Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Tài nguyên để kéo dài đô la thực phẩm của bạnCalFresh EBT là gì? (trước đ​ây là Tem Phiếu Thực Phẩm)

​​CalFresh Healthy Living Logo
Chương Trình CalFresh giúp những cá nhân và gia đình có ít hoặc không có thu nhập để mua thức ăn. Trong Hạt Santa Clara, những người được nhận phúc lợi CalFresh có thể mua thức ăn bằng cách xử dụng thẻ EBT (Electronic Benefits Transfer) tại cửa hàng tạp hóa và một số chợ nông gia trong hạt.

Muốn biết quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình CalFresh, hãy gọi số 1-877-847-3663 hoặc xem trang mạng của Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Hạt ​Santa Clara.

Xử dụng CalFresh EBT tại Chợ Nông Gia Địa Phương và tăng gấp đôi số tiền của quý vị với Market Match

Khi xử dụng thẻ CalFresh EBT tại chợ nông gia có tham gia chương trình Market Match, quý vị tăng được gấp đôi số tiền của mình, có thể lên đến $10 miễn phí một ngày.

Quý vị có biết rằng hầu hết các chợ nông gia tại Hạt Santa Clara hiện nay đều chấp nhận CalFresh EBT, giúp quý vị dễ dàng mua sản phẩm tươi mới ở địa phương trong khu vực của quý vị.  Muốn biết các chợ nào có chương trình Market CalFresh EBT, hãy tìm các chợ có đánh dấu ngôi sao màu xanh lá cây bên cạnh, tại đây.
 
Tìm bản đồ của chợ nông gia gần bạn, bấm vào đây.
 

Tôi xử dụng thẻ CalFresh EBT tại Chợ Nông Gia như thế nào?  

Điều này thật dễ dàng như đếm 1-2-3!Picture of a person swiping their EBT card at a check-out machine
Quý vị hãy đến quầy thông tin và cho người quản lý chợ biết, quý vị muốn xử dụng bao nhiêu đôla CalFresh ở chợ.
 
 
 
A person holding market match dollars in their hand
Người quản lý chợ sẽ cà thẻ CalFresh EBT của quý vị và đưa cho quý vị các phiếu tiền tương ứng của CalFresh/ Market Match để xử dụng như tiền mặt ở chợ.
 
 
  
A person exchanging market match dollars for produce
Xử dụng các phiếu tiền CalFresh/ Market Match để mua thực phẩm tươi mới và giá rẻ ở chợ.
 


Tại sao nên đi Chợ Nông Gia?

  • Tươi mới: Chợ nông gia có các sản phẩm tươi mới nhất.  Sản phẩm thường được thu hoạch trong cùng ngày ra chợ. Ăn thực phẩm tươi mới nhất cũng là ăn thức ăn lành mạnh nhất!
  • Vui: Chợ Nông Gia là một nơi rất vui để gặp các bạn, nghe nhạc, và xem biểu diễn nấu ăn trong khi quý vị mua sắm bên ngoài.
  • An toàn: Khi mua thực phẩm được trồng tại địa phương, quý vị biết được nguồn gốc của thực phẩm đó và cũng gặp được những người trồng.
  • Giá rẻ: Mua trái cây và rau quả theo mùa sẽ tiết kiệm được tiền bạc. Hãy nhớ rằng nhiều chợ nông gia chấp nhận CalFresh EBT (Electronic Benefits Transfer) và Ngân Phiếu Chợ Nông Gia WIC.

Chương trình Food Bucks thực phẩm tăng gấp đôi

​Nhận thêm trái cây và rau quả khi bạn chi tiêu đô la EBT của CalFresh tại các cửa hàng tạp hóa. Với mỗi 1 đô la EBT CalFresh của bạn mà bạn chi cho các loại trái cây và rau quả được trồng ở California, bạn kiếm được 1 đô la để chi cho bất kỳ loại trái cây và rau quả tươi. Tìm hiểu thêm về chương trình Double Up Food Bucks​.

Chương Trình Bữa Ăn tại Nh​à Hàn​g CalFresh

Nếu bạn là người già, bệnh tật hoặc người vô gia cư, bạn có thể sử dụng thẻ EBT CalFresh của mình để mua thực phẩm được chuẩn bị tại Chương trình Bữa ăn Nhà hàng CalFresh. Hiện tại có rất nhiều nhà hàng tham gia Chương Trình Bữa Ăn Nhà Hàng CalFresh để xem danh sách các nhà hàng tham gia. 


​Để biết thêm thông tin, liên lạc: 
Healthy Communities Branch
1775 Story Road, Suite 120 
San Jose, CA 95122
Điện thoại: (408) 793-2700
Fax: (408) 251-4014
​​​​
Last updated: 8/5/2020 11:14 AM