Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

AlertSCC Là Gì?

use cell phone to look at AlertSCCCảnh báo (SCC) là một cách dễ dàng và miễn phí để nhận thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Cảnh báo có thể bao gồm:

  • Cảnh báo cháy
  • Động đất
  • Thời tiết khắc nghiệt
  • Cảnh báo về vụ phạm tội ảnh hưởng trong khu phố của quý vị
  • Những hướng dẫn cần thiết trong thảm hoạ

Ghi danh để nhận thông báo khẩn cấp từ Quận Hạt Santa Clara ngay hôm nay!​

​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Cảnh Báo (SCC) đưa ra những thông báo khẩn cấp chính xác và hiệu quả, nhưng quý vị không nên chỉ dựa vào thông báo này. Hệ thống này là hệ thống bổ sung, cùng với các phương thức liên lạc khác được sử dụng bởi những người ứng phó khẩn cấp, cả trực tiếp và thông qua việc sử dụng các phương tiện khác. Các đài truyền hình, đài phát thanh và trang web Quận Hạt/Thành phố cũng sẽ tiếp tục phát đi các thông báo quan trọng. Thông tin từ Cảnh Báo (SCC) phụ thuộc vào các nhà cung cấp mạng di động bên ngoài như nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc dịch vụ gửi e-mail của quý vị. Quận Hạt Santa Clara không thể bảo đảm rằng người nhận sẽ nhận được thông báo. Quý vị sẽ phải có trách nhiệm với những chi phí phát sinh với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị. 

 

City of Campbell City of Cupertino City of Gilroy City of Los Altos Town of Los Altos Hills Town of Los Gatos City of Milpitas City of Monte Sereno City of Morgan Hill City of Mountain View City of Palo Alto City of San Jose City of Santa Clara City of Saratoga City of Sunnyvale County of Santa Clara
Last updated: 7/16/2020 3:16 PM