tất cả các ngành và sinh hoạt cũng phải tuân theo các quy tắc trong Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi ngày 5 tháng 10 của Quận Hạt, Chỉ thị Bắt buộc của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt, Kế hoạch của Tiểu Bang và mọi Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành hiện hành của Tiểu Bang.

Hiện tại chúng ta đang ở ngạch nào trong Kế hoạch chi tiết về Nền kinh tế An toàn hơn của Tiểu bang?

Giống như hầu hết các quận hạt khác ở California, Hạt Santa Clara hiện nằm trong Ngạch Tím (Ngạch Một) trong Kế hoạch chi tiết về Nền kinh tế An toàn hơn (“Kế hoạch") của Tiểu Bang. Ngạch Tím là ngạch hạn chế nhất. Trang Kế hoạch và trang Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang có thông tin về các hạn chế áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau trong Ngạch Tím. (Nhưng hãy nhớ rằng các hạn chế của Quận Hạt cũng được áp dụng và  hiện nghiêm ngặt hơn các hạn chế của Tiểu Bang đối với một số thể loại kinh doanh và sinh hoạt.)

Khi nào thì Hạt Santa Clara sẽ chuyển ra khỏi Ngạch Tím?

Tiểu Bang sẽ xác định khi nào Hạt Santa Clara có thể chuyển ra khỏi Ngạch Tím dựa trên dữ liệu địa phương của chúng ta. Tiểu Bang đã thông báo rằng họ sẽ thường xuyên theo dõi dữ liệu của từng quận hạt và đánh giá hàng tuần để xem quận hạt nào có thể chuyển ra khỏi Ngạch cấp hiện tại của họ hay không. Việc di chuyển giữa các ngạch được xác định chủ yếu là theo tỷ lệ các trường hợp lây nhiễm được điều chỉnh và tỷ lệ kết quả xét nghiệm dương tính của quận hạt, cũng như các biện pháp bình đẳng về y tế.

Tôi cần tuân theo lệnh nào - lệnh của Tiểu Bang hay của Quận Hạt?

Cả hai. Mọi người và các doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt và Lệnh của Viên Chức Y tế của Tiểu Bang. Nếu có sự khác biệt giữa hai lệnh, quý vị sẽ phải tuân theo lệnh nào nghiêm ngặt hơn.

Quý vị cũng phải tuân theo các Chỉ thị bắt buộc hiện hành của Quận Hạt, các "Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành" hiện hành của Tiểu Bang và các luật hoặc quy định hiện hành nào khác.

Những điểm nổi bật chính trong Lệnh Giảm thiểu Rủi ro ngày 5 tháng 10 của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt là gì?

 • Đúng theo quy định trong Ngạch màu của Tiểu Bang: Trừ khi được nêu khác hơn trong Lệnh được Sửa đổi hoặc Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt, bao gồm Chỉ thị Bắt buộc về Giới Hạn Số Người, các doanh nghiệp chỉ được cho phép mở cửa trong phạm vi cho phép theo Ngạch màu của Tiểu Bang và các hạn chế của Ngạch được chỉ định cho Quận Hạt.
 • Quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp: Lệnh được Sửa đổi tiếp tục đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp tuân theo các quy tắc để làm giảm rủi ro lây lan COVID-19, bao gồm:
  • Làm việc ở nhà: Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục yêu cầu nhân viên của họ làm việc ở nhà khi có thể. Nhân viên chỉ có thể đi làm cho công việc mà họ không thể làm tại nhà.
  • Quy định của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao:Tất cả các doanh nghiệp (và các cơ quan chính phủ) phải hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho từng cơ sở của họ trên trang mạng của Quận Hạt tại org. Bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được nộp trước ngày 11 tháng 10 năm 2020 không còn hợp lệ. Bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cũ phải được điền bằng với mẫu đơn mới cho Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao tại http://www.covid19prepared.org/.
  • Báo cáo khi có người bị nhiễm bệnh: Tất cả các doanh nghiệp (và các cơ quan chính phủ) phải tuân theo luật pháp và báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ tại www.sccsafeworkplace.org nếu biết có nhân viên nào được xác nhận là dương tính với COVID-19. Họ cũng phải yêu cầu nhân viên báo cho họ khi kết quả xét nghiệm dương tính và tuân thủ mọi biện pháp thăm dò các trường hợp nhiễm, tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân và điều tra các đợt bùng phát bệnh.
  • Giới hạn số người và kiểm soát số người ra vào: Tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ các giới hạn số người hiện hành được thiết lập trong cập nhật mới nhất của Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người. Tất cả các doanh nghiệp (ngoại trừ các bệnh viện chăm sóc cấp tính) có các cơ sở trong nhà mở cửa cho công chúng sẽ phải thiết lập “hệ thống đếm số người ra vào” để không vượt quá giới hạn số người được áp dụng.
  • Đóng cửa phòng nghỉ giải lao trong nhà: Tất cả các doanh nghiệp (ngoại trừ bệnh viện chăm sóc cấp tính) phải hạn chế nhân viên ra vào các phòng nghỉ giải lao bên trong nhà tại nơi làm việc như được mô tả trong phần 3 của Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người.

Lệnh Giảm thiểu Rủi ro Ngày 5 tháng 10 của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt sẽ có hiệu lực trong bao lâu?

Lệnh của Viên Chức Y Tế địa phương ban hành ngày 5 tháng 10 sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Viên Chức Sở Y Tế sửa đổi hoặc chấm dứt lệnh đó. Viên Chức Sở Y Tế có thể sửa đổi các chỉ thị theo thời gian, hoặc ban hành các chỉ thị mới, trong khi Lệnh có hiệu lực.

Có phải việc chuyển sang mô hình giảm thiểu rủi ro trong Lệnh ngày 5 tháng 10 của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt có nghĩa là việc tụ tập, quay lại làm việc và lui tới các doanh nghiệp là an toàn không?

Không phải như thế. Lệnh đặc biệt kêu gọi cư dân Quận Hạt làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 bằng cách ở nhà càng nhiều càng tốt. Những người từ 70 tuổi trở lên, hoặc những người có các bệnh trạng nghiêm trọng, nên ở nhà ngoại trừ việc giải quyết các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm hoặc thuốc men. Những người từ 50 đến 69 tuổi, khi có thể, nên giảm thiểu các sinh hoạt và giao tiếp với những người bên ngoài gia đình của họ.

"Lệnh Ở Nhà có Giới hạn" của Tiểu Bang vẫn còn có hiệu lực hay không?

Không. “Lệnh Ở Nhà có Giới hạn” (thường được gọi là “lệnh giới nghiêm”) của Tiểu Bang yêu cầu các doanh nghiệp không thiết yếu đóng cửa trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, ngay cả khi họ được phép mở cửa cho công chúng vào ban ngày. Kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2021, giới hạn về thời gian này đã không còn hiệu lực.

 

Trở lại đầu trang ▲

CÁC CUỘC TỤ HỌP

Viên chức Bộ Y tế Tiểu bang nói chung đã cấm hầu hết các hình thức tụ họp trên toàn tiểu bang. Quận hạt đã áp dụng các hạn chế bổ sung để tất cả các cuộc tụ họp nào được phép sẽ được tổ chức an toàn ở mức khả thi nhất. Câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về các cuộc tụ họp được liệt kê dưới đây, nhưng quý vị sẽ cần xem lại Chỉ thị bắt buộc cho việc tụ họp của Viên chức Sở Y tế để hiểu các quy tắc quý vị phải tuân theo để an toàn tổ chức hoặc tham dự một cuộc họp mặt được phép.

 

Các cuộc tụ họp có an toàn để tham dự không?

Không. COVID-19 vẫn đang lây lan trong cộng đồng của chúng ta. Tụ tập cùng với những người từ các gia đình khác, đặc biệt là bên trong nhà, sẽ tạo nhiều rủi ro, đặc biệt là trong thời kỳ các trường hợp COVID-19 đang gia tăng đột biến hiện nay. Cụ thể, các cá nhân trên 70 tuổi và các cá nhân có bệnh mãn tính không nên tham gia vào các cuộc tụ họp. Các cuộc tụ họp trong nhà đặc biệt có nhiều rủi ro và không được phép diễn ra vào thời điểm này.

 

Một "cuộc tụ họp" là gì?

Một cuộc tụ họp là bất kỳ một sự kiện hoặc họp mặt nào được tổ chức cho những người không sống cùng một nhà. Điều này bao gồm các sự kiện như hội chợ, dã ngoại, chiếu phim, hoạt động của sòng bài, hội nghị, cuộc thi đấu, việc thờ phượng tôn giáo, các cuộc biểu diễn và tiệc tùng.

 

Những loại tụ họp nào được phép ngay bây giờ?

Hiện tại, chỉ một số loại tụ họp nhất định mới được phép. Tiểu bang và Quận hạt đã đặt ra các quy tắc khác nhau về các cuộc tụ họp, và quý vị chỉ có thể tổ chức cuộc tụ họp nếu cuộc tụ họp đó được phép theo cả quy tắc của Tiểu bang và Quận hạt.

Quy tắc của Tiểu bang: Tiểu bang đã áp đặt các quy tắc khác nhau tùy thuộc vào mục đích của cuộc tụ họp. Tiểu bang cho phép các cuộc tụ họp có tối đa ba gia đình cho bất kỳ mục đích nào. Nhưng đối với các cuộc tụ họp đông người hơn (trên ba gia đình), Tiểu bang chỉ cho phép các buổi thờ phượng, biểu tình, sự kiện chính trị, nghi lễ văn hóa và các cuộc tụ họp được cho phép rõ ràng trong tài liệu hướng dẫn của Tiểu bang. Nếu buổi họp mặt của quý vị không thuộc một trong các loại này, thì buổi họp đó sẽ không được tổ chức.

Nội quy của Quận hạt: Mặc dù Quận hạt không có hạn chế về hình thức hoặc mục đích của một cuộc tụ họp, Quận hạt có các quy tắc dựa trên rủi ro để tất cả các cuộc tụ họp được tiến hành một cách an toàn nhất có thể. Hiện tại, vì COVID-19 vẫn còn lây lan nhanh chóng trong cộng đồng của chúng ta, nên Quận hạt cấm tất cả các cuộc tụ họp trong nhà. Các cuộc tụ họp ngoài trời được phép có đến 400 người và phải tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc cho việc Tụ họp của Tiểu bang (và quý vị có thể tổ chức nhiều buổi tụ tập ngoài trời cùng một lúc nếu không gian của quý vị đủ rộng).

 

Làm cách nào để tôi biết liệu cuộc tụ họp của tôi có được phép hay không?

Bởi vì Tiểu bang chỉ cho phép một số loại tụ họp cụ thể, quý vị có thể khó xác định liệu cuộc tụ tập của quý vị có được phép hay không. Xem qua các câu hỏi sau nếu quý vị không chắc liệu cuộc tụ họp cụ thể của quý vị có được phép ngay bây giờ hay không:

 1. Buổi tụ họp của quý vị sẽ được tổ chức trong nhà hay ngoài trời?
  1. Trong nhà: tất cả các cuộc tụ họp trong nhà đều bị cấm ở Hạt Santa Clara.
  2. Ngoài trời: Nếu không gian tụ họp của quý vị đáp ứng Định nghĩa của Tiểu bang về một cơ sở ngoài trời, hãy chuyển sang câu hỏi 2. (Nếu không, thì không gian tụ tập của quý vị sẽ được coi là trong nhà và cuộc tụ họp của quý vị sẽ bị cấm.)

 

 1. Có bao nhiêu gia đình khác nhau sẽ tham dự?
  1. Từ ba gia đình trở xuống: Tiểu bang cho phép các cuộc tụ họp có tối đa ba gia đình với bất kỳ mục đích nào. Xem Câu hỏi thường gặp tiếp theo để biết thông tin về những quy tắc nào sẽ áp dụng cho cuộc họp của quý vị.
  2. Hơn ba gia đình: Chuyển sang câu hỏi 3.

 

 1. Buổi tụ họp của quý vị có là một buổi thờ phượng, biểu tình, hoạt động chính trị hay nghi lễ văn hóa (như đám tang hoặc lễ cưới) không?
  1. Có: Tiểu bang cho phép các cuộc tụ họp vì những mục đích hạn chế này. Xem Câu hỏi thường gặp tiếp theo để biết thông tin về những quy tắc nào sẽ áp dụng cho cuộc họp của quý vị.
  2. Không: Chuyển sang câu hỏi 4.

 

 1. Hình thức tụ họp của quý vị có được phép rõ ràng bởi tài liệu hướng dẫn về COVID-19 của Tiểu bang không?
  1. Có: Tiểu bang cho phép các cuộc tụ họp được cho phép rõ ràng trong các tài liệu hướng dẫn của chính họ. Xem Câu hỏi thường gặp tiếp theo để biết thông tin về những quy tắc nào sẽ áp dụng cho cuộc họp của quý vị.
  2. Không: Bị cấm. Buổi tụ họp của quý vị không nằm trong thành phần được Tiểu bang cho phép và sẽ không được tổ chức.

 

Làm cách nào tôi có thể tìm ra quy tắc nào áp dụng cho cuộc tụ họp của tôi?

Nếu quý vị đã xác định rằng buổi tụ họp của quý vị là được phép (xem phần Câu hỏi thường gặp trước đó nếu quý vị không chắc chắn), thì cuộc tụ họp của quý vị sẽ phải tuân thủ tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc cho cuộc Tụ họp của Quận hạt, Hướng dẫn về cuộc Tụ họp của Tiểu bang và các tài liệu Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành từ Tiểu bang dành cho cuộc tụ họp của quý vị.

 

Ai được phép tham dự một buổi tụ họp được chấp nhận theo quy tắc?

Mọi người, ngoại trừ những người bị bệnh. Nếu quý vị cảm thấy như bị bệnh với các triệu chứng giống COVID-19 (sốt, ho, khó thở, ớn lạnh, đổ mồ hôi ban đêm, đau họng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể, nhức đầu, lú lẫn hoặc mất vị giác/khứu giác), quý vị bắt buộc phải ở nhà và không đến bất kỳ buổi tụ tập nào để tránh làm người khác bị bệnh.  Ngoài ra, những người có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng hoặc tử vong do COVID-19 (do tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe) được khuyến khích ở nhà và không tham dự các cuộc tụ họp.

 

Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người quy định giới hạn về số lượng người có thể tham gia một buổi tụ tập ngoài trời. Giới hạn đó phản ánh tổng số người có thể tham dự trong toàn bộ sự kiện hay số người tối đa có thể có mặt tại buổi tụ họp cùng một lúc?

Giới hạn là tổng số người có thể tham dự trong toàn bộ cuộc tụ họp. Điều này có nghĩa là nếu cuộc tụ họp của quý vị đã đạt đến giới hạn số người tham dự, thì không ai khác sẽ được phép tham gia cuộc họp, ngay cả khi ai đó đã rời đi. Người tổ chức theo chỉ định sẽ phải giữ một danh sách tất cả những người tham dự tại buổi tụ họp, và số người trong danh sách đó sẽ không được trên con số tối đa hiện tại. Hãy nhớ rằng quý vị có thể tổ chức nhiều cuộc tụ họp cùng một lúc nếu không gian đủ lớn — hãy xem Chỉ thị Bắt buộc cho việc Tụ họp để biết thêm chi tiết.

 

Các cuộc tụ họp trong nhà có được phép không?

Không. Vì các cuộc tụ họp trong nhà đặc biệt tạo nhiều rủi ro và vì COVID-19 vẫn còn lây lan nhanh trong cộng đồng của chúng ta, nên tất cả các cuộc tụ họp trong nhà hiện bị cấm ở Hạt Santa Clara.

 

Lễ cưới có được phép tổ chức không? Còn tiệc cưới thì sao?

Lễ cưới được phép (chỉ ngoài trời) và phải tuân theo các yêu cầu trong Chỉ thị Bắt buộc cho việc Tụ họp. Nhưng Tiểu bang đã giải thích rõ rằng “KHÔNG được phép tổ chức tiệc tiếp tân/tiệc tùng/tiệc kỷ niệm cho đám cưới vào lúc này” theo lệnh của Viên chức Bộ Y tế Công cộng của Tiểu bang.

 

Tang lễ có được phép tổ chức không?

Tang lễ được phép (chỉ ngoài trời) và phải tuân theo các yêu cầu trong Chỉ thị Bắt buộc cho việc Tụ họp.

 

Tôi có thể tổ chức một buổi dạ tiệc hoặc tiệc cocktail không?

Theo quy định của Tiểu bang và Quận hạt, quý vị có thể tổ chức buổi dạ tiệc hoặc tiệc cocktail, nhưng chỉ khi quý vị làm tất cả những điều sau: (1) giới hạn số người tham dự (bao gồm cả quý vị) là những người từ ba gia đình trở xuống, (2) tổ chức toàn bộ sự kiện ngoài trời,  (3) tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc về việc Tụ họpHướng dẫn cho việc Tụ họp của Tiểu bang.

 

Làm thế nào Quận hạt chắc chắn rằng COVID-19 sẽ không lan truyền trong các lễ thờ cúng, sinh hoạt chính trị và nghi lễ văn hóa được Tiểu bang cho phép?

Tất cả các cuộc tụ họp đều cần có một người tổ chức được chỉ định, có thể là một người hoặc một doanh nghiệp để giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn. Người tổ chức có trách nhiệm bảo đảm tất cả mọi người tại buổi tụ họp tuân theo tất cả các quy định, bao gồm cả việc đeo khăn che mặt và giữ khoảng cách với nhau. Người tổ chức cũng phải cung cấp phương tiện rửa tay hoặc nước rửa tay để mọi người tại buổi tụ họp có thể giữ tay sạch sẽ — đó là một cách rất quan trọng để giúp giảm nguy cơ lây truyền COVID-19. Và người tổ chức sẽ phải giữ một danh sách tên và thông tin liên lạc của tất cả những người tham dự buổi tụ họp. Nếu một người tham dự có xét nghiệm dương tính với COVID-19, luật pháp bắt buộc người tổ chức phải hỗ trợ Sở Y tế Công cộng Quận hạt truy tìm và liên lạc với những người khác có thể đã bị phơi nhiễm tại buổi tụ họp, vì điều này cho phép Sở Y tế Công cộng giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm trong cộng đồng.

 

Mọi người có được phép tham gia các sinh hoạt drive-in (lái xe vào), drive-through (lái xe qua) hoặc các sinh hoạt khác bằng xe nếu mọi người ở trong xe hơi hoặc xe tải của riêng họ không?

Có. Viên chức Sở Y tế Quận Hạt không cấm các sinh hoạt này, và theo Trang chủ Hỏi Đáp về hạn chế COVID-19 của Tiểu bang, “Viên chức Bộ Y tế Công cộng của Tiểu bang không coi các sinh hoạt dùng xe hơi là cuộc tụ họp nếu những người tham gia ở trong xe của họ và tách biệt với những cá nhân không thuộc gia đình của họ.” Mọi người ngồi trong cùng một chiếc xe phải đến từ cùng một gia đình và mọi người phải ở trong xe của họ mọi lúc (ngoại trừ khi sử dụng nhà vệ sinh). Bất kỳ cơ quan nào tổ chức sự kiện dùng xe hơi đều phải hoàn thành, nộp và triển khai một bản Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao được Sửa đổi áp dụng cho sự kiện này.

Các nơi thờ phượng có được phép mở cửa ở Hạt Santa Clara không?

Quận hạt không có, và chưa bao giờ có, bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc cụ thể cho "nơi thờ phượng."

Tất cả các cơ sở mở cửa cho công chúng, bao gồm cả nơi thờ phượng, đều mở cửa với số người ở mức 20% so với bình thường theo Chỉ thị về Giới hạn Số Người của Quận hạt. Quy tắc giới hạn số người ở mức 20% so với bình thường sẽ áp dụng cho mọi nơi, bao gồm cả các cửa hàng tạp hóa và các cơ sở chính phủ mở cửa cho công chúng. Điều này có nghĩa là mọi người có thể vào bất kỳ cơ sở nào trong số những cơ sở này, nhưng cơ sở đó phải giám sát để không có số người trên mức 20% số người bình thường của họ.

Quan trọng hơn, Quận hạt cũng có các quy tắc áp dụng cho tất cả các cuộc tụ họp, bất kể là vì mục đích xã hội, tôn giáo hay bất kỳ mục đích nào khác. Theo mục đích của các quy tắc này, cuộc "tụ họp" bao gồm tất cả các sự kiện hoặc cuộc họp mang mọi người lại với nhau theo cách phối hợp trong một khoảng thời gian dài, bao gồm buổi chiếu bóng, các buổi họp mặt xã giao hoặc tiệc tùng, các cuộc họp mặt tôn giáo và các cuộc họp cộng đồng hoặc nghề nghiệp. Việc tụ họp trong nhà hiện bị cấm, bất kể ở tại thể loại cơ sở và bất kể mục đích của họ là gì.

Điều này có nghĩa là theo Chỉ thị Y tế của Quận hạt, các địa điểm thờ phượng được mở cửa cho công chúng tham gia nhiều loại sinh hoạt không liên quan đến việc tụ tập, bao gồm xưng tội, thờ phượng hoặc cầu nguyện riêng, cúng dường, v.v.

Tuy nhiên, việc tụ tập trong nhà đều bị cấm tại các nơi thờ phượng, cũng như ở tất cả các cơ sở khác, bao gồm cửa hàng bán lẻ, rạp chiếu bóng, trung tâm cộng đồng và các cơ sở khác. Các cuộc tụ tập có thể xảy ra ngoài trời và phải tuân theo các nguyên tắc giữ an toàn trong Chỉ thị cho việc Tụ họp của Quận hạt.

 

 

Trở lại đầu trang ▲

ĐI LẠI

Việc đi lại có an toàn cho tôi không?

Nhìn chung, tất cả việc đi lại đều không được khuyến khích, đặc biệt là cho các mục đích không thiết yếu như các chuyến du lịch hoặc công việc không cần thiết, và nên được hoãn lại cho đến khi các gia tăng hiện tại trong số trường hợp nhiễm COVID-19 và trường hợp nhập viện giảm bớt. Đọc Chỉ thị Bắt buộc về việc Đi lại để biết thêm thông tin.

Tôi có cần phải cách ly khi trở về từ những nơi khác ngoài Quận Hạt không?

Theo Chỉ thị bắt buộc về việc Đi lại, gần như tất cả những ai đi vào Hạt Santa Clara (trực tiếp hoặc qua một điểm dừng chân) từ hơn 150 dặm phải cách ly trong 10 ngày. Họ có thể cách ly bằng cách ở nhà hoặc tại một nơi tạm trú mà không tiếp xúc với những người bên ngoài nhóm đi chung với họ hoặc gia đình của họ. Thông tin và hướng dẫn về việc cách ly và các nguồn hỗ trợ cách ly có tại www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/contact-tracing.aspx#guidance.

Mọi người chỉ được miễn yêu cầu bắt buộc cho việc cách ly nếu họ đáp ứng một số điều kiện hạn hẹp, được quy định trong Chỉ thị Bắt buộc về việc Đi lại.

Tôi làm việc tại một bệnh viện y tế cấp tính. Nếu tôi đi vào Quận Hạt từ nơi xa hơn 150 dặm, tôi có phải cách ly khi đến nơi không?

Không. Những người làm việc tại các bệnh viện y tế cấp tính phần lớn được miễn tuân theo quy định cách ly vì quận hạt hiện có nhu cầu quan trọng để tăng cường số nhân viên đáp ứng các trường hợp nhập viện vì COVID-19.

Tôi là nhân viên y tế có giấy phép hành nghề. Nếu tôi đi vào Quận Hạt từ nơi xa hơn 150 dặm, tôi có phải cách ly khi đến nơi không?

Không. Các nhân viên y tế có giấy phép hành nghề (như được Bộ Người Tiêu Dùng California xác định) được miễn quy định cách ly.

Tôi là nhân viên chính phủ và cơ quan chính phủ của tôi đã xem công việc của tôi là một chức năng thiết yếu của chính phủ. Nếu tôi đi vào Quận Hạt từ nơi xa hơn 150 dặm, tôi có phải cách ly khi đến nơi không?

Nhân viên chính phủ không cần phải cách ly sau khi đến Hạt Santa Clara nếu họ chỉ đi đến để làm một công việc thiết yếu của chính phủ (theo định nghĩa của cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về những công việc đó). Nói chung, việc đi lại để làm một công việc thiết yếu của chính phủ sẽ do cơ quan chính phủ chi trả. Các chức năng thiết yếu của chính phủ có thể bao gồm, nhưng không chỉ có, việc thực thi pháp luật, cứu hỏa, y tế và giảng dạy học sinh tại trường.

Nhưng nếu những nhân viên này đi lại vì một mục đích nào khác, bao gồm cả để giải trí hoặc vì một mục đích nào khác ngoài mục đích thiết yếu liên quan đến công việc, thì theo hướng dẫn cách ly mới, họ cần phải cách ly trong 10 ngày. Họ có thể rời khỏi nhà hoặc nơi cách ly trong thời gian này (1) chỉ để lui tới nơi làm việc để thực hiện chức năng thiết yếu của chính phủ, và (2) chỉ khi cơ quan chính phủ của họ xác định rằng cơ quan đó sẽ không có đủ nhân viên để thực hiện chức năng thiết yếu của chính phủ nếu nhân viên đó không thể đến nơi làm việc.

Tôi đi vào Hạt Santa Clara từ nơi xa hơn 150 dặm để được chăm sóc tại một cơ sở y tế. Tôi có phải cách ly khi đến nơi không?

Quý vị phải cách ly, nhưng quý vị có thể rời khỏi nhà hoặc nơi cách ly để được chăm sóc tại cơ sở y tế. Quý vị phải ở trong nhà hoặc một nơi cách ly vào mọi thời điểm khác trong thời gian cách ly. Để cho rõ ràng hơn, nếu một trẻ vị thành niên hoặc người phụ thuộc khác đã đến Hạt Santa Clara để được chăm sóc tại một cơ sở y tế, người giám hộ của người đó có thể rời khỏi nhà hoặc nơi cách ly của họ để đi cùng trẻ vị thành niên hoặc người phụ thuộc khác để nhận các dịch vụ tại một cơ sở y tế.

Tôi đi vào Hạt Santa Clara từ nơi xa hơn 150 dặm. Tôi phải tuân theo lệnh của tòa án hoặc phải ra hầu tòa. Điều đó cần tôi rời khỏi nhà hoặc nơi cách ly trong thời gian cách ly. Tôi có được phép làm như vậy không?

Có. Quý vị có thể rời khỏi nhà hoặc nơi cách ly để tuân thủ lệnh tòa hoặc ra hầu tòa, nhưng quý vị phải ở lại nhà hoặc nơi cách ly vào các lúc khác trong thời gian cách ly.

Tôi là một nhân viên thiết yếu của cơ sở hạ tầng quan trọng theo định nghĩa của Tiểu Bang. Nếu tôi đi vào Quận Hạt từ nơi xa hơn 150 dặm, tôi có phải cách ly khi đến nơi không?

Có, quý vị phải cách ly. Quý vị có thể rời khỏi nhà hoặc nơi cách ly để đi làm, nhưng chỉ khi:

(1) chuyến đi của quý vị chỉ để làm công việc thiết yếu của cơ sở hạ tầng quan trọng;

(2) bây giờ quý vị chỉ đi làm để làm công việc thiết yếu của cơ sở hạ tầng quan trọng;

(3) người chủ của quý vị xác định rằng họ sẽ không có đủ nhân viên để làm các công việc thiết yếu của họ nếu không có quý vị làm việc tại cơ sở.

Nếu tất cả (1), (2) và (3) áp dụng cho trường hợp của quý vị, thì quý vị có thể đi làm, nhưng quý vị phải ở trong nhà hoặc nơi cách ly vào mọi thời điểm khác trong thời gian cách ly.

Tôi có cần phải đi xét nghiệm COVID-19 sau chuyến đi không? Nếu tôi xét nghiệm âm tính, tôi có thể rút ngắn thời gian cách ly không?

Quý vị không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 sau khi đến Hạt Santa Clara, nhưng Sở Y Tế Công Cộng khuyên quý vị nên đi xét nghiệm, lý tưởng vào khoảng từ 4 đến 7 ngày sau khi quý vị đến Quận Hạt. Kết quả xét nghiệm âm tính không rút ngắn thời gian cách ly theo quy định. Quý vị có thể rời khỏi nhà hoặc nơi cách ly để đi xét nghiệm.

Tôi đã đi du lịch đến Vùng Vịnh từ nơi xa hơn 150 dặm từ Hạt Santa Clara. Tôi đã dành bốn ngày đầu tiên của chuyến đi để đến thăm một địa điểm trong vòng 150 dặm của Hạt Santa Clara. Nếu sau đó tôi đến Hạt Santa Clara, tôi có phải cách ly không? Nếu có thì trong bao lâu?

Có. Bởi vì chuyến đi của quý vị bắt đầu từ nơi xa Hạt Santa Clara hơn 150 dặm, quý vị phải tuân thủ quy định cách ly bắt buộc, trừ khi quý vị thuộc một trong những trường hợp ngoại lệ hạn chế. Nhưng quý vị có thể tính bốn ngày đầu tiên của chuyến đi vào thời gian cách ly bởi vì quý vị đã có ở trong vòng 150 dặm của Hạt Santa Clara trong thời gian đó.

Nhà của tôi xa Quận Hạt hơn 150 dặm. Tôi đến Hạt Santa Clara trong một chuyến đi ngắn. Tôi có được phép trở về nhà không, hay tôi phải ở đây đủ hai tuần để cách ly?

Quy định cách ly không cấm quý vị trở về nhà. Nhưng khi đến Hạt Santa Clara, quý vị không thể rời khỏi nơi quý vị đang ở tại Hạt Santa Clara trong chuyến đi ngắn này. Thay vào đó, quý vị phải ở tại địa điểm đó và cách ly trong thời gian đang ở Quận Hạt, hoặc trong 14 ngày, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.

Lệnh Bắt Buộc Tự Cách Ly sau khi đến từ nơi cách xa có khoảng cách là 150 dặm hoặc 120 dặm?

Chiếu theo Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Cho Việc Đi Xa, lệnh bắt buộc phải tự cách ly 10 ngày áp dụng cho những ai đến Hạt Santa Clara từ một nơi cách xa hơn 150 dặm.  Vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, Tiểu Bang công bố một Hướng Dẫn Cho Việc Đi Xa mới đề nghị những  người đến California từ cách xa hơn 120 dặm phải tự cách ly. Chỉ thị của Quận Hạt bắt buộc áp dụng cho việc đi xa vẫn tiếp tục được áp dụng và vẫn là bắt buộc.

Có giới hạn nào đối với những người dùng giao thông công cộng không?

Không. Giao thông công cộng (bao gồm cả xe chở theo yêu cầu) được dành cho mọi người đi xe vì bất kỳ mục đích nào.

Khi nhiều người đi làm trở lại và mọi người bắt đầu có nhiều sinh hoạt bên ngoài nhà hơn, xe buýt, xe lửa và các phương tiện vận chuyển khác sẽ có thể có nhiều hành khách hơn. Do đó, Quận Hạt có Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Giao thông Công cộng để mọi người có thể dùng phương tiện giao thông công cộng một cách an toàn. Chỉ thị này yêu cầu quý vị thực hiện những việc như mang khăn che mặt và duy trì khoảng cách 6 feet với mọi người bên ngoài gia đình khi quý vị đang đợi tại trạm xe hoặc đi phương tiện công cộng và bắt buộc các cơ quan giao thông công cộng làm những việc như chuẩn bị sẵn nước khử trùng tay trên xe và làm sạch các phương tiện vận chuyển thường xuyên hơn. Vui lòng đọc Chỉ thị để biết thêm thông tin.

Quý vị cũng có thể sử dụng các dịch vụ đi chung xe/dịch vụ gọi xe theo yêu cầu (như Uber và Lyft) hoặc taxi. Nếu an toàn và thời tiết cho phép, hãy mở cửa sổ trong khi sử dụng dịch vụ nào trong số này để tăng sự thoáng khí. Hãy nhớ rằng quý vị nên tránh ở trong các khu vực đóng kín của một chiếc xe đã được nhiều người khác sử dụng.

Tôi có được phép thuê chỗ ở bằng một nền tảng trực tuyến (như Airbnb hoặc VRBO) cho việc thuê ngắn hạn không? Còn việc đặt phòng khách sạn để đi du lịch thì sao?

Có, nhưng chỉ dành cho những chuyến đi cần thiết. Quý vị không thể ở khách sạn hoặc thuê nhà ngắn hạn nếu chuyến đi của quý vị chỉ cho mục đích không thiết yếu, chẳng hạn như du lịch, các mục đích giải trí hoặc thư giãn khác, hoặc chuyến công tác có thể được hoãn hoặc tránh. Nếu chuyến đi của quý vị là cho mục đích thiết yếu, Chỉ thị Bắt buộc cho Nơi Lưu trú của Quận Hạt liệt kê các quy tắc mà người cho thuê ngắn hạn và khách phải tuân theo để làm giảm bớt rủi ro lây lan COVID-19 và giữ cho nơi thuê được an toàn. Mọi người có thể cho thuê toàn bộ nhà của họ, nhưng không ai có thể cho thuê một phần nhà của họ (ví dụ: cho thuê phòng ngủ qua Airbnb hoặc VRBO) trong khi họ hoặc người thuê nào khác ở trong một phòng khác của căn nhà đó.

Tôi sắp đi du lịch và nơi tôi đi đến cần tôi có giấy phép du lịch chứng nhận rằng gần đây tôi xét nghiệm âm tính với COVID-19. Quận Hạt có cung cấp giấy phép này không?

Không. Vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho quý vị về các câu hỏi liên quan đến giấy phép du lịch.

Trở lại đầu trang ▲

THỂ THAO, GIẢI TRÍ VÀ THỂ DỤC

Xin lưu ý rằng các quy định của Tiểu Bang hiện đang cấm việc hoạt động trong nhà tại các phòng tập thể dục và thể hình, các hoạt động trong nhà tại các cơ sở giải trí và hoạt động trong nhà tại các trung tâm giải trí gia đình và các cơ sở giải trí khác. Tiểu Bang cũng cấm tất cả các môn thể thao giải trí (thanh thiếu niên và người lớn) (1) diễn ra trong nhà, hoặc (2) khiến người tham gia đến gần nhau trong vòng 6 feet.

 

Những môn thể thao hoặc sinh hoạt thể thao nào bị cấm ngay bây giờ?

Theo quy tắc của Tiểu Bang, như được phản ánh trong Chỉ thị bắt buộc cho Sinh hoạt Thể thao của Thanh thiếu niên và Người lớn, các sinh hoạt sau đây hiện đang bị cấm ở Hạt Santa Clara:

 • Thể thao trong nhà.
 • Các sinh hoạt thể thao và giải trí nào mà những người tham gia không thể lúc nào cũng có thể duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với nhau.
 • Tham dự một chương trình sinh hoạt thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư như một khán giả.

 

Một số ví dụ về các loại thể thao giải trí được cho phép hiện nay là gì?

Theo quy tắc của Tiểu Bang, như được phản ánh trong Chỉ thị bắt buộc dành cho Sinh hoạt Thể thao của Thanh thiếu niên và Người lớn, các môn thể thao giải trí và sinh hoạt thể thao sau đây hiện được cho phép ở ngoài trời với điều kiện mọi người phải giữ khoảng cách 6 feet với nhau: môn bắn cung, cầu lông, đi xe đạp, bocce, chạy việt dã, khiêu vũ (không tiếp xúc với người khác), đánh đĩa, chơi gôn, đi bộ đường dài, trượt băng và trượt patin (không tiếp xúc với người khác), chơi bóng gỗ trên bãi cỏ, võ thuật (không tiếp xúc với người khác), các chương trình rèn luyện thể chất (ví dụ: yoga, Zumba, thái cực quyền), bóng ném (chơi đơn), chèo thuyền (một người), chạy, trò chơi shuffleboard, bắn xiên, trượt tuyết và trượt ván trên tuyết, đi bộ đường dài trên tuyết bằng giày tuyết, bơi và lặn, quần vợt đơn, điền kinh trong sân vận động, đi bộ và các sinh hoạt thể thao khác diễn ra ngoài trời cho phép người tham gia lúc nào cũng dễ dàng duy trì khoảng cách 6 feet với nhau.

Tất cả các môn thể thao và các sinh hoạt thể thao được phép sẽ phải tuân thủ Chỉ thị bắt buộc dành cho Sinh hoạt Thể thao của Thanh thiếu niên và Người lớn, và chỉ thị này giải thích các quy tắc cho các môn thể thao giải trí dành cho thanh thiếu niên và người lớn.

 

Một số ví dụ về các loại thể thao giải trí hiện không được cho phép như những môn nào?

Theo quy tắc của Tiểu Bang, như được phản ánh trong Chỉ thị bắt buộc dành cho Sinh hoạt Thể thao của Thanh thiếu niên và người lớn, các môn thể thao và sinh hoạt sau đây là hiện bị nghiêm cấm, ngay cả khi ở ngoài trời: Bóng chày, bóng rổ, quyền thuật, nhóm cổ vũ đội thể thao, khiêu vũ (liên tục hoặc thỉnh thoảng tiếp xúc), dodgeball/bóng né, khúc côn cầu trên sân, football/bóng bầu dục Mỹ, thể dục dụng cụ, khúc côn cầu trên băng, trượt băng (theo cặp), đá bóng, lacrosse, võ thuật (liên tục hoặc thỉnh thoảng tiếp xúc), bóng ném (đôi), patin nhóm, chèo thuyền (với 2 người trở lên), rugby/bóng bầu dục Anh, bóng đá, bóng mềm, bóng chuyền, quần vợt đôi, bóng nước, đấu vật và mọi sinh hoạt thể thao nào khác diễn ra trong nhà hoặc mọi sinh hoạt thể thao nào không cho phép người tham gia lúc nào cũng dễ dàng duy trì khoảng cách 6 feet với nhau.

Ghi chú: Người tham gia vẫn có thể tập, luyện sức hoặc thực hành các bài tập luyện kỹ năng cho các môn thể thao này, nhưng chỉ khi họ làm như vậy ở ngoài trời và luôn duy trì khoảng cách 6 feet với nhau và tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị bắt buộc dành cho Sinh hoạt Thể thao của Thanh thiếu niên và Người lớn.

 

Tôi có phải mang khăn che mặt khi tập thể dục không?

Nếu quý vị tập thể dục một mình hoặc chỉ với người trong gia đình, quý vị có thể gỡ khăn che mặt ra để tập thể dục ngoài trời, miễn là quý vị luôn cách xa mọi người ngoài gia đình ít nhất 6 feet. Nếu quý vị tập thể dục với người thuộc các gia đình khác (ví dụ như tại một lớp học thể dục, trong các môn thể thao giải trí hoặc tại một buổi tụ tập), quý vị sẽ phải mang khăn che mặt ngay cả khi tập thể dục.

 

Tôi có được phép đi đến phòng tập thể dục dụng cụ không?

Có, nhưng chỉ để tập thể dục ngoài trời. Vì Hạt Santa Clara vẫn nằm trong Ngạch Tím thuộc Kế hoạch của Tiểu Bang, các phòng tập thể dục và thể hình không được hoạt động trong nhà.

Đối với các việc hoạt động trong nhà và ngoài trời, Hướng dẫn về COVID-19 áp dụng cho Phòng tập thể dục và thể hình của Tiểu Bang liệt kê các quy tắc mà chủ phòng tập thể dục và khách hàng phải tuân theo để giúp việc tập luyện tại các cơ sở thể dục được an toàn. Vui lòng đọc Hướng dẫn của Tiểu Bang để quý vị hiểu tất cả các quy tắc mà quý vi ̣và ban quản lý của cơ sở phải tuân theo. Một số quy tắc bao gồm các buổi tập luyện chỉ theo lịch hẹn để cơ sở không bao giờ bị đông khách; không cho dùng một số thiết bị để có được khoảng cách giữa mọi người trong lúc tập thể dục; và yêu cầu khách hàng khử trùng thiết bị sau khi sử dụng và khử trùng bàn tay trước và sau khi sử dụng mỗi thiết bị.

 

Tôi có thể tập thể dục luyện tim mạch tại phòng tập thể dục không?

Có, nhưng chỉ ở ngoài trời.

 

Các lớp thể dục nhóm có được phép không?

Có, nhưng họ phải tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họpHướng dẫn về COVID-19 theo Ngành áp dụng cho Phòng thể dục và thể hình của Tiểu Bang.

 

Tôi cần sử dụng xe đạp cố định hoặc xe elip để phục hồi chức năng. Tôi có thể làm điều đó tại một phòng tập thể dục không?

Có, nhưng chỉ ở ngoài trời.

 

Tôi có thể đưa con tôi đến sân chơi không?

Có, sân chơi có thể mở cửa miễn là ở ngoài trời. Các sân chơi trong nhà và trung tâm giải trí trong nhà (như nhà phao nhún và hố bóng) vẫn bắt buộc phải đóng cửa, nhưng sân chơi ngoài trời có thể mở cửa và quý vị có thể đưa con em đến chơi ở đó. Những người lớn có thể mang khăn che mặt một cách an toàn và trẻ em (trừ các em bé) phải mang khăn che mặt tại sân chơi, và trẻ em cần được hướng dẫn vệ sinh tay triệt để trước và sau khi dùng thiết bị sân chơi. Người lớn cũng phải duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với những người từ các gia đình khác nhau.

 

Các cơ sở thể dục dành cho trẻ em có được phép mở trong nhà không?

Không. Tiểu Bang đã xác nhận rằng các cơ sở thể dục dụng cụ, phòng tập võ thuật, phòng tập khiêu vũ và các phòng tập thể dục và thể hình khác hoạt động trong nhà đang phục vụ trẻ em phải tuân theo các quy định của Tiểu Bang cho các cơ sở tập thể dục và thể hình, “cho mọi lứa tuổi họ đang phục vụ”. Theo đó, các cơ sở này không được hoạt động trong nhà, thậm chí để cung cấp các lớp học và trại cho trẻ em.

 

Các lớp thể dục trong hồ bơi dành cho người lớn (chẳng hạn như bơi lội hoặc thể dục nhịp điệu dưới nước) có được phép không?

Các lớp thể dục trong hồ bơi dành cho người lớn chỉ được phép tổ chức tại các hồ bơi ngoài trời và phải tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc về việc Tụ họp và Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành dành cho cho Phòng tập thể dục và thể hình của Tiểu Bang.

 

Các lớp trong hồ bơi cho trẻ em có được cho phép không?

Các đội bơi thể thao thanh thiếu niên và các chương trình thể dục trong hồ bơi chỉ được phép tổ chức tại các hồ bơi ngoài trời và chỉ khi họ tuân thủ tất cả các quy tắc trong Chỉ thị bắt buộc dành cho Sinh hoạt Thể thao của Thanh thiếu niên và Người lớn (trong đó có giải thích các quy tắc cho các môn thể thao giải trí dành cho thanh thiếu niên và người lớn). Các hồ bơi trong nhà có thể hoạt động với số người ở mức 20% so với bình thường, nhưng chỉ dành cho lớp phòng ngừa đuối nước do huấn luyện viên có chứng chỉ hứng dẫn.

 

Tôi không biết rõ chương trình thanh thiếu niên của tôi phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc cho Sinh hoạt Thể thao Giải trí của Thanh thiếu niên và Người lớn hay Chỉ thị Bắt buộc dành cho Các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên. Làm cách nào để tôi biết quy tắc nào áp dụng cho chương trình của tôi?

Nếu chương trình thanh thiếu niên của quý vị là một chương trình thể thao, quý vị sẽ phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc dành cho Sinh hoạt Thể thao Giải trí của Thanh thiếu niên và Người lớn. Các chương trình thể thao bao gồm tất cả các đội thể thao thanh thiếu niên và các tổ chức thể thao thanh thiếu niên, cho dù được tổ chức chính thức (như câu lạc bộ đi xe đạp) hay được tổ chức không chính thức (như nhóm chơi gôn ném đĩa). Nhưng các chương trình thể thao cũng bao gồm những môn như khiêu vũ, võ thuật, đi dạo/đi bộ đường dài và thái cực quyền. Nói chung, nếu chương trình tập trung vào sinh hoạt thể chất, thì đó được coi là chương trình thể thao và phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc cho Sinh hoạt Thể thao Giải trí của Thanh thiếu niên và Người lớn.

Nếu chương trình thanh thiếu niên của quý vị không phải là chương trình thể thao, nói chung quý vị sẽ phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc dành cho Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên. Chỉ thị này bao gồm một loạt các chương trình không tập trung vào sinh hoạt thể chất, bao gồm những sinh hoạt như âm nhạc hoặc buổi dạy kèm, chương trình sau giờ học và chương trình chăm sóc trẻ em.

Nếu chương trình của quý vị có phần thể thao và phần không thuộc thể thao, quý vị phải tuân thủ cả hai Chỉ thị. Nếu hai Chỉ thị có mâu thuẫn với nhau về một yêu cầu cụ thể, quý vị sẽ phải tuân theo Chỉ thị nghiêm ngặt hơn về yêu cầu đó.

Trở lại đầu trang ▲

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Tôi có thể tìm thông tin về dịch vụ chăm sóc trẻ em, trường học và các cơ sở giáo dục đại học ở đâu?

Vui lòng vào trang Coronavirus và các chương trình giáo dục của Quận Hạt để biết thông tin, hướng dẫn và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến các chương trình giáo dục.

Trở lại đầu trang ▲

DOANH NGHIỆP

Các doanh nghiệp công nghệ có được cho phép điều hành văn phòng của họ không?

Cả Lệnh của Tiểu Bang và Lệnh giảm thiểu rủi ro của Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt bắt buộc tất cả các doanh nghiệp làm công việc từ xa một cách tối đa và chỉ đưa nhân viên vào văn phòng của họ nếu nhân viên đó không thể làm công việc từ xa. Vì rất nhiều nhân viên công nghệ có thể làm công việc của họ từ xa, nhiều doanh nghiệp công nghệ sẽ không được cho phép vận hành văn phòng của họ.

Doanh nghiệp của tôi cần làm những gì để tuân thủ Lệnh của Viên Chức Sở Y tế địa phương ban hành ngày 5 tháng 10?

Thứ nhất, nếu doanh nghiệp của quý vị có một cơ sở tại Quận Hạt được nhân viên hoặc công chúng sử dụng, quý vị sẽ phải hoàn thành và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất (ngày 11 tháng 10). Bản này phải được nộp cho Quận Hạt tại www.COVID19Prepared.org bằng cách sử dụng mẫu đơn trực tuyến của Quận Hạt. Bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được nộp trước ngày 11 tháng 10 năm 2020 không còn hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp liên quan đến Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao.

Thứ hai, một số doanh nghiệp phải tuân theo các hạn chế bổ sung vì hoạt động của họ có rủi ro lây truyền COVID-19 cao hơn. Các Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Sở Y tế bao gồm các ngành và sinh hoạt sau:

Doanh nghiệp trong những ngành này phải tuân thủ Chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế dành cho ngành của họ bên cạnh các quy tắc được liệt kê trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao. Xin lưu ý rằng các Chỉ thị có thể được ban hành cho các ngành khác và các Chỉ thị đó có thể được cập nhật thường xuyên, vì vậy quý vị nên theo dõi trang mạng này thường xuyên để biết các cập nhật. LƯU Ý: Tất cả các doanh nghiệp cũng phải tuân theo Chỉ thị bắt buộc về Giới hạn Số Người.

Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp phải tuân thủ Lệnh ở nhà của Tiểu Bang, bao gồm lệnh ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2020, Kế hoạch chi tiết về một Nền kinh tế An toàn hơn của Tiểu Bang và các “Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành” hiện hành của Tiểu Bang, có tại covid19.ca.gov/industry-guidance. Nếu có mâu thuẫn giữa quy tắc trong Chỉ thị của Viên Chức Sở Y tế và quy tắc trong hướng dẫn tương ứng của Tiểu Bang, các doanh nghiệp phải tuân theo quy tắc nào chặt chẽ hơn.

Lệnh của Viên Chức Sở Y tế địa phương yêu cầu tôi giới hạn số người bên trong cơ sở kinh doanh của tôi. Làm cách nào để tôi xác định số người tối đa được cho phép ở bên trong?

Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người giải thích các quy tắc hạn chế số người trong các khu vực dành cho công chúng tại cơ sở kinh doanh của quý vị. Xin lưu ý rằng các quy tắc này đã được cập nhật vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 cho nhiều doanh nghiệp. Vui lòng vào trang www.sccgov.org/covidcapacity để nhận được các hướng dẫn hữu ích về cách tính số người tối đa cho cơ sở của quý vị.

Cơ sở ngoài trời có nghĩa là gì?

Cơ sở ngoài trời là cơ sở để luồng không khí ngoài trời tự do đi qua toàn bộ không gian, như được quy định trong hướng dẫn bắt buộc của Bộ Y tế Công cộng California về Sử dụng Cấu trúc Tạm thời cho Hoạt động Kinh doanh Ngoài trời. Cơ sở ngoài trời có thể sử dụng các vách ngăn hoặc rào chắn xung quanh hoặc bên trong cơ sở mà sẽ không được tính là mặt kín, miễn là không cao quá 3 feet tính từ sàn nhà và không cản trở luồng không khí tự do đi qua toàn bộ cơ sở . Một vách ngăn hoặc rào chắn cao hơn 3 feet sẽ được coi là một mặt đóng kín.

Các hàng rào và tấm chắn không cản trở luồng không khí sẽ không được coi là các mặt đóng kín nhằm mục đích xác định xem một khu vực có phải là ở ngoài trời hay không.

Một số nhân viên của tôi có thể làm việc từ xa. Họ có được cho phép làm việc trong văn phòng hoặc cơ sở theo Lệnh mới không?

Không. Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục làm công việc từ xa một cách tối đa. Quý vị phải yêu cầu tất cả nhân viên làm việc tại nhà để làm nhiệm vụ công việc do người chủ giao mà họ có thể làm tại nhà. Nhưng những nhân viên này có thể đi làm để làm các nhiệm vụ do người chủ giao mà chỉ có thể hoàn thành tại nơi làm việc.

Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân bắt buộc doanh nghiệp khi có thể, phải có tấm chắn giữa nhân viên và khách hàng. Rèm nhựa cho phòng tắm có đáp ứng quy định này không?

Có. Khi các doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc cá nhân được phép hoạt động, Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân yêu cầu doanh nghiệp gắn tấm chắn ở nơi nào khả thi giữa khách hàng và nhân viên thực hiện dịch vụ chăm sóc cá nhân (ví dụ: thợ làm móng), và giữa khách hàng và nhân viên tại khu vực tiếp tân. Tấm chắn phải đủ lớn, được gắn đúng chỗ và được làm bằng vật liệu chắn luồng không khí giữa nhân viên và khách hàng. Hầu hết các rèm nhựa trong suốt cho phòng tắm sẽ đáp ứng được quy định. Tương tự, tấm nhựa cứng hoặc Plexiglass cũng có thể được sử dụng. Tấm chắn cần được khử trùng thường xuyên.

Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân bắt buộc các doanh nghiệp vất bỏ hoặc giặt sấy áo khoác hoặc áo choàng sau khi đã được khách hàng sử dụng. Các doanh nghiệp có thể sử dụng áo khoác hoặc áo choàng có thể được làm sạch nhưng không được giặt ủi không?

Có. Nếu chiếc áo khoác hoặc áo choàng tái sử dụng có thể được làm sạch và khử trùng triệt để sau mỗi lần khách hàng sử dụng, thì áo đó có thể được dùng thay cho một chiếc áo khoác hoặc áo choàng bằng vải được giặt sau mỗi lần khách hàng sử dụng. Nhưng các doanh nghiệp không thể sử dụng lại áo khoác hoặc áo choàng mà chỉ được làm sạch ở chỗ bị dơ hoặc được lau chùi sau mỗi khách hàng.

Chỉ thị cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân bắt buộc người thuê quầy ký giấy thỏa thuận khi họ thuê hoặc mướn chỗ trong tiệm dịch vụ cá nhân. Ai được coi là "người thuê quầy"? Bên thuê có cần phải hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao riêng không?

Người thuê quầy là người thuê chỗ trong tiệm cung cấp dịch vụ cá nhân. Một ví dụ phổ biến sẽ là khi một người thợ làm tóc thuê một chiếc ghế hoặc quầy tại một tiệm làm tóc. (Doanh nghiệp dịch vụ cá nhân không cần phải ký giấy thỏa thuận này chỉ vì họ thuê cơ sở của họ từ chủ đất; thay vào đó, giấy thỏa thuận phải được ký khi doanh nghiệp dịch vụ cá nhân là người cho thuê quầy/chỗ.)

Người thuê chỗ cần ký giấy thỏa thuận trong Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân. Bởi vì họ điều hành công việc kinh doanh riêng không phải của chủ tiệm, họ cũng cần phải hoàn thành, nộp và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao riêng cho họ. Họ cũng cần cung cấp một bản sao của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao của họ cho chủ tiệm. Nhưng họ không cần phải niêm yết bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao đã được hoàn thành hoặc bản thông báo nào tại quầy hoặc chỗ họ thuê (vì chủ tiệm sẽ đăng các giấy thông báo tại cơ sở theo quy định).

Các ứng cử viên, các cuộc vận động, nhóm cùng quan tâm, người ủng hộ và những người khác có được cho phép tham gia vào các việc bầu cử, vận động và sinh hoạt nối kết trực tiếp với cộng đồng như đi thu thập chữ ký, tổ chức các cuộc ghi danh cử tri, thăm dò và các hoạt động khác không?

Có, nhưng chỉ ngoài trời. Các tổ chức, cuộc vận động, doanh nghiệp và những ai tham gia trực tiếp vào các loại sinh hoạt này phải trực tiếp hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho Quận Hạt tại www.covid19prepared.org, và bảo đảm rằng tất cả nhân viên và tình nguyện viên tuân thủ Thể thức đó.

Trong phạm vi các hoạt động này liên quan đến sự tiếp xúc giữa các cá nhân, điều đặc biệt quan trọng là các ứng cử viên, nhân viên và tình nguyện viên phải giữ khoảng cách đầy đủ với nhau, đeo khăn che mặt, cung cấp nước khử trùng tay hoặc phương tiện rửa tay và tránh tiếp xúc giữa người với người. Tổ chức, việc vận động, doanh nghiệp hoặc cá nhân nào tham gia vào các hoạt động này nên sử dụng các phương tiện từ xa ở mức tối đa.

Tôi là chuyên gia địa ốc. Tôi có được cho phép dẫn khách đi xem nhà không? Tôi phải tuân theo những quy tắc nào?

Chuyên gia địa ốc được phép dẫn khách đi xem nhà nhưng tất cả các buổi đi xem nhà phải tuân theo các quy định trong Lệnh ngày 5 tháng 10 của Viên Chức Sở Y Tế và Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành dành cho Giao dịch Bất động sản của Tiểu Bang, và các tài liệu này bắt buộc phải thực hiện các buổi xem nhà trực tuyến khi có thể. Khi việc đi xem nhà trực tiếp là điều cần thiết, những người trong cuộc phải giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người không sống cùng nhà với họ và tất cả mọi người đi xem nhà lúc nào cũng phải mang khăn che mặt.

Các chuyên gia địa ốc có bắt buộc phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Có. Các chuyên gia địa ốc bắt buộc phải hoàn thành, gửi và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi. Nếu chuyên gia địa ốc có văn phòng riêng mà nhân viên hoặc công chúng lui tới, thì bản Thể thức phải tính cả văn phòng đó và công việc mà chuyên gia đó làm tại bất kỳ địa điểm nào bên ngoài văn phòng (như khi đi xem nhà). Nếu chuyên gia địc ốc không có văn phòng riêng, thì họ vẫn cần phải có một Thể thức và họ nên đánh vào ô “Không có Cơ sở kinh doanh” ở trên cùng của mẫu đơn trực tuyến.

Các quán ăn tự phục vụ "cafeteria" trong bệnh viện có được cho phép mở để khách ăn uống bên trong quán không?

Có. Là các cơ sở y tế, bệnh viện được miễn tuân theo quy định ăn uống trong nhà. Điều này có nghĩa là nhà ăn tại bệnh viện có thể cung cấp dịch vụ ăn uống bên trong nhà. Cafeteria phải tuân theo các biện pháp giữ an toàn và sức khỏe hiện hành trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các Cơ sở thực phẩm và thực hiện các biện pháp bổ sung để làm giảm bớt rủi ro liên quan đến ăn uống bên trong nhà - như tách riêng mỗi bàn ăn bên trong cafeteria để bảo đảm những người không sống cùng một nhà đang ăn uống tại cafeteria sẽ có đủ khoảng cách an toàn với nhau và khử trùng bàn ăn sau khi mỗi nhóm khách đã dùng xong. Nhân viên và khách hàng được khuyến khích ăn uống ở bên ngoài bất cứ khi nào khả thi và giảm thiểu việc gỡ khăn che mặt ra nếu ăn bên trong cafeteria.

Các quán ăn tự phục vụ "cafeteria" tại các cơ sở kinh doanh tư nhân hoặc cơ sở của chính phủ có được cho phép mở cửa để khách ăn uống bên trong quán không?

Không. Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị có quán ăn cafeteria, thì cafeteria đó không được cung cấp dịch vụ ăn uống bên trong nhà. Nhưng cafeteria có thể cung cấp thực phẩm cho nhân viên mang ra khỏi cafeteria và ăn ở những nơi khác trong hoặc xung quanh cơ sở. Nhân viên được khuyến khích dùng bữa bên ngoài trời bất cứ khi nào khả thi.

Các cơ sở chính phủ chỉ có thể cho phép ăn uống bên trong cafeteria của họ nếu cơ quan chính phủ xác định rằng việc đóng cửa dịch vụ ăn uống trong nhà ăn sẽ cản trở hoặc can thiệp vào chức năng thiết yếu của chính phủ.

Lệnh Ở Nhà theo Vùng của Tiểu Bang ngăn cấm tất cả các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, bao gồm cả việc ăn uống ngoài trời. Nếu nhà hàng bán thức ăn để mang đi, khách hàng có thể ngồi tại các bàn ngoài trời của nhà hàng hoặc tại khu vực ăn uống chung không thuộc nhà hàng đó để ăn thức ăn họ mua không?

Không. Trong thời gian việc ăn uống tại nhà hàng bị cấm trong Quận Hạt, khách hàng không được phép ăn các phần ăn mua mang đi trong khuôn viên của nhà hàng (trong nhà hoặc ngoài trời) hoặc tại khu vực ăn uống chung (chẳng hạn như khu ẩm thực) có liên quan đến nhà hàng đó.

Các nhà hàng phải đóng cửa các khu ăn uống ngoài trời để công chúng không thể vào. Điều này có nghĩa là có thể cần phải dỡ bỏ hoặc dọn bàn ghế đi, ngăn khu vực tiếp khách và/hoặc niêm yết thông báo rõ ràng rằng khu vực này đã đóng cửa và khách hàng không được sử dụng để ăn uống. Đối với các khu vực ăn uống chung (chẳng hạn như khu ẩm thực, chỗ ngồi do thành phố cung cấp hoặc các khu vực khác thuộc về nhiều nhà hàng), cơ quan quản lý khu vực ăn uống chung có trách nhiệm đóng cửa khu vực ăn uống chung đó. Ví dụ: nếu trung tâm mua sắm mở khu vực ăn uống ngoài trời cho nhiều nhà hàng trong khu ẩm thực của trung tâm mua sắm, thì trung tâm mua sắm đó phải làm các điều cần thiết để đóng cửa không cho công chúng vào khu vực ăn uống.

Hạn chế trên áp dụng cho tất cả các cơ sở được nêu trong Chỉ thị Bắt buộc Áp dụng cho Dịch vụ Ăn uống, Quán rượu, Trang trại rượu vang và Phòng hút thuốc, bao gồm nhà hàng, quán cà phê, quán rượu/nhà máy bia/nhà máy rượu, trang trại rượu vang/phòng nếm rượu, các cơ sở thực phẩm khác và phòng hút thuốc.

Tôi đã nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi trên trang mạng của Quận Hạt và nhận được bản có dấu hiệu “Sẵn sàng Ứng phó COVID-19” — điều đó có nghĩa là Quận Hạt đã chấp thuận cho cơ sở của tôi mở cửa phải không?

Bản có dấu "Sẵn sàng Ứng phó COVID-19" chỉ xác thực rằng quý vị đã hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi của quý vị cho Quận Hạt. Điều đó không có nghĩa là Quận Hạt đã cho phép doanh nghiệp của quý vị hoạt động. Dầu quý vị đã có nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao  được Sửa đổi hay không, quý vị sẽ phải tuân thủ Lệnh của Viên Chức Sở Y tế của Quận Hạt và Tiểu Bang, bao gồm mọi lệnh cấm hoạt động đối với một số loại hình doanh nghiệp.

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi yêu cầu người người chủ xác định và ngăn cấm “những người đã tiếp xúc gần gũi” với những người dương tính đến nơi làm việc trong 10 ngày. "Người đã tiếp xúc gần gũi" với người dương tính có nghĩa là gì?

Người đã tiếp xúc gần gũi là người đã ở trong vòng 6 feet với người bị nhiễm bệnh COVID-19 trong vòng ít nhất 15 phút vào một thời điểm nào, bắt đầu từ 2 ngày trước khi người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính. Những người tiếp xúc gần gũi bao gồm những người đã tiếp xúc liên tục trong 15 phút với người bị nhiễm bệnh, cũng như những người đã lặp đi lặp lại sự giao tiếp ngắn giờ với người bị nhiễm bệnh. Những người đã tiếp xúc gần gũi phải được loại ra khỏi nơi làm việc trong 10 ngày kể từ ngày họ tiếp xúc lần cuối với người bị nhiễm bệnh, và họ được yêu cầu theo dõi các triệu chứng COVID trong 14 ngày.

Khi xác định xem ai đó có phải là “người tiếp xúc gần gũi” hay không, việc người dương tính hay người đã tiếp xúc với người dương tính đeo khăn che mặt có là điều quan trọng hay không?

Không. Mặc dù khăn che mặt làm giảm khả năng lây truyền COVID-19, nhưng không ảnh hưởng đến việc xác định xem ai đó có phải là người đã tiếp xúc gần gũi hay không và có nên cách ly hay không.

Tôi là một chuyên gia thẩm mỹ làm việc gần gũi với những khách hàng không mang khẩu trang. Tôi phải sử dụng loại PPE nào?

Làm việc gần miệng và mũi của những khách hàng không đeo khẩu trang là một công việc có nhiều rủi ro. Nếu quý vị quyết định cung cấp các dịch vụ như vậy, quý vị phải mang khẩu trang N-95 cùng với thiết bị bảo vệ mắt như kính, kính bảo hộ hoặc tấm nhựa che mặt. Xin lưu ý người đeo khẩu trang N-95 phải chỉnh khẩu trang để đeo vừa khít với khuôn mặt và được huấn luyện về việc sử dụng và xử lý đúng cách.

Lưu ý rằng các doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc cá nhân hiện đang bị cấm mở cửa trong nhà và ngoài trời.

Tôi có thể mua khẩu trang N-95 ở đâu?

Các chuyên gia thẩm mỹ có thể mua N-95 qua nhiều công ty. Quận Hạt không công nhận một công ty cụ thể nào. Sau đây là danh sách một số công ty bán khẩu trang mà quý vị có thể xem qua. Quý vị nên tự đánh giá các công ty, bao gồm cả những công ty được liệt kê bên dưới và xác nhận rằng khẩu trang mà quý vị mua có trong danh sách được CDC phê duyệt tại đây:

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1sect3-u.html

 

Công ty

Trang mạng

EnviroSafety

https://www.envirosafetyproducts.com/

N95 Mask Co

https://n95maskco.com/

Blue Beat Digital​

https://bluebeatsales.com/

CIA Medical

https://www.ciamedical.com/

StatLab

https://www.statlab.com/

NDS Solutions

https://nds-solutions.com/

PureOrange

https://www.pureorange.com/

Grainger

https://www.grainger.com/

OMBA Import Export Inc

https://ombatrading.com/

Tôi chưa bao giờ sử dụng khẩu trang N-95 trước đây. Tôi có thể đi đến đâu để chỉnh khẩu trang cho vừa khít với khuôn mặt và học sử dụng và xử lý khẩu trang N-95 đúng cách?

Quận Hạt không công nhận một công ty huấn luyện sử dụng khẩu trang và giúp chỉnh khẩu trang để đeo vừa khít với khuôn mặt nào. Sau đây là danh sách một số công ty mà quý vị có thể xem qua:​

Công t​​​y​

Trang mạng

Envirosafetech

https://www.envirosafetech.com/

Medishare

http://www.medishareehs.com/

Tôi có thể đeo khẩu trang N-95 trong bao lâu? Tôi có thể sử dụng chúng nhiều lần không?

Vui lòng tham khảo với khóa đào tạo mà quý vị tham gia, chương trình này sẽ bao gồm hướng dẫn mới nhất của Cal/OSHA. Tìm thêm thông tin tại đây:

https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/N95-mask-questions.html

https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/respiratory.pdf

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Cal-OSHA-Guidance-for-respirator-shortages.pdf


Tôi có thể sử dụng khẩu trang N95 có van thở ra không?

Không. Khẩu trang N-95 có van thở ra không bảo vệ người khác khỏi các giọt dịch được thở ra từ khẩu trang.

Tôi không mua được khẩu trang N95. Tôi có thể sử dụng khẩu trang KN-95 để thay thế không?

Không. KN-95 không được NIOSH chứng nhận và có thể không có mức bảo vệ tương tự như N-95, vì thế, không nên được sử dụng thay cho khẩu trang N-95 đã được chỉnh cho vừa khuôn mặt.

Ngành của tôi đã từng có Chỉ thị Bắt buộc từ Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt - tại sao bây giờ tôi không tìm ra chỉ thị đó?

Đối với một số ngành, Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt đã xác định rằng các hạn chế của Tiểu Bang và các quy tắc hiện hành khác của Quận Hạt là đủ nghiêm ngặt nên các quy tắc bổ sung của Quận Hạt không còn cần được dùng. Do đó, các Chỉ thị sau đã bị hủy bỏ và không còn hiệu lực nữa:

Tôi có phải mang khăn che mặt khi làm việc không? Nếu tôi ở một mình trong phòng “cubicle” hoặc ngồi cách xa những người khác trong không gian làm việc mở thì sao?

Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi tuân theo Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt (“Hướng dẫn của Tiểu Bang”), được sửa đổi vào ngày 16 tháng 11 năm 2020. Theo Hướng dẫn được sửa đổi này, mọi người phải đeo khăn che mặt khi họ ở bên ngoài nhà của họ, chỉ với một số trường hợp ngoại lệ. Trong khi làm việc, nếu quý vị ở trong tòa nhà, quý vị sẽ phải luôn luôn đeo khăn che mặt, trừ khi ở trong văn phòng hoặc phòng một mình. Nếu quý vị làm việc trong văn phòng hoặc trong không gian làm việc mở, quý vị phải đeo khăn che mặt nếu có bất kỳ ai khác trong cùng văn phòng hoặc không gian đó với quý vị, ngay cả khi văn phòng hoặc không gian đó rất lớn. Xin lưu ý rằng Viên Chức Y Tế đặc biệt khuyến khích mọi người đeo khăn che mặt ngay cả khi họ ở một mình trong văn phòng hoặc phòng khác nếu có người không sống cùng nhà với người đó đi vào phòng. Điều này là do khí dung sẽ tồn tại trong không khí rất lâu. Điều luôn luôn an toàn nhất là đeo khăn che mặt nếu quý vị có thể làm như vậy.

Quý vị có thể gỡ khăn che mặt ra để ăn uống tại nơi làm việc với điều kiện là quý vị duy trì khoảng cách an toàn với người khác ít nhất là 6 feet, nhưng quý vị sẽ phải đeo khăn che mặt lại ngay sau khi ăn uống xong. Việc tụ tập với đồng nghiệp để ăn trong nhà là điều không an toàn và không được phép. Khi có thể, nhân viên được khuyến khích dùng bữa trong ngày làm việc ở ngoài trời, hoặc nếu không, ăn riêng tại không gian làm việc riêng của họ. Theo Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người của Viên Chức Sở Y Tế, nhân viên không được ăn trong phòng nghỉ ở nơi làm việc, vì đây là những nguồn lây truyền COVID-19 chính tại nơi làm việc.

Tôi làm chủ một công ty xây dựng hoặc là Người Trách nhiệm Giám sát về An toàn cho một công trường lớn. Tôi phải nộp các bản báo cáo và kế hoạch khắc phục cho Quận Hạt ở đâu?

Viên chức được chỉ định của Quận Hạt là Viên chức Trưởng Thực thi Ray Maiden. Các báo cáo và kế hoạch khắc phục có thể được gửi đến www.sccCOVIDconcerns.org.

Định nghĩa của “cơ sở y tế” là gì?

Như được sử dụng trong Lệnh Giảm thiểu Rủi ro ngày 5 tháng 10 và Chỉ thị Bắt buộc của Viên Chức Sở Y Tế, "cơ sở y tế" có nghĩa là một cơ sở hoặc nơi làm việc được một doanh nghiệp sử dụng ít nhất một chuyên gia y tế có giấy phép hành nghề để thực hiện các dịch vụ tại cơ sở hoặc nơi làm việc trong phạm vi của người đó điều hành theo giấy phép y tế. “Các chuyên gia y tế có giấy phép” là những người được coi là Chuyên gia Y tế được  Văn Phòng đặc trách cho Người Tiêu dùng của California cấp giấy phép. Nếu cơ sở nào được sử dụng cho các công việc khác ngoài dịch vụ y tế, thì “cơ sở y tế” sẽ chỉ là khu vực đang được các chuyên gia y tế được cấp giấy phép và phụ tá của họ tại cơ sở đó dùng. Ví dụ, nếu một trường tiểu học thuê một y tá có giấy phép hành nghề, văn phòng của y tá được coi là cơ sở y tế, nhưng toàn bộ khuôn viên trường học thì không.

Lưu ý: Định nghĩa này không áp dụng cho Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế ban hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2020 liên quan đến dịch vụ xét nghiệm COVID-19. Xem phần 11(c) của Lệnh ngày 16 tháng 9 để biết định nghĩa về “cơ sở y tế” như cách thuật ngữ này được sử dụng trong Lệnh đó.

Ai được coi là “phụ tá” trong định nghĩa của Quận Hạt cho “cơ sở y tế” như được sử dụng trong Lệnh Giảm thiểu Rủi ro và Chỉ thị Bắt buộc?

Định nghĩa của Quận Hạt cho “cơ sở y tế” (như được sử dụng trong Lệnh Giảm thiểu Rủi ro và Các Chỉ thị Bắt buộc) có nhắc đến các chuyên gia y tế được cấp giấynphép và phụ tá của họ. Vì mục đích của định nghĩa này, “phụ tá" có nghĩa là nhân viên nào hỗ trợ một chuyên gia y tế được cấp giấy phép trong việc cung cấp dịch vụ nằm trong phạm vi của giấy phép y tế của chuyên gia y tế đó. Điều này bao gồm cả việc hỗ trợ chức năng/hoạt động và hỗ trợ hành chính.

Ví dụ 1: Văn phòng bác sĩ sử dụng một phụ tá không được cấp giấy phép để đo chiều cao và trọng lượng của bệnh nhân trước khi bệnh nhân gặp bác sĩ. Vì người này hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc y tế của bác sĩ, thì đó là một phụ tá.

Ví dụ 2: Văn phòng nha sĩ sử dụng một nhân viên tiếp tân để giúp đỡ về hành chánh cho hoạt động của nha sĩ. Vì nhân viên tiếp tân hỗ trợ các dịch vụ y tế của nha sĩ, nhân viên tiếp tân đó là phụ tá.

Ví dụ 3: Trung tâm trị liệu thần kinh cột sống sử dụng một chuyên gia xoa bóp để cung cấp dịch vụ xoa bóp. Chuyên gia xoa bóp làm việc tách biệt với các bác sĩ chỉnh hình và không làm việc với bác sĩ chỉnh hình trong việc điều chỉnh thần kinh cột sống. Chuyên gia xoa bóp không phải là phụ tá.

Tôi có bổn phận gì với tư cách là chủ sở làm theo quy định khẩn cấp COVID-19 của Cal/OSHA?

Quy định khẩn cấp được thông qua gần đây của Cal/OSHA là quy định tạm thời của Tiểu Bang để bảo vệ nhân viên khỏi bị COVID-19 tại nơi làm việc. Cal/OSHA đã cung cấp thêm thông tin về tiêu chuẩn khẩn cấp tạm thời này tại đây. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn Cal/OSHA tạm thời khẩn cấp này của (“ETS”) được Cal/OSHA và Tiểu Bang thực thi.

Một số yêu cầu trong Cal/OSHA ETS có thể trùng lặp với các yêu cầu của Quận Hạt trong các lệnh và chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt. Hãy nhớ rằng chủ sở làm phải tuân theo các yêu cầu của cả Tiểu Bang và Quận Hạt liên quan đến COVID-19. Quý vị nên tham khảo tất cả các lệnh và chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt mà có thể áp dụng cho nơi làm việc cụ thể của quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi cụ thể về cách Cal/OSHA ETS áp dụng cho nơi làm việc của quý vị, Quận Hạt khuyên quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư vì Quận Hạt không thể tư vấn pháp lý về các yêu cầu ETS của Cal/OSHA .

Trở lại đầu trang ▲

Phòng nghỉ ngơi, ăn uống tại sở làm

Tôi có thể ăn trong phòng nghỉ giải lao của văn phòng hoặc sở làm được không? 

Không được (trừ khi chủ nhân sở làm của quý vị thuộc về một trong những ngoại lệ hợp pháp hạn hẹp).  Ăn uống trong phòng nghỉ giải lao trong nhà là một trong những sinh hoạt có rủi ro cao nhất trong đại dịch vì các phòng nghỉ giải lao thường nhỏ và không thoáng khí, và phải tháo khăn che mặt ra để ăn uống. Việc nhân viên dùng các phòng nghỉ giải lao đã được chứng minh là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất để lây truyền COVID-19.

Vì vậy, chiếu theo Chỉ thị Bắt buộc Áp dụng về Giới hạn Số người của Viên Chức Y Tế, đa số chủ nhân các cơ sở được yêu cầu phải đóng các phòng nghỉ giải lao và bảo đảm là nhân viên của họ không dùng các phòng này để ăn hoặc uống (cho dù chỉ có một mình họ trong phòng nghỉ lúc đó), hoặc để tụ tập. Các phòng nghỉ giải lao vẫn có thể được dùng để cất giữ và hâm nóng thức ăn, miễn là nhân viên không ăn uống trong phòng này.  Và nhân viên cũng có thể dùng các phòng nghỉ giải lao vào các mục đích được luật pháp quy định, như nhu cầu hút sữa cho con bú. Qúy vị phải dùng bữa ngoài trời hoặc trong xe (đây là những chọn lựa an toàn nhất), hoặc tại bàn/chỗ làm việc của quý vị.  Nếu không có các chọn lựa này, quý vị có thể ăn trong một khu vực không có người trong sở làm khi không có ai hiện diện. Nếu nhân viên muốn dùng bữa chung với đồng nghiệp, họ chỉ có thể được phép làm như vậy bên ngoài trời và giữ khoảng cách hơn 6 feet với nhau.

Nếu tôi chỉ ghé nhanh vào phòng nghỉ giải lao để ăn vặt và uống nước thì sao?

Khoảng thời gian ở trong phòng nghỉ giải lao để ăn hoặc uống không phải là điều quan trọng. Quý vị không được phép ăn hoặc uống trong phòng hoặc khu vực nghỉ giải lao, dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Ai có trách nhiệm tuân thủ và buộc phải áp dụng các yêu cầu về giới hạn số người trong phòng nghỉ giải lao?

Các cơ sở thương mại có nhiệm vụ giới hạn nhân viên vào các phòng/khu vực nghỉ giải lao, bố trí các biện pháp để thay thế (như khu vực nghỉ giải lao ngoài trời) khi có thể, và bảo đảm việc nhân viên tuân thủ các yêu cầu này.

Nếu có nhiều cơ sở sử dụng chung một khu vực nghỉ giải lao, tổ chức có quyền kiểm soát không gian này có trách nhiệm giới hạn việc dùng khu vực nghỉ giải lao và bố trí các biện pháp khác khi có thể. Ngoài ra, mỗi cơ sở thương mại dùng chung cũng có trách nhiệm bảo đảm cho việc nhân viên của họ tuân thủ các giới hạn của phòng nghỉ giải lao.  Ví dụ, nếu một trung tâm mua sắm có một khu vực nghỉ giải lao có nhân viên của nhiều cơ sở thương mại thuê mướn chỗ dùng chung, trung tâm này phải giới hạn việc dùng các khu vực nghỉ giải lao và bố trí các biện pháp thay thế nếu có thể, và mỗi cơ sở thương mại thuê mướn chỗ phải bảo đảm là nhân viên của họ tuân theo các giới hạn về phòng nghỉ giải lao.

Làm sao để cơ sở thương mại của tôi có thể được ngoại lệ không phải đóng phòng nghỉ giải lao?

Ngoại trừ các cơ sở y tế, rất ít cơ sở thương mại sẽ được ngoại lệ cho yêu cầu giới hạn phòng nghỉ giải lao dựa theo Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Về Số Người.  Các cơ sở thương mại chỉ được phép mở các phòng nghỉ giải lao của họ nếu họ có thể chứng minh được cả hai điều sao đây:

 • Luật lao động về an toàn của Liên Bang, Tiểu Bang hoặc của sở làm nghiêm cấm các doanh nghiệp giới hạn việc dùng các phòng và khu vực nghỉ giải lao trong nhà;
 • Cơ sở thương mại không thể có các biện pháp thay thế khác (như bố trí không gian ngoài trời để nhân viên có thể khoảng cách tối thiểu 6 feet với nhau khi nghỉ giải lao; làm chênh lệch giờ nghỉ giải lao để nhân viên có đủ thời giờ nghỉ giải lao ngoài trời hoặc hoặc cho các giao tiếp có khoảng cách an toàn khác; hoặc các biện pháp thích hợp nào khác).  

Điều này có nghĩa là để mở phòng/khu vực nghỉ giải lao cho nhân viên sử dụng, quý vị phải có một lý do hợp pháp thỏa đáng vì sao quý vị không thể đóng các phòng nghỉ giải lao.  Các lo lắng về thời tiết, về các biện pháp thay thế không được thuận tiện, hoặc các vấn đề tương tự khác không đủ để được ngoại lệ cho yêu cầu đóng cửa phòng nghỉ giải lao.   

Nếu không chắc là quý vị có lý do hợp pháp thỏa đáng để không đóng các phòng nghỉ giải lao, vui lòng tham khảo với luật sư riêng của quý vị.

Tôi có xác định được một lý do hợp pháp thỏa đáng vì sao không thể đóng phòng nghỉ giải lao trong cơ sở của tôi, và tôi cũng không thể áp dụng biện pháp thay thế nào. Tôi phải làm gì bây giờ?

Nếu cơ sở thương mại của quý vị đáp ứng được các đòi hỏi của phần (b) trong Chỉ thị Bắt Buộc Áp Dụng Về Giới Hạn Số Người, quý vị có thể cho phép nhân viên dùng các phòng nghỉ giải lao trong nhà, nhưng quý vị phải soạn một thể thức giải thích được tất cả những điều sau đây:

 1. Lý do hợp pháp nào khiến quý vị không đóng các phòng nghỉ giải lao trong nhà; 
 2. Tại sao quý vị không thể áp dụng các biện pháp thay thế cho các phòng nghỉ giải lao trong nhà; 
 3. Quý vị đã làm những điều gì để làm giảm bớt rủi ro lây nhiễm COVID-19 trong các phòng nghỉ giải lao trong cơ sở (hãy xem bản các câu hỏi thường gặp FAQ để biết thêm chi tiết về các biện pháp giảm thiểu rủi ro có thể làm).

Quý vị phải niêm yết một bản sao của văn bản thể thức này trong hoặc gần phòng nghỉ giải lao của quý vị và cũng phải cung cấp một bản sao cho Nhân Viên Thực Thi Quận Hạt khi được yêu cầu.

Tôi đã xác định được một lý do hợp pháp thỏa đáng tại sao cơ sở của tôi không thể đóng các phòng nghỉ giải lao trong nhà, và tôi cũng không thể áp dụng một biện pháp thay thế nào. Tôi phải làm những điều gì để làm giảm bớt rủi ro lây truyền COVID-19 trong các phòng nghỉ giải lao trong nhà của tôi?

Nếu cơ sở của quý vị được ngoại lệ không phải đóng cửa các phòng nghỉ giải lao trong nhà, hay suy tính đến các điều sau đây để làm giảm bớt rủi ro lây nhiễm COVID-19  trong các phòng nghỉ giải lao bên trong nhà của quý vị:

 • Làm chênh lệch giờ nghỉ giải lao, theo đúng luật lệ về tiền lương và số giờ làm việc
 • Giới hạn số nhân viên dùng các phòng nghỉ giải lao trong cùng một lúc
 • Tăng hệ thống làm thoáng khí căn phòng nghỉ giải lao (hãy vào xem Hướng dẫn Về Hệ Thống Làm Thoáng Khí và Lọc Không Khí)
 • Bố trí phòng nghỉ giải lao để giúp giữ khoảng cách an toàn khi nhân viên sử dụng (bằng cách dời bàn/ghế, để những tấm ngăn giữa các khu vực ngồi, v.v.)

Lưu ý: Quý vị phải tạo, niêm yết và có sẵn văn bản thể thức này như được mô tả trong phần Hỏi Đáp ở trên.

Tôi đã xác định được một lý do hợp pháp thỏa đáng tại sao cơ sở thương mại của tôi không thể đóng các phòng nghỉ giải lao trong nhà, và tôi cũng không thể áp dụng các biện pháp thay thế nào khác. Tôi đã soạn một văn bản về thể thức này như Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Về Giới Hạn Số Người đã yêu cầu. Tôi có cần phải nộp văn bản này cho Quận Hạt không?

Không cần, nhưng quý vị phải nộp văn bản này cho Viên Chức Thực Thi của Quận Hạt khi được yêu cầu.

Cơ sở như thế nào thì được tính như là cơ sở y tế trong yêu cầu về phòng nghỉ giải lao của Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Về Giới Hạn Số Người?

Cụm từ “cơ sở y tế” như được dùng trong Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Về Giới Hạn Số Người được định nghĩa trong phần 6(d) của Lệnh ngày 5 tháng 10 về Giảm Thiểu Rủi Ro được sửa đổi.  Hãy vào xem Lệnh và các câu hỏi thường gặp về cơ sở y tế trên trang này để biết thêm chi tiết về định nghĩa này.

Bởi vì có nhu cầu đặc biệt để có thể phục vụ y tế một cách mạnh mẽ và hữu hiệu nhằm đối phó với số bệnh nhân COVID-19 nhập viện trên toàn quận hạt, các cơ sở y tế không bị buộc phải đóng cửa các phòng nghỉ giải lao trong nhà. Ngoài ra, nhiều cơ sở y tế đã có thể thức an toàn cho COVID-19 cho các phòng nghỉ giải lao bên trong nhà trước rồi. Tuy vậy, những cơ sở này cũng được triệt để khuyến khích đóng hoặc giới hạn các phòng nghỉ giải lao bên trong nhà khi có thể được và làm mọi thứ để cho các phòng nghỉ giải lao này càng an toàn cho nhân viên càng tốt.

Việc đóng các phòng nghỉ giải lao trong Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Về Giới Hạn Số Người có đòi hỏi nhân viên phải nghỉ giải lao ngoài trời không?

Không. Nhân viên nào muốn lấy giờ nghỉ giải lao bên trong nhà có thể làm như vậy một mình tại chỗ làm việc của mình hoặc trong một phòng không có người dùng. Tuy nhiên, Viên Chức Y Tế đặc biệt khuyến khích tất cả nhân viên hãy lấy giờ nghỉ giải lao ngoài trời khi có thể, trong các khu vực nghỉ giải lao ngoài trời được chủ nhân cơ sở bố trí, hoặc một mình trong xe của người nhân viên đó.

Lưu ý: Tại các doanh nhiệp nơi các phòng nghỉ giải lao trong nhà bị đóng để phòng ngừa việc ăn, uống và nghỉ ngơi, các doanh nghiệp không được cho phép nhóm nhân viên cùng lấy giờ nghỉ giải lao với nhau (hoặc lần lượt kế tiếp nhau) trong một căn phòng khác, bởi vì điều này sẽ gây ra những rủi ro lây truyền COVID-19 tương tự và sẽ đổi căn phòng đó thành một phòng nghỉ, tức là nơi phải đóng cửa để phòng ngừa việc ăn, uống và nghỉ ngơi.

Tôi đã đóng mọi căn phòng và khu vực nghỉ giải lao trong cơ sở của tôi, và tôi muốn bố trí một khu vực nghỉ giải lao cho nhân viên.  Có đòi hỏi đặc biệt nào cho các khu vực nghỉ giải lao ngoài trời không?

Các khu vực nghỉ giải lao ngoài trời phải hội đủ điều kiện là một “ cơ sở ngoài trời” như theo định nghĩa của Tiểu Bang.  Nếu không đáp ứng được định nghĩa này, thì sẽ được xem như là cơ sở bên trong nhà và phải đóng cửa theo Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Về Giới Hạn Số Người. Hãy xem các câu hỏi thường gặp về cơ sở ngoài trời trên trang này để biết thêm chi tiết. Mọi khu vực nghỉ giải lao ngoài trời cũng phải cho phép những người trong khu vực đó lúc nào cũng có thể dễ dàng giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet với nhau.  Ngoài ra, mọi cấu trúc cũng phải tuân theo các luật lệ, quy định hoặc yêu cầu được phép hiện hành.

 

 Trở lại đầu trang ▲

Báo cáo về các trường hợp nhiễm COVID-19

Các doanh nghiệp nên làm gì khi phát hiện ra có người xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại nơi làm việc của họ?

Làm theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org. Thể thức gồm từng bước này cung cấp hướng dẫn cho người chủ về những việc cần làm khi có người tại nơi làm việc của họ xét nghiệm dương tính với COVID-19, bao gồm: (1) cung cấp hướng dẫn cho nhân viên dương tính với COVID-19, (2) xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm, (3) báo tin cho tất cả nhân viên, (4) báo cáo vụ việc với Sở Y Tế Công Cộng, (5) báo cáo mọi trường hợp nhập viện và tử vong, (6) làm sạch và khử trùng, và (7) ngăn ngừa lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc.

Tại sao Quận Hạt bắt buộc người chủ phải báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng khi một trong các nhân viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Để giúp COVID-19 không lan truyền trong cộng đồng, người chủ phải yêu cầu nhân viên báo cho họ nếu nhân viên xét nghiệm dương tính và họ đã ở nơi làm việc trong vòng 48 giờ sau khi có triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ sau khi xét nghiệm. Người chủ (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) bắt buộc phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ khi một trong các nhân viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nếu họ làm việc trong khoảng thời gian đó (cho dù người chủ đã biết điều đó từ nhân viên của họ hoặc từ nguồn nào khác). Làm theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org để báo cáo các trường hợp  nhiễm bằng cách sử dụng Cổng trực tuyến Báo cáo về Người nhiễm và Người đã tiếp xúc với Người nhiễm tại nơi làm việc.

Tôi là chủ nhân một cơ sở. Nếu một trong những nhân viên của tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng người đó không đến cơ sở của tôi gần đây, tôi có phải báo cáo trường hợp nhiễm đó cho Quận Hạt không?

Nếu có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19 đang làm việc tại cơ sở hoặc nơi làm việc của quý vị trong vòng 48 giờ trước khi bắt đầu các triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm, quý vị phải nộp dữ liệu theo yêu cầu về trường hợp nhiễm này và người đã tiếp xúc với trường hợp nhiễm đó qua Cổng thu thập dữ liệu về người đã tiếp xúc gần gũi, theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org. Nếu người đó KHÔNG ở cơ sở hoặc nơi làm việc trong khoảng thời gian này (ví dụ, nhân viên đang làm việc từ xa tại nhà), quý vị không cần phải báo cáo trường hợp nhiễm đó cho Quận Hạt.

"Thăm dò bệnh nhân và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân" là gì?

Đây là một trong những phương tiện quan trọng nhất hiện có để làm giảm sự lây lan của COVID-19. Việc tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân sẽ làm gián đoạn chuỗi lây truyền COVID-19 bằng cách giúp Sở Y Tế Công Cộng có thể xác định các người đã có thể tiếp xúc với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và giúp họ cách ly an toàn. Việc này giúp làm chậm sự lây lan của siêu vi khuẩn trên khắp Quận Hạt của chúng ta. Việc tìm kiếm người đã tiếp xúc giúp chúng tôi đưa ra ít hạn chế hơn đối với các sinh hoạt của cộng đồng vì các chuỗi lây truyền COVID-19 có thể được truy tìm và ngăn chặn trước khi lan truyền mà không ngăn lại được. Thêm thông tin về hoạt động thăm dò bệnh nhân và tìm kiếm người đã tiếp xúc của Quận Hạt có trang Tìm kiếm Người đã tiếp xúc.

Làm thế nào để người chủ báo cáo rằng họ đã có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19 cho Sở Y Tế Công Cộng?

Nếu có trường hợp  nhiễm dương tính được xác định tại nơi làm việc của quý vị, hãy nộp dữ liêu về trường hợp  nhiễm và những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân qua Cổng trực tuyến báo cáo về Trường hợp  nhiễm và Người đã tiếp xúc với Trường hợp nhiễm tại nơi làm việc. Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế, các người chủ bắt buộc phải tuân theo luật pháp và nộp bản báo cáo này trong vòng bốn giờ sau khi họ biết về trường hợp nhiễm. Nếu quý vị không có đủ thông tin trong vòng bốn giờ, quý vị phải báo cáo thông tin mà quý vị đã có được. Nếu quý vị phát hiện thêm thông tin sau lần báo cáo đầu tiên, quý vị có thể cập nhật thông tin bằng cách gửi mẫu đơn mới và gõ [Tên doanh nghiệp của quý vị] - CORRECTION" trong phần "Employer Name." Thông tin cung cấp sẽ được giữ kín và sẽ không được chuyển sang cơ quan di trú.

Nhân viên cần cung cấp thông tin gì cho người chủ nếu họ phát hiện ra rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải yêu cầu tất cả nhân viên (nhân viên, nhà thầu và tình nguyện viên) báo ngay cho doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ trước khi các triệu chứng bắt đầu hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm. Điều này có nghĩa là nhân viên phải thông báo ngay cho chủ sở của họ rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nếu họ đã có mặt tại nơi làm việc trong thời gian này. Nhân viên cũng phải hỗ trợ người chủ xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với họ tại nơi làm việc.

Quận Hạt sẽ sử dụng thông tin này để ngăn chặn bệnh lây lan trong nơi làm việc và trong số người đã có thể tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính. Tất cả thông tin được báo cáo cho Quận Hạt sẽ được giữ kín và sẽ không được chuyển sang cơ quan di trú.

Khi một nhân viên được xét nghiệm COVID-19, ai sẽ được liệt kê là người nhận kết quả xét nghiệm? Kết quả có nên được chuyển cho nhân viên (người này sau đó sẽ thông báo cho người chủ nếu kết quả là dương tính), hay kết quả nên được chuyển trực tiếp đến người chủ?

Người chủ có thể (và được khuyến khích) cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho nhân viên của họ, trong trường hợp đó, kết quả xét nghiệm có thể được báo cáo trực tiếp cho người chủ. Nhưng nhân viên tự đi xét nghiệm không cần yêu cầu cơ quan y tế hoặc phòng xét nghiệm báo cáo kết quả xét nghiệm trực tiếp cho người chủ và người chủ không nên yêu cầu điều này.

Sở Y Tế Công Cộng đang làm gì đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 tại các sinh hoạt và buổi tụ họp?

Một bối cảnh khác có rủi ro lây lan COVID-19 là các sinh hoạt và các cuộc tụ họp. Đó là lý do tại sao mọi cuộc tụ họp được cho phép theo Lệnh này cần phải có một người tổ chức được chỉ định, là người chịu trách nhiệm giữ thông tin liên lạc của tất cả những người tham dự. Nếu người nào tham dự buổi họp sau đó có xét nghiệm dương tính với COVID-19, người tổ chức phải làm theo luật pháp và hỗ trợ Sở Y Tế Công Cộng truy tìm và liên lạc với những người khác có thể đã bị lây nhiễm tại buổi tụ họp bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của họ. Vì các cuộc tụ họp bên trong nhà đặc biệt có nhiều rủi ro nên Viên Chức Sở Y Tế đã cấm không tổ chức các cuộc tụ họp đó vào thời điểm này.

Sở Y Tế Công Cộng làm gì với thông tin của tôi?

Tất cả thông tin thu thập được cho mục đích thăm dò trường hợp nhiễm và tìm kiếm những ai đã tiếp xúc với người nhiễm sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích điều tra và ngăn chặn COVID-19. Thông tin cá nhân sẽ được giữ kín và không tiết lộ cho người không làm công việc tìm kiếm người đã tiếp xúc và ngăn chặn COVID-19. Quận Hạt không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân về một ai trong cộng đồng với cơ quan di trú.

 Trở lại đầu trang ▲

KHĂN CHE MẶT

Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 có các quy định về khăn che mặt nào?

Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế ban hành ngày 5 tháng 10, quý vị phải mang khăn che mặt bất cứ khi nào được yêu cầu theo Hướng dẫn về Khăn che mặt của Tiểu Bang đã được sửa đổi vào ngày 16 tháng 11 năm 2020, hoặc theo Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt. Hướng dẫn của Tiểu Bang yêu cầu quý vị mang khăn che mặt mỗi khi không ở tại nhà của mình, với các ngoại lệ sau:

 • Người ngồi trong xe một mình hoặc chỉ với người trong gia đình.
 • Những người đang làm việc trong văn phòng hoặc trong phòng một mình.
 • Những người đang ăn hoặc uống, miễn là họ có thể duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với những người không phải là người trong gia đình hoặc sống cùng một nhà.
 • Những người ở ngoài trời và giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những người không ở trong cùng gia đình. Những người này phải luôn luôn có khăn che mặt và phải mang khăn che mặt nếu họ ở trong vòng sáu feet với những người khác không ở cùng nhà với họ.
 • Những người đang thực hiện một dịch vụ liên quan đến mũi hoặc mặt mà việc loại bỏ khăn che mặt tạm thời là cần thiết để thực hiện dịch vụ.
 • Người làm việc bắt buộc phải đeo thiết bị bảo vệ đường hô hấp.
 • Những người được CDPH miễn việc mang khăn che mặt.

Ngoài ra, Viên Chức Y Tế đặc biệt khuyến khích quý vị mang khăn che mặt ngay cả khi ở trong phòng hoặc văn phòng một mình nếu có ai đó bên ngoài gia đình của quý vị vào phòng hoặc văn phòng. Điều này là do khí dung sẽ tồn tại trong không khí rất lâu và vẫn có thể ở trong không khí khi ai đó vào phòng.

Nói chung, quý vị nên chuẩn bị để mang khăn che mặt bất cứ khi nào ra khỏi nhà.

Các doanh nghiệp phải có bản thông báo cho biết quý vị cần phải mang khăn che mặt khi ở cơ sở của họ. Họ cũng phải bắt buộc nhân viên của họ mang khăn che mặt khi làm việc.


Những loại khăn che mặt nào an toàn để mang? Tôi có thể mang tấm nhựa che mặt không? 

Nếu chúng ta đều đeo khẩu trang, thì mọi người sẽ được bảo vệ. Quý vị có thể tự chế khẩu trang bằng cách dùng ít nhất hai lớp vải thông dụng, như vải bông.Khăn che mặt mà quý vị mang khi đi làm hoặc khi ghé các cơ sở thương mại có thể là khẩu trang phẫu thuật dùng một lần hoặc khẩu trang vải tái sử dụng do quý vị tự chế hoặc mua. Chúng tôi khuyến khích việc mang khăn che mặt vải tái sử dụng và dành các khẩu trang phẫu thuật cho nhân viên y tế và những nhân viên khác có thể cần dùng, và để giảm sự lãng phí. Viên Chức Sở Y Tế đặc biệt khuyến khích mọi người dùng các loại khăn che mặt: ​

 • Có ít nhất hai lớp vải.   
 • Vừa khít trên mũi, miệng và cằm của quý vị,có thể móc quanh tai hoặc buộc sau đầu.Đừng để phần trên của khăn che mặt nằm ở dưới mũi hoặc dưới cằm.

Các loại khăn che mặt sau đây không bảo vệ chống lại sự lây lan của COVID-19 đủ và Viên Chức Sở Y Tế đặc biệt khuyên quý vị không sử dụng: 

 • Khăn ống vải trùm cổ và khăn vải che mặt một lớp, vì quá lỏng lẻo hoặc quá mỏng nên không bảo vệ đầy đủ.  
 • Khăn che mặt có van thở ra vì để không khí chưa được lọc (có thể chứa các giọt dịch và khí dung từ hơi thở) thoát ra ngoài. 

Tấm nhựa che mặt không tốt bằng khăn vải che mặt. Khăn che mặt được mang khít khao che kín mũi, miệng và cằm giúp người mang ngăn các giọt dịch và khí dung từ hơi thở có thể bị nhiễm bệnh lây sang người khác. Tấm nhựa chắn mặt được dùng cho một mục đích khác, và đó là để bảo vệ mắt của người mang trong các tình huống cần bảo vệ mắt (ví dụ: trong khi thực hiện các thủ thuật y tế gần bệnh nhân). Căn cứ trên các bằng chứng hiện có, tấm che mặt không có khả năng bảo vệ chống lại sự lây lan của các giọt dịch và khí dung như khăn che mặt được đeo đúng cách. Quý vị có thể mang tấm che mặt bên ngoài khăn che mặt nếu muốn, nhưng quý vị không thể mang tấm che mặt thay vì khăn che mặt trong các tình huống bắt buộc phải mang khăn che mặt. (Tuy nhiên, các tấm nhựa che mặt có rèm vải ở dưới vẫn tốt hơn so với khi không có thiết bị bảo vệ khác, nếu quý vị được miễn mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật, hãy xem liệu quý vị có thể mang tấm che mặt có rèm bên dưới hay không. Điều này sẽ bảo vệ quý vị ở mức nào đó trong lúc vẫn không quá sát vào mặt của quý vị.).

Ai không phải mang khăn che mặt?

Những người sau đây không phải đeo khăn che mặt:

 • Trẻ em dưới hai tuổi.
 • Những người mà chuyên gia y tế đã khuyên không nên mang khăn che mặt vì họ có vấn đề sức khỏe có thể tạo nguy hiểm cho họ nếu mang khăn che mặt.
 • Những người không thể mang hoặc gỡ khăn che mặt khi không được trợ giúp.
 • Những người khiếm thính hoặc những người đang giao tiếp với người bị khiếm thính vì khả năng nhìn thấy miệng là điều cần thiết để giao tiếp trong trường hợp này.
 • Những người lao động phải gỡ khăn che mặt để tuân thủ các quy tắc của địa phương, Tiểu Bang hoặc Liên Bang liên quan đến an toàn trong công việc.
 • Những người phải gỡ khăn che mặt để giải quyết nhu cầu căn bản của cơ thể, như việc ăn uống.
 • Những người đang ở ngoài trời và duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với những người không sống trong nhà của họ, trừ khi cần phải mang khăn theo Chỉ thị Bắt buộc.
 • Những người được miễn mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe mà đang làm công việc thường tiếp xúc với người khác sẽ phải đeo thiết bị không ôm sát vào mặt, như tấm nhựa che mặt có lớp vải phủ dính liền với mép dưới của tấm nhựa, miễn là sức khỏe của họ cho phép.

Tôi có cần giấy bác sĩ để vào cơ sở kinh doanh mà không cần che mặt nếu tôi bị bệnh hoặc khuyết tật khiến tôi không thể mang khăn che mặt không?

Không. Các doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy bác sĩ sau khi quý vị giải thích không thể mang khăn che mặt vì lý do liên quan đến sức khỏe hoặc khuyết tật. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Bộ Y Tế Công Cộng California để biết thêm thông tin.

Tôi là chủ doanh nghiệp và cơ sở của tôi được khách hàng lui tới. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho biết tôi phải yêu cầu tất cả khách hàng phải mang khăn che mặt tại cơ sở của tôi (ngoại trừ những khách hàng được miễn). Trách nhiệm của tôi theo yêu cầu này là gì?

Nếu khách hàng nào muốn vào cơ sở của quý vị mà không mang khăn che mặt, quý vị nên hỏi người đó, "Quý vị có vấn đề sức khỏe/khuyết tật khiến quý vị không thể đeo khăn che mặt không?" Quý vị không nên yêu cầu người đó cho biết tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật cụ thể của họ. Nếu người đó nói rằng họ không thể mang khăn che mặt vì sức khỏe hoặc khuyết tật, quý vị nên cho phép người đó vào cơ sở và không nên yêu cầu họ xuất trình giấy bác sĩ.

Nếu khách hàng nào không có lý do vì sức khỏe hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang khăn che mặt nhưng từ chối mang khăn che mặt, quý vị phải cấm khách hàng đó vào cơ sở. Nếu khách hàng trở nên hung hăng sau khi bị cấm vào, quý vị có thể gọi cảnh sát và xin được trợ giúp trong việc thực thi yêu cầu mang khăn che mặt tại cơ sở của quý vị.

 Trở lại đầu trang ▲

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi

Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 có thay đổi điều gì đối với yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao dành cho doanh nghiệp không?

Có. Mẫu Thể thức Khoảng cách Xã giao đã được cập nhật (bây giờ được gọi là Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi), và Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có cơ sở trong Quận Hạt được nhân viên hoặc công chúng lui tới phải hoàn thành, nộp và thực hiện Thể thức được Sửa đổi cho từng cơ sở mà họ vận hành. Các doanh nghiệp phải gửi các Thể thức sửa đổi của họ cho Quận Hạt tại www.COVID19prepared.org bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến của Quận Hạt. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao nộp trước ngày 11 tháng 10 không còn có hiệu lực.

Những cơ quan nào phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được sửa đổi?

Tất cả các cơ quan chính phủ và tất cả các doanh nghiệp (bao gồm các cơ quan phi lợi nhuận, cơ quan giáo dục và cơ quan không thuộc chính phủ) có cơ sở trong Hạt Santa Clara mà có nhân viên hoặc công chúng lui tới sẽ phải hoàn thành, nộp và thực hiện một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi. Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ có nhiều cơ sở trong Quận Hạt sẽ phải nộp một Thể thức riêng cho từng cơ sở. Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ không có cơ sở riêng nhưng thực hiện công việc tại các cơ sở khác (ví dụ: người làm vườn hoặc người dắt chó đi dạo) phải hoàn thành, nộp và thực hiện một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho toàn bộ hoạt động của họ.

Tôi đã hoàn thành một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao theo Lệnh trước đó của Viên Chức Sở Y Tế. Tôi có cần phải hoàn thành một bản mới không?

Có. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào trong Quận Hạt, bao gồm cả các doanh nghiệp đã hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao theo Lệnh trước, sẽ phải hoàn thành và áp dụng một bản mới bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất (ngày 11 tháng 10) và nộp tại www.COVID19prepared.org bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến của Quận Hạt. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao nộp trước ngày 11 tháng 10 không còn có hiệu lực.

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi là một quy định hay chỉ là một hướng dẫn?

Các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi là bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ đang hoạt động trong Quận Hạt. Việc không tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi là vi phạm Lệnh này và có thể dẫn đến việc bị phạt tiền và các hình phạt khác. Các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ phải thực hiện tất cả các biện pháp áp dụng được xác định trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.

Tại sao cần có các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi?

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi bao gồm các biện pháp y tế công cộng cập nhật được thiết kế để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh trong Quận Hạt. Nếu doanh nghiệp của quý vị được cho phép hoạt động, việc thực hiện các nguyên tắc giữ an toàn và sức khỏe này một cách gắt gao là cách tốt nhất để bảo vệ chính quý vị, nhân viên và khách hàng khỏi bị nhiễm COVID-19 khi họ ghé đến cơ sở kinh doanh của quý vị. Bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao và Dấu hiệu SẴN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 được cập nhật phải được niêm yết cũng được thiết kế để cho nhân viên và công chúng biết rằng doanh nghiệp của quý vị có tuân thủ các yêu cầu này và thực hiện theo trách nhiệm để giữ cho cộng đồng được an toàn.

Doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ của tôi cần làm gì để tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi?

Để tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ của quý vị phải thực hiện những việc sau:

 1. Hoàn thành một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho từng cơ sở hoặc địa điểm làm việc trong Quận Hạt có nhân viên hoặc công chúng lui tới, sử dụng bản được cập nhật(ngày 11 tháng 10) được tìm thấy trong mẫu trực tuyến. Nếu doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ của quý vị không vận hành một cơ sở hoặc nơi làm việc nào, nhưng cung cấp dịch vụ cho nhiều cơ sở hoặc nơi làm việc mà doanh nghiệp không được chính quý vị sở hữu hoặc điều hành, thì quý vị phải điền vào một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi dành cho các hoạt động của quý vị.
 2. Ký, điền và nộpThể thức được Sửa đổi cho Quận Hạt bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến. Quý vị không được nộp bản Thể thức được sửa đổi qua email, gửi bản in ra giấy hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác. Bản Thể thức phải được nộp bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến.
 3. Phân phối bản sao của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho tất cả công nhân (nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu, v.v.) làm việc tại cơ sở hoặc công trường. Nếu doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ của quý vị cung cấp dịch vụ cho nhiều cơ sở hoặc nơi làm việc mà doanh nghiệp hoặc tổ chức của quý vị không sở hữu hoặc điều hành, quý vị sẽ phải phân phối Thể thức được Sửa đổi cho cả nhân viên của quý vị và cho người chủ hoặc người điều hành của từng cơ sở hoặc nơi làm việc mà quý vị cung cấp dịch vụ. Huấn luyện nhân viên của quý vị về các biện pháp của Thể thức được Sửa đổi bằng ngôn ngữ mà họ thông thạo.
 4. Niêm yết một bản dấu hiệu SẴN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 được cập nhật và Bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao ở tất cả các lối vào cơ sở hoặc nơi làm việc của quý vị, nơi công chúng và công nhân có thể dễ dàng xem thấy. (Các tài liệu này chỉ có thể được tải xuống và in ra sau khi quý vị đã hoàn thành Thể thức được Sửa đổi bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến.)
 5. Niêm yết bản thông báo theo yêu cầu trong Thể thức được Sửa đổi ở mỗi lối vào của cơ sở hoặc nơi làm việc để báo cho khách và nhân viên về các quy định giữ khoảng cách với nhau, việc đeo khăn che mặt, nguyên tắc giữ gìn sức khỏe và vệ sinh.
 6. Thực hiện các biện pháp trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi của quý vị.

Ai có thể điền vào bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho doanh nghiệp của tôi?

Thể thức được Sửa đổi phải được người được ủy quyền điền và ký tên thay mặt doanh nghiệp.

Lệnh yêu cầu người đại diện được ủy quyền phải ký và gửi Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi với lời cam kết sẽ chịu hình phạt nếu khai man — điều đó có nghĩa là gì?

“Đã ký và nộp với lời cam kết sẽ chịu phạt nếu khai man” có nghĩa là mọi thứ được ghi trên mẫu đơn trực tuyến phải là sự thật và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của người ký. Cố tình gửi thông tin sai là một tội hình.

Liệu các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi có được công chúng xem thấy sau khi được nộp cho Quận Hạt không?

Có. Công chúng sẽ có thể xem được tất cả các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi được nộp cho Quận Hạt trong cơ sở dữ liệu trực tuyến. Công chúng sẽ có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để xem một doanh nghiệp nào đó đã nộp Thể thức được Sửa đổi hay chưa và các biện pháp giữ an toàn mà doanh nghiệp đã áp dụng. Điều này sẽ giúp mọi người trong cộng đồng cảm thấy an lòng khi ghé đến doanh nghiệp của quý vị vì họ sẽ biết quý vị đang làm các điều cần thiết để giữ an toàn cho họ.

Quận Hạt có xem xét và phê duyệt mỗi Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Không. Mặc dù các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi sẽ được nộp trực tuyến và công chúng có thể xem thấy, nhưng không được Quận Hạt hoặc Sở Y Tế Công Cộng xem xét và phê duyệt. Do con số được nộp quá lớn, việc Quận Hạt xem xét và phê duyệt các mẫu đơn là không khả thi. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi được đăng như đã nộp và Quận Hạt sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của những mẫu này. Tuy nhiên, Quận Hạt đang thực thi quy định rằng các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi phải được nộp và áp dụng. Nếu doanh nghiệp của quý vị không nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi, thì doanh nghiệp của quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm khi Quận Hạt thực thi thể thức này.

Sự khác biệt giữa ô “Bắt buộc” và ô “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng” trong mẫu đơn Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi trên mạng là gì?

Ô “Bắt buộc” phải được mỗi doanh nghiệp nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được sửa đổi đánh dấu hoặc điền. Quý vị sẽ không thể hoàn thành mẫu đơn nếu quý vị không đánh dấu vào tất cả các ô bắt buộc. Các ô “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng” chỉ cần được chọn nếu áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị, nhưng quý vị phải chọn mọi ô tùy chọn phù hợp với doanh nghiệp của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị điều hành một cửa hàng tạp hóa có xe đẩy hàng, quý vị phải đánh dấu các ô liên quan đến việc lau chùi xe đẩy hàng, mặc dù chúng được liệt kê là “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng”. Nếu quý vị không chọn ô áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị, thì kể như Thể thức được Sửa đổi của quý vị đã vi phạm Lệnh này.

Nếu bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi của tôi có dấu chìm “IN PROCESS” trên mỗi trang, thì đó có nghĩa là gì?

Dấu chìm “IN PROCESS” có nghĩa là quý vị chưa hoàn thành biểu mẫu DocuSign và chưa nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi thành công. Khi quý vị đã nộp bản Thể thức thành công, quý vị sẽ nhận được một email có đường dẫn đưa đến các tài liệu đã hoàn thành và các tài liệu đã hoàn thành này sẽ không có dấu chìm. Nếu bản Thể thức của quý vị cho thấy "IN PROCESS," đó có nghĩa là quý vị đã không thành công khi nộp và quý vị chưa tuân thủ đủ yêu cầu cần có để nộp bản Thể thức.

Điều gì được coi là “cơ sở/nơi làm việc” cho Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao?

Cơ sở/Nơi làm việc là địa điểm quý vị vận hành doanh nghiệp. Đối với nhiều doanh nghiệp, cơ sở/nơi làm việc sẽ là các tòa nhà. Đối với những người khác, cơ sở/nơi làm việc có thể là không gian ngoài trời. Cơ sở/nơi làm việc cũng có thể là sự kết hợp giữa tòa nhà và khu vực ngoài trời (chẳng hạn như hoạt động nông nghiệp thu hoạch nông sản trên cánh đồng và chế biến nông sản trong trại kho hoặc nhà kho tại chỗ).

Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp của tôi phục vụ tại nhiều địa điểm khác nhau?

Các doanh nghiệp phục vụ tại các địa điểm rải rác (chẳng hạn như người làm vườn, người dắt chó đi dạo hoặc công ty vệ sinh bên trong nhà) có thể nộp một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho toàn bộ hoạt động của họ và không cần phải hoàn thành Thể thức được Sửa đổi mới cho mỗi nơi họ cung cấp dịch vụ (ví dụ, mỗi nhà mà người làm vườn đến để cắt cỏ). Tất cả các doanh nghiệp nằm rải rác phải cung cấp một bản sao của Thể thức được Sửa đổi của họ cho người chủ hoặc nhà điều hành của mỗi nơi mà họ đến để cung cấp dịch vụ (ngoài việc cung cấp bản Thể thức được Sửa đổi cho tất cả nhân viên của họ).

Nếu một doanh nghiệp nằm rải rác có một cơ sở (như văn phòng trụ sở chính hoặc một sân chứa dụng cụ), thì Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải liệt kê địa chỉ của cơ sở đó trong hàng “Địa chỉ” ở đầu mẫu Thể thức và bản thông báo theo yêu cầu trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao sẽ phải được niêm yết tại cơ sở. Các doanh nghiệp này không nên đánh dấu vào ô “Không có Cơ sở Kinh doanh” ở đầu mẫu đơn (vì họ có cơ sở, ngay cả khi một số hoặc hầu hết các dịch vụ của họ diễn ra ở nơi khác).

Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp nằm rải rác không có cơ sở vật chất và nhân viên chỉ làm việc tại các địa điểm rải rác, các doanh nghiệp này không nên điền vào hàng “Địa chỉ” ở đầu mẫu Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi. Thay vào đó, họ nên nhấp vào ô "Không có Cơ sở Kinh doanh". Các doanh nghiệp này sẽ không cần niêm yết một bản thông báo nào (vì họ không có cơ sở để niêm yết). Họ vẫn nên xem kỹ mẫu đơn và chọn những ô nào áp dụng cho doanh nghiệp của họ.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nào có nhiều cơ sở, doanh nghiệp đó phải điền vào đơn Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho từng địa điểm.

Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 có yêu cầu các doanh nghiệp liên quan đến xây dựng phải hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Có. Các doanh nghiệp liên quan đến ngành xây dựng phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi theo Lệnh được ban hành ngày 5 tháng 10. Hoạt động xây dựng cũng phải tuân thủ các yêu cầu trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các dự án xây dựng.

Tôi điều hành một doanh nghiệp tại nhà của tôi. Tôi có cần nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Điều này thì tùy. Tất cả các doanh nghiệp phải hoàn thành, nộp và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho mọi cơ sở/nơi làm việc được nhân viên hoặc công chúng ghé đến. Nếu quý vị điều hành một doanh nghiệp tại nhà, quý vị phải nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi nếu: (1) có ai ở ngoài gia đình đến nhà quý vị để làm nhân viên hoặc ghé đến với tư cách là khách hàng; (2) quý vị cung cấp dịch vụ tại các địa điểm mà quý vị không sở hữu hoặc vận hành; hoặc (3) quý vị đích thân giao sản phẩm đến nhà hoặc nơi kinh doanh. (Lưu ý: Các ví dụ dưới đây chỉ mang tính minh họa. Một số doanh nghiệp được liệt kê trong các ví dụ có thể không mở cửa cho công chúng lui tới theo lệnh hiện hành của Viên Chức Y Tế. Vui lòng xem lại Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người và mọi hướng dẫn hoặc Chỉ thị dành riêng cho ngành để quý vị biết tất cả các quy tắc áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị.)

Ví dụ 1: Quý vị điều hành một doanh nghiệp sửa chữa điện tử tại nhà. Quý vị là nhân viên duy nhất, nhưng khách hàng đến nhà của quý vị để đưa và lấy đồ cần sửa. Quý vị sẽ phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi vì cơ sở kinh doanh của quý vị được khách hàng ghé đến.

Ví dụ 2: Quý vị điều hành một doanh nghiệp kế toán tại nhà của quý vị. Quý vị có một nhân viên đến nhà hai lần một tuần để giúp làm giấy tờ. Nhân viên không sống cùng với quý vị. Quý vị sẽ phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi vì cơ sở kinh doanh của quý vị có nhân viên ghé đến.

Ví dụ 3: Quý vị điều hành một doanh nghiệp làm vườn tại nhà. Quý vị cất thiết bị tại nhà và mỗi ngày lái xe đến nhiều nhà và doanh nghiệp khác nhau để cung cấp dịch vụ của quý vị. Quý vị phải hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi và cung cấp một bản sao cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của mỗi nhà hoặc doanh nghiệp nhận dịch vụ của quý vị.

Ví dụ 4: Quý vị làm đồ nội thất trong phòng chứa xe của quý vị và giao hàng tận nhà cho khách. Quý vị phải hoàn thành một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.

Ví dụ 5: Quý vị điều hành một doanh nghiệp thiết kế đồ họa tại nhà của quý vị. Quý vị và người phối ngẫu của quý vị đang sống với quý vị là hai nhân viên duy nhất. Tất cả các cuộc họp với khách hàng được xảy ra trực truyến, vì vậy không ai đến nhà của quý vị do chuyện kinh doanh. Quý vị không cần phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.

Các cơ quan chính phủ có bắt buộc phải hoàn thành các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho các cơ sở nơi các chức năng thiết yếu của chính phủ đang được thực hiện không?

Có.

Doanh nghiệp của tôi hiện không cung cấp dịch vụ cho công chúng và nhân viên chỉ có mặt để làm các công việc căn bản tối thiểu. Tôi có cần nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Có. Tất cả các cơ sở kinh doanh và nơi làm việc được nhân viên hoặc công chúng sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào đều phải có Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao, bao gồm cả những cơ sở chỉ được nhân viên thực hiện các hoạt động căn bản tối thiểu lui tới.

Tôi đã điền vào Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi và bấm “Hoàn tất”. Điều gì xảy ra bây giờ? Làm cách nào để tôi truy cập và in ra các tài liệu đã hoàn thành?

Nếu quý vị đã điền vào mọi ô bắt buộc, sau khi quý vị bấm “Hoàn tất”, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà quý vị đã cung cấp trước khi bắt đầu điền vào mẫu đơn (địa chỉ email được điền vào phần “Submitter”). Email này sẽ có một đường nối kết có tên "View Completed Documents." Hãy nhấp vào đường nối kết này để xem và in bản thông báo và Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi mà quý vị đã hoàn thành.

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi yêu cầu người chủ tiến hành việc kiểm tra nhiệt độ và triệu chứng cho nhân viên vào đầu ca làm việc của họ. Việc kiểm tra nhiệt độ có bắt buộc phải đo nhiệt độ bằng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt không?

Không, không bắt buộc phải đo nhiệt độ của nhân viên bằng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt. Kiểm tra sức khỏe của nhân viên để biết nhiệt độ và các triệu chứng có nghĩa là nhân viên nên được hỏi han trước khi bắt đầu làm việc để xem họ có cảm thấy hoặc gần đây cảm thấy sốt, và đang hoặc gần đây có các triệu chứng khác như ho, khó thở, đau họng, ớn lạnh và đau nhức cơ/cơ thể hay không. Quá trình kiểm tra sức khỏe này là bắt buộc. (Lưu ý: Kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt có thể làm tăng rủi ro COVID-19 nếu nhiều nhân viên tập trung ở cùng một nơi để được kiểm tra. Nếu người chủ quyết định sử dụng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt để đo nhiệt độ của nhân viên, họ nên cho nhân viên nào có nhiệt độ từ 99 độ F trở lên đi về nhà.)

Việc kiểm tra nhiệt độ và triệu chứng có cần phải được người kiểm tra được chỉ định thực hiện trực tiếp không?

Không. Người chủ có thể nói người kiểm tra sức khỏe thực hiện điều này trực tiếp với các nhân viên, nhưng họ cũng có thể yêu cầu nhân viên tự xác nhận bằng văn bản rằng họ không có triệu chứng. Điều này có thể được thực hiện qua đơn bằng văn bản, bản khảo sát trực tuyến hoặc phương tiện văn bản nào khác.

 Trở lại đầu trang ▲

Giới hạn về số  người

Tôi có thể tìm thông tin về giới hạn số người ở đâu?

Vui lòng xem lại Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người và vào trang www.sccgov.org/covidcapacity để biết thông tin về giới hạn số người, hướng dẫn về cách tính số người tối đa theo giới hạn cho cơ sở của quý vị và các mẫu thông báo về giới hạn số người. Xin lưu ý rằng các quy tắc này đã được cập nhật vào ngày 4 tháng 12 năm 2020 đối với nhiều doanh nghiệp do sự gia tăng đáng báo động về số trường hợp nhiễm COVID-19 và số trường hợp nhập viện.

Những phòng nào trong cơ sở của tôi phụ thuộc vào giới hạn số người trong nhà?

Các giới hạn số người trong nhà áp dụng cho mọi phòng hoặc khu vực trong cơ sở, nơi có công chúng thường lui tới hoặc tham gia vào các sinh hoạt theo quy định. Dưới đây là một số ví dụ về các phòng có thể bị giới hạn về số người cho từng loại cơ sở (Lưu ý: điều này chỉ áp dụng khi các cơ sở này được phép mở hoạt động trong nhà):

 • Cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán lẻ trong nhà: Tầng bán hàng, khu vực thanh toán
 • Viện bảo tàng, sở thú và bể cá lớn triễn lãm bên trong nhà: Phòng trưng bày, phòng triển lãm
 • Phòng tập thể dục dụng cụ và thể hình bên trong nhà: Sàn tập, khu tập thể hình, phòng tập thể dục nhóm, phòng thay đồ
 • Khu vực ăn uống trong nhà: Phòng ăn, Phòng đợi
 • Trung tâm giải trí gia đình bên trong nhà: Các khu sinh hoạt hoặc giải trí
 • Doanh nghiệp Dịch vụ chăm sóc cá nhân bên trong nhà: Khu vực phục vụ khách hàng
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bị hạn chế trong nhà: Khu vực đến nhận/giao hàng
 • Cơ sở nào có tổ chức các cuộc tụ tập trong nhà (bao gồm các nơi thờ phượng, rạp chiếu bóng, sòng bài và nhà riêng): Các khu vực tụ tập

Danh sách trên không bao gồm tất cả, và các phòng khác có thể phải tuân theo giới hạn về số người cũng như tùy thuộc vào cách bố trí và cách sử dụng cơ sở của quý vị. Nói chung, phòng vệ sinh, hành lang và các phòng khác nơi công chúng không ở lâu sẽ không bị giới hạn về số người, nhưng phải luôn giữ khoảng cách an toàn.

Nếu một phòng trong cơ sở của tôi không phụ thuộc vào giới hạn số người trong nhà, thì tôi có phải giới hạn số người ở trong cơ sở của tôi cùng một lúc không?

Có. Quý vị phải luôn giới hạn số người trong mỗi phòng để mọi người luôn có thể duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 feet với mọi người bên ngoài gia đình của họ.

Doanh nghiệp của tôi là một trung tâm mua sắm. Làm cách nào để tôi tính giới hạn số người tối đa bị giảm bớt cho bản Reduced Maximum Capacity?

Để tính giới hạn số người tối đa bị giảm bớt cho bản Reduced Maximum Capacity tại toàn bộ cơ sở trung tâm mua sắm, quý vị phải thu thập các con số trên bản Reduced Maximum Capacity hiện tại cho từng doanh nghiệp thuê mỗi cơ sở hiện đang hoạt động trong Trung tâm mua sắm, sau đó cộng tất cả các con số trên bản Reduced Maximum Capacity của các doanh nghiệp thuê lại với nhau để biết con số Reduced Maximum Capacity của toàn bộ trung tâm mua sắm. Lưu ý: Nếu không gian cho thuê trong nhà của doanh nghiệp hiện không mở cửa cho công chúng, quý vị sẽ không được đưa doanh nghiệp đó vào việc tính giới hạn tổng thể.

Nhân viên có được tính vào giới hạn số người của Viên chức Sở Y tế không?

Có. Giới hạn số người của Viên chức Sở Y tế quy định số người tối đa có thể ở trong bất kỳ phòng/khu vực nào bị hạn chế về số người. Điều này bao gồm cả công chúng và nhân viên.

Nếu tôi có một cơ sở rất nhỏ, tôi có thể cho 1 nhân viên và 1 khách hàng bên trong cơ sở cùng một lúc (mặc dù con số đó cao hơn con số trên bản Reduced Maximum Capacity của tôi) không?

Có. Đối với các cơ sở rất nhỏ được phép mở cửa trong nhà cho công chúng và có số người tối đa đã bị giảm là 1 (hoặc ít hơn 1), quý vị có thể cho 1 khách hàng và 1 nhân viên bên trong cửa hàng cùng một lúc. Bản Reduced Maximum Capacity của quý vị phải nêu số “2.”

Điều gì xảy ra nếu tôi tính con số cho bản Reduced Maximum Capacity và kết quả không phải là một số nguyên?

Quý vị có thể làm tròn lên số nguyên gần nhất (và được phép làm tròn ngay cả khi số thập phân của quý vị dưới 0,5). Ví dụ: nếu quý vị tính con số Reduced Maximum Capacity và kết quả là 13,4 thì quý vị có thể làm tròn lên thành 14. Công cụ máy tính trên trang này được thiết kế để làm tròn lên thành số nguyên gần nhất cho quý vị.

Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người cho biết việc chờ trong nhà để lấy thức ăn mang đi đều bị cấm tại các cơ sở ăn uống (nhà hàng, trang trại rượu vang và quán rượu/quán bia/nhà máy bia). Khách hàng có được phép vào bên trong cơ sở ăn uống để đặt hàng không?

Có. Các khu vực chờ đợi của cơ sở ăn uống, bao gồm cả tại các nhà hàng bán thức ăn nhanh/phục vụ nhanh, có thể mở cửa cho công chúng và khách hàng muốn đặt món ăn mang đi tại một cơ sở ăn uống có thể xếp hàng trong nhà để đặt thức ăn. Nhưng khách hàng không được đợi bên trong nhà hàng để lấy thức ăn của họ sau khi đã đặt xong. Hãy lưu ý rằng những khách hàng xếp hàng trong nhà sẽ được tính vào giới hạn số người của cơ sở và họ phải luôn giữ đủ khoảng cách an toàn và đeo khăn che mặt theo yêu cầu trong Lệnh của Viên Chức Bộ Y Tế của Tiểu Bang và Quận Hạt.

Số người bị giới hạn là bao nhiêu đối với các nhà hàng, trang trại rượu vang và quán bán rượu/nhà máy bia/nhà máy rượu đang hoạt động theo hình thức cho khách mua mang đi hoặc bán lẻ?

Các nhà hàng, trang trại rượu vang và quán bán rượu/nhà máy bia/nhà máy rượu hiện đang đóng cửa không phục vụ việc ăn uống trong nhà, nhưng họ có thể có dịch vụ mang đi, giao hàng hoặc dịch vụ bán lẻ và những khách hàng vào các cơ sở này để đặt thức ăn hoặc đến lấy thức ăn đi sẽ được tính vào giới hạn số người của cơ sở đó. Các cơ sở này phải tuân theo các giới hạn số người giống như các cơ sở bán lẻ và họ nên chọn mục “Retail/Bán lẻ (bao gồm cửa hàng tạp hóa/hiệu thuốc/cửa hàng thuốc)” khi sử dụng công cụ tính số người trên trang Giới hạn Số Người.

Có giới hạn số người nào được áp dụng cho các cơ sở hoặc địa điểm làm việc ngoài trời không?

Có. Các doanh nghiệp phải hạn chế số người ngoài trời để mọi người tại địa điểm đó có thể lúc nào cũng dễ dàng duy trì khoảng cách an toàn ít nhất sáu feet với những người khác bên ngoài gia đình của họ, và điều này có thể yêu cầu giới hạn số nhân viên hoặc công chúng có mặt tại địa điểm vào cùng lúc. Đồng thời, nếu doanh nghiệp của quý vị tổ chức một hoặc nhiều cuộc tụ họp ngoài trời, mỗi sinh hoạt này không được có quá 200 người và phải tuân thủ Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp.

Doanh nghiệp của tôi chỉ được phép hoạt động ngoài trời. Tôi có thể dựng lều hoặc mái che để bảo vệ khách hàng và nhân viên khỏi mưa gió không?

Có, các doanh nghiệp nào chỉ được phép mở cửa ngoài trời đều có thể dùng lều, mái che hoặc cấu trúc khác, miễn là cấu trúc đó đáp ứng định nghĩa của Tiểu Bang về cơ sở “ngoài trời”. Xem ở trên (trong phần “Doanh nghiệp” trong trang này) để biết thêm thông tin về định nghĩa này.

Làm cách nào để tôi tính tổng diện tích feet vuông? Còn diện tích feet vuông thật thì sao?

Tổng diện tích feet vuông là tổng diện tích feet vuông của một phòng/khu vực. Đối với hầu hết các phòng, điều này sẽ cần quý vị nhân chiều dài của căn phòng (tính bằng feet) với chiều rộng (tính bằng feet). Để tính diện tích feet vuông thật, quý vị phải tính tổng diện tích vuông, sau đó trừ tất cả các diện tích của phòng/khu vực không dành cho công chúng (chẳng hạn như khu vực lưu trữ chỉ dành cho nhân viên) hoặc khu vực không được dùng thường xuyên (vì đồ đạc như lò hơi hoặc tác phẩm nghệ thuật chắn chỗ).

Các con số giới hạn số người trong biểu đồ giới hạn số người trong nhà được lấy từ đâu?

Các con số giới hạn số người được lấy từ Bộ luật Xây dựng của California và các cân nhắc về sức khỏe cộng đồng khác.

“Bản số người tối đa” là gì và tôi có thể tìm thấy con số này bằng cách nào?

Tất cả các phòng/khu vực trong các tòa nhà thương mại đều có số người tối đa do Cảnh sát Phòng Chữa Cháy xác định dựa trên Bộ luật Xây dựng California. Quy tắc Số người tối đa thiết lập giới hạn về số người có thể sử dụng phòng/khu vực cùng một lúc trong trường hợp bình thường (nhưng lưu ý rằng Lệnh hiện hành của Viên Chức Sở Y Tế đưa ra các quy định gắt gao hơn đối với một số cơ sở, như đã giải thích ở trên). Theo Bộ luật Xây dựng, trong một số phòng/khu vực, bản Số người tối đa phải được niêm yết gần lối ra chính. Hầu hết các phòng được sử dụng cho việc tụ họp, ăn uống và uống bia rượu sẽ cho thấy số người tối đa.

Một trong những phòng tại cơ sở của tôi được sử dụng cho nhiều mục đích và các mục đích sử dụng phụ thuộc vào các giới hạn số người trong nhà khác nhau. Làm sao tôi xác định quy tắc giới hạn số người nào để áp dụng?

Nếu một căn phòng được sử dụng cho nhiều sinh hoạt khác nhau với giới hạn số người khác nhau cùng lúc, quý vị phải áp dụng giới hạn nào khắc khe nhất áp dụng cho một sinh hoạt của căn phòng đó.

Cơ sở của tôi có nhiều phòng được khách hàng sử dụng thường xuyên. Bản số người tối đa duy nhất mà tôi niêm yết tại cơ sở chỉ áp dụng cho toàn bộ cơ sở và không áp dụng cho các phòng riêng lẻ. Làm cách nào để tôi tính giới hạn số người trong nhà của cơ sở?

Nói chung, như đã giải thích ở trên, việc tính giới hạn số người trong nhà nên được thực hiện cho các phòng/khu vực riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu quý vị đã có có bản số người tối đa được niêm yết cho toàn bộ cơ sở, quý vị có thể sử dụng con số đó và tính con số tối đa cho toàn bộ cơ sở. Nhưng quý vị sẽ cần làm các điều cần thiết để có thể phân tán khách hàng và nhân viên để họ phân tán đồng đều khắp cơ sở và không tụ tập lại với nhau trong một căn phòng cụ thể nào.

Cảnh sát Phòng Chữa Cháy địa phương đã cho cơ sở kinh doanh của tôi một giới hạn số người trong nhà khác với giới hạn số người mà tôi nhận được bằng cách sử dụng cách tính diện tích feet vuông được liệt kê trên trang Giới hạn Số người. Tôi nên sử dụng giới hạn số người nào?

Nếu quý vị đã tính con số cho bản Reduced Maximum Capacity bằng cách sử dụng thông tin và công cụ được liệt kê trên trang Giới hạn Số người do COVID-19, nhưng Cảnh sát Phòng Chữa Cháy địa phương đã xác định và thông báo cho quý vị một giới hạn số người khác cho bản Reduced Maximum Capacity của cơ sở hoặc cho một căn phòng hoặc khu vực bị giới hạn về số người trong cơ sở, quý vị sẽ phải áp dụng con số nhỏ hơn trong hai con số giới hạn số người trong nhà.

Tôi có phải thực thi các giới hạn số người tại cơ sở của tôi không? Nếu có, tôi phải làm như thế nào?

Trừ khi cơ sở của quý vị là bệnh viện chăm sóc cấp tính, quý vị phải phát triển và thực hiện các thủ tục "đếm số người" để chắc chắn rằng số người trong cơ sở của quý vị không bao giờ vượt quá con số trên bản Reduced Maximum Capacity của cơ sở. Quý vị có thể chọn cách đếm nào phù hợp nhất với cơ sở, nhưng quý vị phải có thể lúc nào cũng giám sát được số người chính xác trong cơ sở của quý vị. Ví dụ: một cửa hàng tạp hóa có thể chỉ định một nhân viên ở tất cả các lối vào và lối ra và yêu cầu những nhân viên này giám sát số người ra vào cơ sở. Tương tự như vậy, một văn phòng chính phủ có khu vực chờ đợi có thể chỉ định một nhân viên ở quầy tiếp tân để theo dõi số người trong khu vực chờ đợi. Quý vị phải viết ra các thủ tục đếm số người và cung cấp bản thủ tục này cho Viên chức Thực thi của Quận Hạt khi được yêu cầu trình xuất thủ tục đó.

Trở lại đầu trang ▲

Thực thi Sắc lệnh

Tôi không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật. Tôi có bị phạt nếu không mang khăn che mặt nơi công cộng không?

Không. Những người được miễn mang khăn che mặt sẽ không vi phạm Lệnh của Viên Chức Y Tế của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt khi họ không mang khăn che mặt, và Quận Hạt sẽ không phạt tiền hoặc đưa ra các hình phạt khác đối với những người không mang khăn che mặt.

Có người đã liên lạc với tôi và cho biết rằng họ đang thi hành Lệnh của Viên Chức Sở Y tế địa phương. Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng người này được ủy quyền để thực thi Lệnh?

Nếu quý vị có thắc mắc về việc liệu ai đó có được Viên Chức Sở Y Tế ủy quyền thi hành Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang và địa phương hay không, quý vị có thể liên lạc với Tổng đài hỗ trợ Doanh nghiệp ở số (408) 961-5500 và yêu cầu họ xác nhận. (Lưu ý: Nhân viên Thực thi của Quận Hạt sẽ không bao giờ hỏi thông tin thẻ tín dụng của quý vị hoặc yêu cầu quý vị trả tiền phạt hoặc lệ phí qua điện thoại.)

Trở lại đầu trang ▲

Người khuyết tật và có hoàn cảnh không thuận tiện

Trong khi Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế có hiệu lực, các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng có cần phải tuân theo các quy định của Đạo luật bảo vệ Người khuyết tật tại Hoa Kỳ (ADA) không?

Có. Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế không thay đổi các quy định của ADA và ADA vẫn có hiệu lực trên toàn quận hạt. Các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng phải tuân theo trách nhiệm về ADA thông thường của họ, ngay cả khi họ đang thay đổi cơ sở để thực hiện các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao. Ví dụ: nếu doanh nghiệp nào quyết định sắp xếp lại đồ nội thất trong cơ sở để giúp khách hàng dễ có khoảng cách an toàn hơn, cách dàn xếp mới phải tuân theo các quy định của ADA về lối ra vào. Tương tự, nếu một nhà hàng quyết định cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời, họ không được để bàn ghế ngoài trời cản trở lối đi của công chúng. Hãy vào www.ada.gov/regs2010/smallbusiness/smallbusprimer2010.htm để biết thêm thông tin về các yêu cầu của ADA đối với doanh nghiệp.

Tôi sử dụng xe lăn hoặc xe được sửa lại để thích hợp cho người khuyết tật (xe thích nghi). Tôi có thể sử dụng các địa điểm cho phép ngồi trong xe (drive-up) của Quận Hạt để được xét nghiệm COVID-19 không?

Có. Các địa điểm xét nghiệm drive-up cho phép xe tải xe lăn và xe thích nghi khác đi vào. Lưu ý rằng các địa điểm xét nghiệm drive-up thường sẽ yêu cầu quý vị ở lại trong xe trong khi quý vị tự lấy mẫu xét nghiệm của quý vị.

Tôi sử dụng xe lăn tay/xe lăn điện hoặc tôi có khuyết tật thể chất khác. Tôi có thể đến các địa điểm cho phép đi bộ/lái đến (walk-up)/drive-up của Quận Hạt để được xét nghiệm COVID-19 không?

Có. Quý vị có thể đến các địa điểm xét nghiệm walk-up/drive-up và nhân viên tại đó sẽ sẵn sàng hỗ trợ những ai cần được giúp.

Tôi dựa vào phương tiện giao thông công cộng hoặc dịch vụ đưa đón theo yêu cầu (paratransit) để đi lại. Nếu tôi muốn đi xét nghiệm COVID-19, tôi có thể làm cách nào để sắp xếp phương tiện đi đến địa điểm xét nghiệm?

Xin vui lòng xem trang mạng xét nghiệm và lưu đồ này của Quận Hạt để biết hướng dẫn về cách có được phương tiện vận chuyển đến địa điểm xét nghiệm. Nếu quý vị vẫn có thắc mắc sau khi xem trang mạng và lưu đồ về xét nghiệm, vui lòng liên lạc với Điều phối viên của Quận Hạt hỗ trợ Người bị Khuyết tật và có Hoàn cảnh Bất lợi tại afncoordinator@eoc.sccgov.org.

Làm thế nào để Quận Hạt biết rằng người có nhu cầu tiếp cận hoặc xử lý ngôn ngữ có thể hiểu được các bản thông tin của họ về COVID-19?

Quận Hạt đang dùng nhiều phương cách để cộng đồng có thể hiểu các thông tin được đưa ra. Toàn bộ trang mạng COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng được dịch đầy đủ sang năm ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Tagalog), và các bài đăng có chức năng Văn bản Thay thế. Quận Hạt có các buổi hội thoại trực tuyến trên Facebook ba lần mỗi tuần để chia sẻ thông tin quan trọng ở dạng video và các trình bày video có người diễn giải bằng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh - ASL trực tiếp. Quận Hạt cũng đã thiết kế các bản thông báo, tờ rơi và bích chương bao gồm đồ họa thông tin cùng với văn bản để mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Quận Hạt có cung cấp tài liệu COVID-19 của họ trong các hình thức dễ xem (bản in ra giấy, khổ lớn, v.v.) không?

Có. Nếu quý vị có nhu cầu để có được hoặc sử dụng và cần tài liệu COVID-19 của Quận Hạt ở định dạng có thể xem được, vui lòng liên lạc với Điều phối viên cho Người bị Khuyết tật và có Hoàn cảnh Bất lợi tại afncoordinator@eoc.sccgov.org để được hỗ trợ.

Tôi không thể mang khẩu trang vì sức khỏe hoặc bị khuyết tật. Tôi có bị bắt buộc phải mang không?

Khăn che mặt là một trong những công cụ quan trọng nhất hiện có để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và những ai có thể đeo khăn che mặt một cách an toàn đều phải làm như vậy. Tuy nhiên, những người sau đây không bị bắt buộc phải mang khăn che mặt, ngay cả khi đang ở cơ sở kinh doanh hoặc ở những nơi mà họ không thể giữ khoảng cách với người khác:

 • Trẻ nhỏ.
 • Những người có bệnh mãn tính, tình trạng sức khỏe tinh thần hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang khăn che mặt, bao gồm những người sẽ không thể tháo khăn che mặt khi không có sự trợ giúp.
 • Người khiếm thính hoặc người đang giao tiếp với người khiếm thính, nếu khả năng nhìn thấy miệng của nhau là điều cần thiết cho việc giao tiếp.
 • Những người khác được chỉ định trong Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Bộ Y Tế Công Cộng California

Những người được miễn mang khăn che mặt vì tình trạng sức khỏe nhưng làm công việc thường xuyên tiếp xúc với người khác sẽ phải mang một thiết bị thay thế không ôm sát vào mặt, chẳng hạn như tấm nhựa che mặt có tấm vải dính liền ở mép dưới, miễn là sức khỏe của họ cho phép.

Các doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy bác sĩ sau khi quý vị giải thích không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Bộ Y Tế Công Cộng California để biết thêm thông tin.

Tôi có một câu hỏi liên quan đến người bị khuyết tật và có hoàn cảnh không thuận tiện. Tôi có thể đến đâu để được hỗ trợ?

Những nguồn trợ giúp sau đây là dành cho những người có câu hỏi liên quan đến người bị khuyết tật và có hoàn cảnh không thuận tiện:

 • Để được hỗ trợ tìm địa điểm hoặc tiếp cận các nguồn trợ giúp trong cộng đồng, hãy liên lạc với Trung tâm Sống độc lập ở Thung lũng Siliconwww.211.org, hoặc Trung tâm Khu vực San Andreas.
 • Đối với các đề tài liên quan đến người cao niên (chẳng hạn như Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà hoặc Dịch vụ Dinh dưỡng cho Người cao niên), hãy liên lạc với Văn Phòng Dịch vụ cho Người Cao niên và Người lớn của Quận Hạt.
 • Đối với các đề tài liên quan đến các cơ sở chăm sóc dài hạn, hãy liên lạc với Thanh tra viên Bộ Dịch vụ cho Người cao niên của California ở số 1-800-231-4024.
 • Đối với các vấn đề liên quan đến SNAP, Medi-Trường hợp l, hoặc các phúc lợi khác, vui lòng liên lạc với Chương trình Dịch vụ Việc làm và Phúc lợi của Quận Hạt.
 • Để báo cáo nếu thấy một doanh nghiệp vi phạm ADA, vui lòng liên lạc với thành phố nơi doanh nghiệp đó tọa lạc.

Tôi có thể làm những gì để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp?

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng cho tất cả mọi người, và đặc biệt quan trọng đối với những người bị khuyết tật hoặc có hoàn cảnh không thuận tiện vì họ có thể cần chuẩn bị nhiều hơn để được an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả cư dân của Quận Hạt được khuyến khích ghi danh nhận thông báo từ Quận Hạt. Đây là một phương thức miễn phí dễ dàng cho quý vị nhận các thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Quý vị có thể ghi danh để nhận thông báo AlertSCC ở đây. Ngoài ra, Trang mạng của Văn phòng Điều Hành Khẩn cấp Quận Hạt có các nguồn trợ giúp để giúp đỡ cư dân soạn một kế hoạch an toàn cho gia đình và những người thân của họ khi có thiên tai. Sau đây là các hướng dẫn chuẩn bị cụ thể hơn cho những người bị khuyết tật hoặc có hoàn cảnh bất lợi:

Tôi điều hành một doanh nghiệp bán lẻ và tôi không an tâm khi cho phép bất kỳ ai vào cửa hàng mà không mang khăn che mặt. Doanh nghiệp của tôi có thể làm gì để tạo sự thuận tiện cho những người mua sắm không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật?

Nếu khách hàng không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật, các cửa hàng bán lẻ không được từ chối khách hàng đó chỉ vì họ không mang khăn che mặt. Nhưng các cửa hàng bán lẻ được khuyến khích tạo điều kiện thuận tiện cho những khách hàng này để họ có thể nhận được dịch vụ của cửa hàng bán lẻ mà không cần vào cơ sở kinh doanh. Những điều kiện thuận tiện này có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hoặc nhận danh sách đồ mua sắm của khách hàng qua điện thoại hoặc ở lề đường và mang các mặt hàng ra bên ngoài cho khách hàng để họ không cần phải vào bên trong cửa hàng.

Tôi không an tâm khi đi mua sắm trực tiếp vì tôi không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc vì khuyết tật. Có nguồn trợ giúp nào để giúp tôi mua sắm không?

Dịch vụ giao hàng do các cửa hàng bán lẻ và tạp hóa cung cấp là những lựa chọn tốt cho những người không an tâm đi mua hàng trực tiếp. Ngoài ra cũng có các nguồn trợ giúp miễn phí như helphands.community, một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ giao hàng và hỗ trợ khác.

Trở lại đầu trang ▲

Đặt câu hỏi hoặc chia sẻ mối quan tâm

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 2/16/2021 4:44 PM