Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

Cập nhật lần cuối vào ngày: 10/5/2020

CẬP NHẬT: Lệnh Ở Yên Tại Nhà vẫn có hiệu lực và tất cả mọi người và doanh nghiệp ở Quận Santa Clara phải tuân thủ Lệnh của Quận. Mặc dù chính phủ của tiểu bang đã tuyên bố vào ngày 7 tháng 5 năm 2020 rằng họ đã giảm bớt một số hạn chế của tiểu bang, bạn sẽ phải tuân thủ lệnh nghiêm ngặt hơn trong hai lệnh này.​

Đọc Lệnh Ở Yên Tại Nhà hiện tại, hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020

Bản Hỏi Đáp này được cung cấp để giải thích rõ các hoạt động bị cấm và có thể thực hiện trong lúc Lệnh Trú ẩn tại chỗ “Shelter in Place” có hiệu lực. Xin nhớ khi đọc bản Hỏi Đáp này, và quyết định có nên gửi câu hỏi hay không, rằng mục tiêu của Lệnh là để tối đa hóa số người ở yên trong nhà và hạn chế va chạm cơ thể đến mức có thể làm được để giảm sự lây lan của COVID-19. Các miễn trừ trong Lệnh cho các hoạt động được xảy ra là rất hạn hẹp. Nếu không chắc chắn, quý vị nên tránh hoạt động đó.

 

Trở lại đầu trang ▲

Giải thích về Lệnh Ở yên tại nhà hiện hành​

Tại sao chúng ta cần tiếp tục ở yên tại nhà?

Ở giai đoạn đại dịch này, điều quan trọng là chúng ta không để mất đi những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19. Hiện tại, mặc dù số người nhập viện đã ngưng gia tăng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm trước khi cộng đồng có thể mở cửa trở lại một cách an toàn.

Đại dịch toàn cầu COVID-19 vẫn còn trong giai đoạn đầu. Siêu vi khuẩn này dễ dàng lây lan, việc xét nghiệm vẫn còn rất giới hạn và khai triễn rất chậm, cũng như việc phát triển vắc-xin chỉ mới bắt đầu. Mặc dù các nỗ lực của chúng ta đã có hiệu quả, nhưng nếu chúng ta vội vàng giảm bớt các hạn chế, dịch bệnh có thể sẽ quay trở lại và lây lan theo cấp số nhân; điều này tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an lành của cư dân cũng như nền kinh tế.​

Sự khác biệt giữa lệnh mới này và lệnh hiện hành là gì?

Chúng ta đã thành công trong việc làm chậm sự lây nhiễm của dịch COVID-19 nên Lệnh cho phép một số doanh nghiệp và sinh hoạt được vận hành trở lại, bao gồm những thương nghiệp và hoạt động như sau (để biết danh sách đầy đủ, hãy đọc Lệnh được cập nhật​):

 • Tất cả các dự án xây dựng tuân theo Giao thức An toàn của Công trình Xây dựng được ban hành cũng là một phần của lệnh này;
 • Tất cả các giao dịch bất động sản;
 • Các nơi giữ trẻ, trại hè, cũng như các chương trình giáo dục và giải trí, cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ, giúp cho nhiều người được phép làm việc ở bên ngoài, miễn là các cơ sở này tuân hành theo Giao Thức An Toàn được đề ra;
 • Những thương nghiệp thông thường phải làm việc ngoài trời vào thời gian trước khi có lệnh Ở Yên Tại Nhà, như các vườn ươm cây, dịch vụ làm vườn, và ngành nông nghiệp; và
 • Một số các cơ sở giải trí khác.

Tất Cả các thương nghiệp đang hoạt động trong Quận Hạt phải cập nhật, hoặc soạn một Thể Thức Về Quy Định Giữ An Toàn Khi Giao Tiếp với những yêu cầu cụ thể mới trong chỉ thị này.

Khi có sự khác biệt giữa lệnh của Giám đốc Y tế địa phương và lệnh của Tiểu bang, mọi người phải tuân theo các hạn chế nghiêm ngặt hơn. Ở một số khu vực, lệnh của Tiểu bang nghiêm ngặt hơn lệnh của địa phương.

 

Trở lại đầu trang ▲

Tóm tắt Lệnh “Ở Yên Tại Nhà” mới bắt đầu hiệu lực ngày 4 tháng 5 năm 2020

Lệnh mới được cập nhật tiếp tục hạn chế hầu hết các hoạt động, ngoại trừ các hoạt động có chức năng và nhu cầu thiết yếu. Nhưng vì kết quả khả quan mà tất cả chúng ta đã cùng nhau đạt được để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh và hạn chế được số ca nhập viện, Lệnh mới đã nới lỏng và cho phép thêm một số doanh nghiệp và hoạt động thiết yếu được vận hành trở lại, đồng thời cũng cho phép một số doanh nghiệp ngoài trời có ít rủi ro được hoạt động trở lại, và một số sinh hoạt ngoài trời cũng được cho phép thực hiện mặc dù chúng không phải là một hoạt động thiết yếu. Lệnh mới cũng giới thiệu một khuôn khổ để hướng dẫn các quyết định của Giám đốc Y tế về việc nới lỏng các hạn chế hơn nữa, tập trung vào tiến trình đạt được trong việc giải quyết dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm rằng các nguồn lực y tế luôn được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng.

Lệnh mới này thay thế cho Lệnh "Ở Yên Tại Nhà" được ban hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Chúng tôi gọi Lệnh ban hành vào ngày 31 tháng 3 là "Lệnh cũ" và Lệnh ban hành vào ngày 4 tháng 5 là "Lệnh mới" hoặc "Lệnh".

Lệnh mới này có những thay đổi gì?

Lệnh mới này sẽ có hiệu lực vào 11 giờ 59 phút tối Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020, và sẽ có hiệu lực cho đến 11 giờ 59 phút tối Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020, trừ khi Giám đốc Y tế sửa đổi hoặc gia hạn.

Hầu hết các hạn chế của Lệnh cũ vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, Lệnh “mới” đưa ra một số thay đổi quan trọng, được nêu dưới đây:

Doanh nghiệp thiết yếu:

 • Theo Lệnh mới, tất cả các dự án xây dựng có thể tiếp tục, miễn là chúng tuân theo các Giao thức An toàn của Dự án Xây dựng được ban hành trong Lệnh. (Các giao thức này mới được đề ra để thay thế Nguyên tắc An toàn về COVID-19 tại Công trường trong Lệnh cũ).
 • Giao dịch bất động sản thương mại cũng như nhà ở được tiếp tục hoạt động bình thường trở lại, nhưng vẫn có những hạn chế về các cuộc xem nhà và các cuộc hẹn trực tiếp.
 • Theo Lệnh mới, các nhà trẻ, trại hè, trường học và các chương trình giáo dục và giải trí khác có thể trở lại hoạt động để chăm sóc và trông nom trẻ em, để tất cả những người đang làm việc trong các doanh nghiệp thiết yếu, hoặc doanh nghiệp ngoài trời, hoặc thực hiện các hoạt động cơ bản tối thiểu có được dịch vụ giữ trẻ. Tất cả các hoạt động này phải tuân theo các hạn chế được chỉ định trong Lệnh, bao gồm cả việc chăm sóc cùng một nhóm trẻ em gồm 12 trẻ trở xuống. Mục này cũng phải tuân theo Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang, nhưng Giám đốc Y tế sẽ đánh giá liệu có nên phối hợp với Tiểu bang để giảm bớt các hạn chế cho nhà trẻ hay không, khi sự lây lan của COVID-19 được quản chế tốt.

Doanh nghiệp Ngoài trời:

 • Các Doanh nghiệp Ngoài trời (như được định nghĩa trong Lệnh và được mô tả bên dưới) sẽ được phép vận hành, và mọi người được phép đến các nơi này để làm việc hoặc mua hàng hóa, dịch vụ hoặc vật tư.
 • Các Doanh nghiệp Ngoài trời là những doanh nghiệp thường hoạt động chủ yếu ở ngoài trời trước khi có Lệnh Ở Yên Tại Nhà và là nơi có thể duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet (2 mét) giữa tất cả mọi người. Chúng bao gồm các doanh nghiệp bán lẻ ngoài trời như vườn ươm cây, người cung cấp dịch vụ ngoài trời như người làm vườn và hoạt động nông nghiệp.

Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội cho các Doanh nghiệp:

 • Tất cả các cơ sở doanh nghiệp hoạt động trong Quận Hạt, bao gồm các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động cơ bản tối thiểu, phải tuân thủ quy định thiết lập Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội. (Lưu ý: thay vào giao thức này, các hoạt động xây dựng phải tuân thủ Giao thức An toàn của Dự án Xây dựng.)
 • Trong Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội, các doanh nghiệp phải bảo đảm rằng nhân viên và khách hàng đeo khăn che mặt khi vào cơ sở của họ (ngoại trừ những khách hàng không được khuyên đeo khăn che mặt, như trẻ nhỏ).
 • Tất cả các Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội hiện tại phải được cập nhật để phản ánh các quy định mới.
 • Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp chưa được phép hoạt động trở lại trong thời gian này, nên tập trung vào việc lên kế hoạch hiệu quả để thi hành các biện pháp giữ khoảng cách xã hội và các biện pháp liên quan trong cơ sở của họ, để họ sẵn sàng mở cửa lại một cách an toàn khi được phép.

Hoạt động và Chuyến đi Thiết yếu:

 • Tất cả các việc chuyển nhà có thể được tiến hành.

Giải trí:

 • Lệnh mới cho phép sử dụng các phương tiện giải trí dùng chung ngoài trời; tuy nhiên, không khuyến khích mọi người tụ tập hoặc sử dụng các thiết bị dùng chung hay bị chạm vào. Tuy nhiên, mọi người phải tuân theo bất kỳ hạn chế nào mà chính quyền tiểu bang hoặc địa phương áp đặt. Ví dụ, ngay bây giờ, Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang cấm các sân golf hoạt động.

Các Chỉ số COVID-19

 • Giám đốc Y tế sẽ cân nhắc việc giảm bớt hoặc gia tăng các hạn chế dựa trên thành quả chúng ta cùng nhau đạt được về một vài chỉ số chính yếu được mô tả trong Lệnh mới và được gọi là các Chỉ số COVID-19.​

 

Các câu hỏi thường gặp

Trở lại đầu trang ▲

Ở yên tại nhà

Lệnh mới hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 có những gì ?

Kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2020, Lệnh mới này sẽ thay thế cho Lệnh Ở Yên Tại Nhà được ban hành ngày 31 tháng 3. Lệnh được cập nhật này yêu cầu hầu hết mọi người tiếp tục trú ẩn tại nhà đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lệnh cho một số doanh nghiệp được vận hành trở lại và cho một số sinh hoạt có ít rủi ro được tái diễn.

Quý vị vẫn được phép tham gia vào các “hoạt động thiết yếu” hay làm việc cho một “doanh nghiệp thiết yếu” nếu không thể làm việc tại nhà. Điều này có nghĩa là quý vị được phép rời khỏi nhà vì những lý do cụ thể, như để bảo đảm quý vị có những điều cần thiết cho cuộc sống (thảo luận thêm bên dưới) như đi lấy thực phẩm và vật tư y tế, hoặc thực hiện công việc cho một doanh nghiệp thiết yếu mà quý vị không thể hoàn thành tại nhà của quý vị. Quý vị cũng được đi ra ngoài để chăm sóc thú nuôi hoặc tập thể dục, miễn là không tụ tập trong một nhóm và sẽ giữ khoảng cách ít nhất sáu feet (2 mét) giữa quý vị và những người ngoài hoặc  người không sống cùng nhà. Lệnh mới cũng cho các “doanh nghiệp ngoài trời” được tái hoạt động.

Khi nào Lệnh mới sẽ có hiệu lực? Khi nào Lệnh sẽ kết thúc?

Kể từ 11:59 tối ngày 3 tháng 5 năm 2020, mọi người trong Quận Hạt phải nghiêm ngặt tuân theo Lệnh mới này. Lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020, nhưng ngày đó có thể được thay đổi bởi Giám đốc Y tế Quận Hạt.

Tại sao không có thêm doanh nghiệp được mở?

Nhờ nỗ lực chung và sự hy sinh của 7 triệu cư dân trên khắp Vùng Vịnh, chúng ta đã đạt được tiến bộ trong việc làm chậm sự lây lan của bệnh coronavirus mới, bảo đảm các bệnh viện của chúng ta không bị quá tải do các ca COVID-19 và cứu được mạng người. Sự tiến bộ này cho phép chúng tôi giảm bớt một số hạn chế để các doanh nghiệp ngoài trời và các hoạt động ngoài trời có ít rủi ro hơn có thể mở lại, miễn là họ nghiêm ngặt tuân theo các quy định giữ khoảng cách xã hội và các biện pháp bảo vệ khác trong Lệnh.

Lệnh cũng cộng thêm một số hoạt động kinh doanh vào danh sách doanh nghiệp thiết yếu, bao gồm việc xây dựng và các vụ giao dịch bất động sản thương mại. Phần này đã trở nên quan trọng khi chúng ta dần dần mở cửa cho kinh tế được hoạt động trở lại mà vẫn bảo đảm việc giữ khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này của đại dịch, hầu hết các hạn chế của lệnh ở yên tại nhà cần được giữ để chúng ta không mất đi những thành quả chúng ta đã đạt được. Giảm bớt nhiều hạn chế quá nhanh có thể dễ dẫn đến sự gia tăng trong số ca bệnh và dẫn đến nhiều hơn các ca nhập viện và tử vong và cũng có thể dẫn đến tác hại kinh tế lâu dài.

Lệnh này là bắt buộc tuân thủ hay chỉ là hướng dẫn?

Lệnh này là bắt buộc. Đây là một Lệnh hợp pháp được ban hành dưới thẩm quyền của luật Tiểu bang California. Bạn được yêu cầu phải tuân thủ, và nếu không, quý vị sẽ bị liệt vào tội "nhẹ".

Tôi làm việc cho một Doanh nghiệp thiết yếu, như Lệnh mới xác định. Tôi có cần phải có thư của chủ sở làm hoặc giấy tờ khác khi đi làm không?

Không. Bạn không cần phải mang theo giấy tờ chính thức (và Quận Hạt cũng không cấp giấy tờ gì) để chứng minh bạn được miễn theo Lệnh mới. Nhưng hãy chuẩn bị để giải thích tại sao việc đi lại của bạn được Lệnh mới cho thực hiện, khi cơ quan công lực yêu cầu.

“Ở yên tại nhà” (“Shelter in Place”) có ý nghĩa gì?

“Ở yên tại nhà” có nghĩa là bạn phải ở yên trong nhà của mình và không rời nhà trừ khi cần thiết, như trong những trường hợp ngoại lệ được liệt kê trong Lệnh (thảo luận thêm bên dưới).

Tôi nghe nói rằng có một Lệnh ở yên tại nhà cho toàn tiểu bang. Tôi có còn cần tuân thủ Lệnh của Quận Hạt Santa Clara không?

Có. Thêm vào Lệnh cho toàn tiểu bang, Lệnh của Giám đốc Sở Y Tế Quận vẫn có hiệu lực. Tất cả cư dân phải tuân thủ các giới hạn trong cả Lệnh của Quận Hạt và Tiểu bang. Nếu các giới hạn trong hai lệnh này khác nhau, bạn phải tuân thủ theo lệnh nào chặt chẽ hơn.

Sự khác biệt giữa “Ở yên tại nhà” và “giữ khoảng cách xã hội” là gì?

Ở yên tại nhà là một hình thức giữ khoảng cách xã hội khắt khe hơn.

Ở yên tại nhà có nghĩa là bạn:

 • Phải ở nhà
 • Chỉ có thể rời nhà khi có “sinh hoạt cần thiết” hoặc “sinh hoạt ngoài trời”, để làm việc cho một “doanh nghiệp thiết yếu” hoặc “doanh nghiệp ngoài trời”, để cung cấp hoặc có được các “dịch vụ thiết yếu của chính phủ”, để thực hiện các “hoạt động căn bản tối thiểu” cho sở làm của bạn, hoặc cho việc “đi lại thiết yếu” như được xác định trong Lệnh mới này (bạn cũng có thể xem phần Câu hỏi thường gặp “FAQs” để biết chi tiết)
 • Không tổ chức hoặc tham dự bất kỳ cuộc họp mặt nào

Ngoài ra, bạn cũng nên giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) với những người không sống cùng nhà, rửa tay thường xuyên ít nhất 20 giây mỗi lần (hoặc sử dụng nước khử trùng tay), ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy hoặc tay áo của bạn (không vào bàn tay), đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi bạn được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: trẻ em 6 tuổi trở xuống hoặc bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp); và ở nhà nếu bạn bị bệnh.

 

Trở lại đầu trang ▲

Các sinh hoạt hàng ngày

Tôi có bắt buộc phải đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng không?

Theo Lệnh vào ngày 4 tháng 5, bạn bắt buộc phải đeo khăn che mặt bất cứ khi nào bạn ở một doanh nghiệp (ngay cả khi đó là một doanh nghiệp ngoài trời), bao gồm cả nhân viên hoặc khách hàng. Các doanh nghiệp phải niêm yết các biển báo nhắc nhở bạn phải đeo khăn che mặt khi bạn ở cơ sở của họ. Bạn cũng bắt buộc phải đeo khăn che mặt khi đi trên phương tiện công cộng. Vào tất cả các thời điểm khác khi bạn ra ngoài nơi công cộng, bạn được khuyến khích đeo khăn che mặt theo Hướng dẫn quan trọng về Khăn che mặt vào ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là khi việc đeo khăn che mặt là không an toàn cho người đó (ví dụ: trẻ em 6 tuổi trở xuống hoặc bất kỳ ai khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt mà không có sự trợ giúp). Bạn không cần phải đeo khăn che mặt khi bạn tập thể dục ngoài trời, nhưng bạn được khuyến khích mang theo một khăn che mặt bên mình.

Xin nhớ rằng việc đeo khăn vải che mặt phải được kết hợp với việc duy trì khoảng cách xã hội, thường xuyên rửa tay và tránh mọi tiếp xúc với những người bên ngoài gia đình khi bạn bị bệnh. Đeo khăn che mặt không có nghĩa là mọi người có thể tiếp xúc gần gũi với nhau hơn; mặc dù khăn che mặt có thể giúp giảm sự lây lan của virus, chúng không hoàn toàn ngăn chặn điều này.

Tôi có thể rời nhà để đi thăm bạn bè hoặc người thân nhưng thuộc hộ gia đình khác hoặc đang ở nhà khác nếu không có nhu cầu khẩn cấp hoặc không phải là cho một sinh hoạt thiết yếu không?

Không. Vì sự an toàn của chính bạn cũng như sự an toàn của họ, bạn không được đi thăm bạn bè hoặc thân nhân không ở cùng nhà. Chúng ta cần giúp đỡ nhau chống lại sự lây lan của COVID-19 bằng cách ở nhà.

Tôi có thể tổ chức hoặc tham gia vào một đoàn xe hay đoàn diễn hành xe, miễn là mọi người ở trong xe của họ không?

Không. Lệnh cấm tất cả các cuộc tụ tập công cộng và tư nhân với những người không sống trong cùng một hộ gia đình hoặc cùng một căn hộ, ngoại trừ các mục đích có giới hạn được cho phép trong Lệnh. Các cuộc diễn hành, nghi lễ và các cuộc tụ tập tương tự với những người bên ngoài gia đình của bạn sẽ không được phép thực hiện, ngay cả khi mọi người ở trong xe của họ.

Các khu vục giải trí chung trong các tòa nhà chung cư (như phòng thể dục và sân thượng) có thể mở cửa hay không?

Không. Đối với những người ở trong chung cư, các quy định ở yên tại nhà của Lệnh cho “hộ gia đình hoặc căn hộ gia cư” có nghĩa là căn hộ riêng của họ trong chung cư, chứ không phải là toàn bộ tòa nhà hoặc tòa chung cư.  Các khu vực giải trí được dùng chung với các người khác trong tòa nhà hoặc tòa chung cư, như phòng thể dục, hồ bơi, khu nướng bbq, và sân thượng, phải được đóng cửa như bất kỳ các nơi giải trí công cộng khác mà có các thiết bị được nhiều người sử dụng, hoặc là nơi có nhiều người tụ tập.

Còn các khu vực sử dụng chung trong chung cư, như phòng giặt, mà các cư dân cần đến vì nhu cầu vệ sinh thì sao?

Các cư dân trong chung cư nên được phép sử dụng các cơ sở cần thiết cho nhu cầu làm sạch và vệ sinh của gia đình.  Chủ nhân chung cư phải tăng cường việc tẩy trùng các vật dụng có nhiều người sử dụng, và các cư dân phải giữ khoảng cách an toàn theo quy định trong Lệnh, bao gồm giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) với những người không sống cùng một hộ; rửa tay thường xuyên trong ít nhất 20 giây (hoặc sử dụng nước khử trùng tay), ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy hoặc tay áo (không ho vào bàn tay); đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: trẻ em 6 tuổi trở xuống hoặc bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp); và tránh sử dụng các cơ sở dùng chung nếu họ bị bệnh.

Tôi vẫn có thể nhận thư và hàng chứ?

Có. Theo Lệnh này thì thư và dịch vụ giao hàng có thể tiếp tục hoạt động.

Tôi vẫn có thể đặt những thứ tôi cần trên mạng và nhận chúng tại nhà không?

Có. Lệnh này cho phép quý vị lên mạng, mua các mặt hàng và nhận chúng tại nhà.

Tôi có thể ra ngoài để giặt ủi quần áo hay mang quần áo đến tiệm giặt ủi không?

Có.

Tôi có nên dự trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh và thuốc men không?

Không. Bạn sẽ tiếp tục mua được các mặt hàng này. Các cửa hàng bán các mặt hàng cần thiết như cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và cửa hàng dụng cụ sẽ vẫn mở. Hãy tiếp tục mua các mặt hàng này theo số lượng bình thường như bạn thường làm. Điều này sẽ giúp có đủ hàng hóa cho tất cả mọi người.

Nếu tôi không thể ra khỏi nhà thì sao? Làm thế nào tôi có thể mua các thứ cần dùng và thực phẩm?

Hãy liên lạc với bạn bè, gia đình hoặc người nào mà bạn biết có thể giúp được. Họ được phép đi lấy những món đồ bạn cần. Bạn cũng có thể đặt thực phẩm và các món hàng khác và nhận chúng tại nhà. Nếu bạn nghĩ bạn có thể hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn của chương trình Meals on Wheels, hãy gọi 408-350-3246 để bắt đầu làm thủ tục.

Tôi có thể rời nhà để đến nhà thờ, giáo đường hoặc nhà thờ Hồi giáo không?

Không. Vì sự an toàn của chính bạn cũng như sự an toàn của những người xung quanh, chúng ta cần giúp đỡ nhau chống lại sự lây lan của COVID-19 bằng cách ở nhà. Các nơi này có thể cho bạn tham dự thánh lễ từ xa, chẳng hạn như qua email, video hoặc qua điện thoại.

Làm thế nào tôi có thể mua các sản phẩm không cần thiết nếu các cửa hàng bị đóng cửa?

Hầu hết các mặt hàng có thể được mua trên mạng và giao đến nhà của bạn, và nhiều mặt hàng không cần thiết khác có thể đang có tại các tiệm bán lẻ chủ yếu bán các mặt hàng cần thiết.

Tôi có thể đi đến quán bar, hộp đêm hoặc nhà hát không?

Không. Các nơi giải trí không được phép hoạt động.

Tôi có thể đến nhà hàng, café, quán cà phê hoặc quán trà, tiệm kem, hoặc các cửa hàng bán thực phẩm nấu sẵn không?

Có, nhưng chỉ để nhận thức ăn. Bạn không thể dùng bữa, ăn uống bên trong hoặc xung quanh cơ sở. Những cơ sở này cũng có thể giao thực phẩm đến nhà.

Tôi có thể dắt chó đi dạo không?

Có, nhưng bạn không thể sử dụng công viên cho chó. Hãy bảo đảm rằng bạn cách xa người không thuộc trong gia đình ít nhất sáu feet. Xin cũng lưu ý rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã đưa ra hướng dẫn khuyên quý vị nên đối xử với thú nuôi như các thành viên trong gia đình của quý vị - đừng để thú nuôi tương tác với người hoặc thú vật bên ngoài gia đình. Nếu một người trong gia đình quý vị bị bệnh, hãy cách ly người đó với mọi người khác, kể cả thú nuôi.

Tôi có thể đưa chó của tôi đến công viên chó không?

Không. Công viên chó là khu vực mọi người tụ tập lại với nhau và phải đóng cửa.

Tôi có thể đến bác sĩ thú y hoặc bệnh viện thú y nếu thú nuôi của tôi bị bệnh không?

Có. Vui lòng gọi trước để xác định xem bác sĩ thú y có những giới hạn hay hướng dẫn gì không.

Tôi có thể đưa chó của tôi đến tiệm chải chuốt, làm đẹp không?

Các phòng khám thú y và các cơ sở chăm sóc thú vật tương tự có thể cung cấp dịch vụ chải chuốt và quý vị có thể sử dụng các dịch vụ này khi cần thiết để duy trì sức khỏe của thú nuôi. Các dịch vụ chải chuốt, làm đẹp khác không được phép hoạt động.

Tôi không nấu nướng – Tôi có thể mua thức ăn bằng cách nào?

Các nhà hàng, quán cà phê, xe bán thực phẩm (food truck) và các cơ sở tương tự được khuyến khích tiếp tục mở để cung cấp bữa ăn cho công chúng bằng cách giao thức ăn tận nhà và cho khách đến mua rồi mang đi. Bạn cũng có thể mua thực phẩm nấu sẵn tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, chợ nông sản (farmers’ market) được chứng nhận, cửa hàng tiện lợi và các cửa tiệm bán lẻ thực phẩm khác.

Làm thế nào tôi có thể nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá cho bản thân hoặc gia đình?

Trường học, trung tâm cấp thức ăn, kho thực phẩm và các cơ quan khác cung cấp thực phẩm hoặc bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá cho công chúng được khuyến khích tiếp tục cung cấp các dịch vụ này. Bạn phải đến lấy thức ăn mang đi hoặc nhận tại nhà và không được ăn tại chỗ.

Tôi có thể đi thăm con theo lệnh của tòa án không?

Có. Lệnh này cho phép việc đi lại theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan công lực.

Tôi vẫn có thể đến lấy các đồ vật cần thiết trong kho mướn “self-storage” không?

Các nhà kho self-storage không phải là doanh nghiệp cần thiết nhưng họ có thể duy trì hoạt động kinh doanh tối thiểu và cho phép mọi người đi vào nhà kho của họ, giới hạn cho nhu cầu y tế hoặc cần thiết yếu mà thôi.

Tôi cần phải vay tiền hoặc gửi tiền mặt - những loại cơ quan tài chính nào được phép mở?

Bên cạnh ngân hàng và công đoàn tín dụng, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tài chính tại cửa hàng cầm đồ, dịch vụ đổi séc thành tiền mặt, cơ quan cho vay tiền và các tổ chức tài chính tương tự có thể hoạt động. Đối với các doanh nghiệp có cả dịch vụ tài chính và thành phần bán lẻ hoặc thành phần khác, chỉ dịch vụ tài chính có thể được mở.

Tôi có thể mua hoa bằng cách nào?

Quý vị có thể mua hoa tại một doanh nghiệp bán lẻ thiết yếu (như cửa hàng tạp hóa hoặc Chợ nông sản "farmers' market") hoặc doanh nghiệp ngoài trời (như vườn ươm "nursery" hoặc vườn bán hoa và cây nhỏ "garden center"). Quý vị cũng có thể đặt hoa từ các cửa hàng hoa "flower shop" để họ giao trực tiếp đến nhà hoặc nơi kinh doanh, nhưng các cửa hàng hoa không thể mở cửa hàng.

 

Trở lại đầu trang ▲

Các cơ quan hoạt động y tế

Tôi nên làm gì nếu tôi bị bệnh? Nếu tôi hoặc người trong gia đình cần được chăm sóc sức khỏe ngay lập tức, tôi có thể rời nhà để đi bác sĩ hoặc bệnh viện không?

Nếu bạn cảm thấy không khỏe, trước tiên hãy gọi cho bác sĩ, đường dây nóng của y tá hoặc trung tâm y tế khẩn cấp trước khi đến bệnh viện. Nếu quý vị đang có một trường hợp y tế khẩn cấp, xin vui lòng gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất. Đừng đến phòng cấp cứu của bệnh viện trừ khi thật sự có khẩn cấp. Bạn có thể và nên tìm lời hướng dẫn của nhân viên y tế nếu bạn hoặc người trong gia đình bị bệnh. Nếu không khẩn cấp, vui lòng liên lạc với bác sĩ gia đình của bạn để biết sẽ nên làm gì. Ngoài ra, bạn có thể tìm nguồn thông tin trên mạng để giúp đánh giá các triệu chứng nếu lo lắng về việc bạn hoặc người thân nhiễm COVID-19. Bạn nên vào trang mạng https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để biết thêm thông tin.

Tôi có thể nhận đơn mua thuốc hoặc các nhu cầu y tế khác không? Tôi có thể rời khỏi nhà đến nhà thuốc để mua thuốc theo toa không?

Có. Tiệm thuốc và cửa hàng cung ứng y tế khác được phép và được khuyến khích mở cửa. Khi có thể, bạn nên yêu cầu thuốc theo toa và vật dụng y tế được giao đến nhà.

Tôi là một nhà cung cấp dịch vụ y tế - tôi có được tiếp tục mở cửa cho các dịch vụ phòng bệnh và không khẩn cấp?

Có, nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ y tế, văn phòng của bạn được khuyến khích tiếp tục mở. Theo Lệnh, tất cả các dịch vụ y tế, bao gồm việc khám định kỳ và phòng ngừa, được coi là cần thiết. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ sức khỏe tâm trí, tiêm chủng, khám phụ khoa, tiêm thuốc trị dị ứng, khám mắt, vật lý trị liệu và phẫu thuật. Ngoại trừ các dịch vụ nha khoa, việc khám phòng ngừa và không khẩn cấp nói chung là không nên hoãn lại (vui lòng xem phần Hỏi Đáp sau đây về các dịch vụ nha khoa). Nhiều cuộc hẹn y tế bao gồm việc khám hoặc thủ tục phải được thực hiện trực tiếp, nhưng các y sĩ được khuyến khích thực hiện các cuộc hẹn từ xa qua điện thoại khi có thể và thấy rằng điều đó là thích hợp.

Tôi điều hành một cơ sở nha khoa - tôi có nên tiếp tục cung cấp dịch vụ làm sạch răng và dịch vụ nha khoa không khẩn cấp cho bệnh nhân không?'

Không. Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), các cơ sở nha khoa nên hoãn các thủ tục tự chọn, phẫu thuật và cuộc khám nha khoa không khẩn cấp, và ưu tiên các cuộc khám khẩn cấp và cấp cứu. Nếu bạn là một bệnh nhân, bạn nên liên hệ với nha sĩ để hỏi về việc dịch vụ nha khoa là khẩn cấp hay nên hoãn lại. Các nha sĩ nên tham khảo hướng dẫn có sẵn trên trang mạng của CDC tại: https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/statement-COVID.html.

Tôi có thể tiếp tục sử dụng liệu pháp bấm huyệt, liệu pháp xoa bóp, chỉnh xương hoặc các dịch vụ tương tự không?

Bạn có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ này nếu bác sĩ xác định là cần thiết cho sức khỏe.

Tôi vẫn có thể đến các cuộc hẹn sức khỏe tâm trí của tôi không?

Có, các cuộc hẹn sức khỏe tâm trí có thể tiếp tục. Bệnh nhân nên tham khảo ý kiến của các y sĩ để xác định liệu có phù hợp và khả thi để được hẹn riêng để chữa trị từ xa hay không.

Tôi vẫn có thể đến các nhóm điều trị lạm dụng chất gây nghiện (ví dụ: Alcoholics Anonymous hoặc Narcotics Anonymous) hoặc các buổi tư vấn nhóm khác không?

Tất cả những người tham gia dịch vụ tư vấn nhóm phải tham dự các cuộc họp từ xa nếu họ được trang bị để làm như vậy. Các nhóm nên tạo điều kiện hỗ trợ từ xa đến mức tối đa. Nếu tham gia từ xa là không được hoặc không nên, thì có thể gặp trực tiếp với điều kiện là phải tuân thủ các quy định giữ khoảng cách an toàn như đã nêu trong lệnh, bao gồm duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mỗi người và hạn chế số người trong nhóm để giảm bớt các tiếp xúc trực tiếp.

Có những nguồn trợ giúp gì về sức khỏe tâm trí cho những người bị khủng hoảng tâm thần không?

Các nguồn trợ giúp sau đây đang có để giúp những người có thể bị đau buồn hoặc lo lắng ngay bây giờ:

 • Tổng đài của Sở Dịch vụ Y tế Tâm trí 24/7: (800) 704-0900
 • Đường dây nhắn tin ngăn chặn khủng hoảng: Gửi từ RENEW đến số 741741
 • Đường dây nóng ngăn chặn tự tử và khủng hoảng 24/7: (855) 278-4204
 • Nhóm di động Ứng phó Khủng hoảng (MCRT)
 • Dành cho người lớn - BHSD MCRT: 800-704-0900
 • Dành cho trẻ em và thanh thiếu niên – Nhóm di động Ứng phó Khủng hoảng của Tổ chức Dịch vụ Gia đình Uplift: 408-379-9085
 • Nếu quý vị đang gặp trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 911 ngay lập tức.

Sở Dịch vụ Y tế Tâm trí cũng đang hợp tác với Chương trình Hỗ trợ Người có Thân nhân Qua đời của Trung tâm Bill Wilson (BWC) để thành lập Nhóm Hỗ trợ Người đau buồn. Nhóm này sẽ hỗ trợ những gia đình và cá nhân có người thân qua đời do COVID-19. Các tình nguyện viên lâm sàng có giấy phép và các thực tập viên từ Chương trình Hỗ trợ Người có Thân nhân Qua đời và từ BHSD sẽ sẵn sàng tư vấn trong lúc đau buồn cho bất kỳ thành viên cộng đồng nào trong Quận Hạt Santa Clara.

Nhà cung cấp dịch vụ chính cho tư vấn trong lúc đau buồn sẽ là Chương trình Hỗ trợ Người có Thân nhân Qua đời: 408-243-0222. Việc tư vấn trong lúc đau buồn sẽ chủ yếu diễn ra trong giờ làm việc thông thường, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tư vấn sau giờ làm việc và cuối tuần sẽ được cung cấp khi cần thiết và được yêu cầu.

Tôi có thể và nên hiến máu nếu tôi khỏe mạnh không?

Có, ngân hàng máu, trung tâm hiến máu và truyền máu là hoạt động chăm sóc sức khỏe được miễn. Nếu bạn khỏe mạnh và không có triệu chứng nhiễm COVID-19, bạn được khuyến khích đi hiến máu. Nhu cầu để có đầy đủ máu được hiến bởi những người khỏe mạnh rất là quan trọng.

Quán ăn “cafeteria” trong bệnh viện có nên bị đóng không?

Không. Cafeteria của bệnh viện thuộc thành phần được miễn và vẫn có thể mở cửa. Cafeteria của bệnh viện phải được tổ chức để có khoảng cách tối thiểu sáu feet (2 mét) giữa những người không liên hệ với nhau, có thể đến lấy đồ ăn mang đi hoặc ăn tại chỗ. Cafeteria trong bệnh viện nên tăng cường vệ sinh và khử trùng để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm và tuân theo các Quy định giữ Khoảng cách an toàn khác được nêu trong Lệnh đến mức tối đa có thể. Cafeteria trong tất cả các cơ sở khác phải tuân theo các quy định trong Lệnh - cụ thể, thức ăn có thể được mang đi hoặc giao tại nhà, nhưng không thể ăn tại cafeteria.

Lệnh này có ngăn các công ty làm thuốc chủng ngừa và xét nghiệm COVID-19 tiếp tục không?

Không. Lệnh miễn áp dụng cho các cơ sở đang làm công việc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ y tế, bao gồm các công ty làm thuốc chủng ngừa và xét nghiệm COVID-19.

Tôi làm việc trong bệnh viện hoặc phòng khám y tế, nhưng tôi không chắc công việc tôi làm là cần thiết. Tôi có nên tiếp tục đi làm không? Nếu tôi trên 60 tuổi thì sao?

Có. Tất cả nhân viên của bệnh viện, phòng khám và các tổ chức khác cung cấp dịch vụ y tế, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức y tế, cung cấp vật tư cần thiết cho các tổ chức y tế hoặc duy trì hoạt động y tế đủ loại có thể tiếp tục hoạt động.

Lệnh Y tế này không khuyên hoặc khuyến khích nhân viên y tế trên 60 tuổi ngừng đi làm.

 

Trở lại đầu trang ▲

Chăm sóc và Giáo dục

Tôi có thể đến thăm người thân trong bệnh viện, viện dưỡng lão, cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc cơ sở chăm sóc nội trú khác không?

Bạn có thể đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế khác chỉ với mục đích được chăm sóc và nhận thuốc men. Các cuộc viếng thăm không cần thiết bị nghiêm cấm. Xin đừng đến viện dưỡng lão, cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc cơ sở chăm sóc nội trú ngoài mục đích được chăm sóc. Những người trên 60 tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương vì COVID-19.

Tôi có thể rời nhà để chăm sóc cha mẹ già hoặc bạn bè, tức là người cần giúp đỡ để chăm sóc cho bản thân không? Hoặc một người bạn hoặc người trong gia đình bị khuyết tật không?

Có. Hãy cực kỳ thận trọng khi chăm sóc cho những người kém sức khỏe và hãy bảo vệ họ và chính bản thân bạn bằng cách tuân thủ các quy định giữ khoảng cách an toàn như rửa tay trước và sau đó, sử dụng chất khử trùng tay, duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) khi có thể, và ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy, đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: trẻ em 6 tuổi trở xuống hoặc bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp).

Tôi phải làm gì với con cái của tôi? Tôi phải đi làm.

Lệnh cho phép các nhà trẻ, trại hè và trường học hoặc các tổ chức giải trí cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc giám sát trẻ em để quý vị có thể đi làm cho một doanh nghiệp thiết yếu hoặc doanh nghiệp ngoài trời, thực hiện các hoạt động cơ bản tối thiểu cho doanh nghiệp của quý vị hoặc làm công việc của nhân viên chính phủ thiết yếu. Quý vị cũng có thể thuê một người bảo mẫu hoặc người giữ trẻ để chăm sóc con quý vị tại nhà.

Lệnh này có yêu cầu các trường phải đóng cửa không?

Lệnh này yêu cầu tất cả các trường nói chung ngừng có các lớp học tại các trường trong Quận Hạt. Tuy nhiên, các trường được khuyến khích dạy học từ xa cho học sinh và cung cấp các bữa ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá, được giao tại nhà hoặc cho gia đình đến lấy đi. Lệnh cũng cho phép các trường học chăm sóc hoặc giám sát trẻ em để các nhân viên có thể đi làm cho các doanh nghiệp được hoạt động theo Lệnh này, hoặc làm công việc của những nhân viên chính phủ thiết yếu, với điều kiện là: (1) trẻ em ở trong cùng một nhóm gồm 12 trẻ trở xuống; (2) trẻ em không thay đổi từ nhóm này sang nhóm khác; (3) mỗi nhóm trẻ sẽ ở trong mỗi phòng riêng biệt tại cơ sở; và (4) nhân viên giữ trẻ hoặc nhà giáo sẽ chăm sóc cùng một nhóm trẻ em như nhau.

Những cơ sở chăm sóc trẻ nào được phép hoạt động?

Các nhà trẻ và các tổ chức hoặc chương trình giáo dục hoặc giải trí khác có thể hoạt động để chăm sóc hoặc giám sát trẻ em ở mọi lứa tuổi để mọi người có thể làm việc cho một doanh nghiệp thiết yếu hoặc doanh nghiệp ngoài trời, thực hiện các hoạt động cơ bản tối thiểu cho doanh nghiệp hoặc làm công việc chính phủ thiết yếu – bất kể những người này đang làm việc tại văn phòng hoặc cơ sở kinh doanh hoặc tại nhà (ví dụ, bác sĩ khám bệnh qua phương tiện viễn thông trong lúc đang ở nhà).

Các cơ sở chăm sóc trẻ cần tuân thủ các điều kiện sau của Lệnh trong phạm vi có thể:

 1. Việc giữ trẻ phải được thực hiện cho nhóm cố định từ 12 trẻ trở xuống (“cố định” có nghĩa là có cùng 12 trẻ em trở xuống trong cùng một nhóm mỗi ngày).
 2. Trẻ em không được thay đổi từ nhóm này sang nhóm khác.
 3. Nếu có nhiều hơn một nhóm trẻ em được chăm sóc tại nhà trẻ, mỗi nhóm sẽ ở trong một phòng riêng. Các nhóm không được chơi với nhau.
 4. Các người giữ trẻ sẽ chăm sóc cùng một nhóm có các trẻ em như nhau.

Ngoài các điều kiện trên, trẻ em cũng không được chuyển từ một nhà trẻ hoặc chương trình hoặc tổ chức tương tự sang một địa điểm khác trong 4 tuần. Ví dụ, một đứa trẻ có thể gia nhập tối đa một chương trình trại hè sau mỗi 4 tuần. Trong phạm vi có thể, trẻ em chỉ nên tham dự các chương trình gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của cha mẹ hoặc người chăm sóc.

Các nhà trẻ cũng phải tuân theo Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các quy định của Tiểu bang ở đây. Giám đốc Y tế Quận Hạt sẽ đánh giá xem có nên tiếp tục giảm bớt hạn chế cho nhà trẻ cùng với Tiểu bang hay không và trong lúc sự lây lan của COVID-19 tiếp tục được ngăn chặn.

Các chương trình giữ trẻ mà cần có sự tham gia của phụ huynh, như lớp học âm nhạc dành cho cả cha mẹ – trẻ nhỏ hay chương trình bóng đá dành cho cả phụ huynh – trẻ nhỏ, có được hoạt động trở lại không?

Không. Các chương trình dành cho trẻ em chỉ được hoạt động theo lệnh chỉ khi họ chăm sóc hoặc giám sát trẻ em để phụ huynh hoặc người chăm sóc trẻ có thể làm việc. Điều này có nghĩa là bạn không thể tụ tập cho các chương trình bổ sung đòi hỏi sự tham gia của phụ huynh hoặc người chăm sóc, như lớp học âm nhạc hoặc nghệ thuật dành cho cả phụ huynh và trẻ nhỏ hoặc chương trình thể thao dành cho cả phụ huynh và trẻ nhỏ. Nhiều chương trình bổ sung cho trẻ em đang diễn ra từ xa và chúng tôi khuyến khích họ tiếp tục làm như vậy để tạo ra những trải nghiệm học từ xa thật sống động và phong phú cho trẻ em.

Tôi là một người giữ trẻ tại nhà. Tôi có gặp rắc rối nếu đi làm không?

Bạn sẽ không gặp rắc rối nếu đi làm. Lệnh này cho phép người giữ trẻ và người chăm sóc trẻ tại nhà riêng của trẻ đó tiếp tục làm việc.

Tôi có thể tổ chức hoặc tham gia nhóm trẻ chơi với nhau (playgroup) với con nhỏ của tôi không?

Không. Việc tụ tập với những người bên ngoài gia đình của bạn vẫn bị cấm, ngay cả trong các nhóm nhỏ và kể cả khi có giữ khoảng cách an toàn.

 

Trở lại đầu trang ▲


Hướng dẫn về Lễ Tốt nghiệp/Tuyên dương Học sinh Tốt nghiệp

Nhà trường có thể khen thưởng học sinh tốt nghiệp và phân phát văn bằng/chứng chỉ bằng cách nào? 


Chúng tôi biết rằng mọi người có nhu cầu gặp gỡ nhau và ăn mừng trong thời gian học sinh tốt nghiệp; tuy nhiên, các cuộc tụ họp là lý do chính cho sự lây lan của COVID-19. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các nhà tổ chức nghĩ về việc đưa ra buổi lễ tốt nghiệp "ảo" mà có thể được tổ chức trên mạng. Phòng Giáo dục Quận Hạt Alameda đã đưa ra bản Hướng dẫn cho Lễ tốt nghiệp ảo ở đây mà có thể hữu ích cho cộng đồng. 

Ngoài ra, sau đây là các hướng dẫn để tạo cơ hội cho học sinh lãnh bằng tốt nghiệp theo cách được cho phép bởi Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Quận Hạt: 
 
Giữ khoảng cách an toàn trong lúc khen thưởng học sinh tốt nghiệp/ lúc đến lãnh bằng tốt nghiệp:  

Để tạo cơ hội cho học sinh, đi cùng với các thành viên trong gia đình, lãnh bằng/ chứng chỉ tại trường, chúng tôi yêu cầu nhà trường tuân thủ các nguyên tắc sau đây khi họ lên kế hoạch cho các hoạt động này: 

 • Đối với hầu hết các trường, dựa trên số lượng học sinh tốt nghiệp và không gian nơi các văn bằng được trao, giờ học sinh đến lấy bằng tốt nghiệp nên được sắp xếp chênh lệch để đảm bảo việc giữ khoảng cách an toàn và không có người nào tụ tập. 
 • Giới hạn số người có thể đi cùng với học sinh đến trường, chỉ cho phép phụ huynh/người chăm sóc và anh chị em (chỉ những người hiện đang sống cùng một hộ gia đình của học sinh) vào trường.  
 • Chắc chắn rằng chỉ có một gia đình được đi đến bàn/quầy nơi học sinh lãnh bằng tốt nghiệp.  
 • Chắc chắn rằng mỗi gia đình giữ khoảng cách an toàn với tất cả những người khác, cách nhau ít nhất 6 feet. Khoảng cách càng xa càng tốt.  
 • Chắc chắn rằng tất cả các văn bằng được lãnh ở bên ngoài, nếu có thể. 
 • Hãy chắc chắn rằng nhân viên của trường cũng giữ khoảng cách an toàn và cách nhau tối thiểu 6 feet. 
 • Việc lên kế hoạch cho học sinh đến lấy bằng tốt nghiệp phải chắc chắn rằng không có khán giả/người xem tụ tập trên đường phố, trong bãi đậu xe hoặc trong các khu vực xung quanh nơi có sự kiện này. 
 • Hãy chắc chắn rằng các gia đình và nhân viên được khuyên đeo khăn che mặt bằng vải. 
 • Hãy chắc chắn rằng có nhiều trạm rửa tay tại địa điểm và/hoặc các trạm vệ sinh tay có sẵn để học sinh và nhân viên có thể rửa tay khi ra vào.  
 • Thông báo cho gia đình và học sinh rằng họ nên rời khỏi trường ngay sau khi lãnh bằng tốt nghiệp.  
 • Nếu các gia đình lái xe ô tô của họ đến địa điểm lãnh bằng tốt nghiệp, hãy yêu cầu họ đậu xe và chờ được gọi đến lấy bằng. Hãy chắc chắn họ không rời khỏi xe cho đến khi được gọi.  
 • Học sinh và nhân viên nên được nhắc nhở KHÔNG tham gia vào buổi lễ nếu họ bị bệnh (nếu họ mới bị ho, phàn nàn về đau họng, hoặc khó thở, hoặc bị sốt). 
 • Tham khảo ý kiến với cơ quan thực thi pháp luật địa phương, đặc biệt nếu một nhóm ô tô có thể hướng đến một địa điểm cùng một lúc; làm theo bất kỳ hướng dẫn nào được cung cấp bởi cơ quan thực thi pháp luật địa phương. 
 • Nếu các gia đình đi bộ hoặc đi xe đạp đến địa điểm lấy bằng tốt nghiệp, hãy chắc chắn có một khu vực an toàn nơi các nhóm có thể đứng xa nhau theo quy định trong khi họ chờ được gọi. Sử dụng phấn, ghế và/hoặc băng để chỉ định nơi gia đình chờ đợi.  
 • Sắp xếp thời gian thích hợp cho sự kiện này để chắc chắn các gia đình không phải chờ trong xe hoặc tại khu chờ trong thời gian dài vì điều này có thể dẫn đến việc mọi người tụ tập.  

Trở lại đầu trang ▲

Doanh nghiệp

Tất cả các văn phòng kinh doanh và cửa hàng có bị bắt buộc đóng cửa không?

Không. Các “Doanh nghiệp thiết yếu” và “Doanh nghiệp ngoài trời” có thể mở cửa tiệm của họ để tiếp tục cung cấp các dịch vụ và sản phẩm thiết yếu cho công chúng. Nhân viên có thể rời khỏi nhà để làm các công việc này. Nhưng tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp thiết yếu và ngoài trời, bắt buộc phải tối đa hóa số lượng nhân viên làm việc tại nhà và chỉ đưa vào những nhân viên không thể thực hiện công việc tại nhà. Các doanh nghiệp không phải là “doanh nghiệp thiết yếu” hoặc “doanh nghiệp ngoài trời”, như các từ này được định nghĩa trong Lệnh, phải ngừng mọi hoạt động tại các cơ sở của họ trong Quận Hạt, ngoại trừ để cung cấp các hoạt động cơ bản tối thiểu, như duy trì giá trị của hàng tồn kho của doanh nghiệp, giữ an toàn và an ninh cho cơ sở, đảm bảo rằng nhân viên có thể làm việc từ xa hoặc để đi giao hàng cho cư dân hoặc doanh nghiệp. Các hoạt động cơ bản tối thiểu không bao gồm cho khách nhận hàng trước cửa tiệm. Mặt khác thì nhân viên có thể làm việc tại nhà.

Các doanh nghiệp thiết yếu là gì?

Đoạn trích sau đây từ Lệnh liệt kê các “Doanh nghiệp thiết yếu”:

 1. Cơ quan hoạt động y tế và các doanh nghiệp vận hành, bảo trì hoặc sửa chữa Cơ sở hạ tầng thiết yếu;
 2. Cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản (farmers’ market) được chứng nhận, trang trại và quầy bán rau quả, siêu thị, ngân hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở khác bán lẻ thực phẩm chưa chuẩn bị, thực phẩm đóng hộp, đồ khô, đồ uống không cồn, rau quả tươi, vật tư cho thú nuôi, thịt tươi, cá và gia cầm, cũng như các sản phẩm vệ sinh và các sản phẩm gia dụng cần thiết cho vệ sinh cá nhân hoặc môi trường sống, vệ sinh hoặc vận hành nhà ở. Các doanh nghiệp được bao gồm trong đoạn (ii) này bao gồm các cơ sở bán nhiều loại sản phẩm với điều kiện họ bán các sản phẩm thiết yếu được xác định trong đoạn này ở một lượng đáng kể, chẳng hạn như các cửa hàng rượu cũng bán một lượng thực phẩm đáng kể.
 3. Trồng trọt thực phẩm, bao gồm cả nông nghiệp, chăn nuôi và đánh cá;
 4. Các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, nơi ở, và các dịch vụ xã hội và các sản phẩm hoặc dịch vụ thiết yếu khác trong cuộc sống cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc có nhu cầu khác;
 5. Xây dựng, nhưng chỉ được cho phép theo Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang và chỉ theo các Giao thức An toàn cho Xây dựng được liệt kê trong Phụ lục B1 và B2 và được đưa vào Lệnh như phần tham khảo. Các dự án công trình công cộng cũng phải tuân theo Phụ lục B1 và B2, trừ khi các giao thức khác được chỉ định bởi Giám đốc Y tế;
 6. Báo chí, truyền hình, đài phát thanh và các dịch vụ truyền thông khác;
 7. Trạm xăng và tiệm bán phụ tùng xe ô tô, tiệm sửa xe ô tô (bao gồm, nhưng không giới hạn, xe ô tô, xe tải, xe máy và xe tay ga) và đại lý ô tô, nhưng chỉ nhằm mục đích cung cấp phụ tùng xe và sửa xe ô tô. Đoạn (vii) này không hạn chế việc mua ô tô trên mạng nếu chúng được giao tại nơi cư trú hoặc Doanh nghiệp thiết yếu;
 8. Tiệm sửa và bán phụ tùng xe đạp;
 9. Ngân hàng và các tổ chức tài chính liên quan;
 10. Các nhà cung cấp dịch vụ cho việc giao dịch bất động sản (bao gồm cho thuê và bán nhà), bao gồm, nhưng không giới hạn, chuyên gia địa ốc, nhân viên ký quỹ (escrow agent), công chứng viên và các công ty quyền sở hữu (title company), với điều kiện là các cuộc hẹn và các cuộc xem nhà chỉ được thực hiện qua phương tiện điện tử. Nếu việc xem nhà qua phương tiện điện tử là không khả thi, thì lên hẹn cho tối đa là hai người khách ở cùng một hộ và một nhân viên dẫn đi xem nhà (nhưng việc đi xem nhà trực tiếp sẽ không xảy ra nếu người cư ngụ đang có mặt tại nhà đó);
 11. Các cửa hàng bán dụng cụ và vật dụng xây dựng/sửa nhà (hardware store);
 12. Thợ ống nước, thợ điện, thợ diệt mối bọ và nhóm thợ  khác cung cấp các dịch vụ cần thiết để duy trì môi trường sống, vệ sinh và/hoặc việc vận hành cho nhà ở và cơ sở “Doanh nghiệp thiết yếu”;
 13. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gửi thư và vận chuyển, bao gồm cả hộp thư bưu điện;
 14. Các tổ chức giáo dục, bao gồm các trường công lập và tư thục từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12, các trường đại học tư thục nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc học từ xa hoặc thực hiện các chức năng thiết yếu, hoặc được cho phép theo đoạn xxvi, với điều kiện là mỗi người phải giữ khoảng cách sáu feet mọi lúc mỗi khi có thể;
 15. Tiệm giặt (laundromat), tiệm giặt khô, và tiệm cung cấp dịch vụ giặt ủi;
 16. Các nhà hàng và các cơ sở khác chuẩn bị và phục vụ thức ăn, nhưng chỉ để giao thức ăn hoặc cho khách đến lấy đi. Các trường học và các tổ chức khác thường cung cấp dịch vụ thực phẩm miễn phí cho học sinh hoặc thành viên của cộng đồng có thể tiếp tục làm như vậy theo Lệnh này, với điều kiện thực phẩm được cung cấp cho học sinh hoặc thành viên của cộng đồng phải được họ lấy mang đi. Các trường học và các cơ quan khác cung cấp dịch vụ thực phẩm theo sự miễn trừ này sẽ không cho phép thực phẩm được ăn tại địa điểm nơi cung cấp thực phẩm, hoặc tại bất kỳ địa điểm nào khác có người tụ họp;
 17. Nhà quàn, nhà xác, nghĩa trang và nhà hỏa táng, trong phạm vi cần thiết cho việc vận chuyển, chuẩn bị hoặc xử lý các thi thể hoặc hài cốt;
 18. Các thương nghiệp cung cấp cho các Doanh nghiệp thiết yếu khác sự hỗ trợ hoặc nguồn cung cấp cần thiết để hoạt động, nhưng chỉ giới hạn trong điều này mả thôi. Đặc miễn này sẽ không cho phép các cửa hàng bán lẻ của họ bán hàng cho công chúng;
 19. Các doanh nghiệp có hoạt động chính là vận chuyển hoặc giao hàng tạp hóa, thực phẩm hoặc hàng hóa khác trực tiếp đến nhà hoặc doanh nghiệp. Đặc miễn này sẽ không được sử dụng để cho phép sản xuất hoặc lắp ráp các sản phẩm không thiết yếu hoặc cho các hoạt động khác không cần thiết cho việc giao hàng;
 20. Các hãng hàng không, taxi, công ty cho thuê xe, dịch vụ đi chung xe (bao gồm cả xe đạp và xe tay ga dùng chung) và các nhà cung cấp vận tải tư nhân khác cho dịch vụ vận chuyển cần thiết cho Hoạt động thiết yếu và các mục đích khác được cho phép rõ ràng trong lệnh này;
 21. Chăm sóc tại nhà cho người cao niên, người lớn, trẻ em và thú nuôi;
 22. Cơ sở chăm sóc nội trú và nhà tạm trú cho người cao niên, người lớn và trẻ em;
 23. Các dịch vụ chuyên nghiệp, như dịch vụ pháp lý, chứng giấy tờ hoặc kế toán, khi cần thiết để hỗ trợ cho đúng quy định của các hoạt động không tự chọn, như luật pháp đòi hỏi hoặc liên quan đến việc có người chết hoặc mất khả năng làm việc;
 24. Dịch vụ hỗ trợ các cá nhân tìm kiếm việc làm với các doanh nghiệp thiết yếu;
 25. Dịch vụ di chuyển tạo điều kiện cho việc chuyển nhà cho dân cư hoặc thương mại được cho phép theo Lệnh này; và
 26. Các nhà trẻ, trại hè và trường học hoặc các chương trình giải trí khác chăm sóc hoặc giám sát trẻ em ở mọi lứa tuổi để các chủ doanh nghiệp, nhân viên, tình nguyện viên và nhà thầu có thể thi hành công việc cho các Doanh nghiệp thiết yếu, Cơ quan chức năng chính phủ thiết yếu, Doanh nghiệp ngoài trời hoặc Hoạt động cơ bản tối thiểu như được cho phép theo Lệnh này. Trong phạm vi có thể, các hoạt động này phải tuân thủ các điều kiện sau:
  1. Các hoạt động này Phải được thực hiện trong các nhóm cố định từ 12 trẻ trở xuống (“cố định” có nghĩa là có cùng 12 trẻ em trở xuống trong cùng một nhóm mỗi ngày).
  2. Trẻ em không được đổi từ nhóm này sang nhóm khác.
  3. Nếu có nhiều hơn một nhóm trẻ em được chăm sóc tại nhà trẻ, mỗi nhóm sẽ ở trong một phòng riêng. Các nhóm không được chơi với nhau.
  4. Các người giữ trẻ hoặc nhà giáo sẽ chăm sóc cùng một nhóm có các trẻ em như nhau.

Giám đốc Y tế sẽ theo dõi cẩn thận tình hình sức khỏe cộng đồng đang thay đổi cũng như mọi thay đổi đối với Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang. Trong trường hợp Tiểu bang giảm bớt các hạn chế đối với các nhà trẻ và các tổ chức và chương trình liên quan, Giám đốc Y tế sẽ xem xét liệu có nên giảm bớt các hạn chế tương tự trong Lệnh này hay không.

Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp của tôi không được coi là một doanh nghiệp thiết yếu hoặc doanh nghiệp ngoài trời? Lệnh này có yêu cầu tôi đóng cửa cơ sở kinh doanh của tôi không?

Có, Lệnh này có yêu cầu bạn làm điều đó, ngoại trừ các “Hoạt động căn bản tối thiểu” như được trích từ đoạn 16.g của Lệnh:

 1. Các hoạt động cần thiết tối thiểu để duy trì và bảo vệ giá trị của hàng hóa và cơ sở vật chất của doanh nghiệp; bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh; quy trình trả lương và lợi ích nhân viên; hỗ trợ việc giao hàng tồn kho hiện có trực tiếp đến nhà hoặc doanh nghiệp; và các hoạt động liên quan. Để giải thích rõ ràng, đoạn này không cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách đến nhận hàng trước cửa tiệm.
 2. Các hoạt động cần thiết tối thiểu để tạo điều kiện cho chủ doanh nghiệp, nhân viên và người làm việc theo hợp đồng của doanh nghiệp có thể tiếp tục làm việc từ xa tại nơi cư trú của họ và để doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ của họ từ xa.

Bên cạnh việc duy trì các hoạt động căn bản tối thiểu, nhân viên của bạn chỉ có thể làm việc từ xa tại nhà. Bất kỳ nhân viên nào làm việc tại sở đều phải tuân thủ nghiêm nhặt các quy định giữ khoảng cách an toàn, bao gồm việc duy trì khoảng cách sáu feet với nhau (trừ khi không phù hợp với nhiệm vụ công việc), thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay đủ độ cồn, che miệng khi ho và hắt hơi, đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp) và tránh tất cả các giao tiếp với những người bên ngoài hộ gia đình khi bị bệnh với các triệu chứng COVID-19 (xem www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html)

Quý vị cũng phải chuẩn bị, dán thông báo và thực hiện giao thức giữ khoảng cách xã hội (xem phần 16.h và Phụ lục A của Lệnh) cho bất kỳ cơ sở nào mà quý vị đang thực hiện các hoạt động cơ bản tối thiểu và quý vị phải cung cấp một bản sao của giao thức đó cho mỗi nhân viên.

Cơ quan thực thi pháp luật địa phương của tôi nói với tôi rằng tôi không thể vận hành cơ sở kinh doanh của tôi do lệnh ở yên tại nhà trước đó.Tôi tin rằng tôi được phép hoạt động theo Lệnh ngày 4 tháng Năm.Tôi có cần sự cho phép của Quận để mở lại doanh nghiệp của tôi không?

Không. Nếu doanh nghiệp của quý vị đủ điều kiện là một doanh nghiệp thiết yếu hoặc doanh nghiệp ngoài trời như được xác định trong Lệnh ngày 4 tháng 5 của Quận Hạt, quý vị có thể mở lại doanh nghiệp với điều kiện quý vị tuân thủ các quy định có áp dụng trong Lệnh (như Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội hoặc Giao thức An toàn cho Xây dựng và tuân thủ quy định giữ khoảng cách an toàn) và miễn là doanh nghiệp của quý vị được phép hoạt động theo Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang và các luật hiện hành khác. Quận Hạt không cung cấp bất kỳ loại giấy phép hoặc giấy ủy quyền nào cho các doanh nghiệp mở lại và các doanh nghiệp không cần phải có sự cho phép của Quận Hạt để làm như vậy.  Mỗi doanh nghiệp có trách nhiệm tuân theo Lệnh ngày 4 tháng 5 (và bất kỳ luật hiện hành nào khác).Các doanh nghiệp nào quyết định mở cửa lại mà không phù hợp với Lệnh ngày 4 tháng 5 hoặc các luật khác sẽ bị bắt phải ngừng.

Tôi làm việc cho Apple, Google hoặc một công ty công nghệ lớn khác cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà công chúng cần để truy cập các dịch vụ quan trọng. Công ty của tôi có bị hoàn toàn đóng cửa không?

Không. Nhưng hầu hết nhân viên của các công ty này cần phải làm việc tại nhà. Các nhân viên duy nhất của các công ty này có thể đi làm là: (i) nhân viên cần duy trì các hoạt động căn bản tối thiểu được mô tả trong Lệnh; hoặc (ii) nhân viên cần làm việc tại chỗ để vận hành, bảo trì hoặc sửa chữa Cơ sở hạ tầng thiết yếu (nghĩa là cơ sở hạ tầng thiết yếu toàn cầu, toàn quốc và tại địa phương cho internet, dịch vụ điện toán, cơ sở hạ tầng kinh doanh, truyền thông và dịch vụ trên mạng cho cộng đồng) và những người không thể làm nhiệm vụ công việc của họ từ nhà.

Bất kỳ nhân viên nào làm việc tại sở đều phải tuân thủ nghiêm nhặt các quy định giữ khoảng cách an toàn, bao gồm duy trì khoảng cách sáu feet (2 mét) với nhau (trừ khi không phù hợp với nhiệm vụ công việc), thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng tay chất khử trùng tay đủ độ cồn, che miệng khi ho và hắt hơi, đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp) và tránh tất cả các giao tiếp với những người bên ngoài hộ gia đình khi bị bệnh với các triệu chứng COVID-19 (xem www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html)

Bất kỳ doanh nghiệp nào đang thi hành các hoạt động căn bản tối thiểu cũng phải chuẩn bị, dán thông báo và thực hiện giao thức giữ khoảng cách xã hội (xem phần 16.h và Phụ lục A của Lệnh) và phải cung cấp một bản sao của giao thức đó cho mỗi nhân viên.

Lệnh có yêu cầu các doanh nghiệp dừng công việc cần thiết cho hệ thống y tế của chúng ta không?

Không. Lệnh này đặc miễn cho bất kỳ doanh nghiệp nào đang làm các công việc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ y tế, bao gồm bệnh viện, phòng khám, địa điểm xét nghiệm COVID-19, nha sĩ, nhà thuốc, ngân hàng máu và các đợt hiến máu, các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, các cơ sở y tế khác, nhà cung cấp vật tư y tế, nhà cung cấp dịch vụ y tế tại nhà, nhà cung cấp sức khỏe tâm trí và dịch vụ thú y và tất cả các dịch vụ y tế cung cấp cho động vật.

Công ty của tôi có thể làm việc trong các phòng thí nghiệm không?

Còn tùy. Phòng thí nghiệm của bạn chỉ có thể hoạt động nếu làm công việc được miễn trong Lệnh này. Mặt khác, bạn và nhân viên của bạn chỉ được phép có các hoạt động căn bản tối thiểu tại nơi làm việc của bạn và phải tuân thủ nghiêm nhặt các quy định giữ khoảng cách an toàn, bao gồm duy trì khoảng cách sáu feet (2 mét) với nhau, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay đủ độ cồn, che miệng khi ho và hắt hơi, đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp) và tránh tất cả các giao tiếp với những người bên ngoài hộ gia đình khi bị bệnh với các triệu chứng COVID-19 (xem https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html)

Quý vị cũng phải chuẩn bị, dán thông báo và thực hiện giao thức giữ khoảng cách xã hội (xem phần 16.h và Phụ lục A của Lệnh) cho bất kỳ cơ sở nào mà quý vị đang thực hiện các hoạt động cơ bản tối thiểu và quý vị phải cung cấp một bản sao của giao thức đó cho mỗi nhân viên. Ngoài các điều này ra, nhân viên không thể có mặt tại các phòng thí nghiệm.

Các tổ chức phi lợi nhuận có được phép tiếp tục hoạt động không?

Có, nếu họ là một doanh nghiệp thiết yếu hoặc doanh nghiệp ngoài trời, hoặc nếu họ ký hợp đồng với một cơ quan chính phủ và cung cấp một chức năng chính phủ thiết yếu. Các tổ chức phi lợi nhuận được tiếp tục hoạt động bao gồm như các kho chứa thực phẩm, các tổ chức cung cấp nhà ở cho cư dân vô gia cư và các tổ chức cung cấp các dịch vụ quan trọng khác.

Các tổ chức phi lợi nhuận khác không thể tiếp tục điều hành cơ sở, ngoại trừ cung cấp các hoạt động căn bản tối thiểu, như duy trì giá trị hàng tồn kho, giữ cho cơ sở an toàn và an ninh, cung cấp việc giao hàng tồn kho tận nhà hoặc tận doanh nghiệp, hoặc để nhân viên có thể làm việc từ xa. Tất cả nhân viên cũng có thể làm việc từ xa tại nhà.

Trừ khi cần tiếp xúc gần hơn vì công việc, tất cả nhân viên phải tuân thủ nghiêm nhặt các quy định giữ khoảng cách an toàn, bao gồm duy trì khoảng cách sáu feet (2 mét) với nhau, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay đủ độ cồn, che miệng khi ho và hắt hơi, đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp) và tránh tất cả các giao tiếp với những người bên ngoài hộ gia đình khi bị bệnh với các triệu chứng COVID-19 (xem www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html).

Điều gì xảy ra nếu Doanh nghiệp của tôi có một số công việc là thiết yếu và một số là không thiết yếu?

Các doanh nghiệp có một phần là Doanh nghiệp thiết yếu và một phần là không thiết yếu trong cơ sở, phải giảm hoạt động của họ xuống chỉ còn phần thiết yếu mà thôi. Chẳng hạn, nếu 20% doanh nghiệp của bạn là dành cho các sản phẩm thiết yếu và 80% là dành cho các sản phẩm không thiết yếu, bạn chỉ có thể hoạt động ở mức 20%. Một ngoại lệ cho quy tắc này là tiệm bán lẻ được mở cửa như nêu trong Lệnh mà không cần giảm quy mô hoạt động và có thể để toàn bộ tiệm được mở.

Nếu tiệm bán lẻ của tôi có một phần, nhưng không phải toàn bộ tiệm, là “thương nghiệp thiết yếu” theo từ ngữ được định nghĩa trong Lệnh, thì sao?

Đối với các thương nghiệp bán lẻ được đề cập trong đoạn 16.f.ii của Lệnh (các tiệm bán thực phẩm, vật dụng vệ sinh và một số sản phẩm gia dụng), nếu có ít nhất 25% tổng diện tích của tiệm, thường được dùng để bán sản phẩm mà hiện nay được dùng để bày bán các sản phẩm được liệt kê trong đoạn 16.f.ii, thì tiệm đó vẫn được quyền mở cửa bán hàng cho công chúng. Đối với các tiệm bán hàng nằm trong các tiêu chuẩn thương nghiệp thiết yếu, nếu có hơn 50% tổng diện tích thường được dùng để bán sản phẩm trong tiệm, mà hiện nay được dùng để bày bán các sản phẩm nằm trong tiêu chuẩn thương nghiệp thiết yếu thì tiệm đó được quyền mở cửa bán hàng cho công chúng. Một số điều khoản trong Lệnh quy định các thương nghiệp bao gồm cả hai thành phần thiết yếu và không thiết yếu phải “giảm xuống chỉ còn điều hành một thành phần thương nghiệp thiết yếu”, tuy nhiên, các điều khoản này không áp dụng đối với các tiệm bán lẻ.

Tôi điều hành một cửa hàng lớn, nơi bán một số quần áo bên cạnh hàng tạp hóa và các sản phẩm vệ sinh cá nhân. Tôi có thể tiếp tục mở phần cửa hàng bán quần áo không?

Có. Nếu cửa hàng của bạn bán các hàng tạp hóa và vệ sinh ở một số lượng đáng kể, bạn có thể tiếp tục mở toàn bộ cửa hàng.

Tôi có thể mở cửa tiệm bán rượu của tôi không?

Bạn có thể mở cửa tiệm bán rượu của bạn nếu cửa tiệm cũng bán các sản phẩm khác như thực phẩm, và sản phẩm vệ sinh nhà cửa và vệ sinh cá nhân với số lượng nhiều. Cụ thể, ít nhất 25% tổng diện tích mặt sàn mà cửa hàng của quý vị thường xuyên sử dụng để bán sản phẩm phải có các sản phẩm được xác định trong phần 16.f.ii của lệnh, như thực phẩm và vật dụng vệ sinh cá nhân.

Tôi điều hành một cửa hàng chủ yếu bán các mặt hàng không cần thiết, nhưng cũng có bán các mặt hàng cần thiết như thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh ở số lượng nhỏ. Tôi có thể tiếp tục bán cho khách hàng tại cửa hàng của tôi không?

Không. Nếu bạn không bán hàng hóa như thực phẩm, sản phẩm vệ sinh hoặc sản phẩm làm sạch ở một số lượng nhiều, bạn không thể mở cửa. Cửa hàng của bạn có thể giao hàng trực tiếp tại nhà cho khách hàng. Ngoài ra, bạn chỉ có thể duy trì các hoạt động căn bản tối thiểu, chẳng hạn như giữ an ninh tại cửa hàng và bảo vệ hàng tồn kho của bạn.

Tôi nên làm gì nếu chủ sở của tôi bắt tôi đi làm?

Nhiều doanh nghiệp không được phép hoạt động theo Lệnh này. Các doanh nghiệp thiết yếu, như được định nghĩa, được phép (và được khuyến khích) tiếp tục hoạt động. Các doanh nghiệp ngoài trời, như được định nghĩa trong Lệnh, cũng được hoạt động. Nếu công việc của bạn không phải là một công việc thiết yếu hoặc công việc ngoài trời, bạn không được phép đi làm và chủ sở của bạn không thể bắt bạn đến làm trừ các hoạt động căn bản tối thiểu có giới hạn như để duy trì giá trị của hàng tồn kho, giữ an ninh và an toàn cho cơ sở kinh doanh hoặc để nhân viên có thể làm việc từ xa. Lệnh này không cấm bất cứ ai làm việc tại nhà. Chủ sở của bạn có thể yêu cầu bạn làm việc tại nhà - và bạn có thể làm như vậy - nếu được cho phép.

Tiệm sửa xe đạp có thể tiếp tục hoạt động không?

Có, các tiệm sửa xe đạp được coi là một doanh nghiệp thiết yếu (giống như các tiệm sửa xe hơi) bởi vì cần thiết để tạo điều kiện cho việc đi lại thiết yếu.

Công ty của tôi có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ giữ vệ sinh cho các doanh nghiệp không?

Có, dịch vụ giữ vệ sinh được tiếp tục vì cần thiết cho sức khỏe và vệ sinh.

Cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản “farmers’ market” và các chõ bán lẻ thực phẩm khác vẫn có thể mở không?

Có. Cửa hàng tạp hóa, farmers’ market được chứng nhận, quầy bán rau quả và nông phẩm, siêu thị, kho thực phẩm, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở bán lẻ thực phẩm khác bán các thực phẩm và đồ uống không có chất cồn được khuyến khích mở để bán các thực phẩm và nhu yếu phẩm cho thú nuôi và cho công chúng. Mục 6 của Lệnh yêu cầu tất cả các doanh nghiệp được phép hoạt động theo Lệnh phải tuân theo mọi quy định cụ thể của ngành do Giám đốc Y tế ban hành liên quan đến COVID-19. Các yêu cầu của Giám đốc Y tế đối với các cửa hàng bán lẻ và tạp hóa thiết yếu, nhân viên thiết yếu và cơ sở thực phẩm có thể được tìm thấy ở đây. Khi đến những nơi này, bạn phải giúp nhà bán lẻ duy trì các Quy định giữ Khoảng cách an toàn, bao gồm cả khi bạn đang mua sắm và xếp hàng.

Tôi điều hành tiệm bán thức ăn- tôi nên làm theo những gì để giữ an toàn cho khách hàng?

Nếu quý vị phục vụ thức ăn, quý vị giữ an toàn cho khách hàng bằng cách chỉ bán mang đi hoặc bạn giao thức ăn tại nhà khách. Quý vị cũng phải dán thông báo, thực hiện và phân phát bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội đã được cập nhật để yêu cầu tất cả nhân viên và khách hàng đeo khăn che mặt trong cơ sở của quý vị (trừ những người không được khuyến khích che mặt, như trẻ nhỏ).

Ngoài ra, quý vị nên:

Thực hiện theo các quy định và cách thi hành tốt nhất trong bản “Biện pháp Giảm thiểu Rủi ro nhiễm COVID-19 cho các Cơ sở Thực phẩm” của Sở Sức khỏe Môi trường: Biện pháp Giảm thiểu Rủi ro nhiễm COVID-19 cho các Cơ sở Thực phẩm [PDF]

Hãy đọc Thư của Sở Sức khỏe Môi trường giải thích về ảnh hưởng của Lệnh này và các chỉ thị liên quan đối với các cơ sở thực phẩm:
Thông báo cho các cơ sở thực phẩm [PDF]

Vào xem trang mạng của Sở Sức khỏe Môi trường theo trình tự như sau để biết các tin tức mới nhất: Department of Environment Health>Novel Coronavirus>Informational Links for COVID-19.

Tham khảo trang mạng của Sở Y tế Công cộng để biết thêm thông tin cập nhật.

Nếu tôi có một quán ăn “cafeteria” tại sở làm của tôi thì sao. Cafeteria có thể tiếp tục hoạt động để phục vụ những nhân viên đang làm công việc được miễn không?

Cafeteria có thể hoạt động như các của hàng thực phẩm khác. Quán có thể phục vụ thức ăn cho các nhân viên phải làm tại sở, miễn là nhân viên mang thức ăn đi và không ăn trong cafeteria. Cafeteria phải tuân thủ nghiêm nhặt các quy định giữ khoảng cách an toàn.

Tôi kinh doanh trong ngành sản xuất thực phẩm để cung cấp cho các cửa hàng tạp hóa và các nhà bán lẻ thực phẩm khác. Tôi có cần phải ngừng hoạt động không?

Không. Các cửa hàng bán thức ăn và thực phẩm làm sẵn cho các cửa hàng tạp hóa và các tiệm bán lẻ thực phẩm khác rất cần thiết và có thể tiếp tục hoạt động.

Các nhà kho “warehouse” và trung tâm phân phối cung cấp hàng cho các doanh nghiệp thiết yếu có thể mở không?

Có, nhưng chỉ trong phạm vi để hỗ trợ hoặc cung cấp cho các doanh nghiệp thiết yếu. Các nhà kho và trung tâm phân phối nên giảm thiểu số lượng nhân viên làm việc tại cơ sở và tuân thủ nghiêm nhặt mọi quy định giữ khoảng cách an toàn.

Tôi điều hành một cửa hàng bán lẻ lớn phần lớn là bán các mặt hàng không thiết yếu, nhưng chúng tôi cũng bán một số hàng hóa mà các doanh nghiệp thiết yếu cần để hoạt động. Tôi có thể tiếp tục mở cửa hàng bán lẻ của tôi như một doanh nghiệp thiết yếu cung cấp cho các doanh nghiệp thiết yếu khác không?

Không. Các doanh nghiệp cung cấp cho các doanh nghiệp thiết yếu khác sự hỗ trợ hoặc vật tư họ cần để hoạt động chỉ có thể mở cho mục đích cung cấp cho các doanh nghiệp thiết yếu đó. Họ không thể mở để tiếp tục bán hàng cho công chúng ngay tại cửa hàng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn đến làm việc ở sở có địa chỉ nằm trong Quận Hạt và tôi không bị bệnh?

Trừ khi công việc của bạn nằm trong danh sách đặc miễn, còn không bạn không thể đi làm tại một sở làm trong Quận Hạt ngay cả khi bạn muốn. Bạn có thể làm việc tại nhà nếu chủ sở của bạn cho phép và công việc của bạn có thể làm ở nhà được.

Tôi điều hành một doanh nghiệp bắt buộc phải đóng cửa, doanh nghiệp của tôi có thể giao hàng cho khách tại nhà họ không?

Có, các doanh nghiệp không thiết yếu có thể duy trì các hoạt động căn bản tối thiểu. Điều này bao gồm việc giao hàng tồn kho có sẵn đến nhà của khách hàng.

Doanh nghiệp của tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm quan trọng cho chính phủ liên bang và chúng tôi bắt buộc phải cung cấp theo đúng thời hạn - chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất các sản phẩm này hoặc tiếp tục các dịch vụ này không?

Nhân viên và nhà thầu cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào cũng có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ và sản phẩm nếu được xác định là điều cần thiết cho một hoạt động chính phủ thiết yếu.

Dịch vụ làm vườn (gardening) và xây dựng vườn (landscaping) có thể tiếp tục không?

Có. Các người trồng trọt, làm cảnh vườn, cắt cây cỏ và các chuyên gia dịch vụ tương tự có thể hoạt động như các doanh nghiệp ngoài trời, như từ này đã được định nghĩa trong Lệnh, nhưng họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giữ khoảng cách an toàn.

Nhân viên dịch vụ cho nhà ở có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ của họ không?

Nhân viên dịch vụ tại nhà có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ tại nhà nếu điều này cần thiết cho sức khỏe, an toàn, vệ sinh hoặc hoạt động cần thiết của ngôi nhà. Điều này bao gồm thợ ống nước, thợ điện, thợ diệt mối bọ và các dịch vụ khác cần thiết để  ngôi nhà được an toàn và vệ sinh. Công việc xây dựng và sửa nhà cũng được thực hiện, cũng như dịch vụ chăm sóc tại nhà cho trẻ em, người lớn, người cao niên và thú nuôi.

Điều gì xảy ra nếu tôi cần sửa chửa khẩn cấp trong nhà, chẳng hạn như hư ống nước hoặc điện?

Các thợ ống nước, thợ điện và thợ diệt mối bọ có thể tiếp tục làm việc và cung cấp các dịch vụ cần thiết để gia đình có thể sống, vệ sinh và sinh hoạt bình thường. Bạn có thể gọi cho người quản lý tòa nhà của bạn hoặc một trong những người thợ sửa chửa hoặc bạn cũng có thể đến cửa hàng bán dụng cụ hoặc vật dụng để mua đồ về tự sửa chữa.

Công ty bảo trì hồ bơi của tôi có thể đến nhà hoặc doanh nghiệp của tôi không?

Có, miễn là cần thiết để duy trì an toàn và vệ sinh. Các hoạt động được tiếp tục bao gồm việc bảo trì thường xuyên như làm sạch, cân bằng hóa học, điều chỉnh, và lọc nước (ví dụ, cần thiết để ngăn rong rêu trong hồ bơi) và các sửa chửa với mục đích giữ an toàn.

Các chuyên gia địa ốc có thể dẫn khách đi xem nhà ở hoặc tòa nhà thương mại không?

Nói chung là không. Chuyên gia địa ốc, nhân viên ký quỹ (escrow) và các nhà cung cấp dịch vụ khác tạo điều kiện cho các giao dịch bất động sản như bán nhà, cho thuê chung cư và bán cơ sở thương mại là những nhân viên cần thiết, nhưng tất cả các cuộc hẹn và xem nhà phải diễn ra từ xa (thông qua video hoặc phát sóng trực tiếp "livestream"). Chỉ khi không thể xem nhà qua phương tiện điện tử, thì một nhiếp ảnh gia hoặc nhà quay phim duy nhất được phép vào nhà một lần để chụp ảnh và/hoặc quay video. Điều này nên được thực hiện vào lúc người cư ngụ không có mặt ở nhà. Chỉ khi những cách này không thể xảy ra, thì các cuộc xem nhà trực tiếp mới có thể xảy ra theo lịch hẹn. Người đến xem nhà chỉ được bao gồm không hơn hai người khách đang sống cùng một hộ gia đình và một chuyên gia địa ốc. Các cuộc xem nhà trực tiếp hoặc kiểm tra nhà (walk-through) không được xảy ra khi người cư ngụ đang có mặt ở nhà.

Người đóng dấu công chứng có thể tiếp tục hoạt động không?

Có.

Các công ty bảo hiểm quyền sở hữu có thể tiếp tục hoạt động không?

Có.

Những nhà phân phối và trồng cần sa có được phép hoạt động không?

Nhà phân phối cần sa y tế có thể phân phối dựa theo các đặc miễn dành cho ngành y tế. Các cơ quan cung cấp cho nhà phân phối cần sa y tế và người trồng cần sa y tế với giấy phép cũng có thể hoạt động. Việc trồng trọt, cung cấp và phân phối cần sa không cho mục đích y tế đều bị cấm, ngoại trừ việc giao hàng trực tiếp đến nhà. Các nhà phân phối có cả khách hàng y tế và không y tế chỉ có thể kinh doanh trực tiếp với khách hàng y tế.

Việc mua cần sa giải trí có cho phép khách đến lấy hàng không?

Không.

Tôi có thể yêu cầu cho cần sa được giao đến nhà của tôi không?

Có. Các doanh nghiệp được phép giao sản phẩm đến nhà khách hàng.

Doanh nghiệp ngoài trời là gì? Họ phải theo những quy định gì?

Một doanh nghiệp ngoài trời là một doanh nghiệp chủ yếu hoạt động ngoài trời trước ngày 16 tháng 3 năm 2020 và có khả năng cho mọi người giữ khoảng cách an toàn dài ít nhất sáu feet (2 mét) với nhau. Đối với các doanh nghiệp bán lẻ, điều này có nghĩa là hơn 50% tổng diện tích mặt sàn được sử dụng thường xuyên để bán sản phẩm là ngoài trời trước ngày 16 tháng 3 năm 2020. Lệnh có một số ví dụ về các doanh nghiệp ngoài trời phổ biến, như vườn ươm cây, hoạt động nông nghiệp và dịch vụ làm cảnh vườn và cắt cây cỏ. Các doanh nghiệp ngoài trời, bao gồm các doanh nghiệp bán lẻ ngoài trời, phải thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh và giao dịch liên quan đến các thành viên của công chúng trong không gian ngoài trời. Điều này có nghĩa là nếu một doanh nghiệp ngoài trời có một cơ sở trong nhà hoặc một phần cửa tiệm bán lẻ thường phục vụ công chúng ở bên trong nhà, thì cơ sở trong nhà hoặc phần trong nhà của tiệm bán lẻ phải được đóng cửa không cho công chúng vào, và tất cả việc bán hàng phải diễn ra ngoài trời. Nhân viên có thể tiếp tục sử dụng không gian trong nhà khi cần thiết và có thể mang sản phẩm ra ngoài trời cho công chúng. Các doanh nghiệp ngoài trời phải tuân theo các quy định giữ khoảng cách an toàn của Lệnh và dán thông báo bản giao thức giữ khoảng cách xã hội.

Công viên giải trí ngoài trời, địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc hoặc công viên giải trí có thể mở cửa trở lại không?

Không. Các doanh nghiệp ngoài trời này sẽ dẫn đến các cuộc tụ họp và tương tác dài lâu giữa các nhóm người, và bao gồm rất nhiều thiết bị, phương tiện hoặc trò chơi thường xuyên được mọi người chạm vào. Họ không được phép mở lại.

Các đại lý ô tô hiện có được phép phục vụ khách hàng từ các cơ sở của họ theo Lệnh mới này không?

Chỉ các đại lý ô tô đủ điều kiện là “doanh nghiệp ngoài trời”, như từ này được định nghĩa trong Lệnh, mới có thể phục vụ khách hàng từ các cơ sở của họ. (Tất cả các đại lý ô tô có thể cung cấp đồ phụ tùng và dịch vụ sửa xe).

Đại lý xe ô tô mà không phải là “doanh nghiệp ngoài trời” có thể bán xe trên mạng và giao tận nhà không?

Có, nhưng họ không thể bán hoặc cho thuê xe trực tiếp.

Các cửa hàng bán súng và đạn dược có thể mở cửa không?

Không. Cửa hàng súng không phải là doanh nghiệp thiết yếu. Lệnh này cho phép giao hàng tồn kho trực tiếp đến nhà cho khách hàng chiếu theo luật pháp và quy định hiện hành, nhưng các cửa tiệm bán súng không được bán hàng trong cửa tiệm của họ.

Tôi làm việc cho một nghĩa trang-- tôi có thể đi làm không?

Có, nghĩa trang là cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Các nhà quàn và nhà xác có được phép tiếp tục hoạt động không?

Có, nhà quàn và nhà xác có thể tiếp tục hoạt động trong phạm vi cần thiết cho việc vận chuyển, chuẩn bị hoặc xử lý hài cốt. Điều này có nghĩa là bất kỳ nhân viên nào cần thiết cho việc vận chuyển, chuẩn bị và/hoặc xử lý một tử thi có thể tiếp tục đến làm tại các cơ sở này để tiến hành công việc của họ.

Doanh nghiệp của tôi có thể tiếp tục sản xuất và bán các sản phẩm làm đẹp không?

Không. Các doanh nghiệp bán lẻ các sản phẩm vệ sinh và các sản phẩm tiêu dùng gia đình cần thiết cho vệ sinh cá nhân, cũng như các doanh nghiệp cung cấp cho các nhà bán lẻ đó, là các doanh nghiệp thiết yếu. Sản phẩm làm đẹp không nằm trong phạm vi miễn trừ. Doanh nghiệp sản xuất và bán các sản phẩm làm đẹp có thể vận chuyển hoặc giao hàng tồn kho hiện có tại nhà cho cư dân hoặc doanh nghiệp như một phần của hoạt động cơ bản tối thiểu được phép, nhưng không thể tiếp tục sản xuất các sản phẩm này trong Hạt.

Doanh nghiệp của tôi sản xuất, cung cấp hoặc sửa điện thoại di động. Cửa hàng của tôi có được mở không?

Có. Nếu doanh nghiệp của bạn chủ yếu cung cấp hoặc sửa điện thoại di động hoặc các thiết bị viễn thông khác, thì đó là thiết yếu và có thể tiếp tục hoạt động theo Lệnh cho mục đích đó.

Vườn cây cảnh có thể mở cửa hay không?

Vườn ươm cây mà đủ điều kiện là doanh nghiệp ngoài trời theo Lệnh có thể mở cửa. Một doanh nghiệp ngoài trời là một doanh nghiệp chủ yếu hoạt động ngoài trời trước ngày 16 tháng 3 năm 2020 và có khả năng cho mọi người giữ khoảng cách an toàn ít nhất sáu feet (2 mét) với nhau. Đối với các doanh nghiệp bán lẻ, điều này có nghĩa là hơn 50% tổng diện tích mặt sàn được sử dụng thường xuyên để bán sản phẩm là ngoài trời trước ngày 16 tháng 3 năm 2020. Các doanh nghiệp ngoài trời, bao gồm cả vườn ươm cây, phải thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh và giao dịch liên quan đến các thành viên của công chúng ở ngoài trời. Điều này có nghĩa là nếu một vườn ươm cây có một cơ sở trong nhà hoặc một phần cửa tiệm bán lẻ thường phục vụ công chúng ở bên trong nhà, thì cơ sở trong nhà hoặc phần trong nhà của tiệm bán lẻ phải được đóng cửa không cho công chúng vào. Tuy nhiên, nhân viên có thể mang sản phẩm ra ngoài trời.

Lệnh quy định các tiệm bán hàng tiện dụng, tiệm bán rượu và các cơ sở thương mại tương tự vẫn có thể mở cửa, nếu một phần "đáng kể" các mặt hàng bán ra cho công chúng gồm có thực phẩm, sản phẩm vệ sinh, hoặc các sản phẩm gia dụng vệ sinh cần thiết, tiện nghi nhà ở và sinh hoạt trong nhà.  Một phần "đáng kể" là như thế nào?

Các tiệm này có quyền mở cửa nếu có ít nhất 25% tổng diện tích thường được sử dụng để bán sản phẩm, mà hiện nay đang được sử dụng để bán thực phẩm, sản phẩm vệ sinh, và/hoặc các sản phẩm gia dụng cần thiết cho việc vệ sinh cá nhân hoặc tiện nghi sinh sống, làm vệ sinh trong nhà, hoặc điều hành các sinh hoạt gia cư.

Tiệm rửa xe có được tiếp tục hoạt động theo Lệnh không?  Nếu đó là nơi rửa không cần chạm vào xe thì sao?

Chỉ có tiệm rửa xe nào đạt tiêu chuẩn là doanh nghiệp ngoài trời mới được hoạt động.

Cửa hàng hoa độc lập của tôi có thể tiếp tục hoạt động không?

Các cửa hàng hoa độc lập không phải là doanh nghiệp bán lẻ thiết yếu và không được phép bán cho khách hàng ngay tại cửa hàng. Tuy nhiên, các cửa hàng hoa có thể giao hoa và hàng tồn kho khác trực tiếp cho khách hàng tại nơi cư trú hoặc tại các doanh nghiệp của họ. Các cửa hàng hoa có thể cho số lượng nhân viên tối thiểu cần thiết làm việc tại cửa hàng để tạo điều kiện giao hàng và duy trì các hoạt động cơ bản tối thiểu khác. Các cửa hàng bán hoa sỉ cũng có thể hoạt động để giao hoa.​

Tôi là một nhà nhiếp ảnh. Tôi có thể tổ chức các buổi chụp ảnh ngoài trời với khách hàng không?

Có, nhưng chỉ khi doanh nghiệp nhiếp ảnh của bạn đủ điều kiện là doanh nghiệp ngoài trời theo Lệnh. Một doanh nghiệp ngoài trời là một doanh nghiệp chủ yếu hoạt động ngoài trời trước ngày 16 tháng 3 năm 2020 và có khả năng duy trì đủ khoảng cách an toàn ít nhất sáu feet giữa tất cả mọi người. Các doanh nghiệp ngoài trời phải tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh và giao dịch liên quan đến khách hàng trong không gian ngoài trời. Nếu doanh nghiệp nhiếp ảnh của bạn chủ yếu hoạt động ngoài trời trước ngày 16 tháng 3, thì bạn có thể mở lại, miễn là các buổi chụp ảnh sẽ được dành cho các thành viên trong cùng một hộ gia đình hoặc sống cùng một căn hộ, bạn và khách hàng của bạn tuân thủ các quy định giữ khoảng cách an toàn, và, nếu bạn đang làm việc tại một cơ sở ngoài trời, bạn sẽ soạn và tuân theo giao thức giữ khoảng cách xã hội theo yêu cầu. Nhưng nếu việc nhiếp ảnh của bạn chủ yếu hoạt động bên trong phòng chụp hình "studio" trước ngày 16 tháng 3, thì bạn không thể mở lại doanh nghiệp của bạn để tổ chức các buổi nhiếp ảnh ngoài trời với khách hàng (và cũng không thể mở phòng studio của bạn).

 

Trở lại đầu trang ▲

Xây cất và Cơ sở hạ tầng thiết yếu

Các dự án xây dựng nhà ở và cơ sở thương mại có thể được tiến hành không?

Lệnh cho tất cả các dự án xây dựng được tiến hành như được cho phép theo Lệnh ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Y tế Công cộng của Tiểu bang California (Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang), miễn là các dự án tuân theo các Giao thức An toàn cho Xây dựng được liệt kê trong Phụ lục B1 và B2 của lệnh. Một khi tuân thủ các Giao thức An toàn cho Xây dựng, các công trường cũng phải dán thông báo bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội.

Tôi làm việc cho một tổ chức cơ sở hạ tầng thiết yếu, tôi có thể rời nhà để đi làm không?

Có, nếu dự án bạn đang làm là cần thiết ngay lập tức để bảo trì, vận hành hoặc sửa chữa Cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cơ sở hạ tầng thiết yếu có nghĩa là sân bay, tiện ích (bao gồm nước, cống rãnh, khí đốt và điện), lọc dầu, đường sá và đường cao tốc, giao thông công cộng, cơ sở xử lý chất thải rắn (bao gồm thu gom, dẹp đi, loại bỏ, tái chế và xử lý), nghĩa trang, nhà xác, nhà hỏa táng, và các hệ thống viễn thông (bao gồm việc cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu toàn cầu, toàn quốc và tại địa phương cho internet, dịch vụ điện toán, cơ sở hạ tầng kinh doanh, dịch vụ truyền thông và dịch vụ trên mạng).

Những doanh nghiệp tái chế nào được phép hoạt động theo Lệnh?

Tất cả các cơ sở tái chế có thể hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn, các cơ sở tái chế các bình và lon chứa đồ uống, phế liệu kim loại, dầu cũ, vật liệu vụn từ công trình xây dựng và phá dỡ nhà , và bất kỳ vật liệu nào khác có thể, hoặc bắt buộc phải, được tái chế theo quy định Tiểu bang California

Các cơ sở sản xuất phân compost (phân hữu cơ) có thể làm việc không?

Có. Các cơ sở sản xuất phân compost (phân hữu cơ) có thể làm việc và các hoạt động sản xuất phân compost có thể diễn ra.

Các mỏ đá có thể tiếp tục hoạt động theo Lệnh không?

Có. Các mỏ đá có thể tiếp tục hoạt động để cung cấp nguyên liệu cần thiết cho các hoạt động và việc bảo trì của Cơ sở hạ tầng thiết yếu như được xác định trong Lệnh, hoặc cho các hoạt động xây dựng như Lệnh cho thi hành. Tất cả các mỏ đá phải tuân theo, dán thông báo và thực hiện theo bản Giao thức Giữ Khoảng cách Xã hội và cung cấp cho tất cả nhân viên một tờ sao của bản Giao thức. Họ cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội được quy định trong Lệnh.

Doanh nghiệp của tôi lắp đặt hệ thống sạc, lưu trữ năng lượng mặt trời, và/hoặc hệ thống xạc xe điện – doanh nghiệp của tôi có thể tiếp tục hoạt động không?

Có, đây là hoạt động xây dựng được cho phép và phải tuân thủ các Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng trong Phụ lục B của Lệnh. Các doanh nghiệp cũng có thể hoạt động để sản xuất các thành phần nguồn năng lượng phân tán, như các tấm pin mặt trời.

Mảnh đất/Bất động sản của tôi có vi phạm Quy tắc của Quận Hạt và tôi đã được Quận Hạt (hoặc đã đồng ý với Quận Hạt) chỉ thị phải sửa lỗi để hết vi phạm.  Công việc sửa lỗi có thể được thực hiện trong khi Lệnh trú ẩn tại nhà có hiệu lực không?  Tôi có bị phạt nếu công việc sửa lỗi chưa được thực hiện không?

Được. Công việc này phải tuân thủ các Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng trong Phụ lục B1 và B2 của Lệnh hoặc Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội trong Phụ lục A, nếu có ứng dụng.

Tôi có thể tiến hành việc đánh giá, công việc khắc phục hoặc giảm thiểu tại công trường mà tôi đã được Sở Sức khỏe Môi trường của Quận Hạt (County Department of Environmental Health) hướng dẫn thực hiện theo giấy thỏa thuận về hành động sửa chữa không?

Có. Công việc này phải tuân thủ các Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng trong Phụ lục B1 và B2 của Lệnh hoặc Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội trong Phụ lục A, nếu có ứng dụng.

Lệnh có cho phép tiến hành việc thử nghiệm bắt buộc bởi tiểu bang, việc kiểm tra bởi người điều khiển và các sửa chữa cho các bể chứa dưới lòng đất không?

Có. Các thử nghiệm bắt buộc bởi tiểu bang và việc người điều khiển kiểm tra các bể chứa dưới lòng đất là các hoạt động thiết yếu và nên tiếp tục theo Lệnh. Việc sửa chữa cần thiết để duy trì sự an toàn của các hệ thống và hoạt động của bể chứa dưới lòng đất để đáp ứng với các báo động và giải quyết các việc thả hóa chất trái phép cũng là điều cần thiết và nên tiếp tục. Tất cả các công việc này phải được thực hiện theo Lệnh, bao gồm cả việc tuân theo các quy định giữ khoảng cách với người khác.

Các dự án xây dựng công cộng và tư nhân đang được tiến hành có phải ngừng hoạt động nếu chúng không thể đáp ứng các giao thức an toàn khi Lệnh mới có hiệu lực vào ngày 4 tháng Năm không?

Có. Các dự án phải tuân thủ các giao thức mới để có thể tiến hành. Tuy nhiên, đối với các dự án xây dựng lớn, Người Giám sát Trách nhiệm về An toàn tại Công trường từ Bên thứ ba (JSAS) không cần phải được ấn định cho công trường cho đến ngày 11 tháng Năm.

Tất cả các dự án xây dựng lớn có phải ngừng công việc hoặc trì hoãn thời điểm bắt đầu việc xây dựng cho đến khi họ đã xác định hoặc đào tạo được Người Giám sát Trách nhiệm về An toàn tại Công trường từ Bên thứ ba (JSAS) không?

Không. JSAS không cần phải có mặt tại công trường để dự án được bắt đầu, nhưng JSAS phải sẵn sàng để đến kiểm tra công trường ngay sau đó. Các dự án có thể tiếp tục và phải có một JSAS được ấn định cho công trường không quá ngày 11 tháng 5.

Người giữ chức Nhân viên Thi hành Quy định An toàn (SCO) cũng có thể đóng vai trò của Người Giám sát Trách nhiệm về An toàn tại Công trường từ Bên thứ ba (JSAS) trong các dự án xây dựng lớn lệ thuộc vào Giao thức cho Dự án xây dựng lớn không?

Không. SCO và JSAS phải là những người khác nhau. Phải có một SCO tại công trường mọi lúc và SCO có thể là nhân viên của một công ty làm công việc xây dựng tại công trường. JSAS phải là nhà thầu bên thứ ba độc lập (không phải là nhân viên của công ty làm công việc xây dựng tại công trường) và không cần phải có mặt tại công trường mọi lúc.

Ai có thể đóng vai trò của Người Giám sát Trách nhiệm về An toàn tại Công trường từ Bên thứ ba (JSAS) trong các dự án xây dựng lớn lệ thuộc vào Giao thức cho Dự án Xây dựng Lớn?

Công ty phải sử dụng một nhà thầu độc lập cho chức JSAS. JSAS không thể là nhân viên của bất kỳ công ty nào tham gia vào các hoạt động xây dựng tại công trường.

Người Giám sát Trách nhiệm về An toàn tại Công trường từ Bên thứ ba (JSAS) có phải luôn có mặt tại công trường cho các dự án xây dựng lớn lệ thuộc vào Giao thức Dự án Xây dựng lớn không? JSAS phải đến công trường thường xuyên đến mức nào?

JSAS không cần phải có mặt tại công trường mọi lúc. JSAS phải đến công trường thường xuyên đầy đủ để đảm bảo việc xây dựng tuân theo quy luật đầy đủ. Tần suất của các lần kiểm tra công trường sẽ thay đổi tùy thuộc vào quy mô và độ phức tạp của công trường. Đối với các dự án xây dựng lớn lệ thuộc vào Giao thức cho Dự án Xây dựng lớn, tần suất của các lần JSAS đến công trường phải được ghi lại trong bản Kế hoạch cho Sức khỏe và An toàn cụ thể cho Công trường.

Giao thức cho Dự án Xây dựng lớn tham khảo một “Viên chức chính thức của Quận Hạt”, người sẽ nhận được các bản báo cáo, kế hoạch và mẫu đơn được xác định trong giao thức. Ai là viên chức chính thức của Quận Hạt?

Viên chức chính thức ở Quận Hạt Santa Clara là Neville Pereira, là Viên chức thuộc  Department of Planning and Development của Quận Hạt (Sở Kế hoạch và Phát triển Bất động sản). Kể từ thứ Tư, ngày 6 tháng 5, tất cả các bản báo cáo được chỉ định trong giao thức cho Dự án Xây dựng lớn phải được gửi đến địa chỉ email sau: constructiondocs@eoc.sccgov.org. Các bản báo cáo cũng nên được gửi đến cơ quan cấp phép tại địa phương.

Điều gì là cần thiết để tuân thủ các quy định dàn xếp giờ làm việc và các ca cụ thể theo nhóm có cùng tay nghê?

Các quy định dàn xếp giờ làm việc và các ca cụ thể theo nhóm có cùng tay nghề là để giảm thiểu số lượng công nhân làm việc cùng một lúc tại công trường.Đối với các dự án nhỏ hơn, Giao thức Dự án cho Xây dựng nhỏ yêu cầu các công trường sắp xếp giờ làm việc theo tay nghề để giảm mật độ và để các công nhân có thể giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 6 feet (2 mét) với nhau. Đối với các dự án xây dựng lớn hơn, Giao thức cho Dự án Xây dựng lớn đòi hỏi hai loại lịch làm việc khác nhau. Thứ nhất, ở mức độ khả thi, các công trường xây dựng nên thiết lập giờ ngừng và bắt đầu khác nhau cho các lịch làm việc để giảm số lượng công nhân có tại công trường cùng một lúc. Thứ hai, các công trường xây dựng nên cho mỗi nhóm công nhân của mỗi tay nghề làm việc ở giờ khác nhau để giảm thiểu số lượng công nhân có tại công trường cùng một lúc.

Các quy định dàn xếp giờ làm việc khác nhau không cấm các công nhân có tay nghề khác nhau làm việc cùng một lúc nếu dự án bắt buộc. Thay vào đó, các ca trùng hợp giờ giữa các nhóm có cùng tay nghề nên được giảm thiểu càng nhiều càng tốt để giảm số lượng người tại công trình và duy trì đủ khoảng cách an toàn.

Đối với các dự án xây dựng lớn lệ thuộc vào Giao thức cho Dự án Xây dựng lớn, kế hoạch dàn xếp lịch làm việc cho các ca và/hoặc nhóm công nhân theo tay nghề phải được ghi lại trong bản Kế hoạch Sức khỏe & An toàn cụ thể cho Công trường

Các giao thức cho Dự án Xây dựng Nhỏ và Lớn nghiêm cấm sử dụng PPE cấp y tế tại các công trường xây dựng, trừ trường hợp rất hạn chế. PPE cấp y tế là gì? Nếu OSHA yêu cầu loại PPE nào đó thì sao?

Trừ khi PPE được chỉ định hoặc phân loại cụ thể cho mục đích y tế (ví dụ: khẩu trang phẫu thuật N95), các giao thức cho Dự án Xây dựng Nhỏ và Lớn không cấm sử dụng chúng tại công trường. Các giao thức cho Dự án Xây dựng Nhỏ và Lớn yêu cầu có sự tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn OSHA và không nên được hiểu là cấm sử dụng PPE cần thiết để tuân thủ các tiêu chuẩn OSHA.

Trong các giao thức cho Dự án Xây dựng Nhỏ và Lớn, các nhà thầu xây dựng bị cấm sử dụng PPE cấp y tế trừ khi được yêu cầu do tính chất y tế của công trường. Nhà thầu có thể sử dụng PPE cấp y tế nếu PPE được mua trước khi có Lệnh không? Các cá nhân có thể sử dụng PPE cấp y tế của riêng họ tại công trường xây dựng không?

Không. Trừ khi công trường có tính chất y tế và yêu cầu PPE cấp y tế vì lý do đó, hoặc nếu PPE cấp y tế được yêu cầu theo tiêu chuẩn an toàn CalOSHA để thực hiện công việc của tay nghề, PPE cấp y tế sẽ không được sử dụng tại công trường.

Trong các giao thức cho Dự án Xây dựng Nhỏ và Lớn, các dự án xây dựng được yêu cầu phải thiết lập các nguyên tắc kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Các nguyên tắc kiểm tra sức khỏe hàng ngày phải bao gồm những gì, và/hoặc chúng nên bao gồm những gì?

Tối thiểu, việc kiểm tra sức khỏe nên bao gồm các câu hỏi xem người đó có bị ho, sốt hoặc bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào khác không.

Các giao thức cho Dự án Xây dựng Nhỏ và Lớn yêu cầu công trường phải có sổ nhật ký hàng ngày về sự hiện diện của tất cả công nhân và khách mà bao gồm thông tin liên lạc. Quận Hạt có mẫu đơn bắt buộc phải dùng cho sổ nhật ký hàng ngày này về những người có mặt không?

Không. Miễn là thông tin được chỉ định trong các giao thức được thu thập, nhật ký đó sẽ được xem là hợp lệ.

 

Trở lại đầu trang ▲

Các cơ quan chính phủ

Các cơ quan chính quyền cung cấp các chức năng cần thiết của chính quyền có cần phải thực thi và áp dụng Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Hội hay không?

Các tổ chức chính quyền được khuyến khích mạnh mẽ để thực thi và áp dụng Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Hội tại các cơ sở còn mở cửa để thi hành các chức năng thiết yếu, mặc dù Lệnh không đòi hỏi phải thi hành. Cũng giống như các thương nghiệp tư nhân, Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Hội hỗ trợ chính quyền trong việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro truyền nhiễm được xác định bởi Giám đốc Y Tế, sẽ bảo vệ các nhân viên chính quyền và công chúng đến nhận dịch vụ của chính quyền,  và đồng thời thông báo cho các nhân viên chính quyền và công chúng đến cơ sở về trách nhiệm của mỗi người trong việc ngăn chận sự lây lan COVID-19. Mỗi bộ phận hoặc cơ quan đang tiếp tục thực hiện các chức năng thiết yếu của chính quyền tại nơi làm việc, được khuyến khích phải thực thi và áp dụng Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Hội tại sở làm, dán thông báo bản thể thức này tại nơi dễ nhìn thấy, và phân phát các bản thể thức này cho nhân viên cơ sở.

Cơ sở chính quyền địa phương có bị đóng cửa không?

Không. Các Hoạt động thiết yếu của chính phủ sẽ tiếp tục, bao gồm các nhân viên y tế ở tuyến đầu, nhân viên quản lý để đối phó trường hợp khẩn cấp, nhân viên trả lời đường dây khẩn cấp và cơ quan công lực. Các cơ quan hoặc văn phòng khác của chính phủ có thể bị giảm giờ mở cửa hoặc có thể bị đóng cửa như một phần của nỗ lực chống lại sự lây lan của COVID-19. Mỗi cơ quan chính phủ sẽ xác định các dịch vụ nào hội đủ điều kiện là Hoạt động chính phủ thiết yếu và chỉ định nhân viên để tiếp tục cung cấp các công việc đó. Đối với Hạt Santa Clara, thông tin về dịch vụ  có thể có được của Quận được thường xuyên cập nhật tại https://www.sccgov.org/sites/opa/opa/covid19/Pages/home.aspx.

Tôi làm việc cho chính phủ. Tôi có thể tiếp tục đi làm không?

Là một nhân viên chính phủ, bạn có thể tiếp tục đi làm nếu cơ quan của bạn chỉ định bạn là một nhân viên thiết yếu. Mỗi cơ quan chính phủ có trách nhiệm xác định nhân viên nào là nhân viên thiết yếu.

Tôi có thể xin giấy phép xây dựng hoặc xin cuộc hẹn kiểm tra nhà từ Văn Phòng Kế Hoạch Xây Dựng (Planning Department) cho dự án xây dựng của tôi không, hoặc để cơ sở của tôi được Sở cứu hỏa kiểm tra về an toàn và phòng chống cháy nổ cần thiết để tiếp tục làm việc không?

Hãy liên lạc với cơ quan của thành phố hoặc Quận Hạt có liên quan để xác định xem họ có còn cung cấp dịch vụ bạn cần như một hoạt động chính phủ thiết yếu hay không. Đối với Quận Hạt Santa Clara, thông tin về các dịch vụ có thể có của Quận được cập nhật thường xuyên tại https://www.sccgov.org/sites/opa/opa/covid19/Pages/home.aspx, và cũng có sẵn trên các trang mạng thích ứng như trang mạng của Văn phòng Kế hoạch và Phát triển tại https://www.sccgov.org/sites/dpd/Pages/DPD.aspx.

 

Trở lại đầu trang ▲

Việc đi lại và Giải trí

Tôi không có xe hơi. Tôi có thể đi xe buýt hoặc xe lửa không, hoặc tôi có thể dùng dịch vụ đi xe chung (ride-share)/xe theo yêu cầu (on-demand) tôi thích hoặc đi taxi không?

Có, nhưng phương tiện công cộng, dịch vụ đi xe chung hoặc bất kỳ phương tiện di chuyển nào khác chỉ có thể được sử dụng cho việc đi lại cần thiết mà thôi, có nghĩa là:

 1. Có liên quan đến việc cung cấp hoặc tiếp cận các Sinh Hoạt thiết yếu, Hoạt động chính phủ thiết yếu, Doanh nghiệp thiết yếu, Hoạt động căn bản tối thiểu, Sinh hoạt ngoài trời và Doanh nghiệp ngoài trời.
 2. Để chăm sóc cho người già, trẻ em, người phụ thuộc hoặc người khuyết tật.
 3. Đến hoặc về từ các trường học để nhận tài liệu cho việc học từ xa, để nhận bữa ăn và bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác.
 4. Trở về nơi cư trú ở bên ngoài Quận.
 5. Theo yêu cầu của cơ quan công lực hoặc lệnh của tòa án.
 6. Cần thiết cho người ngoài địa phương trở về nơi cư trú bên ngoài Quận. Các cá nhân nên kiểm tra để xem phương tiện rời khỏi Quận vẫn có và còn hoạt động trước khi khởi hành.
 7. Để sắp xếp việc hậu sự và chôn cất.
 8. Để sắp xếp chỗ ở hoặc để tránh bị mất chỗ ở.
 9. Để tránh bạo lực gia đình hoặc lạm dụng trẻ em.
 10. Để sắp xếp quyền nuôi con của cha mẹ.
 11. Để đến một chỗ tạm trú tại một nơi hoặc cơ sở khác để tránh khả năng lây truyền COVID-19 qua người khác, chẳng hạn như khách sạn hoặc cơ sở khác được cơ quan chính phủ cung cấp.

Khi dùng phương tiện công cộng, bạn phải tuân theo các quy định giữ khoảng cách an toàn ở mức độ tối đa nhất có thể, bao gồm duy trì khoảng cách sáu feet với mọi người bên ngoài gia đình hoặc không sống cùng nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay đủ độ cồn, che miệng khi ho và hắt hơi, đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: trẻ em từ 6 tuổi trở xuống hay bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp) và tránh tất cả các giao tiếp với những người bên ngoài hộ gia đình khi bị bệnh với các triệu chứng COVID-19 (xem www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html).

Tôi có thể sử dụng xe đạp của dịch vụ xe đạp chung (bike-share) không?

Có, bạn có thể sử dụng xe đạp và xe tay ga dùng chung cho việc đi lại cần thiết, chẳng hạn như đi làm vì là nhân viên thiết yếu. Nhưng hãy nhớ rằng xe đạp và xe tay ga dùng chung không được khử trùng thường xuyên. Hãy thận trọng, gồm việc mang theo khăn lau khử trùng, không chạm vào mặt khi đi xe đạp hoặc xe tay ga và rửa tay ít nhất 20 giây ngay sau đó.

Tôi có được ra vào Quận để làm việc hoặc sinh hoạt hàng ngày không?

Có, nhưng chỉ để cho các sinh hoạt cần thiết hoặc các sinh hoạt ngoài trời, các hoạt động thiết yếu của chính phủ, điều hành một doanh nghiệp thiết yếu hoặc doanh nghiệp ngoài trời, hoặc cho các sinh hoạt căn bản tối thiểu tại một cơ sở không thiết yếu, như được định nghĩa trong Lệnh này. Bạn cũng có thể trở về nhà hoặc tham gia vào các việc đi lại cần thiết khác. Ngoài những điều này ra thì câu trả lời là không bởi vì sẽ gây ra nguy hiểm cho bạn và những người khác trong cộng đồng. Hãy nhớ rằng các Giám đốc Y tế tại các Quận lân cận đã ban hành lệnh Ở yên trong nhà này hoặc các lệnh tương tự.

Nếu tôi rời Quận Hạt để đi nghỉ mát hoặc đi công tác, tôi có được phép về nhà không?

Có, bạn  được phép về nhà.

Tôi ở qua đêm trong Quận Hạt nhưng sống tại nơi khác. Tôi có thể về nhà không?

Có, bạn có thể rời Quận Hạt để trở về nhà.

Tôi cho thuê một phòng bằng cách sử dụng một nền tảng trực tuyến (như Airbnb hoặc VRBO) để tạo điều kiện cho thuê ngắn hạn. Tôi có thể tiếp tục cho thuê phòng của tôi không?

Lệnh cho phép bạn tiếp tục cung cấp phòng cho thuê. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Lệnh này hạn chế nghiêm ngặt các chuyến đi và hoạt động của mọi người và chỉ cho thi hành “chuyến đi thiết yếu” và các “hoạt động thiết yếu”, như các điều khoản này đã được định nghĩa trong Lệnh. Mọi người không được phép đi vào Quận Hạt để thăm quý vị bè hoặc để ngắm cảnh. Họ cũng không được phép chuyển đến nơi ở mới trừ khi họ cần bởi vì việc di chuyển đã được lên kế hoạch, vì họ cần đến nơi trú ẩn hoặc tránh vấn đề vệ sinh với nhà của họ, hoặc để tránh cho người khác tiếp xúc với COVID-19.

Những loại thể thao và sinh hoạt giải trí nào được phép thực hiện?

Quý vị có thể thực hiện nhiều môn tập thể dục và sinh hoạt giải trí ngoài trời, miễn là bạn thực hiện một mình hoặc với các thành viên trong gia đình và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giữ khoảng cách xã hội của Lệnh. Phòng tập thể dục/phương tiện giải trí trong nhà vẫn đóng cửa, cũng như các khu vực giải trí với thiết bị thường xuyên được mọi người chạm vào hoặc khuyến khích việc tụ tập (như sân chơi, khu picnic và hồ bơi) cũng vẫn bị đóng cửa. Hãy xem Hướng dẫn của Quận Hạt về các Sinh hoạt và Cơ sở giải trí để được hướng dẫn về các sinh hoạt giải trí ngoài trời và danh sách các môn thể thao và sinh hoạt được và không được thực hiện.

Lệnh này cấm việc đi lại không cần thiết bằng xe đạp hoặc đi bộ - tôi vẫn có thể đi bộ hoặc đi xe đạp không?

Có. Lệnh này cho phép bạn ra ngoài để tập thể dục như đi bộ và chạy, miễn là bạn tuân thủ nghiêm nhặt các quy định giữ khoảng cách an toàn, bao gồm duy trì khoảng cách sáu feet với mọi người bên ngoài gia đình, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay đủ độ cồn, che miệng khi ho và hắt hơi, đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: trẻ em từ 6 tuổi trở xuống hoặc bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp) và tránh tất cả các giao tiếp với những người bên ngoài hộ gia đình khi bị bệnh với các triệu chứng COVID-19 (xem www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html).

Tôi có thể tổ chức một buổi picnic hoặc sinh hoạt ngoài trời khác với bạn bè nếu chúng tôi cách nhau 6 feet không?

Không. Quý vị không được phép tụ tập cho bất kỳ việc tập thể dục, sinh hoạt thể thao hoặc giải trí nào ngoại trừ với các thành viên trong gia đình hoặc người sống cùng một căn hộ với bạn. Điều này có nghĩa là không tụ tập cho các buổi picnic, sinh hoạt thể thao hoặc giải trí nào khác với bạn bè hoặc hàng xóm của bạn, ngay cả khi bạn giữ khoảng cách an toàn. Nếu quý vị tập thể dục trong một không gian nơi có người khác, như công viên trượt hoặc sân thể thao, hãy cẩn thận và duy trì khoảng cách an toàn với họ. Nếu đám đông trở thành một vấn đề, mọi người có thể được yêu cầu giải tán hoặc rời khỏi nơi đó.​

Tôi cảm thấy bồn chồn khi tôi phải ở hoài trong nhà. Tôi có được phép đi bộ ngoài trời không? Tôi có thể đến các công viên của Quận hoặc không gian ngoài trời không?

Có. Dành thời gian bên ngoài giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe, và đặc biệt có lợi cho trẻ em. Bạn có thể đi dạo, đến công viên và tận hưởng các sinh hoạt ngoài trời khác. Nhưng các nhà điều hành công viên, bãi biển và các không gian ngoài trời khác có thể hạn chế việc đi vào các nơi này, đóng cửa một số khu vực nhất định hoặc đóng cửa toàn bộ cơ sở nếu Giám đốc Y tế yêu cầu thi hành các biện pháp này để giảm sự đông đúc và hạn chế rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Trong khi đi bộ hoặc tận hưởng một khu vực không gian ngoài trời, bạn phải tuân thủ nghiêm nhặt các quy định giữ khoảng cách an toàn bao gồm duy trì khoảng cách sáu feet (2 mét) với mọi người bên ngoài gia đình hoặc người không ở cùng nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay đủ độ cồn, che miệng khi ho và hắt hơi, và tránh mọi giao tiếp bên ngoài gia đình khi bị sốt hoặc ho, đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, như được khuyến nghị trong hướng dẫn ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế, trừ khi được khuyên không nên đeo khăn che mặt (ví dụ: trẻ em từ 6 tuổi trở xuống hoặc bất kỳ ai bị khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt khi không được giúp) và tránh tất cả các giao tiếp với những người bên ngoài hộ gia đình khi bị bệnh với các triệu chứng COVID-19 (xem www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html).

Tôi có thể rời khỏi nhà để tập thể dục dụng cụ không?

Nếu bạn ở ngoài trời và không tiếp xúc gần với người khác hoặc sử dụng thiết bị mà những người khác bên ngoài gia đình bạn đã chạm vào thì được. Ngoài ra thì không. Các trung tâm thể dục, phòng tập thể dục, thiết bị thể dục tại công viên, tường leo, hồ bơi và các cơ sở giải trí và tập thể dục khác mà có thiết bị hay được mọi người chạm vào hoặc các khu vực nơi mọi người tụ tập đều bị đóng cửa.

Tôi có thể đưa con đến sân chơi không?

Không. Các khu vực giải trí có thiết bị mà nhiều người chạm vào hoặc các khu vực nơi mọi người tụ tập gần nhau, như sân chơi, khu picnic, khu nướng bbq và công viên chó, phải bị đóng cửa và không được sử dụng trong thời gian mà Lệnh này vẫn có hiệu lực. Bạn có thể đưa con đến công viên hoặc các khu vực khác để chạy quanh trong không gian ngoài trời hoặc mang dụng cụ thể thao của bạn đến một không gian ngoài trời miễn là chỉ được dùng trong gia đình và không chia sẻ với ai khác.

Các sân golf có thể mở lại theo Lệnh mới không?

Các sân golf có thể mở lại theo quy định trong Hướng dẫn về các Sinh hoạt và Cơ sở Giải trí và tuân thủ Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang (Lệnh này chỉ cho chơi golf một mình). Việc cho thuê hoặc sử dụng xe golf do các sân golf cung cấp sẽ không được phép xảy ra, ngoại trừ cho những người khuyết tật cần xe golf để vào sân golf. Xe golf cá nhân không cho thuê cũng có thể được sử dụng, miễn là chúng không được dùng chung với bất kỳ ai bên ngoài hộ gia đình hoặc không sống trong cùng một căn hộ.

 

Trở lại đầu trang ▲​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​
Last updated: 5/12/2020 12:07 PM