Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Ano ang Mapanganib na Basura sa Bahay at Paano Ko ito Itatapon?

 

 Content Editor ‭[2]‬

 
 
 

Ang mga kemikal na tinatanggap ng Programa sa Mapanganib na Basura sa Bahay ay nabibilang sa isa sa apat na kategorya ng panganib ng D.O.T.:​

 

Nagniningas

​Mga pintura, tuyo o basa, mga produktong mula sa petrolyo, mga pampakintab, gasolina​

Mga nakasisirang bagay

Mga asido, base, baterya, mga pantanggal ng bara sa paagusan

Mga nakalalason

Mga lason, pestisidyo, mga kemikal sa paghahardin, ammonia, pantunaw​

Reactive

Mga kemikal para sa pool, hydrogen peroxide, iodine, perchlorate​

Sari-sari

Propane, helium, maliliit na tangke ng oxygen, mga detektor ng usok, fluorescent lamp, gamot, matatalim na bagay​

 

Mga Tagubilin para sa mga Kasali sa Pagdadala mula sa Bahay

  • Pakidala ng katibayan ng paninirahan sa pagdadalhan

  • ​Hindi namin maibabalik ang anumang sisidlan ng inyong basura, kabilang ang anumang basurahan sa pagreresiklo ng plastik, kahon, basurahan, lata ng gas, o timba ng pintura

  • At, pakialis ang anumang bagay na mahalaga o mga produktong hindi basura mula sa inyong paradahan. Mabilis na kumikilos ang aming serbisyo, at hindi namin nais na maging sanhi ng pagkalito
  • Mangyaring huwag magdala ng anumang alagang hayop sa pagdadalhan

​ 
 Upang malaman ang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa inyong basura matapos ninyong madala ito, mangyaring mag-click.