Navigate Up
Probation Department Menu +
Home > Juvenile Probation Services > Record Sealing Application

SỞ QUẢN CHẾ QUẬN HẠT SANTA CLARA THỦ TỤC XIN ĐÓNG HỒ SƠ (Vietnamese)

Last modified: 7/25/2016 4:28 PM

ĐỀ XIN ĐÓNG HỒ SƠ QUÝ VỊ PHẢI HỘI ĐỦ NHỮNG ĐIỀU KIỆN SAU:

A.  Ít nhất 18 tuổi và hiện thời không bị quản chế bởi sở quản chế (thiếu niên hoặc người lớn) nếu không đủ điều kiện này xin xem tiếp phần B.

LƯU Ý: QUÝ VỊ CÓ THỂ KHÔNG XIN ĐÓNG HỒ SƠ ĐƯỢC NẾU QUÝ VỊ ĐÃ TỪNG BỊ KẾT ÁN THUỘC SECTION 707(B) WIC SAU KHI QUÝ VỊ 14 TUỔI.  XIN GỌI SỐ (408) 278-6121 ĐỂ TÌM HIỂU XEM QUÝ VỊ CÓ TỪNG BỊ KẾT ÁN THUỘC SECTION 707(B) WIC?

B.  Vụ án của quý vị đã được đóng bởi sở quản chế hay bãi bỏ bởi tòa án trẻ vị thành niên đựợc 5 năm.

LƯU Ý: THÔNG THƯỜNG TÒA SẼ XEM XÉT VIỆC QUÝ VỊ CÓ PHẠM THÊM TỘI MỚI SAU KHI VỤ ÁN ĐÃ ĐƯỢC TÒA BÃI BỎ HAY ĐÓNG LẠI BỞI SỞ QUẢN CHẾ.  QUÝ VỊ NÊN CHỜ ÍT NHẤT LÀ 9 THÁNG SAU KHI VỤ ÁN ĐƯỢC TÒA BÃI BỎ HAY ĐÓNG BỞI SỞ QUẢN CHẾ, MẶC DÙ QUÝ VỊ ĐÃ 18 TUỔI.  NẾU QUÝ VỊ XIN ĐÓNG HỒ SƠ QUÁ SỚM, CÓ THỂ TÒA KHÔNG CHẤP THUẬN ĐƠN XIN CỦA QUÝ VỊ.

C.  Quý vị không thể đang có vụ án hay lệnh truy nã chưa được giải quyết (thiếu niên hay người lớn).  Tất cả lệ phí hay tiền bồi thường cho nạn nhân (lúc quý vị là thiếu niên hay người lớn) phải được trả đầy đủ, kể cả tiền phạt vi phạm luật giao thông.  LƯU Ý: quý vị không thể xin đóng hồ sơ thiếu niên nếu quý vị đang thụ án hay bị quản chế.

D.  Quý vị không đang chờ ra tòa dân sự vì những kiện tụng dân sự.

E.  Việc xin đóng hồ sơ thiếu niên của quý vị có thể bị từ chối nếu quý vị phạm tội trọng hình hay tiểu hình (tội tiểu hình có liên quan tới luân lý đạo đức, thí dụ như trộm cắp hay khai báo không thành thật với nhân viên công lực, …)

F.  HỒ SƠ VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG: hồ sơ này có thể được đóng nhưng luật (781 WIC)vẫn cho phép các công ty bảo hiểm xe được quyền xem xét hồ sơ từ nha lộ vận (DMV) để xác định việc mua bảo hiểm xe.

G.  Tòa án Quận Hạt Santa Clara không thể đóng hồ sơ thiếu niên từ một tiểu bang khác.  Quý vị phải trực tiếp liên lạc với tiểu bang đó để xin đóng hồ sơ thiêú niên ngoài tiểu bang California.  Lưu ý: quý vị phải nộp đơn tại Quận Hạt mà vụ án của quý vị được đóng.

THỦ TỤC ĐỂ XIN ĐÓNG HỒ SƠ:

1.  Lệ phí là $150.00.  Xin đọc kỹ những điều kiện ở trên trước khi nộp đơn xin đóng hồ sơ phạm pháp ở tuổi thiếu niên.  Đơn xin đóng hồ sơ của quý vị có thể bị tòa từ chối nếu không hội đủ điều kiện và quý vị sẽ không được bồi hoàn lại lệ phí $150.00.

2.  Cần cung cấp những dữ liệu chính xác.  Tên của sở cảnh sát đã bắt hay biên phạt quý vị phải được cung cấp chính xác.  Khi tòa đồng ý đóng hồ sơ của quý vị thì đồng thời tòa cũng gởi lệnh tòa qua sở cảnh sát để yêu cầu đóng hồ sơ của quý vi.  Cần phải liệt kê tất cả những vi phạm về luật giao thông cũng như luật hình sự.  Ký tên ở cuối trang 2 và để địa chỉ. Cần phải điền đầy đủ tên họ, ngày sinh, số an sinh xã hội, và số bằng lái xe.  KHI TÒA CHẤP THUẬN THÌ HỒ SƠ PHẠM PHÁP Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN CỦA QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC ĐÓNG.

CÁCH NỘP HỒ SƠ:

QUA BƯU ĐIỆN:

Sau khi điền đơn và ký tên, gởi tới địa chỉ:

Probation Department

Attention: Accounting Department

2341 North First St.

San Jose, CA 95131

ĐÍCH THÂN ĐEM NỘP HỒ SƠ:

Quý  vị có thể đem hồ sơ nộp tại Sở Quản Chế tại địa chỉ trên kèm với  lệ phí.  Quý vị có thể lấy đơn tại Sở Quản Chế Trẻ Vị Thành Niên tại: 840 Guadalupe Parkway, San Jose, CA95110.  Nhưng quý vị phải nộp đơn tại địa chỉ trên.

Chúng tôi đề nghị quý vị nên gọi số (408)278-6121 để yêu cầu gởi bộ hồ sơ cho quý vị, sau đó quý vị nộp đơn ở địa chỉ trên (thứ hai đến thứ sáu, 8:00 a.m.-5:00 p.m.)

Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về đơn xin đóng hồ sơ đã nộp, xin gọi (408) 278-6121, từ thứ hai đến thứ sáu, và để lại lời nhắn.  Vui lòng đọc chậm và đánh vần tên cũng như địa chỉ.  Sẽ có người gọi lại cho quý vị. 

KẾT QUẢ CỦA ĐƠN XIN ĐÓNG HỒ SƠ:

Quý vị không phải ra trước tòa sau khi nộp đơn.  Nhân viên Sở Quản Chế sẽ trình hồ sơ của quý vị cho một vị Thẩm Phán của tòa án trẻ vị thành niên.

Thông thường phải mất từ 5 đến 6 tháng mới có kết quả về đơn xin đóng hồ sơ của quý vị.  Quý vị sẽ nhận được một văn bản từ vị Thẩm Phán thông báo là đơn của quý vị đã được chấp thuận hay từ chối.  Nếu đơn bị từ chối thì quý vị không được hoàn lại lệ phí.