Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

HHW Mga mapagkukunan at mga link

HHW logo Paintlink2 link3


Mga Link para sa Kalusugan ng Kapaligiran at Pag-iwas sa Polusyon​​

Santa Clara Valley Water District (SCVWD) - Naglalaman ng impormasyon at mga mapagkukunan ukol sa mga isyu sa kalidad ng tubig sa Santa Clara Valley.

CalRecycle​ - Pinagsasama ng Kagawaran ng Mga Mapagkukunan ng Recycling at Pagbawi ng California (CalRecycle) ang mga programa ng pamamahala sa pag-recycle at basura ng estado at nagpapatuloy ng isang tradisyon ng pamamahala sa kapaligiran.

​Santa Clara County Integrated Waste Management Division  - Nagbibigay ang Komisyon sa Pagreresiklo at Pagbabawas ng Basura sa Santa Clara County ng impormasyon at mga mapagkukunan upang matulungan ang mga residente at negosyo na magbawas, muling gumamit, magresiklo at itapon ang mga itinapong materyales sa County ng Santa Clara. Nagbibigay rin ang site ng impormasyon tungkol sa pamamahala ng lokal basura ng bayan at mga kaganapan sa pagreresiklo at mga workshop.

Earth911 - Hotline ng impormasyon para sa pagtatapon ng mga ginamit nang langis ng motor, filter ng langis at mapanganib na basura sa bahay.

PaintCare.org - Information on use, storage, and recycling of household paint.

Center for the Development of Recycling - Ang Departamento ng Pag-aaral ng Kapaligiran ng San Jose State University ay nagbibigay ng search engine para sa pagreresiklo bilang mapagkukunan upang maka-ugnayan ang mga programa sa pangongolekta ng ireresiklo at serbisyo ng Lungsod.​

United States Environmental Protection Agency (USEPA) - Nagtatrabaho nang higit sa 30 taon patungo sa mas malinis at mas malusog na kapaligiran para sa mga tao sa Amerika.

Santa Clara Valley Urban Runoff Pollution Prevention Program (SCVURPPP)​ - Nilalayon ng programa na mabawasan ang polusyon dulot ng baha lungsod sa pamamagitan ng pagsasama ng mga hakbang sa pamamahala, pagsubaybay at pagtulong na naglalayong mapahusay ang kalidad ng tubig ng South San Francisco Bay at mga ilog ng Santa Clara Valley.

Household Products Database​ – Ang Pambansang Institusyon ng Kalusugan ay nagbibigay ng impormasyon sa kalusugan at kaligtasan ng mga produktong pambahay.


Mga Link para sa mga Pestisidyo​


University of California Integrated Pest Management (UC IPM) -Pinauunlad at itinataguyod ang paggamit ng pinagsama at mahusay sa ekolohiya na mga gawi sa pamamahala ng peste sa California

Bio-Integral Resource Center –Sa higit 25 taon, ang organisasyong ito ay Nagpapakadalubhasa sa paghahanap ng mga solusyon na hindi nakalalason at pinakakaunti ang lason at pinagsamang pamamahala ng peste (integrated pest management o IPM) sa mga problema sa peste sa lungsod at pang-agrikultura.

Beyond Pesticides - sang hindi pangkalakal na website na nagtatala ng impormasyon ng mga pinakakaunti ang lason na pangkontrol ng mga peste sa bahay at hardin.

Pesticide Action Network (North America) – Isang organisasyon na nilalabanan ang paggamit at hindi tamang paggamit ng pestisidyo sa buong mundo.​

 

Mga Link para sa Mercury


https://dtsc.ca.gov/toxics-in-products/mercury-reduction/ – SB633: Batas sa Pagbabawas ng Mercury sa California ng 2001​

https://www.epa.gov/mercury/ – Ang website ng Ahensya sa Pangangalaga ng Kapaligiran ng Estados Unidos ukol sa mga panganib ng Mercury na may mga update sa mga pinakabagong batas at mga biyolohikal na pag-aaral.

https://www.saferstates.org/states-in-the-lead/california/ – Matuto ng higit pa tungkol sa Mga Patakaran sa mga Lason.


Mga Website ng Lungsod:

City of Campbell
City of Cupertino
City of Gilroy
City of Los Altos
Town of Los Altos Hills
Town of Los Gatos  
City of Milpitas
City of Monte Sereno

City of Morgan Hill
City of Mountain View
City of Palo Alto
City of Santa Clara
City of San Jose 
City of Saratoga
City of Sunnyvale

 

​ ​​​​​​​​​​​