Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại Là Gì và Tôi nên Thải Bỏ chất thải Này Như Thế Nào?

 
 

Hóa chất được Chương Trình Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại chấp nhận thuộc một trong bốn loại hóa chất nguy hiểm của Bộ Giao Thông Vận Tải (D.O.T.):


 
Dễ cháy: sơn, khô hoặc ướt, các sản phẩm từ dầu mỏ, nước đánh bóng, nhiên liệu
Có tính ăn mòn: axit, bazơ, ắc-quy, chất thông cống
Chất độc: thuốc độc, thuốc trừ sâu, hóa chất làm vườn, amoniac, dung môi

Dễ tạo ra phản ứng: hóa chất bể bơi, hydro peroxid, iốt, perchlorat

Những chất khác: prôpan, heli, bình oxy nhỏ, thiết bị báo khói, đèn huỳnh quang, thuốc men, các vật sắc nhọn

​ 

Hướng Dẫn dành cho Người Tham Gia Thu Gom Theo Địa Chỉ Cư Trú​

  •  Vui lòng mang giấy chứng nhận cư trú đến nơi thu gom
  • Chúng tôi không thể trả lại bất kỳ thùng chứa nào mà quý vị đựng chất thải; bao gồm bất kỳ thùng rác tái chế bằng nhựa, hộp, thùng rác, bình gas hoặc thùng sơn nào
  • Ngoài ra, vui lòng loại bỏ bất kỳ sản phẩm có giá trị hoặc không phải chất thải nào khỏi khu vực lưu trữ trong phương tiện của quý vị. Dịch vụ của chúng tôi di chuyển nhanh chóng và chúng tôi không muốn gây sự nhầm lẫn.
  • Xin vui lòng không mang bất kỳ vật nuôi nào đên địa điểm thu gom

 
 Để tìm hiểu về những gì xảy ra với chất thải của quý vị sau khi quý vị mang đến điểm thu gom, xin vui lòng nhấp vào đây​.

 ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 3/11/2019 2:26 PM