Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Coronavirus và Trường học

Mến chào tất cả những thành phần cùng hợp tác trong ngành giáo dục. Sở Giáo Dục và Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt đang tiếp tục làm việc với các trường học, ban lãnh đạo của nhà trường và phụ huynh để chuẩn bị trở lại dạy học trực tiếp trong lớp một cách an toàn, và ưu tiên cho việc dạy học trực tiếp tại các trường tiểu học.

Mục lục

 

Trở lại đầu trang​ ▲

Hướng dẫn hiện tại cho các Giám đốc của Học khu, Hội đồng Quản trị Giáo dục, Ban Giám hiệu

Reopening of Santa Clara County K-12 Schools for the 2020-2021 School Year. Issued June 30, 2020. Revised August 7, 2020 

 

Trở lại đầu trang ▲

 

Nguồn thông tin dành cho phụ huynh

 • Thư của Viên Chức Sở Y Tế, Bác sĩ Sara Cody, và Giám đốc Sở Giáo dục, Tiến sĩ Mary Ann DeWan, về việc tiêm chủng cho trẻ em và chăm sóc sức khỏe cho năm học sắp tới - ngày 18 tháng 8 năm 2020.  - PDF​

 • Bản Hướng dẫn Phụ huynh về việc Mở lại Các Trường từ Mẫu giáo – lớp 12 (K-12) của Hạt Santa Clara – September 21, 2020 PDF


 • Nền tảng khoa học phía sau Hướng dẫn dành cho các Trường Từ Mẫu Giáo-Lớp 12 - ngày 17 tháng 7 năm 2020 (Tải xuống bản PDF) - Sở Y Tế Công cộng Hạt Santa Clara đã tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến để thảo luận về nền tảng khoa học phía sau bản hướng dẫn dành cho các trường Từ Mẫu Giáo Lớp 12, được công bố vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Mục đích của buổi hội thảo trực tuyến này là để cung cấp một cái nhìn tổng quát làm nổi bật dữ liệu khoa học hiện tại dẫn đến các đề nghị gần đây về y tế công cộng. Cái nhìn tổng quát này không toàn diện nhưng làm nổi bật chủ đề và các bài báo và báo cáo quan trọng liên quan đến các trường học. Sự hiểu biết của chúng ta về COVID-19 đang ngày càng nhanh chóng phát triển. Sở Y tế Công cộng của Hạt Santa Clara sẽ tiếp tục theo dõi các nghiên cứu mới và cung cấp thông tin được cập nhật và đề nghị.  

 

Trở lại đầu trang ▲

 

Chương trình chăm sóc trẻ em, vườn trẻ, trại và các chương trình khác phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên

 

Trở lại đầu trang ▲

 

Nguồn thông tin quan trọng

 

Trở lại đầu trang ▲

Câu hỏi thường gặp về: Mở cửa lại trường học

 1. Khi nào các trường có thể mở cửa trở lại để dạy học trực tiếp?

  Theo hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng California, các trường dạy từ lớp mẫu giáo "K" - lớp 12 có thể mở cửa để dạy học trực tiếp khi quận hạt của họ đã ở Tầng 2 (Tầng Đỏ) trong Kế hoạch chi tiết về một Nền Kinh tế An toàn hơn của Tiểu Bang được 14 ngày. Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2020, Hạt Santa Clara đã tiếp tục ở Tầng 2 được 14 ngày. Do đó, các trường K-12 ở Hạt Santa Clara đã được phép hoàn toàn dạy học trực tiếp kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2020.

  Trường học nào mở lại để dạy học trực tiếp sẽ phải tuân theo các Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho Trường học của Quận Hạt và tài liệu Sẵn sàng ứng phó với COVID-19: Mở lại các Trường K-12 của Hạt Santa Clara cho Năm học 2020-2021 được cập nhật, cũng như bản Hướng dẫn COVID-19 theo Ngành: Trường học và các chương trình tại trường và mọi quy định hiện hành nào khác của Tiểu Bang.

 1. Nếu trường mở lại để dạy học trực tiếp, các tiêu chuẩn nào sẽ được sử dụng để quyết định khi nào phải đóng cửa trường?

  Nếu Quận Hạt trở lại Tầng 1 (Tầng Tím), các trường K-12 ở Hạt Santa Clara sẽ không tự động bị đóng cửa.

  Tiểu Bang đã ban hành hướng dẫn sau đây về việc đóng cửa trường học:

  • "Việc đóng cửa mỗi trường sẽ có thể là điều thích hợp khi có nhiều trường hợp nhiễm trong nhiều lớp tại một trường hoặc khi ít nhất 5 phần trăm tổng số giáo viên/học sinh/nhân viên bị nhiễm bệnh trong khoảng thời gian 14 ngày, tùy thuộc vào quy mô và thiết kế khuôn viên của trường."
  • "Giám đốc của Học khu nên đóng toàn bộ học khu đó nếu tối thiểu 25% tổng số trường học trong học khu đã bị đóng cửa do COVID-19 trong vòng 14 ngày và nên tham khảo ý kiến với sở y tế công cộng địa phương."
  • Các trường học và học khu nào bị đóng cửa thường có thể mở cửa trở lại sau 14 ngày, với sự hướng dẫn của sở y tế công cộng địa phương.

  Tuy nhiên, hướng dẫn của Tiểu Bang cũng công nhận rằng việc đóng cửa mỗi trường học và đóng cửa toàn bộ học khu nên được thực hiện với sự hướng dẫn của viên chức sở y tế địa phương. Viên chức sở y tế địa phương có thể quyết định việc đóng cửa trường học là được chứng thực vì các lý do khác, bao gồm kết quả từ việc điều tra của sở y tế công cộng hoặc dữ liệu về dịch tễ khác của địa phương.

  Các yếu tố mà Viên Chức Sở Y Tế của Hạt Santa Clara có thể xem xét trong các quyết định đóng cửa trường học bao gồm, nhưng không chỉ có, số trường hợp bệnh COVID-19 liên quan đến trường học; khả năng nhà trường có thể ứng phó một cách hiệu quả với các trường hợp nhiễm bệnh và người có tiếp xúc với COVID-19; số trường hợp bệnh COVID-19 hiện tại ở Hạt Santa Clara; mức độ mà các trường đang đóng góp vào sự lan truyền của COVID-19 trong cộng đồng; năng lực của hệ thống y tế của chúng ta trong việc xác định và chăm sóc cho các bệnh nhân và ngăn ngừa lây truyền trong các cơ sở y tế; khả năng xét nghiệm và việc sử dụng dịch vụ xét nghiệm rộng rãi để xác định các trường hợp bệnh mới; khả năng tự cô lập hoặc cách ly của các cư dân trong quận hạt một cách nhanh chóng và hiệu quả khi họ bị bệnh; kiến thức khoa học đang phát triển về COVID-19; và sự tiếp tục hợp tác của cộng đồng chúng ta trong việc giữ khoảng cách an toàn với nhau, sử dụng khăn che mặt và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác.

 1. Làm thế nào để học sinh trong đoàn nhóm ổn định nhận các dịch vụ đặc biệt từ nhân viên Giáo dục Đặc biệt và/hoặc giáo viên chuyên môn? Đề nghị cách trực tiếp phục vụ những học sinh này là gì? 

  Học sinh khuyết tật và người chăm sóc riêng của các em có thể luân phiên đến các lớp học giáo dục phổ thông trong một phần thời gian trong ngày. Học sinh khuyết tật có thể dành một phần thời gian trong ngày trong một lớp học riêng biệt có các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Quận Hạt khuyến khích các trường huấn luyện nhân viên và học sinh duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với nhau càng nhiều càng tốt trong giờ dạy học (ví dụ, trong khi đang dạy cả lớp, thuyết trình hoặc giảng bài). Đối với giáo viên và phụ tá học sinh ngành giáo dục đặc biệt và nhân viên y tế, họ nên đeo khẩu trang phẫu thuật và tấm che mặt khi cung cấp dịch vụ cho học sinh mà thường xuyên cần có sự tiếp xúc gần gũi (ví dụ: hỗ trợ trong các sinh hoạt hàng ngày) hoặc khi đánh giá sức khỏe (bao gồm việc kiểm tra thị lực và thính giác). Họ nên đeo bao tay như được khuyên đối với các quy trình cần các biện pháp phòng ngừa chung (ví dụ, hỗ trợ đi vệ sinh, đặt ống thông, và sử dụng insulin). Ngoài ra, PPE cho các quy trình có thể tạo khí dung (ví dụ: hút dịch từ khí quản và điều trị bằng máy xông khí dung) nên tuân theo hướng dẫn của CDC.

  Các giáo viên chuyên môn có thể luân phiên đến các lớp học để dạ̣y mỗi môn học (ví dụ: nghệ thuật hoặc âm nhạc) nhưng phải duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với mọi người trong nhóm. Các trường nên nghĩ đến việc hạn chế số giáo viên có mặt tại lớp với mỗi nhóm học sinh, chẳng hạn như bằng cách yêu cầu các giáo viên chuyên môn dạy học trực tuyến. Ngoài ra, tất cả người lớn lúc nào cũng phải đeo khăn che khi ở trong trường, trừ  lúc ăn hoặc uống. Giáo viên cũng nên cân nhắc việc sử dụng tấm che mặt cùng với khăn che mặt khi ở trong lớp học để giảm thiểu rủi ro lây truyền bệnh.

 1. Giáo viên dạy thế sẽ phải tuân theo nguyên tắc gì nếu họ dạy trực tiếp tại lớp một ngày?

  Giáo viên dạy thế có thể dạy học thay cho những giáo viên vắng mặt. Nếu có thể, các trường học nên hạn chế số lượng nhóm học sinh tiếp xúc với giáo viên dạy thế bằng cách chỉ định cùng một giáo viên dạy thế cho cùng một trường. Quận Hạt khuyến khích các trường hướng dẫn nhân viên và học sinh duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với nhau càng nhiều càng tốt trong giờ dạy học (ví dụ, trong khi đang dạy cả lớp, thuyết trình hoặc giảng bài).

 1. Các gia đình mới du lịch ngoài tiểu bang có nên cách ly trước khi trở lại trường học không? 

  Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara hiện không có chính sách cho việc cách ly các gia đình đã du lịch ngoài quận hạt hoặc ngoài tiểu bang. Tuy nhiên, các trường nên tiếp tục theo dõi trang mạng của Sở Y tế Công cộng để biết các quy định và hướng dẫn mới hoặc được cập nhật liên quan đến COVID-19.

 1. Các buổi tập dượt của ban nhạc và đồng ca có thể được tiến hành trực tiếp nếu học sinh gặp nhau ngoài trời, đeo khan che mặt và giữ khoảng cách với nhau trong khi chơi nhạc cụ hoặc ca hát không?

  Các buổi tập ca hát và chơi nhạc trong nhà và ngoài trời nói chung là đều bị cấm vào thời điểm này. Tuy nhiên, các sinh hoạt trực tiếp của nhóm đồng ca, ban nhạc và nhóm cổ vũ có thể được tiến hành nếu không bao gồm các sinh hoạt tạo khí dung như ca, chơi nhạc cụ gió, cổ vũ hoặc hát hò. Giờ học trực tiếp tại lớp có thể dành cho các sinh hoạt không tạo ra khí dung, chẳng hạn như học hỏi về nhịp điệu, lý thuyết âm nhạc, lịch sử âm nhạc, sáng tác nhạc, phân tích, v.v.

  Các trường học nên nghĩ về việc sử dụng Zoom hoặc các phương tiện họp truyền hình khác để học sinh có thể tham gia vào các sinh hoạt có tạo khí dung (như ca, chơi nhạc cụ gió, cổ vũ và hát hò) tại nhà.

 1. Sở Y tế Công cộng có định đưa ra các hướng dẫn cụ thể áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trước và sau giờ học (tại trường hay bên ngoài trường) để giảm thiểu việc lây truyền bệnh không (vì điều này có thể sẽ dẫn đến việc trà trộn các nhóm học sinh của mọi lứa tuổi)?

  Sở Y tế Công cộng đã ban hành một chỉ thị dành cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và các chương trình khác phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên, có ở đây.

 1. Chúng tôi có thể cho các nhóm học sinh đến trường trước khi bắt đầu đi học để dự buổi họp định hướng cho việc học tập không?

  Đối với các buổi họp định hướng cho học sinh, những trường nào được phép mở cửa lại nên áp dụng phương pháp giữ khoảng cách khi xã giao, vệ sinh, và các quy định và đề nghị khác trong bản "SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI COVID-19: Mở lại trường học K-12 của Hạt Santa Clara trong năm học 2020-2021" của Sở Giáo dục Công cộng Hạt Santa Clara.

 1. Máy phun nước uống có an toàn để uống nước trực tiếp không hay chỉ nên được sử dụng để rót nước uống vào bình?

  Các trường học nên tắt máy phun nước uống hoặc sửa đổi việc sử dụng máy này để các học sinh và nhân viên giảm dùng chung hoặc chạm vào các đồ vật, trong khi vẫn tiếp tục cung cấp nước uống.

 1. Tất cả giáo viên và nhân viên có nên được yêu cầu đi xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường hoặc được thường xuyên xét nghiệm như những người trong các ngành dễ bị lây nhiễm khác không?​

  Giáo viên và nhân viên không bắt buộc phải đi xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường. Quận Hạt đề nghị các trường khuyến khích việc xét nghiệm định kỳ hàng tháng cho tất cả nhân viên, trong khi Tiểu bang bắt buộc rằng "các học khu và trường học phải cho nhân viên đi xét nghiệm định kỳ nếu có đủ dịch vụ xét nghiệm và khi có thể thực hiện."

 1. Làm thế nào các trường học có thể có đủ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), chẳng hạn như nước khử trùng tay hoặc khăn che mặt?

  Tiểu bang California đã cung cấp một lô hàng PPE đầu tiên cho các học khu và trường charter để sử dụng trong 60 ngày đầu tiên sau khi mở lại khuôn viên trường học. Để đáp ứng thêm nhu cầu PPE của các trường, Tiểu bang California đã hợp tác với California Manufacturers & Technology Association ra mắt thị trường "Safely Making California" để cung cấp PPE không thuộc cấp y tế như khẩu trang, tấm che mặt, áo choàng, bao tay, chất khử trùng và khăn lau với giá được giảm bớt.

 1. Bản Hướng dẫn nào nên được sử dụng cho các trường học phục vụ những người trưởng thành như các trường dành cho học sinh từ 16 tuổi trở lên ("continuation school")?

  Các trường continuation school bắt buộc phải tuân theo Sắc lệnh ngày 2 tháng 7 năm 2020 của Viên Chức Sở Y tế Hạt Santa Clara thiết lập các biện pháp bắt buộc phải áp dụng để giảm thiểu rủi ro cho tất cả các sinh hoạt và ngành để đối phó với Đại dịch COVID-19, có ở đây. Các trường continuation school cũng được khuyến khích tuân theo các hướng dẫn và quy trình lập kế hoạch cho trường trung học đệ nhất và đệ nhị cấp tại "SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI COVID-19: Mở lại các trường K-12 của Hạt Santa Clara cho Năm học 2020-2021" khi những điều này không mâu thuẫn với Sắc lệnh ngày 2 tháng 7 năm 2020.

 1. Các phụ huynh, đặc biệt là những người có con nhỏ, sẽ muốn có mặt trong lớp học. Điều này có thể được phép xảy ra không?

  Nói chung là không. Các trường học chỉ có thể cho phép khách và tình nguyện viên cần thiết có mặt trong khuôn viên trường và phải giới hạn số học sinh và nhân viên tiếp xúc với họ. Giới hạn số khách ghé đến trường là điều rất quan trọng để hạn chế rủi ro lây truyền COVID-19 trong lớp học.

 1. Các trường có thể cho phép học sinh cấp dưới tham gia các lớp học cụ thể với học sinh lớn hơn không (ví dụ: lớp toán hoặc lớp âm nhạc)?

  Để hạn chế việc trà trộn giữa các nhóm, học sinh thuộc cấp thấp hơn không nên học trực tiếp cùng một lớp với học sinh lớn hơn.

 1. Ai chịu trách nhiệm thực thi các quy định đeo khăn che mặt?

  Các trường học có trách nhiệm bảo đảm cho các học sinh lớn hơn phải đeo khăn che mặt sẽ phải tuân theo các quy định đó, và các học sinh nhỏ hơn được khuyến khích đeo khăn che mặt mọi lúc. Tuy nhiên, các trường không nên đuổi học sinh nhỏ tuổi ra khỏi lớp nếu thỉnh thoảng các em không đeo khăn che mặt hoặc nếu một vài học sinh trong lớp nhất định không thể đeo khăn che mặt (ví dụ, vì có nhu cầu đặc biệt) khi được yêu cầu. Các quy định và hướng dẫn có đầy đủ chi tiết của Sở Y tế Công cộng về khăn che mặt có thể được tìm thấy ở trang 11-12 của bản "SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI COVID-19: Mở lại các trường K-12 của Hạt Santa Clara cho Năm học 2020-2021."

 1. Các trường có bắt buộc phải cung cấp kế hoạch mở cửa lại cho Sở Giáo dục hoặc Sở Y tế Công cộng của Hạt Santa Clara không?

  Không có yêu cầu chung để nộp kế hoạch mở lại cho Sở Giáo dục hoặc Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara. Tuy nhiên, các học khu/trường học muốn xin được đặc miễn để có thể mở lại các trường tiểu học của mình trong khi các trường khác vẫn đóng cửa sẽ phải nộp kế hoạch mở lại như mô tả ở đây.

 1. Khẩu trang dùng một lần có thể được sử dụng thay cho khăn vải che mặt không?

  Sở Y tế Công cộng khuyến khích ráo riết việc sử dụng các khăn vải che mặt có thể tái sử dụng. Khẩu trang y tế, chẳng hạn như N95 và khẩu trang phẫu thuật, không nên được công chúng sử dụng vì chúng ta đang thiếu khẩu trang y tế toàn cầu và các chuyên gia y tế đang cần. Sở Y tế Công cộng biết rằng chính phủ của Tiểu bang California đã cung cấp cho các trường học một số khẩu trang dùng một lần và một vài học khu đã mua khẩu trang dùng một lần. Các trường học có thể cung cấp khẩu trang dùng một lần trong hàng tồn kho hiện tại của họ cho học sinh và nhân viên nếu họ không có sẵn khăn vải che mặt tái sử dụng.

 1. Các trường có bắt buộc phải tuân theo Lệnh thiết lập các biện pháp bắt buộc áp dụng để giảm thiểu rủi ro của Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, áp dụng cho tất cả các sinh hoạt và ngành để đối phó với Đại dịch COVID-19 ("Lệnh") không?

  Các cơ quan chính phủ, bao gồm các cơ quan giáo dục địa phương, được khuyến khích tuân theo các quy định của Lệnh được áp dụng cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ và nhà thầu của họ không bắt buộc phải tuân theo các quy định này nếu các quy định đó cản trở hoặc can thiệp vào một chức năng chính phủ thiết yếu, như được xác định bởi cơ quan chính phủ, trừ khi được Viên Chức Sở Y Tế chỉ định một cách cụ thể. Các ngành/lĩnh vực doanh nghiệp lệ thuộc vào chỉ thị cụ thể của Viên Chức Sở Y tế bắt buộc phải tuân theo các quy định trong chỉ thị hiện hành. Tất cả các trường K-12 đều phải tuân theo các quy định trong bản "SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI COVID-19: Mở lại các trường K-12 của Hạt Santa Clara cho Năm học 2020-2021” và Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho trường học​.

 1. Chúng tôi nên báo cho gia đình về các trường hợp nhiễm COVID-19 xảy ra trong trường hoặc chương trình bằng cách nào?

  Các trường học nên sử dụng các mẫu thư, chương trình chăm sóc trẻ em và các chương trình khác phục vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên để báo cho các cá nhân khi có trường hợp nhiễm COVID-19 hoặc người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân COVID-19 được xác định tại trường học hoặc trong chương trình phục vụ trẻ em hay thanh thiếu niên và để cung cấp lời chỉ dẫn cho những người bị ảnh hưởng. Các mẫu thư đề cập ba trường hợp: (1) khi một học sinh/trẻ nhỏ hoặc nhân viên trong cùng một đoàn nhóm đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân COVID-19, (2) khi một học sinh/trẻ nhỏ hoặc nhân viên trong cùng một đoàn nhóm đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 và (3) khi một học sinh/trẻ nhỏ hoặc nhân viên không ở cùng một đoàn nhóm đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19​. Đoàn nhóm nghĩa là một nhóm ổn định bao gồm học sinh/trẻ nhỏ và nhân viên sinh hoạt với nhau trong suốt ngày học/thời gian của chương trình và không trà trộn với các nhóm học sinh/trẻ nhỏ và nhân viên khác.

  Xin lưu ý rằng các mẫu thư này không phù hợp với các mẫu thư được mô tả trong "Chỉ thị bắt buộc áp dụng cho các chương trình phục vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên" của Quận Hạt hoặc bản "Sẵn sàng Ứng phó với COVID-19: Mở lại Trường học K-12 của Hạt Santa Clara trong Năm học 2020-2021" của Quận Hạt. Cả chỉ thị và tài liệu hướng dẫn mở lại trường học sẽ được cập nhật trong tương lai gần đây để đề cập về các mẫu thư này rõ ràng hơn. Vào lúc này, các trường học và chương trình phục vụ trẻ em hay thanh thiếu niên nên sử dụng các mẫu thư được đăng ở đây.

 1. Khi nào thì người nhiễm bệnh hoặc đã có tiếp xúc gân gũi với người nhiễm bệnh có thể trở lại trường?

  Học trò và nhân viên trong trường không còn được xem là có thể lây nhiễm bệnh cho người khác nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn chi tiết trong Thư Trở Lại Sở Làm và Trường Học. Hạt Santa Clara không khuyến khích các trường đòi hỏi giấy bác sĩ hoặc xét nghiệm âm tính để được đi làm trở lại miễn là các tiêu chuẩn chi tiết được đáp ứng.

  Ngược lại, người có triệu chứng, không có tiếp xúc gần gũi với người nhiễm bệnh bắt buộc PHẢI CÓ xét nghiệm âm tính hoặc giấy bác sĩ để trở lại làm việc 24 giờ sau khi hết sốt và khi các triệu chứng khác đã thuyên giảm. Những ai từ chối không xét nghiệm và/hoặc được đánh giá về căn bệnh nên được xem như đã nhiễm COVID và có thể trở lại dựa vào các tiêu chuẩn về cô lập thông thường là 10 ngày sau khi có triệu chứng và 24 giờ sau khi hết sốt và các triệu chứng khác đã thuyên giảm.

 1. Nhà trường có cần phải giới hạn số người trong mỗi đoàn nhóm trong chương trình dạy học trực tiếp tại lớp không? 

  Sở Y Tế Công Cộng không yêu cầu các trường phải hạn chế số người trong mỗi đoàn nhóm, nhưng đặc biệt khuyến khích các trường nên có ít người trong các đoàn nhóm ổn định ở mức khả thi. Có các đoàn nhóm nhỏ hơn sẽ làm giảm số người tiếp xúc giữa học sinh và nhân viên, tuy nhiên cũng không có con số tối ưu cụ thể nào cho các đoàn nhóm. Trên thực tế, các trường học có lẽ cần phải giới hạn số học sinh trong mỗi đoàn nhóm để đáp ứng các yêu cầu khác về sức khỏe cộng đồng. Ví dụ: các trường trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp có thể cần giới hạn số học sinh trong mỗi đoàn nhóm để duy trì khoảng cách 6 feet giữa các bàn của học sinh theo quy định dành cho các trường trung học. Các trường học nên xem xét hoàn cảnh cụ thể của họ đối với việc dạy học (ví dụ: quy mô lớp học và nguồn nhân lực), việc sử dụng các sách lược làm giảm bớt rủi ro khác nhau (ví dụ: làm thông gió, giảng dạy ngoài trời và dùng khăn che mặt), khối lớp và nhu cầu giáo dục của học sinh khi tính số người trong đoàn nhóm. 

 1. Nếu một học sinh hoặc nhân viên có triệu chứng bệnh cung cấp giấy chứng nhận y tế thay cho kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, giấy báo y tế phải nêu rõ điều gì? (TK-12)

  Nếu một cá nhân có triệu chứng không phải là người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, muốn được đánh giá y tế thay vì đi xét nghiệm COVID-19, người đó có thể trở lại trường nếu bác sĩ cung cấp lời giải thích bằng văn bản bao gồm những điều sau: giấy chứng nhận rằng người này đã hoàn tất quá trình đánh giá y tế và một tuyên bố (statement) để giải thích cho các triệu chứng đã được xác định và tại sao xét nghiệm COVID-19 không được chỉ định.

 1. Các trường trung học nên tuân theo những nguyên tắc nào đối với các kỳ thi PSAT, SAT, hoặc ACT được tổ chức trong khuôn viên của trường? (Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp "TK" - Lớp 12)

  Các trường trung học có tổ chức kỳ thi PSAT, SAT hoặc ACT bắt buộc phải tuân theo tất cả các quy định của Quận Hạt dành cho các trường trung học, và được khuyến khích làm theo càng nhiều  các đề nghị càng tốt, trong bản SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI COVID-19: Mở lại Trường học K-12 của Hạt Santa Clara cho Năm học 2020-2021. Các quy định này bao gồm, nhưng không chỉ có, việc kiểm tra sức khỏe của học sinh vào ngày thi để tìm các triệu chứng COVID-19, cho học sinh ngồi cách nhau ít nhất 6 feet, và yêu cầu học sinh và nhân viên luôn mang khăn che mặt.

 1. Các trường tiểu học có thể áp dụng mô hình giảng dạy kết hợp để một giáo viên dạy chương trình chính tại lớp cho hai nhóm học sinh khác nhau không?

  Có, các trường tiểu học có thể áp dụng các mô hình giảng dạy để cho phép cùng một giáo viên dạy chương trình chính tại lớp cho hai nhóm ổn định riêng biệt (ví dụ: nhóm ổn định buổi sáng và buổi chiều hoặc một nhóm được dạy vào một số ngày trong tuần và nhóm kia được dạy vào những ngày khác trong tuần). Các mô hình giảng dạy kết hợp có thể hỗ trợ việc thực hiện các sách lược làm giảm bớt rủi ro lây truyền, gồm việc dạy các nhóm nhỏ hơn trong lớp học và tạo khoảng cách xa hơn giữa các bàn của học sinh.

 

Trở lại đầu trang ▲

Hồ sơ được lưu trữ - Các bản hướng dẫn trước đây

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​
Last updated: 11/6/2020 4:27 PM