Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

AlertSCC Là Gì?

use cell phone to look at AlertSCCAlertSCC là một phương cách dễ dàng, miễn phí cho bất cứ ai sống hoặc làm việc tại Hạt Santa Clara để nhận các cảnh báo cấp cứu được gửi trực tiếp đến điện thoại di động, thiết bị di động, email hoặc điện thoại của quý vị. AlertSCC có thể liên lạc với quý vị cho dù quý vị đang ở bất cứ nơi đâu để cung cấp các thông tin và hướng dẫn về vô số tình huống khẩn cấp​, trong số đó có thể bao gồm các trường hợp:

  • Lũ lụt, đám cháy lớn và kéo theo việc di tản
  • Các vụ việc an toàn công cộng, bao gồm tội phạm ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực xung quanh quý vị
  • Các thông tin sau thảm họa về các chỗ nương tựa nhờ, giao thông vận chuyển hoặc hàng hóa được cấp

Đăng ký ngay hôm nay và thông báo cho những người quan trọng đối với quý vị.  

Hiện nay các tin nhắn AlertSCC được gửi đi bằng tiếng Anh và chúng tôi hy vọng sẽ nâng cấp dịch vụ của AlertSCC trong tương lai. Ngay cả khi các tin nhắn của AlertSCC là bằng tiếng Anh, chúng vẫn có thể cho quý vị biết một sự việc cấp cứu đang diễn ra. Khi quý vị nhận được cảnh báo, điều quan trọng sẽ là việc tìm kiếm các thông tin bổ sung từ các nguồn khác của quý vị.

Do đó đừng chờ đợi. Đăng ký ngay hôm nay và thông báo cho những người quan trọng đối với quý vị.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Disclaimer: AlertSCC is effective and efficient, but you should not rely on it exclusively. This system supplements, rather than replaces, other communication methods used by emergency responders, both in person and through the use of other media. Television, radio and County/city websites will continue to broadcast important announcements as well. AlertSCC communications are dependent upon external providers such as your wireless carrier or e-mail delivery service. County of Santa Clara government cannot guarantee that notifications will be received by the intended recipient. Service costs from your carrier are your responsibility. 

 

City of Campbell City of Cupertino City of Gilroy City of Los Altos Town of Los Altos Hills Town of Los Gatos City of Milpitas City of Monte Sereno City of Morgan Hill City of Mountain View City of Palo Alto City of San Jose City of Santa Clara City of Saratoga City of Sunnyvale County of Santa Clara
Last updated: 7/8/2019 9:55 AM