Navigate Up
District Attorney
DA

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG MẠNG CỦA CHÚNG TÔI

Print

Xin cảm ơn quý vị đã viếng thăm trang mạng của chúng tôi và tìm hiểu về Văn Phòng Biện Lý. Tôi mong muốn cư dân Quận Hạt Santa Clara hiểu rằng chúng tôi đã cam kết với chủ trương là “phục vụ, làm việc nỗ lực, minh bạch và liêm chính”. Chúng tôi làm việc cho công lý, và chúng tôi làm việc cho quý vị. Nếu quý vị cần một nhân viên nói tiếng Việt xin gọi số (408) 299-7400.