Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Cập nhật: ngày 8 tháng 9 năm 2020

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, Tiểu bang đã ban hành Kế hoạch chi tiết về một Nền kinh tế an toàn hơn (“Kế hoạch”) để tạo ra một hệ thống có các hạn chế do COVID-19 được phân theo tầng cấp mà tất cả các quận hạt ở California phải tuân theo. Hạt Santa Clara hiện ở Tầng Hai (Đỏ) và sẽ ở đó cho đến khi Tiểu bang chuyển Hạt Santa Clara sang Tầng Ba (Cam) hoặc trở lại Tầng Một (Tím). Tầng Một có nhiều hạn chế nhất và Tầng Bốn có ít hạn chế nhất. 

Trong lúc Hạt Santa Clara ở Tầng Hai, tất cả các hạn chế của Tầng Hai sẽ được áp dụng. Như mọi khi, cư dân và doanh nghiệp của Hạt Santa Clara phải tuân theo cả Lệnh của Viên Chức Sở Y tế của Tiểu Bang và Quận Hạt, và khi có mâu thuẫn giữa hai lệnh, thì Lệnh nào gắt gao hơn sẽ phải được tuân theo. 

Các hạn chế của Tầng Hai khác với các hạn chế của Tầng Một (đã có trước đây) như sau: 

 • Tất cả các doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc cá nhân hiện có thể hoạt động trong nhà, ngoại trừ các dịch vụ cụ thể (như chăm sóc da mặt và trang điểm) vẫn không được phép vì đòi hỏi khách gỡ bỏ khăn che mặt và điều đó sẽ tạo rất nhiều rủi ro. 
 • Các trung tâm mua sắm trong nhà có thể tăng số người vào cơ sở từ 25% lên 50% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy tắc nào nghiêm ngặt hơn). Các khu vực chung phải tiếp tục đóng cửa. Lưu ý rằng Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt không cho phép các khu ẩm thực mở bất kỳ khu vực ăn uống nào bên trong nhà. 
 • Các doanh nghiệp bán lẻ có thể tăng số người vào cơ sở từ 25% thành 50% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn). 
 • Các thư viện có thể tăng số người được vào bên trong cơ sở từ 25% lên 50% (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn). 
 • Các phòng tập thể dục và thể hình hiện có thể hoạt động trong nhà, nhưng họ phải giới hạn số người vào cơ sở ở mức 10% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn). Điều này cũng áp dụng cho các cơ sở thể thao và khiêu vũ trong nhà (ví dụ, các cơ sở thể dục dụng cụ, võ thuật, đấu kiếm và Zumba).  
 • Các viện bảo tàng và sở thú hiện có thể hoạt động trong nhà, nhưng họ phải giới hạn số người vào cơ sở ở mức 25% so với bình thường (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn). ​

Xem các biểu đồ sau để biết thêm thông tin về những doanh nghiệp nào được phép hoạt động trong nhà và ngoài trời trong Hạt Santa Clara: 

 

Tiểu bang đã công bố Kế hoạch Chi tiết cho một Nền kinh tế An toàn hơn vào ngày 28 tháng 8 năm 2020. Hạt Santa Clara bị ảnh hưởng như thế nào?

Kế hoạch chi tiết cho một Nền kinh tế An toàn hơn (“Kế hoạch”) là một hệ thống gồm bốn tầng cấp. Tầng Một có nhiều hạn chế vì COVID-19 nhất và Tầng Bốn có ít hạn chế nhất. Các quận hạt nằm trong “danh sách giám sát” của Tiểu bang kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2020, bao gồm cả Hạt Santa Clara, bắt đầu ở Tầng Một với các hạn chế tương tự như các hạn chế trước đây áp dụng cho các quận hạt trong danh sách giám sát. Tiểu bang đã chuyển Hạt Santa Clara sang Tầng Hai vào ngày 8 tháng 9 năm 2020. Các hạn chế của Tầng Hai khác với các hạn chế của Tầng Một như sau:

 • Tất cả các doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc cá nhân hiện có thể hoạt động trong nhà, ngoại trừ các dịch vụ cụ thể (như chăm sóc da mặt và trang điểm) vẫn không được phép làm trong nhà vì đòi hỏi khách gỡ bỏ khăn che mặt và như vậy sẽ tạo rất nhiều rủi ro.
 • Các trung tâm mua sắm trong nhà có thể tăng số người vào cơ sở từ 25% lên 50% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo mức nào khắt khe hơn). Các khu vực chung phải tiếp tục đóng cửa. Lưu ý rằng Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt không cho phép các khu ẩm thực mở bất kỳ khu vực ăn uống nào bên trong.
 • Các doanh nghiệp bán lẻ có thể tăng số người vào cơ sở từ 25% thành 50% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy tắc nào khắt khe hơn).
 • Các thư viện có thể tăng số người vào cơ sở từ 25% lên 50% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy tắc nào khắt khe hơn).
 • Các phòng tập thể dục và thể hình hiện có thể hoạt động trong nhà, nhưng họ phải giới hạn số người vào cơ sở ở mức 10% số người thường được cho vào (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy tắc nào gắt gao hơn). Điều này cũng áp dụng cho các cơ sở thể thao và khiêu vũ trong nhà (ví dụ, các cơ sở tập luyện thể dục, võ thuật, kiếm thuật và Zumba).
 • Các viện bảo tàng và sở thú hiện có thể mở cửa bên trong, nhưng phải giới hạn số người vào cơ sở ở mức 25% so với bình thường (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy tắc nào gắt gao hơn).

Kế hoạch chi tiết cho một Nền kinh tế An toàn hơn giải thích về các điểm dữ liệu mà Tiểu bang đang theo dõi và cách các quận hạt được chuyển từ tầng này sang tầng khác.

 

Có còn bất kỳ hạn chế nào vẫn áp dụng cho toàn tiểu bang không?

Có, nhưng không nhiều như trước. Một số hạn chế đã từng được áp dụng cho toàn tiểu bang không còn áp dụng cho các quận hạt thuộc tầng cấp có ít hạn chế hơn . Ví dụ, các viện bảo tàng trong nhà từng bị đóng cửa trên toàn tiểu bang, nhưng bây giờ họ chỉ đóng cửa ở các quận hạt trong Tầng Một. Nhưng Tiểu bang vẫn cấm các sinh hoạt sau đây ở mỗi quận hạt: 

 • Các môn thể thao giải trí nhóm dành cho người lớn.
 • Địa điểm hòa nhạc.
 • Trung tâm hội nghị.
 • Lễ hội.
 • Hộp đêm.
 • Công viên giải trí.
 • Rạp hát kịch.
 • Công viên chơi nước.
 • Tất cả các cuộc tụ họp chuyên nghiệp, xã giao hoặc cộng đồng cụ thể không được phép trong chỉ thị của sở y tế công cộng của Tiểu bang.

 

Khi nào Hạt Santa Clara sẽ chuyển ra khỏi Tầng Hai?

Tiểu bang sẽ xác định khi nào Hạt Santa Clara có thể chuyển ra khỏi Tầng Hai dựa trên dữ liệu địa phương chúng ta Tiểu bang đã thông báo rằng họ sẽ thường xuyên theo dõi dữ liệu của từng quận hạt và đánh giá hàng tuần để xem quận hạt nào có thể được chuyển ra khỏi tầng cấp hiện tại của họ. Để một quận hạt được chuyển sang tầng cấp ít hạn chế hơn, quận hạt đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn của tầng đó trong hai tuần liên tiếp. Các quận hạt phải ở trong mỗi tầng ít nhất ba tuần trước khi họ có thể chuyển sang tầng tiếp theo. Việc di chuyển giữa các tầng chủ yếu được xác định bởi tỷ lệ các trường hợp nhiễm được điều chỉnh và tỷ lệ kết quả xét nghiệm dương tính của quận hạt, cũng như các biện pháp bình đẳng về y tế.

Trở lại đầu trang ▲

Tôi cần tuân theo lệnh nào - lệnh của Tiểu bang hay của Quận Hạt?

Cả hai. Mọi người và doanh nghiệp tại Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt Lệnh của Viên Chức Bộ Y Tế của Tiểu Bang. Nếu hai lệnh có sự khác biệt, quý vị sẽ phải tuân theo lệnh nào khắt khe hơn. Quý vị cũng phải tuân theo bất kỳ Chỉ thị bắt buộc hiện hành nào của Quận Hạt, bất kỳ "Hướng dẫn tránh Rủi ro COVID-19 dành riêng cho ngành" hiện hành của Tiểu bang và bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào khác.

 

Những điểm nổi bật chính trong Lệnh giảm thiểu Rủi ro ngày 2 tháng 7 của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt là gì?

 • Lệnh kêu gọi cư dân của Quận Hạt làm giảm nguy cơ lây truyền COVID-19 bằng cách ở nhà càng nhiều càng tốt và giảm thiểu việc đi lại và các sinh hoạt bên ngoài nhà.
 • Những người trên 70 tuổi và những người có bệnh mãn tính nên ở nhà, trừ khi có những nhu cầu thiết yếu.
 • Lệnh yêu cầu tất cả mọi người tuân thủ triệt để các quy định giữ khoảng cách khi giao tiếp khi ở bên ngoài nhà của họ và nói chung là cấm tất cả các sinh hoạt không cho phép mọi người giữ khoảng cách với nhau.

Các cuộc tụ họp trong nhà: Lệnh (qua Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp) cấm việc tụ tập trong nhà dưới bất kỳ hình thức nào trong Hạt Santa Clara. Điều này có nghĩa là quý vị không được tụ tập với bất kỳ ai không sống cùng một nhà với quý vị trong bất kỳ môi trường trong nhà nào.

Các cuộc tụ họp ngoài trời: Mặc dù Lệnh của Viên Chức Sở Y tế địa phương cho phép các cuộc tụ họp ngoài trời ở bất kỳ hình thức nào, Tiểu bang cấm tất cả các cuộc tụ họp, ngoại trừ (1) các nghi lễ tôn giáo và văn hóa, như tang lễ và lễ cưới (nhưng các tiệc tiếp tân, tiệc tùng hoặc tiệc kỷ niệm cho đám cưới đều bị cấm)(2) biểu tình, và (3) các nhóm họp chính trị. Điều này có nghĩa là quý vị không được tụ tập với bất kỳ ai không phải là thành viên sống cùng một nhà với quý vị vì bất kỳ lý do nào khác ngoài nghi lễ tôn giáo hoặc văn hóa, biểu tình hoặc cuộc tụ họp về chính trị và điều này phải diễn ra ngoài trời. Tất cả các lễ tôn giáo, nghi lễ văn hóa và cuộc biểu tình ngoài trời phải tuân theo Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các buổi tụ họp của Viên Chức Sở Y Tế địa phương. Chỉ thị này chỉ cho phép các cuộc tụ họp tối đa là 60 người và có thêm các quy tắc và hạn chế khác, bao gồm các quy định đeo khăn che mặt và triệt để giữ khoảng cách với những người khác.

Khăn che mặt: Mọi người phải tuân theo Hướng dẫn về Khăn che mặt do Sở Y tế Công cộng California ban hành, yêu cầu hầu hết mọi người phải đeo khăn che mặt hầu hết mọi lúc họ rời khỏi nhà.

Quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp:

Lệnh quy định rằng tất cả các doanh nghiệp mở cửa cho nhân viên của họ hoặc cho khách hàng lui tới sẽ tuân theo các quy tắc để giảm rủi ro lây lan COVID-19, bao gồm:

 1. Làm việc tại nhà: Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục yêu cầu nhân viên của họ làm việc tại nhà một cách tối đa. Nhân viên chỉ có thể đi làm để hoàn thành công việc mà họ không thể làm ở nhà.
 2. Quy định mới của Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp: Tất cả các doanh nghiệp phải hoàn tất và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp được cập nhật cho từng cơ sở hoặc nơi làm việc của họ trên trang mạng của Quận Hạt tại www.COVID19Prepared.org. Bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp phải được ký với thỏa thuận chịu hình phạt nếu khai man và sẽ được đăng trên trang mạng của Quận Hạt. Các doanh nghiệp điều các cơ sở hoặc nơi làm việc phải đăng các bản COVID-19 Prepared và bản Visitor Information đã được cập nhật tại các lối vào cơ sở của họ. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại các cơ sở hoặc nơi làm việc mà họ không làm chủ (như dịch vụ vệ sinh) phải phân phát bản Thể thức cho chủ nhân hoặc người điều hành của từng địa điểm họ phục vụ. Tất cả các doanh nghiệp phải phân phối bản Thể thức cho nhân viên của họ và huấn luyện nhân viên về các quy định của Thể thức bằng ngôn ngữ họ có thể hiểu được.
 3. Giới hạn về số người ở trong cơ sở: Tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ các giới hạn về số người được ở trong cơ sở trong cùng một lúc. Không được có nhiều hơn một nhân viên cho mỗi 250 feet vuông của cơ sở và không quá một khách hàng hoặc thành viên của công chúng cho mỗi 150 feet vuông của diện tích dành cho công chúng. Các trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng cho các cơ sở y tế, giáo dục và nhà trẻ và trong một vài trường hợp hạn chế khác được nêu rõ trong Chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế. Giới hạn về số người ở trong cơ sở sẽ không áp dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi khi đi cùng cha mẹ vào cơ sở kinh doanh. Lưu ý rằng một số doanh nghiệp có thể bị lệ thuộc vào quy định khắt khe hơn về số người được ở trong cơ sở theo Lệnh của Tiểu Bang.
 4. Báo cáo khi có người bị nhiễm bệnh: Tất cả các doanh nghiệp (và các tổ chức chính quyền) phải tuân theo luật pháp và báo cáo cho Sở Y tế Công cộng trong vòng 4 giờ nếu họ biết có bất kỳ nhân viên nào của họ được xác nhận là dương tính với COVID-19. Họ cũng phải bảo đảm rằng nhân viên sẽ báo cho họ biết nếu nhân viên đó có kết quả xét nghiệm dương tính. Họ phải tuân theo các thủ tục thăm dò bệnh nhân và các biện pháp tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân của Quận Hạt.

Chỉ thị bắt buộc: Viên Chức Sở Y Tế đã ban hành các chỉ thị bắt buộc với các quy tắc để làm giảm rủi ro trong các ngành và sinh hoạt cụ thể sau:  

Tất cả các doanh nghiệp, cơ quan chính quyền và người dân trong Quận Hạt phải tuân theo các chỉ thị này, cũng như hướng dẫn dành riêng cho ngành do Tiểu bang ban hành.

Một số cơ sở kinh doanh vẫn đóng cửa: Các cơ sở kinh doanh có nhiều rủi ro lây truyền COVID-19 hoặc bột phát dịch bệnh sẽ phải bị đóng cửa không cho công chúng đi vào theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương. Điều này bao gồm bất kỳ cơ sở trong nhà được sử dụng cho các sinh hoạt cần phải gỡ khẩu trang ra (bao gồm ăn uống bên trong nhà và quán rượu, hồ bơi trong nhà, phòng xông khô, phòng tập thể dục được sưởi nóng và phòng hút thuốc), hộp đêm, nhà hát, sân vận động, đấu trường, địa điểm hòa nhạc, sân chơi trong nhà và trung tâm giải trí, và các cơ sở chăm sóc người lớn ngoại trú và cơ sở chăm sóc người cao niên vào ban ngày. Tiểu bang áp đặt quy định đóng cửa bổ sung, được mô tả ở trên.

Lệnh ở nhà của Tiểu bang: Ngoài Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt, các doanh nghiệp và cư dân phải tuân thủ Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang và các Lệnh khác của Viên Chức Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang, bao gồm Lệnh của Viên Chức  Bộ Y Tế cho toàn tiểu bang ngày 13 tháng Bảy và Kế hoạch chi tiết cho một Nền kinh tế An toàn hơn của Tiểu Bang ngày 28 tháng 8. Nếu có mâu thuẫn giữa các Lệnh thì Lệnh nào có nhiều hạn chế hơn sẽ được áp dụng. Các doanh nghiệp được phép mở theo Lệnh của Quận Hạt nên xác nhận rằng họ cũng được phép mở theo Lệnh của Tiểu bang. Và cư dân của Quận Hạt muốn tham gia vào các sinh hoạt được cho phép theo Lệnh của Quận Hạt, bao gồm cả các cuộc tụ tập, nên xác nhận rằng các sinh hoạt đó hiện cũng được cho phép theo Lệnh của Tiểu bang.

 

Khi nào thì Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương có hiệu lực?

Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương có hiệu lực vào ngày 13 tháng 7 năm 2020. Lệnh cũng yêu cầu mọi người tuân theo tất cả các Lệnh hiện hành của Viên Chức Bộ Y Tế của Tiểu Bang.

Lệnh sẽ có hiệu lực trong bao lâu? Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Viên Chức Sở Y Tế sửa đổi hoặc chấm dứt. Đôi lúc, Viên Chức Sở Y Tế có thể sửa đổi các chỉ thị, hoặc ban hành các chỉ thị mới, trong khi Lệnh có hiệu lực.

Có phải việc chuyển sang mô hình giảm thiểu rủi ro trong Lệnh mới của Viên Chức Sở Y Tế địa phương nghĩa là mọi người có thể an toàn tụ tập, quay lại sở làm và lui tới các doanh nghiệp không? Không nhất thiết là như thế. Lệnh kêu gọi cư dân của Quận Hạt làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 bằng cách ở nhà càng nhiều càng tốt. Những người từ 70 tuổi trở lên, hoặc những người có các bệnh mãn tính, nên ở nhà trừ khi cần phải đi lấy các nhu yếu phẩm quan trọng như thực phẩm hoặc thuốc men. Những người từ 50 đến 69 tuổi nên giảm thiểu các sinh hoạt và giao tiếp với những người bên ngoài nhà của họ khi có thể được.

Trở lại đầu trang ▲

CÁC CUỘC TỤ HỌP

Tại thời điểm này, Viên Chức Bộ Y Tế Tiểu Bang nói chung đã cấm các cuộc tụ họp dưới mọi hình thức trên toàn tiểu bang, với các hạn chế bổ sung đối với các quận hạt thuộc Tầng Hai (bao gồm cả Hạt Santa Clara). Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt đã áp đặt các giới hạn bổ sung đối với các cuộc tụ họp. Các cuộc tụ họp duy nhất được phép trong Hạt Santa Clara là (1) các buổi lễ thờ cúng ngoài trời và các nghi lễ văn hóa, như tang lễ và lễ cưới (nhưng tiệc tiếp tân, tiệc tùng hoặc lễ kỷ niệm cho đám cưới đều bị cấm), (2) biểu tình ngoài trời và (3) các buổi nhóm họp chính trị ngoài trời. Quý vị không thể tụ tập với bất kỳ ai không sống cùng nhà với quý vị vì bất kỳ lý do nào khác. Tất cả các lễ tôn giáo, nghi lễ văn hóa và cuộc biểu tình ngoài trời sẽ phải tuân theo Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các cuộc tụ họp của Viên Chức Sở Y tế. Chỉ thị này chỉ cho phép các cuộc tụ họp có tối đa 60 người và phải tuân theo các quy tắc và hạn chế khác.

Câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về các cuộc tụ họp được liệt kê dưới đây, nhưng quý vị sẽ cần xem lại Chỉ thị bắt buộc của Giám đốc Sở Y tế áp dụng cho các cuộc tụ họp để hiểu tất cả các quy tắc quý vị phải tuân theo để an toàn tổ chức hoặc tham dự một cuộc họp mặt được phép.

 

Hiện nay có an toàn để tham dự các cuộc tụ họp không?

Không nhất thiết là như thế. COVID-19 vẫn đang lây lan trong cộng đồng của chúng ta. Tụ tập cùng với những người từ gia đình khác, đặc biệt là tụ tập trong nhà, vẫn gây ra nhiều rủi ro. Những ai trên 70 tuổi và người có bệnh mãn tính không nên tham gia vào các cuộc tụ họp. Các cuộc tụ họp trong nhà đặc biệt có nhiều rủi ro và không được phép diễn ra vào thời điểm này.

 

Một "cuộc tụ họp" là gì?

Một cuộc tụ họp là một loại lễ tiệc hoặc họp mặt được tổ chức cho những người không sống cùng một nhà. Điều này bao gồm các việc như hội chợ, các cuộc họp mặt ăn uống ngoài trời "picnic", hội nghị, lễ tôn giáo, cuộc biểu diễn và các bữa tiệc. Ngoại trừ các lễ tôn giáo và nghi lễ văn hóa và các cuộc biểu tình ngoài trời, tất cả các cuộc tụ họp đều bị cấm cho đến khi có thông báo mới, trừ khi được cụ thể cho phép theo như các chỉ thị của Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang (bao gồm cả hướng dẫn hiện hành dành riêng cho mỗi ngành). Đối với các hình thức tụ họp ngoài trời có hạn chế hiện được phép, người tổ chức hoặc tham dự buổi tụ họp đó phải tuân theo tất cả các quy định trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp của Sở Y tế của Quận Hạt.

 

Điều gì KHÔNG phải là một "cuộc tụ họp" theo Lệnh này?

Một cuộc tụ họp không bao gồm hoạt động bình thường trong:

 • Lớp học
 • Các khu vực mà mọi người chờ để chuyển đổi tàu/xe
 • Các khu vực nơi mọi người ở trong cùng một không gian cùng một lúc, nhưng làm các công việc riêng biệt. Ví dụ: các hoạt động bình thường trong văn phòng y tế, bệnh viện hoặc môi trường kinh doanh như văn phòng, cửa hàng và nhà hàng nơi mọi người có thể làm việc, mua sắm hoặc ăn uống, không phải là cuộc tụ họp.
 • Các cuộc họp nội bộ chỉ có nhân viên từ cùng một doanh nghiệp diễn ra tại cơ sở hoặc địa điểm làm việc của chính doanh nghiệp đó.

 

Ai được phép tham dự một buổi tụ họp?

Mọi người đều được tham dự, ngoại trừ những người bị bệnh. Nếu quý vị cảm thấy như bị bệnh với các triệu chứng giống COVID-19 (sốt, ho, khó thở, ớn lạnh, đổ mồ hôi ban đêm, đau họng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể, nhức đầu, lú lẫn hoặc mất vị giác/khứu giác), quý vị bắt buộc phải ở nhà và không đến bất kỳ buổi tụ tập nào để tránh lây bệnh cho người khác. Ngoài ra, những người có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng hoặc tử vong vì COVID-19 (vì tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe) được khuyến khích ở nhà và không tham dự các cuộc tụ họp.

 

Có phải số lượng tối đa gồm 60 người cho các cuộc tụ họp ngoài trời có nghĩa là hơn 60 người có thể tham dự cuộc họp trong suốt thời gian sự việc được diễn ra, miễn là không quá 60 người có mặt bất cứ lúc nào không?

Không. Toàn bộ cuộc tụ họp giới hạn cho tổng số 60 người. Điều này có nghĩa là nếu 60 người có mặt tại một nghi lễ, thì không ai khác được phép tham gia thêm vào, ngay cả khi có ai đó rời đi. Người tổ chức được chỉ định phải giữ một danh sách tất cả những người tham dự tại buổi họp, và không quá 60 người được có tên trong danh sách đó.

 

Có phải các cuộc tụ họp trong nhà vẫn bị cấm?

Đúng vậy. Như đã giải thích trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp, các cuộc tụ họp trong nhà (bao gồm các lễ tôn giáo, nghi lễ văn hóa như lễ cưới và tang lễ, và các cuộc biểu tình) tiếp tục bị cấm.

 

Có được phép tổ chức lễ cưới không? Còn tiệc cưới thì sao?

Lễ cưới có thể diễn ra ngoài trời tùy theo các quy định trong Chỉ thị bắt buộc về các cuộc Tụ họp. Nhưng Tiểu bang đã giải thích rõ là “KHÔNG được phép tổ chức tiệc tíêp tân/tiệc tùng/tiệc kỷ niệm cho đám cưới vào lúc này” theo lệnh của Viên Chức Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang.

 

Có được phép tổ chức tang lễ không?

Tang lễ được phép tổ chức ở ngoài trời nếu tuân theo tất cả các quy định trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp.

 

Tôi có thể tổ chức một buổi dạ tiệc hoặc tiệc cocktail không?

Không, các buổi dạ tiệc và tiệc cocktail chưa được phép tổ chức trong nhà hay ngoài trời. Tất cả các cuộc tụ họp trong nhà đều bị cấm tại thời điểm này. Các cuộc tụ họp ngoài trời chỉ được phép nếu đó là các buổi lễ thờ cúng, nghi lễ văn hóa, cuộc biểu tình hoặc các nhóm họp chính trị.

 

Làm thế nào để Quận Hạt bảo đảm rằng COVID-19 không lan truyền trong các hình thức tụ họp tôn giáo/văn hóa/biểu tình/chính trị được Tiểu Bang cho phép?

Tất cả các cuộc tụ họp đều cần có một người chủ trì được chỉ định, có thể là một người hoặc một doanh nghiệp để giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn. Người chủ trì có trách nhiệm bảo đảm tất cả mọi người tại buổi tụ họp tuân theo tất cả các quy định, bao gồm cả việc đeo khăn che mặt và giữ khoảng cách với nhau. Người chủ trì cũng phải cung cấp phương tiện rửa tay hoặc nước rửa tay để mọi người tại buổi tụ họp có thể giữ tay sạch sẽ — đó là một phương cách rất quan trọng để giúp giảm rủi ro lây truyền COVID-19. Và người chủ trì phải giữ một danh sách có tên và thông tin liên lạc của tất cả những người tham dự buổi tụ họp. Nếu một người tham dự xét nghiệm dương tính với COVID-19, luật pháp bắt buộc người chủ trì phải hỗ trợ cho Sở Y tế Công cộng Quận Hạt để truy tìm và liên lạc với những người khác có thể đã có tiếp xúc với bệnh tại buổi tụ họp, việc này giúp cho Sở Y Tế Công Cộng ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm trong cộng đồng.

 

Mọi người có được phép vào rạp chiếu phim drive-in (tổ chức ngoài trời và khách xem từ trong xe), các buổi lễ tôn giáo drive-in, lễ tốt nghiệp drive-through (lái xe đi qua để tham dự buổi lễ) hoặc các sinh hoạt khác bằng xe nếu mọi người ở trong xe hơi hoặc xe tải của họ không?

Có. Theo Trang chủ Hỏi Đáp của Tiểu Bang, “Viên Chức Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang không xem các sinh hoạt trong xe hơi là những cuộc tụ tập, nếu mọi người vẫn ở trong xe của họ và tách biệt với những cá nhân không sống cùng nhà với họ.”  Miễn là tất cả mọi người ngồi trong cùng một chiếc xe sống cùng một nhà và không ai không ra khỏi xe, đưa đồ vật qua cửa sổ xe của người khác hoặc có đụng chạm khi giao tiếp, thì những sinh hoạt này sẽ được cho phép. Lưu ý rằng các rạp chiếu phim drive-in phải tuân theo tất cả các quy tắc hiện hành trong Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành cho Trung tâm Giải trí Gia đình của Tiểu Bang.

Trở lại đầu trang ▲

ĐI LẠI

Có phải việc đi lại vẫn chỉ được dành cho các mục đích thiết yếu, như đi làm việc tại một cơ sở kinh doanh thiết yếu hoặc đến phòng khám của bác sĩ không?

Không. Lệnh ban hành vào ngày 2 tháng 7 cho phép mọi người đi lại trong Quận Hạt, ra vào Quận Hạt, cho bất kỳ mục đích nào. Nhưng an toàn nhất vẫn là ở nhà, vì vậy quý vị nên tiếp tục tránh việc đi lại không cần thiết.

 

Có bất kỳ giới hạn nào đối với những người dùng giao thông công cộng không?

Không. Giao thông công cộng (bao gồm cả xe chở theo yêu cầu) được vận hành cho mọi người đi xe cho bất kỳ mục đích nào.

Khi nhiều người đi làm trở lại và mọi người bắt đầu có nhiều sinh hoạt bên ngoài nhà hơn, xe buýt, xe lửa và các phương tiện vận chuyển khác sẽ có thể có nhiều hành khách hơn. Do đó, Quận Hạt có Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Giao thông Công cộng để mọi người có thể dùng các phương tiện giao thông công cộng một cách an toàn. Chỉ thị này yêu cầu quý vị hãy làm những điều như đeo khăn che mặt và duy trì khoảng cách 6 feet với mọi người bên ngoài gia đình bất cứ khi nào quý vị đang đợi tại trạm xe hoặc dùng phương tiện công cộng, và bắt buộc các cơ quan giao thông công cộng làm những việc như chuẩn bị sẵn nước khử trùng tay trên xe và làm sạch các phương tiện vận chuyển thường xuyên hơn. Vui lòng đọc Chỉ thị để biết thêm thông tin.

Nếu không có xe hơi, quý vị cũng có thể sử dụng các dịch vụ đi chung xe/đi xe theo yêu cầu (như Uber và Lyft) hoặc taxi. Nếu an toàn để làm như vậy và khi thời tiết cho phép, hãy mở cửa sổ khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào để tăng luồng không khí. Hãy nhớ rằng quý vị nên tránh ở trong các khu vực nhỏ hẹp trong xe đã được sử dụng bởi nhiều người khác.

 

Tôi có được phép thuê phòng hoặc nhà nghỉ mát bằng các phương tiện trực tuyến (như Airbnb hoặc VRBO) tạo điều kiện cho việc thuê mướn ngắn hạn không? Còn việc đặt phòng khách sạn để đi du lịch thì sao?

Có. Quý vị có thể thuê phòng hoặc nhà thông qua dịch vụ cho thuê ngắn hạn hoặc khách sạn, và quý vị không còn phải ở trong phòng thuê trong chuyến “du lịch thiết yếu”. Chỉ thị Bắt buộc cho các Cơ sở Lưu trú của Quận Hạt liệt kê các quy tắc mà chủ nhà cho thuê ngắn hạn và khách phải tuân theo để giảm thiểu nguy cơ lây lan COVID-19 và bảo đảm phòng cho thuê được an toàn cho mọi người.

 

Tôi sắp đi du lịch và nơi tôi đi đến cần tôi có giấy phép du lịch chứng nhận rằng gần đây tôi đã xét nghiệm âm tính với COVID-19. Quận Hạt có cung cấp giấy phép này không?

Không. Vui lòng tham khảo ý kiến từ bác sĩ của quý vị hoặc cơ quan xét nghiệm COVID-19 cho quý vị về các câu hỏi liên quan đến giấy phép du lịch.

 

Tôi có thể mua thực phẩm và ăn tại Sân bay San José khi tôi đi du lịch không?

Có, nhưng với những hạn chế. Vì nhà hàng và quán bán rượu trong nhà không được phép hoạt động trong Quận Hạt, quý vị sẽ không thể mua thức ăn hoặc thức uống tại sân bay, và tất cả các khu vực ăn uống của nhà hàng, quán bán rượu và khu ẩm thực sẽ bị đóng cửa. Quý vị có thể mua thức ăn mang đi và thức uống không cồn, và quý vị được phép ăn uống tại các địa điểm khác trong sân bay. Quý vị phải duy trì khoảng cách an toàn ở mức tối đa (ít nhất 6 feet) với những người khác không sống cùng nhà của quý vị khi ăn hoặc uống. Quý vị có thể bỏ khăn che mặt để ăn uống nhưng phải giữ tối thiểu thời gian không che mặt. Hãy đeo khăn che mặt lại ngay sau khi ăn hoặc uống.

Trở lại đầu trang ▲

THỂ THAO, GIẢI TRÍ VÀ THỂ DỤC

Câu trả lời cho một số Câu hỏi Thường gặp về các sinh hoạt thể thao và giải trí được liệt kê bên dưới, nhưng để quý vị hiểu tất cả các quy tắc quý vị phải tuân theo để chơi các môn thể thao và các trò chơi một cách an toàn, vui lòng đọc Chỉ thị bắt buộc cho các cơ sở và sinh hoạt giải trí và thể thao cũng như Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Phòng tập thể dục và thể hình.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng theo Kế hoạch chi tiết cho một Nền kinh tế An toàn hơn, Viên Chức Bộ Y Tế Tiểu Bang đã ra lệnh ngưng tất cả mọi hoạt động bên trong nhà tại các trung tâm giải trí dành cho gia đình — chẳng hạn như sân chơi bowling, sân golf thu nhỏ, lồng đánh bóng và địa điểm có trò chơi điện tử — ở tất cả các quận hạt thuộc Tầng Hai, bao gồm cả Hạt Santa Clara. Các doanh nghiệp này không được hoạt động trong nhà vào thời điểm này. Các phòng tập thể dục và thể mở cửa trong nhà ở các quận hạt thuộc Tầng Hai, bao gồm cả Hạt Santa Clara, nhưng họ phải giới hạn số người vào trong cơ sở ở mức 10% so với bình thường (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy tắc nào khắt khe hơn). Tất cả các hoạt động cho các cơ sở và sinh hoạt giải trí phải tuân theo các quy định của Chỉ thị bắt buộc cho các Cơ sở và Sinh hoạt Giải trí và Điền kinh cũng như Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Phòng tập thể dục và thể hình.

 

Những quy tắc nào được áp dụng cho các sinh hoạt thể thao và giải trí?

Quý vị phải tuân theo các quy tắc được liệt kê trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các sinh hoạt giải trí và thể thao và bất kỳ quy tắc nào được ban hành bởi Giám đốc Sở Y tế của Tiểu bang.

Các sinh hoạt thể thao và giải trí sau đây hoàn toàn bị cấm:

 • Các môn thể thao có tiếp xúc gần gũi được chơi với những người không ở cùng một nhà với quý vị. Giao tiếp gần gũi với những người sống ở nhà khác tạo ra quá nhiều rủi ro lây truyền COVID-19. Điều này có nghĩa là quý vị không thể chơi các môn thể thao có tiếp xúc gần gũi (những môn thể thao có tiếp xúc cơ thể hoặc khoảng cách dưới 6 feet giữa mọi người ), như bóng đá football, bóng bầu dục rugby, bóng rổ, bóng chày, cricket, bóng đá, quyền Anh và võ thuật, khiêu vũ cặp và nhóm, bóng nước, khúc côn cầu, lacrosse và ném đĩa ultimate frisbee với những người không ở cùng nhà với quý vị.
  • Quý vị vẫn có thể làm những việc như bắt và ném bóng đá football hoặc ném bóng rổ với bạn bè, bởi vì những môn thể thao này không cần sự tiếp xúc gần gũi.
  • Quý vị cũng có thể chơi bất kỳ môn thể thao hoặc trò chơi nào khác mà không cần sự tiếp xúc gần gũi với những người sống trong nhà khác (như tennis, bóng gỗ, chạy hoặc bắn cung).
 • Tham dự một trận đấu thể thao chuyên nghiệp như một khán giả. Các đội thể thao chuyên nghiệp có thể tập luyện trong các cơ sở của họ, hoặc tổ chức các trận đấu mà không có bất kỳ khán giả nào có mặt nếu Viên Chức Sở Y Tế địa phương phê duyệt các nguyên tắc dành riêng cho cơ sở của họ, nhưng quý vị không thể tham dự một trận đấu thể thao chuyên nghiệp với tư cách là khán giả vì việc tụ tập sẽ tạo quá nhiều rrui ro lây truyền COVID-19.
 • Hồ bơi trong nhà. Lệnh ban hành ngày 2 tháng 7 nghiêm cấm các sinh hoạt trong nhà mà cần phải gỡ bỏ khăn che mặt. Điều này có nghĩa là hồ bơi trong nhà phải bị đóng.

 

Các quy tắc cho các môn thể thao đồng đội thanh niên là gì?

Những ai tham gia các môn thể thao đồng đội dành cho trẻ em/thanh thiếu niên phải tuân theo tất cả các quy tắc trong cả Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên của Quận Hạt lẫn Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành cho các môn Thể thao dành Thanh thiếu niên của Tiểu bang. Nếu có mâu thuẩn giữa hai văn bản này, quý vị phải tuân theo văn bản có nhiều hạn chế hơn. Ngoài ra, nếu đội tập luyện tại phòng tập thể dục và thể hình ngoài trời, thì phải tuân theo Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Phòng tập thể dục và thể hình.

Các sinh hoạt thể thao thanh niên sau đây hoàn toàn bị cấm:

 • Tất cả các sinh hoạt thể thao dành cho thanh thiếu niên khi mọi người ở gần nhau trong vòng 6 feet.
  • Nếu môn thể thao không thể được tiến hành với khoảng cách 6 feet giữa tất cả những người tham gia trong mọi lúc, thì môn thể thao đó không được cho phép và người chơi chỉ có thể tham gia các bài tập sung sức/huấn luyện cho môn thể thao đó. Người chơi phải duy trì khoảng cách 6 feet với nhau trong suốt thời gian làm sung sức/tập luyện.
 • Tất cả các sinh hoạt thể thao dành cho thanh thiếu niên mà có sự giao tiếp giữa nhiều nhóm ổn định (như được định nghĩa trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên).
  • Nếu môn thể thao không thể được tiến hành trong cùng một nhóm trẻ em/thanh niên ổn định, thì môn thể thao đó không được cho phép và người chơi chỉ có thể tham gia các bài tập sung sức/huấn luyện cho môn thể thao đó. Người chơi phải duy trì khoảng cách 6 feet với nhau trong suốt thời gian làm sung sức/tập luyện.
 • Tất cả các sự kiện thể thao, hội thao, giải đấu, cuộc thi và các sinh hoạt ngoài trời và trong nhà khác cần có sự tiếp xúc gần gũi hoặc thúc đẩy mọi người tụ lại.

Hãy chắc chắn rằng quý vị đã đọc cả Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên của Quận Hạt và Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành áp dụng cho các môn Thể thao của Thanh thiếu niên của Tiểu Bang để có thể hiểu tất cả các quy tắc cho các môn thể thao đồng đội của thanh thiếu niên.

 

Tôi có được phép đi đến phòng tập thể dục không?

Có. Tiểu Bang cho phép các phòng tập thể dục và thể hình hoạt động bên trong nhà ở các quận hạt thuộc Tầng Hai, bao gồm cả Hạt Santa Clara, nhưng số người được vào trong chỉ được ở mức 10% so với bình thường (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy tắc nào gắt gao hơn). Lưu ý rằng các phòng tập thể dục và thể hình vẫn có thể hoạt động ngoài trời và được khuyến khích làm như vậy khi có thể để giảm rủi ro lây truyền.

Đối với việc vận hành trong nhà và ngoài trời, Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Phòng tập thể dục và thể hình của Viên Chức Sở Y Tế địa phương liệt kê các quy tắc mà chủ và khách hàng của phòng tập thể dục phải tuân theo để bảo đảm rằng việc tập luyện tại các cơ sở thể dục được an toàn. Vui lòng đọc Chỉ thị để hiểu rõ tất cả các quy tắc mà quý vị và ban quản lý của cơ sở phải tuân theo. Một số quy tắc bao gồm việc chỉ cho phép tập luyện theo lịch hẹn để bảo đảm cơ sở không bao giờ đông khách; chặn một số thiết bị để có được khoảng cách giữa mọi người trong lúc tập thể dục; và yêu cầu khách hàng khử trùng thiết bị sau khi sử dụng và khử trùng bàn tay trước và sau khi sử dụng mỗi thiết bị.

 

Tôi có thể tập thể dục luyện tim mạch tại phòng tập thể dục không?

Chỉ được ṭập ngoài trời. Các sinh hoạt hoặc lớp tập thể dục cho tim mạch/nhịp điệu bên trong nhà đều bị cấm. Xin vui lòng xem Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Phòng tập thể dục và thể hình để biết thêm chi tiết.

 

Trở lại đầu trang ▲

Các lớp thể dục nhóm có được phép không?

Có, với một số hạn chế. Tất cả các lớp liên quan đến việc tập luyện tim mạch hoặc thể dục nhịp điệu đều bị cấm bên trong nhà và phải được tổ chức ngoài trời. Ngoài ra, các lớp thể dục không được có các môn thể thao có tiếp xúc như kickboxing hoặc bất kỳ sự đụng chạm nào (ngoại trừ để bảo đảm an toàn cho ai đó) giữa người hướng dẫn và học viên — mọi tín hiệu chỉ được bằng lời nói. Tất cả các lớp thể dục nhóm phải tuân theo các quy tắc trong  Hướng dẫn Bắt buộc áp dụng cho Phòng tập thể dục và thể hình của Viên Chức Sở Y tế.

 

Các môn thể thao giải trí đồng đội dành cho người lớn có được cho phép không?

Không. Tại thời điểm này, Tiểu Bang cấm tất cả các môn thể thao giải trí đồng đội dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên).

 

Tôi cần sử dụng xe đạp cố định hoặc xe elip để phục hồi chức năng. Tôi có thể làm điều đó tại một phòng tập thể dục không?

Có, nhưng vì những máy này dành cho việc tập luyện thể dục cho tim mạch/nhịp điệu, nên chỉ có thể được sử dụng ngoài trời.

 

Chơi quần vợt đôi có được cho phép không?

Nói chung là không. Quận Hạt hiểu rằng Tiểu Bang chỉ cho phép chơi quần vợt đơn. Quần vợt đôi chỉ được phép khi cả hai người ở cùng một phía của lưới là từ cùng một nhà.

 

Tôi có thể đưa con đến sân chơi không?

Có, sân chơi được phép mở, miễn là ở ngoài trời. Sân chơi trong nhà và trung tâm giải trí trong nhà (như nhà phao nhún và hố bóng) vẫn bắt buộc phải đóng cửa. Nhưng sân chơi ngoài trời có thể mở, và quý vị có thể đưa con đến đó chơi. Những người lớn có thể đeo khăn che mặt một cách an toàn và trẻ em (trừ các em bé) phải đeo khăn che mặt tại sân chơi, và trẻ em cần được hướng dẫn vệ sinh tay triệt để trước và sau khi dùng thiết bị sân chơi. Người lớn cũng phải duy trì khoảng cách 6 feet với những người không sống cùng nhà với họ.

 

Theo Kế hoạch chi tiết cho một Nền kinh tế An toàn hơn của Tiểu Bang, các phòng tập thể dục và thể hình trong nhà ở các quận hạt thuộc Tầng Hai (bao gồm cả Hạt Santa Clara) chỉ có thể hoạt động với số lượng người bên trong cơ sở ở mức 10% so với bình thường. Điều đó có nghĩa gì đối với các sinh hoạt và trại hè của trẻ em diễn ra bên trong phòng tập thể dục hoặc thể hình, như các chương trình thể dục hoặc không thủ đạo?

Tiểu bang đã xác nhận rằng các cơ sở tập luyện thể dục, phòng tập không thủ đạo, phòng tập khiêu vũ và các phòng tập thể dục và thể hình khác hoạt động trong nhà đang phục vụ trẻ em phải tuân theo các quy định của Tiểu Bang dành cho các cơ sở thể dục và thể hình, “cho mọi lứa tuổi họ đang phục vụ”. Vì thế, các cơ sở này có thể cung cấp các lớp học và trại trong nhà cho trẻ em, nhưng chỉ khi họ giới hạn số người bên trong cơ sở ở mức 10% so với bình thường (hoặc đến con số được cho phép theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt, tùy theo quy tắc nào nghiêm ngặt hơn).

 

Các hồ bơi trong nhà có được phép mở cho các chương trình phục vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên không?

Không. Lệnh ngày 2 tháng 7 của Viên Chức Sở Y Tế cấm tất cả các cơ sở có hồ bơi trong nhà mở cửa. Ngoại lệ duy nhất là các hồ bơi trong nhà thuộc cơ sở y tế. Không có ngoại lệ đối với các chương trình phục vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên (chẳng hạn như cắm trại, chương trình chăm sóc trẻ em, lớp học bơi hoặc các chương trình tương tự khác). Như đã giải thích trong phần Câu hỏi thường gặp của họ, Tiểu Bang cũng tiếp tục đóng cửa các hồ bơi trong nhà ở Quận Hạt (và ở tất cả các quận hạt khác thuộc Tầng Một và Hai).

Trở lại đầu trang ▲

Doanh nghiệp

Những gì vẫn còn đóng cửa và tại sao?

Theo Mục 13 của Lệnh mà Viên Chức Sở Y tế địa phương ban hành ngày 2 tháng 7, các doanh nghiệp và sinh hoạt sau đây phải đóng cửa không cho công chúng vào vì gây ra rủi ro lây truyền COVID-19 đặc biệt cao:

 1. Bất kỳ cơ sở trong nhà nào được sử dụng cho sinh hoạt vốn cần phải gỡ khăn che mặt, bao gồm nhưng không chỉ có dịch vụ ăn uống trong cơ sở, quầy bán rượu trong tiệm, hồ bơi trong nhà, phòng hút thuốc, phòng xông khô, phòng tắm hơi, và phòng tập thể dục được sưởi ấm. Lệnh cấm này không áp dụng cho các cơ sở y tế.
 2. Các sân vận động và đấu trường thể thao chuyên nghiệp, ngoại trừ các cuộc huấn luyện thể thao chuyên nghiệp sẽ được cho phép và các trận đấu thể thao chuyên nghiệp sẽ có thể được tổ chức ở các cơ sở này mà không được có khán giả và phù hợp với các quy định có áp dụng, sau khi được Viên Chức Y Tế phê duyệt về thể thức giảm thiểu rủi ro cụ thể của cơ sở.
 3. Các cơ sở ngoại trú chăm sóc người lớn và người cao niên.
 4. Công viên giải trí và công viên theo chủ đề.
 5. Hộp đêm, địa điểm chơi âm nhạc và hòa nhạc, và rạp hát trong nhà.
 6. Sân chơi trong nhà và trung tâm giải trí như trung tâm phao nhún, hồ bóng và trò chơi bắt nhau bằng laze.
 7. Bất kỳ doanh nghiệp hoặc cơ sở bổ sung nào mà Viên Chức Y Tế nêu rõ trong chỉ thị hoặc lệnh sẽ phải được đóng lại.

Tiểu Bang áp đặt quy định đóng cửa và các hạn chế riêng biệt, được giải thích trong Kế hoạch chi tiết cho một Nền kinh tế an toàn hơn của Tiểu Bang.

 

Các doanh nghiệp công nghệ có được phép mở cửa văn phòng của họ không?

Theo Kế hoạch chi tiết cho một Nền kinh tế An toàn hơn của Tiểu Bang, tại tất cả các quận hạt thuộc Tầng Hai (bao gồm cả Hạt Santa Clara), các văn phòng trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng không quan trọng sẽ không được hoạt động trong nhà (Danh sách các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng của Tiểu Bang). Mặc dù Tiểu Bang là nguồn thông tin tốt nhất về các lệnh của họ, danh sách cơ sở hạ tầng quan trọng của Tiểu Bang không có một thành phần lớn cho phép tất cả các văn phòng công ty công nghệ hoạt động. Các thành phần cơ sở hạ tầng quan trọng của Tiểu Bang cho phép các lĩnh vực Truyền thông và IT hoạt động và điều này có thể bao gồm một số hoặc nhiều công ty công nghệ. Ngoài ra, cả Lệnh của Tiểu Bang và Lệnh giảm thiểu rủi ro của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt bắt buộc tất cả các doanh nghiệp cho nhân viên làm việc từ xa một cách tối đa và chỉ cho nhân viên vào văn phòng nếu làm việc từ xa là không thực tế.

 

Doanh nghiệp của tôi cần làm những điều gì để tuân thủ Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương ban hành ngày 2 tháng 7?

Thứ nhất, nếu doanh nghiệp của quý vị có một cơ sở tại Quận Hạt được nhân viên hoặc công chúng sử dụng, quý vị sẽ phải hoàn thành và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách An toàn được cập nhật bằng cách dùng phiên bản mới nhất (ngày 2 tháng 7). Bản này phải được nộp trực tuyến cho Quận Hạt tại www.COVID19Prepared.org. Để biết thêm thông tin, hãy xem qua Câu hỏi thường gặp liên quan đến Thể thức giữ Khoảng cách an toàn.

Thứ hai, một số doanh nghiệp phải tuân theo các hạn chế bổ sung vì hoạt động của họ có nguy cơ lây truyền COVID-19 cao hơn. Các Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Sở Y Tế bao gồm các ngành và sinh hoạt sau:

Doanh nghiệp trong những ngành này phải tuân thủ Chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế dành cho ngành của họ bên cạnh các quy tắc được liệt kê trong Thể thức giữ Khoảng cách An toàn. Xin lưu ý rằng các Chỉ thị có thể được ban hành cho các ngành khác và các Chỉ thị đó có thể được cập nhật thường xuyên, vì vậy quý vị nên kiểm tra trang mạng này thường xuyên để biết các cập nhật.

Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp phải tuân thủ Lệnh ở nhà của Tiểu bang, bao gồm lệnh ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2020, Kế hoạch chi tiết cho một Nền kinh tế An toàn hơn của Tiểu Bang và các “Hướng dẫn ứng phó với COVID-19 theo ngành” hiện hành do Tiểu Bang ban hành, có tại covid19.ca.gov/industry-guidance. Nếu có mâu thuẩn giữa các quy định trong Chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế và quy định trong hướng dẫn tương ứng của Tiểu Bang, các doanh nghiệp phải tuân theo quy định nào chặt chẽ hơn.

Trở lại đầu trang ▲

Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương yêu cầu tôi giới hạn số lượng người bên trong cơ sở kinh doanh của tôi. Làm cách nào để tôi xác định số người tối đa được phép ở bên trong?

Giới hạn về số lượng nhân viên: Tất cả các doanh nghiệp phải giới hạn số lượng nhân viên bên trong cơ sở của họ để chỉ có 1 nhân viên cho mỗi 250 feet vuông của cơ sở (điều này có nghĩa là tổng diện tích, bao gồm các khu vực chỉ mở cho nhân viên như phòng lưu trữ). Để xác định số lượng nhân viên được phép ở bên trong cùng một lúc, hãy tính tổng diện tích feet vuông của cơ sở và chia cho 250. Có một số trường hợp ngoại lệ giới hạn đối với quy đ́ịnh vệ̀ số lượng người tối đa trong Lệnh và chỉ thị.

Giới hạn về số lượng khách hàng: Tất cả các doanh nghiệp cũng phải giới hạn số lượng khách hàng/thành viên của công chúng để chỉ có 1 người cho mỗi 150 feet vuông của tổng diện tích trong nhà dành cho công chúng (bao gồm tầng bán hàng/bán lẻ, các phòng cung cấp dịch vụ khách hàng cá nhân, phòng vệ sinh, thang máy, và các khu vực công cộng khác, nhưng không tính khu vực chỉ dành cho nhân viên). Để xác định số lượng khách hàng/thành viên của công chúng mà quý vị có thể cho phép vào bên trong cơ sở cùng một lúc, hãy tính tổng diện tích feet vuông của cơ sở dành cho công chúng và chia cho 150.

 • Ví dụ: Nếu quý vị quản lý một cửa hàng bán lẻ rộng 1.900 feet vuông, với 1.600 feet vuông là diện tích dành cho khách hàng, quý vị không được có quá 7 nhân viên và 10 khách hàng trong cửa hàng trong cùng lúc.

Hạn chế của Tiểu Bang: Kế hoạch của Tiểu bang cũng áp đặt các giới hạn về số lượng người tối đa đối với một số ngành dựa theo tầng cấp rủi ro đang được áp dụng cho Quận Hạt của họ. Các doanh nghiệp bị hạn chế về số lượng người ở bên trong cơ sở theo Lệnh của Tiểu bang và Quận Hạt sẽ phải xác định số lượng người tối đa ở bên trong cơ sở theo từng lệnh và thực hiện quy định nghiêm ngặt hơn trong hai lệnh.

 

Có bất kỳ ngoại lệ nào cho các hạn chế về số lượng người ở trong các cơ sở kinh doanh không?

Có. Các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và chăm sóc trẻ em và các cơ sở khác được xác định cụ thể trong Chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế sẽ được miễn không phải tuân theo hạn chế về số lượng người. Nhưng các cơ sở này vẫn phải hạn chế số lượng người để mọi người có thể dễ dàng duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với nhau, trừ khi cần thiết. Ngoài ra, trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi, khi đi cùng với người lớn, không được tính vào số lượng người tối đa.

Cuối cùng, các cơ sở thực phẩm phải giới hạn số lượng nhân viên bên trong cơ sở bất cứ lúc nào để chỉ có 1 nhân viên cho mỗi 250 feet vuông, trừ khi cơ sở đó có tổng diện tích 1.000 feet vuông trở xuống. Nếu cơ sở thực phẩm có tổng diện tích từ 1.000 feet vuông trở xuống, thì cơ sở đó có thể có tối đa 4 nhân viên bên trong cơ sở cùng một lúc. Ví dụ, một cơ sở thực phẩm 700 feet vuông có thể có tới 4 nhân viên bên trong cùng một lúc. Nếu có 300 feet vuông dành cho công chúng thì 2 khách hàng có thể ở trong cơ sở cùng một lúc.

 

Cơ sở kinh doanh của tôi nhỏ hơn 150 feet vuông - điều đó có nghĩa là tôi không được phép có bất kỳ khách hàng nào bên trong cơ sở của tôi, phải không?

Không. Các doanh nghiệp dưới 150 feet vuông có thể có một người của công chúng tại cơ sở của họ.

 

Tôi có cần phải giới hạn số người trong cơ sở của tôi ngay cả khi tôi có thể bảo đảm rằng mọi người cách nhau ít nhất 6 feet khi ở bên trong không?

Có. Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương và Thể thức giữ Khoảng cách khi giao tiếp áp đặt các quy định về việc giữ khoảng cách giữa mọi người, áp dụng cho tất cả những người bên trong cơ sở của quý vị (và những nơi khác trên toàn Quận Hạt, bất cứ khi nào mọi người không ở nhà của họ). Ngoài ra, Lệnh và Thể thức giữ Khoảng cách khi giao tiếp cũng áp đặt hạn chế về số lượng người bên trong cơ sở, bắt buộc quý vị lúc nào cũng giới hạn tổng số người bên trong cơ sở của quý vị. Cả hai quy tắc đều quan trọng để tránh có nhiều người bên trong cơ sở của quý vị và giữ an toàn cho khách hàng và nhân viên.

Quý vị có thể định nghĩa quy tắc số lượng người tối đa là số lượng người quý vị có thể cho vào trước khi người khác rời đi. Quý vị có thể định nghĩa quy tắc giữ khoảng cách xã giao là khoảng cách gần nhất mà những người trong cơ sở được phép có với những người không sống cùng nhà với họ. Các doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm tính toán số lượng người tối đa bên trong cơ sở và bảo đảm họ sẽ không vượt quá số này bằng cách kiểm soát số lượng người mà doanh nghiệp cho vào trong cơ sở cùng lúc; và các doanh nghiệp, nhân viên và khách hàng đều phải làm việc cùng nhau để bảo đảm cho việc giữ khoảng cách an toàn.

 • Ví dụ: Một nhà kho có tổng diện tích cơ sở là 25.000 feet vuông. Nhà kho đó phải giới hạn số nhân viên ở bên trong cơ sở cùng lúc, tối đa là 100 (1 nhân viên cho mỗi 250 feet vuông). , một khi nhân viên đã vào bên trong cơ sở, họ phải ở cách xa những người không sống cùng nhà với họ 6 feet.

Trở lại đầu trang ▲

Giới hạn về số lượng người có áp dụng cho các cơ sở ngoài trời hoặc các công trường không?

Không. Các cơ sở ngoài trời hoặc công trường, như các cánh đồng nông nghiệp hoặc các công trường xây dựng ngoài trời, không có giới hạn cụ thể về số lượng tối đa cho nhân viên hoặc khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải bảo đảm rằng mọi người tại địa điểm đó lúc nào cũng có thể dễ dàng duy trì khoảng cách ít nhất là 6 feet với người khác. Điều đó có thể bắt buộc họ hạn chế số lượng nhân viên hoặc thành viên của công chúng có mặt tại địa điểm trong cùng lúc.

 

Cơ sở ngoài trời có nghĩa là gì?

Cơ sở ngoài trời là cơ sở cho phép luồng không khí ngoài trời lưu thông tự do qua toàn bộ không gian. Để đủ điều kiện là cơ sở ngoài trời, cơ sở đó phải có ít nhất ba (hoặc 75%) mặt thông ra ngoài trời. Ví dụ, một khu vực ăn uống trong sân tiếp giáp với một bức tường của nhà hàng sẽ được coi là ngoài trời, miễn là các mặt khác của khu vực đó không được bao bọc. Doanh nghiệp được phép sử dụng ô che, mái che, mái hiên, mái che và các cấu trúc che nắng khác cho các cơ sở ngoài trời (để giải thích rõ ràng, cơ sở vẫn phải có ít nhất ba (hoặc 75%) mặt thông ra ngoài trời). Hàng rào không được coi là tường hoặc mặt bên của cơ sở trong việc xác định xem một khu vực có là ngoài trời hay không. Các vách ngăn xung quanh hoặc bên trong cơ sở có thể được sử dụng và không bị xem là tường, miễn là chúng có chiều cao không quá 4 feet và không cản trở luồng không khí tự do đi qua toàn bộ cơ sở.

 

Một số nhân viên của tôi có thể làm việc từ xa. Họ có được phép làm việc trong văn phòng hoặc cơ sở theo Lệnh mới không?

Không.Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục cho nhân viên làm việc từ xa một cách tối đa. Quý vị phải yêu cầu tất cả nhân viên làm việc ở nhà để làm nhiệm vụ công việc nào do chủ sở làm giao mà họ có thể làm ở nhà. Nhưng những nhân viên này có thể đến sở để làm những nhiệm vụ nào mà người chủ sở làm giao phó mà chỉ có thể làm tại nơi làm việc.

 

Tôi có thể đến một nhà hàng ngoài trời với đồng nghiệp hoặc bạn bè không?

Không. Tại nhà hàng hoặc cơ sở khác cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời, tất cả khách hàng ngồi chung bàn phải sống cùng một nhà. Điều này là do nguy cơ lây truyền COVID-19 khi quý vị gỡ khăn che mặt ra để ăn uống. Quý vị sẽ không được an toàn khi gỡ khăn ra và ngồi cùng bàn trong một thời gian dài với những người không sống cùng nhà với quý vị. Các cơ sở ăn uống ngoài trời bắt buộc phải cho quý vị biết khi quý vị gọi đặt bàn rằng quý vị chỉ có thể ngồi cùng một bàn với các thành viên trong gia đình và quý vị phải tuân thủ quy định này nếu quý vị đến đó. Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho Dịch vụ ăn uống ngoài trời của Viên Chức Sở Y Tế có đầy đủ danh sách các quy định về việc ăn uống ngoài trời.

 

Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân bắt buộc doanh nghiệp khi có thể, phải có tấm chắn giữa nhân viên và khách hàng. Rèm nhựa cho phòng tắm có đáp ứng quy định này không?

Có. Chỉ thị đó yêu cầu doanh nghiệp gắn tấm chắn ở bất kỳ nơi nào có thể làm được giữa khách hàng và nhân viên thực hiện dịch vụ chăm sóc cá nhân (ví dụ: thợ làm móng tay/chân), và giữa khách hàng và nhân viên tại khu vực tiếp tân. Tấm chắn phải đủ lớn, được gắn đúng chỗ và được làm bằng vật liệu chặn luồng không khí giữa nhân viên và khách hàng. Hầu hết các rèm nhựa trong suốt cho phòng tắm sẽ đáp ứng được quy định này. Cúng tương tự, tấm nhựa cứng hoặc Plexiglass cũng có thể được sử dụng. Tấm chắn cần được khử trùng thường xuyên.

 

Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân bắt buộc các doanh nghiệp vất bỏ hoặc “giặt sấy” áo khoác hoặc áo choàng sau khi chúng được sử dụng cho khách hàng. Các doanh nghiệp có thể sử dụng áo khoác hoặc áo choàng có thể được làm sạch nhưng không được giặt ủi không?

Có. Nếu chiếc áo khoác hoặc áo choàng tái sử dụng có thể được làm sạch và khử trùng triệt để sau mỗi lần được khách hàng sử dụng, thì áo đó có thể được dùng thay cho một chiếc áo khoác hoặc áo choàng bằng vải được giặt sau mỗi lần được khách hàng sử dụng. Nhưng các doanh nghiệp không thể sử dụng lại áo khoác hoặc áo choàng mà chỉ được làm sạch ở chỗ bị dơ hoặc được lau chùi sau mỗi khách hàng.

 

Chỉ thị cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân bắt buộc người thuê quầy ký giấy thỏa thuận khi họ thuê hoặc mướn chỗ trong tiệm dịch vụ cá nhân. Ai được coi là "người thuê quầy"? Bên thuê có cần phải có Thể thức giữ Khoảng cách An toàn riêng không?

Người thuê quầy là bất cứ ai thuê chỗ trong tiệm cung cấp dịch vụ cá nhân. Một ví dụ phổ biến sẽ là khi một người thợ làm tóc thuê một chiếc ghế hoặc quầy tại một tiệm làm tóc. (Doanh nghiệp dịch vụ cá nhân không cần phải ký giấy thỏa thuận này chỉ vì họ thuê cơ sở của họ từ chủ đất; thay vào đó, giấy thỏa thuận phải được ký khi doanh nghiệp dịch vụ cá nhân là người cho thuê chỗ.)

Người thuê chỗ cần ký giấy thỏa thuận trong Chỉ thị áp dụng cho Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân. Bởi vì họ điều hành công việc kinh doanh riêng không phải của chủ tiệm, họ cũng cần phải hoàn thành, nộp và áp dụng Thể thức giữ Khoảng cách an toàn riêng cho họ. Họ cũng cần cung cấp một bản sao của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao của họ cho chủ tiệm. Nhưng họ không cần phải niêm yết bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao đã được hoàn thành hoặc bất kỳ bản thông báo nào tại quầy hoặc chỗ họ thuê (vì chủ tiệm sẽ đăng các giấy thông báo tại cơ sở theo quy định).

Trở lại đầu trang ▲

Các ứng cử viên, cuộc vận động bầu cử, nhóm cùng lợi ích, người ủng hộ và những người khác có được phép tham gia vào các việc bầu cử và vận động trực tiếp như đi thu thập chữ ký, tổ chức các cuộc ghi danh cho cử tri, thăm dò và các hoạt động khác không?

Có, theo Lệnh địa phương của Quận Hạt. Tuy nhiên, các tổ chức, cuộc vận động bầu cử, doanh nghiệp và cá nhân tham gia trực tiếp vào các loại hoạt động này phải trực tiếp hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho Quận Hạt tại www.covid19prepared.org, và bảo đảm rằng tất cả nhân viên và tình nguyện viên tuân thủ Thể thức đó. Hơn nữa, bất kỳ ai có ý định tham gia vào các hoạt động như vậy nên xác nhận rằng họ hiện đang được cho phép theo Lệnh của Tiểu Bang.

Trong phạm vi các hoạt động này liên quan đến sự tiếp xúc giữa các cá nhân, điều đặc biệt quan trọng là các ứng cử viên, nhân viên và tình nguyện viên phải giữ khoảng cách đầy đủ với nhau, đeo khăn che mặt, cung cấp nước khử trùng tay hoặc thiết bị rửa tay và tránh tiếp xúc với nhau. Bất kỳ tổ chức, việc vận động, doanh nghiệp hoặc cá nhân nào tham gia vào các hoạt động này nên sử dụng các phương tiện từ xa ở mức tối đa như có thể. Xin lưu ý rằng lệnh của Tiểu Bang hiện đang cấm tất cả các cuộc tụ họp ngoại trừ các cuộc biểu tình ngoài trời và các lễ tôn giáo ngoài trời hoặc các nghi lễ văn hóa.

 

Các trung tâm bỏ phiếu có được mở cửa cho công chúng không?

Có. Tất cả các trung tâm bỏ phiếu/bầu cử và các cơ sở bầu cử khác đều có thể hoạt động. Tất cả nhân viên có thể làm việc trong các cơ sở này và công chúng có thể đến để ghi danh bỏ phiếu, nộp giấy tờ để tranh cử hoặc nộp giấy tờ liên quan đến các dự luật trên lá phiếu và để bỏ phiếu. Mọi người tại trung tâm bỏ phiếu hoặc cơ sở bầu cử - nhân viên, tình nguyện viên và khách - phải nghiêm túc duy trì khoảng cách 6 feet với những người không sống cùng nhà và lúc nào cũng đeo khăn che mặt (ngoại trừ trẻ quá nhỏ, những người không nên đeo khăn che mặt vì sức khỏe, để người khiếm thính có thể giao tiếp với người khác hay ngược lại). Các cơ sở được yêu cầu đóng theo Lệnh của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt có thể, và được khuyến khích, mở để làm các trung tâm đầu phiếu. Vui lòng kiểm tra với Văn phòng Ghi danh cho Cử tri để biết giờ làm việc và địa điểm.

 

Tôi là chuyên gia địa ốc. Tôi có được phép dẫn khách đi xem nhà không? Tôi phải tuân theo những quy tắc nào?

Các chuyên gia địa ốc có thể dẫn khách đi xem nhà, nhưng tất cả các buổi đi xem nhà phải tuân theo các quy định trong Lệnh ngày 2 tháng 7 cura Viên Chức Sở Y Tế và Hướng dẫn ứng phó với COVID-19 theo ngành dành cho Giao dịch Bất động sản của Tiểu Bang, bắt buộc các chuyên gia cho xem nhà trực tuyến khi có thể. Khi việc đi xem nhà trực tiếp là điều cần thiết, những người trong cuộc phải giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người không sống cùng nhà với họ và tất cả mọi người đi xem nhà lúc nào cũng phải đeo khăn che mặt.

 

Các chuyên gia địa ốc có bắt buộc phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng cáchkhi giao tiếp không?

Có. Các chuyên gia địa ốc bắt buộc phải hoàn thành, gửi và áp dụng  Thể thức giữ Khoảng cách An toàn. Nếu chuyên gia địc ốc có văn phòng riêng có nhân viên hoặc công chúng lui tới, thì bản Thể thức phải tính cả văn phòng đó và công việc mà chuyên gia đó làm tại bất kỳ địa điểm nào bên ngoài văn phòng (như khi đi xem nhà). Nếu chuyên gia địa ốc không có văn phòng riêng, thì họ vẫn cần phải có một bản Thể thức và họ nên đánh vào ô “Không có Cơ sở kinh doanh” ở trên cùng của mẫu đơn trực tuyến.

Trở lại đầu trang ▲

Các quán ăn tự phục vụ "cafeteria" trong bệnh viện có được phép mở để khách ăn uống bên trong quán không?

Có. Là cơ sở y tế, các bệnh viện được miễn tuân theo các lệnh cấm chung đối với việc ăn uống trong nhà và các quán cafeteria của bệnh viện có thể cung cấp dịch vụ ăn uống bên trong nhà. Cafeteria phải tuân theo các biện pháp giữ an toàn và sức khỏe hiện hành trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các Cơ sở thực phẩm và áp dụng các biện pháp bổ sung để giảm thiểu rủi ro liên quan đến ăn uống trong nhà - như tách riêng mỗi bàn ăn bên trong cafeteria để những người không sống cùng một nhà đang ăn uống tại nhà hàng sẽ có đủ khoảng cách an toàn với nhau và khử trùng bàn ăn sau khi mỗi nhóm khách đã dùng xong. Nhân viên và khách hàng được khuyến khích ăn uống ở bên ngoài khi có thể được và giảm thiểu việc gỡ khăn che mặt ra nếu ăn bên trong cafeteria.

 

Các quán ăn tự phục vụ "cafeteria" tại các cơ sở kinh doanh tư nhân có được phép mở cửa để khách ăn uống bên trong quán không?

Không. Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị có quán ăn cafeteria, thì cafeteria đó không được cung cấp dịch vụ ăn uống trong nhà. Cafeteria có thể cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời (tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho dịch vụ ăn uống ngoài trời), và họ cũng có thể cung cấp thức ăn cho nhân viên mang ra khỏi cafeteria và ăn ở nơi khác bên trong hoặc xung quanh cơ sở. Nhân viên được khuyến khích dùng bữa bên ngoài trời khi có thể được. Cafeteria cũng phải tuân theo tất cả các quy tắc hiện hành trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho Cơ sở Thực phẩm.

 

Các quán ăn tự phục vụ "cafeteria" tại các cơ sở chính phủ có được phép mở cửa để khách ăn bên trong quán không?

Nếu cơ sở chính phủ có quán ăn "cafeteria", cafeteria đó có thể cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời  (tuân theo tất cả các quy tắc trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho dịch vụ ăn uống ngoài trời), và họ cũng có thể cung cấp thức ăn cho nhân viên mang ra khỏi cafeteria và ăn ở nơi khác bên trong hoặc xung quanh cơ sở. Nhân viên được khuyến khích dùng bữa bên ngoài trời khi có thể được. Cafeteria có thể cung cấp dịch vụ ăn uống trong nhà chỉ khi cơ quan chính phủ xác định rằng việc đóng cửa dịch vụ ăn uống bên trong cafeteria sẽ cản trở hoặc can thiệp vào chức năng thiết yếu của chính phủ. Cafeteria cũng phải tuân theo tất cả các quy tắc hiện hành trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho Cơ sở Thực phẩm.

 

Các trường dạy lái xe có được phép dạy lái xe hơi hoặc xe máy trực tiếp không?

Lệnh của Quận Hạt cho phép các trường dạy lái xe hoạt động, và Tiểu Bang đã xác nhận rằng các trường dạy lái xe là thiết yếu vì là các thành phần của “hệ thống cấp giấy phép cho xe và bằng lái xe”. Điều này có nghĩa là họ được phép dạy lái xe hơi và xe máy trực tiếp. Trước khi hoạt động, tất cả các trường dạy lái xe phải hoàn thành, nộp và thực hiện theo bản Thể thức giữ Khoảng cách an toàn, và những người dạy lái xe cho học sinh dưới 18 tuổi phải tuân theo các quy tắc trong Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Chương trình Phục vụ Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên. Mọi người trong xe lúc nào cũng phải đeo khăn che mặt (trừ khi được miễn do sức khỏe). Các trường dạy lái xe phải có các dịch vụ từ xa một cách tối đa, bao gồm các buổi dạy lý thuyết từ xa. Chỉ có các buổi dạy lái xe là nên được dạy trực tiếp.

Ngoài ra, tất cả các trường dạy lái xe nên thực hiện các điều sau để giữ an toàn cho người dạy và học sinh:

 • Chỉ một học sinh và một người dạy được ở trong xe tập lái cùng một lúc.
 • Xe phải được vệ sinh kỹ lưỡng sau mỗi lần học sinh sử dụng.
 • Cửa sổ phải được mở để có luồng không khí tối đa, trừ khi thời tiết không cho phép.

 

Tôi điều hành một rạp hát bên trong nhà. Tôi có thể tổ chức các buổi biểu diễn mà không có khán giả tại rạp và phát sóng trực tiếp các buổi biểu diễn cho khán giả xem từ xa không?

Không. Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương cấm tất cả các rạp hát trong nhà hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào. Không có ngoại lệ đối với các buổi biểu diễn được phát trực tiếp, phát sóng hoặc thâu lại mà không có khán giả trực tiếp.

 

Tôi đã nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp trên trang mạng của Quận Hạt và nhận được bản có dấu “COVID-19 Prepared” — điều đó có nghĩa là Quận Hạt đã chấp thuận cho cơ sở của tôi mở cửa phải không?

Không nhất thiết là như thế. Bản "COVID-19 Prepared" chỉ xác định rằng quý vị đã hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp của quý vị cho Quận Hạt. Điều đó không có nghĩa là Quận Hạt đã cho phép doanh nghiệp của quý vị hoạt động. Bất kể quý vị đã có nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách khi giao tiếp hay không, quý vị cũng sẽ phải tuân thủ Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt và Tiểu bang, bao gồm mọi lệnh cấm hoạt động đối với một số hình thức doanh nghiệp.

 

Thể thức giữ Khoảng cách khi giao tiếp yêu cầu người chủ sở làm xác định và không để cho  “những người đã tiếp xúc gần gũi” với những người dương tính ở nơi làm việc trong 14 ngày. "Người đã tiếp xúc gần gũi" với người dương tính có nghĩa là gì?

Người đã tiếp xúc gần gũi là người đã ở trong vòng 6 feet với người bị nhiễm bệnh COVID-19 trong vòng ít nhất 15 phút vào bất kỳ thời điểm nào, bắt đầu từ 2 ngày trước khi người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính. Những người tiếp xúc gần gũi bao gồm những người đã tiếp xúc liên tục trong 15 phút với người bị nhiễm bệnh, cũng như những người đã lặp đi lặp lại sự tiếp xúc ngắn ngủi với người bị nhiễm bệnh. Những người đã tiếp xúc gần gũi phải được loại ra khỏi nơi làm việc trong 14 ngày kể từ ngày họ tiếp xúc lần cuối với người bị nhiễm bệnh.

 

Khi xác định xem ai đó có phải là “người tiếp xúc gần gũi” hay không, việc người dương tính hay người đã tiếp xúc với người dương tính đeo khăn che mặt có là điều quan trọng hay không?

Không. Mặc dù khăn che mặt làm giảm khả năng lây truyền COVID-19, điều này không ảnh hưởng đến việc xác định xem ai đó có phải là người đã tiếp xúc gần gũi hay không và có nên cách ly hay không.

Trở lại đầu trang ▲

BÁO CÁO VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NHIỄM COVID-19

Các doanh nghiệp nên làm gì khi phát hiện ra rằng có người đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại nơi làm việc của họ?

Làm theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org. Thể thức từng bước này cung cấp hướng dẫn cho chủ sở làm về những việc cần làm khi có người tại nơi làm việc của họ xét nghiệm dương tính với COVID-19, bao gồm: (1) cung cấp hướng dẫn cho nhân viên dương tính với COVID-19, (2) xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm, (3) báo tin cho tất cả nhân viên, (4) báo cáo sự việc với Sở Y Tế Công Cộng, (5) báo cáo tất cả các trường hợp nhập viện và tử vong nào, (6) làm sạch và khử trùng, và (7) ngăn ngừa lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc.

 

Tại sao Quận Hạt bắt buộc người chủ sở làm báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng khi một trong các nhân viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Để giúp COVID-19 không lan truyền trong cộng đồng. Chủ sở làm phải yêu cầu nhân viên báo cho họ biết nếu xét nghiệm dương tính và họ đã ở nơi làm việc trong vòng 48 giờ sau khi có triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ sau khi xét nghiệm. Chủ sở làm (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) bắt buộc phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ khi một trong các nhân viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nếu họ làm việc trong khoảng thời gian đó (cho dù chủ sở làm đã biết điều đó từ nhân viên của họ hoặc từ nguồn nào khác). Làm theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org để báo cáo các trường hợp nhiễm bằng cách sử dụng Cổng trực tuyến để báo cáo về trường hợp nhiễm và người đã tiếp xúc tại nơi làm việc.

 

Tôi là chủ một sở làm. Nếu một trong những nhân viên của tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng gần đây người đó không đến cơ sở, tôi có phải báo cáo trường hợp nhiễm đó cho Quận Hạt không?

Nếu ai đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đang làm việc tại cơ sở hoặc nơi làm việc của quý vị trong vòng 48 giờ trước khi bắt đầu các triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm, quý vị phải nộp dữ liệu theo yêu cầu về trường hợp nhiễm và người đã tiếp xúc với trường hợp nhiễm đó qua Cổng thu thập dữ liệu về người đã tiếp xúc gần gũi, theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org. Nếu người đó KHÔNG ở cơ sở hoặc nơi làm việc trong khoảng thời gian này (ví dụ, nhân viên đang làm việc từ xa tại nhà), quý vị không cần phải báo cáo trường hợp nhiễm đó cho Quận Hạt.

 

 “Thăm dò bệnh nhân và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân" là gì?

Đây là một trong những công cụ quan trọng nhất hiện có để giảm sự lây lan của COVID-19. Việc tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân sẽ làm gián đoạn chuỗi lây truyền COVID-19 bằng cách giúp Sở Y tế Công cộng có thể xác định các người đã có thể tiếp xúc với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và giúp họ cô lập mmojt cách an toàn. Việc này giúp làm chậm sự lây lan của siêu vi khuẩn trên khắp Quận Hạt của chúng ta. Việc tìm kiếm người đã tiếp xúc giúp chúng tôi đưa ra ít hạn chế hơn đối với các sinh hoạt của cộng đồng vì các chuỗi lây truyền COVID-19 có thể được truy tìm và ngăn chặn trước khi lan truyền mà không ngăn lại được. Biết thêm thông tin về hoạt động thăm dò bệnh nhân và tìm kiếm người đã tiếp xúc của Quận Hạt có ở đây.

 

Làm thế nào để người chủ sở làm báo cáo rằng họ đã có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19 cho Sở Y tế Công cộng?

Nếu có trường hợp nhiễm dương tính được xác định tại nơi làm việc của quý vị, hãy nộp dữ liêu về trường hợp nhiễm và những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân qua Cổng trực tuyến báo cáo về Trường hợp nhiễm và Người đã tiếp xúc với bệnh nhân tại nơi làm việc. Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế, các chủ sở làm bắt buộc phải tuân theo luật pháp và nộp bản báo cáo này trong vòng bốn giờ sau khi họ biết về trường hợp nhiễm. Nếu quý vị không có đủ thông tin trong vòng bốn giờ, quý vị phải báo cáo thông tin mà quý vị đã có được. Nếu quý vị phát hiện thêm thông tin sau lần báo cáo đầu tiên, quý vị có thể cập nhật thông tin bằng cách gửi mẫu đơn mới và gõ [Tên doanh nghiệp của quý vị] - CORRECTION" trong phần "Employer Name." Thông tin quý vị cung cấp sẽ được giữ kín và sẽ không được chuyển cho cơ quan di trú.

 

Nhân viên cần cung cấp thông tin gì cho chủ sở làm nếu họ phát hiện ra rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải yêu cầu tất cả nhân viên (nhân viên, nhà thầu và tình nguyện viên) báo ngay cho doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ trước khi các triệu chứng bắt đầu hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm. Điều này có nghĩa là nhân viên phải nói ngay với chủ lao động của họ ngay khi biết rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nếu họ đã có mặt tại nơi làm việc trong thời gian này.  Nhân viên cũng phải hỗ trợ chủ lao động xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với họ tại nơi làm việc.

Quận Hạt sẽ sử dụng thông tin này để ngăn chặn bệnh lây lan trong nơi làm việc và trong số người đã có thể tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính. Tất cả thông tin được báo cáo cho Quận Hạt sẽ được giữ kín và sẽ không được chuyển cho Sở Di Trú.

 

Khi một nhân viên được xét nghiệm COVID-19, ai sẽ được liệt kê là người nhận kết quả xét nghiệm? Kết quả có nên được chuyển cho nhân viên (người này sau đó sẽ thông báo cho chủ sở làm nếu kết quả là dương tính), hay kết quả nên được chuyển trực tiếp đến chủ sở làm?

Chủ sở làm có thể (và được khuyến khích) cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho nhân viên của họ, trong trường hợp đó, kết quả xét nghiệm có thể được báo cáo trực tiếp cho chủ sở làm. Nhưng nhân viên tự đi xét nghiệm không cần yêu cầu cơ quan y tế hoặc phòng xét nghiệm báo cáo kết quả xét nghiệm trực tiếp cho chủ sở làm và chủ sở làm cũng không nên yêu cầu điều này.

 

Sở Y tế Công cộng đang làm gì đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 tại các buổi tiệc và cuộc tụ họp?

Một bối cảnh khác có nguy cơ lây lan COVID-19 là các buổi tiệc và các cuộc tụ họp. Đó là lý do tại sao mọi cuộc tụ họp được cho phép theo Lệnh cần phải có một người chủ trì được chỉ định, là người chịu trách nhiệm giữ thông tin liên lạc của tất cả những người tham dự. Nếu ai đó tham dự buổi họp sau đó có xét nghiệm dương tính với COVID-19, người chủ trì phải làm theo luật pháp và hỗ trợ Sở Y tế Công cộng truy tìm và liên lạc với những người khác có thể đã có tiếp xúc với bệnh tại buổi tụ họp bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của họ. Vì các cuộc tụ họp trong nhà đặc biệt có nhiều rủi ro nên Viên Chức Sở Y tế đã cấm không tổ chức các cuộc tụ họp đó vào thời điểm này.

 

Sở Y tế Công cộng sẽ làm gì với thông tin của tôi?

Tất cả thông tin thu thập được cho mục đích truy tìm trường hợp nhiễm và người đã tiếp xúc với bệnh nhân sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích truy tìm và ngăn chặn COVID-19. Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ với những người không làm việc với thủ tục tìm kiếm người đã tiếp xúc. Quận Hạt sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân về các thành viên cộng đồng với cơ quan di trú.

Trở lại đầu trang ▲

Khăn che mặt

Các yêu cầu về khăn che mặt trong Lệnh ban hành ngày 2 tháng 7 là gì? 

Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế địa phương yêu cầu quý vị phải đeo khăn che mặt:

 • Bất cứ khi nào quý vị đang ở tại hoặc xếp hàng để vào bên trong nhà bất kỳ không gian công cộng nào, bao gồm cả cơ sở kinh doanh.
 • Mỗi khi quý vị đang chờ tại trạm xe hoặc dùng phương tiện công cộng.
 • Hầu hết những lúc khi quý vị đang làm việc, bao gồm:
  • Khi ở trong phòng hoặc khu vực kín mà những người khác có mặt không phải là người sống cùng nhà với quý vị;
  • Giao tiếp với công chúng;
  • Làm việc trong một không gian có công chúng lui tới, ngay cả khi không có ai có mặt;
  • Làm việc ở nơi thực phẩm được đóng gói hoặc chuẩn bị để bán;
  • Khi vào bên trong hoặc đi qua các khu vực chung như hành lang, cầu thang và thang máy.
 • Bất cứ khi nào đi xe taxi, dùng chung xe, đi xe chung hoặc xe chở theo yêu cầu khi có người không sống cùng nhà với quý vị.
 • Mỗi khi quý vị ở ngoài trời trong nơi công cộng và không thể giữ khoảng cách an toàn 6 feet với những người bên ngoài gia đình của quý vị.

Nói chung, quý vị nên chuẩn bị để đeo khăn che mặt bất cứ khi nào quý vị ra khỏi nhà.

Các doanh nghiệp phải để bảng cho biết quý vị cần phải đeo khăn che mặt khi vào cơ sở của họ. Họ cũng phải bắt buộc nhân viên của họ đeo khăn che mặt khi làm việc.

Vì việc luôn luôn sử dụng khăn che mặt là một phương cách quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Lệnh giảm thiểu rủi ro của Viên Chức Sở Y Tế địa phương nghiêm cấm các hoạt động trong nhà (ngoài các dịch vụ chăm sóc sức khỏe) mà nhất thiết cần mọi người phải gỡ bỏ khăn che mặt, chẳng hạn như ăn uống trong nhà tại nhà hàng hoặc quán bán rượu, bơi ở hồ bơi trong nhà, hút thuốc tại phòng hút xì gà, hoặc đến phòng xông hơi khô, phòng xông hơi hoặc phòng tập thể dục được sưởi nóng.

Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Sở Y tế Công cộng California để biết thêm thông tin.

 

Nếu tôi ở một mình trong văn phòng, tôi có phải che mặt không?

Không. Nếu quý vị ở một mình trong một căn phòng không thường xuyên có người bên ngoài gia đình lui tới, quý vị không cần phải đeo khăn che mặt.

 

Ai không phải đeo khăn che mặt?

Những người sau đây không phải đeo khăn che mặt:

 • Trẻ em dưới hai tuổi.
 • Những người được chuyên gia y tế khuyên không nên che mặt vì họ vấn đề sức khỏe và sẽ gặp nguy hiểm nếu đeo khăn che mặt.
 • Những người không thể đeo hoặc gỡ khăn che mặt nếu không được trợ giúp.
 • Những người bị khiếm thính cần phải gỡ khăn che mặt để giao tiếp hiệu quả (hoặc những người đang giao tiếp với người bị khiếm thính).
 • Những nhân viên phải gỡ khăn che mặt để tuân thủ các quy tắc của địa phương, tiểu bang hoặc liên bang.
 • Những người phải gỡ khăn che mặt để giải quyết nhu cầu cơ bản của cơ thể, như việc ăn uống. Tuy nhiên, dịch vụ ăn uống trong nhà thì hoàn toàn bị cấm bởi vì điều này cần gỡ khăn che mặt.
 • Những người đang tích cực tham gia việc tập thể dục ngoài trời và duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 feet với những người không sống trong nhà của họ.

 

Tôi có cần giấy phép của bác sĩ để vào nơi kinh doanh mà không cần che mặt nếu tôi bị bệnh khiến tôi không thể đeo khăn che mặt không?

Không. Doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy báo của bác sĩ khi quý vị giải thích rằng quý vị không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặtcủa Sở Y tế Công cộng California để biết thêm thông tin.

 

Tôi là chủ doanh nghiệp và cơ sở của tôi được khách hàng lui tới. Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp cho biết tôi phải yêu cầu tất cả khách hàng đeo khăn che mặt tại cơ sở của tôi (ngoại trừ những khách hàng được miễn). Trách nhiệm của tôi theo yêu cầu này là gì?

Nếu khách hàng nào cố gắng vào cơ sở của quý vị mà không đeo khăn che mặt, quý vị nên hỏi người đó “Anh/chị có lý do liên quan đến sức khỏe hoặc khuyết tật khiến anh/chị không thể đeo khăn che mặt không?” Quý vị không nên yêu cầu người đó cho biết tình trạng sức khỏe hoặc tình trạng khuyết tật cụ thể của họ. Nếu người đó nói rằng họ không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc khuyết tật, quý vị nên cho phép người đó vào cơ sở và không nên yêu cầu họ xuất trình giấy chứng nhận của bác sĩ.

Nếu khách hàng nào không có lý do liên quan đến sức khỏe hoặc khuyết tật mà khiến họ không thể đeo khăn che mặt nhưng họ từ chối đeo khăn che mặt, quý vị không được cho người đó vào trong cơ sở của quý vị. Nếu khách hàng trở nên hung hăng sau khi quý vị từ chối cho họ vào, quý vị có thể gọi cảnh sát và yêu cầu giúp đỡ trong việc thực thi quy định đeo khăn che mặt tại cơ sở của quý vị.

Trở lại đầu trang ▲

GIAO THỨC GIỮ KHOẢNG CÁCH KHI GIAO TIẾP

Lệnh ban hành ngày 2 tháng 7 có thay đổi nào trong quy định của Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp đối với doanh nghiệp không?

Có. Mẫu đơn Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp đã được cập nhật và Lệnh ban hành ngày 2 tháng 7 yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có cơ sở tại Quận Hạt được nhân viên hoặc công chúng lui tới phải hoàn thành và triển khai Thể thức được cập nhật cho từng cơ sở mà họ điều hành. Doanh nghiệp hiện cũng phải gửi Thể thức được cập nhật của họ cho Quận Hạt tại  www.COVID19prepared.org bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến của Quận Hạt. Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp mới phải được hoàn thành và nộp trước khi Lệnh mới có hiệu lực.

 

Những cơ quan nào phải hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp?

Tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức giáo dục và tổ chức phi chính phủ phải hoàn thành và gửi một bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp. Các doanh nghiệp có nhiều cơ sở trong Quận Hạt sẽ phải nộp một bản Thể thức riêng cho từng cơ sở. Các tổ chức chính phủ phải hoàn thành và gửi một bản Thể thức giữ khoảng cách khi giao tiếp trừ khi điều đó cản trở công việc theo chức năng thiết yếu của chính phủ.

 

Tôi đã hoàn thành một Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế trước đó. Tôi có cần phải làm một bản mới không?

Có. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động theo bất kỳ hình thức nào trong Quận Hạt, bao gồm cả các doanh nghiệp đã hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách khi giao tiếp theo Lệnh trước, phải hoàn thành và triển khai một thể thức mới bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất (ngày 2 tháng 7) và nộp tại www.COVID19prepared.org bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến của Quận Hạt. Thể thức giữ Khoảng cách khi giao tiếp mới phải được hoàn thành và nộp trước khi Lệnh mới có hiệu lực.

 

Thể thức Khoảng cách khi Giao tiếp là một quy định hay chỉ là một hướng dẫn?

Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao Tiếp là điều bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong Quận Hạt. Vi phạm Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp là vi phạm Lệnh và có thể dẫn đến hình phạt bằng tiền và các hình phạt khác. Doanh nghiệp phải thực hiện tất cả các biện pháp có áp dụng được xác định trong Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp.

 

Tại sao cần có Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp?

Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp hiện tại bao gồm các biện pháp được cập nhật của Sở Y Tế Công Cộng, được thiết kế để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh trong Quận Hạt. Nếu doanh nghiệp của quý vị được phép hoạt động, việc áp dụng các nguyên tắc về an toàn và sức khỏe này một cách nghiêm túc là cách tốt nhất để bảo vệ chính quý vị, nhân viên và khách hàng của quý vị khỏi bị COVID-19 khi họ có mặt tại cơ sở kinh doanh của quý vị. Bản COVID-19 PREPARED và bản Social Distancing Protocol Visitor Information được cập nhật và phải được niêm yết cũng được thiết kế để cho nhân viên và công chúng biết rằng doanh nghiệp của quý vị đang tuân thủ các yêu cầu này và thực hiện phần của quý vị để giữ cho cộng đồng được an toàn.

 

Doanh nghiệp của tôi cần làm gì để tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp được cập nhật?

Để tuân thủ các yêu cầu về Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp được cập nhật, doanh nghiệp của quý vị phải làm những điều sau trước khi mở lại (hoặc, nếu quý vị đã được phép mở lại, trước khi Lệnh mới có hiệu lực):

 1. Hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp cho từng cơ sở hoặc địa điểm làm việc trong Quận Hạt có nhân viên hoặc công chúng lui tới, dùng phiên bản được cập nhật (ngày 2 tháng 7) trong mẫu trực tuyến. Nếu doanh nghiệp của quý vị không điều hành một cơ sở hoặc địa điểm làm việc, nhưng cung cấp dịch vụ cho nhiều cơ sở hoặc địa điểm làm việc mà doanh nghiệp của quý vị không làm chủ hoặc điều hành, thì quý vị phải điền vào một bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp bao gồm hoạt động của quý vị.
 2. Ký và nộp bản Thể thức đã hoàn tất cho Quận Hạt với mẫu trực tuyến.
 3. Phân phối một bản sao của Thể thức cho tất cả nhân viên (nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu, v.v.) làm việc tại cơ sở hoặc nơi làm việc. Nếu doanh nghiệp của quý vị cung cấp dịch vụ cho nhiều cơ sở hoặc nơi làm việc mà doanh nghiệp của quý vị không làm chủ hoặc điều hành, quý vị phải phân phát Thể thức cho cả nhân viên của mình và cho chủ nhân cơ sở hoặc người điều hành của từng cơ sở hoặc nơi làm việc mà quý vị đang cung cấp dịch vụ. Huấn luyện nhân viên của quý vị về các biện pháp trong Thể thức bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được.
 4. Niêm yết bản COVID-19 PREPARED và bản Social Distancing Protocol Visitor Information được cập nhật ở tất cả các lối vào cơ sở hoặc nơi làm việc của quý vị, nơi công chúng và nhân viên có thể dễ dàng xem thấy. (Chỉ có thể tải xuống và in những tài liệu này sau khi quý vị đã hoàn thành bản Thể thức với mẫu trực tuyến.)
 5. Niêm yết bảng thông báo theo quy định trong bản Thể thức ở mỗi lối vào của cơ sở hoặc nơi làm việc để thông báo cho khách hàng và nhân viên về các yêu cầu giữ khoảng cách, đeo khăn che mặt, cũng như quy định giữ gìn sức khỏe và vệ sinh.
 6. Áp dụng các biện pháp trong Thể thức giữ Khoảng cách khi giao tiếp của quý vị.

Trở lại đầu trang ▲

Ai có thể hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách khi giao tiếp cho doanh nghiệp của tôi?

Bản Thể thức phải được người được ủy quyền để soạn thảo và ký tên thay mặt doanh nghiệp soạn ra

 

Lệnh yêu cầu một đại diện được ủy quyền ký và nộp Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp với sự hiểu biết chấp nhận hình phạt nếu khai man — điều đó có nghĩa là gì?

“Đã ký và nộp với sự hiểu biết chấp nhận hình phạt nếu khai man” có nghĩa là mọi thứ được viết trên mẫu trực tuyến phải là sự thật và chính xác theo sự hiểu biết tốt nhất của người ký. Cố tình gửi thông tin sai lệch là phạm tội hình.

 

Các Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp có được cung cấp cho công chúng sau khi được nộp cho Quận Hạt không?

Có. Tất cả các bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp được nộp cho Quận Hạt sẽ có thể được công chúng vào xem trong cơ sở dữ liệu trực tuyến cũng như họ sẽ có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để xem doanh nghiệp nào đó có nộp bản Thể thức hay không và doanh nghiệp đó đã áp dụng những biện pháp an toàn nào. Điều này sẽ giúp mọi người trong cộng đồng cảm thấy an tâm khi đến doanh nghiệp của quý vị vì họ biết quý vị đang áp dụng các điều cần thiết để giữ an toàn cho họ. Cơ sở dữ liệu sẽ được đăng lên trang mạng của Sở Y tế Công cộng vào cuối tháng này.

 

Quận Hạt có xem xét và phê duyệt từng Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp không?

Không. Mặc dù các Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp phải được nộp trực tuyến và công chúng có thể vào xem được, nhưng không được Quận Hạt hoặc Sở Y tế Công cộng xem xét và phê duyệt. Vì số lượng quá lớn, nên việc được Quận Hạt xem xét và phê duyệt là không khả thi. Các Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp được đăng với nội dung như khi được nộp và Quận Hạt không chịu trách nhiệm về nội dung này.

 

Ô “Bắt buộc” và ô “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng” có gì khác nhau trong mẫu đơn Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp trực tuyến?

Ô “Bắt buộc” phải được mọi doanh nghiệp nộp Thể thức giữ Khoảng cách khi giao tiếp đánh dấu hoặc điền. Quý vị sẽ không thể hoàn thành mẫu đơn nếu quý vị không đánh dấu vào tất cả các ô bắt buộc. Ô “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng” chỉ cần được đánh dấu nếu áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị, nhưng quý vị phải đánh dấu vào tất cả các ô tùy chọn có áp dụng cho quý vị. Ví dụ: nếu quý vị quản lý một cửa hàng tạp hóa có xe đẩy hàng, quý vị phải đánh dấu các ô liên quan đến việc khử trùng xe đẩy hàng, mặc dù chúng được liệt kê là “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng”. Nếu quý vị không đánh dấu vào ô áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị, bản Thể thức của quý vị sẽ không làm đúng theo Lệnh.

 

“Tên thường được gọi của doanh nghiệp” nghĩa là gì?

Ô thứ hai trong Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp yêu cầu liệt kê tên thường được gọi của doanh nghiệp của quý vị. Ô này nên được điền vào nếu tên doanh nghiệp hợp pháp của quý vị khác với tên mà khách hàng nhận ra hoặc tên quý vị sử dụng trong các hoạt động hàng ngày. Ô này là tùy chọn, vì vậy nếu doanh nghiệp của quý vị đã được biết đến bằng tên hợp pháp, quý vị không cần phải viết ra tên thường được gọi.

 

Địa điểm nào được coi là “cơ sở/nơi làm việc” đối với Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp?

Cơ sở/nơi làm việc là địa điểm mà doanh nghiệp của quý vị hoạt động. Đối với nhiều doanh nghiệp, cơ sở/nơi làm việc sẽ là các tòa nhà. Đối với những người khác, cơ sở/ nơi làm việc có thể là không gian ngoài trời. Cơ sở/nơi làm việc cũng có thể là sự kết hợp giữa tòa nhà và khu vực ngoài trời (chẳng hạn như hoạt động nông nghiệp thu hoạch cây trồng trên cánh đồng và chế biến cây trồng trong kho chứa tại chỗ hoặc nhà kho).

 

Nếu doanh nghiệp của tôi cung cấp dịch vụ tại nhiều địa điểm khác nhau thì sao?

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại các địa điểm rải rác (chẳng hạn như người làm vườn, người dắt chó đi dạo hoặc công ty vệ sinh trong nhà) có thể nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp cho toàn bộ các hoạt động của họ và không cần phải hoàn thành một Thể thức mới cho mỗi nơi họ cung cấp dịch vụ (ví dụ: mỗi căn nhà được quý vị đến cắt cỏ). Tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ở các nơi rải rác phải phân phát một bản sao của Thể thức của họ cho chủ nhân cơ sở hoặc người điều hành của mỗi nơi mà họ cung cấp dịch vụ (ngoài việc cung cấp một bản Thể thức cho tất cả nhân viên).

Nếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ở các nơi rải rác có một cơ sở (như văn phòng trụ sở chính hoặc một sân bảo trì), thì bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp phải liệt kê địa chỉ cơ sở đó trong mục “Địa chỉ” ở phần trên cùng của mẫu Thể thức, và bản thông báo theo yêu cầu trong Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp phải được niêm yết tại cơ sở. Các doanh nghiệp này không nên chọn ô “Không có Cơ sở Kinh doanh” ở phần trên của mẫu (vì họ có cơ sở, ngay cả khi một số hoặc hầu hết các dịch vụ của họ diễn ra ở nơi khác).

Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ở các nơi rải rác không có cơ sở vật chất và nhân viên chỉ làm việc tại các địa điểm rải rác, những doanh nghiệp này không nên điền vào mục “Địa chỉ” ở phần đầu của mẫu Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp. Thay vào đó, họ nên nhấp vào ô “Không có Cơ sở Kinh doanh”. Các doanh nghiệp này sẽ không cần niêm yết bất kỳ bản thông báo nào (vì họ không có cơ sở để niêm yết). Họ vẫn nên xem kỹ mẫu đơn và chọn bất kỳ ô nào áp dụng cho doanh nghiệp của họ.

Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp có nhiều cơ sở, thì họ phải điền vào bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp cho từng địa điểm.

Trở lại đầu trang ▲

Có phải Lệnh ban hành ngày 2 tháng 7 yêu cầu các doanh nghiệp liên quan đến ngành xây dựng phải hoàn thành và nộp Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp không?

Phải. Các doanh nghiệp liên quan đến ngành xây dựng phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp theo Lệnh ban hành ngày 2 tháng 7. Hoạt động trong ngành xây dựng cũng phải tuân thủ các quy định trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các công trình xây dựng.

 

Tôi điều hành một doanh nghiệp tại nhà của tôi. Tôi có cần nộp Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp không?

Điều này thì còn tùy. Tất cả các doanh nghiệp phải hoàn thành, nộp và áp dụng Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp cho mọi cơ sở/nơi làm việc được nhân viên hoặc công chúng ghé đến. Nếu quý vị điều hành một doanh nghiệp tại nhà, quý vị phải nộp Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp nếu: (1) có người ở ngoài gia đình đến nhà quý vị để làm nhân viên hoặc ghé đến với tư cách là khách hàng; (2) quý vị cung cấp dịch vụ tại các địa điểm mà quý vị không làm chủ hoặc điều hành; hoặc (3) quý vị đích thân giao sản phẩm đến nhà hoặc nơi kinh doanh.

Ví dụ 1: Quý vị điều hành doanh nghiệp sửa đồ điện tử tại nhà. Quý vị là nhân viên duy nhất, nhưng khách hàng đến nhà của quý vị để đưa và lấy đồ cần sửa. Quý vị sẽ phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp vì cơ sở kinh doanh của quý vị được khách hàng ghé đến.

Ví dụ 2: Quý vị điều hành một doanh nghiệp kế toán tại nhà của quý vị. Quý vị có một nhân viên đến nhà hai lần một tuần để giúp làm giấy tờ. Nhân viên không sống cùng với quý vị. Quý vị sẽ phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp vì cơ sở kinh doanh của quý vị có nhân viên ghé đến.

Ví dụ 3: Quý vị điều hành một doanh nghiệp làm vườn tại nhà của quý vị. Quý vị cất thiết bị tại nhà và mỗi ngày lái xe đến nhiều nhà và doanh nghiệp khác nhau để cung cấp dịch vụ của quý vị. Quý vị phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp và cung cấp một bản sao cho chủ cơ sở hoặc người điều hành của mỗi nhà hoặc doanh nghiệp nhận dịch vụ của quý vị.

Ví dụ 4: Quý vị làm đồ nội thất trong nhà xe của quý vị và giao hàng đến nhà mọi người. Quý vị phải hoàn thành một bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp.

Ví dụ 5: Quý vị điều hành một doanh nghiệp thiết kế đồ họa tại nhà của quý vị. Quý vị và người phối ngẫu của quý vị đang sống với quý vị là hai nhân viên duy nhất. Tất cả các cuộc họp với khách hàng đều qua trực truyến, vì vậy không ai đến nhà của quý vị để làm ăn. Quý vị không cần phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp.

Trở lại đầu trang ▲

Các cơ quan chính phủ có phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp cho các cơ sở nơi có các chức năng thiết yếu của chính phủ không?

Bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp là phần bắt buộc phải có cho với tất cả các cơ sở kinh doanh. Các cơ quan chính phủ không cần phải có bản Thể thức nếu điều này cản trở khả năng của cơ quan chính phủ thực hiện một chức năng thiết yếu của họ.

 

Doanh nghiệp của tôi đóng cửa không cho công chúng vào và nhân viên chỉ có mặt để làm các việc căn bản tối thiểu. Tôi có cần bản Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp không?

Có. Tất cả các cơ sở kinh doanh và nơi làm việc được nhân viên hoặc công chúng sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào đều phải có Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp, bao gồm cả các cơ sở chỉ có các nhân viên làm các công việc căn bản tối thiểu.

 

Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp cho thấy rằng doanh nghiệp của tôi phải chỉ định một người giám sát lối vào cơ sở/nơi làm việc để biết chắc là mọi người tuân thủ Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp. Điều đó có nghĩa là tôi cần cho người đứng canh tại cửa không?

Không. Điều khoản này chỉ yêu cầu quý vị chỉ định một người nào đó tại cơ sở chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp chứ không yêu cầu phải có người đứng canh ở lối vào. Tuy nhiên, các cửa hàng có nhiều khách hàng, như cửa hàng tạp hóa, nên cho một nhân viên đứng ở lối vào để kiểm soát số lượng khách hàng vào bên trong cửa hàng.

 

Tôi đã điền vào Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp và nhấn “Hoàn tất.” Làm thế nào để tôi có thể vào xem và in các tài liệu đã được điền xong?

Nếu quý vị điền vào mọi ô bắt buộc, sau khi quý vị nhấn “Hoàn tất”, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà quý vị đã nhập đầu tiên trước khi quý vị bắt đầu điền vào mẫu (email dưới phần “Submitter”) . Email này sẽ có một đường nối kết có tên “View Completed Documents”. Hãy nhấp vào nối kết này để xem và in bản thông báo và Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp đã hoàn tất của quý vị.

 

Tôi có nên niêm yết các bảng hướng dẫn cho khách hàng ngoài các bảng thông báo bắt buộc trong Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp không?

Một số doanh nghiệp (chẳng hạn như phòng tập thể dục và thể hình) phải tuân theo Chỉ thị dành riêng cho ngành của họ và niêm yết thêm bảng thông báo. Ngoài ra, tùy thuộc vào loại cơ sở, Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp có thể bao gồm các biện pháp mà khách hàng và những người khác lui tới cơ sở của quý vị nên biết ngoài những biện pháp có trong bảng thông báo bắt buộc. Ví dụ, các cơ sở thực phẩm phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự tiếp xúc với túi tái sử dụng của khách hàng (như yêu cầu khách hàng nào mang theo túi tái sử dụng tự đặt hàng tạp hóa vào túi của họ) và không cho khách hàng sử dụng cốc và hộp đựng thực phẩm tái sử dụng mang lại từ nhà để đựng thực phẩm. Quý vị nên nêu rõ những điều này và các hướng dẫn khác áp dụng cho cơ sở của quý vị trên bảng thông báo cho khách hàng ở lối vào công cộng để họ biết họ cần làm gì nhằm giữ an toàn cho bản thân và những người khác khi đến cơ sở.

 

Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp yêu cầu chủ cơ sở thăm dò nhiệt độ và triệu chứng bị bệnh cho nhân viên vào đầu ca làm việc của họ. Việc thăm dò nhiệt độ có cần được thực hiện bằng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt không?

Không, quý vị không bắt buộc phải thăm dò nhiệt độ của nhân viên bằng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt. Việc thăm dò nhân viên về nhiệt độ và các triệu chứng có nghĩa là nhân viên nên được hỏi trước khi bắt đầu làm việc xem họ có cảm thấy hoặc gần đây cảm thấy sốt, và, đã hoặc gần đây, có các triệu chứng khác như ho, khó thở, đau họng, ớn lạnh và đau nhức cơ bắp/cơ thể hay không. Quá trình thăm dò này là bắt buộc. (Lưu ý: Thăm dò nhiệt độ bằng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt có thể làm tăng nguy cơ COVID-19 nếu nhiều nhân viên tập trung ở cùng một nơi để được hỏi han. Nếu chủ cơ sở muốn sử dụng nhiệt kế hoặc máy quét nhiệt để đo nhiệt độ của nhân viên, họ nên cho nhân viên nào có nhiệt độ 99 độ F hoặc cao hơn đi về nhà.)

 

Việc thăm dò nhiệt độ và triệu chứng có cần phải được một người thăm dò được chỉ định thực hiện trực tiếp không?

Không. Chủ nhân cơ sở có thể chỉ định người thăm dò để làm công việc này trực tiếp, nhưng họ cũng có thể cho nhân viên tự xác nhận bằng văn bản rằng họ không có triệu chứng. Điều này có thể được thực hiện thông qua tờ đơn, bản khảo sát trực tuyến hoặc bất kỳ phương tiện văn bản nào khác.

 

Tôi thấy rằng Quận Hạt đã thay đổi quy định về thời gian người bị nhiễm phải cách ly sau khi họ xét nghiệm dương tính với COVID-19. Quy tắc cũ được liệt kê trong mẫu Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp mà tôi đã điền cho doanh nghiệp của tôi và nộp cho Quận Hạt. Bây giờ tôi có cần phải nộp một bản Thể thức mới khi quy tắc này đã thay đổi không?

Không. Mẫu Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp đã được cập nhật vào ngày 21 tháng 7 năm 2020 để phù hợp với các quy định về việc cô lập và cách ly mới của Quận Hạt. Chủ sở làm hiện phải yêu cầu những nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 phải ở nhà và tự cô lập trong 10 ngày kể từ ngày các triệu chứng của họ bắt đầu trong 3 ngày sau khi hết sốt (nếu có) và tất cả các triệu chứng khác của họ đã thuyên giảm. Nhân viên chỉ có thể trở lại nơi làm việc sau khi đáp ứng cả hai tiêu chuẩn này. Nếu họ không bao giờ có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào, họ nên tự cô lập trong 10 ngày kể từ ngày họ được xét nghiệm dương tính. Đây được gọi là “quy tắc 10/3” và là một sự thay đổi trong “quy tắc 14/7” trước đó mà đã được nhắc đến trong trang 6 của phiên bản gốc của Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp. Chủ sở làm bắt buộc phải tuân theo quy tắc 10/3 bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2020, nhưng họ không cần phải nộp lại Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp mới nếu họ đã nộp một mẫu đơn trực tuyến vào hoặc sau ngày 2 tháng 7 năm 2020.

Lưu ý rằng bất kỳ ai đã tiếp xúc gần gũi với người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 nên ở nhà và không đến nơi làm việc trong 14 ngày, bắt đầu từ ngày cuối cùng mà người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 có mặt tại nơi làm việc. Định nghĩa của cụm từ tiếp xúc gần gũi có ở đây.

Trở lại đầu trang ▲

THỰC THI PHÁP LỆNH

Tôi không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc vì khuyết tật. Tôi có bị phạt vì không đeo khăn che mặt ở nơi công cộng không?

Không. Những người được miễn tuân theo quy định đeo khăn che mặt sẽ không vi phạm Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt nếu họ không đeo khăn che mặt, và Quận Hạt sẽ không có đưa ra hình phạt tiền hoặc các hình phạt khác đối với những người không đeo khăn che mặt.

 

Tôi đã được một người liên lạc và cho biết họ đang thi hành Lệnh của Viên Chức Sở Y tế địa phương. Làm thế nào tôi có thể biết chắc rằng người này được ủy quyền để thực thi pháp lệnh?

Nếu quý vị có thắc mắc về việc liệu ai đó có được Viên Chức Sở Y Tế ủy quyền thi hành Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang và địa phương hay không, quý vị có thể liên lạc với Tổng đài dành cho Doanh nghiệp tại (408) 961-5500 và yêu cầu họ xác nhận. Lưu ý: Nhân viên Thực thi của Quận Hạt sẽ không bao giờ hỏi thông tin thẻ tín dụng của quý vị hoặc yêu cầu quý vị trả tiền phạt hoặc lệ phí qua điện thoại.

Trở lại đầu trang ▲

GIÚP ĐỠ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Trong khi Lệnh của Viên Chức Sở Y tế có hiệu lực, các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng có cần phải tuân theo các quy định của Đạo luật Bảo Vệ Người Khuyết tật tại Hoa Kỳ (ADA) không?

Có. Lệnh của Viên Chức Sở Y tế không thay đổi các quy định của ADA và ADA vẫn có hiệu lực trên toàn quận hạt. Các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng phải tuân theo nghĩa vụ ADA thông thường của họ, ngay cả khi họ đang đưa ra thay đổi tại cơ sở để thực hiện các Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp. Ví dụ: nếu doanh nghiệp nào quyết định sắp xếp lại đồ nội thất trong cơ sở để giúp khách hàng dễ có khoảng cách xã hội hơn, cách dàn xếp mới phải tuân theo các quy định của ADA về lối ra vào. Tương tự, nếu một nhà hàng quyết định cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời, họ không được để bàn ghế ngoài trời cản trở lối đi của công chúng. Hãy vào trang  www.ada.gov/regs2010/ smallbusiness/smallbusprimer2010.htm  để biết thêm thông tin về các quy định của ADA đối với doanh nghiệp.

 

Tôi sử dụng xe lăn hoặc xe được sửa lại để hợp với khuyết tật (xe thích nghi). Tôi có thể sử dụng các địa điểm xét nghiệm COVID-19 drive-up (không cần ra khỏi xe) của Quận Hạt không?

Có. Các địa điểm xét nghiệm drive-up cho phép xe tải xe lăn và xe thích nghi khác đi vào. Lưu ý rằng các địa điểm xét nghiệm COVID-19 drive-up thường sẽ yêu cầu quý vị ở lại trong xe trong khi quý vị tự lấy mẫu xét nghiệm của quý vị.

 

Tôi sử dụng xe lăn/xe lăn điện hoặc có khuyết tật thể chất khác. Tôi có thể đến các địa điểm xét nghiệm COVID-19 walk up (đi bộ đến quầy) hoặc drive-up của Quận Hạt không?

Có. Quý vị có thể đến các địa điểm xét nghiệm walk-up/drive-up và nhân viên tại địa điểm sẽ sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai cần được giúp.

 

Tôi dựa vào giao thông công cộng hoặc dịch vụ đưa đón theo yêu cầu (paratransit) để đi lại. Nếu tôi muốn đi xét nghiệm COVID-19, tôi có thể làm cách nào để sắp xếp phương tiện đi đến địa điểm xét nghiệm?

Vui lòng xem trang web xét nghiệm và lưu đồ này để biết hướng dẫn về cách sắp xếp phương tiện vận chuyển đến địa điểm xét nghiệm. Nếu quý vị vẫn có thắc mắc sau khi xem xét trang mạng xét nghiệm và lưu đồ này, vui lòng liên lạc với Điều phối viên Giúp Đỡ Người khuyết Tật Quận Hạt tại afncoordinator@eoc.sccgov.org.

 

Làm thế nào Quận Hạt có thể bảo đảm rằng những người có nhu cầu về mặt hiểu biết ngôn ngữ hoặc về xử lý ngôn ngữ có thể thấu hiểu các thông báo về COVID-19?

Quận Hạt đang thực hiện nhiều điều để bảo đảm rằng mọi thông báo đều có thể được mọi thành viên trong cộng đồng thấu hiểu. Toàn bộ trang mạng COVID-19 của Sở Y tế Công cộng đã được dịch đầy đủ sang năm ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Tagalog), và các bài đăng bao gồm chức năng Văn bản thay thế. Quận Hạt thực hiện các chương trình trên Facebook Live ba lần mỗi tuần để chia sẻ thông tin quan trọng bằng video và các bài thuyết trình video bao gồm diễn giải ASL theo thời gian thực. Quận Hạt cũng đã thiết kế các bảng hiệu, tờ rơi và áp phích bao gồm đồ họa thông tin bên cạnh văn bản để mọi người có thể hiểu một cách dễ dàng.

 

Quận Hạt có cung cấp tài liệu COVID-19 của họ trong các hình thức dễ tìm xem (bản in ra giấy, khổ lớn, v.v.) không?

Có. Nếu quý vị có nhu cầu tìm xem hoặc nhu cầu chức năng và cần tài liệu COVID-19 của Quận Hạt ở hình thức có thể tìm xem, vui lòng liên lạc với Điều phối viên Giúp Đỡ Người Khuyết Tật của Quận Hạt tại afncoordinator@eoc.sccgov.org.

 

Tôi không thể đeo khẩu trang vì lý do sức khỏe hoặc vì bị khuyết tật. Tôi có bắt buộc phải đeo khẩu trang không?

Đeo khăn che mặt là một trong những công cụ quan trọng nhất hiện có để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và bất kỳ ai có thể đeo khăn che mặt một cách an toàn đều phải làm như vậy. Tuy nhiên, những người sau đây không bắt buộc phải đeo khăn che mặt, ngay cả khi đang ở cơ sở kinh doanh hoặc ở những nơi mà họ không thể duy trì khoảng cách với người khác:

 • Trẻ nhỏ
 • Những người có tình trạng sức khỏe, tình trạng sức khỏe tinh thần hoặc khuyết tật khiến họ không thể đeo khăn che mặt. Điều này bao gồm những người sẽ không thể gỡ khăn che mặt mà không có sự trợ giúp.
 • Người khiếm thính hoặc đang giao tiếp với người khiếm thính, nếu khả năng nhìn thấy miệng của nhau là điều cần thiết cho việc giao tiếp.
 • Những người khác được chỉ định trong Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Bộ Y tế Công cộng California
 • Doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy của bác sĩ khi quý vị giải thích rằng quý vị không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Bộ Y tế Công cộng California để biết thêm thông tin.

 

Tôi có một câu hỏi liên quan đến các giúp đỡ cho người khuyết tật. Tôi có thể đến đâu để được hỗ trợ?

Những nguồn trợ giúp sau đây dành cho những người có câu hỏi liên quan đến nhu cầu truy cập và chức năng:

 • Để được hỗ trợ định vị hoặc truy cập nguồn trợ giúp trong cộng đồng, hãy liên lạc với Trung tâm Sống độc lập ở Thung lũng Silicon,  www.211.org, hoặc Trung tâm khu vực San Andreas.
 • Đối với các chủ đề liên quan đến người cao niên (chẳng hạn như Dịch vụ Giúp đỡ Tại nhà hoặc Dịch vụ Dinh dưỡng cho Người cao niên), hãy liên lạc với Sở Dịch vụ cho Người cao niên và Người lớn không thể tự túc.
 • Đối với các chủ đề liên quan đến các cơ sở chăm sóc dài hạn, hãy liên lạc với Thanh tra của California Department of Aging (Sở Dịch vụ cho Người cao niên California) ở số 1-800-231-4024.
 • Đối với các chủ đề liên quan đến SNAP, Medi-Cal, hoặc các phúc lợi khác, vui lòng liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Việc làm và Trợ cấp Xã hội của Quận Hạt.
 • Để báo cáo một doanh nghiệp hoạt động vi phạm ADA, vui lòng liên lạc với thành phố của doanh nghiệp đó.

 

Tôi có thể làm những gì để được chuẩn bị thật chu đáo trong trường hợp khẩn cấp?

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng đối với tất cả mọi người, và đặc biệt quan trọng đối với những người cần được giúp đỡ vì bị khuyết tật, là những người có thể cần thêm sự chuẩn bị để được an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả cư dân của Quận Hạt được khuyến khích ghi danh để nhận thông báo từ AlertSCC. Đây là cách thức miễn phí và dễ dàng để trực tiếp nhận các thông báo khẩn cấp trên điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Quý vị có thể ghi danh để nhận thông báo AlertSCC ở đây. Ngoài ra, Trang mạng của Văn phòng Điều Hành Hoạt Động Khẩn Cấp Quận Hạt có các nguồn giúp đỡ để hỗ trợ tất cả cư dân của Quận Hạt lập kế hoạch an toàn khi có thiên tai cho gia đình và những người thân của họ. Sau đây là các hướng dẫn cụ thể hơn về việc chuẩn bị cho những người cần được giúp đỡ vì bị khuyết tật:

 

Tôi điều hành một doanh nghiệp bán lẻ và tôi không cảm thấy yên tâm khi cho phép bất kỳ ai vào cửa hàng nếu họ không đeo khăn che mặt. Doanh nghiệp của tôi có thể làm gì để tạo sự dễ dàng cho những người mua sắm không thể đeo khăn che mặt vì lý do liên quan đến sức khỏe hoặc khuyết tật?

Các cửa hàng bán lẻ được khuyến khích tạo sự dễ dàng cho những khách hàng không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc khuyết tật. Những tiện nghi này có thể bao gồm  cung cấp dịch vụ giao hàng hoặc nhận danh sách đồ mua sắm của khách hàng qua điện thoại hoặc ở lề đường và mang các mặt hàng ra bên ngoài cho khách hàng để họ không cần phải vào cửa hàng.

 

Tôi không cảm thấy yên tâm khi đi mua sắm tại các cơ sở vì tôi không thể đeo khăn che mặt vì những lý do liên quan đến sức khỏe hoặc khuyết tật. Có nguồn trợ giúp nào để giúp tôi mua sắm không?

Dịch vụ giao hàng do các cửa hàng bán lẻ và tạp hóa cung cấp là những lựa chọn tốt cho những người không cảm thấy yên tâm khi đến tận của tiệm để mua hàng. Ngoài ra còn có các nguồn trợ giúp miễn phí như helpinghands.community, một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ giao hàng và hỗ trợ khác.

Trở lại đầu trang ▲

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 9/16/2020 11:37 AM