Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Kế hoạch 12 tháng, chuẩn bị để ứng phó cho trường hợp khẩn cấp

English | 中文Español | Tiếng Việt​


Để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thảm họa và trường hợp khẩn cấp là một việc rất quan trọng. Nhiều người không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy họ không có sự chuẩn bị cho riêng mình. Với "Do 1 Thing" (Làm một việc mỗi tháng), quý vị có thể thực hiện các bước nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn trong trường hợp khẩn cấp. "Do 1 Thing" (Làm một việc mỗi tháng) là chương trình kế hoạch 12 tháng giúp quý vị dễ dàng chuẩn bị cho bản thân, gia đình và cộng đồng sẵn sàng đối mặt với những trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa.​

Tháng 101 - Lập kế hoạch (PDF)
Tìm hiểu xem các thảm họa sẽ gây ra những rủi ro gì cho quý vị và các bước cần thực hiện để giảm thiểu những rủi ro đó.

Hãy chắc chắn rằng quý vị mua và trữ đủ lượng nước uống cho gia đình có thể sử dụng trong 3 ngày hoặc hơn.

Hãy xác định một nơi an toàn nhất trong nhà để trú ẩn khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra và thực hành việc sơ tán với các thành viên trong gia đình

Hãy dự trữ đủ lượng thực phẩm cho gia đình của quý vị có thể sử dụng trong ba ngày mà không cần sự trợ giúp bên ngoài..

Hãy chắc chắn rằng những người xung quanh quý vị cũng được huấn luyện và sẵn sàng ứng phó độc lập khi thảm họa xảy ra.

Hãy nói chuyện với các thành viên trong gia đình, xác định và chuẩn bị cho những nhu cầu cần thiết
 
Xác định cách để có thể tiếp tục liên lạc với gia đình trong trường hợp khẩn cấp, khi những cách thông thường như gọi điện thoại, dùng internet hay email, v.v. không thể sử dụng.
 
Cùng làm việc với cộng đồng để giúp tất cả mọi người được huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Tháng 909 - Nhận thông báo (PDF)
Hãy chắc chắn rằng các thành viên trong gia đình quý vị đều có thể nhận được thông báo khẩn cấp, hiểu và biết cần làm gì sau khi nhận được thông báo đó.

Tháng 1010 - Điện (PDF)
Hãy mua và học cách sử dụng máy phát điện cầm tay một cách an toàn trong trường hợp bị cúp điện.

Hãy chuẩn bị những vật dụng quan trọng cần mang theo khi rời khỏi nhà nếu thảm hoạ xảy ra.

December 1212 - Bộ sơ cứu y tế (PDF)
Luôn chuẩn bị sẵn sàng bộ sơ cứu để sử dụng khi cần thiết, trong lúc chờ xe cứu thương đến.


​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 7/17/2020 3:03 PM