Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Dịch vụ của các Trung Tâm Dịch Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống (Reentry Resource Centers) và các Cơ quan hợp tác trong mùa Đại dịch COVID-19

 
Cập nhật 12/16/2020​​​​​​​​​
Trong thời gian Chỉ thị Ở yên Tại Nhà có hiệu lực, nếu cần được giúp đỡ qua Trung Tâm Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống (RRC) tại San Jose và Gilroy, vui lòng xem các chọn lựa để nhận các dịch vụ dưới đây và các trang mạng kết nối ở phần cuối thông báo này.  Các dịch vụ có thể thay đổi. Trung Tâm RRC San Jose nhận ghi danh và thẩm định từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Kể từ tháng Giêng năm 2021, Trung Tâm RRC sẽ mở cửa vào Thứ Ba/Thứ Năm từ 5-8 giờ tối và vào Thứ Bảy đầu tiên trong tháng từ 8-12 giờ trưa, chỉ cho dịch vụ thẩm định và thông tin mà thôi. Quý vị có thể gọi số 408-535-4299 để biết thêm chi tiết.  Trung Tâm RRC tại Gilroy cũng nhận ghi danh và thẩm định từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, vào Thứ Hai và Thứ Tư và từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vào Thứ Ba và Thứ Năm. Quý vị có thể gọi số 408-201-0690 để biết thêm chi tiết. Nếu nhân viên đang bận, hãy để lại tin nhắn rõ ràng với tên họ, số điện thoại và câu hỏi. Sẽ có người gọi lại cho quý vị. Xin cám ơn và nhớ giữ gìn được an toàn. 


Thư gởi Cộng Đồng,

Để đối phó với đại dịch COVID-19 và tuân thủ các hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng nhằm làm chậm sự lây nhiễm, các Trung Tâm RRC tại San Jose và Gilroy đã mở cửa lại nhưng chỉ có một số dịch vụ giới hạn. Hãy xem danh sách các dịch vụ dưới đây và làm thế nào để được giúp đỡ.

Trung Tâm Mission Street Sobering Center tại RRC giúp cai nghiện rượu vẫn mở cửa làm việc với các cơ quan công lực và phòng cấp cứu và tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ về hành vi tâm trí có hợp đồng với Quận Hạt. Khách hàng phải được giới thiệu để đến các văn phòng/cơ quan này. Phải được hẹn trước. Hãy xem các trang mạng dưới đây để biết thêm về các nguồn giúp đỡ.

Các tổ chức trong cộng đồng có hợp đồng với Văn phòng Dịch Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống (Office of Reentry Services, ORS) để giúp hướng dẫn các giúp đỡ, công việc làm và dịch vụ pháp lý, vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng một cách tối đa. Khi cần được giúp đỡ hãy gọi số của văn phòng RRC (408) 535-4299 và để lại lời nhắn cho biết rõ đang cần gì và nhân viên RRC sẽ lên lạc với cơ quan cung cấp dịch vụ để họ gọi lại quý vị.Các cơ quan này cũng sẽ đặt trọng tâm vào việc lên lạc với những khách đã ghi danh trước đây. 


Dưới đây là các tin tức chính mới về các dịch vụ cũng như chương trình khác nhau tại RRC San Jose và tại Gilroy:

 • ​Trung Tâm Dich Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống RRC tại San Jose nhận ghi danh và thẩm định để phân loại từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Giờ làm việc buổi tối và cuổi tuần: kể từ tháng Giêng năm 2021, Trung Tâm RRC sẽ mở cửa vào Thứ Ba/Thứ Năm từ 5-8 giờ tối và vào Thứ Bảy đầu tiên trong tháng từ 8-12 giờ trưa, chỉ cho dịch vụ thẩm định và thông tin mà thôi. Hãy gọi số 408-535-4299 để biết thêm chi tiết.​
 • Trung Tâm Dich Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống RRC tại Gilroy nhận ghi danh và thẩm định để phân loại vào Thứ Hai và Thứ Tư từ 1:00 trưa đến 5:00 chiều và vào Thứ Ba và Thứ Năm từ 8:00sáng đến 5:00 chiều. Hãy gọi số 408-201-0690 để biết thêm chi tiết.
 • Đơn vị Y Tế Lưu động (Medical Mobile Unit, MMU) phục vụ khách hàng tại RRC ở San Jose vào các ngày Thứ Hai, từ 8:30 sáng - 12:00 trưa (thuốc men/tâm trí) và 1:00 chiều - 5:00 chiều (chỉ dành cho tâm trí), Thứ Tư từ 12:00 trưa - 5:00 chiều (thuốc men/tâm trí), Thứ Năm 8:00 sáng - 5:00 chiều (tâm trí-phải có hẹn) và Thứ Sáu 8:30 sáng - 5:00 chiều (thuốc men/tâm trí). Các phiên họp nhóm sẽ đổi thành chỉ họp từng người một cho đến khi có thông báo mới. Giờ làm việc có thể thay đổi, hãy gọi trước khi đến.
 • Văn phòng Hỗ trợ Nhà ở (Office of Supportive Housing, OSH) cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà ở cho khách hàng tại văn phòng RRC và qua điện thoại từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Khách hàng có thể gọi số chính của RRC San Jose tại 408-535-4299 và Nhân viên Phục Vụ Cộng đồng OSH sẽ gọi lại trong vòng một ngày làm việc.
 • Sở Xã Hội có nhân viên tại RRC để thẩm định và ghi danh cho các chương trình trợ cấp GA, CalFresh (trợ cấp thực phẩm) và Medi-Cal từ 8:00 sáng – 5:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Khách hàng có thể tìm hiểu về thông tin của các dịch vụ này qua điện thoại và qua mạng tại www.mybenefitscalwin.org hoặc gọi số 1-877-962-3633. Nếu có thắc mắc về thẻ EBT, hãy gọi số 1-877-328-9677.
 • Văn phòng Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Tâm Trí có dịch vụ chữa trị tâm trí và cai nghiện tại Trung Tâm RRC San Jose từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu và tại Trung Tâm RRC Gilroy từ 1:00 trưa đến 5:00 chiều, mỗi Thứ Ba. Hãy gọi Gateway khi cần dịch vụ Cai Nghiện tại số 800-488-9919 hoặc Trung Tâm Chăm Sóc Sức khỏe Tâm Trí tại số 800-704-0900.
 • Khách hàng ngoại trú của RRC và các nhóm có hồ sơ được quản lý được tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. Thay vào đó, sẽ có bác sĩ họp nhóm từ xa qua điện thoại. Các Trung Tâm Dựa Vào Đức Tin tại RRC San Jose làm việc từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu và tại RRC Gilroy từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều mỗi Thứ Hai, và từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều mỗi Thứ Năm. Hãy gọi để lấy hẹn: 408-535-4274. 
 • Các Trung Tâm Dựa Vào Đức Tin trong cộng đồng sẽ tiếp tục phục vụ một cách giới hạn cho những   người vừa được phóng thích. Hãy gọi lấy hẹn hoặc để mở hồ sơ qua điện thoại trước khi ghé đến: 
  • Destiny (tọa lạc tại Bible Way Christian Center)
   2090 Oakland Road San Jose, CA 95131
   (408) 571-2222 x 18. Sau giờ làm việc, hãy gọi (408) 599-8989
  • Good Samaritan Project (tọa lạc tại Cathedral of Faith)
   2315 Canoas Garden Ave., San Jose, CA 95125
   (408) 979-3043. Sau giờ làm việc, hãy gọi (408) 841-0676 
  • Mission Possible (tọa lạc tại Maranatha Christian Center)
   1811 South 7th St., San Jose, CA 95112
   (408) 280-0145. Sau giờ làm việc, hãy gọi (408) 499-4064 
  • Bridges of Hope (tọa lạc​ tại John XXIII Multi-Services Center)
   195 E. San Fernando St., San Jose, CA 95112
   (408) 582-3306. Sau giờ làm việc, hãy gọi (408) 528-4003
 • Khách hàng của Chương trình Giám Sát Thay thế-Custodial Alternative Supervision Program (CASP) sẽ không còn phải trình diện với RRC cho đến khi có thông báo mới.
 • Nhóm Thẩm Định Quản Chế AB 109 (Probation Asessment Team AB 109) Những người mới được phóng thích khỏi Nhà tù Tiểu bang hoặc Nhà tù Quận Hạt gần đây, và phải trình diện cho nhóm này tại RRC, được yêu cầu gọi điện thoại cho Văn Phòng Quản chế số 408-535-4244.
 • Chương trình Giảm/Xóa Án của Văn Phòng Luật Sư Công (giảm/xóa các tiền án) chỉ làm việc qua điện thoại, kể cả việc mở hồ sơ cho khách hàng mới. Vui lòng gọi số (408) 535-4290 và để lại lời nhắn rõ ràng, nhân viên của Văn Phòng sẽ gọi lại.
 • Văn Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Trẻ Em làm việc qua điện thư và điện thoại. Hãy liên lạc với Estelle Tanaka tại Estelle.Tanaka@css.sccgov.org ​hoặc gọi số (408) 503-5471.
 • Dịch vụ giúp Đi làm và Đi học:
  • Goodwill: Học nghề có trả lương và đưa đến công việc làm
  • Catholic Charities: Kỹ năng nghề nghiệp, tư vấn và giúp đỡ chuyên nghiệp tìm việc làm
  • San Jose City College: Lớp Cố vấn cho người cùng hoàn cảnh cai nghiện miễn phí qua mạng đến 21 tháng 5 năm 2021
  • Sở Giáo Dục Quận Hạt: Lấy tín chỉ cho bằng trung học (hiện nay học qua mạng)
  • ​Coursera: Lớp/chứng chỉ học nghề miễn phí 
 • Lớp Hướng Dẫn Về Tài Chánh giúp nộp đơn xin tiền thất nghiệp, hoặc khai thuế, khách hàng có thể gọi số 408-918-5199 và để lại lời nhắn, hoặc gởi điện thư đến sparkpoint@sjeccd.edu.  
 • Chương trình First 5 có chuyên viên làm việc với quý vị qua điện thoại hoặc điện thư để giúp kết nối các nguồn giúp đỡ và thông tin bao gồm địa điểm các kho phát thực phẩm và những nơi có dọn bữa ăn, phát tả và sữa cho trẻ em, dịch vụ hành vi tâm trí và thất nghiệp và tiền trả cho công nhân. Hãy gọi số (408) 260-3773 (Anh) hoặc số 408-260-3720 (Tây Ban Nha) hoặc gởi e-mail đến jonathan.velazquez@first5kids.org, hector.tatispeguero@first5kids.org hoặc jaime.alvarado@first5kids.org. 
 • Các cuộc họp (Peer Mentor round Table meetings) được tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới
 • Các buổi hội thảo về Nhà ở hiện được hoãn cho đến khi có thông báo mới 
 • Việc lập chương trình tạm giữ có hợp đồng với Reentry Services được mở lại một cách giới hạn qua mạng.
Văn phòng Dịch Vụ Giúp Hội Nhập Đời Sống ORS hiện đang làm việc với các thành phần cộng tác chính để triển khai kế hoạch phóng thích có điều kiện khỏi Nhà Tù Quận Hạt cho một số người để giúp họ hưởng các dịch vụ tái hội nhập. 

Để giúp những người vừa được phóng thích có được thông tin và kết nối ngay với các dịch vụ hỗ trợ, Trung Tâm RRC hợp tác với các Trung Tâm Dựa vào Đức Tin và các cơ quan có hợp đồng để phục vụ, có nhân viên trực tại bàn hướng dẫn thông tin tại trung tâm cải huần Elmwood thành phố Milpitas. 

Trang mạng của Sở Y Tế Public Health Department’s website có các thông tin được cập nhật thường xuyên về COVID-19 và các nguồn giúp đỡ. 

Với thông tin mới luôn thay đổi nhanh chóng, các biện pháp phòng ngừa này có thể sẽ còn thay đổi nữa. Chúng tôi cam kết vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng hết khả năng trong thời điểm đầy thử thách này. Mong quý vị hãy giữ gìn cho được an toàn và sức khỏe.​ ​​​​​​


​​​
Last updated: 1/5/2021 10:14 AM