Navigate Up
Alcohol & Drug Services Menu +
Home > Vietnamese-Tiếng Việt

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Last modified: 3/1/2012 6:10 PM

Các Câu Hỏi Thường Gặp

 1. Làm thế nào để tôi nhận được sự điều trị (hoặc dịch vụ)?
 2. Quý vị cung cấp các dịch vụ nào?
 3. Tại sao tôi cần sự lượng định? Mất bao nhiêu thời gian? Khi nào bắt đầu điều trị?
 4. Tin tức tôi cung cấp cho quý vị có đượcc giữ kín không? Quý vị sẽ chia xẻ tin tức này với ai?
 5. Nếu tôi không có bảo hiểm sức khỏe, tôi có thể đến đâu nếu tôi cần có thêm sự điềuu trị y tế đặc biệt?


 Các FAQ được cập nhật - 07 tháng 12, 2001

 1. Làm sao tôi vào được chương trình Hoãn Kêu Án (DEJ)?
 2. Viện Học Tập của DADS cung cấp dịch vụ nào? Các dịch vụ này có được thiết kế riêng cho cộng đồng không?
 3. Nhà cung cấp dịch vụ ký hợp đồng cần phải có loại giấy phép và/hoặc chứng chỉ nào?
 4. Ban nhân viên cần có bằng cấp gì? Có được tiếp tục tu nghiệp không?


FAQ mới về SACPA/Đề Luật 36

 1. Có giới hạn gì cho khách hàng không?
 2. Dịch vụ có tại đâu?
 3. Chương trình có phần tham gia của gia đình không?
 4. Có tuổi tối thiểu không?
 5. Có thử nghiệm ma túy không?
 6. Chuyện gì xảy ra cho các khách hàng hiện thuộc Nha Dịch Vụ Về Vấn Ðề Rượu & Ma Túy (DADS) nếu sau đó họ đủ điều kiện cho SACPA?
 7. Dịch vị có bằng ngôn ngữ khác không, như là tiếng Việt hoặc tiếng Tây Ban Nha?
 8. Các khách hàng SACPA (một khi được coi là đủ điều kiện) vẫn còn phải qua Gateway nữa không?

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp

 1. Làm thế nào để tôi nhận được sự điều trị (hoặc dịch vụ)?
  • Quý vị có thể tham gia điều trị trong Hệ Thống Chăm Sóc Được Hoạch Định bằng cách gọi cho Gateway theo số 1-800-488-9919
  • Gateway cung cấp sự khám dò tìm bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt

 2. Phí tổn là bao nhiêu?
  Sở phí dựa trên khả năng thanh toán dịch vụ của quý vị.  Một số chương trình trong Hệ Thống Chăm Sóc Được Hoạch Định nhận bảo hiểm tư và Medi-Cal.

 3. Quý vị cung cấp các dịch vụ nào?
  1. Dịch vụ bao gồm:
   Sự Lượng Định: Tất cả các địa điểm điều trị đều có sự lượng định.  Lượng định đầu tiên xem xét tiểu sử sơ lược về tâm lý xã hội của khách hàng, kể cả cách uống   rượu và dùng chất ma túy khác của họ; các vấn đề tâm lý, thể xác, pháp lý, và huấn nghệ; và mối quan hệ trong gia đình và xã hội. Khi xong sự lượng định này,   khách hàng có một chương trình điều trị sơ khởi.
   Dịch Vụ Giải Độc: Điều trị để cơ thể loại trừ được ảnh hưởng của rượu và các chất ma túy khác.  Bối cảnh nội trú không dùng thuốc, không ma túy được giám sát 24 giờ.  Một số địa điểm ngoại trú cung cấp sự giải độc bằng methadone.
   Điều Trị Nội Trú: Chương trình sống tại chỗ được sắp xếp chu đáo ở các cơ sở điều trị được cấp giấy phép cho đàn ông, đàn bà, và đàn bà có con.
   Điều Trị Ngoại Trú: Nhiều loại dịch vụ và chương trình thích ứng dựa trên nhu cầu điều trị của mỗi người.  Bao gồm dịch vụ cho các phụ nữ đang mang thai và làm mẹ; và sự trị liệu được giám sát duy trì bằng methadone để giúp ngưng dùng á phiện/bạch phiến.
   Dịch Vụ Chẩn Đoán Kép: Nhiều loại dịch vụ cho khách hàng vừa nghiện rượu và/hoặc ma túy khác vừa có vấn đề sức khỏe tâm thần. Bao gồm các dịch vụ nội trú, ngoại trú, tâm thần, và quản lý hồ sơ.
   Điều Trị Bằng Methadone/Thuốc Thay Thế: điều trị y khoa hữu hiệu và cố vấn ngoại trú về việc ghiền bạch phiến và các chất á phiện khác.
   Nhà Chuyển Tiếp: Nhà ở tạm thời, an toàn, và giá phải chăng cho khách hàng thuộc chương trình điều trị ngoại trú.  Các cư dân được mong đợi phải không dùng ma túy và tỉnh táo.
   Dịch Vụ Phòng Ngừa: Tin tức về rượu và chất ma túy khác và sự giới thiệu, giáo dục/lớp học, và dịch vụ hỗ trợ.
   Dịch Vụ Giáo Dục, Huấn Luyện & Việc Làm: Các chương trình khác nhau để giúp về phát triển kỹ năng, lập kế hoạch về công việc/đời sống, và việc làm.
   Các Dịch Vụ Phụ Thêm:
   • Giới thiệu về cố vấn lúc khủng hoảng và/hoặc cố vấn gia đình (có thể dùng bất   cứ lúc nào trong thời gian điều trị của quý vị, nếu cần đến);
   • Giới thiệu đến bác sĩ tâm thần để lượng định thuốc men về bệnh tâm thần (có thể dùng bất cứ lúc nào trong thời gian điều trị của quý vị, nếu cần đến).
  2. Nha Dịch Vụ Về Vấn Đề Rượu & Ma Túy đã kết hợp một số cơ sở cung cấp dịch vụ trong cộng đồng và Quận Hạt tại Quận Hạt Santa Clara thành một Hệ Thống Chăm Sóc Được Hoạch Định duy nhất.  Việc này giúp chúng tôi cho khách hàng  sự chăm sóc phẩm chất cao, giá phải chăng trong một thời gian hợp lý.
  3. Các dịch vụ được cung cấp tại những địa điểm thuận tiện khắp quận hạt. Khi quý vị nói chuyện với người cố vấn của Gateway, quý vị có thể yêu cầu một địa điểm lượng định hoặc điều trị thích hợp với nhu cầu của quý vị.
  4. Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đạt được kết quả tốt nhất khi quý vị sẵn lòng tham gia vào chương trình và mong muốn cai rượu và các chất ma túy khác.
  5. Qua sự lượng định được tiêu chuẩn hóa, khách hàng đi qua một chuỗi dịch vụ liên tục -- dựa trên nhu cầu cá nhân -- trong suốt thời gian họ cần dịch vụ.
  Xin xem thẻ tin tức của chúng tôi để có chi tiết về dịch vụ cung cấp
  * Bản tiếng Anh (pdf 338kb)
  * Bản tiếng Tây Ban Nha (pdf 341 kb)
  * Bản tiếng Việt (pdf 2.97Mb)

  Trở lại phần đầu

 4. Tại sao tôi cần sự lượng định? Mất bao nhiêu thời gian ? Khi nào bắt đầu điều trị ?
  • Sự lượng định của quý vị là bước đầu để thiết lập một chương trình điều trị.
  • Buổi hẹn kéo dài từ 1-2 tiếng đồng hồ.
  • Nếu quý vị có tên trong danh sách chờ đợi, quý vị sẽ được cho biết cách giữ tên trên danh sách chờ đợi và khoảng chừng bao lâu trước khi quý vị được điều trị.
  • Chúng tôi tiếp nhận khách hàng vào chương trình trị liệu nhanh nhất có thế được.
  • Để cải tiến việc quý vị được hưởng các dịch vụ, xin nhớ giữ các buổi hẹn đã được ấn định.

 5. Tin tức tôi cung cấp cho quý vị có được giữ kín không?
  Quý vị sẽ chia xẻ tin tức với ai?
  • Tất cả tin tức trong hồ sơ điều trị rượu và ma túy của quý vị được giữ kín và được  luật lệ liên bang và tiểu bang bảo vệ.
  • Hệ Thống Chăm Sóc Được Hoạch Định có thể chia xẻ tin tức về quý vị với một  
    người khác chỉ khi quý vị cho phép bằng văn bản.
  • Có một vài ngoại lệ cho quyền được giữ kín của quý vị.  Các ngoại lệ đó liên quan
   đến việc bạo hành trẻ em, bạo hành người già, và tự gây hại cho mình hay cho   
   người khác.
  • Tiết lộ không có sự đồng ý của khách hàng được cho phép với nhân viên đủ điều
   kiện cho mục đích duy nhất để khảo cứu khoa học, điều hành, hoặc kiểm toán tài
    chánh, hoặc lượng định chương trình nhưng các nhân viên đó phải không được 
   nêu danh, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất cứ cá nhân khách hàng nào trong bất cứ báo cáo nào về sự khảo cứu, kiểm toán, hoặc lượng định như vậy, hoặc bằng cách khác tiết lộ danh tách.

 6. Quý vị cung cấp loại dịch vụ nào cho những người vừa có vấn đề cả về rượu và các chất ma túy khác vừa có sự lo lắng, chán đời, và các triệu chứng tâm thần khác?
  • Nha Dịch Vụ Về Vấn Đề Rượu & Ma Túy cung cấp dịch vụ đặc biệt "Chẩn Đoán Kép" cho những người có vấn đề về chất gây nghiện và đồng thời có triệu chứng về tâm thần (như lo lắng và chán đời).
  • Các dịch vụ này được quy định rõ ràng cho những người nào không vào được các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác.
  • Những người có bệnh tâm thần nặng và kéo dài không đủ điều kiện cho các dịch vụ chẩn đoán kép này trong Hệ Thống DADS.
  • Để xem quý vị có đủ điều kiện cho các dịch vụ chẩn đoán kép này hay không, liên lạc với Gateway theo số 1-800-488-9919.

 7. Nếu  tôi không có bảo hiểm sức khỏe, tôi có thể đến đâu nếu tôi cần có thêm sự điều trị y tế đặc biệt?
  • Khi quý vị gọi cho Gateway, một người cố vấn sẽ lượng định nhu cầu khẩn cấp của quý vị.  Nếu quý vị cần được chăm sóc y tế ngay, người cố vấn sẽ giới thiệu quý vị đi điều trị dù quý vị có bảo hiểm hay không.
  • Quý vị không bị đòi hỏi phải có bảo hiểm để nhận chăm sóc y tế cần thiết.

Trở lại phần đầu

Các FAQ được cập nhật - 07 tháng 12, 2001

 1. Chương Trình Gateway Là Gì?
  Đây là chương trình trung tâm của DADS về phân loại vấn đề, cung cấp tin tức, và giới thiệu điều trị . Bất cứ ai muốn biết về dịch vụ phòng ngừa và điều trị của DADS nên gọi số 1-800-488-9919 như bước đầu tiến đến việc nhận sự giúp đỡ. Những ai thật sự cần dịch vụ điều trị sẽ được phân loại và giới thiệu đến mức chăm sóc thích hợp nhất.

 2. Tôi thu xếp để có diễn giả tới trường hoặc cơ quan của tôi (t.d. Club Kiwanis) như thế nào?
  Hội Đồng Toàn Quốc về Nghiện Rượu và Ma Túy (NCADD) có Văn Phòng Các Diễn Giả quý vị có thể gọi (408-292-7292) để thu xếp một buổi thuyết trình miễn phí về các đề tài liên quan đến rượu, thuốc lá, hoặc các chất ma túy khác.

 3. Tôi can thiệp như thế nào khi tôi nghi ngờ con tôi có vấn đề về rượu hoặc ma túy?
  Bất cứ câu trả lời nào cho một điều quan tâm về đời sống con cái quý vị luôn luôn được làm tốt nhất bằng cách thể hiện quý vị là một cha/mẹ thương yêu lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của chúng như một vị thành niên đang phát triển. Thường thường tốt nhất là nói chuyện với một người bạn đáng tin cậy hoặc một chuyên viên y tế mà quý vị, là cha/mẹ, có thể tâm sự để quý vị có thể được sự hỗ trợ khi nói chuyện với con cái.
  Bám chặt lấy các sự kiện quý vị biết và tránh những câu khiển trách hoặc hăm dọa đối với con quý vị.  Con quý vị có thể không dính líu gì đến việc uống rượu hoặc dùng các ma túy  khác. Cho con quý vị biết là quý vị nghi ngờ có sự dùng chất gây nghiện và quý vị chỉ muốn xác nhận điều đó và/hoặc tìm sự giúp đỡ thích hợp. Điều này cho chúng thấy là quý vị thành thật và cởi mở. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn con quý vị có thể đã dùng chất ma túy nào hoặc đã dùng bao lâu rồi, nói chuyện với một người chuyên nghiệp. Nguồn hỗ trợ thông thường có tại trường trung học, bác sĩ tư của quý vị, cơ quan quận hạt, và các chương trình điều trị ngoại trú đặc biệt phục vụ thanh thiếu niên.
  Để biết thêm chi tiết, liên lạc với Nha Dịch Vụ Về Vấn Đề Rượu & Ma Túy Sở Dịch Vụ Cho Trẻ Em, Gia Đình & Cộng Đồng số 408-299-2304.

 4. Các dịch vụ nào dành cho thiếu niên?
  Các dịch vụ dành cho thiếu niên bao gồm tài liệu về phòng ngừa và/hoặc giáo dục, các nhóm hỗ trợ tại trường học, dịch vụ can thiệp, cố vấn ngoại trú, và một số dịch vụ điều trị nội trú giới hạn tại Quận Hạt Santa Clara.
  1. Vào tuổi nào các trẻ em nhận được dịch vụ?
   Tiêu biểu thì các dịch vụ được dành cho trẻ em từ 13 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, nếu hội đủ một số điều kiện, có một số ngoại lệ cho các em hơi nhỏ tuổi hơn hoặc hơi lớn tuổi hơn.
  2. Con tôi có cần sự cho phép của tôi để được điều trị không? 
   Tại California, trẻ em có thể được điều trị về uống rượu và dùng các chất ma túy khác mà không cần sự cho phép của cha/mẹ.  Tuy nhiên, chính sách của các cơ sở cung cấp dịch vụ của DADS muốn cha mẹ/người giám hộ tham gia vào sự cố vấn mỗi khi có thể vì các thiếu niên có cơ hội tốt hơn để thành công khi gia đình tham gia vào tiến trình điều trị.
  3. Làm sao tôi có thể đưa con tôi vào chương trình điều trị?
   Trước khi bất cứ trẻ em nào có thể được điều trị, đầu tiên em phải được một sự lượng định toàn diện bởi một người trị liệu chuyên môn về các vấn đề điều trị chất gây nghiện để quyết định mức chăm sóc thích hợp nhất cần đến. Nếu con em quý vị học tại trường trung học địa phương, liên lạc với người cố vấn của trường là khởi điểm tốt nhất. Nếu người cố vấn không thể làm được sự khám dò tìm hoặc sự lượng định, người đó thường sẽ giới thiệu quý vị đến một người có thể làm được trong cộng đồng quý vị.  Cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính của quý vị là một nguồn hỗ trợ khác.  Kaiser, chẳng hạn, cung cấp một loạt dịch vụ cố vấn về điều trị sự lạm dụng chất gây nghiện cho thiếu niên. Ngoài ra Quận Hạt Santa Clara có các dịch vụ khám dò tìm, lượng định, và điều trị tại các học khu được chỉ định trong khắp quận hạt và cũng có sự trị liệu ngắn cho các thiếu niên không đi học tại các trường có dịch vụ. Để biết thêm chi tiết, liên lạc với Nha Dịch Vụ Về Vấn Đề Rượu & Ma Túy Sở Dịch Vụ Cho Trẻ Em, Gia Đình & Cộng Đồng số 408-299-2304.  
 5. Các dịch vụ nào được Medi-Cal đài thọ?  Làm sao tôi đủ điều kiện/nộp đơn xin Medi-Cal?
  Medi-Cal đài thọ dịch vụ điều trị chọn lọc trong chương trình chăm sóc của DADS. Cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị cho quý vị có thể giúp quý vị quyết định xem có đủ điều kiện xin Medi-Cal hay không và có thể trợ giúp quý vị trong thủ tục nộp đơn.

 6. Các dịch vụ nào dành cho người nghiện bạch phiến? Như thế nào thì tôi đủ điều kiện?
  Có năm loại dịch vụ điều trị cho người nghiện bạch phiến:
  1. Cố vấn ngoại trú về không ma túy;
  2. Điều trị nội trú;
  3. Giải độc với Methadone;
  4. Duy trì với Methadone; và
  5. Điều trị cai nghiện trong khi mang thai cho các phụ nữ đang mang thai nghiện bạch  phiến.
  Tiểu Bang và Liên Bang có quy định những điều kiện hội đủ điều kiện cho việc duy trì với methadone.  Các điều kiện này thường bao gồm điều trị không dùng methadone trước đây đã thất bại và tài liệu về việc nghiện á phiện.  Chương Trình Gateway quyết định sự hội đủ điều kiện của khách hàng và giới thiệu họ đến phương thức điều trị thích hợp nhất.  Quý vị có thể gọi Chương Trình Gateway theo số 1-800-488-9919.

 7. Làm sao tôi được tham gia vào Chương Trình Cho Người Lái Xe Say Rượu (DDP)? Sự khác nhau trong các chương trình (Mức 1 và 2) là gì?
  Có sáu cơ sở cung cấp dịch vụ trong khắp quận hạt.  Bất cứ ai bị kết án về lái xe khi say rượu phải tham gia một chương trình DDP có giấy phép để hoàn tất điều kiện của Nha Lộ Vận. Chương trình được cung cấp bao gồm Chương Trình 12-tuần cho Người Vi Phạm Lần Đầu (Bất Cẩn Vì Say), Chương Trình 3-tháng cho Người Vi Phạm Lần Đầu, Chương Trình 6-tháng cho Người Vi Phạm Lần Đầu, và Chương Trình 18-tháng cho Người Vi Phạm Nhiều Lần.  Các lớp được dạy bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Á Châu.  Không phải tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ đều có hết các thứ tiếng.  Cũng có cả dịch vụ cho người bị lãng tai. Để biết thêm chi tiết, hãy gọi 408-272-6500.

 8. Quý vị có chương trình cho người tạm dung không?
  Nếu quý vị đang được tạm dung, quý vị có thể tiếp cận trực tiếp với điều trị của hệ thống chăm sóc của DADS bằng cách gọi Chương Trình Gateway số 1-800-488-9919.  Gateway cũng có thể trợ giúp quý vị nếu quý vị hưởng dịch vụ qua Hệ Thống Dịch Vụ Vùng Vịnh (BASN).  Có bốn cơ sở cung cấp dịch vụ ký hợp đồng với BASN để cung cấp ba phương thức trị liệu: Điều Trị Ngoại Trú Đặc Biệt, Điều Trị Nội Trú, và Đơn Vị Nhà Chuyển Tiếp (THUs). Walden House phỏng vấn khách hàng trước khi họ được thả và cho khách hàng buổi hẹn tại quận hạt họ được tạm dung.  Khách hàng gặp người cố vấn lượng định tại quận hạt đó và người này sau đó giới thiệu họ đến nơi cung cấp tại địa phương cho phương thức trị liệu thích hợp.
 9. Làm sao tôi vào được Chương Trình Hoãn Kêu Án (DEJ)?
  Tòa giới thiệu thẳng khách hàng đến một trong ba cơ sở cung cấp dịch vụ trong quận hạt.  Dịch vụ bao gồm 24 giờ giáo dục. Khách hàng cần một mức dịch vụ cao hơn sẽ được gửi sang Chương Trình Gateway (1-800-488-9919), để được lượng định và giới thiệu đến phương thức trị liệu thích hợp.

 10. Các dịch vụ nào dành cho phụ nữ mang thai hoặc có con?
  Có các chương trình định rõ theo giới tính dành cho phụ nữ trong các phương thức trị liệu này: Giải Độc, Điều Trị Nội Trú, và Điều Trị Ngoại Trú.  Vài chương trình cung cấp việc trông trẻ, di chuyển bằng xe van, lớp dạy làm cha mẹ, cố vấn về bạo hành trong gia đình, và cố vấn về đoàn tụ. Vài dịch vụ nhà chuyển tiếp dành riêng cho phụ nữ, hoặc phụ nữ và con của họ. Xin gọi Chương Trình Gateway số 1-800-488-9919 để được giới thiệu đến mức chăm sóc thích hợp nhất.

 11. Viện Học Tập của DADS cung cấp dịch vụ nào?  Các dịch vụ này có được thiết kế riêng cho cộng đồng không?
  Viện Học Tập (LI) của DADS có các buổi hội thảo, huấn luyện, và hội nghị mà đề tài chính yếu là về rượu và chất ma túy khác.  Các cơ sở cung cấp dịch vụ và những người trong cộng đồng quan tâm đến việc này có thể gọi LI theo số 408-374-3754 để yêu cầu tập danh mục đầy đủ về các buổi học này và/hoặc ghi danh cho bất cứ buổi học nào.  Quý vị cũng có thể coi tập danh mục bằng cách bấm nút LI trên trang nhà của DADS.
  Kể từ tháng Một 2002, quý vị cũng có thể ghi danh trực tuyến cho bất cứ buổi học nào của LI.  Hiện nay, cách ghi danh này được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, quý vị cũng có thể ghi danh bằng cách gửi e-mail yêu cầu đến sccprevention@yahoo.com; hoặc gửi fax đến 408-374-3694. Lệ phí ghi danh khác nhau có thể áp dụng.
  Cho các người điều trị có bằng hành nghề, viện LI là nơi cung cấp các tín chỉ tu nghiệp cho Bộ Các Khoa Học Về Hành Vi của California, Bộ Phụ Trách Về Y Tá Chuyên Nghiệp của California, và Hội Các Cố Vấn về Nghiện Rượu và Ghiền Ma Túy của California. Lệ phí cho dịch vụ này là $20 đô la.
  Viện LI diễn giảng một số đề tài được quan tâm, và mời toàn thể cộng đồng tham dự:

  • Tỉnh Táo Thật Sự: Nhiều Biện Pháp cho Vấn Đề Uống Rượu;
  • Tại Sao Lại Chẩn Đoán Điều Kiện Liên Hệ Đến Rượu Cho Thai Nhi?
  • Hội Nghị về Các Chiến Lược Ngăn Ngừa Môi Trường: Thực Tập Tốt Nhất trong hành Động;
  • Thế hệ "Baby Boomers" và Rượu & Ma Túy: Ảnh Hưởng của Tiến Trình Già Đi;
  • Hội Nghị về Thiếu Niên: Làm Việc với Thiếu Niên Nói Chung: Đầu Óc, Cơ Thể, Tim & Tinh Thần; và
  • Hội Nghị về Khả Năng Văn Hóa: Biết Thêm về Người Khác với Những Kinh Nghiệm Sống Khác Biệt.
   Để biết thêm chi tiết, xin vào http://www.sccdads.org và bấm vào Learning Institute (Viện Học Tập); hoặc gọi số 408-374-3754.
 12. Nếu tôi cần hẹn lại với cơ sở cung cấp dịch vụ, tôi có phải gọi Chương Trình Gateway nữa không?
  Nếu quý vị cần hẹn lại với cơ sở cung cấp dịch vụ trong vòng ba mươi ngày tính từ thời điểm nhận được ngày giờ buổi hẹn từ Gateway, quý vị nên liên lạc với cơ sở cung cấp dịch vụ để hẹn lại.

 13. Quý vị có cung cấp bất cứ sự điều trị phi truyền thống nào cho vấn đề nghiện rượu và chất ma túy khác không? 
  Có. Nhận Thức Sức Khỏe (HR) là phương cách điều trị không theo truyền thống. HR giúp khách hàng nhận định lại sức khỏe tự nhiên của họ và hiểu chức năng của ý tưởng trong đời sống của họ. DADS cung cấp các lớp Ngoại Trú và hỗ trợ. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số 408-792-5687.

 14. Làm sao tôi lấy được tin tức về việc trở thành nhà cung cấp dịch vụ ký hợp đồng với DADS?
  Nói chung, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ đã được ký hợp đồng với DADS bằng cách nộp kế hoạch để trả lời cho các Yêu Cầu Nộp Kế Hoạch (RFPs) riêng biệt. DADS phát hành định kỳ các RFPs để xin ý kiến về kế hoạch cho các đơn vị phục vụ riêng biệt, hoặc các phương thức trị liệu riêng biệt. Để biết thêm chi tiết, gọi cho Quản Lý Hợp Đồng DADS số 408-792-5685.

 15. Làm sao để tôi có tên trong danh sách gửi thư về RFPs, đơn xin, v.v...?
  Quý vị có thể gửi e-mail cho chúng tôi yêu cầu cho thêm tên cơ quan quý vị vào danh sách gửi thư của DADS. Xin ghi cả tên cơ quan quý vị, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và số fax, cùng tên người để liên lạc và địa chỉ e-mail. Nếu quý vị không thể gửi tin tức này cho chúng tôi bằng e-mail, xin gửi thư cho: Contracts Manager, Department of Alcohol & Drug Services, 976 Lenzen Avenue, 3rd Floor, San Jose, CA 95126.

 16. Làm sao các nhà thầu được bồi hoàn cho dịch vụ?
  Hợp đồng thay đổi, tùy theo các đòi hỏi quy định bởi các nguồn tài trợ khác nhau. Một số hợp đồng có điều khoản bồi hoàn "thù lao cho dịch vụ". Phần lớn các hợp đồng của DADS bồi hoàn cơ sở cung cấp dịch vụ khi nhận được giấy đòi về phí tổn thực sự cho phép trong thời hạn của hợp đồng. Hợp đồng quy định rõ tổng số tối đa, và số tiền ấn định được bồi hoàn tối đa mỗi tháng.

 17. Nhà cung cấp dịch vụ ký hợp đồng cần phải có loại giấy phép và/hoặc chứng chỉ nào?
  Đòi hỏi vể giấy phép/chứng chỉ tùy thuộc loại dịch vụ cung cấp. Các chương trình Điều Trị Nội Trú bắt buộc phải có giấy phép Tiểu Bang. Cơ sở cung cấp dịch vụ Điều Trị Ngoại Trú cũng phải được Tiểu Bang chứng nhận.  Tin tức về giấy phép, chứng chỉ, và đơn xin có thể lấy được từ Bộ Phụ Trách Các Chương Trình Về Rượu và Ma Túy Tiểu Bang California, tại http://www.adp.cahwnet.gov/.  Nhà cung cấp dịch vụ THU không bị đòi hỏi phải có giấy phép, nhưng có thể được Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara chứng nhận. Để biết thêm chi tiết về sự chỉ dẫn và thủ tục xin cấp chứng chỉ, gọi số 408-792-2681.

 18. Ban nhân viên cần có bằng cấp gì?  Có được tiếp tục tu nghiệp không?
  Đòi hỏi về bằng cấp thay đổi, tùy theo chức vụ và tổ chức. Viện Học Vấn (LI) DADS cung cấp sự huấn nghệ, hội thảo, và hội nghị quanh năm.  Để biết thêm chi tiết về tất cả các buổi học do LI tổ chức, bấm nút của họ trên địa chỉ trang web của DADS: http://www.sccdads.org.

 19. Tôi có thể gặp gỡ/phát triển quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ ký hợp đồng khác như thế nào?
  Hội Các Nhà Thầu Dịch Vụ Cai Rượu và Ma Túy (ADCA) là một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng với DADS. ADCA họp hàng tháng, và cũng họp thường xuyên với ban điều hành của DADS. Để biết thêm chi tiết về ADCA, xin liên lạc với một trong hai Đồng Chủ Tịch hiện nay: Gabrielle Antolovich (408-292-7292) hoặc Howard Lagoze (408-288-6200).


FAQs mới về SACPA/Đề Luật 36

 1. SACPA/Đề Luật 36 là gì?
  Luật Ngăn Ngừa Phạm Pháp Do Chất Gây Nghiện (SACPA)/Đề Luật 36 được đưa ra bỏ phiếu vào tháng Mười Một 2000. Các cử tri thông qua luật đó vào khoảng 60%, và đạo luật có hiệu lực vào tháng Bảy 2001. SACPA bắt buộc việc điều trị cai rượu và chất ma túy khác thay vì ở tù cho những sự phạm pháp lần đầu và lần thứ nhì về ma túy không có bạo hành. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Steve Maggetti tại số 408-295-3636.

 2. Làm sao khách hàng đủ điều kiện cho chương trình SACPA?
  Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara chủ yếu quyết định sự hội đủ điều kiện với bản chất của tội danh, với sự đóng góp ý kiến của quan tòa và luật sư công cử. Một khi bị can được xét đủ điều kiện, họ bị buộc tội, kết án, và tuyên án với sự giới thiệu để được lượng định và điều trị. Phần lớn các sự phạm pháp về ma túy không có bạo hành cho một người đủ điều kiện cho chương trình SACPA. Khách hàng bị kết án về tội bạo hành, xâm phạm tiết hạnh, hoặc bán ma túy trong vòng 5 năm vừa qua không đủ điều kiện.

 3. Quý vị có phải bị kết án để đủ điều kiện cho dịch vụ SACPA không?
  Có.

 4. Dịch vụ SACPA bao gồm những gì?
  SACPA cung cấp kết hợp các điều sau: Lượng Định, Định Hướng, Giáo Dục, Điều Trị Nội Trú, Giải Độc và Ngoại Trú, Đơn Vị Nhà Chuyển Tiếp (THUs), Điều Hành Hồ Sơ, Huấn Nghệ Chuẩn Bị Cho Công Việc và các Dịch Vụ Phụ khác, và Giáo Dục Chăm Sóc Sau Khi Điều Trị.

 5. Khách hàng sẽ tham gia vào chương trình SACPA trong bao lâu?
  Khách hàng có thể tham gia ít nhất là 90 ngày và lâu nhất là 18 tháng. Phần lớn các khách hàng sẽ tham gia khoảng 2-6 tháng.
 6. Có giới hạn gì cho khách hàng không?
  Khách hàng bị quản chế và phải tuân thủ các đòi hỏi như sự duyệt xét của tòa, thử nghiệm ma túy, trả tiền phạt, và tham gia vào các dịch vụ điều trị và giáo dục được đề nghị.
 7. Có lệ phí/phí tổn cho khách hàng không?
  Tất cả các lệ phí đều dựa trên khả năng thanh toán được.
 8. Nếu bị kết án tại một quận hạt, khách hàng có thể hưởng dịch vụ SACPA tại một quận hạt khác không?
  Được. Khách hàng có thể quyết định hưởng dịch vụ tại quận hạt mình cư ngụ và sẽ được giới thiệu đến các dịch vụ trong quận hạt đó. Tương tự, họ có thể bị kết án tại một quận hạt khác vả hưởng dịch vụ tại đây.
 9. Dịch vụ có tại đâu?
  Giáo dục tâm lý, Điều Trị Ngoại Trú, và THUs có tại khắp nơi trong quận hạt. Các dịch vụ khác tập trung hơn trong vùng San Jose.
 10. Chương trình có phần tham gia của gia đình không?
  Cố vấn gia đình được coi là một Dịch Vụ Phụ và sẽ được cung cấp cho những ai cần hoặc muốn có dịch vụ này.

  Trở lại phần đầu

 11. Có tuổi tối thiểu không?
  Có, khách hàng phải ít nhất đủ 18 tuổi.

 12. Chuyện gì xảy ra nếu khách hàng không hoàn tất chương trình của họ?
  Họ sẽ quay trở lại tòa và quan tòa sẽ quyết định điều kế tiếp cho họ. Họ có thể được hưởng một dịp may nữa, hoặc họ có thể phải ở tù một thời gian.

 13. Có thử nghiệm ma túy không?
  Có. Thử nghiệm ma túy (phân tích nước tiểu) được làm ngẫu nhiên tại các địa điểm được chỉ định.

 14. Chuyện gì xảy ra cho các khách hàng hiện thuộc Nha Dịch Vụ Về Vấn Đề Rượu & Ma Túy (DADS) nếu sau đó họ đủ điều kiện cho SACPA?
  Các khách hàng hiện nay của DADS có thể vẫn ở trong sự điều trị họ đang có. Cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị cho họ sẽ hoàn tất giấy tờ xác nhận họ như một khách hàng của SACPA, và họ sẽ phải tuân thủ các đòi hỏi khác của tòa như nói ở trên. Điều này cũng áp dụng cho các khách hàng nhận Medi-Cal, họ sẽ tiếp tục hưởng dịch vụ qua một chương trình được chứng nhận của Medi-Cal.

 15. Có tiêu chuẩn gì cho chương trình SACPA không?
  Có. Các chương trình Điều Trị Nội Trú và Ngoại Trú phải được cấp giấy phép và/hoặc chứng nhận. THUs phục vụ các khách hàng SACPA phải được Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara chứng nhận.

  Trở lại phần đầu

 16. Dịch vụ có bằng ngôn ngữ khác không, như là tiếng Việt hoặc tiếng Tây Ban Nha?
  Có. Dịch vụ có bằng nhiều thứ tiếng.

 17. Các khách hàng SACPA (một khi được coi là đủ điều kiện) vẫn còn phải qua Gateway nữa không?
  Không. Sau khi được coi là đủ điều kiện, khách hàng SACPA đến Trung Tâm Lượng Định Ngoại Trú trên đường Julian (cạnh Tòa Án Terraine). Một khi các khách hàng đang bị giam được coi là đủ điều kiện, họ được giới thiệu đến Người Phối Hợp Lượng Định Trong Tù (JAC). Khách hàng tương lai SACPA  đi thẳng đến Gateway chỉ khi là để cho việc hội đủ điều kiện trước (Dịch Vụ Tiền Xử, bản thân, hoặc một nơi giới thiệu khác gửi họ đến Gateway); chẳng hạn, trước khi họ được coi là đủ điều kiện cho SACPA bởi Biện Lý và quan tòa. 

 18. Xin mô tả các bước khách hàng phải qua để vào Hệ Thống Dịch Vụ Cho Người Lớn.
  Một khách hàng SACPA, một khi được coi là đủ điều kiện, phải:
  • Đi qua Sự Lượng Định của SACPA (đang bị giam hay tại ngoại), trừ phi họ đi thẳng đến Sự Giải Độc;
  • Tham gia một buổi Định Hướng (đang bị giam hay tại ngoại);
  • Tham gia buổi thẩm định ấn định và bắt đầu dịch vụ được xác định trước hoặc sau khi tuyên án. Nếu khách hàng từ chối đề nghị Điều Trị Nội Trú, người lượng định sẽ viết đề nghị điều trị và gửi đến quan tòa dưới hình thức một báo cáo về tình trạng điều trị. Khách hàng sẽ được cho biết phải đến Buổi Định Hướng và tuyên án và cho quan tòa biết tại sao họ không đồng ý với đề nghị. Nếu khách hàng có thể thương lượng được với quan tòa về tình trạng này, chúng tôi sẽ sắp họ vào mức chăm sóc thấp hơn. 
  • Một khách hàng được giới thiệu đến Điều Trị Nội Trú hoặc THU có thể phải tuân thủ điều kiện cho danh sách chờ đợi (t.d. liên lạc mỗi ngày) nếu không có ngay giường cho Điều Trị Nội Trú hoặc THU.