Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Chào mừng bạn đến với Văn phòng người bảo vệ Công Chúng

 

Tuyên Bố Sứ Mệnh

Sứ Mệnh của Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) là cung cấp sự đại diện chắc chắn, chất lượng cao cho các khách hàng nghèo của chúng tôi ở tòa hình sự và dân sự một cách có đạo đức.

Chúng tôi rất hân hạnh đón chào quý vị đến với Văn Phòng Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) của Hạt Santa Clara.

Mục đích của chúng tôi là cung cấp sự đại diện pháp lý chất lượng cho những cá nhân phải đối mặt với những buộc tội hình sự ở tòa án dành cho người lớn và vị thành niên.  Chúng tôi đại diện cho các khách hàng cho các trường hợp từ mức độ nhẹ đến giết người có chủ mưu (cố sát).  Chúng tôi cũng đại diện cho khách hàng trong các trường hợp liên quan đến sức khỏe tâm thần dân sự.  Chúng tôi rất hân hạnh được làm điều đó.

Mỗi một người được giới thiệu đến với chúng tôi đều có một trường hợp độc đáo.  Một số bị kết tội sai và tìm cách xác minh.  Một số bị bệnh tâm thần, hoặc bị nghiện và cần các dịch vụ để xử lý các gánh nặng này.  Một số khách hàng của chúng tôi là vị thành niên đang gặp rắc rối, là những người, bất kể sự thực của những lời buộc tội chống lại họ, cần có mọi nguồn mà chúng tôi có thể nhận được để sống một cuộc sống mà họ đáng được hưởng.  Bất kể là hoàn cảnh của khách hàng của chúng tôi như thế nào, chúng tôi đều tận tâm cung cấp cho mỗi người một tiếng nói trước tòa, và tìm sự công bằng cho mỗi khách hàng.

Văn Phòng Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) (PDO/ADO) do Hội Đồng Giám Sát Hạt Santa Clara thành lập năm 1965 sau quyết định về vụ kiện giữa Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963) nổi tiếng của Tòa Thượng Thẩm Hoa Kỳ.  Sau khi đọc đơn kháng cáo viết bằng tay của Clarence Earl Gideon, Tòa đã nhất trí quyết định rằng sự hỗ trợ của tư vấn là quyền cơ bản và thiết yếu đối với việc xử án công bằng theo Bản Sửa Đổi Số Sáu của Hiến Pháp Hoa Kỳ.  Kết quả là, hiện nay, chính phủ cần phải cung cấp một luật sư trong một vụ án hình sự nếu một cá nhân không đủ khả năng để thuê một luật sư bằng tiền của mình.  Văn Phòng Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) là nhà cung cấp bắt buộc các dịch vụ quan trọng này cho đàn ông, đàn bà và trẻ em ở Hạt Santa Clara.

Vinh dự của Văn Phòng Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) là chúng tôi đại diện cho tất cả mọi người trong các vụ án hình sự, những người không đủ khả năng để thuê luật sư cho riêng mình, bất kể bản chất của vụ án hay ý kiến bất lợi của công chúng hoặc tin tức của giới truyền thông chống lại họ như thế nào.  Chúng tôi cố gắng đối xử với mỗi khách hàng một cách tôn trọng, tiến hành điều tra độc lập khi cần, để kiểm tra các giả định về khách hàng của chúng tôi và các bằng chứng.  Chúng tôi giải thích quy trình phức tạp liên quan đến hệ thống pháp lý hình sự cho họ và đóng vai trò như là những người ủng hộ nhiệt tình tại tất cả các bước của quá trình tòa án, bao gồm cả việc xử án của bồi thẩm đoàn.

Chúng tôi đã chọn lĩnh vực luật pháp này vì chúng tôi coi công việc của mình là tiếng gọi cao cả nhất. Chúng tôi quan tâm đến khách hàng của mình.  Và, điều quan trọng là, bằng việc đấu tranh cho khách hàng của mình, chúng tôi cũng bảo vệ quyền hiến pháp của mỗi người trong cộng đồng của chúng ta.

Để hỗ trợ người nói tiếng Việt, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (408) 299-7127.

Trân trọng,

Molly O'Neal
Public Defender
(Người Bảo Vệ Công Chúng) ​​​

Last updated: 1/23/2020 11:06 AM