Navigate Up
Correction
Menu +
DOC

Thân nhân của tôi đã bị bắt – Tôi phải làm gì?

Published on: 4/30/2018 3:20 PM
Print
Thân nhân của tôi đã bị bắt – Tôi phải làm gì?

Nếu có thân nhân/bạn gọi quý vị và cho biết rằng họ đã bị bắt thì quý vị nên giúp
họ bình tĩnh, và cho biết quý vị sẵn sàng giúp và hỗ trợ họ.

Nếu thân nhân /bạn của quý vị bị bắt giam thì họ sẽ được kiểm tra giám định về
bệnh tâm trí, cũng như các vấn đề liên hệ đến sức khỏe. Tất cả mọi người vào trại
giam đều được y tá chuyên nghiệp phỏng vấn. Điều rất quan trọng là người bị giam
phải thẳng thắn và thành thật để nhận được những ích lợi tốt nhất từ các dịch vụ y
tế trong hệ thống trại giam. Nói cho thân nhân của quý vị an tâm, là họ nên nói cho
chuyên viên y tế kiểm tra sức khỏe của họ biết về các bệnh thể chất và tâm trí, các
bệnh trạng và thuốc mà họ đang xử dụng. Điều quan trọng nữa là thân nhân của
quý vị nên an tâm và nói chuyện cởi mở với chuyên y tế kiểm tra về tâm trí.

Thông tin về người bị giam có thể lấy được từ đơn vị hành chánh lập hồ sơ nhập
trại, (408) 299-2306. Xin lưu ý, đường dây điện thoại này có rất nhiều người gọi
vào, vì vậy phải kiên nhẫn. Một cách liên lạc khác là đến thẳng văn phòng này tại
885 North San Pedro Street, San Jose, CA 95110. Văn phòng mở cửa cho công
chúng từ 5 giờ sáng đến 1 giờ sáng, 7 ngày một tuần. Quý vị cần có số nhập trại
(booking number) và số hồ sơ cá nhân (personal file number) của thân nhân/bạn, vì
đây là thông tin chủ yếu để tìm người bị giam trong hệ thống trại giam.

Tiết lộ thông tin về chăm sóc sức khỏe

Dịch Vụ Y Tế Trại Giam không có quyền tiết lộ thông tin về y khoa, sức khỏe tâm
trí, và sự điều trị cai nghiện rượu và ma túy của những người bị giam, cũng như về
sức khỏe của họ cho gia đình và các bạn của họ biết, vì sự nghiêm cấm của luật
bảo vệ đời tư của tiểu bang và liên bang. Nếu muốn tiết lộ thông tin về sức khỏe
cho quý vị thì phạm nhân phải điền giấy “Tiết Lộ Thông Tin” (Release of
Information) và chỉ định tên của quý vị là người được ủy quyền nhận các thông tin
về y khoa, sức khỏe tâm trí, và sự điều trị cai nghiện rượu và ma túy.

Nếu quý vị muốn cung cấp cho các chuyên viên y tế chăm sóc sức khỏe trong
trại giam những thông tin về tình trạng sức khỏe/tâm trí hoặc các thuốc đang
xử dụng của thân nhân hoặc bạn đang bị giam:

Quý vị hãy nhấn vào đường kết nối “Inmate Medication Information Form
trong trang này. Sau đó, in ra, hoàn tất và gởi qua máy Fax tờ Giấy Thông Tin về
Thuốc của Phạm Nhân (Inmate Medication Information Form) đến các số liên hệ
dưới đây. Có thể gởi Fax 24 giờ trong ngày, bảy ngày một tuần.

 • Fax đến MAIN JAIL: (408)808-5245
 • Fax đến ELMWOOD: (408)946-8023

Nếu không thể in hoặc gởi qua máy fax, quý vị có thể:
 1. Đến lấy mẫu giấy này tại Main Jail hoặc Bàn Chỉ Dẫn ở tiền sảnh của Elmwood; hoặc
 2. Gởi qua máy fax một yêu cầu kiểm tra giám định thân nhân/bạn của quý vị về một bệnh trạng đặc biệt nào đó, hoặc yêu cầu đưa vào một đơn vị điều trị về tâm trí. Quý vị mở đầu trang fax với các thông tin cá nhân của thân nhân/bạn của quý vị đang bị giam, như sau:
 • Họ và Tên
 • Ngày sanh
 • Số Nhập Trại (Booking Number)
Tiếp theo trong thân bài của fax là:
 • Tên của bệnh trạng mà thân nhân của quý vị đã được xác định bệnh
 • Tên, số điện thoại và địa chỉ của bác sĩ điều trị về tâm trí
 • Các loại thuốc do bác sĩ cấp toa (tên thuốc, liều lượng và giờ xử dụng
 • thuốc trong ngày)
 • Có loại thuốc nào đã được biết là không hiệu quả, hoặc có tác dụng phụ nguy hiểm và/hoặc gây khó chịu.
 • Có tiền sử muốn tự tử/đe dọa hoặc có ý định hung bạo gần đây hay không.
 • Mô tả ngắn gọn các sự kiện và thời gian đã xảy ra.
 • Có bệnh gì khác cần được lưu ý ngay, như tiểu đường, cao huyết áp, động kinh, bệnh về tim vv.. và các loại thuốc đang xử dụng cho các bệnh này.
 • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bác sĩ điều trị cho thân nhân/bạn của quý vị để gọi xác nhận. Các thông tin do quý vị cung cấp sẽ vô cùng hữu ích trong việc giám định và sẽ giúp các chuyên viên y tế chọn cách điều trị thích hợp nhất cho thân nhân của quý vị, và duy trì cách điều trị hữu hiệu hiện hành. Tuy nhiên, chuyên viên y tế về tâm trí sẽ tiến hành giám định bệnh trạng của thân nhân/bạn của quý vị, và không nhất thiết là sẽ cấp giống y các thuốc đang xử dụng.
 • Nên giử lại bản fax này để theo dõi trong tương lại.
 • Ở trang đầu, quý vị cần cho biết thân nhân/bạn đã cấp cho quý vị văn kiện  loại bỏ bảo mật hay không. Nếu thân nhân/bạn chưa làm văn kiện này thì quý vị nên yêu cầu họ ký tên vào giấy này trong lúc ở trại giam. Chuyên viên y tế tâm trí của trại giam bị hạn chế bởi luật cấm cung cấp thông tin cho bất cứ ai, về tình trạng sức khỏe của người bị giam, trừ khi họ có giấy ưng thuận của người này. Tuy nhiên, các chuyên viên y tế có quyền nhận thông tin của thân nhân hoặc bạn của người bị giam mà không cần giấy ưng thuận của người này.
Có thể gởi thông tin về thuốc của người bị giam, qua máy Fax đến các số điện
thoại thích hợp dưới đây. Có thể gởi Fax 24 giờ trong ngày, bảy ngày một tuần.

 • Fax đến MAIN JAIL: (408)808-5245
 • Fax đến ELMWOOD: (408)946-8023
Nếu không có phương tiện máy fax, quý vị có thể điền vào giấy và nộp lại cho Bàn
Chỉ Dẫn ở tiền sảnh.

Nếu không biết thân nhân/bạn của quý vị bị giam tại đâu, quý vị có thể tìm thông

Đại Diện Pháp Lý: Thân nhân hoặc bạn của quý vị nên mướn một luật sư riêng,
hoặc nhờ văn phòng Luật Sư Công Cử (Public Defender). Một Luật Sư Công Cử
sẽ được chỉ định tại phiên tòa luận tội đầu tiên, nếu thân nhân của quý vị không đủ
tiền để mướn luật sư riêng. Đừng sợ khi dùng Luật Sư Công Cử. Luật Sư Công
Cử thường rất am hiểu về hệ thống có liên quan đến những người cần dịch vụ sức
khỏe tâm trí.

Làm Việc với Luật Sư: Các Luật Sư Công Cử vô cùng bận rộn và không có thời
gian trả lời điện thoại. Các luật sư này cần thông tin gởi đến bằng thư tín hoặc máy
fax. Nên nhớ, người bị giam là khách hàng, quý vị không phải là khách hàng của
họ. Luật sư riêng sẽ có nhiều thời gian cho quý vị, nhưng nên nhớ là quý vị phải
trả tiền. Quý vị nên gởi thư để cung cấp cho luật sư thật nhiều chi tiết liên quan
đến tình trạng bệnh/tâm trí/xã hội/giáo dục của thân nhân hoặc bạn đang bị giam.
Số điện thoại của văn phòng Luật Sư Công Cử là (408) 299-7700. Sô fax là (408)
999-0364. Hỗ trợ và đối phó với một người thân bị rối loạn não bộ, có thể là một
điều vô cùng khó khăn và rất căng thẳng. Kiến thức và sự hiểu biết sẽ rất cần thiết
để giúp cho quý vị trở thành một nguồn hỗ trợ mạnh và hữu hiệu cho người thân
của quý vị. Muốn biết thông tin về các nhóm hỗ trợ và các chương trình hướng dẫn
miễn phí, quý vị nên liên lạc National Alliance for the Mentally Ill qua trang mạng