Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Wildfire sa SCU Lightning Complex (Diablo Foothills)


(Para sa impormasyon at mapagkukunan para sa mga Apoy sa CZU August Lightning Complex, bisitahin ang: www.co.santa-cruz.ca.us/FireResources.aspx)

Impormasyon sa Komunidad, Mga Update, at mga Recovery Resource

Talaan ng mga Nilalaman

 • Wildfire sa SCU Lightning Complex
 • Magrehistro para sa Tulong Pinansyal na pang-emergency - Tulong para sa 2020 Wildfire ng Northern California
 • Mga Recovery Workshop para sa mga Rantsero
 • Kalusugan at Kaligtasan
 • Mga Mapagkukunan
 • Paano Kayo Makatulong
 • Mga Madalas na Katanungan
Wildfire sa SCU Lightning Complex - Impormasyon ng Insidente

Septyembre 5, 2020, 10:00 a.m.

Ang CAL FIRE at ang Departament of Forestry and Fire Protection ng California ay nag-anunsyo na ang lahat ng mga kautusan ng paglikas sa Santa Clara County ay natanggal na. Maaari niyong tingnan ang paunang Mapa ng Pagsusuri ng Pinsala sa lugar ng sunog sa SCU sa Santa Clara County sa pag-click sa box sa ibaba.

 • Pakipunta sa: tinyurl.com/scu-evacmap para sa online na mapa ng paglikas.
 • Para sa patuloy na update ng insidente, sundan ang CAL FIRE SCU Twitter.
 • Linya ng Impormasyon ng Insidente ng CAL FIRE para sa Apoy sa SCU Lightning Complex: (916) 618-3195 o (669) 247-7431
 • Para sa lahat ng mga serbisyo ng Red Cross para sa pagtugon sa sakuna at sa recovery, o para sa karagdagang impormasyon tungkol sa emergency sheltering, recovery casework, shelf-stable na mga pagkain, mga supply na pang-emergency at pangrecovery, tulong pinansyal, mga serbisyo sa pangkalusugan sa sakuna, mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan sa sakuna at mga serbsiyo sa pangangalagang espirituwal. TUMAWAG: 1-800-REDCROSS or magbisita: redcross.org/Get Help
 • Kung ikaw ay residente ng Santa Cruz, namamalagi sa hotel sa Santa Clara County at may mga katanungan o nangangailangan ng mga serbisyo, mangyaring tumawag sa Santa Cruz County assistance hotline: (831) 454-2181 o mag-email sa CZUHotels@santacruzcounty.us.

Mensahe sa Kaligtasan ng CAL FIRE

Ang publiko ay pinaalalahanan na manatiling mapagbantay sa kasalukuyang mga kondisyon sa sunog. Patuloy na sumunod sa mga pagsarado ng daan at ang anumang mga babala sa paglikas. Kung kayo ay nakakita ng mga linya ng kuryente sa lupa, paki-iwas sa mga ito at tawagan kaagad ang PG&E. Ang mga punongkahoy at mga poste na nasunog, lalo na kung umuusok pa ito, ay dapat ituring na mapanganib. Magmaneho ng mabagal at magbigay daan para sa mga emergency personnel na nasa lugar. Sa pagbalik mo sa inyong bahay at lupa at sa pagtingin sa epekto ng pinsala, maging alerto sa mapanganib na mga kondisyon, partikular na kung may nasunog na bahay o gusali sa labas.

Payo sa Trapiko ng Caltrans

Septyembre 5, 2020

Ang Caltrans at ang Opisina ng Santa Clara Sheriff ay muling binuksan ang seksyon ng Ruta ng Estado 130 (SR-130)/San Antonio Valley Road sa pagitan ng Quimby Road sa Santa Clara County hanggang sa linya ng Stanislaus County sa lokal na trapiko lamang kasama ang tulong ng California Highway Patrol (CHP) at iba pang mga first responders.

Ang SR-130/San Antonio Valley Road ay manatiling sarado sa trapiko hanggang Lunes, Septyembre 14, 2020 habang ang mga tauhan mula sa iba’t ibang ahensya ay magpapatuloy sa paglinis sa lugar kung saan nangyari ang sunog sa kahabaan ng Ruta ng Estado 130 sa loob ng lugar na naapektuhan ng SCU Lightning Complex. Ang Opisina ng Santa Clara Sheriff ay tumanggal sa mga kautusan ng paglikas sa lugar na iyon ng 10:00 AM ng Sabado, Septyembre 5, 2020, at pinayagan ang mga residente na muling pumasok sa kanilang mga tahanan. Basahin nang buo ang inilabas na balita.

 • Para sa mga update sa trapiko ng 24/7, pakibisita sa 511.org: com/511SFBay
 • Para sa kasalukuyang impormasyon, pakibisita sa Caltrans QuickMap: dot.ca.gov

Tulong para sa 2020 Wildfire ng Northern California


 • Magrehistro para sa Tulong Pinansyal na Pang-emergency - Tulong para sa 2020 Wildfire ng Northern California (Deadline: Septyembre 30, 2020).

Buddhist Tzu Chi Foundation, Northwest Region

Kung ang inyong bahay ay nagkaroon ng malaking pinsala pagkatapos ng mga Apoy sa LNU, CZU, at SCU Lightning Complex, maaari kayong maging kwalipikado para sa tulong pinansyal na pang-emergency mula sa Tzu Chi Northwest. Mag-sign up ngayon upang makapagsimula. Bisitahin ang: www.tzuchi.us o tumawag sa 408-256-0571.

Mga Recovery Workshop para sa mga Rantsero


Ang mga workshop na ito ay nagbibigay ng isang "one-stop-shop" para sa mga mapagkukunan at impormasyon kung paano maka-rebuild at maka-recover. Kabilang sa mga paksa ang: Mga programang para sa tulong pinansyal ng pederal, paglilinis ng basura at mapanganib na materyales, mga sistemang septic at tubig/balon, pag-rebuild at marami pa. Ang mga kinatawan mula sa mga kasangkot na ahensiya ay naroroon upang sagutin ang mga katanungan. Pakisuot ng inyong mga panakip sa mukha at panatilihin ang pagdistansya sa ibang tao para sa COVID-19.

Ang tatlong workshop ay ang mga sumusunod:

Miyerkules, ika-9 ng Septyembre, 11:00 a.m. sa Harvey Bear County Park, San Martin

 • Mga Direksiyon: Pumunta lamang sa Harvey Bear County Park sa San Martin sa San Martin Ave., huwag pumunta sa pangunahing pasukan ngunit lampasan ito at makikita niyo ang isang kalsada na graba na bumabalik papunta sa kamalig. Gamitin ang kalsada na graba na iyon.

Lunes, ika-14 ng Septyembre, 6:30 p.m., Costa Alameda Cattlemen's Association, Pleasanton

 • Para magpareserba (for RSVP) at lokasyon, tumawag sa 925-519-9017

Miyerkules, ika-16 ng Septyembre, 9:00 a.m. Laird Park, 8520 Grayson Rd., Modesto

 • Mga Direksiyon: Lumiko sa kanan pagkatapos ng San Joaquin River sa Silangan ng Hwy 33.

Kalusugan at Kaligtasan


Mga Recovery Resources


Paano Kayo Makatulong


 • Ang Silicon Valley Community Foundation ay nagtatag ng isang pondo upang suportahan ang mga organisasyon na nakabase sa komunidad sa mga County ng Santa Clara at San Mateo na direktang nagsisilbi sa mga indibidwal at pamilya na naapektuhan ng mga apoy:siliconvalleycf.org/san-mateo-santa-clara-fire-relief.
 • Makipag-ugnay sa inyong lokal na food bank para sa mga paraan upang makatulong. Ang mga donasyon ng mga household goods ay maaaring ibigay sa mga normal na ahensya o organisasyon na tumatanggap ng mga kalakal na ito. Mangyaring huwag ihulog ang mga donasyon sa lugar ng paglikas o mga Kampo ng Fire Base. Ang mga lugar na ito ay may sapat na mapagkukunan sa ngayon.

Mga Madalas na Katanungan

 • Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng kautusan ng paglikas at babala?
  • Kautusan ng Paglikas - Agarang banta sa buhay. Ito ay isang naaayon sa batas na kautusan na dapat nang lumikas ngayon. Ang lugar ay ligal na sarado sa paggamit ng madla.
  • Babala ng Paglikas - Potensyal na banta sa buhay at/o pag-aari. Ang mga nangangailangan ng karagdagang oras upang lumikas, at ang mga may mga alagang hayop at hayop ay dapat na lumikas ngayon.
 • Kung may pangangailangan na lumikas, paano ko malalaman?
  • Alerto na Pang-emergency - sa pamamagitan ng teleponong cellular at landline. Tiyaking nakarehistro kayo upang makatanggap ng mga alerto sa emergency sa alertscc.org.
  • Social Media - ilalabas ang mga mensahe sa pamamagitan ng Nextdoor, Twitter at Facebook.
  • Pagpapatupad ng Batas - Depende sa panganib na kinakailangan ang agarang paglikas at magagamit na mga mapagkukunan, ang nagpapatupad ng batas ay maaaring magtanong sa mga kapitbahayan at magbroadcast ng isang mensahe ng paglikas sa pamamagitan ng loudspeaker.
​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​
Last updated: 9/18/2020 10:53 AM