Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Tổng Tuyển Cử Tổng Thống Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016

Published on: 11/3/2016 4:46 PM
Print


 
Election Results 
(có từ 8 giờ tối, ngày 8 tháng Mười Một, 2016)
 
Provisional Ballot Results 
 
Kết Quả Lá Phiếu Tạm Thời
(có từ ngày 9 tháng Mười Hai, 2016)
​​
 

 

US Flag - Candidate and Measures
Chi Tiết về Ứ​ng Cử Viên & Dự Luật​

State Seal - Voter Information Guide 
 

 


GHI DANH BẦU CỬ

Hạn chót để ghi danh bầu cử:
Ngày 24 Tháng 
Mười, 2016

 

Voter Registration Lookup ​

 
 

Để Biết Trình T​rạng Ghi Danh Của Quý Vị

 
 
 

 

  • Nếu quý vị đã dời địa chỉ, đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu.
  • Điền, ký tên, và gởi Đơn tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161 -1300.  Đơn gởi bằng điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận.
  • Chi tiết bổ sung về Ghi Danh Bầu Cử

  


 Tổng Tuyển Cử Tổng Thống Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016 - Địa Điểm Để Nộp Lại Lá Phiếu ​

ĐỊA ĐIỂM KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐỂ NỘP LẠI LÁ PHIẾU
24 tiếng mỗi ngày, từ ngày 11 tháng Mười đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử
San Jose State University (at Clark Hall Bldg. & The Villages)
1 Washington Square, San Jose, CA 95112
West  Valley College (at Admissions near the Flag Pole)
14000 Fruitvale Avenue, Saratoga, CA 95070
De Anza College (at Main Quad near the Flag Pole)
21250 Stevens Creek Boulevard, Cupertino, CA 95014
Gavilan College (at Student Center)
5055 Santa Teresa Boulevard, Gilroy, CA 95020
Evergreen Valley College (at Cafeteria located in Gullo 1)
3095 Yerba Buena Road, San Jose, CA 95135
Mission College (Drop off/Pick-up Loop)
3000 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054
Foothill College (at Bldg.1900/Administration near Flag Pole)
12345 El Monte Road, Los Altos Hills, CA 94022
San Jose City College (at Student Center)
2100 Moorpark Avenue, San Jose, CA 95128
Santa Clara University (at Benson Memorial Center)
500 El Camino Real, Santa Clara, CA 95053
Hãy vào www.sccvote.org để biết thông tin mới nhất về các Địa Điểm Để Nộp Lại Lá Phiếu.
ĐỊA ĐIỂM ĐỂ NỘP LẠI LÁ PHIẾU – ngày 11 tháng Mười - ngày 8 tháng Mười Một (Chỉ Mở Cửa Trong Giờ Làm Việc)
Santa Clara County Government Center – 1st Floor
70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110
Monte Sereno City Hall – City Clerk Office
18041 Saratoga/Los Gatos Road, Monte Sereno, CA 95030
Campbell City Hall – City Clerk Office
70 N. First Street, Campbell, CA 95008
Morgan Hill City Hall – City Clerk Office
17575 Peak Avenue, Morgan Hill, CA 95037
Cupertino City Hall – City Clerk Office
10300 Torre Avenue, Cupertino, CA 95014
Mountain View City Hall – City Clerk Office
500 Castro Street, Mountain View, CA 94041
Gilroy City Hall – City Clerk Office
7351 Rosanna Street, Gilroy, CA 95020
Palo Alto City Hall – City Clerk Office
250 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301
Los Altos City Hall – City Clerk Office
1 N. San Antonio Road, Los Altos, CA 94022
San Jose City Hall – City Clerk Office
200 E. Santa Clara Street, T14 Floor, San Jose, CA 95113
Los Altos Hills Town Hall – City Clerk Office
26379 Fremont Road, Los Altos Hills, CA 94022
Santa Clara City Hall – City Clerk Office
1500 Warburton Avenue, Santa Clara, CA 95050
Los Gatos Town Hall – City Clerk Office
110 E. Main Street, Los Gatos, CA 95030
Saratoga City Hall – City Clerk Office
13777 Fruitvale Avenue, Saratoga, CA 95070
Milpitas City Hall – City Clerk Office
455 E. Calaveras Boulevard, Milpitas, CA 95035
Sunnyvale City Hall – City Finance Office
650 W. Olive Avenue, Sunnyvale, CA 94086
ĐỊA ĐIỂM THƯ VIỆN ĐỂ NỘP LẠI LÁ PHIẾU – ngày 11 tháng Mười - ngày 8 tháng Mười Một (Chỉ Mở Cửa Trong Giờ Làm Việc)
Martin Luther King Library – Inside drop-box
150 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95112
Mitchell Park Library – Inside drop-box
3700 Middlefield Road, Palo Alto, CA 94303
Rose Garden Library – Inside drop-box
1580 Naglee Avenue, San Jose, CA 95126
ĐỊA ĐIỂM THƯ VIỆN ĐỂ NỘP LẠI LÁ PHIẾU 24 TIẾNG – ngày 11 tháng Mười  đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử
Berryessa Library – Outside drop-box
3355 Noble Avenue, San Jose, CA 95132
Mountain View Public Library – Outside drop-box
585 Franklin Street, Mountain View, CA 94041
Campbell Library – Outside drop-box
77 Harrison Avenue, Campbell, CA 95008
Morgan Hill Library – Outside drop-box
660 West Main Avenue, Morgan Hill, CA 95037
Central Park Library – Outside drop-box
2635 Homestead Road, Santa Clara, CA 95051
Pearl Avenue Library – Outside drop-box
4270 Pearl Avenue, San Jose, CA  95136
Cupertino Library – Outside drop-box
10800 Torre Avenue, Cupertino, CA 95014
Saratoga Library – Outside drop-box
13650 Saratoga Avenue, Saratoga, CA 95070
Gilroy Library – Outside drop-box
350 W. Sixth Street, Gilroy, CA 95020
Sunnyvale Library – Outside drop-box
665 W. Olive Avenue, Sunnyvale, CA 94086
Los Altos Library – Outside drop-box
13 South San Antonio Road, Los Altos, CA 94022
Tully Community Library – Outside drop-box
880 Tully Road, San Jose, CA 95111
Los Gatos Library – Outside drop-box
100 Villa Avenue, Los Gatos, CA 95030
Woodland Branch Library – Outside drop-box
1975 Grant Road, Los Altos, CA 94024
Milpitas Library – Outside drop-box
160 North Main Street, Milpitas, CA 95035
Hãy vào www.sccvote.org để biết thông tin mới nhất về các Địa Điểm Để Nộp Lại Lá Phiếu.
ĐỊA ĐIỂM TẠT XE QUA (DRIVE-THRU) ĐỂ NỘP LẠI LÁ PHIẾU
 Thứ Bảy & Chủ Nhật, ngày 29-30 tháng Mười & ngày 5-6 tháng Mười Một, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Curtner LRT Station
Canoas Garden Avenue at Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
Morgan Hill Transit Center
Main Avenue at Hale Avenue, Morgan Hill, CA 95037
Hostetter LRT Station
Capitol Avenue at Camino del Rey, San Jose, CA 95132
Westgate Shopping Center (Back lot near Hamilton Avenue)
1600 Saratoga Avenue, San Jose, CA 95129
Mayfield Soccer Complex
Page Mill Road at El Camino Real, Palo Alto, CA 94304
Hãy vào www.sccvote.org để biết thông tin mới nhất về các Địa Điểm Để Nộp Lại Lá Phiếu.

 

 

 
 
 

 


BẦU CỬ SỚM

Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara sẽ mở cửa làm địa điểm bỏ phiếu sớm cho tất cả cử tri ghi danh trong Quận Santa Clara. Bất cứ cử tri nào cũng có thể bỏ phiếu tại bất cứ địa điểm Bầu Cử Sớm.

 Bỏ Phiếu Sớm tại Văn Phòng Bầu Cử:​

Địa điểm: Registrar of Voters Office, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

 

Ngày Ngày/Tháng Giờ giấc
Thứ Hai - Thứ Sáu
10 Tháng Mười - 7 Tháng Mười Một

8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
​Thứ Bảy - Chủ Nhật ​29 - 30 Tháng Mười ​9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
​Thứ Bảy - Chủ Nhật ​5 - 6 Tháng Mười Một ​9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thứ Ba​ 8 Tháng Mười Một (Ngày Bầu Cử) 7 giờ sáng đến 8 giờ tối


Trung Tâm Bầu Cử Sm:


​​Ngày Ngày/Tháng Giờ giấc

​​​
Thứ Bảy - Chủ Nhật 29 - 30 Tháng Mười
12 gi trưa đến 5 giờ chiều​
​​Thứ Bảy - Chủ Nhật 5 - 6 Tháng Mười Một ​ 12 gi trưa đến 5 giờ chiều

BẦU BẰNG THƯ

Hạn chót để yêu cầu gởi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư:
Ngày 1 Tháng Mười Một, 2016

 

Mail Ballot Tracking How to Return Mail Ballots - Seal in Signed Return Envelope Mail Ballot Tracking
Theo dõi lá phiếu Bằng Thư Nộp Lá Phiếu Bằng Thư​ Đơn xin Bầu Bằng Thư Thường Xuyên
 

Đơn Xin Bầu Bằng Thư Chỉ Một Lần

 

English

Vietnamese/Tiếng Việt​

​ ​​​​​​​